| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Povprečni izogibni stroški kot izhodišče za analizo roparskih cen v konkurenčnem pravu EU
Martina Repas, 2012, original scientific article

Abstract: Prispevek obravnava roparske cene kot cenovno strategijo, pri kateri podjetje oblikuje izjemno nizke cene (pod stroški) s ciljem izključitve konkurentov s trga, ki predstavlja eno izmed oblik zlorabe prevladujočega položaja po členu 102 PDEU. Avtorica analizira različne poglede na to tematiko, smiselnost oblikovanja tovrstnih cen in sodno prakso EU. Prav tako analizira njeno ureditev v Navodilih Komisije glede prednostnih nalog izvrševanja Komisije pri uporabi člena 82 Pogodbe ES za izključevalna ravnanja, s katerimi prevladujoča podjetja zlorabljajo svoj položaj, ki je za izhodišče ugotovitve obstoja nezakonitih roparskih cen postavilo povprečne izogibne stroške in dolgoročne povprečne mejne stroške. Avtorica opozori tudi na razlike med ureditvijo v EU in ZDA. Analiza tovrstnih ravnanj v EU namreč kaže na odmik od ureditve oz. prakse v ZDA, med drugim zato, ker kot predpostavko za obstoj roparskih cen in s tem zlorabo prevladujočega položaja ne zahteva tudi možnosti pokritja izgube, ki jo je podjetje imelo z oblikovanjem roparskih cen v prihodnosti.
Keywords: roparske cene, stroški, izogibni stroški, variabilni stroški, Areeda Turner test, zloraba prevladujočega položaja
Published: 01.08.2018; Views: 472; Downloads: 68
.pdf Full text (276,71 KB)

2.
DELOVNA USPEŠNOST JAVNIH USLUŽBENCEV V DRŽAVNIH ORGANIH IN UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI S CILJEM ZAGOTOVITVE FLEKSIBILNEGA IN STIMULATIVNEGA PLAČNEGA SISTEMA
Valerija Munda, 2016, master's thesis

Abstract: V Sloveniji je uveljavljen enotni plačni sistem javnega sektorja, s katerim so enotno urejene plače vseh zaposlenih v javnem sektorju, torej javnih usluţbencev in funkcionarjev. Plačni sistem javnega sektorja temelji na Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in na njegovi podlagi sprejetih predpisih ter kolektivnih pogodbah. ZSPJS določa skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, pri čemer le - te določa tudi za uveljavitev stimulativnosti plač. Kot enega izmed ciljev zasleduje ZSPJS tudi cilj vzpostavitve fleksibilnega plačnega sistema, ki bo višino plač bolj povezoval z učinkovitostjo in rezultati dela. Na podlagi navedenega je predmet moje magistrske naloge proučitev delovne uspešnosti javnih usluţbencev v drţavnih organih in upravah lokalnih skupnosti s ciljem zagotovitve fleksibilnega in stimulativnega plačnega sistema. Fleksibilnost in stimulativnost plačnega sistema javnega sektorja se v ZSPJS zagotavlja s pomočjo različnih mehanizmov, ki omogočajo nagrajevanje nadpovprečne delovne uspešnosti javnih usluţbencev preko napredovanja javnih usluţbencev, preko izplačila dela plače za delovno uspešnost, preko določitve dodatnih dni dopusta na podlagi delovne uspešnosti, kakor tudi preko drugih nedenarnih nagrad javnim usluţbencem, ki bi naj javne usluţbence spodbujali k večji učinkovitosti in delovni uspešnosti. V nalogi tako podajam odgovor na vprašanje, ali je plača javnega usluţbenca v veljavnem plačnem sistemu skozi variabilni del plače ustrezno povezana z rezultati dela oz. z delovno uspešnostjo javnega usluţbenca. Zaradi tesne povezanosti nagrajevanja delovne uspešnosti javnih usluţbencev z avtonomijo in svobodo managerjev v javnem sektorju, v nalogi proučujem moţnosti managerjev glede ustreznega nagrajevanja delovne uspešnosti javnih usluţbencev. Za potrebe primerjave v magistrski nalogi predstavljam tudi ureditev nagrajevanja delovne uspešnosti javnih usluţbencev skozi variabilni del plače v Republiki Hrvaški in v Zvezni republiki Nemčije, kjer zakonodaja ravno tako kot pri nas predvideva moţnost nagrajevanja nadpovprečne delovne uspešnosti javnih usluţbencev.
Keywords: javni uslužbenec, javni sektor, plača, plačni sistem, delovna uspešnost, variabilni del plače, nagrajevanje, management javnega sektorja
Published: 21.10.2016; Views: 1219; Downloads: 147
.pdf Full text (1,51 MB)

3.
Kalkulacije stroškov posameznih strojev in delovnih operacij v podjetju GKN Driveline Slovenija
Nejc Satler, 2016, master's thesis

Abstract: Zaradi vsakodnevne vztrajne želje po zmanjševanju stroškov, so le-ti venomer problematika na službenih ali osebnih ravneh. Kalkulacije stroškov so tako zaželene na osebnem področju, pri podjetjih pa stroški predstavljajo zelo pomemben vidik strategije poslovanja v prihodnosti. GKN Driveline Slovenija d.o.o. je proizvodno podjetje avtomobilske industrije, ki za potrebe poslovanja kalkulira svoje stroške na mesečni, letni in desetletni ravni. Izdelki, ki so poglavitni razlog poslovanja, s katerimi v podjetju ustvarjamo dobiček, so namenjeni vgradnji v avtomobilski industriji. Zmanjševanje stroškov se zaradi želje po povečevanju poslovnega dobička obrestuje le z naložbami in investicijami, ki stremijo k bolj avtomatiziranim, varnim in ergonomično urejenim delovnim mestom in podjetju v celoti. Stroškovne nosilce torej predstavljajo vse opravljene storitve in proizvodi s katerimi so stroški povezani. Težnja k nenehnim spremembam na področju spreminjaja stroškov je zelo pomembna za rast in razvoj podjetja na lokalnem in svetovnem nivoju, zato je stroške potrebno obvladovati.
Keywords: Kalkulacije, stroški, podjetje, delovne operacije, delovna mesta, stalni stroški, variabilni stroški.
Published: 25.02.2016; Views: 1534; Downloads: 58
.pdf Full text (4,78 MB)

4.
ZVOČNA IZOLIRNOST OPEČNIH ZIDOV
Sebastijan Toplak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskali zvočno izolirnost opečnih zidov v odvisnosti od dodanih zunanjih plasti. Najprej smo teoretično in praktično analizirali opečni zid z obojestranskim strojnim ometom, nato pa smo analizo ponovili še na istem opečnem zidu z dodatno mavčnokartonsko oblogo z vmesno izolacijo iz steklene volne. Rezultati analiz so pokazali, da opečni zid z obojestranskim strojnim ometom ne dosega minimalno predpisanih vrednosti glede zvočne zaščite. Z dodano mavčnokartonsko oblogo z vmesno izolacijo, pa se te vrednosti bistveno izboljšajo. Pri ekonomski raziskavi smo za obe obravnavani sestavi natančno določili variabilne (materialne) stroške na m2 in cene izvedbe istih zidov na trgu. Za primerjavo smo v ekonomski raziskavi dodali še sestavo zidu iz armiranega betona. Izkazalo se je, da je iz vidika variabilnih stroškov najbolj ugodna izvedba zidu iz armiranega betona. Iz vidika tržnih cen pa je najugodnejša izvedba opečnega zidu z obojestranskim strojnim ometom.
Keywords: gradbena fizika, zvočna izolirnost, opečni zidovi, meritve zvočne izolirnosti, enojne pregrade, dvojne pregrade, koincidenca, variabilni stroški, tržne cene
Published: 19.11.2010; Views: 2755; Downloads: 233
.pdf Full text (2,02 MB)

5.
6.
SISTEM NAGRAJEVANJA ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
Jani Bezjak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo najprej predstavili nagrajevanje zaposlenih iz teoretičnega vidika, v katerem smo združili teoretične osnove različnih avtorjev in jih dopolnili s svojimi mišljenji. Naloga pa je predstavljena tudi iz praktičnega vidika, v katerem smo analizirali značilnosti nagrajevanja v izbrani organizaciji. Rezultate smo nadgradili tudi z raziskavo, opravljeno z anketo, ki smo jo izvedli med zaposlenimi v organizaciji X. Rezultate smo komentirali in podali možne rešitve problemov. Nagrajevanju v organizaciji pripisujemo vedno večji pomen. Sodobna podjetja se zavedajo, da brez usposobljenega, strokovnega in motiviranega kadra ne morejo računati na dolgoročno uspešnost podjetja. Zato je za vsako organizacijo pomembno, da je to področje urejeno sistematično. Dobro strukturiran sistem nagrajevanja zna namreč prepoznati prispevek vsakega posameznika ter ga temu primerno tudi nagraditi. Zaposleni v zameno za dobro opravljeno delo ob redni plači pričakujejo določene nagrade v obliki dodatnih nagrajevanj, napredovanja in ugodnosti. Zaposleni pa poleg denarnega nagrajevanja pričakujejo in potrebujejo v zamenjavo tudi nedenarne nagrade, kot so občutek pripadnosti, odgovornosti, pomembnosti, osebne rasti ter pomembnega prispevka. Uveljavlja se torej sodobna teorija o sestavinah celotnega sistema nagrajevanja in plač. Sistem nagrajevanja je postal veliko več kot le enostavno orodje za vodenje. Vodilni nagrajevanja ne bi smeli več obravnavati kot strošek, temveč kot naložbo v človeške vire. Če bodo zaposleni v podjetju zadovoljni, bodo vsekakor bolj motivirani za delo, delali bodo bolj uspešno in posledično prispevali k večji uspešnosti podjetja na trgu. Pomembno je torej, da vsako podjetje spozna kakšen je najbolj primeren sistem nagrajevanja v podjetju, saj lahko napačno zasnovan deluje tudi v nasprotni smeri.
Keywords: Sistem nagrajevanja zaposlenih, plača, fiksni in variabilni del plače, ugodnosti, dodatki k plači, nadomestila, delovna uspešnost, denarno nagrajevanje, nedenarno nagrajevanje, vrednotenje dela.
Published: 08.12.2009; Views: 4409; Downloads: 1197
.pdf Full text (454,19 KB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica