| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 357
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
STROKOVNO USPOSABLJANJE ŽELEZNIŠKIH DELAVCEV SLOVENSKIH ŽELEZNIC, D.O.O.
Zdravko Zec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Z vključevanjem v evropske prometne povezave in liberalizacijo mednarodnega železniškega prometa na skupnem trgu EU so se konkurenčne razmere poostrile. Kdor se zanaša na sedanje znanje, je kratkoročno lahko uspešen, dolgoročno pa vsekakor ne. Pomembno je, da ne spregledamo pomena vseživljenjskega učenja. Zaradi navedenega je nujno, da Slovenske železnice izvajajo kakovostno strokovno usposabljanja in izpopolnjevanje, saj samo tako lahko povečajo svojo konkurenčnost in zagotovijo izvajanje evropskih direktiv, ki so bile prenesene v Zakon o varnosti v železniškem prometu. Strokovno usposabljanje izvršilnih železniških delavcev je sistematično razvijanje znanj, vedenja in spretnosti, ki jih mora obvladati kandidat za opravljanje vseh potrebnih nalog v zvezi z varnostjo prometa v normalnih, poslabšanih in izrednih razmerah. Taka usposobljenost zajema strokovno znanje in sposobnost uporabe tega znanja v praksi. V diplomski nalogi smo v teoretičnem delu prikazali opredelitev pojma učenje, izobraževanje, usposabljanje in razvoj zaposlenih. Opisali smo proces usposabljanja in izpopolnjevanja v organizaciji. V raziskovalnem delu je opisan proces strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja izvršilnih železniških delavcev. Na podlagi ankete smo ugotovili ali izpopolnjevanje dosega želene rezultate, ali so anketiranci zadovoljni z načinom izpopolnjevanja in ali jim je sedanja oblika izpopolnjevanja v pomoč pri opravljanju njihovega dela. Na podlagi analize podatkov smo za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti predlagali možne izboljšave.
Keywords: učenje, strokovno usposabljanje, izpopolnjevanje, izvršilni železniški delavec, Slovenske železnice
Published: 07.01.2010; Views: 1907; Downloads: 254
.pdf Full text (2,22 MB)

92.
MANAGEMENT MEDNARODNEGA PROJEKTA S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA - PRIMER PILOTSKIH PROJEKTOV LEONARDA DA VINCI
Urška Šraj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem preučevala zaključene pilotske projekte programa Leonardo da Vinci, za implementacijo katerega skrbimo na CMEPIUS-u. Projekti so bili namenjeni poklicnemu in strokovnemu usposabljanju za opravljanje določenega poklica, ne glede na stopnjo izobrazbe, obliko usposabljanja ali področje dela. Konzorcij je moral vsebovati partnerje iz vsaj treh različnih držav, kar je povečalo zahtevnost vodenja in izvajanja projektnih ciljev. Preučevane slovenske organizacije, ki so vodile tovrstne projekte, so prevzele odgovornost za vodenje in porabo sredstev celotnega projekta. Za izvajanje projekta so morale skleniti pogodbe s partnerji, jim nakazati sredstva ter spremljati upravičenost in ustreznost njihove porabe sredstev pri vseh projektnih partnerjih — tudi tistih v drugih državah. V sedmih letih smo imeli v Sloveniji 25 tovrstnih projektov, ki so bili predmet moje raziskave. S pomočjo dokumentacije, ki mi je bila na voljo, sem naredila analizo projektov ter poiskala posebnosti, do katerih prihaja, kadar imamo opravka z mednarodnim partnerstvom in projekti, financiranimi s strani Evropske unije.
Keywords: poraba sredstev, izobraževanje in usposabljanje, projektni management, mednarodno partnerstvo, sofinanciranje
Published: 07.01.2010; Views: 1213; Downloads: 68
.pdf Full text (788,12 KB)

93.
STRUKTURNE SPREMEMBE PROGRAMOV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA BREZPOSELNIH OSEB
Katja Majce, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Brezposelnost je sopotnik tržnega gospodarstva oziroma kapitalističnega sistema. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje skuša z aktivno politiko zaposlovanja zmanjšati le-to. Del aktivne politike zaposlovanja so programi izobraževanja in usposabljanja brezposelnih oseb, ki temeljijo na prepričanju, da s povečanjem znanja ter usposobljenosti povečamo zaposljivost brezposelnih oseb. V Republiki Sloveniji država posveča sorazmerno veliko sredstev, napora in energije na tem področju, ki se že pred vključitvijo, zlasti pa po polnopravnem članstvu v Evropski uniji povezujejo s smernicami Evropske unije. Programi izobraževanja in usposabljanja za brezposelne osebe morajo biti čimbolj prilagojeni potrebam na trgu dela, torej cilju, da bodo brezposelne osebe po uspešno opravljenih programih dobile ustrezno zaposlitev. Po drugi strani je jasno, da so sredstva za izvedbo teh programov omejena, zato je potrebna selekcija ali izbira med možnimi udeleženci programov. V tem diplomskem delu prikazujemo, kako se je spreminjala struktura programov izobraževanja in usposabljanja za brezposelne osebe ter struktura udeležencev od leta 1998 do 2005. V tem okviru smo na podlagi empiričnih podatkov preverjali veljavnost dveh hipotez.
Keywords: izobraževanje, usposabljanje, aktivna politika zaposlovanja, brezposelnost
Published: 23.02.2010; Views: 1399; Downloads: 117
.pdf Full text (332,25 KB)

94.
RAZVOJ IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU NAFTA LENDAVA D.O.O.
Tomaž Skledar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja, ki želijo napredovati na trgu konkurence, morajo slediti razvoju, kar pomeni, da morajo skrbeti za razvoj svojih zaposlenih, ki predstavljajo njihov največji kapital. Uspešen delavec je tisti, ki se želi izobraževati in usposabljati ter se ne izmika pred dodatnimi obveznostim, ker se zaveda, da mu le-te prinašajo napredek v prihodnosti. Razvoj zaposlenih opredeljujemo kot aktivnosti, s katerimi se povečuje vrednost zaposlenih. Je področje managementa človeških virov in zajema dejavnosti, kot so izobraževanje, usposabljanje in učenje. Izobraževanje lahko opredelimo kot razvijanje znanj, sposobnosti in navad. Usposabljanje je razvijanje znanj, sposobnosti in raznih spretnosti za opravljanje različnih del. Z učenjem pa zaposleni pridobiva nova znanja in spretnosti na podlagi izkušenj in prakse, kar je pogoj za strokovni in osebnostni razvoj posameznika. V podjetju Nafta Lendava d.o.o. se zavedajo pomena razvoja zaposlenega. Zaposlenih je približno 517 delavcev, od tega je približno 100 žensk. Starost vseh zaposlenih je v povprečju 46 let. Med letom se izobražuje in usposablja preko 61 % vseh zaposlenih, kar je glede na velikost podjetja veliko. Podjetje omogoča tudi izobraževanje ob delu ter izvaja razgovore z zaposlenimi, neformalno mentorstvo in štipendiranje.
Keywords: razvoj, usposabljanje, izobraževanje, učenje, zaposleni, motivacija, izobraževanje ob delu, štipendiranje, pripravništvo
Published: 26.07.2010; Views: 2296; Downloads: 234
.pdf Full text (692,77 KB)

95.
ORGANIZACIJA ZDRAVJA IN VARNOSTI NA DELOVNEM MESTU
Smiljana Zlodej, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti kako pogoste so poškodbe na različnih delovnih mestih, kako zaposleni upoštevajo zakone in pravila organizacije, da bi delo potekalo s čim manj poškodb. Zanimalo nas je tudi, kako se zaposleni zaščitijo, katerim nevarnostim so izpostavljeni, ustrezna opremljenost delovnih prostorov in če imajo vsi zaposleni opravljen zdravniški pregled in varstvo pri delu. Zavedamo se, da ni namen dobre prakse varnosti in zdravja pri delu samo opravljanje ocen in izvajanje storitev, temveč skrb za zdravje delavcev in njihovo delazmožnost, ki ju je potrebno varovati, vzdrževati in spodbujati. Namen zdravja in varnosti pri delu je služiti zdravju in socialnemu blagostanju posameznika in skupnosti. Strokovnjaki s področja zdravja in varnosti pri delu morajo zagotavljati ustrezne informacije delodajalcem in delavcem o stopnji znanih in možnih poklicnih tveganj na delovnem mestu. Delavci morajo biti v središču pozornosti zdravja in varnosti pri delu iz dveh razlogov: prvič, gre za njihovo zdravje in varnost; drugič, prav tako kot delodajalec, so tudi sami odgovorni za svoj prispevek k varnosti. Tudi če delodajalec vzorno skrbi in pripravi varstvene ukrepe v podjetju, je za izvajanje slednjih potrebna tudi pripravljenost in volja zaposlenih, da bi zmanjšali tveganja. Predvsem je potrebno posvetiti ustrezno pozornost temu, da zaposlimo pravega delavca na pravo delovno mesto; gre za ustrezno kvalificiranega delavca z ustreznimi psihofizičnimi sposobnostmi in osebnostnimi lastnostmi. Pri prvi teoretični in praktični usposobljenosti za varno delo novinca na delovnem mestu je priporočljivo uporabiti znanje in izkušnje že zaposlenih delavcev. To tudi pomeni, da morajo biti delavci sami prepričani o tem da so varnostni ukrepi potrebni in jih podpirajo. Diplomsko nalogo sestavljata dva dela: - teoretične del: kjer so opisani začetki in razvoj varstva pri delu, osebna varovalna oprema, kako se zaščititi pred poškodbami, opremljenost z varnostnimi znaki in - empirični del kjer je predstavljen vzorec anketirane populacije narejene v kovaški industriji UNIOR d.d. Zreče. Dobljeni podatki so prikazani s pomočjo grafov.
Keywords: delovna sila delovno mesto varnost usposabljanje zaščita
Published: 07.04.2010; Views: 1647; Downloads: 362
.pdf Full text (2,45 MB)

96.
VODENJE IN RAVNANJE S PRODAJNIM OSEBJEM V PODJETJU HIKO TRADE D.O.O.
Boštjan Cink, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o podjetju Hiko trade d.o.o. in o blagovnih znamkah, s katerimi podjetje nastopa na tržišču. Ker namerava podjetje v prihodnje širiti prodajno divizijo Professional, so v diplomskem delu predstavljeni vsi koraki vodenja in ravnanja s prodajnim osebjem, ki bodo podjetju služili kot vodilo ob prihajajočem zaposlovanju novih prodajnih moči. Predstavljeni so tudi ključni elementi osebne prodaje in pogajanj, s katerimi se bodo prodajalci na terenu vsakodnevno srečevali. Skozi napisano so že podane smernice za prihodnje delovanje vodje prodaje in prodajne ekipe na terenu.
Keywords: načrtovanje prodajnega osebja / nagrajevanje prodajnega osebja / zaposlovanje / usposabljanje prodajnega osebja / vodenje in nadzor prodaje / motivacija / osebna prodaja / pogajanja.
Published: 28.07.2010; Views: 1917; Downloads: 169
.pdf Full text (1,44 MB)

97.
ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA UČITELJEV NA OŠ ŠEMPAS
Jožica Rustja, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja raziskavo organizacije izobraževanja in usposabljanja učiteljev na Osnovni šoli Šempas. Raziskovalni del zajema čas od šolskega leta 2007/2008 do začetka koledarskega leta 2010. Diplomsko delo vsebuje predstavitev delovnega okolja, izvlečke iz pravilnikov, ki se nanašajo na izobraževanje in usposabljanje učiteljev na osnovni šoli, rezultate raziskave in predloge za izboljšave. V nalogi je prikazana primerjava med izobraževanjem in usposabljanjem učiteljev po posameznih triadah ob prehodu na devetletko in po njeni vpeljavi, prav tako so predstavljene oblike in vsebine izobraževanj, ki so se jih učitelji udeležili. Problemsko je zastavljena uporabnost opravljenih izobraževanj in usposabljanj v praksi. Naloga se dotika tudi skupinskih izobraževanj in usposabljanj, ki jih za vse strokovne delavce izbere vodstvo šole. Ugotovitve raziskave kažejo, da se učitelji na Osnovni šoli Šempas veliko ter redno izobražujejo in usposabljajo. Pri izbiri vsebin in oblik izobraževanj jih vodi želja po osebni rasti in po zanimivejšem ter kakovostnejšem poučevanju. Učitelji na Osnovni šoli Šempas se zavedajo odgovorne vloge pri razvoju in izobraževanju učencev kot subjektov, zato se vključujejo tudi v programe za usposabljanje za delo z učenci s posebnimi potrebami. Z izobraževanji in usposabljanji so zadovoljni, če so zanimiva, strokovna in predvsem uporabna v praksi.
Keywords: učitelji, izobraževanje, usposabljanje, motivacja, zakonske določbe
Published: 10.05.2010; Views: 1833; Downloads: 133
.pdf Full text (1015,05 KB)

98.
RAZVOJ KADROV V PODJETJU AREX, D.O.O.
Tanja Škrbec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Dandanes se hitro spreminjajo tehnološki postopki, organizacija in metode dela. Vse te nagle spremembe pa terjajo od vsakega posameznika in organizacije, da se prilagajajo novim razmeram. Na trgu vse bolj v ospredje prihaja povečana vloga in pomembnost ljudi, ki s svojimi zmožnostmi in sposobnostmi, znanjem in ustvarjalnostjo prispevajo k uspehu organizacije. Človek postaja eden izmed glavnih virov konkurenčne prednosti podjetja. Namen diplomske naloge je predstaviti pomembnost razvoja kadrov v podjetju Arex, d.o.o.. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V prvem, teoretičnem delu, je največji poudarek na razjasnitvi pojmov, kot so kadrovska dejavnost, elementi razvoja kadrov ter sam razvoj kadrov, medtem ko je drugi, empiričen del, namenjen predvsem analizi obstoječega stanja razvoja kadrov v podjetju Arex, d.o.o. Praktičen (empiričen) del diplomske naloge obsega raziskavo ankete splošnega in mnenjskega dela. Splošni del anketnega vprašalnika vključuje osnovne podatke o zaposlenem, kot so spol, starost, izobrazba ter delovna doba, medtem ko mnenjski del vključuje trditve, ki se navezujejo na različna raziskovalna področja. Raziskovalna področja pa so naslednja: kadrovska dejavnost, razvoj zaposlenih, izobraževanje in usposabljanje, delovna klima v podjetju ter nagrajevanje in napredovanje zaposlenih. Zadnje poglavje pa nam prikazuje seznam ugotovitev in predlogov za preučevano podjetje, ki so bili pridobljeni na podlagi analize anketnih rezultatov in bi jih bilo smiselno integrirati v nadaljnje poslovanje podjetja.
Keywords: razvoj kadrov, izobraževanje, usposabljanje, motivacija, napredovanje
Published: 05.05.2010; Views: 3005; Downloads: 501
.pdf Full text (684,01 KB)

99.
VPLIV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Daliborka Tešić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se spopadli s problemom zadovoljstva zaposlenih. Na zadovoljstvo zaposlenih vpliva veliko dejavnikov, kot so: delovne razmere, možnost napredovanja, obveščenost o dogodkih v podjetju, plača in druge materialne ugodnosti, odnosi s sodelavci, stalnost zaposlitve, koristnost opravljenega dela, možnost strokovnega napredovanja, svoboda in samostojnost pri delu, ugled dela, soodločanje pri delu in poslovanju, ustvarjalnost dela, varnost dela, možnost za izobraževanje in usposabljaje, zahtevnost — zanimivost dela. Osredotočili smo se na vpliv izobraževanja in usposabljanja na zadovoljstvo zaposlenih. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo opredelili osnovne pojme, kot so: izobraževanje, usposabljanje in zadovoljstvo zaposlenih. V raziskovalnem delu smo opisali problemsko stanje in predstavili korelacije med zadovoljstvom zaposlenih ter dostopnostjo izobraževanja, številom ur izobraževanja, pogostost izobraževanja, zanimanjem za izobraževanje in načini spodbujanja k izobraževanju. Raziskava je vključevala 60 odraslih zaposlenih v Sloveniji. Kriterija za izbor vzorca sta bila, da je oseba zaposlena in starejša od 18 let. Le 25 anketirancev je imelo v letu 2009 kakršnokoli vrsto izobraževanja, kar pomeni da so z dostopnostjo do izobraževanja v večini nezadovoljni. Najbolj se želijo izobraževati zaposleni, ki niso zadovoljni na svojem delovnem mestu, ker jim je pomemben ugled delovnega mesta in možnost strokovnega napredovanja. Vendar pomembno je tudi, da jih vsebina izobraževanja ne zanima preveč, ampak njihov osebnostni razvoj in vpliv izobraževanja na njihovo delo. Največji spodbudni dejavnik k izobraževanju je osebnostni razvoj anketirancev, sledi družina, višja plača, možnost zaposlitve, ohranitev zaposlitve in navsezadnje višji status. Na osnovi rezultatov raziskave so pritrdilno odgovorili na svoje osnovno raziskovalno vprašanje: »Kakšno je vaše splošno zadovoljstvo v podjetju, kjer ste zaposleni?« Ugotovili smo, da na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo vsi predhodno navedeni dejavniki, ravno tako tudi izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, ki pa je v veliki odvisnosti z dostopnostjo in pogostostjo izobraževanja ter spodbujanja k izobraževanju. Korelacije med neodvisnimi spremenljivkami, ki so v našem primeru dostopnost, število ur in pogostost izobraževanja, zanimanje za izobraževanje in način spodbujanja k izobraževanju je ravno tako visoka, iz česar sledi, da so vsi ti dejavniki med seboj linearno odvisni.
Keywords: • Zadovoljstvo zaposlenih • Izobraževanje in usposabljanje • Zanimanje • Spodbujanje
Published: 10.05.2010; Views: 2402; Downloads: 468
.pdf Full text (723,31 KB)

100.
USPOSABLJANJE KADROV KOT DEJAVNIK RAZVOJA ORGANIZACIJE
Lara Radonjič, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Raziskovalnoteoretična zasnova pričujoče magistrske naloge je zahtevala poglobitev v izredno široka, dopolnjujoča se in soodvisna področja, ki jih ni mogoče razumeti brez kompleksnih družbenih sprememb v evropskem prostoru. Analiziranje politike v določenem okolju in obdobju dokazuje, kako pomembno je razumevanje vseživljenjskega usposabljanja, kako pomembno je voditi in usmerjati organizacijo z znanjem in modrostjo, z ustvarjalnostjo. Samo povezanost usvojenega znanja z možnostjo uporabe in nadgradnje le-tega z vseživljenjskim usposabljanjem vodi k razumevanju kompleksnosti ne le ekonomije, temveč sodobne družbe in njene politike. Ali povedano drugače: brez enakomerne rasti znanja ni mogoče ustvarjati socialne kohezije in posledično nadzora nad socialno diferenciacijo. Sodobni čas je prinesel pri oblikovanju družbenih ciljev številne spremembe, ki se kažejo tudi v odnosu med znanjem in usposobljenostjo za delo, torej pri uporabnosti znanja, ki kaže svojo kompetentnost le, če ima učenje oziroma znanje svoj uporabni smisel. Le-tako razumljeno vseživljenjsko usposabljanje bo postalo tisti družbeni dejavnik, ki bo v 3. tisočletju zmanjševal posameznikovo odtujenost, socialno neenakost. Središčno os magistrske naloge predstavljata dve področji: vseživljenjsko usposabljanje in organizacija »kot sistem ljudi, sredstev in virov« (Kralj, 2003, 62). Vseživljenjsko usposabljanje smo opredelili v nalogi kot planiran napor, da bi zaposleni dosegli in si pridobili nova vedenja, nova znanja, ki so povezana z določenim delom. Uspešne bodo danes zgolj tiste organizacije, ki bodo upravljale z znanjem, kar pomeni, da bodo znale znanje vrednotiti, ga poiskati, nadgrajevati in seveda uporabiti. Znanje kot glavni ekonomski kapital je posledica umskega razglabljanja in raziskovanja, zasnovanega na izkušnjah, vednosti in znanosti. Z vidika odločanja v organizaciji pa moramo dodati še pojem modrosti, ki pomeni umno rabo znanja z upoštevanjem različnosti organizacijskih struktur, okolij ter usklajenosti z vseživljenjskim usposabljanjem. Vemo, da je človek neusahljiv vir za ustvarjalno dejavnost in prav zato je ključno poslanstvo menedžerjev v spodbujanju sodelavcev k usposabljanju, k permanentnemu samoizobraževanju. In ko govorimo o kadrih v organizaciji, govorimo tudi o odnosu med ljudmi, lahko pa govorimo tudi o odnosu organizacije do ljudi, kar pomeni pravzaprav odnos odločevalcev do izvajalcev. Taka zasnova obravnavanj kadrov je v nalogi opisana kot avtoritaren pristop, njena sodobna različica, zasnova organiziranosti in organizacijskih odnosov pa mora temeljiti na nehierarhični lestvici, ki uveljavlja demokratično oziroma poliarhično odločanje. In prav to je zasnova ustvarjalnega sodelovanja, ki vključuje z vso odgovornostjo tudi vseživljenjsko usposabljanje posameznika. In prav tako razumljeno in uresničeno vseživljenjsko usposabljanje bo postalo tisti pomembni družbeni dejavnik, ki bo v 3. tisočletju zmanjševal posameznikovo neenakost in odtujenost.
Keywords: Ključne besede: vizija organizacije, poslanstvo organizacije, struktura, strategija, učenje, izobraževanje, usposabljanje, človeški viri, učeči posameznik, učeča družba, vseživljenjsko učenje, znanje
Published: 01.10.2010; Views: 3286; Downloads: 683
.pdf Full text (2,22 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica