| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


81 - 90 / 357
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
81.
PREDLOG ORGANIZIRANOSTI POKLICNE GASILSKE ENOTE V PODJETJU GORENJE, D.D.
Boštjan Jevšnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen predlog organiziranosti poklicne gasilske enote v podjetju Gorenje (PGEG). Za potrebe podjetja v Velenju deluje 22 poklicnih gasilcev, ki skrbijo za požarno varnost. Pokritost z napravami za javljanje požara je po celotnem podjetju in z njimi upravljajo gasilci iz nadzorne sobe gasilskega doma, ki se nahaja znotraj podjetja. Gorenje ima svoje proizvodne obrate tudi drugod po Sloveniji, v njih pa ni zaposlenih poklicnih gasilcev. Za požarno varnost v teh obratih skrbijo lokalna gasilska društva. V obratih Gorenja je največ pozornosti namenjeno požarni varnosti pri vročih delih, saj v teh primerih največkrat pride do požara. Delo poklicne gasilske enote v podjetju se razlikuje od dela teritorialnih gasilskih enot. Ker je število intervencij manjše, je tudi uporaba gasilske opreme manj pogosta. Poklicni gasilci so usposobljeni za delo v obratih podjetja, problem pa se pojavi v tistih obratih, kjer poklicni gasilci niso prisotni oz. so prisotni le pri težjih delih. Opažamo, da delavci vzdrževalci v obratih, kjer ni prisotnega gasilca, svojega znanja o požarni varnosti ne utrjujejo in nadgrajujejo. Poleg tega tudi opažamo, da lokalna gasilska društva premalo poznajo obrate podjetja Gorenje in nevarne snovi, ki se uporabljajo za potrebe proizvodnje. Zato smo v ta namen v PGEG pripravili predlog obnavljanja in utrjevanja znanja na področju tistih del (izoliranih dihalnih aparatov, nevarnih snovi, gašenje požarov in prve pomoči), ki se v podjetju najpogosteje izvajajo in so z vidika požarne varnosti najbolj kritična. V obratih Gorenja, kjer gasilci niso stalno prisotni, bi pri delavcih vzdrževalcih znanje o požarni varnosti preverjali teoretično in praktično. Lokalne gasilske enote pa bi enkrat letno izvedle gasilsko vajo z gašenjem, reševanjem in evakuacijo zaposlenih. Tako bi v primeru požara dosegli večjo varnost tako zaposlenih kot gasilcev. V diplomskem delu smo predstavili požarno varnost proizvodnih obratov Gorenja ter delo PGEG. Požarno varnost smo poskušali izboljšati s predlogom o dodatnem usposabljanju gasilcev v PGEG, zaposlenih v podjetju ter s predlogom o izvajanju taktičnih gasilskih vaj za poklicne gasilce in namestitvi naprav za zgodnje odkrivanje požara.
Keywords: KLJUČNE BESEDE - organizacija - prenova organizacijskega sistema - požarna varnost - poklicni gasilci - usposabljanje - reševanje - Gorenje, d.d.
Published: 01.12.2009; Views: 2400; Downloads: 321
.pdf Full text (1,98 MB)

82.
VPLIV USPOSABLJANJA NA KAKOVOST DELA V ZASEBNEM VAROVANJU , PODJETJU VARNOST MARIBOR D.D.
Aleš Škerlak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času je znanje vse bolj pomembno za uspešen razvoj podjetja. Zato je nenehno usposabljanje nasploh, kakor tudi v podjetjih nuja. To je tudi glavni vzrok, da smo z diplomsko nalogo izbrali temo o vplivu usposabljanja na kakovost dela v zasebnem varovanju. V sklopu tega smo opravili raziskavo v enem od večjih podjetjih v Republiki Sloveniji, katerega osnovna dejavnost je izvajanje varnostnih storitev in sicer v podjetju Varnost Maribor d.d. . Z raziskavo, ki smo jo izvedli v času od julija do avgusta letošnjega leta, smo želeli ugotoviti ali usposabljanje zaposlenih vpliva na kakovost in nasploh na izboljšanje opravljanja dejavnosti podjetja, ki ga vsakodnevno opravljajo. V okviru raziskave smo izvedli anketi, in sicer med zaposlenimi v podjetju Varnost Maribor d.d. , to je med varnostniki ter med podjetji, ki koristijo storitve varovanja podjetja Varnost Maribor d.d. .
Keywords: - varnost - varnostnik - kakovost storitev - usposabljanje - management kakovosti - usposabljanje za kakovost
Published: 14.12.2009; Views: 1778; Downloads: 232
.pdf Full text (1,38 MB)

83.
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU
Danijela Leskovec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo prikazali izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju Hidria Rotomatika d.o.o. in pripravili inštruktorski sistem izobraževanja zaposlenih za potrebe podjetja. Inštruktorski sistem izobraževanja je namenjen uvajanju novozaposlenih direktnih delavcev in zaposlenim, ki se vrnejo iz daljše odsotnosti z dela ter zaposlenim, da strokovno rastejo in dosegajo boljše rezultate dela. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnih osnovah s pomočjo obstoječe literature poskušamo povzeti vsebino, ki obravnava izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Raziskovalni del diplomske naloge temelji na zastavljenih vprašanjih. Predstavili smo, kako poteka izobraževanje in usposabljanje v podjetju. V nadaljevanju je opisan potek inštruktorskega sistema izobraževanja: kateri so glavni cilji, komu je namenjen, kdo je lahko inštruktor in njegove naloge, kako bo potekal izbor in usposabljanje inštruktorjev, kdo izbira učne vsebine in kako se pripravi učno gradivo ter kdo vodi matriko usposobljenosti. V podjetju Hidria Rotomatika d.o.o. je temeljni namen izobraževanja zaposlenih, da imajo usposobljene zaposlene, ki so sposobni dosegati cilje podjetja in s svojim delom prispevali k uspešnosti podjetja. Podjetje izvaja načrtovanje izobraževanj po določenem postopku in vključuje vse stopnje izobraževalnega cikla. Zaposlene spodbujajo k stalnemu izobraževanju na vseh nivojih. Podjetje z uvedbo inštruktorskega sistema izobraževanja zaposlenih izboljša kakovost in količino svojih proizvodov ter storitev, kar pa dolgoročno pripomore k večji konkurenčnosti in delovni uspešnosti zaposlenih in podjetja.
Keywords: inštruktor, inštruktorstvo, izobraževanje in usposabljanje, kurikulum
Published: 14.12.2009; Views: 4691; Downloads: 993
.pdf Full text (354,26 KB)

84.
RAZVOJ KADROV V TESNILA GK D.O.O.
Katarina Brodnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Vsaka organizacija, ki je uspešna na trgu, se zaveda, da le dobro usposobljeni kadri pripomorejo k učinkovitosti podjetja. Vsakodnevno učenje na delovnem mestu in vsa strokovno pridobljena znanja so zelo pomembna za delovanje in razvoj organizacije. Dobro pridobljen kader je pogoj za njegovo nadaljnjo rast. Tako sta v prvem delu diplomske naloge teoretično predstavljena način in pomembnost pridobivanja kadrov. Prav tako je predstavljen kadrovski proces in izhodišča različnih raziskovalcev tega področja. V raziskovalnem delu je predstavljeno podjetje Tesnila GK, d. o. o. Predstavljen je način pridobivanja kadrov ter različne oblike izobraževanja, ki jih v podjetju izvajajo. Na podlagi pridobljenih podatkov v podjetju je razvidno, da daje podjetje Tesnila GK velik poudarek na razvoj svojih kadrov. Izobraževanja potekajo tako rekoč vsakodnevno in vsi zaposleni nenehno pridobivajo nova znanja. V diplomskem delu je poudarek predvsem na razvoju kadrov v proizvodnji, saj so le-ti ključnega pomena za uspešnost in učinkovitost organizacije. Ta poudarek podjetja na izobraževanju in usposabljanju se kaže tudi v dobrih poslovnih rezultatih in zadovoljstvu delavcev. Predstavljeno je tudi motiviranje zaposlenih in možnost napredovanja ter komuniciranje, ki je temelj sodelovanja vseh zaposlenih v vsakem delovnem kolektivu
Keywords: kadri izobraževanje zaposlenih usposabljanje zaposlenih motiviranje napredovanje
Published: 14.12.2009; Views: 2599; Downloads: 228
.pdf Full text (4,76 MB)

85.
UPORABA METOD UČENJA PRI RAZLIČNIH OBLIKAH UČENJA V NOVI KREDITNI BANKI MARIBOR
Polona Majarič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Zaposleni in dobre vodje so ključ do tega, da podjetje v sodobnem času lahko preživi. Vodje podjetij morajo imeti veščine in spretnosti s katerimi omogočajo dobro vodstvo in nadzor nad svojimi zaposlenimi. Z večanjem vse večjih konkurenčnih zahtev se vedno bolj pojavlja potreba po širitvi in pridobivanju znanja na področju poslovanja. Zaposleni se morajo zavedati, da njihovo dosedanje znanje v prihodnosti ne bo več zadostovalo in na tem prepričanju morajo graditi. Poznamo veliko metod s katerimi si lahko pridobimo in nadgradimo svoje že osvojeno znanje. V diplomskem delu smo na podlagi metod učenja prikazali, katere metode učenja lahko uporabljamo v določenih primerih, ter kdo in kako jih lahko uporablja. V primeru smo podali podjetje Nove KBM d.d., kjer smo prikazali, katere metode učenja uporabljajo pri svojih zaposlenih. V Novi KBM d.d. se zavedajo, da so zaposleni ključ do njihovega uspeha zato tako njim, kot samemu izobraževanju namenjajo veliko truda in pozornosti.
Keywords: Učenje, metode učenja, oblike učenja, izobraževanje in usposabljanje
Published: 25.01.2010; Views: 2269; Downloads: 246
.pdf Full text (928,57 KB)

86.
PROJEKT PRIPRAVE PROGRAMA USPOSABLJANJA JUDO ZVEZE SLOVENIJE
Nuša Lampe, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Izobraževanje je vseživljenjski proces vsakega človeka v okviru njegovih zmožnosti, ki se ne konča s pridobitvijo formalne izobrazbe, na kateri koli stopnji, ali usposobljenosti. Zavedati se je potrebno, da je znanje neprecenljiv kapital, kateri je potreben za nadaljnji razvoj. Namen usposabljanja kadrov Judo zveze Slovenije za delo v športu je zagotoviti optimalne kadrovske pogoje za razvoj zveze glede na trenutno stanje in zastavljene strateške cilje razvoja v prihodnje. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela; v prvem delu so predstavljena teoretična izhodišča izobraževanja odraslih, katera je potrebno upoštevati pri izdelavi kakršnih koli programov izobraževanj in usposabljanj. Natančneje so opisani: razvoj izobraževanja odraslih, cilji in potrebe po izobraževanju, načela teorije izobraževanja odraslih, metode in organizacijske oblike izobraževanja odraslih. Na kratko je predstavljena tudi Judo zveza Slovenije - njen zgodovinski razvoj, področja delovanja ter organizacijska struktura. V drugem delu naloge so najprej predstavljene namen, cilji in metode raziskave. Analiza je temeljila na poročilih Judo zveze Slovenije in lastnih opažanjih v času vodenja Tekmovalne komisije Judo zveze Slovenije v letih 2005 do 2008. Predstavljen je tudi novi program usposabljanja Judo zveze Slovenije in razlogi za njegov nastanek. V zaključku je poudarek na ključnih ugotovitvah - novi program usposabljanja potreben nujen za nadaljnji celostni razvoj Judo zveze Slovenije, saj poleg usposabljanja kadrov, zagotavlja boljšo organizacijo judo tekmovanj. Trajnost programa usposabljanja zagotavlja Zakon o športu, kateri predpisuje obvezno usposobljenost za delo v športu. Na vodstvu Judo zveze Slovenije pa je celotna odgovornost in skrb za celosten razvoj zveze.
Keywords: - usposabljanje - kadri v športu - Judo zveza Slovenije
Published: 22.10.2009; Views: 2034; Downloads: 174
.pdf Full text (536,35 KB)

87.
PRENOVA SISTEMA IZOBRAŽEVANJA V ZDRAVSTVENEM DOMU LJUBLJANA
Slađana Božić, 2009, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Prenova sistem izobraževanja v Zdravstvenemu Domu Ljubljana (ZDL) je nastalo na osnovi osemletne delovne dobe v ZDL. S tem magistrskim delom sem preučila obstoječi način izobraževanja in razvoja kadrov v ZDL. Struktura magistrskega dela je prilagojena cilju in namenu dela. Razdeljena je na osem poglavij, ki so členjena na podpoglavja. Uvodno poglavje je namenjeno predstavitvi predmeta obravnave, osnovnih ciljev in namena ter metod proučevanja. V drugem poglavju opredeljujem pojem razvoja kadrov, vlogo in pomen, načrtovanje kariere in elemente načrtovanja kariere. V tretjem poglavju sem se osredotočila na dejavnosti izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Četrto poglavje se nanaša na predstavitev Zdravstvenega doma Ljubljana, njegovo zgodovino, predstavitev vodstva in pomembnejših organov ZDL. Poglavje se zaključi z predstavitvijo kadrovske strukture zaposlenih v ZDL. Sledi analiza izobraževanja v ZDL. Peto poglavje razpravlja o informacijah, pridobljenih iz Letnih poročil za leta 2007/2008 in Kadrovskega plana za leto 2009 ter intervjuja z vodjo kadrovske službe Zdravstvenega doma Ljubljana. Nadaljuje se z obravnavo obstoječega načina organizacije izobraževanja in planiranja izobraževanja. V šestem poglavju je predstavljena raziskava določenih elementov izobraževanja v ZDL, v kateri so predstavljeni rezultati mnenjske ankete zaposlenih. V sedmem poglavju so opredeljeni predlogi izboljšav, povezana so vsa teoretična izhodišča in rezultati raziskovanja ter podana priporočila v zvezi z izobraževanjem in razvojem kadrov v ZDL. V osmem poglavju so zbrane sklepne misli, ki se navezujejo na teoretična izhodišča, dobljene rezultate in podana priporočila v zvezi s prenovo sistema izobraževanja v ZDL.
Keywords: Ključne besede: • izobraževanje, • razvoj kadrov, • usposabljanje, • model izpopolnjevanja zaposlenih.
Published: 15.12.2009; Views: 2054; Downloads: 237
.pdf Full text (1,31 MB)

88.
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU INTERLES D.O.O.
Klavdija Grahornik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga zajema tako teoretični kot praktični del. V teoretičnem delu diplomske naloge so predstavljeni in razjasnjeni pojmi, ki so povezani z izobraževanjem in z usposabljanjem zaposlenih. Praktičen del diplomske naloge zajema opis podjetja Interles, d.o.o. Nekaj besed je namenjeno razvoju podjetja skozi zgodovino, sledi opis vizije, strategije in poslanstva podjetja. Zajeti so tudi podatki o številu in izobrazbeni strukturi zaposlenih, o stanju zaposlenih in o organizacijski strukturi. Večji poudarek v diplomski nalogi smo namenili izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v podjetju. Ugotovili smo, da podjetje vlaga v zaposlene, saj jih nenehno izobražuje in usposablja. S tem si zaposleni pridobijo ali dopolnijo svoje že obstoječo znanje, ki ga potrebujejo pri samostojnem opravljanju delovnih nalog. Zaposleni so sposobni opravljati več delovnih nalog hkrati v primeru nadomestitve sodelavcev. Vsa izobraževanja in usposabljanja so prilagojena na njihovo predznanje in na stopnjo izobrazbe. Kadrovska služba skrbi za nemoten proces izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Kot praktičen primer navajamo proces usposabljanja za delovno mesto v proizvodnji in montaži.
Keywords: Izobraževanje zaposlenih, usposabljanje zaposlenih, Interles, d.o.o.
Published: 10.06.2010; Views: 2079; Downloads: 433
.pdf Full text (1,25 MB)

89.
ORGANIZIRANJE ŠTUDENTSKE PRAKSE NA ŠOLI X
Franka Kulaš, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Izobraževanje je v današnjem času zelo pomembno. Izobraževalnih ustanov je zelo veliko, konkurenca pa je iz leta v leto večja. Menim, da je za študente in tudi za samo fakulteto zelo pomembno, da študentom poda uporabno znanje. Z drugimi besedami, da povežejo teorijo in prakso. Same teorije je veliko in je napisana v mnogih knjigah. Nikjer pa ni napisano, kako naj študenti vso to teorijo koristno uporabimo v praksi. Tukaj imajo veliko vlogo predavatelji, ki študentom snov podajo. Študenti na fakulteti pridobivajo znanje kar nekaj let in bi bilo res škoda, da pridobljeno znanje koristi samo za to, da se pozitivno opravi izpit, kasneje pa ga študenti ne izkoristijo v praksi. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu so podana splošna znanja o izobraževanju in usposabljanju, motivaciji ter komunikaciji. V praktičnem delu pa so predstavljeni rezultati raziskave, katera je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika. Zanimalo me je, kakšno je zadovoljstvo študentov z organiziranjem prakse na Šoli X. Šola X ima poleg predavanj za študente organizirano tudi prakso izven fakultete v različnih organizacijah, kar je zelo pozitivno. To je že korak naprej, kako čim bolje povezati teorijo in prakso. Potem pa je pomembno, da je sama praksa dobro organizirana, da so študenti ustrezno motivirani za opravljanje prakse ter da stalno poteka vrednotenje prakse z upoštevanjem povratnih informacij, s strani študentov pa tudi stalno izboljševanje prakse. Torej ni dovolj, da je v proces izobraževanja vključeno praktično izobraževanje, le to mora biti izvedeno kakovostno. S pomočjo anketnega vprašalnika sem ugotovila, da so študenti zadovoljni z obveščenostjo, kdaj in kje bo praksa potekala. Dokaj zadovoljni so tudi s samo vsebino prakse in dokumentacijo, ki jo je fakulteta pripravila za izvajanje prakse. Ni pa jim všeč to, da imajo občutek, da fakulteta ne upošteva njihovih povratnih informacij glede prakse. Rezultati ankete kažejo tudi na to, da so študenti bolj zadovoljni s šolskim mentorjem, kot pa z mentorjem na praksi. Za slednjega menijo, da jim ne posveča dovolj časa. Veliko nezadovoljstvo je prisotno zaradi tega, ker na praksi ne izvajajo nalog, katere so zabeležene v dokumentaciji, katero je pripravila fakulteta, ampak so prepuščeni sami sebi ali pa ostalim zaposlenim, ki pa nimajo ustrezne izobrazbe, da bi delali s študenti. Menijo, da bi se naučili več, če bi bil na praksi prisoten šolski mentor. V tem tudi vidijo rešitev, kako izboljšati praktični del izobraževanja na Šoli X.
Keywords: - Organiziranje prakse; - študentska praksa; - praktično izobraževanje; - izobraževanje; - usposabljanje.
Published: 04.12.2009; Views: 1418; Downloads: 140
.pdf Full text (425,30 KB)

90.
IZBIRA IN USPOSABLJANJE OBČINSKIH REDARJEV
Nina Debeljak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo opredelili pojem kadrovanje in razložili pomen kadrov v podjetju. Nato smo podrobneje opisali izbiro kadrov in njihovo usposabljanje. V raziskovalnem delu smo opravili analizo obstoječega stanja glede izbora in usposabljanja občinskih redarjev. Na podlagi ugotovitev smo naredili kritično analizo in podali predloge za izboljšanje obstoječega stanja.
Keywords: Kadrovanje, usposabljanje, učenje. izobraževanje, občinski redar.
Published: 04.12.2009; Views: 1558; Downloads: 208
.pdf Full text (316,11 KB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica