| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


51 - 60 / 301
Na začetekNa prejšnjo stran234567891011Na naslednjo stranNa konec
51.
OTROŠKE LJUDSKE IGRE NEKOČ V OBČINI SEVNICA IN NJIHOVA UPORABNOST DANES
Bernarda Androjna Mlakar, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo raziskali in predstavili ljudske igre, ki so se včasih igrale v občini Sevnica, ter ugotavljali, kakšna sta njihova vloga in pomen v današnjem času. V teoretičnem delu smo predstavili pomen gibanja za otrokov razvoj, opredelili smo pojem ljudske igre in njen vpliv na gibalni razvoj, socialno učenje ter predstavili gibanje v povezovanju z drugimi področji dejavnosti in možnosti uporabe ljudskih iger na drugih področjih dejavnosti. Raziskava, ki smo jo predstavili v empiričnem delu, je pokazala, da ljudske igre, za katere imamo marsikdaj občutek, da so že nekaj preživelega, starega, med nami še živijo in niso izgubile svoje vrednosti. Ugotovili smo, da se ljudske igre na današnje otroke prenašajo pretežno v vrtcu, starši pa so se jih naučili od prijateljev. Razlika med prejšnjo in današnjo generacijo je tudi v prostoru, kjer se igrajo. Anketirani starši so se igrali predvsem v naravi, sedaj pa je ta odstotek precej manjši. Starši vlogo ljudskih iger v današnjem času vidijo pretežno v druženju z vrstniki, ohranjanju kulturne dediščine in gibanju. Opažamo, da se otroci večino iger, ki so jih poznali tudi njihovi starši, še igrajo, nekaj pa se jih je pozabilo in jih otroci ne poznajo več.
Ključne besede: predšolski otrok, ljudske igre, gibanje, socialno učenje, medpodročno povezovanje, vrtec, starši, kulturna dediščina.
Objavljeno: 10.09.2010; Ogledov: 3626; Prenosov: 325
.pdf Celotno besedilo (351,42 KB)

52.
PREŽIVNINA IN NJENO UVELJAVLJANJE PO UREDBI O PREŽIVNINAH
Urška Orešnik, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo je namenjeno ugotavljanju možnosti, ki se upravičencem ponujajo ob neplačilu preživnine, kot zneska, ki predstavlja vse tisto, kar je nekdo pravno dolžan nameniti za potrebno preživljanje bodisi otrok, staršev, zakonca, idr. Preživljanje ali alimentacija je ustanova družinskega prava, ki temelji na enem od osnovnih načel družinskega prava, na načelu vzajemne pomoči med člani družine oz. na načelu družinske solidarnosti. Zato se problem neplačila preživnin največkrat pojavi v družinah, kjer so vezi razrahljane in ni trdnih, družinskih vrednot. Pravila, ki določajo preživnine in same pravice, ki izhajajo iz njih so razpršena v številnih pravnih aktih. Posledično je uspešnost hitre izterjave preživnine odvisna od poznavanja prava na tem področju saj se razsežnost bistveno poveča, ko se vključi še mednarodni element (npr. zavezanec se preseli ali živi v drugi državi). Upravičenci do preživnine imajo na razpolago več postopkov s katerimi lahko zahtevajo njeno plačilo in ti postopki se med sabo ne izključujejo. Najprej je potreben sodno potrjen dogovor o preživnini ali sodno določena preživnina oz. drug izvršljiv naslov, na podlagi katerega se lahko vloži predlog za izvršbo in/ali kazenska ovadba ter zahtevek za uveljavitev nadomestila preživnine. Najlažjo in najlepšo rešitev za vse vpletene predstavlja dogovor oz. sporazum o preživnini. Zato bi na stopnji svetovanja bilo treba razširiti možnosti in vključiti poleg Centrov za socialno delo, še zakonske in družinske terapevte ter pravne svetovalce.
Ključne besede: preživnina, preživljanje, družina, otroci, starši, zakonec, zunajzakonska skupnost, registrirana skupnost istospolnih partnerjev, neplačilo preživnine, izvršilni postopek, izvršilna sredstva, kazenski postopek, kaznivo dejanje, nadomestilo preživnine, mednarodni element, mednarodno uveljavljanje preživnine, priznanje sodnih odločb
Objavljeno: 08.09.2010; Ogledov: 2395; Prenosov: 456
.pdf Celotno besedilo (377,80 KB)

53.
PRAVICE OTROK V ŠOLI
Katarina Vidić, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je v ospredju vprašanje otrokovih pravic na področju šole. Za lažje razumevanje dane problematike je na začetku opisana zgodovina nastanka otrokovih pravic v šoli ter umestitev le teh v slovenski-notranji in mednarodni pravni red. V nadaljevanju se avtorica posveti podrobni obravnavi vseh sedmih pravic in temeljnih svoboščin s področja šole. Med njimi je najbolj pomembna pravica do telesne integritete oz. telesne nedotakljivosti. Sledi pomembno poglavje o uveljavljanju in varstvu otrokovih pravic, namreč goli obstoj pravic nima pomena, če kršitev le teh ni mogoče učinkovito preprečiti. V tem sklopu avtorica analizira tudi primer iz sodne prakse Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Ob koncu pa prikaže še dva primera iz prakse Varuha človekovih pravic.
Ključne besede: Izobraževanje, pouk, učenec, učitelj, starši.
Objavljeno: 29.09.2010; Ogledov: 5420; Prenosov: 478
.pdf Celotno besedilo (885,84 KB)

54.
DRUŽINA PREDŠOLSKEGA OTROKA IN KONFLIKTI
Mojca Majcen, 2010, diplomsko delo

Opis: POVZETEK V mojem diplomskem delu sem se osredotočila na družino predšolskega otroka in na konflikte, ki se pojavljajo v njej v vsakodnevnem življenju ter reševanju le-teh. V teoretičnem delu je opredeljenih nekaj vrst družine, kaj družina sploh je in predstavljene so nekatere definicije družine. Hkrati je predstavljen pogled na družino v preteklosti in kako je družina funkcionirala nekoč ter kdo vse je bival v njej. V nadaljevanju so našteti in predstavljeni tipi družin, ki jih poznamo pri nas, posamezni so tudi opisani. Pri nalogah družine je delo osredotočeno predvsem na to, katere so za otrokov razvoj najbolj pomembne. V poglavju o družinskem sistemu je govora o odnosih v družini in vlogah, ki jih ima vsak njen član. V nadaljevanju je opisano, kakšne funkcije je družina opravljala, ko je še bila patriarhalna in kakšne opravlja v postmodernosti. Naslednje poglavje v delu je namenjeno predstavitvi vzgojnih stilov v slovenski družini, položaju otroka v njej in seznanjanju z nekaterimi značilnostmi le-te. V naslednjem poglavju je opisano starševstvo, kaj vse starševstvo prinaša, pet ciljev starševstva. Tu smo se še posebej osredotočili tudi na to, kako starši sprejemajo ali ne sprejemajo vedenja svojih otrok in kakšne posledice se zaradi tega lahko pojavijo. V nadaljevanju poglavja je predstavljen odnos staršev do otroka in našteti ter opisani nekateri kombinirani tipi staršev glede na značilnosti in obnašanje do njihovih otrok. Zelo pomembno je dejstvo, da je komunikacija v družinah izrednega pomena, zato so opisane tudi vrste komunikacij in nekateri elementi pojma komunikacija. V poglavju o konfliktih so najprej predstavljene definicije konfliktov, govora je tudi o tem, da se je s konflikti najbolje soočiti in da je nesmiselno, da se jim izogibamo. Predstavljene so tudi pozitivne in negativne lastnosti konfliktov, vrste konfliktov in različne metode, s pomočjo katerih se le-ti rešujejo. Na koncu teoretičnega dela je opisanih šest stopenj metode brez poraženca, saj je le-ta za reševanje konfliktov najprimernejša. V empiričnem delu diplomskega dela so v obliki tabel, grafov in opisa predstavljeni rezultati raziskave, ki so bili pridobljeni z metodo anketiranja. Ugotovljeno je bilo, da se v večini družin konflikti redno pojavljajo, anketiranci pa jih večinoma rešujejo sproti in s pogovorom. V zaključku diplomskega dela so ovrednotene hipoteze in predstavljene ugotovitve, do katerih sem prišla med nastajanjem le-tega.
Ključne besede: Ključne besede: družina, otrok v družini, starši, konflikt, reševanje konfliktov.
Objavljeno: 18.11.2010; Ogledov: 3843; Prenosov: 799
.pdf Celotno besedilo (575,39 KB)

55.
PRIMERJAVA MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI OTROK 1. RAZREDA V ŠOLSKIH LETIH 2006/2007 IN 2013/2014
Andreja Strajn, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Primerjava motoričnih sposobnosti otrok 1. razreda v šolskih letih 2006/2007 in 2013/2014 je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili motorični razvoj otroka, motorične sposobnosti in motorične kompetence otrok v starosti pet do sedem let. V empiričnem delu smo s pomočjo kavzalno-neeksperimentalne metode ugotavljali razlike v motoričnih sposobnosti na neslučajnostnem vzorcu iz konkretne populacije, in sicer pri otrocih, ki so 1. razred obiskovali v šolskih letih 2006/2007 in 2013/2014. Za oceno motoričnih sposobnosti smo uporabili pet motoričnih testov. Na testiranju je sodelovalo 34 otrok, ki so 1. razred obiskovali v šolskem letu 2006/2007 (19 deklic in 15 dečkov), in 36 otrok, ki so 1. razred obiskovali v šolskem letu 2013/2014 (13 deklic in 23 dečkov). S pomočjo kvantitativne statistične obdelave pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da med otroki generacije 2006/2007 in otroki generacije 2013/2014, dečki generacije 2006/2007 in dečki generacije 2013/2014 ter deklicami generacije 2006/2007 in deklicami generacije 2013/2014 ni statistično pomembne razlike v motoričnih testih.
Ključne besede: predšolski otrok, motorične sposobnosti, motorične kompetence otrok, vzgojitelji, starši
Objavljeno: 04.05.2016; Ogledov: 814; Prenosov: 85
.pdf Celotno besedilo (801,70 KB)

56.
Komunikacija medicinske sestre z bolnimi otroki in njihovimi starši v dispanzerju za otroke
Filipina Poček, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo opisuje različne načine komuniciranja medicinske sestre z bolnimi otroki in njihovimi starši v dispanzerju za otroke. Komunikacija kot način sporazumevanja med ljudmi obsega tako verbalno kot neverbalno komunikacijo. Neverbalna komunikacija je pri otrocih veliko bolj izražena, zato morajo biti medicinska sestra kot tudi drugi sodelavci zdravstvenega in negovalnega tema, ki prihajajo v stik z otroki v času njihove bolezni, še posebej pozorni na njo, saj leta veliko krat pokaže pravo stanje otrok. Otrokom pogosto predstavlja zdravstvena obravnava neznano, velikokrat pa tudi nezaželeno in stresno situacijo. Medicinska sestra mora to situacijo omiliti z poznavanjem ustreznih načinov komunikacije v različnih starostnih obdobjih otrok. V zdravstveni obravnavi morajo biti otroci vselej enakovreden član v komunikaciji, seveda pa je to odvisno od njihove starosti in kognitivnih sposobnosti. Vedeti morajo kaj se bo z njimi dogajalo in zakaj se bodo izvajale določene negovalne intervencije, ki so nujne v procesu obravnave, tako se bodo otroci počutili bolj sprejete, kar bo pripomoglo k kakovostni zdravstveni negi. Metodologija raziskovanja. Raziskava je temeljila s primerjavo delno strukturiranega vprašalnika in je potekala v mesecu januarju in februarju 2010 v dispanzerju za otroke. Vključenih je bilo petdeset staršev, ki so prišli z otroki v dispanzer. Rezultati. Podatki, ki smo jih pridobili z raziskavo, nam kažejo na to, kako pomembno vlogo ima komunikacija pri zdravstveni obravnavi otrok v dispanzerju. Vsi anketirani starši so odgovorili, da sestra z uporabo njim in otroku razumljivega jezika ustvarja prijazen in human odnos, kar vpliva na kakovost komunikacije. Sklep. Iz raziskave je razvidno, da je dobra komunikacija ključnega pomena pri ustvarjanju profesionalnega in humanega odnosa med medicinsko sestro, otroki in njihovimi starši v dispanzerju za otroke. Ko otroci zbolijo, se starši vedejo drugače kot takrat, ko so zdravi. Zelo so zaskrbljeni, zbegani in prestrašeni, navdaja jih občutek krivde. Zato, da bo medicinska sestra lahko s straši in otroki uspešno vzpostavila primeren odnos mora poznati vse veščine komunikacije, saj bo le tako pomagala otrokom in njihovim staršem na poti do ozdravitve. Ključne besede: Otrok, starši, medicinska sestra, komunikacija, dispanzer za otroke.
Ključne besede: Ključne besede: Otrok, starši, medicinska sestra, komunikacija, dispanzer za otroke.
Objavljeno: 07.12.2010; Ogledov: 3769; Prenosov: 666
.pdf Celotno besedilo (629,98 KB)

57.
ZDRAVSTVENE PRAVICE OTROK
Andreja Vodeb, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu Zdravstvene pravice otrok so predstavljene zdravstvene pravice otrok ter obveščenost in mnenja staršev na področju zdravstvenih pravic otroka. V teoretičnem delu so predstavljeni delujoči organi na področju zdravstvenih pravic otrok. V nadaljevanju sledi navedba zakonov in pravilnikov na omenjem področju v Sloveniji. Teoretični del zavzema tudi opis različnih področij, kjer otrokom pripadajo zdravstvene pravice. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, s katero smo ugotavljali, kakšna je obveščenost in kakšna so mnenja staršev o otrokovih zdravstvenih pravicah. Ugotoviti smo želeli, v kolikšni meri so starši obveščeni o zdravstvenih pravicah otrok, kakšne izkušnje in poznavanja imajo glede kršitev otrokovih zdravstvenih pravic ter kakšna so njihova mnenja o morebitnih spremembah na omenjenem področju. Obdelani podatki so pridobljeni iz anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen staršem predšolskih otrok iz vrtca Šentjur. V empiričnem delu so z deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja preverjene in ovrednotene zastavljene hipoteze. Z raziskavo smo ugotovili, da obveščenost staršev o otrokovih zdravstvenih pravicah ni zadostna.
Ključne besede: otrok, zdravstvene pravice, zakoni, pravilniki, starši
Objavljeno: 23.12.2010; Ogledov: 1619; Prenosov: 107
.pdf Celotno besedilo (373,30 KB)

58.
PRIHODI OTROK V VRTEC IN ODHODI IZ VRTCA
Stanka Perčić, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu z naslovom PRIHODI OTROK V VRTEC IN ODHODI IZ VRTCA smo želeli raziskati, kakšna je komunikacija med vzgojitelji in starši ob prihodih otrok v vrtec in ob odhodih iz vrtca. Raziskava se nanaša na reflektirajočo in nereflentirajočo komunikacijo.V empiričnem delu diplomskega dela smo predstavili rezultate raziskave, ki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom na vzorcu 51 vzgojiteljev, zaposlenih v sedmih vrtcih pri OŠ (Turnišče, Dobrovnik, Kobilje, Velika Polana, Črenšovci, Odranci, Bistrica). Namen raziskave je ugotoviti, ali je komunikacija med vzgojitelji in starši ob prihodu otrok v vrtec in ob odhodu iz vrtca reflektirajoča.V raziskavi smo ugotovili, da je komunikacija med vzgojitelji in starši ob prihodih otrok v vrtec in ob odhodih iz vrtca reflektirajoča.
Ključne besede: reflektirajoča komunikacija, otrok, vzgojitelj, starši, prihodi, odhodi
Objavljeno: 18.11.2010; Ogledov: 3438; Prenosov: 764
.pdf Celotno besedilo (414,73 KB)

59.
RAČUNALNIŠKE IN VIDEO IGRE - NADOMESTNA VARUŠKA?
Daniela Klenovšek, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo predstavili in raziskali računalniške in video igre, njihov vpliv na predšolske otroke, primernost glede na starostno stopnjo otrok ter odgovornost in ozaveščenost staršev o tem. V teoretičnem delu smo opredelili otroško igro ter vrste igrač in njihov vpliv na otrokov razvoj, v nadaljevanju pa smo prešli na medije in moderno tehnologijo. Predstavili smo računalniške in video igre, njihove pozitivne in negativne posledice. Dotaknili smo se tudi uporabe računalnika v vrtcu in doma ter ozaveščenosti in odgovornosti staršev, kadar svojemu otroku ponudijo računalniške in video igre. V empiričnem delu smo raziskovali pogostost igranja računalniških in video iger v predšolskem obdobju ter ozaveščenost staršev. Ugotovili smo, da večina otrok že občasno igra igre na računalniku ali konzoli, starši pa jim največkrat ponudijo igre, ki so primerne razvojni stopnji njihovega otroka.
Ključne besede: predšolski otrok, igra, mediji, računalnik, konzola, starši
Objavljeno: 18.11.2010; Ogledov: 2240; Prenosov: 320
.pdf Celotno besedilo (2,83 MB)

60.
VRSTNIŠKO PREGANJANJE - BULLYING
Andreja Pečuh, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo o vrstniškem preganjanju — bullyingu zajema agresivnost in nasilje, ter opredelitev in oblike le teh. Osredotoči se na nasilje med vrstniki na šoli, s katerim se srečuje vedno več mladostnikov, staršev in učiteljev. Predstavljeni so dejavniki, ki vplivajo na nasilje med vrstniki, predstavljene so tudi možnosti za preprečevanje le tega. Metodologija raziskovanja. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji z uporabo anketnega vprašalnika. V raziskavi je sodelovalo 30 staršev. Raziskava je potekala na Osnovni šoli Brezno — Podvelka, podružnica Kapla. Rezultati raziskave. Z raziskavo smo ugotavljali vedenje in mnenje anketiranih staršev o vrstniškem preganjanju. Ugotovili smo, da 70 odstotkov anketiranih staršev ni bilo deležnih vrstniškega nasilja. Ugotovljeno je bilo tudi, da starši dokaj slabo poznajo oblike vrstniškega nasilja, vendar bi kljub temu znali pomagati otroku in o nasilju ne bi molčali. Sklep. Nasilja med otroci ne moremo odpraviti samo z varnostnimi ukrepi na šoli, potrebno je vključiti tudi družino. In ne nazadnje je potrebno vključiti tudi zdravstveno in negovalno osebje, čeprav nima neposrednega vpliva na nasilje med osnovnošolci, ima pa vpliv na blaženje posledic.
Ključne besede: Ključne besede: nasilje, agresivnost, šola, vrstniško preganjanje, starši
Objavljeno: 24.12.2010; Ogledov: 2219; Prenosov: 309
.pdf Celotno besedilo (2,09 MB)

Iskanje izvedeno v 0.15 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici