| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1258
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Idealni standardi v romantičnih zvezah v povezavi s stilom navezanosti in zadovoljstvom z zvezo : magistrsko delo
Samantha Orgolič, 2024, master's thesis

Abstract: Idealni standardi imajo v kontekstu romantičnih zvez več funkcij. Na njihovi podlagi ocenjujemo partnerja in zvezo, omogočajo oceno primernosti potencialnega ali trenutnega partnerja, lahko podajo razlago za različna dogajanja v zvezi ter omogočajo regulacijo in spremembe v zvezi. Model idealnih standardov opisuje idealne standarde v romantični zvezi ter zajema tri dimenzije: toplina/zaupanje, vitalnost/privlačnost in status/viri. V naši raziskavi, v kateri je sodelovalo 168 udeležencev, smo želeli ugotoviti, kakšna je povezava med idealnimi standardi potencialnega in trenutnega partnerja ter stilom navezanosti. Prav tako smo preučili povezavo med diskrepanco med oceno trenutnega in idealnega partnerja ter zadovoljstvom z zvezo in dolžino zveze. Izkazalo se je, da posamezniki z anksioznim stilom navezanosti dajejo večji poudarek na dimenziji toplina/zaupanje in status/viri, medtem ko v primerjavi z njimi posamezniki z izogibajočim stilom navezanosti dajejo manjši poudarek na dimenzijo toplina/zaupanje. Glede na stil navezanosti ni pomembnih razlik pri dajanju poudarka na dimenzijo vitalnost/privlačnost, pri izogibajočem stilu navezanosti pa tudi na dimenzijo status/viri. V splošnem se je izkazalo, da ocene trenutnega partnerja bolj prispevajo k razlikovanju med skupinami kot ocene idealnega partnerja. Nadalje se je v naši raziskavi izkazalo, da večja, kot je diskrepanca, večje je zadovoljstvo z zvezo, z dolžino zveze pa je pomembno povezana diskrepanca za dimenzijo vitalnost/privlačnost.
Keywords: idealni standardi, romantična zveza, stili navezanosti, diskrepanca, zadovoljstvo z zvezo
Published in DKUM: 11.07.2024; Views: 51; Downloads: 3
.pdf Full text (856,11 KB)

2.
Zadovoljstvo med bolniki z ambulantno ali s paliativno oskrbo na domu
Irena Kotnik, 2024, master's thesis

Abstract: Uvod: Zadovoljstvo pacientov je pokazatelj kakovosti paliativne oskrbe. Namen naloge je bil raziskati zadovoljstvo s paliativno oskrbo med bolniki, obravnavanimi v ambulanti ali na domu. Metode: Kvantitativna raziskava je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval demografske značilnosti anketirancev, trditve o simptomih, zadovoljstvu z obravnavo in zdravstvenim timom ter o izkušnjah bolnikov, ocenjenih po izkazu bolnikovih izkušenj. Sodelovalo je 50 anketirancev v ambulantni paliativni obravnavni in 50 obravnavanih na domu. Analiza podatkov je potekala v programu IBM SPSS 22. Rezultati: Najpomembnejši dejavniki, povezani z zadovoljstvom bolnikov, so hitrost obravnave simptomov in način izvajanja preiskav ter obravnave pri bolnikih na domu, pri ambulantni obravnavi bolnikov pa način, kako preiskave in zdravljenje spremlja zdravnik. Več težav in simptomov so izpostavili anketiranci, zdravljeni na domu, ni statistično pomembnih razlik med anketiranimi glede na mesto obravnave v zvezi z zadovoljstvom. Ni statistično pomembnih razlik glede zadovoljstva z obravnavo glede na stopnjo izobrazbe, potrdili smo enako zadovoljstvo z zdravstvenim timom, ne glede na mesto obravnave. Razprava in zaključek: V raziskavi ni ugotovljenih pomembnejših razlik v zadovoljstvu bolnikov s paliativno oskrbo glede mesta oskrbe.
Keywords: paliativna oskrba, ambulanta za paliativno oskrbo, mobilni paliativni tim, zadovoljstvo bolnika
Published in DKUM: 04.07.2024; Views: 39; Downloads: 1
.pdf Full text (727,68 KB)

3.
Vpliv strank na zadovoljstvo zaposlenih v gostinstvu
Anja Milkić, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Zadovoljstvo zaposlenih je eden ključnih dejavnikov v gostinstvu. Na zadovoljstvo zaposlenih vpliva veliko dejavnikov, eden izmed njih so stranke. Stranke so nepogrešljiv del vsakega gostinskega posla in prav njim in njihovemu zadovoljstvu se posveča največ pozornosti. Zaradi tega so zaposleni bolj zapostavljeni, njihovemu zadovoljstvu pri delu se ne posveča toliko pozornosti. Premalo se govori o vplivu strank na zaposlene in njihovo delo. Zato je cilj raziskati vpliv strank na zaposlene v gostinstvu, na njihovo delo in zadovoljstvo pri delu. To smo raziskali s pregledom že obstoječe literature in teorije. Nato smo skozi intervjuje z zaposlenimi v konkretnem gostinskem podjetju dobili odgovore na vprašanja, ki so nam pomagali bolje razumeti odnos med zaposlenimi in strankami. Izvedeli smo, da imajo stranke velik vpliv na zaposlene in da je zadovoljstvo zaposlenih odvisno od tega, ali stranka pristopa k zaposlenemu pozitivno ali negativno.
Keywords: zaposleni, stranke, zadovoljstvo, gostinstvo
Published in DKUM: 01.07.2024; Views: 61; Downloads: 5
.pdf Full text (590,92 KB)

4.
Zadovoljstvo pri delu v državnem nadzornem organu
Kaja Brecelj, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Zadovoljstvo pri delu je ključno za uspeh in produktivnost zaposlenih ter organizacije kot celote. Nanaša se na to, kako zadovoljni so zaposleni s svojim delovnim mestom in vključuje več dejavnikov, kot so delovni pogoji, odnosi med sodelavci, plača, možnosti za napredovanje, stil vodenja vodje in motivacije. Raziskali smo zadovoljstvo pri delu, opredelili ključne dejavnike, ki nanj vplivajo ter podali priporočila za izboljšanje zadovoljstva pri delu. V teoretičnem delu smo s pomočjo sekundarnih virov obravnavali koncept zadovoljstva pri delu, opredelili glavne dejavnike zadovoljstva ter pojasnili njegov pomen. Podrobneje smo opisali dejavnike, kot so plača in nagrade, delovni pogoji, motivacija, položaj v organizaciji, zvestoba zaposlenih, stil vodenja, opolnomočenje, sodelovanje pri odločanju in delovno okolje. V raziskovalnem delu smo preverjali zadovoljstvo pri delu med zaposlenimi v sektorju za nadzor Finančnega urada Kranj. Za potrebno analizo in raziskavo smo med zaposlenimi v sektorju za nadzor izvedli anonimno anketo in opravili intervju z vodjo sektorja. Analiza rezultatov je pokazala, da je večina zaposlenih v sektorju za nadzor zadovoljna s trenutnim delovnim mestom ter da večinoma z veseljem prihajajo na delo. Opazili smo tudi, da so ženske v večji meri bolj zadovoljne v primerjavi z moškimi ter da so mlajši zaposleni bolj zadovoljni kot drugi, prav tako pa tudi tisti, ki so krajši čas zaposleni v FU Kranj. Kot ključne dejavnike, ki vplivajo na njihovo zadovoljstvo pri delu, so izpostavili delovne pogoje, delovno okolje ter medsebojne odnose.
Keywords: zadovoljstvo, dejavniki zadovoljstva, zaposleni, delovno okolje
Published in DKUM: 28.06.2024; Views: 343; Downloads: 2
.pdf Full text (1,60 MB)

5.
Obremenitve in zadovoljstvo operacijskih medicinskih sester v operacijskem bloku, kirurška klinika, ukc ljubljana
Ivana Vidović, 2024, master's thesis

Abstract: Svetovno pomanjkanje medicinskih sester je postalo velik izziv, vse večji pomen se daje planiranju in zadrževanju kadra. Zaposleni kot najpomembnejši vir organizacije potrebujejo ustrezne delovne pogoje, motiviranje in nagrajevanje. Perioperativna zdravstvena nega in operacijske medicinske sestre se srečujejo s čedalje večjimi obremenitvami, zahtevami in mnogi ne zmorejo več tempa tega poklica. Namen magistrske naloge je bil raziskati delo in obremenitve operacijskih medicinskih sester ter dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo. V teoretičnem delu magistrskega dela smo opisali pomen planiranja kadra. Predstavili smo perioperativno zdravstveno nego in obremenitve, s katerimi se srečujejo operacijske medicinske sestre. Zadovoljstvo pri delu je glavni kazalnik kakovosti delovnega življenja zaposlenih in ravno zaradi vseh sprememb, povečanih potreb na področju zdravstva in pomanjkanja zdravstvenih delavcev, se povečujeta absentizem in fluktuacija ključnega kadra. V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno metodologijo, in sicer anketni vprašalnik, s katerim smo raziskali, kakšne obremenitve imajo in kako so zadovoljne zaposlene operacijske medicinske sestre v Operacijskem bloku UKC Ljubljana. Odgovori so bili precej razpršeni, ugotovili pa smo, da zaposleni mesečno opravijo nadpovprečno število ur. Nezadovoljstvo zaradi preobremenjenosti je pogosto razlog za razmišljanje o menjavi delovnega mesta. Prav tako so zaposleni, ki so nezadovoljni z delovnimi pogoji, organizacijo dela in razporejanjem dela oziroma obremenitev, pogosteje odsotni z dela. Dokazali smo razlike med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi glede dodeljevanja obremenitev in potrebe po prilaganju prostega časa ob delu. Pomanjkanje kadra v zdravstveni negi je dolgotrajen problem, ki ga je potrebno reševati sistemsko in premišljeno. Poklic medicinske sestre je izgubil svojo vrednost in ugled, zato je potrebno delati na izboljšanju pogojev dela ter zadovoljstva zaposlenih. Večina raziskav na tem področju je splošnih, zato bi bilo v bodoče priporočljivo opraviti več raziskav na specifičnih področjih, kot je na primer perioperativna zdravstvena nega.
Keywords: delovna obremenitev, absentizem, fluktuacija, zadovoljstvo, operacijske medicinske sestre
Published in DKUM: 28.06.2024; Views: 96; Downloads: 9
.pdf Full text (1,27 MB)

6.
Zadovoljstvo kupcev s servisno dejavnostjo podjetja x
Simon Mlinarič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje X je pooblaščen servis, ki se ukvarja z opravljanjem avtomobilskih servisov. V diplomskemu delu raziskujemo zadovoljstvo kupcev s servisno dejavnostjo podjetja X. Zadovoljstvo je namreč eden izmed glavnih pokazateljev uspešnosti prodaje. Z dobrim zadovoljstvom strank pa vplivamo tudi na njihovo zvestobo do podjetja. Dandanes je na trgu vedno večja konkurenca, na cenah pa se pozna vpliv inflacije, zato je zadovoljstvo strank toliko bolj pomembno. V podjetju so zaznali upadanje števila servisov, zato smo se odločili problem raziskati. Podjetje si namreč želi doseči aktivno vračanje svojih kupcev. Namen diplomskega dela je ugotoviti stopnjo zadovoljstva strank s kakovostjo servisnih dejavnosti v podjetju X. V teoretičnem delu naloge smo opredelili značilnosti trga dandanes, zadovoljstvo strank, kako merimo zadovoljstvo in kakšen je pomen zadovoljstva strank. V nadaljevanju predstavimo podjetje X, zaposlene v podjetju X in proces servisa. V raziskovalnem delu smo raziskali, v kolikšni meri so kupci zadovoljni z različnimi storitvami in ali bi ponovno izbrali ta servis. Anketiranje je potekalo po opravljeni storitvi, ko smo našim kupcem posredovali anonimni vprašalnik, v katerem so lahko ocenili opravljeno storitev. Podatke smo nato analizirali s pomočjo statističnega orodja SPSS. Ugotavljamo, da na zadovoljstvo vplivajo sledeči dejavniki: odnos svetovalcev na servisu, kakovost popravila in strošek servisa. Medtem ko stopnja izobrazbe stranke ne igra bistvene vloge. Prav tako smo ugotovili, da med spoloma ni razlik glede zadovoljstva z odnosom svetovalcev na servisu. Naša glavna ugotovitev je, da je zadovoljstvo kupcev s storitvami podjetja X visoko in da se ti želijo vračati.
Keywords: zadovoljstvo, odjemalci storitev, servis
Published in DKUM: 11.06.2024; Views: 92; Downloads: 9
.pdf Full text (1,26 MB)

7.
Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju x
Urban Ostrež, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Zaključno delo obravnava zadovoljstvo zaposlenih, ki je ključnega pomena za dobro poslovanje podjetja in njegovo rast. V teoretičnem delu so predstavljene osnove, definicija zadovoljstva zaposlenih, na kaj vse zadovoljstvo vpliva, kako ga lahko merimo in kateri dejavniki vplivajo nanj. V teoretičnem delu smo uporabljali opisno oz. deskriptivno metodo, s katero smo zbirali pomembne informacije in ugotavljali glavne dejavnike in modele, s katerimi lahko vplivamo na zadovoljstvo zaposlenih. V raziskovalnem delu smo uporabljali metodo analize, kjer smo na dejanskem primeru ugotavljali zadovoljstvo zaposlenih v podjetju. Osnova za raziskovalni del je anketiranje vseh zaposlenih v podjetju X. Dobljeni rezultati so pokazali realni posnetek stanja zadovoljstva, na podlagi katerega smo lahko rezultate analizirali. Ugotovili smo, da so zaposleni v podjetju X zelo zadovoljni.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva, pomen zadovoljstva, podjetje X
Published in DKUM: 10.06.2024; Views: 108; Downloads: 8
.pdf Full text (673,75 KB)

8.
Religioznost in zadovoljstvo mladih z različnimi vidiki življenja : analiza v desetih državah jugovzhodne Evrope
Amadeja Gole, 2024, master's thesis

Abstract: Temeljni namen magistrskega dela je bil v desetih državah jugovzhodne Evrope podrobneje preučiti odnos med religioznostjo ter zadovoljstvom z različnimi vidiki življenja mladih, pa tudi ugotoviti, kakšne so razlike med državami ter posameznimi religijami. Raziskava je bila izvedena s pomočjo metode sekundarne analize podatkov z uporabo programa SPSS. Uporabili smo podatke iz raziskave FES Youth Studies Southeast Europe 2018/2019, ki je bila izvedena na reprezentativnih vzorcih mladih v desetih državah jugovzhodne Evrope. Za analizo podatkov smo uporabljali korelacijsko analizo, multiplo regresijsko analizo in primerjavo povprečij s pomočjo grafikona napak. Rezultati analiz kažejo, da religioznost v nobeni državi ne korelira negativno z nobeno dimenzijo zadovoljstva. Na ravni celotnega vzorca desetih držav so bile korelacije pri vsaki dimenziji zadovoljstva pozitivne, samo v primeru zadovoljstva s prijatelji pa je bila ta povezava nesignifikantna. Rezultati so pokazali precejšnje razlike glede na dimenzijo zadovoljstva, saj smo na primer pri družini v vseh državah ugotovili statistično značilno pozitivno korelacijo z religioznostjo, v primeru prijateljev pa samo v dveh državah. Prav tako dosega družina, izmed vseh obravnavanih dimenzij, najmočnejšo korelacijo na ravni celotnega vzorca vseh obravnavanih držav. Da sta religioznost ter njen vpliv na zadovoljstvo s posameznimi vidiki življenja odvisna od več dejavnikov, pa med drugim kažejo rezultati, ki so pokazali statistično značilno pozitivno povezanost za vsako od dimenzij zadovoljstva samo pri katolištvu, medtem ko se pri islamu in pravoslavju pri nekaterih dimenzijah zadovoljstva pojavijo tudi nesignifikantne povezave.
Keywords: Religioznost, mladi, zadovoljstvo, jugovzhodna Evropa
Published in DKUM: 09.05.2024; Views: 151; Downloads: 13
.pdf Full text (1,16 MB)

9.
Vpliv avtentičnega vodenja na zadovoljstvo zaposlenih v družinskem podjetju god s. z. r.
Stanko Zdravković, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Vodenje kot del vodstvene funkcije danes dobiva vse večji pomen. Način, kako vodja vodi organizacijo, je temelj njenega uspeha. Vodja ima avtoriteto, ki mora biti usmerjena v doseganje organizacijskih ciljev, pri čemer mora biti način vodenja prilagojen stopnji zavzetosti in sposobnosti njegovih sodelavcev ter situaciji, v kateri se nahaja celoten tim. Ko je vodja odprt do svojih sodelavcev in jim daje možnost, da se izrazijo, ustvarja okolje, v katerem bodo sodelavci motivirani, da s svojim delom prispevajo k reševanju problemov in doseganju organizacijskih ciljev. Uspešni vodje si prizadevajo biti avtentični, saj so tako prepoznavni in njihova dejanja edinstvena. Avtentični vodje so ljudje, ki se zavedajo sebe in svojih zmožnosti, spoštujejo mnenja, poglede in stališča drugih ljudi (o poslu in njih kot vodij), vodijo jih visoka moralna načela ter prakticirajo transparentnost v poslovanju in komunikaciji z drugimi zaposlenimi. Namen raziskave je raziskati in analizirati vpliv avtentičnega stila vodenja na povečanje zadovoljstva zaposlenih v družinskem podjetju v Republiki Srbiji. Zato je pomembno analizirati vodenje, zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu in kako kadrovske službe prispevajo k večjemu zadovoljstvu v družinskem podjetju.
Keywords: avtentično vodenje, zadovoljstvo na delovnem mestu, družinsko podjetje
Published in DKUM: 05.04.2024; Views: 189; Downloads: 28
.pdf Full text (1,26 MB)

10.
Zadovoljstvo policistov, ki opravljajo naloge varovanja Schengenske meje z managementom in odnosi
Andrej Mikola, 2007, published scientific conference contribution

Keywords: policija, policisti, državna meja, schengenski sporazum, zadovoljstvo pri delu, management, vodenje
Published in DKUM: 29.03.2024; Views: 214; Downloads: 11
.pdf Full text (823,78 KB)

Search done in 14.99 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica