| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 217
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vloga predmetnega učitelja v sodobni šoli
2023

Abstract: V zadnjem desetletju smo priča velikim tehnološkim, družbenim in socialnim spremembam. Razlike med posamezniki v družbi so vse večje in kapitalizem počasi, a vztrajno spreminja človeške vrednote. Otroci so najbolj ranljivi deležniki te družbe, zato jim je potrebno zagotoviti kvalitetno vzgojo in izobraževanje. Vloga predmetnega učitelja v sodobni šoli je zato zelo odgovorna. Zahteva redno refleksijo lastne prakse in načrtovanje izboljšav. Ob tem pa zahteva še vseživljenjsko izobraževanje in vključevanje novosti v pedagoški proces. Prispevki v monografiji obravnavajo različne vidike izobraževanja na predmetni stopnji: varnostni vidik poučevanja kemije, ustvarjalnost in njeno povezavo s tehniškim izobraževanjem in skrb za pozitivno učno klimo pri pouku biologije. Aktualne teme so namenjene predmetnim učiteljem naravoslovnih predmetov, matematike in tehnike ter študentom, ki se za ta poklic izobražujejo.
Keywords: predmetni učitelj, varnost pri pouku kemije, ustvarjalnost, pozitivna učna klima in avtentično poučevanje matematike
Published in DKUM: 09.02.2023; Views: 174; Downloads: 43
.pdf Full text (5,82 MB)
This document has many files! More...

2.
Spodbujanje jezikovne ustvarjalnosti pri predšolskih otrocih : magistrsko delo
Klara Merc, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu z naslovom Spodbujanje jezikovne ustvarjalnosti pri predšolskih otrocih smo v teoretičnem delu podrobneje predstavili ustvarjalnost in govor ter njuna razvoja pri otroku. Govorni razvoj otroka je odvisen od duševnega in telesnega razvoja, prav tako ima pomembno vlogo okolje, ki ga v večji meri predstavljajo družina, vrstniki in delo strokovnega delavca. Govor se razvija skozi razvojne stopnje, pri katerih so med otroki velike individualne razlike. Otrok se z ustvarjalnim izražanjem sporazumeva z okoljem. Predstavili smo teoretične vsebine jezikovne ustvarjalnosti in problematiko izvajanja le-te v vzgojno-izobraževalnih institucijah. V empiričnem delu smo raziskali, v kolikšni meri je mogoče spodbuditi jezikovno ustvarjalnost v obdobju 3 mesecev. Tako smo preverjali napredek kontrolne in eksperimentalne skupine pri pripovedovanju zgodbe ob sličicah miši, dežnika in ježa. Z eksperimentalno skupino smo med začetnim in končnim preverjanjem izvajali vodene in načrtovane dejavnosti za razvoj jezikovne ustvarjalnosti, ki smo jih oblikovali sami. Prišli smo do ugotovitev, da so otroci eksperimentalne skupine kljub časovno kratki raziskavi hitreje napredovali v jezikovni ustvarjalnosti kot otroci kontrolne skupine. Tako smo spoznali, kako pomembna je spodbuda in vaja za razvoj otrokove jezikovne ustvarjalnosti.
Keywords: ustvarjalnost, jezik, predšolski otroci, dejavnosti, govor
Published in DKUM: 11.11.2022; Views: 256; Downloads: 60
.pdf Full text (1,16 MB)

3.
Glasbeno ustvarjanje v vrtcu : diplomsko delo
Katja Petek, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu naloge smo podrobneje opisali pomen, cilje in naloge predšolske glasbene vzgoje, glasbeni razvoj otrok in glasbene dejavnosti. Posebno pozornost smo posvetili glasbenemu ustvarjanju oziroma ustvarjanju v glasbi in ustvarjanju ob glasbi. Pri ustvarjanju v glasbi smo se osredotočili na vokalno in instrumentalno ustvarjanje ter ju podrobneje opisali. Nazadnje smo omenili tudi Kurikulum za vrtce, v katerem ima tudi glasba svoj prostor, in sicer na področju umetnosti. V empiričnem delu smo s skupino otrok izvedli glasbene dejavnosti, ki smo jih pripravili v sklopu šestih didaktičnih enot. Namen empiričnega dela je bilo ugotoviti kvantiteto in kvaliteto glasbenega ustvarjanja otrok, starih od štiri do šest let, ter interes otrok do glasbenega ustvarjanja. Na koncu smo opravili analizo spremljanja aktivnosti otrok pri glasbenih dejavnostih. Z raziskavo smo ugotovili, da otroci izražajo interes za glasbene dejavnosti. Največ interesa izražajo za neusmerjene dejavnosti (glasbeni kotički) in dejavnosti instrumentalnega ustvarjanja. Nekaj odstopanj se pojavi pri doseganju ciljev vokalnega in instrumentalnega ustvarjanja.
Keywords: glasbena ustvarjalnost, vokalna ustvarjalnost, instrumentalna ustvarjalnost, predšolski otroci, vrtec
Published in DKUM: 30.09.2022; Views: 261; Downloads: 83
.pdf Full text (505,58 KB)

4.
Dejavnosti glasbenega ustvarjanja v montessori vrtcih : diplomsko delo
Katarina Lakner, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Maria Montessori je prepoznala, da otroci v svojem razvoju prehajajo skozi občutljiva obdobja, med katerimi so posebej dojemljivi za nova znanja. Eno izmed njih je tudi obdobje za glasbo, ki traja od drugega do šestega leta starosti. V tem času je potrebno najti čim več priložnosti za poslušanje in izvajanje glasbe. Cilj diplomskega dela je bil opazovati, zapisati in analizirati izmišljarije in zvočne slike predšolskih otrok, ki so nastale pri neusmerjenih glasbenih dejavnostih. V raziskavi, v katero smo vključili 3- do 6-letne otroke iz montessori vrtca, smo spremljali interes ob ustvarjanju v glasbi ter kvaliteto in kvantiteto glasbenega ustvarjanja. Izmišljarije in zvočne slike smo analizirali glede na način ustvarjanja v glasbi, vsebino, ritem, melodijo, uporabo inštrumentov in interes. Ugotovili smo, da otroci pri ustvarjanju besedil izhajajo iz okolja, ki jih obdaja, in trenutnega dogajanja ali pa izhajajo iz besedil, ki jih že poznajo in jih oblikujejo po svoje. Ritmične vrednosti v pesmi ter razpon melodije so odvisni od otrokovih zmožnosti, starosti ter prirojenih posebnosti. Pri ustvarjanju izkazujejo velik interes, saj izhajajo iz sebe in ustvarjajo spontano. Pri ustvarjanju zvočnih slik največkrat opazimo dvo- in trodelno mero ter pogosto spreminjanje takta. Otroci so uporabljali metalofon, zvončke in glasbene zvonce.
Keywords: ustvarjalnost, glasbena ustvarjalnost, vokalno ustvarjanje, instrumentalno ustvarjanje, pedagogika montessori
Published in DKUM: 23.09.2022; Views: 181; Downloads: 38
.pdf Full text (1,20 MB)

5.
Plesno ustvarjanje otrok na temo vremenski pojavi : diplomsko delo
Manuela Habjanič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu predstavljamo ustvarjalne plesne dejavnosti na temo vremenski pojavi. Otroci so spoznavali določene vremenske pojave in jih plesno poustvarili. Želeli smo raziskati, kako bodo spodbude s področja narave vplivale na plesno improvizacijo otrok, njihovo ustvarjanje ter izražanje z gibanjem. Obenem nas je zanimalo, ali bodo spodbude na temo vremenskih pojavov otroke dovolj motivirale za plesno ustvarjanje. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo se poglobili v plesno vzgojo v predšolskem obdobju in pomen ustvarjalnosti pri plesu. Osredotočili smo se na spodbude s področja narave, ki jih lahko uporabimo pri otrokovem plesnem izražanju, ter vlogo vzgojitelja pri tem. V praktičnem delu diplomske naloge smo načrtovali in izvedli osem plesnih dejavnosti na temo štirih različnih vremenskih pojavov. Na podlagi evalvaciji pedagoškega dela smo ugotovili, da so otroci s plesnimi dejavnostmi spoznali vremenske pojave in bili pri plesnem izražanju zelo ustvarjalni. Bogatili so svoj gibalni izraz, se naučili sodelovanja, poslušanja in gibanja ob glasbi, s plesnim izražanjem so se sprostili ter občutili pozitivna čustva.
Keywords: plesno ustvarjanje, ustvarjalnost, plesna vzgoja, narava, vremenski pojavi.
Published in DKUM: 09.09.2022; Views: 262; Downloads: 68
.pdf Full text (3,39 MB)

6.
Plesno ustvarjanje otrok prvega in drugega starostnega obdobja na različne zvrsti glasbe : diplomsko delo
Jana Pisnik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Plesna vzgoja je v Kurikulumu za vrtce umeščena v področje umetnosti. Z umetnostjo se otrok izraža in komunicira, razvija svojo sposobnost ustvarjanja in domišljijo. Namen diplomske naloge je raziskati in ugotoviti, kako se otroci ustvarjalno izražajo skozi ples na različne glasbene zvrsti. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in praktičnega. V teoretičnem delu smo predstavili ples v povezavi z improvizacijo, ustvarjalnost predšolskih otrok ter podrobneje opisali metode plesne vzgoje. Osredotočili smo se na plesno ustvarjalnost otrok prvega in drugega starostnega obdobja, saj so nas v praktičnem delu zanimale razlike, ki se bodo pojavljale pri plesnem ustvarjanju med obema starostnima skupinama. Na koncu teoretičnega dela smo izpostavili glasbo kot spodbudo za ples ter opisali zvrsti glasbe, ki smo jih uporabili v praktičnem delu naloge: klasično, ljudsko, zabavno in narodnozabavno glasbo. V praktičnem delu naloge so prikazane priprave dejavnosti, izvedba in evalvacije. V plesne dejavnosti so bili vključeni otroci 1. starostnega obdobja, stari 1–2 leti, in otroci 2. starostnega obdobja, stari 5–6 let. Ugotovili smo, da so bile med starostnima skupinama pri plesni improvizaciji velike razlike predvsem v ustvarjanju gibalnih motivov in uporabi prostora. Skozi dejavnosti je bilo pri obeh skupinah otrok mogoče opaziti napredek pri uporabi plesnih elementov.
Keywords: plesna ustvarjalnost otrok, prvo starostno obdobje, drugo starostno obdobje, različne zvrsti glasbe.
Published in DKUM: 05.09.2022; Views: 233; Downloads: 34
.pdf Full text (878,40 KB)

7.
Plesno ustvarjanje otrok na pravljico Veveriček posebne sorte : diplomsko delo
Manja Čurič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Ples je zelo pomemben za otrokov celostni razvoj. Skozi ples otrok izraža svoja doživljanja, razvija občutja skozi gibalne sposobnosti in ustvarjalnost. Zato smo se odločili, da skozi diplomsko delo ugotovimo, kako otroci doživljajo pravljico skozi ples in kako ustvarjalni so na tem področju. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu smo se osredotočili na ples, ples v predšolskem obdobju, plesno ustvarjalnost, vpliv glasbe na otrokov razvoj. Posvetili smo se tudi pravljici in projektno učnemu delu v vrtcu. V praktičnem delu smo načrtovali devet dejavnosti, ki smo jih izvedli v vrtcu z otroki, starimi 5–6 let. Naš cilj je bil, da z otroki izvedemo projektno delo, spremljamo otrokove odzive in doživljanje na predstavljeno pravljico. Na podlagi sprotnega opazovanja in evalviranja smo ugotovili, da otroci zmorejo sodelovati pri projektu in da so zelo ustvarjalni pri improviziranju gibalnih motivov.
Keywords: ples, ustvarjalnost, pravljica, predšolski otrok, projektno delo v vrtcu
Published in DKUM: 02.09.2022; Views: 274; Downloads: 49
.pdf Full text (4,63 MB)

8.
Trajnostni razvoj skupnosti: kako krepiti srečne trajnostne skupnosti?
Tine Šteger, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi proučujemo področje ustvarjalnosti, inovativnosti, trajnostnega razvoja in sreče ter raziskujemo razvoj skupnosti v srečne trajnostne skupnosti. Izpostavljamo nekatere izmed perečih aktualnih problemov ter ugotavljamo, da z obstoječim netrajnostnim načinom razvoja več ne moremo nadaljevati. Pri obvladovanju obstoječih in prihajajočih problemov izpostavljamo pomen celovitosti in v tem smislu sistemskega razmišljanja, ustvarjalnosti in inovativnosti, kar nam omogoča razvoj novih rešitev za reševanje aktualnih problemov in prehod v bolj trajnosto družbo. Osrednje vprašanje s katerim se ukvarjamo v magistrskem delu je, kako lahko trajnostni razvoj, tudi s pomočjo ustvarjalnosti in inovativnosti, pripomore k izboljšanju kakovosti življenja v skupnosti in navsezadnje – višji ravni sreče njenih prebivalcev. V skladu z opredelitvijo Združenih narodov trajnostni razvoj razumemo v njegovih treh razsežnostih – ekonomski, družbeni in okoljski, kot razvoj, ki omogoča zadovoljevanje potreb trenutne generacije, ne da bi ta ogrozil sposobnost prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih potreb. Ugotavljamo, da se obstoječe razvojne strategije v lokalnih skupnostih v svojem bistvu osredotočajo predvsem na zasledovanje materialne blaginje prebivalcev, medtem ko druga področja puščajo ob strani. V magistrskem delu raziskujemo vpliv posameznih razsežnosti trajnostnega razvoja (ekonomske, družbene in okoljske) na srečo ljudi v družbi, da bi lahko ocenili potencial trajnostnega razvoja za razvoj skupnosti v srečne trajnostne skupnosti. Ugotavljamo, da je gospodarski razvoj nujen za zagotavljanje osnovne življenjske ravni, ki posamezniku omogoča zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb. Skozi kritično razpravo o ugotovitvah različnih avtorjev (predvsem Easterlina, Veenhovna, Hagertya in Ingleharta) ugotavljamo, da povezanost med ravnjo bruto domačega proizvoda in srečo prebivalcev obstaja. Tako ljudje v gospodarsko razvitih državah v povprečju poročajo o višjih ravneh sreče kot prebivalci gospodarsko manj razvitih držav. Ugotavljamo, da je povezanost med gospodarskim razvojem in srečo močnejša v gospodarsko manj razvitih kot gospodarsko razvitih družbah. Gospodarska rast ima torej izrazit vpliv na srečo predvsem v manj razvitih državah. Ko družba doseže določen prag gospodarske razvitosti, raven sreče praviloma več ni odvisna od nadaljne gospodarske rasti. Ključnega pomena postanejo drugi, nematerialni dejavniki. V tem smislu smo raziskovali vpliv dejavnikov družbenega razvoja in varstva okolja na raven sreče, o kateri poročajo ljudje v družbi. Na področju družbenega razvoja ugotavljamo, da obstaja jasna povezanost med močjo socialne države, kakovostjo političnega sistema, svobodo odločanja o lastnem življenju, zaupanjem med ljudmi in povezanostjo v družbi, a hkrati obstoja povezanosti med zmanjševanjem družbene neenakosti in srečo ni moč potrditi. Potrdili smo povezanost med kazalci varstva okolja in ravnjo sreče ljudi. Ugotavljamo, da bi bilo v tem smislu na področju razvoja skupnosti smiselno poleg gospodarskega razvoja večji poudarek nameniti družbenemu razvoju in varstvu okolja, kar bi omogočilo bolj celovit razvoj skupnosti v skladu s trajnostnim razvojem. A ne le to. Kot smo ugotovili, bi to lahko pomembno vplivalo tudi na raven sreče ljudi v skupnosti, ki bi jo lahko z ustreznimi politikami, ki v večji meri upoštevajo družbeni razvoj in varstvo okolja vsaj ohranili, če ne na dolgi rok celo dvignili.
Keywords: celovitost, inovativnost, sreča, skupnosti, trajnostni razvoj, ustvarjalnost.
Published in DKUM: 09.06.2022; Views: 432; Downloads: 122
.pdf Full text (2,87 MB)

9.
Učinki družabnih omrežij za samoaktualizacijo: analiza aplikacije Actimatch
Maja Klemen, 2021, master's thesis

Abstract: Živimo v času hitrih in intenzivnih sprememb, ki močno narekujejo naše dojemanje in odzivnost v sodobnem okolju. Današnjo družbo definirajo predvsem vedno nove informacije in naraščajoča komunikacijsko-informacijska tehnologija, ki povzroča vedno večjo nujo po vsesplošni pripadnosti toku dogajanja. Družabna omrežja predstavljajo komunikacijske pripomočke ali orodja, s pomočjo katerih lahko posameznik oblikuje in izraža svoja stališča, se poveže s podobno mislečimi pripadniki družbe in usmerja oziroma vpliva na ostale. Vendar v danem okolju zaradi velike nasičenosti informacij zaznavamo predvsem dezinformacijsko vlogo vsebine, ki lahko usmerja posameznikov potencialni razvoj v napačno smer. V svojem delu želimo, preko zaznanih potreb v sodobnem okolju, opredeliti posameznikov razvoj lastne identitete in ustvarjalnosti, ki narekujeta inovativnost sodobnega družbenega okolja. Skozi podrobno analizo sodobne, digitalno usmerjene družbe smo se usmerili predvsem na delovanje start-up organizacije Actimatch, ki so jo razvili slovenski študentje, ki želijo sodobni družbi poenostaviti iskanje in izbiro optimalnih poznanstev preko platforme za spoznavanje ljudi.
Keywords: samoaktualizacija, identiteta, družba znanj, hibridna resničnost, ustvarjalnost.
Published in DKUM: 01.03.2022; Views: 407; Downloads: 93
.pdf Full text (1,39 MB)

10.
Načrtovanje in izvajanje plesnih dejavnosti v vrtcu : diplomsko delo
Ajda Podlesnik, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Skozi plesno vzgojo skušajo vzgojitelji otroke vzgajati s plesom, pri čemer je glavna naloga vzgojiteljev ustvariti pogoje, v katerih se otroška ustvarjalnost in njihova sposobnost izražanja z gibom kontinuirano nadaljuje do odraslosti. Glavni namen diplomske naloge je raziskati načrtovanje in izvajanje plesnih dejavnosti v slovenskih vrtcih. V teoretičnem delu smo se osredotočili na ples in njegov pomen za razvoj predšolskega otroka. Opredelili smo različne vrste plesnih dejavnosti ter izpostavili teoretična izhodišča načrtovanja in izvajanja teh v vrtcu. Poudarili smo tudi vlogo vzgojitelja z vidika spodbujanja ustvarjalnosti in razvoja plesnosti pri predšolskem otroku. V empiričnem delu smo raziskali načrtovanje in izvajanje plesnih dejavnosti v vrtcu. Pri tem nas je zanimalo, katere vrste plesnih dejavnosti se v vrtcih najpogosteje izvajajo, kako jih vzgojitelji načrtujejo ter s kakšnimi težavami se ob tem srečujejo. Zanimalo nas je prav tako čemu dajejo vzgojitelji poudarek pri izvajanju plesnih dejavnosti z otroki ter kako ocenjujejo lastno usposobljenost na področju plesne vzgoje. V raziskavo je vključenih 115 vzgojiteljev, zaposlenih v slovenskih vrtcih. Podatke, ki smo jih zbrali z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s pomočjo programa SPSS.
Keywords: plesne dejavnosti, plesna ustvarjalnost, načrtovanje, izvajanje, vzgojitelj
Published in DKUM: 25.11.2021; Views: 701; Downloads: 173
.pdf Full text (924,56 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica