| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 32
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Reorganizacija nalaganja tovornih vozil v Pivovarni Laško Union
Aljoša Žikovšek, 2021, bachelor thesis/paper

Abstract: Proces nalaganja in razlaganja tovornih vozil predstavlja eno izmed najpomembnejših dejavnosti logistike, zato smo v diplomskem delu raziskali proces nalaganja in razlaganja tovornih vozil v Pivovarni Laško Union, na lokaciji v Laškem, in predstavili rešitve za učinkovitejše in varnejše opravljanje dela. Za lažje razumevanje ključne tematike smo v prvem delu diplomskega dela opisali obstoječe stanje procesa nalaganja in razlaganja tovornih vozil v izbranem podjetju, ki zajema vse postopke od prihoda voznikov tovornih vozil v podjetje, njihove prijave na nalaganje tovora, sistema nalaganja tovornega vozila do odhoda voznikov s polnim in zapečatenim vozilom. Čeprav proces nalaganja in razlaganja tovornih vozil v podjetju poteka tekoče, smo pri opazovanju posameznih procesov odkrili številne napake in pomanjkljivosti ter jih podrobno predstavili v drugem delu diplomskega dela. Med pomanjkljivosti obstoječega sistema smo uvrstili »zastarel« način ročnega vpisovanja voznikov tovornih vozil na list papirja, ločeno nalaganje tovornih vozil za tujino samo v dopoldanskem in nalaganje vozil za Slovenijo v popoldanskem času, samo eno mesto za nalaganje tovornih vozil na nakladalni rampi ter naključno skladiščenje končnih izdelkov v skladiščne cone, ki zaradi dolgih komisionirnih poti podaljšujejo čas nalaganja tovora. V zadnjem delu diplomskega dela smo po natančni analizi podali rešitve za vsako odkrito pomanjkljivost, rešitve medsebojno povezali ter s tem predstavili možnost za učinkovitejši in varnejši proces dela v podjetju. Med rešitve, ki bi omogočile hitrejše in varnejše nalaganje in razlaganje tovornih vozil, sodijo vpeljava elektronskega sistema vpisovanja voznikov tovornih vozil, nalaganje tovornih vozil za Slovenijo in tujino tekom celega delovnega dne, ločeno skladiščenje končnih izdelkov na tiste, ki se prodajajo v tujino, in tiste, ki se prodajajo samo v Sloveniji, ter uvedba dodatnega mesta za nalaganje tovornih vozil.
Keywords: Nalaganje in razlaganje tovornih vozil, vozniki tovornih vozil, skladiščenje, notranji transport, nakladalna rampa.
Published: 23.04.2021; Views: 203; Downloads: 0

2.
Učinek preventivnega programa
Gregor Bratina, 2020, master's thesis/paper

Abstract: Raziskava v sklopu magistrskega dela je bila namenjena preučevanju učinka preventivnega programa »Še vedno vozim, vendar ne hodim«, ki ga izvaja VOZIM, Zavod za inovativno izobraževanje na področju prometne varnosti. Ciljna skupina so bili dijaki srednjih šol, ki so na začetku svoje vozniške poti. V sodelovanju z zavodom VOZIM smo osnovali anketni vprašalnik. Nato smo se odpravili na srednje šole, kjer smo izvedli anketiranje tik pred in takoj po koncu preventivnega programa. Tako smo preverjali stališča mladih o prometni varnosti pred izvedbo in jih primerjali s stališči po izvedbi preventivnega programa. Na ta način smo izmerili učinek samega programa. Med drugim smo želeli ugotoviti, katere spremembe bi lahko uvedli, da bi se učinkovitost programa še izboljšala in kateri načini podajanja informacij so imeli največji učinek na poslušalce. V času raziskave smo bili soočeni z nekaj omejitvami, ki so vplivale na rezultate. Predvsem je bil to čas izvajanja programa, čas, ki smo ga imeli na razpolago za preverjanje učinka, in nepripravljenost dijakov za reševanje anket. Glede na rezultate lahko le deloma potrdimo učinkovitost preventivnega programa. Rezultati so razkrili, da ima program potencial in pozitivne učinke na poslušalce, vendar pa zaradi že naštetih omejitev tega ne moremo z gotovostjo potrditi. V rezultatih je namreč prihajalo do precejšnjih odstopanj. Kljub temu pa je vzpodbudno, da je raziskava pokazala pozitivne smernice tovrstnega programa.
Keywords: prometna varnost, preventivni program, prometne nesreče, mladi vozniki, učinek
Published: 04.12.2020; Views: 302; Downloads: 43
.pdf Full text (1,94 MB)

3.
Vplivi dolgotrajnih voženj na voznike tovornih vozil v izbranem transportnem podjetju
Klavdija Rantaša, 2019, bachelor thesis/paper

Abstract: Vplivi dolgotrajnih voženj v današnjem času predstavljajo velik pomen pri voznikih, ki se vsakodnevno soočajo s problemi, na katere naletijo na cesti. V izbranem transportnem podjetju smo zaznali problem, ki je predstavljen v diplomskem delu. Podjetje se lahko pohvali s trgovskim centrom, poslovnimi prostori, sobami za prenočitev, logističnim centrom, dobro razvejeno transportno dejavnostjo in najemom kombijev. Večino dela, opravljenega v podjetju, predstavlja transport – dnevno vozniki tovornih vozil opravljajo prevoze po Sloveniji in tujini. Pri tem se srečujejo z različnimi vplivi, kot so utrujenost, stres, slabe vremenske okoliščine, slabe prehranske navade in zaspanost. V času voženj so pomembni dokumentacija, obvezni odmori ter zbranost.
Keywords: Transportno podjetje, vozniki tovornih vozil, dolgotrajne vožnje, utrujenost, transport
Published: 06.01.2020; Views: 320; Downloads: 43
.pdf Full text (1,80 MB)

4.
Korupcija v šolah vožnje
Boštjan Colarič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Korupcija se dandanes pojavlja v različnih oblikah in razsežnostih, ki segajo od samih vrhov političnih oblasti, do neposrednih uporabnikov storitev državnega aparata. V diplomskem delu je predstavljen pojem korupcije v povezavi s t. i. »sistemsko korupcijo« in korelacijo z izvajanjem dodatnih usposabljanj za voznike začetnike. Odkrite nepravilnosti pri izvajanju usposabljanj so se pojavljale po sprejetju novih načinov izobraževanj v Zakonu o voznikih leta 2010, kar je bilo tudi vodilo pri raziskovanju poteka sprejetja zakonodaje na tem področju, v primerjavi z ureditvami v nekaterih drugih državah Evropske unije. Po opravljenih raziskavah zakonskih ureditev držav in zaključkih pravnomočnih sodb v Republiki Sloveniji, je bilo ugotovljeno, da so bila zakonodajna pravila ob začetku sprejetja nove zakonodaje na področju usposabljanja voznikov pomanjkljiva, kar je omogočalo izkoriščanje sivih polj pri izvajanju nadzora, vendar pa se temeljne oblike izobraževanj voznikov začetnikov bistveno ne razlikujejo od izobraževanja v drugih državah Evropske unije. Naknadni popravki zakonodaje v Republiki Sloveniji so okrepili mehanizme nadzora z namenom preprečevanja izvajanja nepravilnosti. Prav tako je bilo ugotovljeno, da bi bilo za povezavo med sprejetjem zakonodaje v letu 2010 in sistemsko korupcijo, potrebno poglobljeno preiskovanje povezav med pobudniki novih ukrepov in subjekti, ki bi imeli s tem koristi, pri čemer pa so tudi najvišji nadzorni organi nemočni brez ustrezne politične podpore.
Keywords: šola vožnje, korupcija, sistemska korupcija, vozniki začetniki, usposabljanje, diplomske naloge
Published: 12.04.2019; Views: 593; Downloads: 65
.pdf Full text (867,95 KB)

5.
Problematika kraje tovora med transportom in ogroženost voznikov
Ana Mišković, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo se ukvarjali s problematiko kraje tovora in poskusi kraje med transportom, prav tako pa tudi z ogroženostjo voznikov na poti. Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšne težave s krajami ima manjše transportno podjetje, in podati ukrepe, s katerimi bi zmanjšali število kraj in tveganje zanje. Raziskovali smo, kakšne kraje se dogajajo in kako pogosto. V prvem delu diplomske naloge smo predstavili teoretična izhodišča na podlagi objavljenih raziskav. Posebej smo se osredotočili na podatke držav Italije, Francije in Španije, saj vozniki obravnavanega podjetja največkrat vozijo prav v te tri države. V nadaljevanju smo opisali obstoječe stanje v transportnem podjetju, izpostavili pogoste lokacije kraj tovora in poskusov kraj, navedli načine kraj, ukrepanje v primeru kraje ter kakšno je trenutno stanje v podjetju na področju varnosti tovora in voznika na poti. Glavne težave podjetja na področju raziskovanega problema smo opisali v kritični analizi. V tretjem poglavju diplomske naloge smo navedli predloge rešitev oziroma predloge za izboljšanje stanja. Navedli smo jih več in tudi razvrstili glede na načine kraj, ki jih tatovi izvajajo. Ključni predlogi rešitev pa so varno parkiranje in namestitev alarmnega sistema. Na koncu smo podali še oceno in vrednotenje uspešnosti rešitve problema, navedli kakšni so predvideni pogoji za uvedbo rešitve in kakšne so možnosti za nadaljnji razvoj.
Keywords: kraja, tatovi, tovor, vozniki, transport
Published: 28.02.2019; Views: 309; Downloads: 31
.pdf Full text (1,22 MB)

6.
Odnos voznikov začetnikov do usposabljanja voznika začetnika
Ana Kemperle, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Vključevanje v promet se za bodoče voznike motornih vozil začne v avtošoli. Tam se kandidat za pridobitev vozniškega dovoljenja nauči vožnje na vseh vrstah cest. Po opravljenem vozniškem izpitu se voznik začetnik na vožnjo poda sam. Samostojnost in »samost« sta velika odgovornost. Voznik se na cesti zagotovo sreča z različnimi situacijami, lahko tudi nevarnimi. Republika Slovenija je z zakonom o voznikih 13. avgusta 2010 uzakonila, da se mora voznik začetnik v roku dveh let po opravljenem izpitu udeležiti usposabljanja voznika začetnika. Tam vozniki začetniki pridobijo dodatno znanje, ki pride v poštev in jim pomaga v nepredvidljivih situacijah. Število prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami in smrtjo se v Sloveniji od leta 2011 zmanjšuje. Usposabljanje voznikov začetnikov je prav gotovo kamenček v mozaiku ukrepov, ki jih v Sloveniji izvajamo za izboljšanje prometne varnosti. V raziskovalnem delu sem želela preveriti, kakšno mnenje imajo vozniki začetniki o samem usposabljanju. Izvedla sem anketo v AMZS Centru varne vožnje, ki izvaja ta program. Ugotovila sem, da se udeležencem usposabljanje zdi smiselno in potrebno.
Keywords: vozniki, vozniki začetniki, usposabljanje, prometna varnost, diplomske naloge
Published: 03.02.2017; Views: 852; Downloads: 80
.pdf Full text (549,46 KB)

7.
RAZVOJ MODELA OCENE TVEGANJA VOZNIKOV S PSIHOFIZIČNIMI OMEJITVAMI PRI NASTANKU PROMETNIH INCIDENTOV
Nevenka Šestan, 2015, doctoral dissertation

Abstract: Cilj študije je ugotoviti, ali vozniki, bolniki z epilepsijo, kroničnim alkoholizmom in/ali tveganim pitjem, uživalci psiho aktivnih substanc (PAS), bolniki z drugimi boleznimi živčevja, z duševnimi in vedenjskimi motnjami, s kardiovaskularnimi boleznimi, z diagnozo težjega diabetesa in težjimi okulističnimi boleznimi obravnavani na posebni zdravstveni komisiji (PZK), predstavljajo večje tveganje za povzročitev prometnih nesreč (PN)/cestno prometnih prekrškov (CPP) od voznikov povzročiteljev PN/CPP v Sloveniji, ki teh diagnoz nimajo. Narejenih je bilo šestnajst študij primerov s kontrolami. Primeri so vozniki, ki so bili v opazovanem obdobju pregledani na PZK in so imeli naslednje diagnoze: epilepsija, kronični alkoholizem /tvegano pitje, uživanje PAS, duševne in vedenjske motnje, bolezni živčevja, kardiovaskularne bolezni, diabetes in bolezni oči. Za vsak primer smo kot kontrolo definirali po spolu in starosti usklajene osebe iz kohorte povzročiteljev PN/CPP v istem opazovanem obdobju. Deskriptivni statistiki je sledilo izračunavanje korelacij med spremenljivkami, izračun t testov oziroma χ2 med primeri in kontrolami za vsako spremenljivko in izračun razmerja obetov. Vozniki z vodilno diagnozo predhodne poškodbe imajo več kot štirikrat večje obete za povzročitev PN (RO= 4,44; 95% IZ=1,69-11,63) in trikrat večje obete z diagnozo odvisnost (RO= 3,52; 95% IZ= 2,10-5,88), da povzročijo CPP, medtem ko imajo vozniki z boleznimi živčevja petkrat večje obete kot kontrole, da bodo povzročili PN (RO = 5,18; 95% IZ= 2,59 -10,34). Visoko tveganje imajo tudi vozniki z duševnimi in vedenjskimi motnjami (RO = 3,64; 95% IZ = 1,91 - 6,94) in vozniki, ki so odvisni od alkohola ( RO = 1,71; 95% IZ = 1,01 – 2,89). Rezultati za voznike z vodilno diagnozo epilepsija ne kažejo večjega tveganja za CPP/PN. Novo je odkritje visokega tveganja za PN pri voznikih z diagnozo predhodne poškodbe. Rezultati potrjujejo tudi ugotovitev, da so odvisni vozniki in vozniki s kroničnimi boleznimi dejansko tvegani vozniki. Rezultati za voznike z vodilno diagnozo epilepsija prispevajo k dosedanjim raziskavam, ki voznikov z epilepsijo ne obravnavajo kot tvegane voznike.
Keywords: posebna zdravstvena komisija za promet, tvegani vozniki, nesreče v prometu, alkoholizem, epilepsija
Published: 17.10.2016; Views: 2160; Downloads: 113
.pdf Full text (1,53 MB)

8.
Analiza obnašanja udeležencev v prometu v primeru prometnih znakov s spremenljivo vsebino
Matjaž Kolar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo predstavili prometne znake s spremenljivo vsebino, ki lahko vsem udeležencem v prometu služijo kot pomoč ali opozorilo. Prometni znaki s spremenljivo vsebino so del spremenljive prometno informacijske signalizacije. Glavni del diplomske naloge je bila analiza obnašanja udeležencev v prometu za določen tip prometne signalizacije z spremenljivo vsebino. Zanimalo nas je, kako se udeleženci odzovejo, ko pripeljejo v križišče, kjer je postavljen ta sistem in kako ocenjujejo njegovo delovanje. S pomočjo ankete na terenu smo pridobili uporabne podatke za nadaljnjo analizo. V zadnjem delu diplomske naloge pa smo predstavili rezultate in ugotovitve. Rezultati kažejo, da vozniki v veliki meri upoštevajo prometne znake s spremenljivo vsebino, njihovo delovanje in preprečevanje nastajanja prometni nesreč pa ocenjujejo z zelo visoko oceno.
Keywords: prometna znaki s spremenljivo vsebino, znak, sistem, vozniki osebnega avtomobila, lociranje vozila, analiza, križišče, glavna prometna smer, stranska prometna smer.
Published: 21.09.2016; Views: 732; Downloads: 21
.pdf Full text (8,94 MB)

9.
Analiza prometnih nezgod enoslednih motornih vozil
Bojan Hojnik, 2011, master's thesis

Keywords: vozniki, cestni promet
Published: 10.07.2015; Views: 614; Downloads: 52
URL Link to full text

10.
VZROKI PROMETNIH NESREČ NA REGIONALNI CESTI MARIBOR - DRAVOGRAD V OBDOBJU 2009-2013
Gvido Triplat, 2014, undergraduate thesis

Abstract: To diplomsko delo je osredotočeno na analizo prometnih nesreč na regionalni cesti Maribor – Dravograd v obdobju 2009 – 2013. V prvem delu so predstavljeni prometna varnost in dejavniki, ki vplivajo na prometno varnost v Evropski uniji in Republiki Sloveniji. V drugem delu so predstavljen prometne nesreče in način njihove obravnave. V nadaljevanju so prikazani statistični podatki o prometnih nesrečah v Republiki Sloveniji. V zadnjem delu pa so analizirani statistični podatki prometnih nesreč, ki so se zgodile na regionalni cesti Maribor – Dravograd v obdobju 2009 – 2013. V zaključku pa so zapisani predlogi za izboljšanje stanja.
Keywords: vzroki prometnih nesreč, prometna varnost, hitrost, alkohol, cesta, vozniki.
Published: 22.09.2014; Views: 801; Downloads: 108
.pdf Full text (2,65 MB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica