| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 82
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
1.
Poslovni načrt in njegov pomen za podjetje
Tea Dukić, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Poslovni načrt je dokument, ki služi načrtovanju poteka dela vseh delov podjetja. Ima notranjo in zunanjo funkcijo. Notranja funkcija poslovnega načrta je usmerjanje dela managerja, zunanja pa pridobivanje investitorjev, torej finančnih sredstev, ki jih podjetnik potrebuje. Poslovni načrt se lahko izdela na samem začetku delovanja podjetja ali ko podjetje že obstaja, vendar želi izdelati nov načrt, na primer uvesti nov izdelek ali stroške in predvideti vpliv tega na podjetje. Vsak del poslovnega načrta se nanaša na drug element podjetja, na primer načrt trženja, finančni načrt, načrt upravljanja. In vsak del je pomemben iz različnih razlogov. Nekatera podjetja menijo, da poslovni načrt ni pomemben za posel in da se da brez njega, spet druga menijo, da je poslovni načrt najpomembnejši. Vsak element ima svoj pomen in skozi to delo je vsak del poslovnega načrta opisan in prikazana vloga vsakega dela.
Keywords: poslovni načrt, uspeh, podjetnik, finančni načrt, pomen
Published in DKUM: 19.10.2022; Views: 89; Downloads: 31
.pdf Full text (1,80 MB)
This document has many files! More...

2.
Pomen kadrov za izvedbo storitev in projektov v BTC d.d, PE logistični center
Tjaša Levstik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Pomen kadrov za izvedbo storitev in projektov v podjetju BTC d. d., PE logistični center, je pomembna tema, v okviru katere smo obravnavali pomen dobro usposobljenega in konkurenčnega kadra. Hkrati je to pereč problem, saj je na današnjem, izredno konkurenčnem trgu težko zagotoviti uspešen kader ter dobre vodje, ki ga bodo usmerjali in motivirali. Z metodo intervjuja smo s pomočjo štirih vodij na svojih področjih raziskovali, kako tako veliko podjetje, kot je BTC d. d., zagotavlja primeren kader, kako ga motivirajo in izobražujejo za potrebe na trgu ter kako jim ta pomaga pri dosegi ciljev podjetja. Ugotovili smo, da lahko zaposleni opravljajo svoje naloge po najboljših zmožnostih, če vodje izkoristijo svoje vodstvene sposobnosti in svoje zaposlene pravilno usmerjajo, motivirajo in učijo. Le tako lahko ti doprinesejo k razvoju podjetja in k doseganju ciljev in vizije. Kader je treba ceniti in neprestano izobraževati, da ta ostane konkurenčen in primeren za opravljanje storitev in projektov.
Keywords: kader, vodje, poslovanje, uspeh, motivacija
Published in DKUM: 18.10.2022; Views: 119; Downloads: 4
.pdf Full text (667,97 KB)

3.
Sočasno opravljanje dela ob študiju zdravstvene nege in vplivi na študij
Urška Simonič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Študentsko delo je oblika dela, ki dijakom in študentom omogoča način pridobivanja finančnih sredstev. Veliko študentov pogosto ni opravičenih do prejemanja štipendija in jim pogosto druga ne preostane, kot pa da si poiščejo delo, ki ga lahko opravljajo poleg svojega študija. Pogosto študenti zdravstvene nege, ki študentsko delo opravljajo v bolnišnicah ali drugih zdravstveno-socialnih zavodih, pridobijo veliko izkušenj za prihajajočo redno zaposlitev. Metode: V zaključnem delu smo izvedli sistematičen pregled strokovne ter znanstvene literature, ki se je navezovala na temo sočasnega opravljanja študentskega dela s študijem zdravstvene nege. Uporabili smo tudi deskriptivno metodo dela. Izvedli smo tudi kritično analizo izbranih člankov ter naredili analizo in sintezo člankov. Članke smo iskali po različnih bazah podatkov, kot so: PubMed, Medline, Science Direct in Web of Science. Izvedena je bila tudi tematska analiza. Rezultati: Rezultati so pokazali, da študentsko delo vpliva tako pozitivno kot negativno na posameznika. Tisti, ki so delali v zdravstvu, so poročali, da jim je delo olajšalo prehod v redno zaposlitev. Drugi pa so poročali, da so potrebovali dlje časa, da so zaključili študij, in da so imeli večje težave pri opravljanju obveznosti. Razprava in sklep: Študentom, ki imajo težave s financami, je študentsko delo odličen način pridobivanja lastnega denarja in pridobivanja ustreznih delovnih navad ter izkušenj. Opravljanje dela ima tako pozitivne kot negativne vplive. Kako bo delo vplivalo na posameznika, kako se bo oseba znašla pod pritiskom in kako bo uspešno znala upravljati čas, je odvisno od vsakega posameznika.
Keywords: študent, študentsko delo, uspeh študija
Published in DKUM: 29.08.2022; Views: 262; Downloads: 137
.pdf Full text (661,54 KB)

4.
Odnosi z notranjo javnostjo in interna komunikacija kot pogoj uspešnosti podjetja
Jera Lenardič, 2021, master's thesis

Abstract: Komunikacija je ključna za naše preživetje. Je način ubesedenja naših občutkov, mišljenj in prenosa znanj. Pri tem pomembno vlogo igrajo izbira besed, naša obrazna mimika in gestikulacija telesa ter upoštevanje pravil, ki so odvisna od kraja in javnosti, s katerimi vzpostavljamo stike. Znano je, da se komunikacijskih veščin lahko priučimo in s tem pridobivamo vrednost. S tem je povezana naša uspešnost, tako v zasebnem kot tudi poklicnem življenju. V magistrskem delu obravnavamo interno komunikacijo, za katero menimo, da je pogoj uspešnosti podjetja. Najprej definiramo odnose z javnostmi. Kot osrednjo tematiko izpostavljamo in definiramo komunikacijske osnove in se nato poglobimo v interno komunikacijo med zaposlenimi in kadrovico. Zanima nas, kako pomemben je kadrovski oddelek znotraj podjetja X. Ukvarjamo se s soodvisnostjo komunikacije in kreativnega delovnega okolja. S pomočjo poglobljenega intervjuja kadrovice v podjetju X sledimo zastavljenemu cilju, da je s primernimi komunikacijskim prijemi mogoče vzpostaviti boljše odnose, ki nadalje omogočajo hitrejše in učinkovitejše opravljanje delovnih nalog ter nadalje dvigujejo raven storilnosti. S pomočjo kvalitativnega načina raziskovanja zajemamo tako objektivna kot subjektivna mnenja kadrovice, s katerimi kot glavni rezultat potrjujemo pomembnost interne komunikacije v povezavi s kreativnostjo in uspešnostjo. Zaradi razporeditve določenih delovnih procesov kadrovanja v podjetju X priložnost nadaljnjega raziskovanja vidimo v proučevanju vodij posameznih enot, s pomočjo katerih bi podrobneje spoznali znanja in motiviranost zaposlenih ter predlagali možne izboljšave in tako pripomogli k večji kreativnosti in uspešnosti zaposlenih ter tudi podjetja.
Keywords: odnosi, zaposleni, interna komunikacija, uspeh podjetja, notranja javnost.
Published in DKUM: 30.03.2022; Views: 317; Downloads: 80
.pdf Full text (976,46 KB)

5.
Razlike v telesnih razsežnostih med različno učno uspešnimi učenci drugega vzgojno- izobraževalnega obdobja : magistrsko delo
Katja Perkovič, 2021, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo raziskovali razlike v telesnih razsežnostih med različno učno uspešnimi učenci pri predmetu šport. V raziskavi so sodelovali učenci drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja iz različnih osnovnih šol po Sloveniji, starih od 9 do 11 let. Šole, ki so sodelovale pri raziskavi in meritvah so bile naslednje: OŠ Podčetrtek, OŠ Franja Malgaja Šentjur, OŠ Lovrenc na Pohorju, OŠ Mala Nedelja, OŠ Franca Rozmana – Staneta, JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina, OŠ Toneta Čufarja Maribor in OŠ Starše. Vseh otrok skupaj je bilo 467. Razdelili smo jih po spolu in učni uspešnosti. Merili smo parametre telesnih razsežnosti in sestave telesa: obseg pasu, kožno gubo tricepsa, telesno težo in višino, proteine in minerale v telesu, maščevje ter indeks telesne mase. Telesno sestavo smo izmerili s pomočjo bioimpedančnega merilnika IOI 353. Zbrane podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Za preverjanje razlik med različno učno uspešnimi učenci v telesni sestavi in telesnih razsežnostih smo uporabili enosmerno analizo varianc (ANOVA) ter post-Hoc Scheffe preizkus, s katerim smo natančneje opredelili razlike v telesnih razsežnostih ter sestavi telesa med učno bolj, srednje in manj uspešnimi učenci. Rezultati so pokazali, da obstajajo razlike med učno bolj, srednje in manj uspešnimi učenci pri predmetu šport v telesnih razsežnostih in sestavi telesa. Rezultati kažejo, da imajo bolj učno uspešni učenci, manj maščevja, manjši obseg pasu, nižjo telesno težo ob podobni telesni višini in manjšo kožno gubo kot učno manj uspešni vrstniki. Zato lahko sklepamo, da živijo učno uspešnejši učenci bolj zdrav življenjski slog kot manj učno uspešni vrstniki. 
Keywords: telesni razvoj, gibanje, rast, akademski uspeh, adolescenca.
Published in DKUM: 25.11.2021; Views: 365; Downloads: 75
.pdf Full text (1,08 MB)

6.
Stališča in odnos učiteljev do otrok s čustveno-vedenjskimi motnjami
Tamara Čeh, 2021, master's thesis

Abstract: Kljub medsebojnim razlikam in posebnostim, ki so značilne za nekatere učence, smo kot soljudje in kot pedagoški delavci dolžni tem učencem omogočiti enakopravno izobrazbo, možnosti za uspeh in po naši moči najboljšo podporo pri razvoju v duševno zdrave odrasle. V teoretičnem delu magistrske naloge so predstavljene čustveno-vedenjske motnje pri otrocih, indikacije in dejavniki, ključni za razvoj čustveno-vedenjskih motenj in pomen inkluzije ter vloga učitelja pri prepoznavanju motenj in pomoči otrokom z motnjami. V empiričnem delu smo raziskali, kakšna so stališča anketirancev v odnosu do otrok s čustveno-vedenjskimi motnjami. Ugotovili smo, da učitelji še vedno slabo sprejemajo otroka s čustveno vedenjskimi motnjami. Obravnavajo ga kot breme in sprejemanja ter pomoči temu otroku ne razumejo kot svoje dolžnosti. Prav tako smo ugotovili, da ni povezanosti med stališčem do otrok s čustveno-vedenjskimi motnjami in poučevanjem na razredni ali predmetni stopnji, trajanjem delovne dobe ali številom otrok s čustvenovedenjskimi motnjami, ki jih ti učitelji poučujejo. Menimo, da je pot do točke, ko bo vsaka šola vključujoča šola, še dolga, ampak vendarle nujno potrebna.
Keywords: moteče vedenje, učni uspeh, inkluzija, čustveno vedenjske motnje, otroci s posebnimi potrebami
Published in DKUM: 21.07.2021; Views: 864; Downloads: 203
.pdf Full text (1,96 MB)

7.
Učni uspeh in spol
Katja Eržen Bratina, 2021, master's thesis

Abstract: Pot do uspeha se najprej začne v osnovni šoli. Ocenjevanje znanja in napredek učencev v višji razred je v slovenskih šolah določen s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. Najpogostejši pokazatelj učnih dosežkov v osnovni šoli so šolske ocene, ki kasneje v življenju lahko vplivajo na celostni osebnostni razvoj. Na učni uspeh učencev vplivajo psihološke značilnosti učenca, njegove osebnostne poteze, motivacija, socialno okolje, družina, učitelji in vrstniki. Šola je sistem, ki polaga temelje sobivanja, odnosa do vrstnikov, vrednot, samozavesti, samozaupanja, znanja in vseživljenjskega odnosa do učenja, odnosa do avtoritete, razvijanja odgovornosti in pravega poguma za soočanje z nalogami v odraslosti. V šoli mora biti posebna pozornost namenjena interakcijam med učitelji in učenci, komunikaciji, spodbudi in pohvalam. Glede na to, da je šola sredstvo za pripravo različnih skupin na njihove življenjske vloge, mora biti pri tem upoštevana tudi enakost obeh spolov. V šoli učitelj nikakor ne sme učenca obravnavati glede na njegov spol, spolne stereotipe in predsodke o določenem spolu. V empiričnem delu bom raziskala, kateri dejavniki vplivajo na učni uspeh učencev, kateremu spolu so učitelji bolj naklonjeni ter kakšno je mnenje učiteljev in učencev o tem, kdo glede na spol dosega boljše rezultate. Raziskala bom tudi vprašanje, ali imajo učenčeve in učiteljeve osebnostne lastnosti vpliv na učni uspeh ter kakšen vpliv imajo nanj starši in sošolci.
Keywords: učni uspeh, spol, spolni predsodki in stereotipi, dejavniki učnega uspeha
Published in DKUM: 19.04.2021; Views: 775; Downloads: 145
.pdf Full text (1,34 MB)

8.
VPLIV KULTURNEGA KAPITALA STARŠEV NA KULTURNI KAPITAL IN ŠOLSKO USPEŠNOST DIJAKOV
Sabina Matekovič, 2011, master's thesis

Abstract: Naloga obravnava pojem kulturnega kapitala in njegov vpliv na šolsko uspešnost. V prvem delu naloge so predstavljeni različni avtorji in njihovo razumevanje kulturnega kapitala. Prav tako so predstavljeni nekateri vidiki vplivanja kulturnega kapitala na družbeno (ne)enakost in družbeno gibljivost ter v povezavi s tem tudi pojem socialnega kapitala. Opisani so tudi različni vplivi staršev, učiteljev in inteligence pri določanju šolske uspešnosti. V drugem delu naloge so predstavljeni empirični podatki naše raziskave, ki je bila opravljena med 504 dijaki različnih srednjih šol na območju Maribora. Zanimala nas je predvsem količina kulturnega kapitala staršev, kako le-ta vpliva na količino kulturnega kapitala dijakov in posledično na njihov šolski uspeh. Do dobljenih rezultatov smo prišli s pomočjo anketnega vprašalnika za dijake. V njem smo spraševali, kako pogosto se dijaki vključujejo v določene kulturne aktivnosti glede na kulturni kapital staršev, učni uspeh, tip srednje šole, socialni položaj družine ter odnos z učitelji. Ugotovitve so prikazane v sklepnem delu.
Keywords: kulturni kapital, socialni kapital, šola, starši, učni uspeh, družbena (ne)enakost, družbena gibljivost
Published in DKUM: 29.01.2021; Views: 503; Downloads: 37
.pdf Full text (1,12 MB)

9.
Vpliv staršev na uspeh športnika
Katja Vizjak, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Dandanes se vse več otrok vključuje v šport, s katerim se začnejo pogosto tudi tekmovalno ukvarjati. Na razvoj in uspešnost otroka-športnika vpliva veliko dejavnikov. Mednje sodi tudi odnos družine do otroka v okviru športnega razvoja. V diplomskem delu se je ugotavljalo, na kakšen način starši vplivajo na razvoj »športne poti« otrok. Pri tem je bila osredotočenost na vplivu emocionalne in materialne podpore staršev. Natančneje se je preverjalo vpliv prenizkih oz. previsokih pričakovanj staršev in tudi vpliv vedenja staršev na športnih tekmovanjih na rezultat otroka. V raziskavi je sodelovalo 50 mladostnikov, starih 10–16 let, ki se s športom ukvarjajo v okviru različnih športnih klubov. Na podlagi zbranih in analiziranih anket je bilo ugotovljeno, da ima večina mladostnikov pri športnem udejstvovanju tako čustveno kot finančno podporo staršev. Starši podporo v večini izkazujejo ne glede na to, ali na športnem tekmovanju otrok izgubi ali slavi zmago. Podpora staršev tako posledično pozitivno vpliva na otroka, ki je tako bolj motiviran za šport, s katerim se ukvarja. Podpora staršev in njihova prisotnost na tekmovanjih sta za otroke pomembni, vendar pa pričakovanja staršev glede športa, s katerim se otrok ukvarja, nimajo bistvenega vpliva na njihov rezultat. Diplomsko delo je lahko koristno za starše, ki želijo na ustrezen način podpirati svoje otroke pri športnem udejstvovanju. Nudi razumevanje o tem, kako lahko starši negativno in kako pozitivno vplivajo na razvoj otroka-športnika ter kdaj njihov vpliv preseže mejo pozitivnega vpliva in otroku ustvarja odpor do športa.
Keywords: družina, šport, vpliv staršev, športni uspeh
Published in DKUM: 10.11.2020; Views: 449; Downloads: 50
.pdf Full text (1,31 MB)

10.
Struktura populacije in značilnosti rastišča severne linejevke (Linnaea Borealis L.) v Sloveniji
Sabina Povhe, 2020, master's thesis

Abstract: Severna linejevka (Linnaea borealis L.) je avto-inkompatibilna klonalna vrsta s cirkumborealno razširjenostjo. V Sloveniji ima samo eno znano rastišče na mrazišču v Soteski pri Bohinju. Zaradi redkosti je bila uvrščena na rdeči seznam Slovenije kot prizadeta vrsta. Kljub visoki stopnji zavarovanosti vrste, raziskav o njenem stanju primanjkuje. V letu 2014 smo celotno rastišče pregledali in določili lokacije posameznih zaplat genetov in rametov. Postavili smo 10 trajnih popisnih ploskev (1 m x 1 m), znotraj katerih smo dve sezoni zapored spremljali cvetenje, plodenje ter rast poganjkov. Na rastišču smo izmerili kemijsko reakcijo (pH) tal ter postavili štiri merilne postaje, ki so 15 mesecev zbirale podatke o temperaturi v tleh, na površini tal ter 12 cm nad tlemi. Peta postaja je bila postavljena v gozd v neposredni bližini rastišča. Popisali smo spremljevalne rastlinske vrste v drevesni, grmovni, zeliščni in mahovni plasti ter za popisane vrste poiskali vrednosti Ellenbergovih indeksov. Linejevka se na rastišču razrašča heterogeno, zaradi česar smo sklepali, da na njem obstajajo mikroklimatske razlike. S popisom rastlinskih vrst na rastišču in na osnovi Ellenbergovih indeksov smo dobili vpogled v abiotske ter biotske razmere rastišča, ki so podobne razmeram na drugih rastiščih te vrste. Glavna razlika je, da linejevka raste pri nas na nižji nadmorski višini v pasu bukovega gozda. Iz podatkov o številu cvetov ter plodov smo izračunali uspeh spolnega razmnoževanja. Linejevka še ni popolnoma izgubila možnosti spolnega razmnoževanja, vendar je uspeh izredno nizek (< 10 %). Slednje v kombinaciji s podatki o razrasti kaže na to, da se vrsta pri nas razmnožuje predvsem klonalno. Z meritvami temperature smo dobili vpogled v mikroklimatske razmere na rastišču ter na potencialni vpliv strukture rastišča na razrast linejevke po njem. Kaže se, da obstoj vrste pri nas pogojuje ravno tamkajšnje mrazišče, ki ji ustvarja ugodno mikroklimo. Zaradi okrnjenega spolnega razmnoževanja je prihodnost populacije severne linejevke v Sloveniji vprašljiva. Z našo raziskavo smo naredili podlago za nadaljnje študije ter sprejemanje naravovarstvenih ukrepov, ki bodo potencialno potrebni za ohranitev vrste pri nas.
Keywords: klonalnost, avto-inkompatibilnost, uspeh spolnega razmnoževanja, mikroklima, mrazišče, Soteska pri Bohinju
Published in DKUM: 29.10.2020; Views: 569; Downloads: 62
.pdf Full text (4,20 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica