| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 23
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Projekt kanalizacije in čistilne naprave Lesično
Karmen Sotošek, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena postavitev kanalizacije ter čistilne naprave v naselju Lesično. V prvem delu diplome so na splošno opisani kanalizacijski sistemi, nakar sledi opis čistilne naprave skupaj s procesi čiščenja odpadnih voda in delovanje čistilne naprave. V drugem delu pa sledi opis izgradnje kanalizacijskega sistema in male čistilne naprave v Lesičnem skupaj s hidravličnim poročilom in oceno stroškov.
Keywords: kanalizacija, odvajanje odpadnih voda, čistilna naprava, vodovod
Published: 12.11.2020; Views: 138; Downloads: 13
.pdf Full text (1,84 MB)

2.
Vodovod in kanalizacija
Janja Kramer Stajnko, 2020, other educational material

Abstract: Zapiski predavanj zajemajo vsebino predmeta Vodovod in kanalizacija, ki se izvaja v 2. letniku drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Gradbeništvo, smer Gradbena infrastruktura, na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Kot pomoč pri študiju ga lahko uporabijo tudi študenti drugih študijskih smeri, ki se srečujejo s problematiko preskrbe s pitno vodo ter odvajanja odpadnih voda. Zapiski predavanj so razdeljeni v štiri vsebinske sklope, in sicer vodovod, priprava pitne vode, kanalizacija in čiščenje odpadne vode. Zajeta so področja oskrbe s pitno vodo od načinov zajemanja, hranjenja, distribucije, načrtovanja vodovodnega omrežja, do naprednih postopkov nadzora in zagotavljanja ustrezne kvalitete pitne vode. V drugih dveh vsebinskih sklopih so obravnavani načini zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadne vode od dimenzioniranja kanalizacijskega sistema v ločeni in mešani izvedbi do načinov zmanjševanja padavinskega odtoka v kanalizacijskih ceveh ter različnih možnosti čiščenja odpadne vode, ki se najpogosteje uporabljajo na sodobnih čistilnih napravah.
Keywords: vodovod, preskrba s pitno vodo, priprava pitne vode, kanalizacija, odvajanje odpadnih voda, čiščenje odpadne vode, učbeniki
Published: 24.01.2020; Views: 634; Downloads: 0

3.
Oskrba s pitno vodo v naselju Dobrič
Jožica Rebernik, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena krajša zgodovina vodovodnih sistemov, teoretično pa je opisana tudi zgradba vodovodnih sistemov ter njihova delitev. V raziskovalnem delu je opredeljena oskrba s pitno vodo v naselju Dobrič. Opisano je tako javno kot zasebno vodovodno omrežje, izpeljana je njuna primerjava. Primerjana je tudi kakovost pitne vode zasebnega in javnega vodovodnega omrežja. Podrobno je obravnavan termin lastne oskrbe s pitno vodo ter predstavljen zasebni vodovod v naselju Dobrič, njegove pomanjkljivosti in možne rešitve. Raziskali smo tudi porabo pitne vode prebivalcev, priključenih na zasebno omrežje.
Keywords: zasebni vodovod, javni vodovod, mikrobiološka analiza vode, poraba pitne vode
Published: 03.01.2018; Views: 935; Downloads: 112
.pdf Full text (5,49 MB)

4.
PROBLEMATIKA ZAGOTAVLJANJA POŽARNE OSKRBE V VODOVODNIH OMREŽJIH NA OBMOČJU RAZPRŠENE POSELITVE
Bojan Štesl, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga »Problematika zagotavljanja požarne oskrbe v vodovodnih omrežjih na območju razpršene poselitve« predstavlja strokovno analizo izgradnje predvidenega vodovodnega omrežja in objektov, s katerimi se v vodovodnem omrežju zagotovi zadostna količina vode za požarno oskrbo. Z njo želimo prikazati možnost izboljšav ureditve vodovodnega omrežja, ki so nujno potrebne že v fazi načrtovanja vodovodnega omrežja, kjer je potrebno na podlagi strokovnih osnov, potreb ter zahtev investitorjev zagotoviti racionalno in funkcionalno omrežje.
Keywords: vodovod, oskrba z vodo, projektiranje vodovoda in objektov, požarna voda, požarna zaščita
Published: 17.10.2016; Views: 731; Downloads: 93
.pdf Full text (4,61 MB)

5.
MENTORSTVO KOT ELEMENT RAZVOJA ZAPOSLENIH V PODJETJU MARIBORSKI VODOVOD D.D.
Natalija Jakopiček, 2016, master's thesis

Abstract: V času globalizacije so podjetja podvržena različnim izzivom, eden izmed njih je imeti konkurenčen in izobražen kader. To lahko podjetje doseže z različnimi metodami razvoja zaposlenih in ena izmed teh metod je tudi mentorstvo. V literaturi zasledimo različne definicije pojma mentorstvo, najpogosteje pa naletimo na razlago, da je mentorstvo odnos med dvema osebama, tako imenovanim mentorjem in mentorirancem. V tem odnosu je mentor oseba z več delovnimi izkušnjami, ki pomaga mentorirancu, ki je brez potrebnih izkušenj, da se vključi v delovni proces. Tako mentor prenaša svoje znanje in izkušnje na mentoriranca. Z mentorjevo pomočjo se mentoriranec lažje uvede v samo podjetje ter pobližje spozna sam proces dela in kulturo podjetja. Teoretični del magistrskega dela začnemo z opredelitvijo in pomenom razvoja zaposlenih za podjetje ter z razlago mentorstva kot metodo za razvoj zaposlenih. Podrobneje spoznamo pojem mentorstva, vrste mentorstev in faze mentorskega programa. Mentorstvo, kot tudi vse druge aktivnosti v podjetju, prinaša s seboj tako prednosti kot tudi slabosti. Za uspešno izvedbo mentorstva je potreben pravilno zastavljen mentorski program, v katerem imata glavni vlogi prav mentor in njegov mentoriranec. Oseba, ki jo podjetje določi za mentorja, mora biti primerno usposobljena, saj je od znanja in izkušenj, ki jih ima mentor, odvisno, kako uspešno se bo mentoriranec vključil v sam proces dela. Na koncu teoretičnega dela magistrskega dela spoznamo, kako poteka priprava mentorja na izvedbo mentorskega programa in kako poteka sama vzpostavitev programa v podjetju. Pomembno je, da vsaka organizacija oblikuje takšen mentorski program, ki bo v skladu s potrebami podjetja. V praktičnem delu magistrskega dela predstavimo izbrano podjetje, in sicer Mariborski vodovod d. d. Seznanimo se s smotri in cilji podjetja ter prikažemo kronološki pregled dogodkov podjetja nekoč in danes. Pobližje spoznamo temeljne dejavnosti podjetja in organizacijsko strukturo ter se seznanimo s potekom mentorstva v izbrani organizaciji. Raziskovalni del temelji na proučevanju, kako mentorstvo vpliva na razvoj zaposlenih v izbranem podjetju. Raziskavo smo izvedli s pomočjo ločenih anketnih vprašalnikov za mentorje in mentorirance. Pridobljene ugotovitve in možnosti za same izboljšave podajamo v sklepnem delu.
Keywords: mentorstvo, mentor, mentoriranec, koristi mentorstva, slabosti mentorstva, mentorski program, mentorski odnos, Mariborski vodovod d. d.
Published: 15.06.2016; Views: 2653; Downloads: 554
.pdf Full text (1,29 MB)

6.
PODVRTAVANJE POLJANSKE SORE PO METODI HDD
Dejan Guzej, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Podvrtavanje po metodi horizontalnega vodenega vrtanja je sodobna tehnologija brez izkopnega izvajanja del v nizkih gradnjah. Poslužujemo se je tam, kjer klasični izkopi niso možni ali pa so izvedbeno prezahtevni. Tako poskušamo doseči čim manjši vpliv na okolje in infrastrukturo. Radijsko vodeno vrtanje nam omogoča hitro prečkanje vodotokov, cest, železnic in drugih infrastrukturnih objektov. Omogoča nam uvleko ene ali več cevi z različnimi premeri na različnih razdaljah. V diplomskem delu smo opisali metodo HDD in prikazali postopek izvedbe podvrtavanja Poljanske Sore na projektu Posodobitev vodovoda Visoko–Škofja Loka.
Keywords: gradbeništvo, podvrtavanje, metoda HDD, vodovod
Published: 25.05.2016; Views: 1046; Downloads: 92
.pdf Full text (4,90 MB)

7.
Projekt strojnih instalacij za Galerijo
Leon Markl, 2014, master's thesis

Abstract: Tema magistrskega dela je izvedba projekta strojnih instalacij za večnamenski prostor - galerijo. V objekt smo umestili inštalacije ogrevanja, vodovoda, hlajenje in prezračevanja. Ogrevanje prostorov je izvedeno s talnim ogrevanjem in s prezračevalno napravo, katera bo zrak pozimi dogrevala in poleti hladila. Izvor toplote je reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda v kombinaciji s plinskim kotlom, ki bo deloval po potrebi. Izvedeni so bili tehnični izračuni in v načrtih prikazane tehnične rešitve. Upoštevani so bili tehnični predpisi in smernice za učinkovito rabo energije. Pri izdelavi projekta sem prišel do spoznanja, da je za uspešno izvedbo, potrebno sodelovanje med arhitektom in projektantom.
Keywords: vodovod, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, talno ogrevanje, konvektorji, toplotna črpalka.
Published: 31.03.2014; Views: 1255; Downloads: 354
.pdf Full text (2,45 MB)

8.
ANALIZA PREDVIDENEGA VODOVODNEGA SISTEMA ZA SZ OBMOČJE PREKMURJA
Aleš Haužar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Klimatske spremembe, ki povzročajo zmanjšanje količin padavin skozi celotno leto, privedejo do drastičnega pomakanja pitne vode na severozahodnem delu Prekmurja. Pomanjkanju pitne vode, bi se izognili s priključitvijo gospodinjstev na mestni vodovodni sistem. Za zagotovitev zadostnih količin pitne vode, bi bilo potrebno povečati zmogljivost črpališča, rekonstruirati oz. na novo izgraditi celotno vodovodno omrežje ter zgraditi ustrezne vodohrane in prečrpališča. V diplomskem delu bo opisano in dimenzionirano potrebno vodovodno omrežje, ki bo oskrbovalo prebivalce z pitno vodo. V izvedbo bodo vključeni vsi obstoječi in predvideni infrastrukturni objekti za vodovodno omrežje.
Keywords: vodovod, omrežje, vodohran, črpališče, hidravlični izračun
Published: 28.10.2013; Views: 1149; Downloads: 154
.pdf Full text (2,39 MB)

9.
STARE PRAKSE TRAJNOSTNE RABE VODE V OBČINI BLED
Metka Pazlar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V prvem delu diplomskega dela je najprej obravnavano vodovje kot sestavni del pokrajine, v kateri leži občina Bled. V nadaljevanju so z vidika rabe vode predstavljene in opisane tradicionalne rabe vode na tem območju. Blejsko jezero, Sava Bohinjka in Sava Dolinka že od nekdaj nudijo ugodne pogoje za turizem, ostanki več stoletij nazaj delujočih mlinov in žag na potokih so samo še nema priča takratne rabe vode, prav tako pa se spreminja tudi oskrba s pitno vodo in raba vode v kmetijstvu. Naloga poudarja pomen varovanja voda, predvsem zaščito pitne vode, ki je ni v izobilju, pa tudi jezer. Prebivalci že od nekdaj iščejo zaščito pred erozijo in poplavami. Kranjska stena je primer dobre slovenske prakse zaščite brežin. Nekatere tradicionalne prakse rabe vode so se v obdobju globalizacije že skoraj povsem izgubile, zato je poznavanje lokalnih primerov še toliko bolj pomembno za trajnostni razvoj.
Keywords: raba vode, mlin, žaga, vodovod, turizem, kranjska stena, varovanje voda
Published: 12.02.2013; Views: 1262; Downloads: 286
.pdf Full text (2,75 MB)

10.
DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ
Mojca Sagadin, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V svojem diplomskem seminarju z naslovom: Družbena odgovornost podjetij, sem podrobneje predstavila koncept družbene odgovornosti. V začetku dela sem poskušala razložiti pojem družbene odgovornosti, njen razvoj skozi zgodovino ter vlogo za podjetja, ki jo uporabljajo. V nadaljevanju sem družbeno odgovornost podjetij razčlenila na notranjo in zunanjo dimenzijo, ter jih podrobneje predstavila. Nato sem predstavila kodekse ravnanja ter standarde, ki jih uporabljamo za presojo družbene odgovornosti. V zadnjem delu sem se osredotočila na družbeno odgovornost v Evropi, kot v Sloveniji. V okvirju družbene odgovornosti v Sloveniji sem predstavila slovenski Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, slovensko nagrado za družbeno odgovornost- Horus, ter družbeno odgovornost prikazala na primeru slovenskih podjetij Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o., Mariborski vodovod d.d. ter BTC d.d. Ta podjetja sem izbrala, ker so dobitniki slovenske nagrade Horus leta 2011 in so dober primer prakse družbene odgovornosti. Skozi celoten diplomski seminar sem skušala predstaviti kako pomembno je uvajati koncept družbene odgovornosti v podjetje.
Keywords: družbena odgovornost, standardi, certifikati, Slovenija, Horus, IRDO, Lotrič d.o.o., Mariborski vodovod d.d., BTC d.d.
Published: 17.12.2012; Views: 2755; Downloads: 606
.pdf Full text (794,64 KB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica