| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


11 - 20 / 87
Na začetekNa prejšnjo stran123456789Na naslednjo stranNa konec
11.
STRATEGIJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA PRI DELU V MERCATORJU D.D.
Marija Črnila, 2009, magistrsko delo

Opis: V prvem delu naloge je prikazan poklic prodajalca pri nas. Delo se osredotoči na zdravstvene izostanke z dela v Sloveniji. V tem kontekstu so predstavljena posamezna teoretična izhodišča. Nakazane so ločnice med zdravstvenimi izostanki z dela in delodajalci. V osrednjem delu naloge je predstavljena strategija za promocijo zdravja v delovnem okolju, možnosti za zniževanje bolniškega staleža, Luksemburška deklaracija. Osvetljeno je vprašanje dimenzij zdravega življenjskega sloga. Z delom želimo približati dejansko stanje in paradigmo sprememb. Analizirali smo zdravstvene izostanke v Mercator d. d., v Market programu, MO 02, Murska Sobota. Preverjali smo področje poklicne avtonomije, timskega dela, ter področje skrbi za svoje zdravje. V raziskavo, ki je potekala v Mercator d. d., MO 02 v Murski Soboti je bilo vključenih 404 anketirancev, zaposlenih v trgovini. Pri analizi vsebine raziskave smo si pomagali s faktorsko analizo, raziskavo smo obdelali s pomočjo SPSS 14. Ugotovitve kažejo na dobro poznavanje lastnega dela, jasno izoblikovano avtoriteto poklica, nižjo poklicno naklonjenost timskemu delu, kar kaže na nizko poklicno avtonomijo, ki jo ima poklic prodajalca v praksi. Potrdili smo hipotezo, da obstaja pozitivna povezanost med zdravstvenimi izostanki in starostjo in hipotezo, da obstaja povezanost med zdravstvenimi izostanki in spolom. Ženske v Mercator d. d., MO 02 pogosteje izostajajo kot moški. Ovrgli smo hipotezo, ki pravi, da skrb za zdravo življenje vpliva na nizko stopnjo absentizma, saj teorija promocije zdravja na delovnem mestu nima trdne podlage v praksi. Z nalogo bi želeli opozoriti na razkorak med teorijo in prakso, saj smo dokazali, da je promocija zdravja v delovnem okolju v razvoju. Ugotavljamo, da se zaposleni ne zavedajo vseh aspektov tega procesa, ki je nujen življenjski ciklus in sprejemanja vrednot v stroki. V prihodnosti bi veljalo prisluhniti praksi.
Ključne besede: prodajalci, timsko delo, zdravstveni izostanki, razumevanje promocije zdravja na delovnem mestu
Objavljeno: 07.08.2009; Ogledov: 2824; Prenosov: 215
.pdf Celotno besedilo (785,88 KB)

12.
VZGOJITELJICA V DEVETLETKI OZIROMA NJENA VLOGA V PRVEM RAZREDU DEVETLETKE
Darja Tekmec, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo prikazali delo vzgojiteljice v devetletni osnovni šoli in njeno vlogo v prvem razredu. Vzgojiteljica namreč enakovredno sodeluje ob učiteljici 1. razreda. Diplomska naloga obsega dva dela, in sicer teoretični del ter empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili devetletno osnovno šolo in njene značilnosti ter Zakon o osnovni šoli. Podrobneje smo opisali delo vzgojiteljice v prvem razredu devetletke in kaj se vključuje v njeno delo. Opisali smo učni načrt organiziranega podaljšanega bivanja, saj so vzgojiteljice v veliki meri prisotne v podaljšanem bivanju. Ker v prvem razredu sodelujeta v timu vzgojiteljica in učiteljica, smo predstavili tovrstno timsko delo in pomen dela v timu, prav tako pa predstavili pomembnost medsebojne komunikacije, ki je pri njunem pedagoškem delu neizogibna. Predstavili smo avtoriteto vzgojitelja, saj je pri delu z otroki zelo pomembna. Z devetletno osnovno šolo se je uvedla novost, da vanjo vstopajo leto dni mlajši otroci, in sicer šestletni otroci, zato se nam je zdelo pomembno predstaviti tudi značilnosti teh otrok. Tako vzgojiteljica kot učiteljica jih morata dobro poznati, če hočeta z njimi delati, še posebej na začetku šolskega leta, ko se otroci vključujejo v čisto novo, drugačno okolje. V drugem, empiričnem delu, povzemamo rezultate, ki smo jih pridobili z anketiranjem vzgojiteljic, zaposlenih v prvem razredu osnovnih šol. Rezultati so pokazali, da vzgojiteljice aktivno sodelujejo pri pouku in samem načrtovanju, da vzgojiteljice in učiteljice aktivno sodelujejo v timu, se med seboj razumejo, si izmenjujejo mnenja in delijo delo med seboj.
Ključne besede: devetletna osnovna šola, vzgojiteljica, učni načrt, podaljšano bivanje, timsko delo, komunikacija, avtoriteta.
Objavljeno: 13.08.2009; Ogledov: 4886; Prenosov: 721
.pdf Celotno besedilo (1,49 MB)

13.
VLOGA SVETOVALNEGA DELAVCA PRI INTEGRACIJI/INKLUZIJI PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Branka Šamec, 2009, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Vloga svetovalnega delavca pri integraciji/inkluziji predšolskih otrok s posebnimi potrebami predstavlja v teoretičnem delu predšolsko vzgojo, zakonodajo, otroke s posebnimi potrebami, njihove pravice in integracijo/inkluzijo. Posebna pozornost je namenjena svetovalni službi, svetovalnemu delavcu, dodatni strokovni pomoči, timskemu delu in programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem ter dodatno strokovno pomočjo. Namen empiričnega dela v diplomskem delu je bil raziskati organiziranost svetovalne službe, delovne naloge svetovalnih delavk povezane s področjem dela s predšolskimi otroki s posebnimi potrebami, obseg nudenja pomoči predšolskim otrokom s posebnimi potrebami s strani specialnih pedagogov, delovanje strokovnega tima v vrtcu in sestavo članov tima, usposobljenost vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami in zavzetost ter pripravljenost svetovalnih delavk za razvoj integracije/inkluzije predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Rezultati empirične raziskave so pridobljeni z anketnim vprašalnikom, poslanim svetovalnim delavkam v vrtcih severovzhodne Slovenije, ki je bil apliciran na reprezentativnem vzorcu 57 svetovalnih delavk. Rezultati omenjene raziskave kažejo, da svetovalne delavke najpogosteje sodelujejo z vodstvom vrtca/šole, vzgojitelji in s pomočniki vzgojiteljev, mobilnim specialnim pedagogom in uspešno sodelujejo v strokovnem timu. Zelo malo svetovalnih delavk neposredno sodeluje pri pomoči otroku s posebnimi potrebami. Vsa znanja s področja dela z otroki s posebnimi potrebami so po njihovem mnenju pomembna in bi jih morali pridobiti že v času študija. S posameznimi nalogami in dejavnostmi se pogosteje ukvarjajo svetovalne delavke zaposlene v samostojnih vrtcih, kot v vrtcih v sklopu osnovne šole.
Ključne besede: predšolska vzgoja, otroci s posebnimi potrebami, integracija/inkluzija, svetovalni delavec, program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, timsko delo.
Objavljeno: 17.11.2009; Ogledov: 3713; Prenosov: 670
.pdf Celotno besedilo (1,05 MB)

14.
MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PRI POUKU V SREDNJI ŠOLI
Nataša Šuen, 2009, diplomsko delo

Opis: Tema in namen diplomske naloge je, preučiti medpredmetno povezovanje pri pouku v srednji šoli. Pri medpredmetnem povezovanju poskuša učitelj določeno vsebino ali problem podati ali obravnavati čim bolj celostno — isti problem poskuša osvetliti z različnih vidikov. To se prikazuje z medpredmetnim povezovanjem med posameznimi predmeti in predmetnimi področji. Zato raziskovalni problem osvetljujemo s pogostostjo izvajanja medpredmetnega povezovanja med nemščino, kot tujim jezikom, in drugimi predmeti ter predmetnimi področji.. Empirična raziskava temelji na opazovanju poteka pouka. Raziskava temelji na slučajnostnem skupinskem vzorcu, podatki pa so obdelani kvalitativno, na tej podlagi so tudi oblikovane ugotovitve.
Ključne besede: medpredmetno povezovanje, nadpredmetno povezovanje, medpredmetno načrtovanje, timsko delo, korelacija
Objavljeno: 23.12.2009; Ogledov: 2552; Prenosov: 463
.pdf Celotno besedilo (507,42 KB)

15.
VPLIV TIMSKEGA DELA NA USPEŠNOST POSLOVANJA V ZVEZI DRUŠTEV SONČEK
Iztok Senica, 2009, magistrsko delo

Opis: V magistrski nalogi opozarjamo na dejstvo, da bo v 21. stoletju največja konkurenčna prednost znanje. V Sloveniji smo trenutno na poti v družbo znanja, v podjetjih poteka tranzicija kot odgovor na vsesplošno globalizacijo, tudi znanja. Hiter gospodarski razvoj pušča za seboj posledice, ki jih v veliki meri blažijo neprofitne organizacije. Postajajo ključne za vzdrževanje ravnotežja v družbi in preveč pomembne, da bi jih prepustili neprofesionalnemu vodenju. Organizacije dajejo vse bolj prednost timskemu delu. Zavedajo se, da znanje še tako prodornega posameznika ne zadošča za reševanje današnjih vse bolj kompleksnih problemov. Timsko delo pa nima samo svoje dobre strani, ampak se pri njegovem izvajanju srečujemo tudi z nekaterimi težavami. V prvem, teoretičnem delu magistrske naloge je predstavljeno okolje raziskave. Podane so teoretične osnove s področja vodenja in timskega dela. Opredeljen je cilj in namen naloge. Tako smo raziskovali ali timska usmerjenost podjetja vpliva na njegovo uspešnost, opredelili prednosti, slabosti timskega dela in njegov pomen v Zvezi Sonček, ter ugotavljali ali je zaupanje ključni dejavnik timskega pristopa. V drugem, raziskovalnem delu pa je bilo na podlagi zbranih podatkov ugotovljeno dejansko stanje v organizaciji. Tako v prvem kot drugem delu naloge smo preverjali hipoteze postavljene na začetku, ki so bile v sedmem poglavju tudi statistično obdelane. V končnem delu so podane rešitve na podlagi ugotovljenih slabosti v obravnavani organizaciji. Tako je predlagano večje upoštevanje temeljnih motivacijskih dejavnikov zaposlenih, podani so tudi predlogi za zmanjšanje njihove obremenjenosti. Sonček - Zvezo društev za cerebralno paralizo nekateri štejejo med najuspešnejše neprofitne organizacije v Sloveniji. Vpliv timskega dela na uspešnost njenega poslovanja je velik in odločilen.
Ključne besede: - Znanje - Neprofitna organizacija - Timsko delo - Vodenje
Objavljeno: 05.02.2010; Ogledov: 2806; Prenosov: 608
.pdf Celotno besedilo (3,99 MB)

16.
17.
Patronažna medicinska sestra in socialna dejavnost
Terezija Satler, 2010, diplomsko delo

Opis: Patronažno varstvo Maribor ima v osnovno doktrino celokupne patronažne obravnave pacientov in njihovih družin vključeno tudi socialno delavko za reševanje težje socialne problematike na terenskih področjih Maribora z okolico. Ugotavljali smo pomen delovanja socialne delavke za potrebe patronažnega varstva, njeno vlogo in sodelovanje s patronažnimi medicinskimi sestrami pri reševanju socialnih problemov. Raziskava z anketnim vprašalnikom je potekala med patronažnimi medicinskimi sestrami Patronažnega varstva Maribor. V raziskavo je bilo vključenih 30 patronažnih medicinskih sester. Uporabili smo neekspirimentalno- kvantititativno metodo raziskovanja. Rezultati raziskave kažejo, da večina anketiranih patronažnih medicinskih sester prepozna socialno problematiko na terenu in jo uspešno rešuje. Tam kjer se pojavlja težja socialna problematika se vključi socialna delavka, po potrebi tudi osebni zdravnik. Ugotavljamo, da je timsko delovanje s socialno delavko izrednega pomena za reševanje kompleksne socialne problematike posameznika ali družine na terenu. Reševanje socialne problematike v patronažnem varstvu je zelo pomembno timsko delo v sodelovanju s socialno delavko. Ugotavljamo, da je socialna delavka pomemben sodelavec v patronažnem varstvu iz vidika strokovne pomoči reševanja socialne problematike patronažnim medicinskim sestram na terenu. Vsled tega je potrebna ureditev finančnega plačila storitev socialne delavke s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
Ključne besede: Ključne besede: patronažna medicinska sestra, patronažno varstvo, socialna problematika, socialna delavka, timsko delo, zdravstvena nega.
Objavljeno: 31.03.2010; Ogledov: 3097; Prenosov: 463
.pdf Celotno besedilo (516,08 KB)

18.
Naloge medicinske sestre pri transportu življenjsko ogroženega pacienta
Mateja Šafar, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo predstavili življenjsko ogroženega pacienta in transport, ki ga pacient potrebuje in je ključnega pomena, tako za dokazovanje bolezni oziroma poškodb kot za njegovo zdravljenje. Opisali smo vrste nalog in specifičnih znanj, ki jih mora imeti medicinska sestra, ko spremlja življenjsko ogroženega pacienta med transportom. Opisani so vsi pripomočki, ki jih mora medicinska sestra poznati in jih tudi znati uporabljati, njihov način delovanja ter vse smernice, napisane na temo življenjsko ogroženega pacienta, ki stremijo k temu, da bi transport pacienta potekal čim bolj varno v primeru izrednih dogodkov oziroma komplikacij, ko naj bi vse potrebne pripomočke za izboljšanje pacientovega stanja imeli pripravljene in jih tudi znali uporabljati. V raziskavi smo ugotovili, da izvajalci zdravstvene nege v intenzivni terapiji poznajo in upoštevajo smernice za transport življenjsko ogroženega pacienta in med seboj timsko sodelujejo. Ključnega pomena je tudi medsebojno sodelovanje in zaupanje v transportni ekipi, saj le s takšnim sodelovanjem lažje delamo in v kritičnih dogodkih pravilno reagiramo. Raziskava je bila izvedena v UKC Ljubljana, na Kliničnem oddelku za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok, decembra, leta 2009, v njej je sodelovalo 46 izvajalcev zdravstvene nege. Uporabili smo anketni vprašalnik in s pomočjo odgovorov nanj odgovorili na raziskovalna vprašanja. Podatki so prikazani grafično, obdelani so ročno ter s pomočjo računalniških programov Microsoft Word, Microsoft Excel in programom Statistical package for Social Sciences (SPSS).
Ključne besede: življenjsko ogrožen pacient, transport, timsko delo
Objavljeno: 30.03.2010; Ogledov: 3311; Prenosov: 653
.pdf Celotno besedilo (1,59 MB)

19.
TIMSKO DELO V VRTCIH OKOLICE PTUJA Z VIDIKA POMOČNICE VZGOJITELJICE
Simona Hameršak, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo prikazali kaj je timsko delo, kako delujejo timi, tim vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljica v vrtcu. Diplomska naloga obsega dva dela in sicer teoretični del in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili timsko delo, vrste timov, motivacijo za timsko delo in probleme in rešitve pri timskem delu. Podrobneje smo opisali delo pomočnice vzgojiteljice in vzgojiteljice in kaj se vključuje v njuno delo. Ker pomočnica vzgojiteljica in vzgojiteljica nenehno sodelujeta kot tim smo predstavili pomembnost medsebojne komunikacije, ki je pri njunem delu neizogibna. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki so bili pridobljeni na osnovi anketiranih pomočnic vzgojiteljic. Ugotovili smo, da pomočnice vzgojiteljice in vzgojiteljice aktivno sodelujejo pri načrtovanju, da se med seboj razumejo in delujejo kot pravi tim.
Ključne besede: vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljica, tim, timsko delo, sodelovanje, vrtec.
Objavljeno: 19.05.2010; Ogledov: 4282; Prenosov: 1051
.pdf Celotno besedilo (628,08 KB)

20.
TIMSKO DELO ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV S POUDARKOM NA VZPOSTAVLJANJU STIKA IN SODELOVALNEGA ODNOSA Z UČITELJI
Mateja Žökš, 2010, diplomsko delo

Opis: Šolski svetovalni delavec se s svojim posebnim strokovnim znanjem preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socioloških vprašanj vzgojno—izobraževalnega dela v šoli, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z zunanjimi institucijami. Eno najpomembnejših sodelovanj je timsko delo z učitelji, kajti učitelji so eden od ključnih povezovalnih elementov med šolskimi svetovalnimi delavci in učenci. Glavni raziskovalni namen pričujoče diplomske naloge je bil poudariti in osvetliti pomen sodelovanja, povezovanja in timskega dela med šolskimi svetovalnimi delavci, učenci, vodstvom šole, drugimi strokovnimi delavci znotraj in zunaj institucije, predvsem pa učitelji. Pomembno je izhajati iz dejstva, da so vsi strokovnjaki, ki vsak iz svojega vidika poznajo učenca, ključni element za njegov uspeh. Izvedli smo raziskavo o sodelovanju med šolskimi svetovalnimi delavci in učitelji, ki je temeljila na vprašalniku, s katerim smo želeli ugotoviti, kakšne izkušnje imajo učitelji in šolski svetovalni delavci z medsebojnim timskim delom, kako se delo v timu razdeli med učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci, kje se pojavljajo problemi timskega sodelovanja, kažejo pomanjkljivosti oziroma prednosti timskega dela in v kolikšni meri so pripravljeni timsko delovati. Kot vsebinsko omejitev je nedvomno potrebno navesti dejstev, da je timsko delo šolskega svetovalnega delavca zelo obširna tema. V smislu metodološke omejitve pa je potrebno omeniti, da je bil vzorec premajhen, neeksperimentalen in zato rezultatov ne moremo posploševati, saj vzorec ne odraža vseh značilnosti populacije. Iz raziskave je bilo razvidno, da so menja šolskih svetovalnih delavcev in učiteljev precej enotna, saj si oboji želijo medsebojnega timskega sodelovanja pri reševanju težav z učenci, kakor tudi osebnih testov. Prednost vidijo predvsem v hitrejši in kakovostnejši rešitvi problema, izmenjavi mnenj ter boljših delovnih odnosih.
Ključne besede: tim, timsko delo, šolsko svetovalno delo, šolski svetovalni delavec, sodelovanje šolskih svetovalnih delavcev z učitelji
Objavljeno: 14.10.2010; Ogledov: 2887; Prenosov: 368
.pdf Celotno besedilo (1,54 MB)

Iskanje izvedeno v 0.2 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici