| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 83
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
61.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU V PODJETJU JOHNSON CONTROLS SLOVENJ GRADEC D.O.O., ODDELEK PROIZVODNJE
Barbara Šuler, 2014, master's thesis

Abstract: Zaposleni so pri delu in na delovnem mestu učinkoviti in uspešni, če so zadovoljni. Konkurenca in nenehne spremembe zahtevata od podjetij, da imajo iznajdljive zaposlene, ki morajo dati vse od sebe in svoje delo opravili kar se da uspešno. Da bi bil ta cilj dosežen, pa bi se morali zaposleni v podjetju počutiti dobro in biti zadovoljni. Na zadovoljstvo pri delu vpliva veliko število dejavnikov. Lahko bi rekli, da je organizacijska klima tista, ki je zelo povezana z zadovoljstvom zaposlenih. Kajti, tako kot organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo, tako zadovoljstvo vpliva na to, kako zaposleni doživljajo organizacijsko klimo v organizaciji. Vsaka organizacija ima prav tako svojo organizacijsko kulturo. Ima svoje vedenje, prepričanja in vrednote, ki so značilne zanjo. V magistrskem delu smo se posvetili zadovoljstvu zaposlenih pri delu v podjetju Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o., na oddeku proizvodnje. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo se osredotočili na organizacijsko kulturo, klimo in na zadovoljstvo zaposlenih. Najprej smo opisali organizacijsko kulturo, njene sestavine ter njeno ohranjanje in spreminjanje. Pri organizacijski klimi smo podali nekaj definicij, opisali smo tudi za nas pomembne dimenzije, nato opredelili kako merimo organizacijsko klimo. Na koncu smo še primerjali podobnosti in razlike med kulturo in klimo. Naslednjemu poglavju smo namenili zadovoljstvu zaposlenih. Opisali smo kakšna sta vloga in pomen zadovoljstva, kateri so dejavniki zadovoljstva, kako merimo zadovoljstvo zaposlenih in kaj pomeni nezadovoljstvo zaposlenih ter kakšne so njihove posledice. V empiričnem delu magistrskega dela smo na splošno predstavili podjetje Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o. S pomočjo anketiranja smo opravili raziskavo o zadovoljstvu pri delu, na oddelku proizvodnje v proučevanem podjetju. Na podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov smo analizirali pridobljene podatke, ki smo jih prikazali tudi grafično. Pomagali smo si s statističnim programom SPSS in z Microsoft Office Excel-om. Pri raziskavi smo ugotovili, kateri dejavniki zaposlenim povzročajo največ nezadovoljstva in kakšno je njihovo splošno počutje pri delu.V zadnjem delu magistrskega dela smo povzeli naše ugotovitve, pridobljene z analizo rezultatov anketnega vprašalnika ter podali nekaj predlogov in ukrepov, ki bi lahko podjetju pomagali do večjega zadovoljstva zaposlenih pri delu v proizvodnji.
Keywords: organizacijska kultura, organizacijska klima, povezava med kulturo in klimo, zadovoljstvo zaposlenih pri delu, dejavniki zadovoljstva, nezadovoljstvo zaposlenih.
Published: 27.01.2015; Views: 1879; Downloads: 213
.pdf Full text (1,28 MB)

62.
POVEZANOST STILOV VODENJA IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO
Valerija Kotnik, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Teoretični del je usmerjen v pridobivanje znanja s področja vodenja in opredelitev najodmevnejših teorij vodenja, na podlagi katerih so se kasneje v praksi razvili mnogi modeli in stili vodenja. Proučili in definirali smo zadovoljstvo in nezadovoljstvo zaposlenih. Za boljše razumevanje zadovoljstva smo predstavili najpomembnejše teorije zadovoljevanja potreb človeka in dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Vse to je pripomoglo h kvalitetnejši analizi in interpretaciji dobljenih podatkov. Na podlagi proučevane literature smo se odločili, da bosta predmet proučevanja magistrskega dela avtoritativni in participativni stil vodenja. V okviru empiričnega dela smo izvedli raziskavo na centrih za socialno delo v Sloveniji. V raziskavi je sodelovalo 119 zaposlenih z 11 centrov za socialno delo. Iz podatkov, ki smo jih pridobili z izvedbo ankete, smo ugotovili, da na centrih za socialno delo prevladuje participativni stil vodenja, ki se izraža npr. v zanimanju vodje za predloge sodelavcev za izboljšave, pri čemer vodja tudi sam aktivno sodeluje, v tem, da gradi na osebnih odnosih, vzpodbuja skupinsko odločanje, timsko delo, ustvarjalnost in samoiniciativnost, v zagotavljanju informacij za dobro opravljanje delovnih nalog ipd. Nadalje smo potrdili, da stil vodenja vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, čeprav je povezanost med njima šibka. Pa vendar je zadovoljstvo zaposlenih toliko večje, če vodja uporablja participativni stil vodenja, in toliko manjše, če uporablja avtoritativni stil vodenja. Izkazalo se je tudi, da so zaposleni na splošno pri delu zelo zadovoljni, ravno tako so zelo zadovoljni z načinom vodenja svojega nadrejenega. Rezultati, ki so se nanašali na dejavnike zadovoljstva pri delu in pomembnost njihovega vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, so pokazali, da na zadovoljstvo zaposlenih pri delu najpomembneje vplivajo zadovoljstvo z delom, zadovoljstvo s sodelavci, zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve, zadovoljstvo s pravočasnimi in vsebinsko ustreznimi informacijami, zadovoljstvo s svobodo in samostojnostjo pri delu itd., in da so razlike v pomembnosti vpliva posameznega dejavnika zelo majhne.
Keywords: teorije vodenja, stili vodenja, participativni in avtoritativni stil vodenja, teorije zadovoljevanja potreb, zadovoljstvo zaposlenih, nezadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva pri delu
Published: 21.05.2015; Views: 888; Downloads: 181
.pdf Full text (1,14 MB)

63.
Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih na Policijski postaji Ljutomer
Irena Kačič, 2015, master's thesis

Abstract: V zadnjem času organizacije dajejo pomemben poudarek organizacijski klimi in na zadovoljstvo, ki prevladuje na njihovem delovnem področju. Zaposleni predstavljajo zlati ključek v podjetju, ki pomaga odpreti skrinjico zaklada, v kateri se skrivata uspešnost in odličnost. A le zadovoljni, motivirani, dovolj dobro nagrajeni in plačani delavci bodo pripeljali do odprtja te skrinjice. Da se v organizaciji vpogleda v prepričanje in mnenje njenih zaposlenih o vzdušju na delovnem mestu, o splošnem interpretiranju podjetja, o odnosih delavec – delavec in delavec – nadrejeni, o načinu in poteku komuniciranja med zaposlenimi na vseh ravneh, o sistemu nagrajevanja in podobno, je potrebno v organizaciji redno, priporočeno je enkrat letno, meriti organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih. Le tako, bo vodstveno osebje dobilo povratno informacijo o tem, katero področje je dobro, katero slabo in kje je potrebno takojšnje ukrepanje ter uveljavitev sprememb. Zato je priporočljivo, da redno spremljanje in merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, postane del poslovnega procesa v organizaciji.
Keywords: policija, policisti, zadovoljstvo pri delu, organizacijska klima, magistrska dela
Published: 11.05.2015; Views: 998; Downloads: 496
.pdf Full text (1,93 MB)

64.
Organizacijska klima v mednarodnem trgovskem podjetu
Matjaž Radanovič, 2015, master's thesis/paper

Abstract: Cilj vsake organizacije je težnja po čim večji uspešnosti in učinkovitosti, kar je ob vedno ostrejši konkurenci tudi glavni pogoj za njen obstoj. Uspešnost podjetja je v veliki meri odvisno od njegovih zaposlenih, zato mora biti vlaganje v ljudi ena izmed glavnih prioritet vsakega podjetja. Ljudje bodo praviloma uspešnejši in učinkovitejši, če bodo prihajali na delo z veseljem, bili motivirani in se na delu tudi dobro počutili. Bolj kot so zaposleni zadovoljni, bolj so uspešni. Glavna naloga vodstva je torej vzpostavitev čim ugodnejše organizacijske klime in zadovoljstva pri delu. Magistrsko delo je sestavljeno iz štirih delov, od katerih prva dva prikazujeta opredelitve organizacijske klime, opredelitve posameznih dimenzij le te in opredelitev zadovoljstva zaposlenih pri delu. Tretji del prikazuje rezultate raziskave, ki smo jo izvedli med zaposlenimi v proučevanem podjetju. V četrtem oz. zadnjem delu pa smo predstavili ugotovitve in priporočila oz. predloge za nadaljnje izboljšave organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih.
Keywords: organizacijska klima, zadovoljstvo pri delu, dimenzije organizacijske klime
Published: 09.11.2015; Views: 715; Downloads: 83
.pdf Full text (1,51 MB)

65.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA JAVNEM SKLADU RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Laura Fišer, 2015, master's thesis

Abstract: Delovno zadovoljstvo zaposlenih vpliva na njihovo uspešnost in učinkovitost. Konkurenca je na vseh področjih velika, zato organizacije od svojih zaposlenih zahtevajo tudi iznajdljivost za hitro prilagajanje okolju. Zadovoljstvo si zaposleni predstavljajo na različne načine. Nekateri si želijo boljših medsebojnih odnosov, drugi upoštevanje in uresničevanje svojih idej, tretji pohvalo in priznanje. Če organizacija želi zaposlene pripraviti do učinkovitosti in uspešnosti, mora ustvariti dobre delovne pogoje, hkrati pa jim mora delo pomeniti vir osebnega zadovoljstva. V magistrskem delu smo proučevali zadovoljstvo zaposlenih na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD). Razdelili smo ga na teoretični in empirični del. V prvem smo opredelili sam pojem zadovoljstva, čustveno inteligenco v povezavi z zadovoljstvom zaposlenih, navedli dejavnike in elemente zadovoljstva, opisali pomen oblikovanja dela in merjenje zadovoljstva. Na koncu smo proučili še, kakšne so posledice zadovoljstva in nezadovoljstva zaposlenih. Na začetku empiričnega dela smo opisali raziskovano organizacijo JSKD. Z anonimnim spletnim vprašalnikom smo izvedli raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih in njihovem počutju pri delu. Na podlagi dobljenih rezultatov smo analizirali posamezne dejavnike zadovoljstva pri zaposlenih, katere smo prikazali tabelarično in grafično. Pomagali smo si z Microsoftovim Office Excelom. Na ta način smo ugotovili smiselne organizacijsko tehnične spremembe, ki bi po naši oceni bistveno prispevale k izboljšanju delovnega zadovoljstva ter večji odzivnosti organizacije na potrebe okolja. Ocenjujemo, da bi ukrepi na podlagi ugotovitev prispevali k dvigu delovnega zadovoljstva in posledično k dvigu kakovosti delovnega življenja na JSKD.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih pri delu, dejavniki zadovoljstva, čustvena inteligenca, uspešnost, nezadovoljstvo zaposlenih
Published: 26.11.2015; Views: 734; Downloads: 108
.pdf Full text (1,10 MB)

66.
Vzroki za odhode iz slovenske policije
Matjaž Virant, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava vzroke za odhode iz slovenske policije. Teh je mnogo in se med seboj razlikujejo. Fluktuacija kadra v slovenski policiji že zbuja skrb vseh vpletenih v varnost in delovanje države. Zadovoljstvo pri delu je vse manjše, kar vpliva na odhode policistov. V teoretičnem delu smo uporabili opisni (deskriptivni) pristop. Poudarek je na opisu problemov in glavnih dejavnikov za zapustitev policije. Predstavljena je tudi policija, njene naloge in lik policista. Nadaljujemo s problemom, ki se v zadnjem času pojavlja v slovenski policiji – fluktuacija kadra. Opisujemo, da je zadovoljstvo z delom v tesni povezavi z vzroki za odhode iz policije. Nadalje pa te vzroke tudi naštejemo in opišemo. Mednje v grobem sodijo materialni, psihološki, sociološki, organizacijski vzroki, delovni pogoji, osebni dejavniki, zakonski dejavniki, kadrovski dejavniki in zunanji ali okoljski dejavniki. V empiričnem delu smo uporabili analitičen pristop, pri čemer smo podatke pridobili s pomočjo vprašalnika. Anketni vprašalnik je bil apliciran na bivše zaposlene policiste, ki so se iz različnih razlogov odločili, da bodo zapustili policijo. Vprašalnik je vseboval vprašanja, vezana na različne dejavnike, ki so odločali o odhodu iz policije. Dobljene rezultate ankete smo analizirali ter interpretirali. Ugotovljeno je bilo, da vzroki za fluktuacijo niso enaki pri vseh posameznikih ter da so za nekatere pomembnejši materialni dejavniki, za druge pa bolj medsebojni odnosi in stresnost poklica. Diplomsko delo zaključujemo z nekaterimi predlogi izboljšav, ki bi morebiti lahko zmanjšali omenjen problem.
Keywords: policija, policisti, zadovoljstvo pri delu, fluktuacija, vzroki, diplomske naloge
Published: 10.05.2016; Views: 1087; Downloads: 78
.pdf Full text (950,53 KB)

67.
Analiza motivacije in zadovoljstva zaposlenih na Policijski postaji Brežice
Primož Prah, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Motivirani in zadovoljni delavci so eden ključnih dejavnikov uspešne in učinkovite organizacije, ne samo v podjetjih, temveč tudi v državnih službah. Motiviranje je pa vse prej kot enostavna naloga, saj se je treba prilagajati vsakemu posamezniku posebej. V času recesije in gospodarske krize so prihodki državnega proračuna manjši, zato je vlada uvedla varčevalne ukrepe, s katerimi želi zmanjšati odhodke. Med njimi so tudi ukrepi, ki ukinjajo nagrade za uspešnost, in taki, ki zmanjšujejo višino osebnega dohodka. Vodilni v slovenski policiji morajo zato policiste motivirati na drugačne načine. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kaj policiste motivira pri delu, kakšno je njihovo zadovoljstvo z delom in ali obstaja povezava med motivacijo in zadovoljstvom in kako pomembna je ta povezava. Poleg teoretičnih spoznanj smo v empirični raziskavi ugotovili, da so policisti Policijske postaje Brežice v povprečju dokaj motivirani za delo. Tudi zadovoljstvo z delom je relativno visoko. Višje motivirani zaposleni so tudi bolj zadovoljni. Zato je pomembno, da njihovi nadrejeni ohranjajo motivacijo in zadovoljstvo svojih zaposlenih na visokem nivoju z instrumenti, ki so jim na voljo.
Keywords: zaposleni, motivacija, zadovoljstvo pri delu, policija
Published: 22.06.2016; Views: 530; Downloads: 60
.pdf Full text (2,87 MB)

68.
MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV NA PRIMERU ZAVAROVALNICE MARIBOR D.D.
Biljana Sakan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Ker so človeški viri eden najpomembnejših dejavnikov v organizaciji, sem želela raziskati in se nekoliko več naučiti o managementu človeških virov. Raziskovala sem, na kakšen način se izbirajo kadri, kakšne so omejitve in težave pri izbiri primernih kandidatov. Prav tako sem v raziskovanje vključila finančno funkcijo podjetja, pisala sem o tem, kakšna je funkcija in naloga finančne funkcije. V empiričnem delu diplomske naloge sem izvedla anketo o zadovoljstvu pri delu. 100 naključno izbranih zaposlenih v Zavarovalnici Maribor d.d je odgovarjalo na vprašanja o zadovoljstvu pri delu. Odgovarjali so na vprašanja, kateri dejavniki so jim pri delu bolj ali manj pomembni. Vključila sem tudi vprašanje, kako pomembno se jim zdi nagrajevanje. Iz kadrovske službe omenjene zavarovalnice sem pridobila podatke o starostni in izobrazbeni strukturi za leti 2014 in 2015. Pridobila sem podatek, koliko sredstev namenijo za izobraževanje svojih zaposlenih, koliko od skupno zaposlenih je zaposlenih za skrajšani delovni čas in koliko ljudi je zaposlenih na določenih sektorjih zavarovalnice. Pričakovan, vendar zanimiv, podatek se mi je zdel, koliko izprašanih se boji odpuščanja. Trenutno je situacija v podjetju takšna, da so zaposleni v skrbeh za svoja delovna mesta. Dotaknila sem se tudi plač v zavarovalništvu. Zavarovalnim zastopnikom se plače nekoliko drugače obračunavajo kot zaposlenim v drugih oddelkih. Generalno gledano so plače solidne in zaposleni so z njimi bolj ali manj zadovoljni.
Keywords: človeški viri, zaposlovanje, zadovoljstvo pri delu, finančna funkcija.
Published: 28.07.2016; Views: 387; Downloads: 39
.pdf Full text (1,50 MB)

69.
Nadurno delo v podjetju Zarja Elektronika d.o.o.
Špela Dekleva, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Nadurno delo je zelo razširjena oblika dela po celem svetu. Delodajalci se zanj odločajo zaradi povečanega obsega dela, da se delovni proces pravočasno zaključi in se s tem ne povzročata materialna ali finančna škoda. V diplomskem delu smo se osredotočili na podjetje Zarja Elektronika, d. o. o., oziroma zaposlene v podjetju, ki imajo veliko nadur. V teoretičnem uvodu bomo predstavili podjetje in kako pri njih poteka nadurno delo. V empiričnem delu bomo preučili stališča zaposlenih v podjetju o nadurnem delu, tematiko pa smo razširili še na področje zadovoljstva pri delu in s tem povezanimi dejavniki. Na koncu bomo odgovorili na raziskovalna vprašanja, povezana s tematiko diplomskega dela.
Keywords: nadurno delo, delodajalci, zadovoljstvo pri delu
Published: 04.07.2016; Views: 848; Downloads: 59
.pdf Full text (884,84 KB)

70.
Kakovost socialnih interakcij na delovnem mestu in njihov vpliv na zavzetost za delo
Anja Cedilnik, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu bomo proučili kakovost socialnih interakcij na delovnem mestu in njihov vpliv na zavzetost za delo. Zavzetost zaposlenih je stopnja, na kateri zaposleni uporabljajo svoja kognitivna, čustvena in fizična sredstva pri izvajanju dejavnosti, povezanih z delom. Zavzetost za delo se opisuje tudi kot merilo čustvene in razumske navezanosti in pripadnosti posameznika organizaciji in njenemu uspehu. Opredeljuje se več kot samo zadovoljstvo in pripadnost posameznika organizaciji, le-ta je namreč skupek osebnega zadovoljstva, motivacije, pripadnosti, ponosa in pripravljenosti narediti nekaj več v delovni organizaciji. Ker pa na osebno zadovoljstvo vplivajo socialne interakcije, v veliki meri tudi tiste, ki jih doživljamo na delovnem mestu, verjamemo, da le-te vplivajo na zavzetost za delo.
Keywords: delo, delovno mesto, socialne interakcije, zadovoljstvo pri delu, zavzetost, magistrska dela
Published: 04.01.2017; Views: 929; Downloads: 97
.pdf Full text (1,50 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica