| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1177
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Spremljanje zadovoljstva udeležencev na projektih in s tem povezani akcijski ukrepi na praktičnem primeru podjetja
Adriana Žnidar, 2022, master's thesis

Abstract: Projekti so del našega vsakdana. Aktualna situacija z epidemijo covida-19 in vplivi svetovne pandemije so še bolj izpostavili pomen agilnega pristopanja k našemu vsakdanu in projektom, ki krojijo naša življenja. Ob tem je izjemnega pomena, da poskrbimo za primerne temelje, na katerih slonijo projekti, ki so že obstoječi ali se vzpostavljajo na novo. Prav doseganje zadovoljstva udeležencev na projektih je pomemben skupni cilj vseh projektov. Skozi delo smo obravnavali različne projektne udeležence, ki imajo pomemben vpliv na zaključek projekta. Na praktičnem primeru podjetja smo se osredotočili na raziskovanje pomembnosti spremljanja zadovoljstva udeležencev na projektih ter potencialnih učinkov in posledic tega spremljanja. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo pripravili tudi akcijski plan, ki služi kot iztočnica k izboljšavi stopnje zadovoljstva. Danes, ko so organizacije spoznale ključni pomen in prednosti projektnih ekip, jih te ustanavljajo vedno več za doseganje različnih organizacijskih ciljev. Da bi projektne ekipe dosegle pozitivno uspešnost projekta, se morajo vodstvo in vodje projektov osredotočiti na ključne dejavnike, ki vključujejo zadovoljstvo projektnih udeležencev. Ohranjanje stopnje zadovoljstva projektnih udeležencev je nenehno delo, trud in spremljanje odzivov iz obeh strani. Dodatne kvalitativne ugotovitve so pokazale, da so hvaležnost, moralna načela, povečana odgovornost, vložek dodatnega truda in kakovost dela dodatni razlogi, zaradi katerih se lahko uspešno trdi, da je zadovoljstvo udeležencev v pomembni soodvisnosti z uspešnostjo projekta.
Keywords: Projektni management, projektni udeleženci, zadovoljstvo ob projektu, uspešnost projekta.
Published in DKUM: 14.07.2022; Views: 73; Downloads: 6
.pdf Full text (3,16 MB)

2.
MERJENJE KAKOVOSTI STORITEV NA LJUDSKI UNIIVERZI SLOVENSKA BISTRICA IN VPLIV LE-TEH NA ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV IN UGLED ORGANIZACIJE
Marjeta Ramovš, 2022, master's thesis

Abstract: Vse večje zahteve, informiranost in konkurenca na trgu izobraževanja omogočajo odjemalcem veliko izbiro pri odločanju o izobraževalni organizaciji, zato je kakovost storitev eden ključnih dejavnikov pri diferenciaciji ponudbe na konkurenčnem trgu izobraževanja. Za sledenje zagotavljanja kakovosti storitev v izobraževanju je pomembno sistematično merjenje kakovosti storitev. Z magistrsko nalogo smo merili kakovost storitev v organizaciji izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica in ugotavljali vpliv zaznane kakovosti storitev na zadovoljstvo odjemalcev in ugled omenjene organizacije. Magistrsko nalogo smo razdelili na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo proučili koncepte kakovost storitev, zadovoljstvo odjemalcev in ugled organizacije. Podrobneje smo pregledali nekatere modele, ki proučujejo kakovosti storitev, in sicer predvsem model SERVQUAL, ServPERF, HEdPERF, POKI ter ostale novejše modele HEDQUAL, HEISQUAL, HESQUAL, ki so bili uporabljeni pri raziskovanju kakovosti storitev v izobraževanju, ter modele, ki proučujejo zadovoljstvo odjemalcev in ugled. V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli opisno raziskavo, v kateri smo zbirali in obdelali podatke na priložnostnem vzorcu sedemindevetdesetih odjemalcev storitev na Ljudski univerzi. Za merjenje kakovosti smo uporabili prirejeno lestvico SERVQUAL z osemnajstimi postavkami. Zadovoljstvo smo merili s sedmimi, ugled pa z enajstimi postavkami. Pri ugotavljanju ključnih faktorjev smo uporabili eksploratorno faktorsko analizo in analizo zanesljivosti. Za zbiranje podatkov smo uporabili metodo spraševanja v obliki anketnega vprašalnika. Ugotovili smo, da pričakovana kakovost storitev dosega zaznano kakovost storitev, da kakovost storitev srednje močno in pozitivno vpliva na zadovoljstvo odjemalcev in ugled organizacije Ljudska univerza ter da sta ugled in zadovoljstvo srednje močno pozitivno povezana. Rezultati magistrske naloge predstavljajo prispevek k razvoju raziskovanja kakovosti storitev z vidika izvajalcev izobraževanja odraslih.
Keywords: kakovost, zadovoljstvo, ugled, izobraževalne storitve
Published in DKUM: 14.07.2022; Views: 62; Downloads: 2
.pdf Full text (2,75 MB)

3.
Zadovoljstvo gostov s programi vodne telovadbe v Termah Olimia : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Nejc Žugelj, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Gostje danes zahtevajo in želijo več kot le prenočiti in jesti dobro. Tega se zavedajo tudi v Termah Olimia, d. d., kjer poleg osnovne turistične ponudbe ponujajo različne animacijske vsebine in programe. V diplomskem delu raziskujemo pomen in vpliv programov vodne animacije na zadovoljstvo gostov v Termah Olimia. Vodna telovadba tako v okviru animacije dodatno popestri dogajanje v termah in s tem nudi dodatno vrednost gostu, kateremu lahko ta poveča zadovoljstvo in posledično sproži željo k ponovnemu obisku. V teoretičnem delu so predstavljene definicije na temo zadovoljstva gostov, wellnessa, zdraviliškega turizma in vodne telovadbe v termah. V tem sklopu je zajeto tudi stanje in prihodnost Slovenije na področju zdraviliškega turizma. Po teoretičnem delu sledijo primeri prakse, kjer smo primerjali različne terme in njihovo ponudbo vodne telovadbe s Termami Olimia. Benchmark analizo smo podprli z marketinškim spletom 9P. Podrobneje smo opisali Terme Olimia, naredili SWOT analizo ter podali ugotovitve. Kvalitativno raziskavo smo izvedli z intervjuji zaposlenih v Termah Olimia, d. d., vezanimi na vodno telovadbo in kvantitativno z anketo o zadovoljstvu gostov z vodno telovadbo. Na koncu smo preverili raziskovalna vprašanja in hipoteze ter podali smernice oz. priporočila za nadgradnjo programov vodne telovadbe v Termah Olimia. Ugotovili smo, da Terme Olimia potrebujejo boljšo organizacijo prostora vodne telovadbe ter promocijo vodne telovadbe na spletni strani. Prav tako bi bilo treba poskrbeti za boljšo evalvacijo programov vodne telovadbe in v prihodnosti, dodati kakšen dodaten program vodne telovadbe in zaposliti dodatnega animatorja.
Keywords: zadovoljstvo gostov, zdraviliški turizem, wellness, turizem, vodna telovadba
Published in DKUM: 08.07.2022; Views: 88; Downloads: 18
.pdf Full text (3,77 MB)

4.
Primerjava zaznane vrednosti izobraževalnih storitev, izvajanih v predavalnici, z zaznano vrednostjo izobraževalnih storitev, izvajanih na daljavo
Bukurije Karemani, 2022, master's thesis

Abstract: Pod pojmom koncept vrednosti razumemo vse, kar je za nas predmet vrednotenja in je za nas pomembno. Vrednote študentov zavzamejo osrednjo mesto v kognitivnem sistemu, so ključen element, ki gradi študentovo osebnost, kajti vključuje komponente znanja, čustev, vedenja, ki določajo njihov odnos in motivacijo. Zato smo se odločili za raziskavo zaznane vrednosti študentov v izobraževalnih storitvah. Magistrsko nalogo sestavljata dva dela, teoretični in raziskovalni del. Teoretični del je sestavljen iz dveh poglavij. V prvem poglavju bomo predstavili izobraževalne storitve, najprej bomo na splošno predstavili storitve, potem pa bomo podrobneje opredelili še izobraževalne storitve. V tem poglavju bomo predstavili dva načina izobraževanja, to sta tradicionalno učenje in učenje na daljavo. Omenili bomo tudi Covid-19 in njegov vpliv na izobraževanje. V drugem poglavju bomo predstavili zaznano vrednost v marketingu, kjer bomo našteli modele na področju zaznane vrednosti, predstavili bomo koncepte, ki so za našo raziskavo izredno pomembni, to so funkcionalna, čustvena, družbena, epistemična in pogojna vrednost. Raziskovalni del se začne s predstavitvijo Univerze v Mariboru. V raziskavi smo anketirali študente Univerze v Mariboru, zbrali smo 172 anket, podroben opis je predstavljen v drugem poglavju Izvedba načrta raziskave. V tretjem poglavju imamo predstavljene rezultate raziskave, kjer so prikazani grafi in deskriptivne analize. V zadnjem poglavju bomo predstavili preverjanje hipotez. Podatke anketirancev smo analizirali s pomočjo programa SPSS. Raziskava, ki smo jo naredili, je potrdila vse postavljene hipoteze, in sicer študenti so razlikovali med zaznano vrednostjo predavanj v predavalnici in zaznano vrednostjo predavanj na daljavo. Prav tako je funkcionalna, pozitivno čustvena in družbena vrednost študentov bila večja pri predavanjih v predavalnici kot pa pri predavanjih na daljavo. Tudi zadovoljstvo in priporočilo študentov sta bila večja pri predavanjih v predavalnici kot pa pri predavanjih na daljavo. Izvedli smo tudi regresijsko analizo, da bi preverili linearne povezanosti med konstrukti. Naša raziskava bo v pomoč in v vzpodbudo za nadaljne raziskave raziskovalcem na področju izobraževalnih storitev in marketinga ter v pomoč tudi Univerzi v Mariboru.
Keywords: Zaznana vrednost, zadovoljstvo, priporočilo, izobraževalne storitve
Published in DKUM: 30.06.2022; Views: 86; Downloads: 13
.pdf Full text (2,41 MB)

5.
Zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih javnega zavoda x
Tina Kramberger, 2022, master's thesis

Abstract: Zaposleni so temeljna zmožnost vsake organizacije, v stanju zadovoljstva in zavzetosti pa še toliko bolj prispevajo k pomembnim meritvam poslovne uspešnosti. Zadovoljstvo opisuje stanje dobrega počutja zaposlenih in njihove sreče na delovnem mestu, kar je osnova za učinkovitost, osredotočenost in intenzivnost, ki so osrednje značilnosti zavzetosti. Izkaže se, da so zaposleni javnega zavoda X v najvišji meri zadovoljni s samim delom, delovnim časom, stalnostjo in varnostjo zaposlitve in odnosi s sodelavci ter najmanj zadovoljni z obveščenostjo o aktualnem dogajanju, s plačo, z možnostmi za napredovanje in vodstvom javnega zavoda X. Ugotovimo, da med višje in nižje izobraženimi ne prihaja do razlik v zadovoljstvu, medtem ko nas preseneti višja stopnja zadovoljstva mlajših v primerjavi s starejšimi zaposlenimi. Sicer sami demografski dejavniki ne morejo napovedati posameznikove nagnjenosti k zadovoljstvu in zavzetosti, lahko pa gre za posledico optimizma in navdušenja, ki ga doživljajo posamezniki ob začetku nove zaposlitve. Analiziramo tudi zadovoljstvo s plačo in v nasprotju s pričakovanji ugotovimo, da so zaposleni z njo zadovoljni. Glede na rezultate analize lahko zaposlene javnega zavoda X označimo za zavzete. Zaposlitev v javnem zavodu X vključuje delovanje na specifičnem področju, ki ima moč vplivati na posameznikovo življenje tudi zunaj delovnega konteksta, kar je nenazadnje neizpodbiten razlog, da se mora vodstvo javnega zavoda X potruditi za izboljšanje dejavnikov, s katerimi zaposleni izražajo nezadovoljstvo.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, zavzetost zaposlenih, dejavniki, posledice, organizacija
Published in DKUM: 30.06.2022; Views: 124; Downloads: 12
.pdf Full text (2,25 MB)

6.
Percepcija psihologov o poklicni identiteti : magistrsko delo
Petra Vincetič, 2022, master's thesis

Abstract: Tekom dveh študij smo raziskali poklicno identiteto psihologov. Poklicna identiteta zajema samozaznane značilnosti, relevantne za poklic osebe. V prvi študiji, ki je bila replikacija, smo preučili, katere cilje so psihologi zaznavali kot izključne za psihološke intervencije, katere naloge so dojemali kot izključno psihološke ter katere naloge so videli kot deljene z drugimi strokovnjaki. To smo storili na podlagi vsebinske analize odgovorov 71 udeležencev na tri odprta vprašanja. Najpogosteje navedeni cilji so bili promocija spremembe, promocija blagostanja, izboljšanje posameznika, psihološko znanje, podpora posameznika, razrešitev stiske, razumevanje posameznika in medosebni odnosi. Najpogosteje navedene psihološke naloge so bile psihološka diagnostika, psihološko testiranje, psihološko svetovanje, psihoterapija in svetovanje. Kljub temu da navedeni cilji in naloge niso bili nujno edinstveno psihološki, smo jih interpretirali kot pomembne za psihologe in njihovo poklicno identiteto. V drugi študiji smo razvili nov Vprašalnik poklicne identitete psihologov. Vprašalnik je vseboval štiri dimenzije; Globalno identiteto, Kompetentnost, Pripadnost skupini psihologov in Edinstvenost. Na vzorcu 236 psihologov smo preverili psihometrične značilnosti vprašalnika. Končna faktorska struktura vprašalnika z 21 postavkami je bila jasna in je pojasnila pribl. 43 % variance. Vprašalnik je bil v celoti zanesljiv pri Cronbachovem α = ,86. Posamezne dimenzije so bile od nizko zanesljive pri Cronbachovem α = ,67 do visoko zanesljive pri Cronbachovem α = ,81. Preverili smo tudi povezanost med poklicno identiteto ter delovnim zadovoljstvom, ki sta se izkazala kot pomembno zmerno pozitivno povezana. Psihologi so v splošnem samoporočali močno poklicno identiteto ter visoko delovno zadovoljstvo.
Keywords: cilji psihološke intervencije, psihološke naloge, poklicna identiteta, delovno zadovoljstvo
Published in DKUM: 03.06.2022; Views: 147; Downloads: 22
.pdf Full text (1,99 MB)

7.
Vpliv team building programov na razvoj zaposlenih v podjetju
Žiga Pačnik, 2022, master's thesis

Abstract: Usposabljanje in razvoj zaposlenih je nepogrešljivo strateško orodje za izboljšanje njihove uspešnosti. Glavni cilj magistrskega dela je preučiti vpliv team building programov na razvoj zaposlenih. Zaradi sunkovite globalizacije in modernizacije so podjetja primorana slediti trendom in si zagotavljati ustrezno konkurenčno prednost. Osrednji proces lahko pusti posledice na zaposlenih, če se vzporedno s tem procesom ne zagotavljajo ustrezni mehanizmi razvoja zaposlenih in s tem povezanega zadovoljstva na delovnem mestu. V dobi sodobnega kapitalizma so zaposleni z visoko specializacijo znanja v podjetjih višje vrednoteni, saj so kvalificiran in s tem težje zamenljiv kader. Namen magistrskega dela je v sklopu teoretičnih okvirjev preučiti dejavnike, ki vplivajo na razvoj zaposlenih, na njihovo dobro počutje in zadovoljstvo. Nadalje raziščemo programe in pristope, s katerimi organizacije dosegajo želene vplive. V okviru praktičnega dela s pomočjo anketnega vprašalnika analiziramo vpliv team building programov na razvoj zaposlenih v podjetjih Informatika, d. d., in Oryx, d. o. o. Team building predstavlja pomembno strategijo za razvoj organizacij, saj je v ospredju medsebojno sodelovanje zaposlenih in nadgradnja njihovega nivoja interakcije. Ker je v Sloveniji vpliv team building programov slabše raziskano področje, se na podlagi praktičnih okvirjev osredotočimo na vpliv, ki ga imajo team building programi na zaposlene. S pomočjo interpretacije pridobljenih rezultatov ugotovimo, da team building programi izboljšajo učinkovitost in produktivnost zaposlenih na primeru sodelujočih podjetij. Ravno tako zaposleni pozitivno vrednotijo odnos do team building programov. Starostna segmentacija v sodelujočih podjetjih ne vpliva na stopnjo zadovoljstva z izvajanjem team building programov, kar indicira na dobro zastavljenost programov. Ravno tako so zaposleni v večji meri zadovoljni z delovnim mestom, zato pogostost udeležbe na team building programih neposredno ne vpliva na njihovo zadovoljstvo. Vsekakor pa zaposleni menijo, da team building programi pozitivno vplivajo na njihove odnose med sodelavci. Na podlagi ugotovitev magistrskega dela sklenemo, da izvedba team building programov pripomore k vsesplošni blaginji podjetij in je relevantna.
Keywords: team building, team building programi, razvoj zaposlenih, zadovoljstvo, motivacija, dobro počutje
Published in DKUM: 01.06.2022; Views: 126; Downloads: 17
.pdf Full text (1,47 MB)

8.
Analiza zadovoljstva tujih turistov s turistično ponudbo v Termah Ptuj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Larisa Lorbek, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Zdraviliški turizem je ena najstarejših oblik turizma, ki se v veliki večini navezuje na uporabo naravnih zdravilnih dejavnikov. Ker pa danes živimo v zelo hitrem času, je pomembno, da najdemo tudi čas za sprostitev in dobro počutje, kar pa nam omogoča široka paleta velneških storitev. V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili osnovne pojme, kot so: turizem, turist, zadovoljstvo turistov, turistični proizvod in zdravje. Nato smo se posvetili zdraviliškemu turizmu in njegovi zgodovini, zdraviliščem v Sloveniji, Mestni občini Ptuj in Termam Ptuj. Ugotovili smo, da so se definicije osnovnih pojmov skozi čas spreminjale, kakor se je spreminjal tudi turizem. Sledil je empirični del raziskave – analiza zadovoljstva tujih turistov s turistično ponudbo v Termah Ptuj. Do pridobljenih podatkov smo prišli s pomočjo kvantitativne raziskave – sestavljenim anketnim vprašalnikom v angleškem in nemškem jeziku. Ugotovili smo, da so tuji turisti v povprečju zelo zadovoljni s turistično ponudbo in da imajo Terme Ptuj velik potencial za nadaljnji razvoj.
Keywords: zadovoljstvo turistov, zdraviliški turizem, zdravilišča v Sloveniji, Mestna občina Ptuj, Terme Ptuj
Published in DKUM: 15.04.2022; Views: 271; Downloads: 70
.pdf Full text (1,09 MB)

9.
Motivacija starejših zaposlenih in vpliv istega na zadovoljstvo pri delu ter na poslovno organizacijo
Anamarija Krčmar, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo »Motivacija starejših zaposlenih in vpliv istega na zadovoljstvo pri delu ter na poslovno organizacijo« je pisano z namenom ugotavljanja spodbud, ki motivirajo skupine starejših zaposlenih, kako to deluje na njihovo zadovoljstvo pri delu in kakšen vpliv ima motivirani in zadovoljni starejši delavec na poslovno organizacijo. Delo je razdeljeno na teoretičen pregled, ki ga opredeljujejo ključni pojmi in številne primerjave raziskav iz istih ali podobnih področij različnih avtorjev in strokovnjakov, ter na empiričen del, v katerem se nahaja empirična raziskava. Empiričen del raziskave je bil izvajan s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga izvedli na področju Hrvaške in je zajemal 200 oseb starih nad 45 let v delovnem razmerju oziroma pri končnih rezultatih so kot reprezentativni vzorec upoštevani tisti, ki so sodili v skupino starejših zaposlenih. S pomočjo raziskave je bilo ugotovljeno, da skupino starejših zaposlenih najbolj spodbujajo notranji dejavniki, dokler motiviranost in delovno okolje vplivata na njihovo večje zadovoljstvo in uspešnost pri delu. Njihovo intelektualno bogastvo, znanje in izkušnje, ki so jih pridobili z leti, so razlog zaradi katerega se številne poslovne organizacije odločajo, da zadržijo starejše zaposlene na delovnem mestu, da bi ti prenašali znanje na mlajše generacije in v sinergiji različnih starostnih ekip prispevali k uspešnosti poslovnih organizacij.
Keywords: Motivacija, zadovoljstvo pri delu, starejši zaposleni, skupina starejših zaposlenih, poslovna organizacija.
Published in DKUM: 11.04.2022; Views: 215; Downloads: 35
.pdf Full text (2,21 MB)

10.
Vpliv zaznane kakovosti na zadovoljstvo z e-bančnimi storitvami
Maya Sarah Majcen, 2022, master's thesis

Abstract: Način, kako odjemalec dojema kakovost storitve in kako slednje vpliva na zadovoljstvo z e-bančništvom, se razlikuje od načina, kako odjemalec dojema kakovost in zadovoljstvo s tradicionalnim bančništvom. Zato je pomembno, da se posvetimo tudi temu področju in proučimo glavne dimenzije, ki merijo zaznano kakovost z e-bančništvom in kako te dimenzije vplivajo na zadovoljstvo. Tema magistrske naloge so e-bančne storitve, torej mobilno in/ali spletno/elektronsko bančništvo. Odgovoriti želimo na vprašanje, kako odjemalci e-bančno storitev dojemajo z vidika zaznane kakovosti in kako zaznana kakovost vpliva na njihovo zadovoljstvo. Prav tako smo v magistrski nalogi razvili oz. opredelili metodologijo za merjenje kakovosti e-bančnih storitev. Podatke smo zbrali na vzorcu 128 odjemalcev e-bančnih storitev in s faktorsko analizo preverili veljavnost ter zanesljivost merilne lestvice. Sledila je izvedba regresijske analize, s katero smo ugotovili, kako posamezni konstrukti zaznavanja kakovosti vplivajo na zadovoljstvo. Ugotovili smo, da ima najmočnejši vpliv na zaznavanje kakovosti spremenljivka dizajn in izpolnitev pričakovanj, najšibkejši vpliv pa spremenljivka interaktivnost.
Keywords: e-poslovanje, e-bančništvo, kakovost e-bančnih storitev, zadovoljstvo z e-bančnimi storitvami, faktorska analiza
Published in DKUM: 11.04.2022; Views: 194; Downloads: 25
.pdf Full text (1,86 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica