| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 30
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Vključevanje otroka tujca v slovensko govorno okolje kot dodatna učna pomoč
Aleš Škrobar, 2021, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu Vključevanje otroka tujca v slovensko govorno okolje kot učna pomoč smo v teoretičnem delu na podlagi domače in tuje literature predstavili teoretična izhodišča na področjih jezika in govora. Opredelili smo področje migracij in vključevanja otrok migrantov v slovenski šolski sistem. Pri tem smo pregledali tudi zakonsko podlago in usmeritve na tem področju. V empiričnem delu smo predstavili namen in metodologijo naše raziskave. V praktičnem delu magistrskega dela smo predstavili potek štirinajstmesečne raziskave. Raziskavo smo uredili v kronološkem zaporedju, z opisi srečanj, prepisi pogovorov in fotografijami izdelkov in delovnih gradiv. Sproti smo analizirali dečkov napredek pri razvijanju besedišča, razumevanju, oblikovanju stavkov in razvijanju pisnih ter bralnih sposobnosti. Skozi potek raziskave smo ugotovili, da je deček na vseh omenjenih področjih zelo napredoval. Največjo efektivnost pa so pokazale aktivnosti, ki so bile povezane s praktičnim delom ali z dečkovimi osebnimi izkušnjami in življenjem. Ugotovili smo, da boljše znanje jezika pomaga pri hitrejšem in efektivnejšem vključevanju v novo socialno okolje. Hkrati pa smo opazili, da je v slovenskem šolskem sistemu pri integraciji otrok tujcev v novo okolje premalo pozornosti posvečeno pridobivanju jezika tega okolja.
Keywords: otroci tujci, učna pomoč, slovenščina kot drugi tuji jezik, učna pomoč tujcu, otroci migranti
Published: 18.02.2021; Views: 177; Downloads: 53
.pdf Full text (1,38 MB)

2.
Policijsko nasilje: primerjava nezakonite obravnave tujcev, priseljencev in državljanov
Anja Babnik, 2021, master's thesis

Abstract: V sodobni družbi je nasilje zelo pogosto. O njem lahko beremo, ga občutimo in vidimo. Vloge policista so različne, od sodelovanja z državljani do odkrivanja kaznivih dejanj, pri tem pa lahko povzroči neodobravanje in sproži konflikte z osebami v postopku. Na svetovni ravni policijsko nasilje in s tem povezana kriminaliteta nista nekaj novega, ampak se narava in pogostost le-tega spreminja. Tukaj govorimo o pretirani uporabi sile, ki presega potrebna dejanja za doseganje zakonitega namena. Policijsko nasilje ni sprejemljivo v nobenem pogledu, najbolj problematično pa je nasilje nad tujci in priseljenci. To nasilje je zelo dobro vidno v ZDA, kjer so tarča temnopolti. Na težave na tem področju so v preteklosti v ZDA, v času formalne segregacije, opozarjala različna družbena gibanja. Kljub odpravi segregacije, težave ostajajo, o njih pa danes govorijo aktivisti gibanja Black lives matter. Domneva se, da v Evropi tujci prevzemajo takšno vlogo, kot jo imajo temnopolti v ZDA, čeprav primerjava policijskega nasilja med ZDA in Evropo pokaže, da je žrtev v Evropi veliko manj. Umori temnopoltih in z njimi povezani incidenti, ki se dogajajo, niso naključni in zgolj za preprečitev napada na policista. Današnja tehnologija in dostop do družbenih medijev vsaj delno pomagata odkrivati prekoračitev uporabe sile. S tem policijsko nasilje nad rasnimi in etničnimi manjšinami vse bolj pridobiva mednarodno pozornost. Dejstvo je, da stereotipom o manjšinah in kaznivih dejanjih ne podležejo samo policisti. Pogosto je takšna miselnost razširjena v celotni družbi. Rasno profiliranje je vključeno v policijsko prakso in se širi od posameznika na celotno organizacijo. V tem primeru govorimo o institucionalnem rasizmu. Ključni dejavnik za pojav policijskega nasilja je strukturno nasilje v družbi, zato je treba na nasilje gledati kot na sistemsko motnjo znotraj institucije.
Keywords: magistrska dela, nasilje, policija, tujci, priseljenci, državljani
Published: 07.02.2021; Views: 185; Downloads: 43
.pdf Full text (885,50 KB)

3.
Kriminalistični vidiki predkazenskega postopka v primeru zlorabe dovoljenj za prebivanje - združitev družine
Gregor Kopinč, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Zaključno delo je predstavljeno iz vidika kriminalističnega odkrivanja in preiskovanja odklonskih dejanj v primerih zlorabe dovoljenj za prebivanje ob združevanju družin. Predstavlja pogoje in pravno podlago pridobitve dovoljenj za prebivanje v sklopu združitve družine, obseg predkazenskega postopka ter pooblastila policije pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj v povezavi z združitvijo družine ter stališče tožilstva in dosedanjo sodno prakso v povezavi z odklonskimi dejanji ob združitvi družine. Za primerjavo zahtevnosti pridobitve dovoljenj za prebivanje na podlagi združitve družine v Republiki Sloveniji smo primerjali tovrstne pogoje pridobitev dovoljenj v drugih evropskih državah. Ugotovili smo, da so policijski predkazenski postopki pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj v povezavi z združitvijo družin zahtevni, ker se v tovrstnih primerih analizira večji obseg dokumentacije in so postopki dolgotrajni. Prav tako smo ugotovili, da Republika Slovenija nima postavljenih visokih pogojev, v kolikor želi tujec združiti manjše število družinskih članov. V primeru, da želi tujec v Republiko Slovenijo preseliti tri ali več družinskih članov, ga lahko glede na njegov prihodek močno ovira pogoj prikazovanja zadostnih sredstev, ravno zaradi katerega prihaja do največjih zlorab oziroma odklonskih dejanj. Kot možnost izboljšave, v povezavi s protipravnimi pridobljenimi dovoljenji za prebivanje ob združevanju družin, smo z raziskavo v diplomskem delu ugotovili, da bi lahko že sama sprememba pogojev prikazovanja zadostnih sredstev, v Pravilniku o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje, bistveno pripomogla k preprečevanju zlorab na tem področju. S spremembo navedenega pravilnika država ne bi zaostrila pogojev preseljevanja tujcev na podlagi združevanja družine, temveč bi se po vsej verjetnosti zmanjšalo tveganje za storitev odklonskih dejanj, ki nastanejo ob združevanju družin.
Keywords: diplomske naloge, družina, tujci, združitev družine, odklonska dejanja, predkazenski postopek
Published: 07.02.2021; Views: 162; Downloads: 48
.pdf Full text (601,50 KB)

4.
Ukrepi postaje letališke policije Brnik zoper nedovoljene migracije
Matjaž Torkar, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Nesporno dejstvo je, da živimo v dobi migracij (Castles in Miller v Bučar Ručman, 2014). Migracije obstajajo, odkar obstaja človeštvo, v določenih časovnih obdobjih so jih nekatere države prevzemnice celo spodbujale. Med t. i. begunsko krizo v letih 2015 in 2016 je Evropska unija spodbujala migracije, da bi s tem omilila staranje prebivalstva EU in potrebo po delovni sili, a prišlo je do migracijskega vala, ki ga EU nikakor ne zna in ne zmore zaustaviti. Ena izmed nalog slovenske policije je delo na področju varnosti državne meje ter nedovoljenih migracij in tujcev. Policija Postaje letališke policije je edina tovrstna v slovenski policiji, ki deluje na mednarodnem letališču in kot takšna predstavlja vstop na schengensko območje. V njeni pristojnosti so zato nadzor prehajanja državne meje, njeno varovanje, preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov na državni meji ter mejnih incidentov, preprečevanje nedovoljenih migracij in operativne naloge v zvezi s tujsko zakonodajo. V diplomskem delu so najprej pojasnjeni teoretični pojmi ter predstavljeni delo izbrane postaje, naloge in ukrepi, ki jih policisti Postaje letališke policije Brnik izvajajo pri preprečevanju in odkrivanju nedovoljenih migracij. V drugem delu je predstavljen statistični pregled izvedenih ukrepov od leta 2012 do leta 2018 na področju preprečevanja in sankcioniranja nedovoljenih migracij, ob tem so izpostavljeni pomen in posledice migracijskega toka v letih 2015 in 2016.
Keywords: diplomske naloge, nelegalne migracije, priseljenec, tujci, policija, ukrepi
Published: 13.07.2020; Views: 212; Downloads: 29
.pdf Full text (1,11 MB)

5.
Učenci tujci v slovenski osnovni šoli
Veronika Tepež, 2018, master's thesis

Abstract: Migracije, ki se dogajajo v sodobnem svetu se v vse večji meri odražajo tudi v osnovnih šolah. Učencev tujcev je iz leta v leto več in v šolskem letu 2016/2017 je bilo v šole vpisanih 8070 učencev, ki jim je bil glede na zakonodajo podeljen status učencev tujcev. Namen magistrske naloge je narediti pregled zakonske podlage izobraževanja tujcev v Sloveniji in poglobiti znanje o medkulturnem dialogu ter v praksi preučiti, kako je poskrbljeno za te učence. Zanimajo nas konkretne smernice za organizacijo pouka in modeli pomoči, ki so deležni učitelji in učenci. Zanima nas tudi počutje učencev in na kakšen način jim lahko kot šola ali posamezniki olajšamo prehod v novo kulturno okolje. V empiričnem delu smo za preverjanje zastavljenih ciljev uporabili anketni vprašalnik za učence tujce in polstrukturirane intervjuje z učitelji razredniki in učenci tujci. Ugotovili smo, da so učitelji v manjši meri poučeni o medkulturnosti, a da o tej temi med študijem niso bili seznanjeni. Kot veliko težavo so učitelji in učenci navedli nepoznavanje jezika, ki se ga začnejo učiti šele ob vključitvi šole ali celo mesec kasneje. Učenci zaradi tega navajajo negativne občutke ob vstopu v novo šolsko okolje, ki je povezano z njihovo socialno sredino in učno samopodobo.
Keywords: zakonodaja učenci tujci, medkulturnost, organizacija pouka, počutje
Published: 18.07.2019; Views: 599; Downloads: 138
.pdf Full text (3,43 MB)

6.
Brezposelnost in zaposlovanje tujcev na področju RS in posameznih držav članic EU - primerjalna analiza
Miha Hiršman, 2019, master's thesis

Abstract: Brezposelnost je eden najaktualnejših problemov sodobnega časa in poleg inflacije eden od glavnih dejavnikov makroekonomskega razvoja države. To je situacija v kateri se del delovno sposobnih članov družbe kljub svojim sposobnostim in kvalifikacijam ne more zaposliti. Zaposlitve niso več tako stabilne kot so bile - vse več je zaposlitev za določen čas, pogodbenih del, projektnega dela, ki je časovno omejeno. Zaposlovanje je pomemben element družbe kot celote. Zaposlen posameznik ima zagotovljen mir, družbeno stabilnost, boljšo kakovost življenja… V magistrskem delu smo predstavili težko globalno situacijo na trgu dela. Zraven uvoda in zaključka smo ga razdelili na tri vsebinske sklope, dva teoretična in statistično raziskovalnega. V prvem delu smo prikazali teoretična izhodišča pojma brezposelnosti in jo definirali z vidika različnih avtorjev. Opredelili smo vrste, vzroke in posledice brezposelnosti. Pojasnili smo kako jo merimo in kakšne ukrepe izvajamo za zmanjšanje le te. Ugotovili smo, da je Slovenija na področju človeškega kapitala, zaposlovanja in trga dela na ravni povprečja EU, z relativno visoko stopnjo socialne varnosti pa jo pogosto celo presega. V drugem delu smo preverili, kakšni so cilji, smernice in ukrepi aktivne politike zaposlovanja ter strategije zaposlovanja in programi za izobraževanje in usposabljanje. Ugotovili smo da je ključna prioriteta aktivne politike zaposlovanja zagotavljanje trajnostne aktivacije brezposelnih oseb in njihovo vključevanje na trg dela. Proučili smo delovno pravno zakonodajo v Sloveniji in Evropski uniji. Ena izmed ranljivih skupin zaposljivega oziroma brezposelnega prebivalstva so tudi tujci-migranti, zato smo se dotaknili koncepta prostega pretoka delavcev v EU. Preverili smo kakšne so možnosti zaposlovanja tujcev v Sloveniji in Evropski uniji ter opisali postopek zaposlitve tujega delavca. V zadnjem, empirično raziskovalnem delu smo prikazali statistične podatke o gibanju brezposelnosti in stopnji zaposlovanja tujcev v Sloveniji in Višegrajski četverici. Osnova za primerjalno analizo so bili podatki pridobljeni iz Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ), Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), OECD in Eurostata. Analiza podatkov za obdobje od leta 2004 do leta 2017 je zgodba o gospodarski rasti in padcu brezposelnosti v Sloveniji in Evropski uniji. Na koncu smo preverili raziskovalne hipoteze in jih na osnovi teoretičnih spoznanj in proučenih statističnih podatkov, potrdili. Magistrsko nalogo smo zaključili s sklepno mislijo, v kateri poudarjamo, da čarobne formule v boju proti brezposelnosti ni. Pomemben je predvsem celovit pristop, sodelovanje in vpletenost sodelujočih pri izvedbi aktivnosti.
Keywords: brezposelnost, zaposlovanje, tujci, Višegrajska skupina
Published: 18.07.2019; Views: 421; Downloads: 83
.pdf Full text (2,35 MB)

7.
Uporaba angleškega jezika v slovenskih tiskanih medijih
Alekseja Koren, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Na slovenskem trgu je ob številnih tiskanih medijih na voljo tudi nekaj takšnih, ki so v celoti napisani v angleškem jeziku in namenjeni predvsem tujcem, ki jih je v Sloveniji vedno več. Razlogi za njihov prihod so različni: delo, študijska izmenjava, počitnice, partnersko razmerje ... V nalogi smo na kratko analizirali tri izvode takšnih revij oz. časopisov. Kljub dejstvu, da prihodnost temelji na elektronskih medijih, nas je zanimalo, ali tujci vedo za te publikacije in ali jih berejo. Naredili smo anketo in jo razdelili skupini tujcev ter analizirali njihove odgovore. Splošna ugotovitev je potrdila naša predvidevanja, da tujci tovrstnih medijev ne poznajo in jih ne uporabljajo.
Keywords: Angleški jezik, slovenski tiskani mediji, slovenska kultura, slovenski jezik, tujci v Sloveniji.
Published: 31.08.2017; Views: 1212; Downloads: 105
.pdf Full text (1,55 MB)

8.
Odnos prebivalcev Republike Slovenije do beguncev
Jernej Petek, 2017, master's thesis

Abstract: Slovenija je že dolgo časa emigracijsko območje. Strah pred migranti lahko povzroči različne situacije. Kako osebe odreagirajo na strah je odvisno od tega, kako oseba doživi določeno situacijo. Odnos do migrantov v Sloveniji je v vsakdanjih družbenih interakcijah ne glede na narodnost in etnično pripadnost dober, kar prebivalstvo dokazuje s svojo strpnostjo in solidarnostjo do migrantov. Obstajajo pa tudi posamezniki, nekatere skupine in nevladne organizacije, ki pozivajo prebivalstvo proti sovraštvu do tujcev. Kljub temu ostajajo še dvomi ter strahovi pred neznanim, pred njimi. Za ugotavljanje odnosa prebivalcev Republike Slovenije do migrantov smo uporabili spletno orodje anketni vprašalnik 1KA ter s komparativno raziskovalno metodo in kvantitativno analizo primerjali pridobljene podatke. V raziskavi je sodelovalo 729 oseb iz Slovenije, ki so bile starejše od 18 let. Rezultati raziskave so pokazali, da večina vprašanih meni, da prebežniki ne ogrožajo prebivalcev RS. Raziskava je tudi pokazala, da ni znatne povezave med stopnjo izobrazbe in odprtostjo do migrantov. Obstaja pa šibka povezanost med spolom in odprtostjo do migrantov in sicer na način, da so ženske bolj strpne do migrantov. V zadnjem letu je prišlo v Sloveniji do premika diskurza od solidarnostnega do odklonilnega odnosa do migrantov. Dokler Slovenija ni bila neposredno vpletena v prvi begunski val so prebivalci bili solidarni, v drugem begunskem valu, ko se je prehod beguncev preusmeril skozi Slovenijo, so se ljudje hitro preobrnili in na migracije se je začelo gledati s strani varnosti pred njimi. Vendar zaradi bojev, zlorab, človekovih pravic, zaradi nesoglasij s primarno državo, bodo ljudje vedno bežali ter postali begunci in migranti. Tako ostajajo na eni strani revne države, ki sprejemajo migrante in zanje nimajo dovolj sredstev, na drugi strani pa so bogate države, ki imajo čedalje bolj stroga in nova pravila, ki emigrantom onemogočajo vstop v njihovo državo ter pridobivanja dovoljenja za bivanje pri njih.
Keywords: migracije, migranti, begunci, tujci, strah, ksenofobija, magistrska dela
Published: 15.05.2017; Views: 2035; Downloads: 495
.pdf Full text (1,12 MB)

9.
PREBIVANJE IN DELO TUJCEV
Dolores Batič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Migracije so zakonite, kadar tujci pridejo in prebivajo v določeni državi v skladu s pravnim redom oz. predpisi države. Zakonite migracije potekajo največkrat iz ekonomskih razlogov pa tudi iz drugih razlogov. V iskanju boljših ekonomskih pogojev se migrantom v državi gostiteljici pogosto pridružijo še družinski člani. Področje migracij je urejeno z nacionalno zakonodajo, primarno in sekundarno zakonodajo EU ter z drugimi mednarodnimi obveznostmi, ki zavezujejo države. V Sloveniji položaj vstopa in prebivanja tujcev ureja Zakon o tujcih, ki je bil v obdobju samostojnosti Slovenije večkrat spremenjen in usklajen z evropskim pravnim redom. Tudi področje dela tujcev v RS ureja poseben zakon, Zakon o zaposlovanju in delu tujcev. Splošno načelo v EU je svoboda gibanja. Državljani EU za vstop v RS ne potrebujejo vizuma ali dovoljenja za prebivanje, temveč samo veljaven dokument, na podlagi katerega lahko vstopijo v RS ne glede na razlog prebivanja. Do teh mesecev lahko prebivajo na ozemlju države članice že samo na podlagi dejstva evropskega državljanstva. Po poteku dovoljenega prebivanja pa morajo pri pristojni upravni enoti prijaviti prebivanje. Državljanu EU se prijava prebivanja lahko zavrne, če bi njegovo prebivanje pomenilo resno in dejansko nevarnost za javni red in varnost. Tudi za družinske člane državljanov EU, ki so tretji državljani, zakonodaja predvideva lažje pogoje za ureditev statusa tujca v RS, saj lahko, če v RS prebivajo zakonito, vlogo za prvo dovoljenje za prebivanje vložijo po vstopu v RS. Državljani EU, kot tudi njihovi družinski člani, imajo prost dostop do trga dela v RS in lahko nastopijo delo zgolj na podlagi prijave v socialno zavarovanje. Določene omejitve veljajo v času prehodnega obdobja za hrvaške državljane. Nasprotno za državljane tretjih držav in njihove družinske člane veljajo drugačna pravila. Državljani tretjih držav za vstop v RS potrebujejo vizum, razen, če so državljani držav, za katere v skladu s pravnim redom EU, vizum ni potreben. Če želijo v RS prebivati iz enega od upravičenih razlogov, pa morajo pred vstopom v RS pridobiti prvo dovoljenje za prebivanje, enako velja za njihove družinske člane. Državljanom tretjih držav se dovoljenje za prebivanje zavrne že, če obstajajo razlogi za domnevo, da se ne bo podrejal pravnemu redu. Tretji državljani, ki v RS prihajajo iz ekonomskega razloga, si morajo pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo je dovoljenje za začasno prebivanje in delo, ki tujcu omogoča da vstopi, prebiva in dela v RS. Tretji državljani, razen državljanov BIH, za delo v RS ne potrebujejo več delovnega dovoljenja, temveč upravna enota v postopku izdaje enotnega dovoljenja, po uradni dolžnosti, pridobi soglasje zavoda, glede na vrsto zaposlitve ali dela. Zavod lahko soglasje umakne, če tujcu zaposlitev preneha.
Keywords: tujci, vstop v RS, prebivanje, delo, Zakon o tujcih (ZTuj-2), Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT)
Published: 06.03.2017; Views: 753; Downloads: 122
.pdf Full text (456,11 KB)

10.
Vloga tolmača pri policijskih postopkih na postaji letališke policije Brnik
Sabedin Vokshaj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi bomo predstavili, kako se postaja letališke policije Brnik sooča s tujimi neznanimi jeziki pri reševanju kaznivih dejanj. Policija na letališču Brnik se spopada s kaznivimi dejanji ponarejenih listin in tihotapljenja pri prečkanju meje, kjer storilec ali osumljenec izvira iz tuje države in nima znanja slovenskega jezika ali drugega mednarodnega jezika, kot sta angleščina ali nemščina. Policisti so dolžni pridržati osebo, ki je osumljena kaznivega dejanja ter pridržani osebi razložiti razloge pridržanja, kot tudi njegove pravice. Težave nastanejo, kadar policisti oz. preiskovalci opravijo zaslišanje ali razgovor in osebi ne morejo dati pojasnil ali od nje pridobiti informacij, ki jih potrebujejo za uspešno izvedbo postopka. Policija mora v takih primerih poiskati zunanjo pomoč, kot so tolmači. Tolmača pokličejo, kadar preiskovalci ugotovijo, kateri jezik je potrebno tolmačiti. Tolmač, ki sodeluje s policijo, se mora pred samim začetkom opravljanja svojega dela pozanimati, za kakšen primer bo tolmačil in po zbranih informacijah lahko prične s svojim delom. Pri opravljanju svojega dela deluje kot obojestranski verbalni komunikacijski kanal med preiskovalcem in osumljencem. Tolmač mora osumljencu obrazložiti, zakaj je priprt in česa je osumljen, ter pojasniti njegove pravice, pri čemer mora tolmač zagotoviti, da je osumljenec popolnoma razumel, kar mu je razložil. Tolmač, ki sodeluje s preiskovalcem pri določenem primeru, ne služi preiskovalcu le kot prevajalec, temveč tudi kot vir informacij, saj imajo tolmači lahko določene informacije o osumljencu (npr. kulturno ozadje), ki so lahko v korist preiskovalca. Tolmač je nevtralen udeleženec pri razgovoru ali zaslišanju in tolmači sporočila od preiskovalca in osumljenca. Cilj tolmača in preiskovalca je ugotovitev resnice in uspešna izvedba postopka.
Keywords: organizacije, policija, policijsko delo, policijski postopki, tujci, tolmači, diplomske naloge
Published: 01.06.2016; Views: 1318; Downloads: 103
.pdf Full text (330,79 KB)

Search done in 0.34 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica