| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 153
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
TRŽENJE VALUTNEGA TRGOVANJA
Rok Pintar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava trženje storitev, natančneje, trženje valutnega trgovanja. Danes se vse več srečujemo z različnimi oblikami varčevanja, zavarovanja in investiranja, med katerimi so nekateri načini bolj in drugi manj poznani. V Sloveniji je valutno trgovanje dokaj neznana oblika investiranja, ki ji večina ljudi še ne zaupa. Ravno zaradi tega nas je zanimalo poznavanje in pripravljenost potencialnih strank za vlaganje sredstev v tovrstne storitve. V začetnem poglavju je opisan teoretični del trženja storitev. Nadalje je predstavljeno valutno trgovanje, njegovi sestavni deli ter potek delovanja trženja forex-a. V raziskavi smo ugotavljali predvsem prepoznavnost ter vidik potencialnih uporabnikov teh storitev, obenem pa sta nas zanimala tudi mnenje in odnos ljudi do vseh vrst varčevanja in investiranja kapitala. Z omejitvijo okolja na kranjsko regijo smo prikazali delež ozaveščenosti, pripravljenost investiranja v valutno trgovanje in stopnjo zaupanja v investiranje za omenjeno regijo. S pomočjo ankete smo pridobili pomembne podatke, ki smo jih lahko v nadaljevanju interpretirali in grafično prikazali, z njimi pa tudi dobili odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.
Keywords: valutno trgovanje, valuta, kapital, investicija, trženje valutnega trgovanja.
Published: 17.12.2010; Views: 1629; Downloads: 162
.pdf Full text (1,08 MB)

52.
Optimizacija poročanja Intrastat : diplomsko delo
Urška Švigelj, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Podatki o mednarodni blagovni menjavi so prav gotovo nepogrešljiv pokazatelj gospodarske uspešnosti države, instrument primerjalnih panog in nepogrešljiv pripomoček pri vodenju makroekonomske, gospodarske in monetarne politike vsake države. To velja tudi za Slovenijo, ki je kljub svoji majhnosti prav tako vpeta v mednarodne trgovinske tokove. Statistika blagovne menjave je tudi pomemben dejavnik v trgovinskih pogajanjih, nadziranju plačilne bilance, strateških odločitvah podjetij in določenih panog ter vir za različne raziskave. Ob vstopu Slovenije v EU smo ostali brez pomembnega vira podatkov o blagovni menjavi v zunanji trgovini, saj Slovenija dobrih 70 % svoje zunajtrgovinske izmenjave opravi z državami članicami EU. Zato smo se vključili v sistem Intrastat. Intrastat je metodologija za spremljanje blagovne menjave med državami članicami EU, pri kateri se podatki zbirajo neposredno od podjetij. Podatke črpa iz statističnih obrazcev, ki jih podjetja mesečno izpolnjujejo in pošiljajo državni instituciji, zadolženi za zajem obrazcev.
Keywords: intrastat, intrakomunitarno trgovanje, blagovna menjava, odprema, prejem
Published: 03.09.2010; Views: 1476; Downloads: 142
.pdf Full text (3,42 MB)

53.
ANALIZA USPEŠNOSTI TRGOVALNIH METOD PRI VALUTNEM TRGOVANJU
Boštjan Polak, 2010, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu je obravnavana tematika trgovanja na valutnem trgu. Priljubljenost trgovanja z valutami v zadnjih letih močno narašča. Razloge lahko iščemo predvsem v preprostejšem sodelovanju za posameznika, če si za primerjavo vzamemo delniški trg. Poleg participacije lahko omenimo še lažje spremljanje dogajanja na trgu in manjše količine posedovanja informacij, ki so pomembne za morebitne spremembe na trgu. V tej nalogi so v teoretičnem delu predstavljeni ključni elementi, ki jih za uspešno trgovanje potrebuje tako začetnik kot izkušen trgovalec. Razlaga je osredotočena na dva ključna pojma trgovanja, tehnično in temeljno analizo trga. Pri tehnični analizi so opisani ključni indikatorji, ki so ponazorjeni s primeri. Pri temeljni analizi so opisani vsi pomembni ekonomski, politični in drugi dejavniki, ki vplivajo na trg. V empiričnem delu so prikazani in analizirani podatki, ki so bili pridobljeni na podlagi dveh let trgovanja na valutnem trgu. Raziskava se posveča osrednjim vprašanjem in hipotezam o donosnosti in primerjavi analiz, ki zanimajo vse, ki bi si želeli ali že sodelujejo na ogromnem valutnem trgu.
Keywords: valutni trg; tehnična analiza; temeljna analiza; valutno trgovanje
Published: 18.01.2011; Views: 1765; Downloads: 223
.pdf Full text (6,50 MB)

54.
Osnutek angleško-slovenskega slovarja za trgovanje na valutnem trgu Forex
Anja Oblak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen te diploma je bil izdelati osnutek slovarja z izrazi s področja valutnega trgovanja Forex in njihovimi enakovrednimi izrazi v slovenskem jeziku. Praktični del izdelave slovarja je temeljil na teoretični podlagi, ki jo sestavljajo teoretični in praktični vidiki izdelave slovarja. V nadaljevanju smo predstavili leksikalna razmerja med besedami, ki jih je treba zlasti treba upoštevati pri izdelavi slovarja. Posebno pozornost smo namenili tudi besedam kot slovarskim sestavkom in izbiri enakovrednih izrazov. V nadaljevanju smo predstavili različne vrste slovarjev, zlasti slovarje ekonomskih izrazov. Predstavili smo tudi ciljne uporabnike in njihove načine iskanja po slovarju. Drugi del diplome vključuje podrobnejši opis procesa izdelave slovarja s področja valutnega trgovanja Forex, ki vključuje podrobnejši opis leksikografskega postopka, predstavitev nekaterih težav pri prevajanju ekonomskih izrazov, zbiranje gradiva in oblikovanje sestavkov. Temu sledi osnutek slovarja za trgovanje na valutnem trgu Forex.
Keywords: Leksikografija, priprava slovarja, tipologija slovarjev, tipologija uporabnikov slovarjev, slovar ekonomskih izrazov, slovarski sestavek, trgovanje na valutnem trgu Forex
Published: 23.03.2011; Views: 2094; Downloads: 234
.pdf Full text (393,29 KB)

55.
ELEKTRONSKO BORZNIŠTVO
Uroš Savec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj elektronskega poslovanja se je začel z razvojem računalniških omrežij in interneta, ki sega v šestdeseta leta 20. stoletja. Preskok, ki smo mu bili priča od takrat do danes je neverjeten. Podjetij, ki ne poslujejo elektronsko praktično ni več, saj je to odločilnega pomena za obstoj v današnjem času, kjer je boj za obstoj neizprosen. E-borzništvo je ena od oblik elektronskega poslovanja, ki se je naglo začela razvijati v 90-ih letih in je z nenehnim pritokom denarja prebudila borznega bika, ki je divjal vsaj desetletje brez večjih korekcij navzdol. E borzništvo je drastično skrajšalo čas od borznega naročila, do same izvršitve borznega naročila. Zaradi hitrejšega reagiranja na trgu, kjer so informacije tiste, ki narekujejo gibanje tečajev so zato možne tudi večje korekcije borznih tečajev, ki pa lahko prestrašijo marsikaterega pesimista na kapitalskem trgu in tečaji zgrmijo še nižje kot bi sicer in to v zelo kratkem času. 8. decembra 1993 so člani Ljubljanske borze prvič trgovali elektronsko preko borznega elektronskega sistema (BIS), leta 1999 pa se je trgovanje preneslo na trgovalno orodje BTS in od takrat do danes je borza ponudila več elektronskih storitev kot so na primer BORZAnet, informacijska sistema SEOnet in CSI (INFO HRAMBA), ki je plod sodelovanja ATVP in Ljubljanske borze. Konec leta 2010 je zaznamoval prehod na mednarodno trgovalno platformo XETRA, do katere je možno dostopati preko postaje J-Trader, ki so ga izvedli z namenom pospešiti razvoj in konkurenčnost Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in posledično izboljšati stanje na slovenskem trgu kapitala. Storitve elektronskega trgovanja pri nas ponujajo štiri večje borznoposredniške hiše in sicer Ilirika BPH d.d. , Alta skupina d.d. (združitev treh borznoposredniških hiš Medvešek Pušnik, Poteza, Publikum), GBD online BPH d.d. in BrokerJet Sparkasse d.d. (ustanovljena s partnerstvom Banke Sparkasse d.d. ter Ecetera Central European e-finance AG leta 2008).
Keywords: elektronsko poslovanje, borzno posredniška hiša, trgovanje, informacijski sitem, kapitalski trg, elektronsko borzništvo, trgovalno orodje, borzni tečaj
Published: 13.12.2011; Views: 1689; Downloads: 73
.pdf Full text (1,54 MB)

56.
PRIMERJAVA FUNKCIJE ZAKLADNIŠTVA V DOMAČI IN TUJI POSLOVNI BANKI
Matej Logar, 2011, final seminar paper

Abstract: Funkcija in potreba zakladništva v poslovni banki se razlikuje od banke do banke, odvisno od njene velikosti, vrste poslov, ki jih opravlja, in organiziranosti banke. V nekaterih bankah zakladništvo le opravlja transakcije po naročilu drugih operativnih enot, v drugih pa njegove pristojnosti zajemajo skrb za likvidnost banke, upravljanje bilance banke, upravljanje specifičnih tveganj, vzdrževanje odnosov z drugimi bankami, trgovanje v imenu in za račun banke, razvoj novih finančnih instrumentov, upravljanje uradnih cen (obrestnih mer, tarif , ter tečajev) in podobno. Vrsto aktivnosti sektorju zakladništva večini primerov določi uprava banke, ki tudi opredeli v kolikšnem obsegu se bodo te aktivnosti izvajale. V splošnem pogledu, se funkcije zakladništva med izbranimi tujimi in domačimi bankami v tem delu razlikujejo predvsem zaradi različnih trgov in še posebej specifičnosti (teh) posameznih trgov. Manjši trg ne potrebuje večjih ali po drugi strani zelo ozko usmerjenih sektorjev znotraj banke, saj zaradi same majhnosti trga ali tržnega deleža stroški za takšno organizacijo niso upravičeni. Iz tega izhaja posebnost večjega trga, ki že zaradi same zapletenosti in raznolikosti potrebuje ožja ali specializirana področja ali sektorje, ki jim omogoča ustrezno obravnavanje posamezne aktivnosti. V zadnjem času pa se predvsem v (izbranih) tujih bankah opaža trend specializacije tudi v sektorju zakladništva, ki se čedalje bolj posveča trgovanju, razvoju in prodaji zakladniških produktov in tudi svetovanju svojim komitentom. V skladu s tem, so tako sektorji zakladništva naravnani predvsem kot centri dodane vrednosti, saj z naravo svojih poslov, vplivajo na bilanco banke predvsem pozitivno. V nalogi smo tako predstavili splošno (teoretično) opredelitev zakladništva v poslovnih bankah na podlagi domačih in tujih avtorjev. V sklopu izbranih tujih in domačih poslovnih bank, smo nato opredelili in opisali posamezne aktivnosti iz bančne prakse, ter jih med sabo tudi primerjali.
Keywords: Ključne besede: zakladništvo, poslovna banka, zakladnik, likvidnost, upravljanje bilance banke, tveganja, trgovanje, center dodane vrednosti, novi produkti, trend.
Published: 18.11.2011; Views: 1663; Downloads: 165
.pdf Full text (1,50 MB)

57.
TRGOVANJE S CFDJI OZIROMA S POGODBAMI ZA RAZLIKO
Matej Ptičar, 2011, final seminar paper

Abstract: Trgovanje s pogodbami za razliko je že od samega začetka vlagateljem predstavljalo uporabno orodje, s katerim se je dalo realizirati zelo visoke vsote denarja. Kot glavni razlog za razvoj pogodb za razliko v ceni lahko navedemo njihovi zelo uporabni trgovalni metodi kot sta prodaja na kratko in uporaba finančnega vzvoda. Glede na številne vire, ki opisujejo nastanek in razvoj CFD-jev, lahko trdimo, da sta prav ti dve metodi glavni sili, ki sta privedli do nastanka tovrstnega finančnega produkta. Trgovanje s CFD-ji in tudi ostalimi izvedenimi finančnimi inštrumenti je po svetu postajalo vedno bolj popularno in tako so bile možnosti za njihovo uporabo kmalu prisotne skoraj na vseh večjih finančnih trgih po svetu. Večina trgovanj s pogodbami za razliko v ceni se v največji meri realizira prav na trgih kot so Avstralija, Kanada, Nemčija, Francija in številni drugi. Velja pa omeniti tudi dejstvo, da je uporaba CFD-jev v določenih državah sveta v celoti prepovedana. Prodaja na kratko kot zelo pomembno orodje špekulantov in tudi ostalih vlagateljev je v zadnjem desetletju postavila nove pomisleke na skoraj vseh finančnih trgih, ki so zaradi velike gospodarske krize utrpeli številne padce tečajev povsod po svetu. Napovedi o prihajajoči krizi, prenatrpanost nepremičninskih trgov ter vsesplošna panika so po svetu sprožili val nezaupanja med številnimi vlagatelji, ki pa so se kot odgovor na krizno situacijo zatekli k prodaji na kratko. Viri navajajo številne prednosti, ki jih ponuja uporaba kratkih pozicij, še posebej pa ima pomemben vpliv na likvidnost finančnih trgov. Uporabo prodaje na kratko pa so resneje obravnavale finančne institucije, še posebej banke, ki so bile mnenja, da lahko z uporabo kratkih pozicij svetovne trge le še bolj zamajajo ter jih privedejo do še večje recesije. Tako so bile na svetu kmalu uveljavljene določene omejitve glede uporabe kratkih pozicij ali pa so bili tovrstni posli v celoti prepovedani. Pogodbe za razliko v ceni pa vlagateljem ponujajo tudi številne prednosti tako na stroškovnem kot tudi davčnem področju. CFD-je uvrščamo med izvedene finančne inštrumente in tako za njih velja prav posebna davčna zakonodaja, ki pa se spreminja glede na državo v kateri se z njimi trguje. Stroški, ki nastajajo pri trgovanju s CFD-ji se kažejo predvsem v držanju dolgih pozicij preko noči, kar pa vlagateljem ne predstavlja posebnih problemov. Pomembno je omeniti, da je večina uporabnikov pogodb za razliko, tovrstne posle izbralo predvsem zaradi lastnih željah po špekuliranju oziroma dnevnem trgovanju (ang. day-trading). Borzno trgovanje lahko obravnavamo kot zelo pomembno panogo, ki je namenjena izkušenim vlagateljem in, ki v finančnem in gospodarskem svetu igra zelo pomembno vlogo. Finančne inštrumente, naj si gre za CFD-je, delnice ali katerokoli drugo obliko je pomembno dobro poznati preden se vlagatelji podajo v drage posle, ki pa se v nekaterih primerih izkažejo kot ogromna napaka.
Keywords: Pogodba za razliko, nakup na dolgo in prodaja na kratko, finančni vzvod, uporaba kritja, trgovanje z uporabo naročil, izvedeni finančni inštrumenti.
Published: 07.12.2011; Views: 2020; Downloads: 128
.pdf Full text (619,24 KB)

58.
LJUBLJANSKA BORZA
Kristina Mlakar, 2011, final seminar paper

Abstract: Delo diplomskega seminarja obravnava Ljubljansko borzo, njen razvoj v organizacijskem in trgovalnem smislu. Podrobneje je predstavljena upravljane, mednarodna prisotnost in trgovanje na Ljubljanski borzi. Delo povzema tudi zakonodajo ki ureja obstoj in delovanje Ljubljanske borze. Obravnavana je vključitev in delovanje Ljubljanske borze v skupino CEESEG. Predstavljene so spremembe v načinu trgovanja Ljubljanske borze, predvsem implementacija trgovalnega sistema Xetra.
Keywords: Borza vrednostnih papirjev, Ljubljanska borza, zakonodaja, Pravila borze, skupina CEESEG AG, trgovalni sistem Xetra, trgovanje, mednarodno delovanje.
Published: 01.12.2011; Views: 1581; Downloads: 267
.pdf Full text (568,17 KB)

59.
IZDELAVA SPLETNE TRGOVINE
Damjan Koporec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja izdelavo spletne trgovine za športno podjetje Sim Šport Servis d. o. o. iz Kranja. Trgovina omogoča enostaven in podroben prikaz artiklov, njihovo iskanje po ključnih besedah, prijavo kupcev v sistem in naročanje z izbiro načina plačila. Predstavljene so različne tehnologije, ki so danes na voljo za razvoj spletnih aplikacij. Opisana sta zasnova grafične oblike in model podatkovne strukture. V osrednjem delu je poudarek na sami izdelavi spletne trgovine. Prikazana je izvedba asinhronega prenosa podatkov, s katerim se preko spleta namesto cele strani prenese samo določen del. Obravnavamo tudi shranjevanje podatkov v bazo in oblikovanje grafičnega vmesnika.
Keywords: spletno trgovanje, internet, trgovina, prodaja, spletno oblikovanje
Published: 08.01.2013; Views: 909; Downloads: 96
.pdf Full text (2,18 MB)

60.
ELEKTRIČNI TRG IN ZAKONODAJA SLOVENIJE
Tomaž Ravbar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje trg električne energije v Sloveniji z načinom delovanja trga z električno energijo, proizvodnjo električne energije in odpiranje trga z električno energijo. Opisan je prenos električne energije kot tudi trgovanje vključno z čezmejnim trgovanjem. Predstavljena je cena električne energije, ki je v današnjem času še kako pomembna. Opravljena je analiza energetskega zakona in zakonodaja, ki opredeljuje električni trg. Diplomsko delo se zaključi s predstavitvijo do sedaj sprejete in predlagane razvojne strategije. Podan je lasten pogled o električni energiji, ki je dandanes nosilec razvoja sveta, misel kako ravnati z energijo v prihodnosti vezano na razvoj trga, predstavljeni so cilji Slovenske energetske politike, vizija prihodnosti v proizvodnji električne energije ter širitev trga električne energije z električnimi vozili, ki ji bomo nedvomno priča v bližnji prihodnosti.
Keywords: električna energija - proizvodnja, prenos, distribucija, trgovanje, cena, energetski trg, zakonodaja
Published: 14.06.2012; Views: 1501; Downloads: 218
.pdf Full text (1,08 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica