| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 83
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
31.
ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH NA GINEKOLOŠKI KLINIKI
Selima Peternel, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Osnova vsakega podjetja so ljudje, ki so v njem zaposleni. Človek je s svojim znanjem, sposobnostmi ter motiviranostjo najpomembnejši proizvodni ustvarjalec. » Ustrezno ravnaje z zaposlenimi postaja ključ do uspeha, ki ga dosežemo, če so kadrovska politika in ukrepi ter poslovna dejavnosti organizacije tesno povezana pri uresničevanju ciljev organizacije. » ( Možina 2002, 11) »Ljudje poleg ekonomske varnosti in družbene pripadnosti potrebujejo tudi osebnostno rast in razvoj. Če človeško naravo dojemamo globlje, to pripomore, da znamo bolje izrabiti zmožnosti, ustvarjalnosti, izvirnosti delavca, nadarjenosti in domišljijo.« ( Merkač Skok 2005, 22) Cilj diplomske naloge je predstaviti pomembnost zadovoljstva zaposlenih skozi vključevanje v posamezne delovne procese, pomembnost prispevka posameznika k doseganju skupnih ciljev, posledično ustvarjanje pozitivne in dobre klime v podjetju.
Keywords:  zadovoljstvo pri delu  medsebojni odnosi  organizacijska klima  motivacija
Published: 11.07.2011; Views: 1371; Downloads: 161
.pdf Full text (1,36 MB)

32.
33.
ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V PODJETJU VRVICA CELJE D.O.O.
Bojana Nemanič, 2011, master's thesis

Abstract: Zadovoljstvo zaposlenih pomeni partnerstvo med zaposlenimi in managementom, ki se ob podpori tehnološke infrastrukture dosega skozi usposobljenost in motiviranost sodelavcev za uresničevanje skupnih poslovnih ciljev. Težnja ljudi sili, da se po možnosti približajo zadovoljstvu in izognejo nezadovoljstvu. Velika pričakovanja so po tej logiki posledica velike motivacije, velika razočaranja pa posledica premajhnih pridobitev. Zato bi praktično nikoli ne smeli dovoliti, da bi v ljudeh gojili napačna pričakovanja, obljubljali stvari, ki jih ne moremo izpolniti. Na zadovoljstvo pri delu vpliva veliko število dejavnikov (delo samo, možnosti napredovanja, osebne karakteristike, stil vodenja), vendar pa je ravno organizacijska klima tista, ki je najbolj neposredno povezana z zadovoljstvom zaposlenih. V magistrski nalogi smo proučevali zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Vrvica Celje d.o.o. Kot instrument raziskovanja smo uporabili anketni vprašalnik. Osredotočili smo se na odgovore, ki so jih zapisali zaposleni v podjetju Vrvica Celje d.o.o. Dobljene rezultate smo analizirali s pomočjo statističnega programa SPSS, ki se uporablja za statistično obdelavo podatkov. Raziskava, ki smo jo izvedli, je pokazala, da so zaposleni v podjetju Vrvica Celje d.o.o. zadovoljni z delom, ki ga opravljajo na svojem delovnem mestu, so pa najmanj zadovoljni s plačo, z možnostjo napredovanja in s komunikacijo v podjetju.
Keywords: organizacijska klima, motivacija, zadovoljstvo zaposlenih pri delu.
Published: 14.12.2011; Views: 2554; Downloads: 191
.pdf Full text (1,22 MB)

34.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH KOT DEJAVNIK PROTI IZGOREVANJU PRI DELU
Marijana Kastelic, 2011, master's thesis

Abstract: V zagotavljanju kakovostnih socialno varstvenih storitev so poleg tradicionalnih kompetenc (sposobnosti, znanja, veščine, osebnostne lastnosti) vedno pomembnejše tudi čustvene sposobnosti zaposlenih in njihov še neizkoriščen potencial. Ustvarjanje medsebojnega zaupanja, kakovost socialnih interakcij in učinkovito komuniciranje pripomorejo k večjemu zadovoljstvu in s tem k preprečevanju stresa in izgorelosti pri delu kot enem najbolj destruktivnih dejavnikov. Namen raziskave je bil preučiti vplivnost dejavnikov, ki lahko povzročajo izgorelost pri delu, s poudarkom na stopnji zadovoljstva pri delu. Rezultati raziskave so pokazali, da zaposleni v proučevanem domu na splošno ne kažejo večjih simptomov izgorevanja. Večjo stopnjo izgorelosti smo ugotovili le pri zaposlenih z daljšo delovno dobo. Med zaposlenimi z različno stopnjo izobrazbe ni razlik v stopnji izgorelosti. V službi zdravstvene nege in oskrbe bolj izgorevajo bolničarke in negovalke kot medicinske sestre in ostali zdravstveni delavci. Prav tako smo ugotovili, da je stopnja izgorelosti povezana z zdravstvenimi težavami. Rezultati so pokazali, da je pri zaposlenih prisoten občutek preobremenjenosti z delom. Dobljeni rezultati so nam pomagali poiskati in določiti pristop, ki je prilagojen značilnostim delovnega okolja in okoliščinam, ki so specifične za socialno varstvene zavode. S tem pristopom smo naredili podlago za model, s katerim bomo vzdrževali doseženo stopnjo zadovoljstva, izboljšali prepoznavanje začetkov pojava izgorelosti in zmanjšali tveganje izgorevanja. Organizacija ne more predvideti vseh situacij, v katerih se zaposleni počutijo preobremenjeni, razočarani ali podcenjeni, in se jim izogniti. Vendar pa domišljen organizacijski pristop, ki je usmerjen na specifične razmere v določeni organizaciji, okrepi sposobnost organizacije, da neprestano išče in tudi najde načine zagotavljanja zadovoljstva, ki zmanjšajo tveganje za izgorevanje pri zaposlenih.
Keywords: izgorevanje na delovnem mestu, zadovoljstvo pri delu
Published: 31.08.2011; Views: 1803; Downloads: 401
.pdf Full text (1,65 MB)

35.
ZADOVOLJSTVO PRI DELU V DRUŽINSKEM PODJETJU
Maja Šrimpf, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Za odlične rezultate poslovanja poskrbijo uspešni ljudje. Le-ti pa morajo biti zadovoljni z delom, ki ga opravljajo. Kajti le zadovoljni ljudje so uspešni. Bistvo torej vidimo v tem, da morajo biti zaposleni zadovoljni z vsemi elementi dela in čutiti pripadnost delovnemu mestu, če želijo ponesti organizacijo na sam vrh uspešnosti. Podjetje pa je tisto, ki ustvarja odnose in pomaga zaposlenim na poti do delovne odličnosti. Vsekakor pa mora imeti določeno vizijo in cilje, ki se lahko uresničijo le pod učinkovitim vodstvom in v ugodni organizacijski klimi. Za uspešnost in uresničevanje načrtovanih ciljev posameznikov in celotne organizacije je zelo pomembno tudi vodenje. To je usmerjeno k določenemu cilju, pri tem pa je pomembna priprava in motiviranje ljudi za izpolnjevanje določenih nalog, ki so za uspešno poslovanje potrebne. Na zadovoljstvo zaposlenih v podjetju gotovo vpliva stil vodenja, ki se kaže v izvajanju vodstvenih funkcij in vedenju vodje do zaposlenih. Prav zaradi tega bi moral dober vodja imeti vse tiste lastnosti, ki zaposlene pritegnejo k učinkovitemu in kreativnemu sodelovanju. Namen diplomskega dela je predstaviti pomen motivacije in zadovoljstva pri delu, ki sta ključna za uspeh vsakega podjetja. Predvsem želimo prikazati pomembnost motivacijskih dejavnikov, ki odločilno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in posledično na doseganje ciljev uspešnosti podjetja. Z metodo pisnega anketiranja smo poskušali ugotoviti, kakšno je dejansko stanje motiviranosti zaposlenih v podjetju Slaščičarna Šrimpf s.p., ter kako stil vodenja vpliva na njihovo zadovoljstvo. Zanima nas, kako so zaposleni zadovoljni s svojim delom v tem podjetju. Ugotovili smo, da zaposlene najbolj motivira stalnost in varnost zaposlitve, malo manj pa delovne razmere, zanimivost dela in možnost uporabe lastnega znanja. Zanimivo je to, da so zaposleni, ki so člani družine in tisti, ki niso, enako ocenili vedenje in delo nadrejenega, in prav vsi so zadovoljni s svojo plačo. Podjetje jim nudi vrste izobraževanj, kar jih še dodatno motivira. Ker so s svojim delom zadovoljni, bi z delom v tem podjetju želeli nadaljevati skoraj vsi zaposleni, delo pa bi priporočili tudi svojim prijateljem. Na podlagi dobljenih rezultatov smo pripravili predloge, ki bi odpravili nezadovoljstvo in pripomogli k boljšemu vodenju in uspešnejšemu poslovanju podjetja.
Keywords: motivacija in zadovoljstvo pri delu, zaposleni, podjetje, vodenje.
Published: 12.08.2011; Views: 1444; Downloads: 135
.pdf Full text (1,07 MB)

36.
ANALIZA MOTIVIRANOSTI SODELAVCEV V PODJETJU INFORMATIKA D.D.
Jana Miklavc, 2011, final seminar paper

Abstract: Motivacija je eden izmed najpomembnejših elementov za doseganje boljših rezultatov zaposlenih. Zaposlenim morajo podjetja omogočiti, da opravljajo svoje delo z zadovoljstvom, da se ne ukvarjajo z mislimi o boljšem zaslužku in boljših pogojih v drugem podjetju, hkrati pa jih moramo tudi motivirati, da se osebno razvijejo. Motivirani posamezniki dosegajo boljše rezultate kot nemotivirani, zato morajo managerji motivirati zaposlene v podjetju. Namen diplomskega seminarja je bil preučitev in analiza motivacije zaposlenih v Informatiki d.d., zato je diplomski seminar sestavljen iz dveh delov. V prvem delu naloge smo podrobneje predstavili motivacijo in motivacijske dejavnike. Prav tako je podrobneje predstavljeno zadovoljstvo pri delu in dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. V drugem delu diplomskega seminarja pa smo raziskovali ali so zaposleni v Informatiki d.d. dovolj motivirani in zadovoljni pri opravljanju svojega dela. Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika, kjer smo ugotovili stanje motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih s posameznimi dejavniki. Na podlagi vprašalnika smo opisali analizo in ugotovitve raziskave. Podali smo tudi nekaj predlogov izboljšav, s katerimi lahko podjetje poveča motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih, da bo organizacija delovala še bolj učinkovito. Odgovori na posamezna vprašanja so pokazali, da je motivacija v podjetju Informatika d.d. dobra, vendar bi jo lahko še izboljšali ter posameznim dejavnikom motivacije posvetili več pozornosti. Ugotovili smo, da zaposlenim predstavlja plača najmočnejši motivacijski dejavnik, zadovoljni pa so z medsebojnimi odnosi, delovnimi pogoji in delovnim časom. Motivacijo v podjetju lahko izboljšamo z materialnimi ali nematerialnimi dejavniki, saj lahko poleg finančnih nagrad zaposlene večkrat pohvalimo za dobro opravljeno delo, omogočiti pa jim moramo tudi možnost napredovanja in osebnega razvoja.
Keywords: motivacija, motivacijski dejavniki, motivacijske teorije, analiza motiviranja v podjetju, zadovoljstvo pri delu
Published: 08.11.2011; Views: 1973; Downloads: 145
.pdf Full text (855,66 KB)

37.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V DOMU UPOKOJENCEV
Diana Gaber, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v času, ko se delovne organizacije srečujejo z eksistenčnimi težavami in so vodstva podjetij dokaj omejena pri številnih dejavnikih, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Domovi upokojencev so javni zavodi, delno financirani s strani države, del dohodka pa si ustvarjajo sami, s plačevanjem oskrbnine uporabnikov. Zaposleni delajo s starostniki, ki v naši družbi predstavljajo občutljivo in nezaščiteno skupino; delo je težko fizično in psihično. Če hočejo zaposleni zagotoviti vedno zahtevnejše storitve zdravstvene nege in zadovoljiti vedno zahtevnejše potrebe starostnikov in njihovih svojcev ter si na podlagi visoko kvalitetnega dela ustvariti konkurenčnost med isto dejavnimi zavodi, mora biti kader profesionalen, prijazen, ustrežljiv ter strokoven, kar pa od zaposlenih terja veliko energije. Zvesti in zadovoljni zaposleni se bodo na delovnem mestu počutili dobro, ustrezni pogoji za delo in osebni razvoj pa se bodo odražali v še kvalitetnejših storitvah in še boljšem odnosu do strank. V diplomski nalogi smo ugotavljali zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo s sistemom in obstoječo organizacijo dela v zavodu ter vlogo, ki jo imajo zaposleni. Na osnovi analize ankete smo ugotovili, da je stanje zadovoljstva zaposlenih v zavodu na dokaj zadovoljivi ravni. Glede na to, da je bila raziskava opravljena v času recesije in vladnih varčevalnih ukrepov, ki posegajo v dosedanje pravice in ugodnosti zaposlenih, so rezultati še toliko bolj razveseljivi. Veseli nas, da zavod v večini zaposluje ljudi, ki se zavedajo in čutijo odgovornost tako do storitev kot do uporabnikov. Del zaslug za visok nivo zadovoljstva zaposlenih verjetno lahko pripišemo vodstvu, s katerim so zaposleni izjemno zadovoljni. Pričakovano je bilo nezadovoljstvo s plačili in nagrajevanjem, vendar je ob tem vseeno razveseljiv podatek, da to nezadovoljstvo zaenkrat ne pušča posledic pri odnosu do dela.
Keywords: zadovoljstvo pri delu, dom upokojencev, javni delavci, starostniki
Published: 02.07.2013; Views: 1207; Downloads: 218
.pdf Full text (987,02 KB)

38.
VPLIV NA ZADOVOLJSTVO PRI DELU RAZLIČNIH POKLICNIH SKUPIN V JAVNEM ZAVODU
Simona Albiani, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Zadovoljni zaposleni so konkurenčna prednost organizacije. Posameznik, ki se na svojem delovnem mestu dobro počuti, je uspešnejši pri svojih delovnih nalogah. Zato je ključnega pomena, da organizacija skrbi za svoje zaposlene in dobro organizacijsko klimo, ki posledično vodi v zadovoljstvo zaposlenih. V prvem delu diplomske naloge smo opisali dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih pri delu, in sicer motivacijo, plačo in nagrajevanje, vodenje pri delu, medsebojne odnose, komunikacijo, pripadnost organizaciji ter organizacijsko kulturo in klimo. V nadaljevanju smo predstavili vrste, vzroke in stroške absentizma in fluktuacije, ki sta odvisna tudi od zadovoljstva zaposlenih pri delu, ter primerjali Slovenijo z državami EU. V drugem, empiričnem delu, smo raziskali stopnjo absentizma in fluktuacije v izbranem javnem zavodu od leta 2007 do 2012. S pomočjo anketnega vprašalnika smo izdelali raziskavo dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih različnih poklicnih skupin, in sicer pri pedagoškem, tehničnem in administrativnem kadru. Zanimalo nas je, kako določen dejavnik vpliva na posamezno poklicno skupino in zadovoljstvo pri delu te skupine. S pomočjo pridobljenih podatkov raziskave smo podali ugotovitve in predloge za izboljšavo tistih dejavnikov, ki so bili s strani zaposlenih slabše ocenjeni. Najbolj kritičen je tehnični kader, ki ni zadovoljen s komunikacijo, pedagoški kader pa je najmanj zadovoljen s klimo v zavodu, ki tudi po oceni ostalih dveh skupin ni najboljša.
Keywords: zadovoljstvo pri delu, motivacija, absentizem, fluktuacija
Published: 02.07.2013; Views: 802; Downloads: 122
.pdf Full text (1,52 MB)

39.
MOTIVACIJA IN ZADOVOLJSTVO Z DELOM ZAPOSLENIH NA INŠTITUTU ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO MEDICINO UKC MARIBOR
Aleksandra Ekart Buček, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V delovnem okolju je zadovoljstvo zaposlenih v veliki meri povezano z izpolnitvijo posameznih potreb, zato zaposlene pri opravljanju aktivnosti v delovni organizaciji motivira velika želja, da bi dosegli določene cilje z določeno mero kompetentnosti. V diplomski nalogi Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih na Inštitutu za fizikalno in rehabilitacijsko medicino v UKC Maribor smo želeli proučiti in ugotoviti, ali so delavci motivirani za uspešno in učinkovito izvajanje delovnih nalog in ali so zadovoljni s svojim delom ter delovnim okoljem. Nadalje nas je zanimalo predvsem, kakšno je njihovo počutje in kakšni so vtisi glede zadovoljstva z delom, ki ga opravljajo. Na podlagi rezultatov smo prišli do ugotovitev, da obstaja povezava med zaposlenimi in dejavniki zadovoljstva pri delu, ki pa so se po mnenju anketiranih izkazali kot najbolje uvrščeni pri sledečih postavkah: Kompetentnost pri delu, Zanimivost in ugled dela ter Neposredni vodja fizioterapevtov. Rezultati, vezani na dejavnike zadovoljstva pri delu, niso pokazali statistično pomembnih razlik med spoloma, glede na starost in vrsto zaposlitve. Statistično pomembne razlike pa so se pokazale pri zadovoljstvu z vodstvom Inštituta, kjer se je ugotovilo, da so zaposleni z višjo izobrazbo bolj zadovoljni z vodstvom Inštituta v primerjavi z ostalimi. Z namenom, da bi se pri zaposlenih vzpodbujali dejavniki, ki so odločilni za delovne učinke in dobro klimo, smo v raziskavi ugotavljali, kateri dejavniki motivacije na delovnem mestu so zaposlenim najpomembnejši. Ugotovili smo, da so zaposlenim najbolj pomembni medsebojni odnosi, ki pa kažejo statistično pomembne razlike med spoloma. Ženskemu spolu so medsebojni odnosi bolj pomembni kot moškemu spolu. Sledi možnost strokovnega usposabljanja, ki kaže na to, da je zaposlenim z višjo stopnjo izobrazbe še kako pomemben ta motivacijski dejavnik. Za možnost napredovanja, ki so jo zaposleni uvrstili prav tako med pomembne dejavnike, pa je raziskava pokazala, da tukaj obstajajo statistično pomembne razlike glede na vrsto zaposlitve. Zaposlenim za nedoločen čas je možnost napredovanja pomembnejša kot vsem ostalim zaposlenim. Raziskava kaže, da od vseh pomembnih dejavnikov, tako materialnih kot nematerialnih, ki so jih zaposleni imeli možnost rangirati, se je na prvo mesto uvrstil dejavnik Stalnost in varnost zaposlitve, ki ga uvrščamo med nematerialne motivacijske dejavnike.
Keywords: motivacija, zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva pri delu, motivacijski dejavniki
Published: 09.03.2012; Views: 2797; Downloads: 339
.pdf Full text (1,76 MB)

40.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V MEDNARODNEM TRGOVSKEM PODJETJU
Mojca Bombek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Zadovoljstvo zaposlenih v mednarodnem trgovskem podjetju smo preučevali stopnjo zadovoljstva zaposlenih v mednarodnem trgovskem podjetju. Namen pisanja diplomskega dela s tem naslovom je predvsem naše osebno zanimanje in interes za analizo obstoječega stanja v mednarodnem trgovskem podjetju. Predstavili in proučili smo dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Predvsem nas je zanimalo zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu, razpoloženje na delovnem mestu, kakšni sta nagrajevanje in napredovanje na delovnem mestu in kakšni so odnosi z vodstvom podjetja. V diplomskem delu so predstavljena teoretična izhodišča o zadovoljstvu zaposlenih in izvedena raziskava o zadovoljstvu zaposlenih v mednarodnem trgovskem podjetju s sklepnimi ugotovitvami in predlogi.
Keywords: zadovoljstvo, zaposleni, zadovoljstvo pri delu
Published: 22.10.2011; Views: 994; Downloads: 113
.pdf Full text (760,60 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica