| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Zavzetost zaposlenih v turistični agenciji x
Tjaša Kraner, 2019, master's thesis

Abstract: V današnjem času si vsaka organizacija želi takšne zaposlene, ki delajo z nasmeškom na obrazu, imajo radi svoje delo in ga opravljajo z navdušenjem, s strastjo in z vnemo ter tako naredijo nekaj več; torej zavzete zaposlene. Takšni sodelavci razmišljajo, čutijo in delujejo usklajeno s cilji organizacije, a ne pod prisilo, saj v resnici zaupajo organizaciji. Zavzetost zaposlenih je odločilen dejavnik in konkurenčna prednost za uspešnost organizacije in izboljšanje poslovnih rezultatov. Lahko bi rekli, da zavzetost zaposlenih ni več le modna muha, temveč je postala organizacijska nujnost. Tudi v času ekonomske krize je smiselno vlagati v zavzetost zaposlenih, z ustreznimi ukrepi lahko tudi v tem obdobju vplivamo na dober odnos zaposlenih do dela. Predvsem v sedanjih časih, ko poslovna rast ni sama po sebi umevna, je izkoriščanje človeških virov za krepitev tržnega položaja organizacij vse bolj pomembno. Managerji se morajo zavedati, da se zavzetost in poslovna uspešnost medsebojno dopolnjujeta. Zvestobe oziroma zavzetosti zaposlenih ni možno zahtevati ali ukazati, zato organizacije sprejemajo različne strategije zadrževanja svojih zaposlenih. Zaposlenim je potrebno pokazati in dokazati, da organizacija brez njih ne more obstajati in da so za delovanje organizacije nujno potrebni. Zavzetost zaposlenih se lahko izraža kot sodelovanje oddelkov v organizacijah. Pojavlja se na ravneh posameznika, organizacije in organizacijske enote. Na zavzetost zaposlenih vplivajo: motivacija, vključenost zaposlenih, zadovoljstvo pri delu, organizacijska klima, pripadnost in dobro državljansko vedenje. Med drugim pa na zavzetost močno vpliva tudi samostojnost zaposlenih na delovnem mestu. V teoretičnem delu smo predstavili pojem zavzetosti zaposlenih ter sorodne pojme. Našteli smo tudi pristope merjenja zavzetosti zaposlenih. Prav tako smo opredelili pojem turistične agencije, njen razvoj, dejavnost, delitev, razvojne težnje in poslovanje. V empiričnem delu smo opravili raziskavo v večji slovenski turistični agenciji. Preverili smo zastavljene hipoteze. Na koncu je sledila še predstavitev dobljenih rezultatov. V sklepu smo zapisali spoznanja iz teoretičnega in empiričnega dela naloge.
Keywords: zavzetost zaposlenih, nivoji zavzetosti zaposlenih, zadovoljstvo pri delu, merjenje zavzetosti, turistična agencija.
Published: 22.05.2019; Views: 664; Downloads: 181
.pdf Full text (1,99 MB)

2.
PREDLOG PRENOVE SPLETNE STRANI PODJETJA ALPETOUR d.d.
Ines Mravlja, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Čas v katerem živimo je na vseh področjih prinesel izjemno velik napredek, ki se kaže tudi preko predstavitev podjetij. V preteklosti so podjetja uporabljala klasične poti za oglaševanje kot na primer tiskane medije, radio, televizija. V zadnjih petnajstih letih pa se poslužujejo najbolj enostavne, hitre in dostopne poti za oglaševanje. Govorimo o medmrežju, kjer s pomočjo spletne strani na kateri lahko uporabnik dobi vse potrebne informacije, ki jih v danem trenutku potrebuje ali želi. Lastniki, ki imajo svojo spletno stran se morajo zavedati, da je le-ta zrcalo podjetja, saj je spletna stran dostopna vse dni v letu. S kvalitetno spletno stranjo je mogoče izboljšati pozicijo na trgu in s tem v končni fazi tudi dobiček. Takrat, ko se nekdo odloči, pa naj bo to podjetje, podjetnik ali drug subjekt mora za to, da bo spletna stran všečna uporabnikom vložiti veliko časa, energije in truda, saj mora biti vizualno kot vsebinsko konkurenčna drugim. V diplomskem delu bomo naredili analizo obstoječe spletne strani podjetja Alpetour, PA, d.d. in podali predloge za njeno posodobitev. S prenovljeno spletno stranjo želimo v prihodnosti zgraditi spletni portal, ki bo dosegal cilje podjetja Alpetour, PA, d.d., to je povečati prepoznavnost podjetja na področju turizma in prepričati uporabnike spletne strani, da je prava izbira za njih.
Keywords: - prenova spletne strani, - turistična agencija.
Published: 09.11.2016; Views: 662; Downloads: 69
.pdf Full text (2,82 MB)

3.
Okoljski vidik receptivne turistične agencije
Sašo Zver, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V tej diplomski nalogi se bomo posvetili okolju in turizmu. Ti dve besedi vzbujata pri človeku pozitivne občutke, zato se nam zdi pomembno bolj podrobno raziskati skupne točke med njima. Izpostavili bomo predvsem negativne učinke turizma na okolje, oziroma ugotavljali zakaj do teh pride in na kakšen način lahko ta vpliv zmanjšamo. Po drugi, pozitivni strani je prav želja ljudi po potovanju, raziskovanju in spoznavanju novih krajev in kultur vplivala na izpostavljanje pomembnosti okoljevarstvene tematike na globalni ravni. S pojavom interneta in še hitrejšim širjenjem informacij se je kaj hitro na turistično privlačen zemljevid s svojo naravno in kulturno dediščino uvrstila tudi Slovenija. Z rastjo števila turistov so pri nas zrasle receptivne turistične agencije, ki ponujajo svoje storitve tujim gostom. Takšen tip turistične agencije je tudi Slovenia Explorer, ki se z organizacijo izletov po Sloveniji ukvarja že več let in je zato primerna organizacija za raziskavo različnih vplivov, ki jih ima na okolje in trg. V diplomski nalogi se bomo ukvarjali z okoljevarstvenimi problemi, ki nastanejo pri samem delovanju receptivne turistične agencije in podali konkretne rešitve ter ukrepe na ključnih področjih, ki zadevajo tak tip turistične agencije in kjer ima le-ta še veliko neizkoriščenega potenciala, ki bi ugodno vplival na okolje in njeno poslovanje. S hitro rastjo v relativno kratkem času postaja krog in domet agencije, ki širi zavest o pomembnosti varovanja okolja, vedno večji. To (ne)zavedanje deležnikov v turistični panogi receptivne agencije premalo izkoristijo. Rešitev za to bi bila trajnostno zelena (poslovna) politika organizacije. Naslednji problem, ki je tudi povezan s prejšnjim, je, da ta tip agencije daje premajhen pomen okoljskim znakom pri svoji promociji in prodaji storitev. Dolgoročno rešitev vidimo v pridobitvi EKO–certifikata, sodelovanjem z raznimi vladnimi in nevladnimi okoljevarstvenimi organizacijami in vključitvijo v zeleno shemo Slovenskega turizma. V diplomski nalogi bomo poizkusili zaobjeti celotno okoljsko sliko receptivne turistične agencije in podali veliko manjših in večjih ukrepov, prilagoditev in rešitev okoljevarstvenih problemov s katerimi se agencija srečuje na več področjih, da bi s tem ustvarili okvir, ki bo usmerjen v trajni razvoj, organsko rast agencije, k ustvarjanju široke blaginje prebivalstva, ohranitev in zaščito flore in favne, kulture in narave, ki sloni na zeleni steni.
Keywords: Okolje, Turizem, Receptivna turistična agencija, Okoljevarstvo, Predlogi rešitev
Published: 27.10.2016; Views: 776; Downloads: 73
.pdf Full text (1,74 MB)

4.
ANALIZA VIZIJ TURISTIČNIH AGENCIJ V OBČINI MARIBOR
Tamara Frece Ribič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Vsako podjetje, ko se ustanavlja in kasneje tekom svojega življenjskega cikla, ima zamisel svojega razvoja oziroma vizijo. Vizija je dovolj realna slika prihodnosti podjetja. Z vizijo podjetje nakaže kaj želi v prihodnosti doseči in ustvariti. Od podjetja je odvisno ali bo vizijo imelo zapisano, ali pa jo bodo v mislih poznali samo njihovi ključni udeležneci. Turizem postaja vedno pomembnejša gospodarska panoga, ki pozitivno vpliva na številne gospodarske dejavnike. Tudi turistična podjetja, kamor spadajo turistične agencije, imajo svojo vizijo. V diplomski nalogi smo predstavili različne definicije vizije podjetja različnih avtorjev. Prav tako smo razložili, kaj so turistične agencije in kakšen pomen imajo za slovensko gospodarstvo. Namen naloge je bil med seboj primerjati, analizirati in podati morebitne predloge za izboljšavo vizij vseh turističnih agencij, ki so locirane v občini Maribor. Na podlagi pridobljenih vizij smo ugotovili, da turistične agencije premalo svojega časa namenijo viziji podjetja in da se mnoge sploh ne zavedajo kako pomembna je vizija za njihova podjetja ter njihov razvoj.
Keywords: Turizem, vizija podjetja, turistično podjetje, turistična agencija.
Published: 02.11.2015; Views: 1095; Downloads: 111
.pdf Full text (828,88 KB)

5.
KRITIČNA ANALIZA SPLETNE STRANI TURISTIČNE AGENCIJE
Aleksandar Taskov, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V nalogi obravnavamo problem analize spletnega mesta turistične blagovne znamke Palmijada, podjetja Palma d.o.o.. Pri Palmijadi so nezadovoljni z rezultati obstoječe spletne strani in to je glavni razlog zakaj smo se odločili izvesti analizo in raziskavo njihovega spletnega mesta. Glavna cilja diplomske naloge sta bila kritična analiza spletnega mesta in predlogi za izboljšavo. Namenili smo se ugotoviti kako njihova ciljna skupina (mladostniki stari med 15 in 19 let) gleda na Palmijado kot blagovno znamko in ponudnika turističnih storitev za mladostnike ter ali spletna stran njihova pričakovanja izpolnjuje. Obstoječe stanje smo ugotavljali preko anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen ciljni skupini in intervjujem predstavnikov podjetja. S tem smo skušali ugotoviti kako oboji gledajo na vizualno podobo, uporabnost in vsebino na obstoječi spletni strani. Rezultati so pokazali, da je potrebna prenova spletne strani z bolj modernejšim in interaktivnejšim izgledom, ki pritegne mladega navdušenca do prijave na potovalno storitev. Pomembno je tudi spremljati statistiko obiska na strani in redno ažurirati aktualno vsebino. Med pomembnejšimi predlogi za bolj učinkovit nastop na spletu je tudi določitev osebe znotraj podjetja, ki se bo dnevno ukvarjala s spletno stranjo, odgovarjala na povpraševanja in skrbela za pojavnost na družabnem omrežju Facebook. Z dodatnimi predlogi želimo v prihodnosti zgraditi spletno stran, ki bo dosegala cilj Palmijade, to je redno povpraševanje po njihovih storitvah, prepričati ciljno skupino, da je prava izbira za njih.
Keywords: spletna stran, uporabnost spletne strani, turistična agencija za mlade
Published: 24.04.2015; Views: 1814; Downloads: 416
.pdf Full text (2,29 MB)

6.
ORODJA PROMOCIJE ZA USPEŠNO PRODAJO STORITEV TURISTIČNIH AGENCIJ
Žiga Mudrinić, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Turizem je v zadnjih letih tako pri nas kot tudi po svetu postal ena izmed najhitreje rastočih gospodarskih panog. Turistične agencije se trudijo ohraniti in izboljšati svoj položaj na trgu, za kar je potrebno vseskozi večati število strank in zadržati obstoječe. V diplomski nalogi nas je zanimalo predvsem, kako različna orodja promocije vplivajo na prodajo storitev oz. produktov turističnih agencij, katerih orodij se slovenske agencije poslužujejo največ in katere agencije največ poudarka dajo na marketing.
Keywords: Turizem, turistična agencija, turistične storitve, tržno komuniciranje, komunikacijski splet, promocija.
Published: 27.03.2015; Views: 987; Downloads: 219
.pdf Full text (556,23 KB)

7.
PRENOVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V TURISTIČNI AGENCIJI
Damir Duračković, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Prenova informatizacije v turistični agenciji se bo zgodila na podlagi organske rasti podjetja, ko se je bo pojavila potreba po boljšem obdelovanju procesov, boljšem pregledu in učinkovitejšem vodenju ter nadaljnjem širjenju poslovanja. V ta namen se bo razvila prototipna aplikativna rešitev, ki bo podprla poslovanje po posameznih procesih in z avtomatizacijo zagotovila hitrejše izvajanje ponavljajočih se procesov. Vodstvu bo rešitev zagotovila pregled nad trenutnimi rezultati prodaje, denarnem toku in finančni uspešnosti obdobja, kar bo zagotovilo hitrejše odzive in omogočalo izvedbo poslovnih odločitev za korekcijo poslovanja. V manjšem ali novo nastalem podjetju je preveč administrativnega dela in ponavljajočih se nalog, ki pri enaki količini zaposlenih onemogočajo rast poslovanja in terjajo preveč časa in preveč napak, da bi delovnih zaposlenih bil učinkovito izrabljen V današnjem poslovanju turističnih agencij je poleg dobre in konkurenčne ponudbe ključno, da je odziv na povpraševanje hiter, natančen in s pravimi informacijami. Izziv in pritisk na izvajanje procesa se pojavi ob povečanem obsegu dela, ki zahteva drugačne rešitve, kot je ročno izvajanje čisto vseh procesov.
Keywords: - turistična agencija - prenova informatizacije - širitev poslovanja - konkurenčnost
Published: 27.02.2015; Views: 902; Downloads: 105
.pdf Full text (1,02 MB)

8.
PREPOZNAVNOST SLOVENSKIH TURISTIČNIH AGENCIJ
Miha Stražišar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela smo razjasnili pojme turist, turizem, organizator potovanj in opredelili funkcije turistične agencije. Opisali smo zgodovino in razvoj turističnih agencij na splošno v svetu ter razvoj turizma v Sloveniji. Turizem smo razvrstili glede na gibanje, učinek v plačilni bilanci, dejavnost, število in čas bivanja. Ta razvrstitev je zgolj groba, poznamo tudi druge vrste turizma, katerih imena povedo, za katero vrsto gre. V raziskovalnem delu diplomske naloge smo ugotavljali, kaj je glavni razlog ljudi za potovanje, kaj pri izbiri destinacije najbolj vpliva na uporabnike turističnih storitev in koliko denarja so ljudje pripravljeni odšteti za oddih s turistično agencijo. Zanimalo nas je tudi, kateri medij je po mnenju anketiranih najprimernejši za oglaševanje turistične agencije in njenih produktov, ugotavljali smo, kolikokrat letno ljudje potujejo, kje rezervirajo potovanje in katero je njihovo najljubše prevozno sredstvo. Zanimal nas je tudi splet dejavnikov pri izbiri potovanja.
Keywords: turist, turizem, turistična agencija, turistični aranžma
Published: 09.10.2014; Views: 1169; Downloads: 186
.pdf Full text (1,03 MB)

9.
PROMOCIJA TRŽENJSKEGA SPLETA TURISTIČNIH AGENCIJ
Kaja Železnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je v teoretičnem delu predstavljena opredelitev turizma, ki ga ločimo glede na smer gibanja, državljanstvo oziroma prestop meje, saldo v turistični bilanci, čas bivanja, sezono, motiv, organizacijo potovanj ter ekološko škodljivost. Opisali smo tudi zgodovinski del turizma do danes. Ta opisuje razvoj turizma na splošno ter posebej v Sloveniji. Prav tako pa so predstavljena razvojna področja ter pričakovani rezultati za razvoj slovenskega turizma do leta 2016. Opisana sta opredelitev in zgodovinski del turističnih agencij. Na kratko pa smo opisali še turistične agencije Kompas, d. d., Relax, d. o. o., Mondial Travel, d. o. o. in Supra Travel, d. o. o. Rdeča nit diplomske naloge je ugotoviti, kako promocija trženjskega spleta vpliva na posameznika, da se ta odloči zanjo. V teoretičnem delu je tako predstavljen trženjski splet, ki ga sestavljajo cena, izdelek, promocija, kraj, ljudje, procesi in fizični dokaz. Za turistične agencije in vsa ostala podjetja je pomembno, da imajo čim večji vpliv na kupca. Tega se lotijo s prvinami trženjskega komuniciranja, ki so predstavljena kot oglaševanje, neposredno trženje, osebna prodaja, stiki z javnostmi ter pospeševanje prodaje. V raziskovalnem delu naloge nas bo zanimalo, kako posamezni segmenti trženjskega spleta vplivajo na promocijo, prepoznavnost ter odločitev kupca za določeno turistično agencijo ter katera vrsta medijev najbolj vpliva na promocijo turistične agencije. Do ugotovitev bomo prišli z raziskovalnimi vprašanji, ali ima na prepoznavnost storitev turističnih agencij v veliki meri vpliv promocija, ali na odločitev za turistično agencijo zelo vpliva oglaševanje turističnih agencij ter ali je pomen promocije turistične agencije prek posameznih medijev največji pri socialnem omrežju – Facebooku.
Keywords: trženjski splet, turistična agencija, trženjsko komuniciranje, turizem
Published: 05.09.2014; Views: 1234; Downloads: 336
.pdf Full text (1,13 MB)

10.
ANALIZA KAKOVOSTI STORITEV TURISTIČNE AGENCIJE
Katja Potočnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava kakovost storitev Turistične agencije ENZ.ZO in zadovoljstvo njihovih potnikov. V raziskavi smo z metodo anketiranja proučili raven zadovoljstva potnikov s posameznimi sestavinami storitev, kakovost izvedbe storitev in odnos do turistične agencije ENZ.ZO. Anketiranje smo izvajali v marcu 2009. Rešeno je bilo 27 anket, od skupno 60, torej je bila stopnja odziva 45%. Pri raziskavi ravni zadovoljstva potnikov s posameznimi storitvami, smo ugotovili, da so potniki večinoma zadovoljni s kakovostjo storitev, saj so anketiranci 11 od 21 dejavnikov kakovosti storitev ocenili višje od pričakovanja. Za ostalih 10 dejavnosti kakovosti storitev, s katerimi potniki niso bili zadovoljni, smo predlagali rešitve in usmeritve. Rezultati so pokazali, da potniki na najvišja mesta uvrščajo dejavnike, pri katerih je ključnega pomena odnos zaposlenih. Potniki pričakujejo prijaznost, urejenost, čistočo, strokovnost in podobne dejavnike, ki so v veliki meri povezani z dejavnostmi osebja turistične organizacije. Cilj turistične organizacije naj bo, da s svojimi storitvami zadovoljuje svoje potnike in poskuša celo preseči njihova pričakovanja. Vodstvo in zaposleni se morajo zavedati in posvečati pozornost naslednjim dejavnikom: kakovostno vodenje,ustrezna ponudba, imidž, inovativnost, dostopnost, videz, lokacija, urejenost poslovnih prostorov, prijazno in strokovno osebje.
Keywords: kakovost, kakovost storitev, zadovoljstvo strank, imidž, turistična agencija.
Published: 06.05.2014; Views: 1141; Downloads: 142
.pdf Full text (748,77 KB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica