| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Varnost voznikov tovornih vozil v cestnem prometu
Aleksandar Vulović, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: Primarni cilj diplomskega dela Varnost voznikov tovornih vozil v cestnem prometu je bilpoiskati rešitve, s katerimi bi pravočasno preprečili škodne dogodke, povezane z voznikom, transportnim podjetjem in naročnikom. V uvodu smo najprej predstavili teoretična izhodišča o transportu in cestnem prometu, opredelili smo tudi udeležence v cestnem prometu. Raziskali smo tudi slovenskepredpise, ki urejajo področje cestnega transporta in prometa, predvsem smo raziskovali področje delovnega časa, prisilnih počitkov in vse faktorje, ki bi lahko vplivali na psihofizično stanje voznika, ki lahko v primeru slabega psihofizičnega stanja povzroči škodni dogodek. Določili smo tudi nevarnosti, katerim je voznik tovornega vozila izpostavljen, in s pomočjo le-teh opredelili rešitve, s katerimi bi lahko v veliki meri preprečili škodne dogodke. Rešitve smo pridobivali s pomočjo strokovne literature, svetovnega spleta in lastnih idej
Keywords: transport, cestni promet, voznik tovornega vozila, delodajalec, škodni dogodki
Published: 03.08.2018; Views: 738; Downloads: 108
.pdf Full text (291,62 KB)

2.
Analiza prevoznih stroškov in vpliv voznika na porabo goriva
Valentina Haladeja, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi bo predstavljena analiza stroškov prevozov v izbranem podjetju. Ker se podjetje, ki smo ga izbrali, ukvarja z mednarodno organizacijo cestnih prevozov, je pomembno, da ugotovimo stroške, ki se ob tem pojavljajo, saj na koncu predstavljajo dobiček oz. izgubo. Ti stroški so ključni in obsegajo večji sklop prevoznih stroškov, ki obsegajo vse stroške goriva, stroške pnevmatik, stroške vzdrževanja vozil, stroške zavarovanja in registracije, stroške cestnin ter stroške amortizacije. Z učinkovito analizo bi pripomogli, da bi se stroški zmanjšali in s tem dosegli večjo konkurenčnost na trgu prevoznih podjetij. Na podlagi analiziranih stroškov prevozov bomo poiskali ugodne rešitve za zmanjšanje le-teh. V prvem delu diplomske naloge so zajete teoretične osnove, ki vsebujejo poglavja o transportu in prevozu blaga, stroških ter dejavnike, ki vplivajo na voznika in njihovo porabo goriva. V drugem delu je prikazana obstoječa organizacija dela ter potek organizacije prevoza v izbranem podjetju. V nadaljevanju je predstavljena podrobna analiza vseh stroškov prevoza v izbranem podjetju, ki temelji na primerjavi dveh voznikov z identičnim vozilom ter enako težo tovora, ki vozita na isti relaciji. V zaključnem delu predlagamo rešitve, ki bi potencialno izboljšale poslovanje podjetja in znižale prevozne stroške.
Keywords: transport, analiza transportnih stroškov, gorivo, voznik, model varčne vožnje.
Published: 06.10.2015; Views: 996; Downloads: 150
.pdf Full text (1,52 MB)

3.
Prevoz odpadnih svinčenih baterij
Matic Jelen, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Prevoz nevarnega blaga je podrobno zakonsko urejen, zaradi povečanja varnosti v prometu in v izogib nepravilnemu ravnanju v primeru nesreč. Prevoz nevarnega blaga v praksi predstavlja tudi prevoz odpadnih svinčenih baterij, ki se jim posvečamo v diplomski nalogi. Obstoječo zakonodajo, ki je zelo obsežna, saj obsega tako domače kot tuje pravne vire, smo prenesli na konkreten primer prevoza odpadnih svinčenih baterij in tako poskusili na enostaven način prikazati prevoz odpadnih svinčenih baterij v praksi in približati prevoz odpadnih svinčenih baterij vsakomur. Ugotavljamo, da je v praksi možno upoštevati vse zakonske določbe, kar dokazuje prikaz prevoza odpadnih svinčenih baterij v vzorčnemu podjetju. Na področju prevoza odpadnih svinčenih baterij so možne izboljšave, ki bi pripomogle k večji varnosti na cesti in zmanjševanju števila nesreč, in sicer pogostejše izobraževanje voznikov, povečan nadzor s strani policije, obnovitev cest in morebitna uvedba praktičnih rešitev, kot je na primer prevoz nevarnega blaga v nočnih urah.
Keywords: prevoz, nevarno blago, odpadne svinčene baterije, zakonodaja, varnost, nesreče, naročnik prevoza, prevoznik, voznik, prejemnik
Published: 25.09.2015; Views: 1476; Downloads: 127
.pdf Full text (2,30 MB)

4.
5.
Vpliv preobremenjenosti poklicnih voznikov na nacionalno varnost
Melita Pogorevc, 2012, master's thesis

Abstract: Preobremenjevanje poklicnih voznikov je v današnjem času problem skoraj v vseh transportnih podjetjih, saj je njihov cilj le, da bo prevozni proces izveden z nizkimi stroški in v čim krajšem času, to pa pomeni, da vodilni za dosego uspeha čim bolj izkoristijo svoje delavce in jih s tem preobremenijo. Preobremenjevanje pa vsekakor vpliva na njihovo nezadovoljstvo, na neučinkovitost njihovega dela in ne nazadnje tudi na uspešnost poslovanja podjetja. Najpogostejši problem, s katerim se soočajo poklicni vozniki zaradi preobremenjevanja, je utrujenost, ki je po mnogih nacionalnih raziskavah tudi najpogostejša zdravstvena težava v kopenskem transportu. Prav utrujenost pa je ena izmed glavnih dejavnikov za povzročitev prometne nesreče ali udeležbo v njej, saj ima negativen vpliv na človekove sposobnosti, ki so še kako pomembne za varno upravljanje z motornim vozilom.
Keywords: preobremenjenost, poklicni voznik, nacionalna varnost, prometna nesreča, varnost cestnega prometa
Published: 11.09.2012; Views: 2063; Downloads: 323
.pdf Full text (1,51 MB)

6.
7.
ANALIZA PROGRAMA DODATNEGA USPOSABLJANJA VOZNIKOV ZAČETNIKOV V SLOVENIJI
Anamaria Turnšek, 2012, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava osnovne ukrepe za povečanje varnosti cestnega prometa, ki se začnejo že pri usposabljanju mladih voznikov, voznikov začetnikov. S temi ukrepi bi se naj zmanjšalo število prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Na podlagi opravljenih analiz obstoječega programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, ki smo jih izvedli tudi s pomočjo ankete, je v predloženem delu podanih nekaj smernic za izboljšanje programa dodatnega usposabljanja. V magistrski nalogi je na kratko predstavljeno dodatno usposabljanje za voznike začetnike, prav tako so predstavljeni primeri dobrih praks iz tujine. Poglavitni del naloge predstavlja poglobljena analiza obstoječega postopka usposabljanja voznikov začetnikov in predlog izboljšanega postopka dodatnega usposabljanja, ki izhaja predvsem iz empiričnih rezultatov opravljenega usposabljanja za voznike začetnike. Predloženo magistrsko delo lahko služi tudi kot izhodišče za ureditev področja vzgoje in izobraževanja za varno udeležbo v cestnem prometu, s poudarkom na voznikih začetnikih.
Keywords: varnost v prometu, voznik začetnik, dodatno usposabljanje za voznike začetnike
Published: 18.05.2012; Views: 1922; Downloads: 196
.pdf Full text (6,39 MB)

8.
VOZNIK V JAVNEM AVTOBUSNEM POTNIŠKEM PROMETU KOT NOSILEC KAKOVOSTI PROMETNE STORITVE
Maja Kmetec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Voznik v javnem avtobusnem potniškem prometu je pogosto edini predstavnik podjetja, ki dnevno prihaja v neposreden stik z uporabniki in je neposredni izvajalec osnovne dejavnosti prevoznega podjetja. Zaradi navedenega je jasno, da ima prav voznik veliko vlogo pri zagotavljanju kakovosti prometne storitve. Diplomsko delo obravnava osnovne značilnosti delovnega mesta voznik in zahteve in zakonska določila za opravljanje dela voznika. Ob definiranju kakovosti prometne storitve pojasnjuje vlogo voznika pri njenem zagotavljanju. Analiziran je pojem motivacije voznikov in pristopi k izobraževanju, usposabljanju, motiviranju in spremljanju dela voznikov. Diplomsko delo zaključujejo predlogi za dvigovanje nivoja kakovosti prometne storitve preko pozitivne motivacije voznikov.
Keywords: javni potniški promet, voznik avtobusa, kakovost prometne storitve, motiviranje voznikov
Published: 16.06.2011; Views: 2222; Downloads: 283
.pdf Full text (4,01 MB)

9.
UREDITEV POTI V PROIZVODNJI PO METODI 20 KLJUČEV
Matjaž Miže, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V diplomski nalogi obravnavamo ureditev poti po metodi 20 ključev v proizvodnji podjetja Indramat Bosch Rexroth Škofja Loka. Pri tem izpostavimo ključ št. 1 in ključ št. 9. Problem je zagotoviti najboljšo varnost zaposlenih, ki se gibljejo po proizvodnih poteh, po katerih se vozijo nevarna transportna sredstva. Pešec se lahko na nepreglednem mestu nepravilno vključi na pot in pri nepredvidenem srečanju z viličarjem lahko pride do nezgode. S tem je povečana obremenjenost voznika viličarja, ki stalno opreza za pešci na poteh, po katerih vozi. Proizvodni prostor je zelo zaseden s stroji, zato je treba poiskati najboljšo rešitev za varnost pešcev in zmanjšati obremenitev voznika viličarja. Treba bo izboljšati urejenost okolice in čistočo transportnih poti, organizacijo, sodelovanje, disciplino zaposlenih, povezovanje procesov in vzdrževanje transportnih sredstev. Z varno postavitvijo poti v proizvodnji in izboljšavami po metodi 20 ključev bi stalno vzdrževali konkurenčno prednost, da podjetje ostaja svetovno uspešno. Cilj naloge je zagotoviti varnost zaposlenih v proizvodnji, urejenost transportnih poti in z bolj organiziranim vzdrževanjem viličarja preprečiti zastoje. Določili bomo eno varno pot za pešce, ločeno z drugo potjo za transport z viličarjem. Teoretični del se nanaša na analiziranje in preučevanje virov podatkov, ki so objavljeni v raziskovalnih nalogah, strokovni literaturi in na spletu. Delo preučuje trenutne probleme postavitve poti. Proučuje tudi varnost v proizvodnji ter težave reševanje z metodo 20 ključev. Za natančno opredelitev in rešitev problema varnosti zaposlenih v proizvodnji se odločamo za prvi ključ (čiščenje in organiziranje) in deveti ključ (vzdrževanje) metode 20 ključev. Empirični del preučuje dejavnike, ki vplivajo na izboljševanje varnosti in ureditve poti v proizvodnji po metodi 20 ključev. Diplomsko delo vključuje strokovno raziskovanje in učinke metode 20 ključev ter teoretična spoznanja preverja z empirično raziskavo. Rezultati kažejo, da s pomočjo nove postavitve poti — z ureditvijo po prvem in devetem ključu — izboljšamo varnost, ureditev, vzdrževanje viličarja, način dela in pretok materiala v proizvodnji.
Keywords: KLJUČNE BESEDE · proizvodne poti · 20 ključev · ergonomija · pešec · voznik viličarja
Published: 03.03.2011; Views: 2160; Downloads: 506
.pdf Full text (456,09 KB)

10.
Ergonomske analize delovnega mesta voznika tovornega vozila : diplomsko delo
Vesna Pervan, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se osredotočili na poklicne voznike tovornih vozil, ki so vsak dan izpostavljeni napornim vožnjam, utrujenosti in prometnim nesrečam. Vplivi iz okolja, kot sta hrup in vibracije, negativno vplivajo na voznika, saj se s tem povečuje njegova obremenjenost ter hkrati zmanjšuje izkoristek njegovega dela. Dejavniki, s katerimi se še srečujejo vozniki, so fiziološke narave. Pri ergonomskem oblikovanju delovnega mesta smo namenili pozornost voznikovim držam, gibanju, koriščenju delovnega počitka, kar je bistvenega pomena za varnost v prometu in udobje voznikov med delom. Poklicni vozniki premalo pozornosti posvečajo svojemu zdravju. Pri dolgih vožnjah na daljše razdalje se mora voznik dobro naspati, preden se odpravi na tovrstno pot, upoštevati predpisane odmore, paziti na svoje zdravje in, če je le mogoče, v svoj urnik dela vključiti tudi vadbo.
Keywords: ergonomija, voznik, vozilo, cesta, okolje, varnost v cestnem prometu
Published: 30.11.2010; Views: 3989; Downloads: 699
.pdf Full text (1,17 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica