| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 22
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
UČNI USPEH UČENCEV 4. IN 5. RAZREDA OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER V OBDOBJU OD LETA 1991 DO DANES
Simona Pušenjak, 2009, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo posveča pozornost dejavnikom uspešnega učenja in učnega (ne)uspeha. V teoretičnem delu so predstavljeni številni dejavniki uspešnega učenja, ki posredno ali neposredno vplivajo na otroka, njegovo učenje in učno uspešnost. Predstavljeni so dejavniki, ki izvirajo iz učenca samega in tisti, ki imajo izvor v njegovem okolju. Prav tako je poudarek na dveh izobraževalnih sistemih, osemletnem in devetletnem osnovnošolskem izobraževanju, ki sta v zadnjih letih prevladovala v slovenski osnovni šoli. Poseben poudarek pa je na različnih ocenjevalnih sistemih v osemletni in devetletni osnovni šoli. V empiričnem delu naloge je tabelarično in tudi grafično predstavljeno, kako se je gibal splošni učni uspeh od leta 1991 do danes za učence 4. in 5. razreda v OŠ v Ljutomeru. Tako so proučeni podatki o učnem uspehu učencev v preteklih letih in danes. Prikazana je primerjava učnega uspeha učencev različnih razredov in spolov.
Ključne besede: učenje, učenec, učni (ne)uspeh, dejavniki učnega uspeha, učitelj, družina, šola
Objavljeno: 22.05.2009; Ogledov: 3391; Prenosov: 184
.pdf Celotno besedilo (449,94 KB)

2.
3.
ISKANJE IDEALNIH INDIVIDUALNIH POGOJEV ZA UČENJE PRI POUKU SLOVENŠČINE
Goran Obradović, 2012, diplomsko delo

Opis: Učenje nas spremlja vse življenje. Za uspešno učenje v času pridobivanja formalne izobrazbe je pomembno usvajanje delovnih navad že v predšolskem obdobju. Posameznik glede na to, kaj lahko črpa iz okolja, kasneje razvije sebi lastne učne navade. Da bi dosegli idealne individualne pogoje za učenje, se je najprej treba naučiti, kako se učiti. S poznavanjem učnih metod in tehnik je prvi korak že narejen, nadalje je posamezniku treba določiti primerne cilje, ki naj bi jih dosegel, kar se odraža v učnem uspehu. Cilji naj bi bili zastavljeni premišljeno, v sodelovanju učenca s starši in učitelji. Problem, ki ga opažamo, je ta, da se danes vse manj staršev vključuje v otrokovo izobraževanje oz. le-tega spremlja samo preko pridobljenih ocen, premalo časa pa namenijo spremljanju načinu doseganja uspeha. Učencu mora nekdo pomagati poiskati pogoje za učenje – primerne metode učenja, pravo motivacijo, primeren prostor in čas učenja ter dovolj veliko spodbudo iz okolja. Prav urejene družinske razmere olajšajo učenčevo delo, ker se lahko posveti le doseganju ciljev, ne pa tudi reševanju družinskih težav. Starši si morajo vzeti čas za otroka in za vso družino, hkrati morajo znati slabo voljo izraziti v okolju, ki je izvor za takšno razpoloženje – če ni kriv otrok, naj ne bo deležen nepotrebne kritike. Družina lahko veliko naredi tudi z zgledom. Učenec, ki bo že od nekdaj vajen obiskov v knjižnici in poseganja po literaturi, bo prej razvil potrebo po radovednosti in učenju: tako bo dosegal tudi boljše učne rezultate. Prav ti so postali osnovna motivacija za učenje, ki pa ga učenci dojemajo kot nujno zlo in ne kot način za odkrivanje nečesa novega. Iskanja pogojev za učenje smo se lotili s predstavitvijo temeljnih dognanj raziskovalcev s tega področja in z raziskavo tega v praksi. O učnih navadah smo spraševali učence in dijake, enega izmed razredov pa smo postavili še v drugačno okolje in pripravili posebno učno uro, ki jo je nato izvedla učiteljica, ki tudi sicer poučuje ta razred. S tem smo želeli preveriti, ali je tovrstni način pridobivanja znanja za učence privlačnejši in kako deluje na usvajanje znanja med poukom. Da smo dobili celoten vpogled v učenje, smo za sodelovanje prosili še učitelje in strokovne sodelavce šole, ki so nam preko svojih dolgoletnih izkušenj v šolstvu razširili pogled z druge strani katedra.
Ključne besede: učenje, učne navade, pogoji za učenje, spodbudno okolje, učni uspeh
Objavljeno: 03.01.2013; Ogledov: 1205; Prenosov: 113
.pdf Celotno besedilo (872,58 KB)

4.
OSNOVNA ŠOLA KOŠAKI OD 1945-1968
Eva Ciglar, 2014, diplomsko delo

Opis: Naslov diplomskega dela je Osnovna šola Košaki od 1945 do 1968. Namen dela je predstaviti nastanek in delovanje OŠ Košaki v času, ko je šola delovala kot samostojna izobraževalna ustanova (1945−1968). Podrobneje je opisano prvo povojno obdobje, ko se je šolstvo v novonastali Jugoslaviji moralo sestaviti. V raziskavah o mariborskem šolstvu najdemo podatke o najslabšem učnem uspehu med vsemi mariborskimi šolami, zato smo preverili, če to lahko potrdimo, in ugotovili, kateri dejavniki so vplivali na slab učni uspeh te šole. Z natančnim študijem šolskih kronik, ki so bile naš temeljni vir raziskovanja, smo primerjali zgodnja in pozna obdobja delovanja šole ter spremljali vpliv šolske reforme na razvoj šole. Njen učni uspeh smo primerjali z ostalimi mariborskimi šolami tistega časa. Kot skupek koščkov, ki smo jih iskali na raznih krajih, želimo šoli v spomin podariti mesto na knjižnih policah. Da bi lažje razumeli vzroke za nastanek šole, smo preučili širšo zgodovino šolstva na slovenskem ozemlju in poudarek namenili osnovnemu šolstvu v Mariboru ter opisali obstoj OŠ Krčevina pri Mariboru, na kateri so se pred ustanovitvijo OŠ Košaki šolali otroci s košaškega predela mesta. Kraj, ki je zdaj mestno naselje, je nekoč bil samostojna občina, zato je bilo smiselno, da opišemo krajevne in zgodovinske značilnosti Maribora nasploh in poiščemo podrobnosti o Košakih ter prikažemo življenje v kraju pred in po II. svetovni vojni. Raziskovalne metode, ki smo jih uporabili pri nastanku teoretičnega diplomskega dela, so: zgodovinska, deskriptivna, komparativna, induktivna ter metoda analize in sinteze. Z njimi smo ob natančnem študiju literature uspeli dokazati, da je bil sloves slabega učnega uspeha na podeželski osnovni šoli upravičen. Poiskali smo glavne in stranske faktorje vpliva na uspeh, ki se kažejo v šolskem obisku, sodelovanju doma in staršev, materialnih razmerah na šoli, prizadevanju učiteljev, socialnemu stanju doma, vplivu masovnih organizacij v kraju in v povojnem opustošenju nasploh.
Ključne besede: OŠ Košaki, Maribor, zgodovina šolstva, učni uspeh, šolska kronika, osnovno šolstvo
Objavljeno: 13.03.2014; Ogledov: 1753; Prenosov: 180
.pdf Celotno besedilo (1,14 MB)

5.
SOCIALNE SPRETNOSTI UČENCEV S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI
Boris Kovšca, 2013, diplomsko delo

Opis: Učenci s čustvenimi in vedenjskimi problemi kažejo visoko stopnjo motečega vedenja, primanjkljaje na področju socialnih spretnosti in na učnem področju. Težave imajo pri oblikovanju in vzdrževanju zadovoljivih medosebnih odnosov, izkazovanju prosocialnih vedenjskih vzorcev in socialni sprejetosti s strani vrstnikov in učiteljev. Glavni namen naše študije je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v socialnih spretnostih med učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (ČVM) in njihovimi vrstniki, ter na katerih področjih socialnih spretnosti prihaja do težav. Primerjali smo vzorec 32 učencev s ČVM v starosti od 12 do 16 let – 29 dečkov in 3 dekleta, ki obiskujejo ločene razrede na Osnovni šoli Veržej in prejemajo dodatno strokovno pomoč za otroke s ČVM – z 32 učenci brez ČVM. Pri zbiranju podatkov smo uporabili Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu, Test socialnih spretnosti za otroke in mladostnike in Vprašalnik o učnem uspehu, ki so jih izpolnili učenci. Zaključki študije so potrdili rezultate drugih študij, da imajo učenci s ČVM primanjkljaje na področju socialnih spretnosti. Otroci s ČVM imajo statistično signifikantno več problemov v odnosih s prijatelji, prav tako kažejo statistično signifikantno več sovražnosti in sebičnosti v odnosih z vrstniki, kaže se tudi težnja po manjši asertivnosti v primerjavi z vrstniki. Potrdili smo tudi statistično signifikantno razliko v učnem uspehu med obema skupinama učencev.
Ključne besede: čustvene in vedenjske motnje, socialne spretnosti, zavodska vzgoja, vrstniki, medosebne težave v mladostništvu, učni uspeh
Objavljeno: 17.10.2013; Ogledov: 2271; Prenosov: 577
.pdf Celotno besedilo (647,49 KB)

6.
DOJEMANJE RAZLIK MED SPOLOMA V UČNEM USPEHU PRI UČENCIH OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL Z VIDIKA PRAVIČNOSTI
Tanja Dobnik, 2014, magistrsko delo

Opis: Pravičnost je pojem, s katerim se ljudje srečujemo iz dneva v dan. Pravičnost posega na vsa področja našega življenja, med drugim tudi v izobraževanje in šolo. Na pravičnost v šoli vpliva več dejavnikov, eden izmed njih je lahko tudi spol. Razlike med spoloma se pojavljajo v učnem uspehu učencev, na kar lahko vplivajo tudi spolni stereotipi. V empiričnem delu predstavljamo na primerih ene osnovne in ene srednje šole raziskavo o pravičnosti v šoli, dojemanju razlik med spoloma v učnem uspehu, priljubljenih predmetih fantov in deklet, vzrokih za različen uspeh fantov in deklet in stereotipih med spoloma v izobraževalnem sistemu. Rezultati kažejo, da učenci kot pravično šolo dojemajo tisto, ki vsem omogoča enake izobraževalne možnosti. Učenci opažajo razlike med spoloma tako pri priljubljenih predmetih kot pri učnem uspehu. Pri opisu osebnostnih lastnosti za posamezni spol in vzrokih za dober učni uspeh fantov in deklet učenci razmišljajo stereotipno in v skladu z večinskim mnenjem družbe.
Ključne besede: pravičnost, razlike med spoloma, učni uspeh, spolni stereotipi
Objavljeno: 25.09.2014; Ogledov: 1300; Prenosov: 289
.pdf Celotno besedilo (1,54 MB)

7.
Izobraževanje otrok priseljencev in interkulturnost v slovenskem šolskem sistemu
Mirela Ilić, 2014, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo obravnavali otroke priseljencev, njihovo izobraževanje ter interkulturnost v šolskem sistemu. V teoretičnem delu smo predstavili interkulturno pedagogiko in interkulturnost v slovenskem šolskem sistemu. Podrobneje smo predstavili enakost možnosti vseh učencev pri izobraževanju in interkulturno šolsko skupnost. Zanimalo nas je tudi, kako je z interkulturnostjo v kurikulumu in učnih načrtih. Obravnavali smo učitelje in šolske svetovalne delavce, predvsem, kakšna je njihova vloga pri interkulturnosti in katere kompetence so potrebne za uspešno delo. Zanimali so nas otroci priseljencev. Med drugim pa smo obravnavali tudi, kaj vpliva na njihovo uspešnost. V empiričnem delu smo ugotavljali, v kolikšni meri se učitelji pri svojem delu srečujejo z učenci drugih kultur, kakšen uspeh opažajo pri le-teh in kaj nanj vpliva, kako učitelji doživljajo kulturno mešan razred, kako ocenjujejo delo njihove šole in zaposlenih na področju interkulturnosti ter kakšne imajo izkušnje s pridobivanjem znanja o interkulturnosti v času dodiplomskega izobraževanja. Omenjena področja smo podrobneje raziskali glede na predmet in leta poučevanja anketiranih učiteljev. V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Rezultati raziskave so pokazali, da skoraj vsi anketirani učitelji poučujejo 1–5 učencev drugih kultur na razred ter da večina le-teh dosega slabši učni uspeh v primerjavi z ostalimi učenci. Večina učiteljev razlog za slabši učni uspeh vidi predvsem v slabem poznavanju slovenskega jezika. Učitelji večinoma kulturno mešan razred doživljajo kot prednost, predvsem zaradi razvijanja spoštovanja in strpnosti do drugih kultur. Učitelji, ki so kulturno mešan razred opredelili kot slabost, le-to vidijo v tem, da je učencem drugih kultur potrebno posvetiti več časa, kar vpliva na posvečenost ostalim učencem. Večina anketiranih učiteljev je pozitivno ocenila njihovo šolo, njeno prizadevanje za interkulturnost ter usposobljenost zaposlenih za delo z učenci drugih kultur. Večinoma učitelji med svojim dodiplomskim izobraževanjem niso pridobili kakšnega znanja o interkulturnosti.
Ključne besede: otroci priseljencev, interkulturnost, interkulturno svetovanje, kulturno mešan razred, učni uspeh otrok priseljencev
Objavljeno: 15.07.2014; Ogledov: 1452; Prenosov: 254
.pdf Celotno besedilo (1,16 MB)

8.
POVEZANOST RAZREDNE KLIME Z UČNIM USPEHOM, SAMOPODOBO IN MEDVRSTNIŠKIM NASILJEM PRI SREDNJEŠOLCIH
Barbara Požun, 2014, magistrsko delo

Opis: Doživljanje razredne klime se povezuje z različnimi področji dosežkov in vedenja dijakov. Osnovni namen raziskave je ugotoviti, ali obstaja povezanost med zaznavanjem razredne klime dijakov z učnim uspehom, samopodobo in medvrstniškim nasiljem. Cilj je tudi izmeriti zaznavanje razredne klime dijakov in profesorjev. Udeleženci so reševali vprašalnik razredne klime Učno okolje, vprašalnik samopodobe Opisovanje samega sebe in Lestvice medvrstniškega nasilja. Pridobili smo tudi podatke o njihovem učnem uspehu. Vse podatke smo pridobili od 447 dijakov ene izmed posavskih gimnazij, samo vprašalnik razredne klime pa so rešili 502 dijaka in 19 profesorjev. Rezultati kažejo, da se pozitivna razredna klima povezuje z boljšim učnim uspehom, višjo samopodobo in manj zaznanega medvrstniškega nasilja. Pri dijakih in razrednikih obstajajo razlike v zaznavanju med obstoječo in želeno razredno klimo; večinoma so velike. Oboji želijo več povezanosti, zadovoljstva, usmerjenosti k cilju in demokratičnosti ter manj napetosti, neenakosti, klik, apatije, različnosti, tekmovalnosti in neorganiziranosti. Obstaja tudi veliko razlik v zaznavanju obstoječe in želene razredne klime med dijaki in profesorji četrtih letnikov – profesorji zaznavajo razredno klimo bolj pozitivno. Odkrili smo tudi razlike v zaznavanju obstoječe in želene klime glede na stopnjo šolanja – dijaki višjih letnikov zaznavajo slabšo obstoječo klimo – in glede na spol – dekleta zaznavajo višjo obstoječo in želeno klimo.
Ključne besede: razredna klima, učni uspeh, samopodoba, medvrstniško nasilje, dijaki.
Objavljeno: 29.10.2014; Ogledov: 1759; Prenosov: 365
.pdf Celotno besedilo (546,88 KB)

9.
10.
Parental involvement in their children's education and children's self-perception
Zlatka Cugmas, 2012, objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Ključne besede: vzgoja in izobraževanje, starši, osnovnošolci, učni uspeh, samopodoba
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 399; Prenosov: 17
URL Povezava na celotno besedilo

Iskanje izvedeno v 0.25 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici