| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 83
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
11.
12.
ORGANIZACIJSKA KLIMA PODJETJA YDRIA MOTORS D. O. O.
Adrijana Vampelj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Ljudje so temeljni pogoj za obstoj in delovanje vsake organizacije. S svojim delovanjem omogočajo uresničevaje namena delovanja podjetja, njegovo poslovanje in doseganje uspešnosti. Uspešna podjetja so vedno korak pred konkurenco, so drugačna od nje. Drugačnost pa zagotavljajo ljudje. Vedenje posameznika je odvisno od številnih dejavnikov, vrednot, ki jih ima posameznik, in njegovih stališč. Vsi zaposleni v podjetju in hkrati vsak posebej ustvarjajo v podjetju organizacijsko klimo. Pojem organizacijske klime, njene dimenzije in vpliv na organizacijo so v diplomskem delu predstavljeni v teoretičnem delu. Ker že nekaj časa opažamo v podjetju Ydria Motors d.o.o. nihanja v razpoloženju zaposlenih, njihovo nejevoljo in nemotiviranost do dela, je naš cilj ugotoviti, kakšna organizacijska klima prevladuje v podjetju. Ugotoviti želimo dejansko stopnjo zadovoljstva zaposlenih v podjetju in opredeliti tiste dejavnike, ki ustvarjajo negativno klimo. V raziskovalnem delu je predstavljeno podjetje Ydria Motors d.o.o. Ta del temelji na predstavitvi rezultatov ankete, s katero smo pridobili mnenja oz. prepričanja zaposlenih o njihovem delu, delovnem okolju in pogojih dela ter sami organizaciji. S pomočjo analize rezultatov so podani predlogi vodilnemu osebju pri sprejemanju odločitev, katere izboljšave uvesti za dvig organizacijske klime in izboljšanju počutja zaposlenih.
Keywords: - Organizacijska klima - Zadovoljstvo pri delu - Dimenzije organizacijske klime - Merjenje organizacijske klime
Published: 03.06.2009; Views: 2958; Downloads: 593
.pdf Full text (12,81 MB)

13.
14.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Tanja Klarić, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Organizacijska klima je prisotna v vsakem podjetju oziroma v vsaki organizaciji, ne glede na njeno velikost oziroma dejavnost, s katero se ukvarja. Dobra klima ustvarja ozračje enotnosti, lojalnosti in dobre volje med zaposlenimi ter se pozitivno kaže tudi v odnosu s strankami. Vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, na njihovo produktivnost, prizadevnost, ustvarjalnost, njihov obstoj v organizaciji ter posledično na učinkovitost in uspešnost celotne organizacije. V diplomski nalogi smo predstavili in analizirali organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih v Vrtcu Kočevje – enota Ostržek. V teoretičnem delu smo podrobneje predstavili organizacijo klimo in njene dimenzije. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšna je organizacijska klima v izbrani organizaciji. Predvsem nas je zanimalo, kako zaposleni ocenjujejo posamezne dimenzije organizacijske klime in zadovoljstvo zaposlenih z različnimi vidiki dela. Raziskavo smo izvedli s pomočjo Vprašalnika za ugotavljanje organizacijske klime, ki ga sestavljajo trditve, pri katerih so zaposleni s pomočjo priložene lestvice podali svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s posamezno trditvijo. Ugotovili smo, da so zaposleni dobro ocenili posamezne dimenzije in da je organizacijska klima v Vrtcu Kočevje – enota Ostržek dobra. Prav tako smo ugotovili, da so zaposleni zadovoljni pri opravljanju svojega dela. Pri raziskavi se je pokazalo, da so zaposleni zelo pripadni svoji organizaciji in da prevladujejo dobri medsebojni odnosi tako z vodstvom kot med samimi zaposlenimi. Na podlagi opravljene raziskave lahko rečemo, da se v vrtcu zavedajo pomembnosti organizacijske klime in njenega vpliva na zaposlene in uspešnost poslovanja organizacije.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: - Organizacijska klima - Zadovoljstvo pri delu - Zaposleni
Published: 20.07.2009; Views: 3702; Downloads: 764
.pdf Full text (1,25 MB)

15.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU
Barbara Švigelj Rogelj, 2009, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi na Onkološkem inštitutu, na osnovi šestih dejavnikov zadovoljstva: vodenje, vsebina dela, samostojnost pri delu, plača, dodatki in ostale ugodnosti, stalnost in varnost zaposlitve ter odnosi med zaposlenimi. V teoretičnem delu je najprej predstavljen Onkološki inštitut kot osrednja nacionalna ustanova za zdravljenje raka v Sloveniji. V nadaljevanju magistrske naloge sledi podrobnejša predstavitev zdravstvene nege in oskrbe, ki je kot samostojno strokovno in organizacijsko področje z drugimi zdravstvenimi dejavnostmi na Onkološkem inštitutu Ljubljana, vključena v celovito obravnavo bolnika z rakom. Nato sledi kratka predstavitev vodenja in managementa v zdravstveni negi v Sloveniji. V nadaljevanju se osredotočimo na zadovoljstvo zaposlenih, kjer opredelimo pojme in posledice zadovoljstva med zaposlenimi. Pojmi organizacijska klima, organizacijska kultura in zadovoljstvo zaposlenih se pogosto pojavljajo skupaj. Zato se dogaja, da jih ljudje ne razlikujejo in jih celo enačijo. V nadaljevanju so predstavljene podobnosti in razlike med njimi. Sledi najobširnejši teoretični del magistrske naloge, to so dejavniki zadovoljstva. O zadovoljstvu medicinskih sester je bilo v širšem svetovnem merilu narejenih že veliko raziskav, zato teoretični del zaključujemo s predstavitvijo nekaterih raziskav narejenih v zadnjih letih po svetu. Empirični del raziskave o zadovoljstvu pri delu ugotavlja in analizira dejavnike zadovoljstva v zdravstveni negi na Onkološkem inštitutu. Prikazani so rezultati raziskave in korelacije med dejavniki zadovoljstva ter preverjene postavljene hipoteze. V zadnjem delu so podani komentarji rezultatov raziskave in predlogi za izboljšanje zadovoljstva med zaposlenimi. Rezultati kažejo na srednjo stopnjo zadovoljstva. Izraženo je nezadovoljstvo s plačo, dodatki in ostalimi ugodnostmi ter pogoji dela. Rezultati razkrivajo tudi visoko stopnjo prisotnosti mobinga. Magistrsko nalogo zaključuje SWOT analiza kot metodo celovite obravnave prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, usmerjene v zdravstveno nego na Onkološkem inštitutu.
Keywords: zdravstvena nega, management kadrovskih virov, zadovoljstvo pri delu.
Published: 16.07.2009; Views: 6412; Downloads: 1719
.pdf Full text (1019,65 KB)

16.
ORGANIZACIJSKA KULTURA V OBČINI PIVKA
Nataša Čotar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Skozi celotno diplomsko nalogo smo poskušali prikazati, da so ljudje največje premoženje organizacije. Še tako domišljene poslovne strategije nimajo pomena, če jih zaposleni niso sposobni, zmožni ali pripravljeni uresničiti. Organizacije v javnem sektorju morajo nenehno izboljševati organizacijsko kulturo, če se želijo uspešno prilagajati spremembam. Zaradi večjega pritiska državljanov na kakovost, zanesljivost in uporabnost storitev se javni sektor nahaja pred resnim problemom. Tudi za nepridobitne organizacije postaja pomembno poslovodenje z neotipljivimi dejavniki, kot so znanje, sposobnosti, odnosi s kupci,… Vsi odnosi in način dela se morajo spreminjati in prilagajati spremembam. Zaposleni morajo pokazati pripravljenost za učenje, se skozi učenje spreminjati in prenašati znanje drug na drugega. Vodstvo mora zgraditi in ohranjati pravo kulturo in ustvariti prijetno klimo, le tako bodo tudi zaposleni pozitivno naravnani, bolj zanesljivi, natančni, učinkoviti, … Od vodstva organizacije se zahteva vedno več. Pozitivna organizacijska kultura in s tem uspešnost organizacije (tudi s pomočjo uravnoteženega sistema kazalnikov) je odvisna najprej od njihovih dejanj in nato še od zaposlenih.
Keywords: Organizacijska kultura, Organizacijska klima, Zadovoljstvo pri delu, Uravnotežen sistem kazalnikov, Vidik poslovanja s strankami, Finančni vidik, Vidik notranjih poslovnih procesov, Vidik učenja in rasti, Uspešnost, Zaposleni.
Published: 02.02.2010; Views: 1998; Downloads: 228
.pdf Full text (870,82 KB)

17.
ZADOVOLJSTVO S KOMUNICIRANJEM V PODJETJU DOMPLAN D.D.
Ana Sušnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Besedo komunikacija oziroma komuniciranje si lahko predstavljamo na več načinov. Najbolj običajna je verbalna komunikacija, vendar, ali tudi pove največ? Poznamo tudi neverbalno komunikacijo - kot pravi pregovor: »Kdor molči, desetim odgovori.« Pa to res drži? Lahko bi si postavili več vprašanj, kar se tiče komunikacije, a na vsa je težko odgovoriti. Ob pridobivanju znanja v srednji šoli in nato na fakulteti o tem, kaj komunikacija je, kako mora potekati, kaj je prav in kaj ne, si predstavljaš, kako naj bi komunikacija potekala na bodočem delovnem mestu, kjer si želiš delati. Realnost pa te večkrat pripelje v popolnoma drugačno situacijo. Zopet se vprašaš, kaj narediti, se prepustiti že utečenemu toku komunikacije, ali porabiti nekaj svojega znanja in ljudem pokazati še druge načine komuniciranja. V podjetju Domplan d.d., kjer sem zaposlena, sem opazila pomanjkanje komunikacije med zaposlenimi. Ne vem ali je morda to le moje opažanje, ali ne? Zato sem videla priložnost, da na to temo napišem diplomsko nalogo. V teoretičnem delu sem na kratko opredelila, kaj so skupine v organizaciji, kakšne skupine poznamo, kako delujejo, itd... Nato pa še bistveno, brez česar nobena skupina ne more delovati: komunikacija - kakšne vrste, vidike, procese ter motnje komunikacije poznamo. Za konec pa še nekaj besed o zadovoljstvu in motivaciji zaposlenih. V empiričnem delu je bila opravljena anketna raziskava, v katero so bili vključeni vsi zaposleni v Domplanu d.d.. Odgovarjali so na 11 anketnih vprašanj dveh različnih sklopov, in sicer: · prvi sklop vprašanj se je nanašal na temo komuniciranje na splošno ter komuniciranje v podjetju; · drugi sklop vprašanj so bila demografska vprašanja. V zaključnem delu naloge sem želela ugotoviti povezave med zadovoljstvom s komuniciranjem in zadovoljstvom v podjetju na več področjih. Postavila sem pet hipotez, s katerimi sem ugotavljala povezanost med zadovoljstvom s komuniciranjem in splošnim zadovoljstvom v podjetju, med zadovoljstvom s komuniciranjem in uspešnostjo pri delu, med zadovoljstvom s komuniciranjem in splošnim zadovoljstvom na delovnem mestu, predvidevala sem, da so zaposleni v podjetju Domplan d.d. relativno nezadovoljni z načinom in obsegom komunikacije in da je zadovoljstvo z načinom in obsegom komuniciranja odvisno od demografskih dejavnikov.
Keywords: komuniciranje, skupina, team, motivacija, zadovoljstvo pri delu
Published: 26.10.2009; Views: 2380; Downloads: 214
.pdf Full text (338,67 KB)

18.
19.
MANAGERSKI VIDIKI ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V PODJETJU DEPORTIVO D.O.O.
Reni Hedžet, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času gospodarske recesije je še kako pomembno, kako se podjetje prilagaja spremembam na trgu. Danes ni dovolj, da podjetje nudi konkurenčno uslugo, ampak so pomembni dejavniki, ki vplivajo na to. Ključ do uspešnega podjetja so motivirani in zadovoljni zaposleni. Tega se zavedajo tudi uspešni slovenski managerji. Visoko motivirani zaposleni so potencialni vir podjetja. Dobri poslovni rezultati, večja produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih temeljijo na uspešno vodenem sistemu nagrajevanja in motiviranja zaposlenih. Takšno podjetje bo uspelo zadržati ključne kadre, ki k organizacijskem razvoju in uspešnosti največ pripomorejo. Pripadnost zaposlenih v podjetju dosežemo z zadovoljstvom, namreč če bomo zagotavljali zadovoljstvo pri delu, bodo zaposleni na svojem delovnem mestu uspešni. Ukrepi, ki jih uvajamo za večje zadovoljstvo zaposlenih, za zagotovitev večje uspešnosti in učinkovitosti vedno vplivajo na večjo uspešnost zaposlenih in posledično na večjo uspešnost podjetja. Managerji in zaposleni morajo biti zavezniki. Med njimi mora biti medsebojno sodelovanje. Če vsak od njih prispeva svoje ideje, znanje, prizadevanje, napore, da bi dosegli skupen cilj, pomeni, da skupaj nastopajo kot zavezniki, ki imajo skupen interes in cilj. Takšno sodelovanje sproža zadovoljstvo in omogoča skupen uspeh pri delu. Iz tega lahko sklepamo, da so motivacija, zadovoljstvo zaposlenih in primeren sistem nagrajevanja ključnega pomena za dobro poslovanje podjetja. V podjetju Deportivo d.o.o. smo izvedli raziskavo, ki je pokazala, kako so zaposleni zadovoljni s svojim delom in kaj bi želeli spremeniti. V podjetju se zelo zavedajo pomena zadovoljstva zaposlenih, zato jim je omenjena raziskava, pripomogla k še boljšemu sodelovanju vodstva in delavcev ter s tem še k uspešnejšemu poslovanju podjetja.
Keywords: Zadovoljstvo pri delu, podjetje, zaposleni, dejavniki zadovoljstva pri delu, motivacija, motivacijske teorije, nagrajevanje, medsebojni odnosi, managerji, uspešnost.
Published: 22.01.2010; Views: 2724; Downloads: 328
.pdf Full text (1,30 MB)

20.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU BRAMAC D.O.O.
Jasna Zemljič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Preučevanje organizacijske klime je izrednega pomena, kajti klima lahko vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in na uspešnost poslovanja. Pri raziskovanju klime izhajamo iz vizije in ciljev ter se sprašujemo, ali obstoječa organizacijska klima vspodbuja ali zavira doseganje razvojnih ciljev. Naš cilj je ustvariti takšno klimo, ki pospešuje in podpira doseganje razvojnih ciljev združbe. V diplomski nalogi smo predstavili in preučili organizacijsko klimo, njen vpliv na organizacijo ter predstavili pojem zadovoljstva zaposlenih z delom v podjetju BRAMAC d.o.o.. V teoretičnem delu smo povzeli opazovanja, stališča in sklepe o organizacijski klimi ter zadovoljstvu zaposlenih, do katerih so prišli domači in tudi avtorji. Podrobneje smo predstavili organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih. Pri sami predstavitvi podjetja BRAMAC d.o.o. pa smo se osredotočili predvsem na zgodovino in tradicijo podjetja ter na njihove cilje in vizijo v prihodnost. Praktični del je zajemal raziskavo, ki je temeljila na anketiranju zaposlenih. Kot sredstvo za zbiranje podatkov je bil uporabljen vprašalnik, sestavljen iz različnih trditev, ki se nanašajo na dimenzije in podkategorije klime. Zaposleni so s pomočjo priložene lestvice podali svoje odgovore oziroma so izrazili svoje strinjanje s trditvami oziroma njihovo ne strinjanje. Pridobljene podatke, ki so pripomogli k ugotovitvam smo statistično obdelali in sicer smo pri vsakem odgovoru izračunali povprečno vrednost, nato smo odgovore razvrstili po podkategorijah, zopet izračunali povprečne vrednosti podkategorij in jih razvrstili v šest glavnih kategorij. Trditve in vprašanja v vprašalniku so bila namerno pomešana saj smo s tem eliminirali napačne oziroma premišljene odgovore in na ta način prišli do bolj točnih podatkov za analizo. Na podlagi pridobljenih podatkov smo obrazložili hipoteze in pripravili predlagane rešitve.
Keywords: - Organizacijska klima, dimenzije organizacijske klime, zadovoljstvo pri delu, zaposleni, BRAMAC
Published: 04.12.2009; Views: 3889; Downloads: 478
.pdf Full text (892,42 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica