| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


101 - 110 / 448
First pagePrevious page78910111213141516Next pageLast page
101.
Motiviranje zaposlenih za uporabo elektronskega poslovanja : diplomsko delo
Tina Lešnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Predlog za to diplomsko delo je nastal zaradi stalnega spreminjanja tehnologije in zaradi tega velikih problemov zaposlenih pri prilagajanju novostim v povezavi z elektronskim poslovanjem ter zaradi preskromnega izobraževanja, ki so ga zaposleni deležni na delovnem mestu. Na podlagi izpolnjenih anket smo ugotovili mnenja zaposlenih in študentov do motiviranja za uporabo elektronskega poslovanja. S pomočjo anket smo dokazali, da so zaposleni v podjetjih deležni preskromnih izobraževan. Zato smo na podlagi rezultatov analize ankete podali praktične predloge, ki so uporabni v praksi pri motiviranju zaposlenih za uporabo elektronskega poslovanja. V prvem delu diplomskega dela so teoretično predstavljene osnove motivacije in elektronskega poslovanja. Sledi analiza oziroma raziskava rezultatov, ki so bile pridobljene s pomočjo 50 izpolnjenih anket. Pri anketiranju so sodelovali študentje in zaposleni, ki delajo v različnih podjetjih. V zadnjem delu diplomske naloge pa so predstavljeni vsebina in rezultati ankete. Na podlagi analiz je bil izveden še ključni zadnji del, kjer so opisane rešitve in predlogi za višjo motivacijo zaposlenih za uporabo elektronskega poslovanja, načini kako višjo motivacijo doseči ter kakšne prijeme bi vodje in managerji morali uporabljati pri motiviranju in odnosih do zaposlenih.
Keywords: elektronsko poslovanje, motiviranje, zaposleni
Published: 29.11.2010; Views: 1680; Downloads: 166
.pdf Full text (692,81 KB)

102.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA OSNOVNI ŠOLI JOŽETA KRAJCA RAKEK
Marija Šlajnar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih na Osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek. Če so zaposleni zadovoljni, so pripravljeni veliko prispevati, in to zato, ker to hočejo, in ne zato, ker to morajo. Danes se organizacije zelo zavedajo, kako pomembni so zadovoljni zaposleni. Teoretični del diplomskega dela govori o zadovoljstvu zaposlenih pri delu. Najprej smo opredelili zadovoljstvo zaposlenih in nato predstavili, kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo. Dejavniki, kateri vplivajo na zadovoljstvo so predvsem organiziranost organizacije in dela, delo, vodenje, komuniciranje med zaposlenimi in med vodstvom ter informiranje zaposlenih, medsebojni odnosi med sodelavci in vodstvom, možnost izobraževanja in strokovnega usposabljanja, motivacija ter nagrajevanje zaposlenih. Opredelili smo tudi, kako merimo zadovoljstvo. Za merjenje zadovoljstva se največkrat uporablja vprašalnik ali pa intervju, možna pa je tudi kombinacija vprašalnika in intervjuja. Nekatere organizacija pa za merjenje uporabljajo tudi lestvico obrazov. Empirični del diplomskega dela zajema predstavitev Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek ter raziskavo, narejeno s pomočjo anketnega vprašalnika. Rezultate smo interpretirali in podali ugotovitve in predloge za izboljšavo.
Keywords: zadovoljstvo, zaposleni, motivacija
Published: 28.03.2011; Views: 1386; Downloads: 0

103.
ANALIZA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI
Tjaša Rutar, 2010, final seminar paper

Abstract: Diplomski seminar »Analiza motivacije zaposlenih v organizaciji« je razdeljen na dva dela. V prvem teoretične delu razlagamo kaj je motivacija, kako jo razlagajo različni avtorji in strokovnjaki na tem področju, motivacijske teorije in predstavljamo mehke dejavnike motiviranja. Predstavljamo tudi pomembnost človeškega kapitala v organizacijah in njegove značilnosti. Za zaposlene, ki so vir človeškega kapitala je v organizaciji pomembna možnost izobraževanja, razvoja, vzpodbujanja s strani nadrejenih. Zelo pomembna pa je tudi preventiva ali pomoč pred stresom ali stanjem izgorevanja zaposlenih. Vse navedeno je del nalog, ki jih opravlja management v sodobnih organizacijah in se počasi uveljavlja tudi v javnem sektorju, kar je predstavljeno v zadnjem delu teoretične razlage. V drugem aplikativnem delu diplomskega seminarja je opravljena raziskava na zgoraj omenjeno temo. Najprej smo predstavili opis organizacije, opredelitev segmenta anketirancev, predstavili rezultate opravljene raziskave in jih povzeli v ugotovitvah ter predlogih. Naše ugotovitve so, da so zaposleni v organizaciji nezadovoljni, vendar za stanje niso odgovorni samo vodilni, temveč tudi sistem organiziranosti javnega sektorja katerega del je tudi okrožno sodišče. Dejansko stanje je zaskrbljujoče, vendar ne brez rešitve. Rešitve so, potreben je le trud in veliko volje do želenih sprememb za boljšo učinkovitost, višjo kakovost ter večje zadovoljstvo do dela.
Keywords: Motivacija, zaposleni, organizacija, mehki dejavniki motivacije, motiviranje, človeški kapital, management človeških virov, analiza, raziskava, merjenje zadovoljstva, ugotovitve.
Published: 24.05.2011; Views: 2501; Downloads: 333
.pdf Full text (2,36 MB)

104.
ZAPOSLENI KOT DEJAVNIK INOVIRANJA V SLOVENSKIH IN TUJIH PODJETJIH
Rudolf Radikovič, 2011, final seminar paper

Abstract: V delu diplomskega seminarja smo najprej opredelili temeljne pojme, kot so inoviranje, inovacija in invencija. Opisali smo tudi nekatere vrste inovacij. Opredelili smo tudi ovire in tveganja inoviranja, kot tudi uspeh le – tega. Nadalje smo opredelili motivacijo, kakšne vplive ima lahko motivacija na zaposlene in kako vse vpliva na ustvarjalnost. Opisali smo tudi pomen organizacijske klime in našteli nekaj možnosti nagrajevanja zaposlenih. Naredili smo tudi raziskavo, kjer smo upoštevali teoretična spoznanja. Vključili smo dejavnike inoviranja, motiviranja in demotivacije. V raziskavo smo vključili zaposlene iz Republike Slovenije. Spoznanja, ki smo jih pridobili, smo natančneje opisali v prejšnjih poglavjih diplomskega seminarja.
Keywords: motivacija, inoviranje, inovacija, ustvarjalnost, nagrajevanje, politika podjetja, inovacijska politika, zaposleni, organizacijska klima, tuja in slovenska podjetja, uspešnost, demotivacija
Published: 08.12.2011; Views: 1330; Downloads: 112
.pdf Full text (572,53 KB)

105.
IZOBRAŽEVANJE VOZNIKOV AVTOBUSOV V LJUBLJANSKEM POTNIŠKEM PROMETU D.O.O.
Mediha Delić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je predstaviti izobraževanje v podjetju Ljubljanski potniški promet d. o. o. Z velikim zanimanjem sem se dotaknila vseh dejavnikov, ki so povezani z izobraževanjem. V diplomskem delu najprej opredelim pojem izobraževanja in navedem nekaj primerov, kako ga razdelimo, kje ga uporabljamo. Osredotočim se na potrebe po izobraževanju, ki so za dosego ciljev podjetja zelo pomembne. Opišem tudi usposabljanje zaposlenih, saj je to tudi eden pomembnih dejavnikov, ki pripomore k večji uspešnosti podjetij. Nato se osredotočim na izobraževanje voznikov v Ljubljanskem potniškem prometu. Šele potem podrobno opišem, kako je izobraževanje v podjetju organizirano, definiram vse metode, ki jih uporablja. Naštejem vsa izobraževanja, ki so prisotna v podjetju, in razlike med njimi. V nadaljevanju opišem dejansko stanje s pomočjo ankete. Na koncu predstavim ugotovitve z grafi.
Keywords: Izobraževanje, vozniki, zadovoljstvo, zaposleni, predavanja.
Published: 08.08.2011; Views: 771; Downloads: 96
.pdf Full text (1,02 MB)

106.
MOTIVACIJSKA VLOGA MENTORJA V MALOPRODAJI P.S. MERKATOR D.D.
Tamara Osredkar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Temelji vsakega uspešnega podjetja so jasno zastavljena vizija, vrednote in poslovni cilji, ki temeljijo na visoki stopnji vključevanja in sodelovanja zaposlenih. Pogosto slišimo, da so ljudje največje bogastvo podjetja. Posamezniki so pri opravljanju svojega dela različno uspešni. Svoje delo opravljajo zelo uspešno, uspešno ali pa neuspešno. Zato je cilj vodje povečati pojav prvega in zmanjšati pojav zadnjega ter iz vsakega zaposlenega izvabiti tisto, kar je v njem najboljše. Cilj diplomske naloge je, da ugotovimo, kakšni so načini poslovodij, da motivirajo svoje zaposlene, kakšne načine uporabljajo pri svojem delu in na kaj morajo biti pozorni pri svojem mentorstvu. Glede na to, da se prodajalne nahajajo na različnih lokacijah, bomo z anketo dobili zanimive rezultate. Z anketo smo ugotavljali, ali poslovodje opravljajo to delo zaradi svoje izobrazbe, izkušenj. Da opravljajo tako delo, morajo izžarevati nekaj več kot ostali. Poslovodje so ocenili, da radi poslušajo svoje zaposlene in njihove zanimive ideje tudi uporabijo pri svojem delu in načrtovanju. Kadar so poslovodje pri svojem delu še v vlogi mentorja, pa morajo biti še dodatno pozorni na delo v kolektivu, kajti prihajajo mladi, ki imajo drugačne poglede in nazore na vsakdanji tok življenja. Rezultati raziskave so presenetljivi, saj sem z interpretacijo odgovorov v anketi spoznala, da se poslovodje zavedajo pomembnosti in odgovornosti svojega položaja v trgovini. Tudi sama sem se kot poslovodja srečevala s podobnimi problemi, kako svojo ekipo razvedriti in pripraviti na vsak dan, ki je pomemben pri sestavi celotnega mozaika trgovine.
Keywords: poslovodja, mentor, motivacija, vodenje, zaposleni
Published: 05.08.2011; Views: 1437; Downloads: 71
.pdf Full text (558,76 KB)

107.
MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
Simona Skalar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Dandanes življenje poteka z vse hitrejšim tempom, tako nas zasipajo z novo tehnologijo, znanji, proizvodi. Da bi jih znali tudi mi uporabljati pa se je potrebno izobraževati. Nekateri to odkrivanje po novem dojemajo kot izziv, drugi pa kot breme za katerega se jim zdi, da ga ne bodo nikoli premagali. Zato je ključnega pomena motivacija, torej da ljudi spodbujamo, da se izobražujejo in si s tem nadgrajujejo znanje saj smo le tako lahko resnično uspešni pri svojem delu. Za diplomsko nalogo z naslovom: Motivacija za izobraževanje zaposlenih v organizaciji x, sem se odločila, ker sem bila v času študija zaposlena v tej organizaciji. Poleg tega pa sem vsakodnevno spremljala kako se sodelavci udeležujejo raznih delavnic, seminarjev in drugih oblik izobraževanj. V diplomski nalogi sem se posvetila temu kaj pomeni motivacija, kaj motivacija v povezavi z izobraževanjem pomeni zaposlenim, kako na njih vpliva, koliko časa oziroma energije so pripravljeni vložiti v dodatna izobraževanja in kateri so tisti motivi, ki jih spodbujajo oziroma ovirajo. Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in praktični del. V teoretičnem so predstavljeni pojmi, ki spadajo k motivaciji in izobraževanju. V praktičnem delu pa je predstavljena anketa skupaj z analizo, ki smo jo izvedli med sodelavci. V zaključku pa so predstavljene možnosti izboljšav v procesu izobraževanja. Raziskovalni del sem izvedla s pomočjo ankete, ki sem jo razdelila med zaposlene. Anketni vprašalnik je bil anonimen. Rezultate vprašalnika sem interpretirala in ugotovila, da imajo zaposleni zelo pozitiven odnos do izobraževanj. V večini primerov so se zaposleni pripravljeni izobraževati kadarkoli, tudi v prostem času. Pomembno pa je tudi, da se zaposleni zavedajo, da dodatna znanja potrebujejo in so se pripravljeni vključiti v kakršnekoli oblike izobraževanja s katerimi bi svoje znanje nadgradili. V diplomski nalogi smo na podlagi vzorca ugotavljali strukturo zaposlenih po spolu, starosti, izobrazbi in delovni dobi v organizaciji x. Ugotovili smo, da je nekoliko večji del zaposlenih ženske populacije. Populacija je relativno mlada, največ zaposlenih je starih od 20 do 45 let. Večina jih ima že dokončano višjo stopnjo izobrazbe. Največ zaposlenih ima do 5 let delovne dobe. Rezultati raziskave kažejo, da zaposlene najbolj motivira, da z izobraževanjem prispevajo k lastnemu razvoju in samopodobi. Najbolj pa jih pri tem ovirajo družinske obveznosti in pomanjkanje časa. Velika večina anketirancev meni, da jim organizacija nudi dovolj možnosti za nadaljnje izobraževanje za delo, ki ga opravljajo.
Keywords: zaposleni, motivacija, izobraževanje
Published: 04.08.2011; Views: 2458; Downloads: 319
.pdf Full text (835,51 KB)

108.
SISTEM PRIDOBIVANJA IN IZBIRANJA KADROV V PODJETJU MVA D.O.O.
Anita Huzjan, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Aktivnosti, kot so pridobivanje, izbiranje in uvajanje kadrov, so aktivnosti, s katerimi management človeških virov uravnava odnose organizacije z okoljem, predvsem s trgom delovne sile. Potreba po kadrih lahko nastopi iz različnih vzrokov, kot so sprostitev delovnega mesta, planiranje nove zaposlitve zaradi širitve dejavnosti, tehnološkega razvoja itd. Kakšne, katere, koliko in kje bo potreba po zaposlovanju novih ljudi, so vprašanja, ki si jih mora podjetje zastaviti, kadar ugotavlja potrebo po zaposlovanju novih kadrov, saj bodo kasneje vodili k doseganju zastavljenih ciljev v organizaciji. Glavna tema diplomske naloge je bila predstaviti sistem pridobivanja in izbiranja kadrov v podjetju. Predstavili smo tudi proces in faze kadrovanja ter navedli njihove cilje. Ker podjetje lahko izbira med zunanjim in notranjim kadrovanjem in se pogostokrat pojavlja vprašanje, katero metodo izbrati, smo se v diplomskem delu osredotočili predvsem na predstavitev zunanjega kadrovanja, ki ga podjetje MVA, d. o. o., uporablja. Analizirali smo delovna mesta zaradi določitve profila kadra, ki ga potrebujemo. Opravili smo analizo pridobivanja in izbiranja kadrov ter podrobneje opisali postopek pridobitve novega sodelavca.
Keywords: pridobivanja, izbiranje, kadrovanje, management človeških virov, zaposleni, podjetje MVA, d. o. o.
Published: 20.05.2011; Views: 1771; Downloads: 163
.pdf Full text (947,06 KB)

109.
DIREKTOR V KADROVSKI FUNKCIJI
Nina Zver, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V vsakem podjetju oziroma organizaciji prihaja do občasnih trenj ali nezadovoljstva, bodisi znotraj podjetja, med zaposlenimi, bodisi med strankami in zaposlenimi. Včasih se konflikte lahko odpravi hitro, večkrat pa se zgodi, da mora vmes poseči tretja oseba. S pomočjo komunikacije, ki je velikokrat nezadovoljiva, skuša spore preprečiti vodja ali direktor podjetja. Z njegovo avtoritativnostjo, odločnostjo in s strahospoštovanjem s strani delavcev se vsaka stvar zdi lažja. Direktor je kot gonilna sila vsakega podjetja predstavljen v različnih vlogah in kadrih, s katerimi se srečuje dnevno na svojem delovnem mestu. Glede na to, da ima v večini primerov zadnjo besedo ravno direktor, je prav, da ga vključimo tako v proizvodnjo, kot računovodstvo. Nepogrešljiv je prav tako, kadar iščemo nove sodelavce, kadar je govora o plačah, razvrstitvi delovnih mest in nalog, pri nasvetih… Današnji časi so težji kot nekdaj, še posebej, če je gospodarska moč v podjetju zelo šibka. S pomočjo anketnega vprašalnika, smo skušali ugotoviti naslednje: ali mora imeti direktor kakšna posebna znanja, ali se je udeležil bolj odmevnih usposabljanj, na katerem področju dela bi bil še učinkovitejši in na praktičnih primerih skušali dokazati ali je to ključnega pomena, da kot vodja dolgoročno uspešno predstavlja podjetje in vodi skupino zaposlenih.
Keywords: direktor, zaposleni, delavci, stranke, kadri, funkcija, politika dela
Published: 18.07.2011; Views: 1379; Downloads: 67
.pdf Full text (332,12 KB)

110.
REDNI LETNI RAZGOVORI V PREMOGOVNIKU VELENJE D.D.
Andrej Primožič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava potek rednih letnih razgovorov in zadovoljstvo zaposlenih s slednjimi ter vpliv razgovorov na odnose med nadrejenim in podrejenim v podjetju Premogovnik Velenje d.d.. V prvem delu naloge sem navedel nekaj najpomembnejših teoretičnih osnov s področja rednih letnih razgovorov. V nadaljevanju sem na kratko predstavil podjetje, njegovo dejavnost, strukturo, poslanstvo in nenazadnje zgodovino podjetja. V raziskovalnem delu sem izvedel anketo, s katero sem dobil odgovore na zastavljena vprašanja glede zadovoljstva z izvajanjem rednih letnih razgovorov, kot tudi njihov vpliv na odnose med zaposlenimi. Rezultati raziskave so pokazali, da si zaposleni želijo še več poudarka na komunikaciji in medosebnih odnosih ter s tem posledično boljšo klimo. Želijo si tudi več govora o plači, stimuliranju in nagrajevanju. V zaključnem delu sem podal nekaj predlogov za morebitne izboljšave na področju izvedbe rednih letnih razgovorov. Lahko zaključim, da so redni letni razgovori koristni, pozitivno vplivajo na motivacijo zaposlenih, pa tudi organizacijska klima se izboljšuje.
Keywords: Zaposleni, Redni letni razgovor, Komunikacija, Motivacija
Published: 05.07.2011; Views: 1394; Downloads: 113
.pdf Full text (539,54 KB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica