| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


11 - 20 / 39
Na začetekNa prejšnjo stran1234Na naslednjo stranNa konec
11.
UPORABA LABQUESTA NA PODROČJU KAKOVOSTI VODA ZA POUK GEOGRAFIJE V SREDNJI ŠOLI
Sandra Zvonar, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je bila predstavljena inovativna učna metoda računalniško podprtega terenskega dela, ki temelji na novem pristopu vzorčenja in zbiranja podatkov s pomočjo računalniškega vmesnika LabQuest, senzorjev in sond Vernier. Namen diplomskega dela je bil izdelati učno gradivo za terensko delo, ki bo podpiralo doseganje učnih ciljev medpredmetnega povezovanja geografije in biologije. V ta namen so bila izdelana didaktična gradiva ter navodila uporabe LabQuesta za dijake in profesorje na primeru desetih vsebinskih sklopov proučevanja kakovosti voda na ERM poligonu v Modražah. Didaktična gradiva temeljijo na ekosistemskem pristopu, trajnostnem razvoju, celovitem obravnavanju geografske vsebine, medpredmetnem povezovanju in izkustvenem učenju. Učna mesta so bila izbrana po predhodni didaktični analizi, po kateri so morala ustrezati izbranim učnim ciljem, učnim vsebinam, didaktičnim načelom, didaktičnim sredstvom ter učnim metodam pouka geografije v gimnazijskih programih.
Ključne besede: računalniško podprto terensko delo, LabQuest, Vernier, kakovost voda, ERM poligon Modraže, medpredmetno povezovanje, srednja šola, geografija
Objavljeno: 15.03.2012; Ogledov: 1727; Prenosov: 118
.pdf Celotno besedilo (2,43 MB)

12.
13.
UPRAVLJANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA V IZBRANI SREDNJI ŠOLI
Sebastjan Krajnc, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo Upravljanje informacijskega sistema v izbrani srednji šoli bomo začeli z opredelitvijo nekaterih osnovnih pojmov, ki so potrebni za nadaljnje razumevanje našega raziskovanja. Tako bomo najprej na kratko predstavili varnost v informatiki in varnost podatkov. Nadalje bomo spregovorili o grožnjah in nevarnostih pri zaščiti informacijskega sistema. V sklopu tega bomo prikazali naslednje dejavnike tveganja: fizična zaščita, naravne katastrofe, človeški faktor, zlonamerna koda. Sledila bo predstavitev revizije informacijskih sistemov. Opredelili pa bomo tudi naloge in orodja revizorja. Teoretični del bomo zaključili, empiričnega pa začeli s predstavitvijo COBIT-a 4.1, saj ta daje celovit okvir splošno uporabnih in jasnih postopkov za uspešno upravljanje informacijske tehnologije v organizaciji. V praktičnem delu bomo na podlagi standardov, ki jih vsebuje COBIT 4.1, ocenjevali informacijsko organiziranost izbrane srednje šole. Smernice bodo razdeljene v naslednje štiri domene: načrtovanje in organiziranje, nabava in vpeljevanje, izvajanje in podpiranje, spremljanje in vrednotenje. Svoje ugotovitve oziroma rezultate bomo prikazali v zaključnem delu diplomskega dela.
Ključne besede: javna ustanova (srednja šola), informacijska tehnologija, COBIT 4.1, smernice, kontrolni cilji, revizor, nevarnosti.
Objavljeno: 04.09.2012; Ogledov: 1559; Prenosov: 140
.pdf Celotno besedilo (2,10 MB)

14.
KIPARSKA DELA NA HISTORISTIČNIH ZGRADBAH V MARIBORU
Nika Vaupotič, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava arhitekturno plastiko na historističnih zgradbah v Mariboru, pri tem se osredotoča na figuralno arhitekturno plastiko, tj. kipe in reliefe, omenjena pa je tudi dekorativna arhitekturna plastika. Zaradi boljšega razumevanja teme je na začetku predstavljeno obdobje historizma in pojasnitev pojma arhitekturna plastika. Sledi predstavitev desetih izbranih historističnih zgradb in opis kiparskih del, ki se pojavljajo na fasadah teh zgradb: Slovensko narodno gledališče Maribor (1864), Pošta Maribor (1894), Prva gimnazija Maribor (1871─1873), Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor (1913/14─1916), OŠ bratov Polančičev Maribor (1895), OŠ Prežihovega Voranca Maribor (1905), gospodarsko stanovanjsko poslopje (1896) na Partizanski c. 77, večstanovanjska hiša (1899) na vogalu Aškerčeve ul. 2 in Ul. Heroja Staneta 18, Friedrigerjeva vila oz. vila Transilvanija (1910) na Mladinski ul. 45 (1927) ter stanovanjska vila na Kosarjevi ul. 41. Diplomsko delo se osredotoča na prepoznavanje in interpretacijo kipov in motivov, upodobljenih na reliefih, ter na povezovanje teh kiparskih del z vlogo oz. funkcijo posamezne stavbe ali njenim naročnikom. Nadalje ugotavlja stanje raziskav in primerja mariborsko historistično arhitekturno plastiko z ostalimi po Sloveniji. Dotika se tudi vprašanja avtorjev in izvajalcev kiparskih del ter morebitnih vzorov.
Ključne besede: arhitekturna plastika, historizem, Prva gimnazija Maribor, Pošta Maribor, Slovensko narodno gledališče Maribor, vila Transilvanija, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, OŠ Prežihovega Voranca Maribor, OŠ bratov Polančičev Maribor, večstanovanjska hiša, gospodarsko stanovanjsko poslopje, stanovanjska vila
Objavljeno: 11.09.2013; Ogledov: 1314; Prenosov: 238
.pdf Celotno besedilo (4,81 MB)

15.
VLOGA UČITELJEV PRI POKLICNI ORIENTACIJI MLADOSTNIKOV V OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI
Tadeja Strnad, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo opredeljuje poklicno orientacijo, izvajanje omenjene dejavnosti v osnovni in srednji šoli, vlogo šolske svetovalne službe in učiteljev ter njihovo sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti poklicne orientacije. Teoretični del diplomskega dela zajema natančno opredelitev poklicne orientacije, smernice, ki jih narekuje Evropska unija, teoretične podlage izbire poklica, dejavnike poklicne odločitve, razvoj poklicne orientacije v Sloveniji ter njeno organizacijo v osnovni in srednji šoli danes. Podrobno je razložena vloga in sodelovanje učiteljev pri poklicni vzgoji, kot eni izmed temeljnih aktivnosti poklicne orientacije. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki smo jo izvedli med osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji Podravske in Pomurske regije. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo posamezne dejavnike, ki vplivajo na izbiro poklica pri mladostnikih; kakšna je vloga učiteljev in šole pri poklicni orientaciji oz. poklicni vzgoji in spoznati, kakšno je sodelovanje med učitelji in šolsko svetovalno službo pri načrtovanju in izvedbi poklicne orientacije. Pri vseh vidikih raziskovalnega problema smo preverili obstoj razlik glede na delovno mesto učiteljev. Rezultati kažejo, da učitelje sebe prepoznavajo kot pomemben člen poklicne orientacije, vendar se v posamezne aktivnosti premalo vključujejo. Ugotovili pa smo, da je večina učiteljev, ne glede na pogostost in intenzivnost vključenosti v poklicno orientacijo, s sodelovanjem s šolsko svetovalno službo zadovoljnih. Prav tako smo spoznali, da so osnovnošolski učitelji s poklicno orientacijo nekoliko bolj povezani. Naša ugotovitev se sklada z dosedanjimi teoretičnimi spoznanji. Slednja pravijo, da imajo osnovnošolski učitelji pri poklicni orientaciji večjo vlogo od srednješolskih, in sicer zaradi večje zastopanosti poklicne vzgoje.
Ključne besede: dejavniki poklicne izbire, poklicna orientacija, poklicna vzgoja, osnovna in srednja šola, šolska svetovalna služba, vloga učiteljev, sodelovanje
Objavljeno: 09.07.2013; Ogledov: 1544; Prenosov: 213
.pdf Celotno besedilo (1,02 MB)

16.
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE
Nataša Krajnc Zakrajšek, 2012, magistrsko delo

Opis: V prvem delu magistrskega dela je predstavljeno izobraževanje in usposabljanje. Teoretično smo opredelili, kaj je učenje, izobraževanje, usposabljanje ter praktično usposabljanje. Zanimalo nas je tudi, kako je zasnovano poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji, kakšen je razvoj ideje in kako poteka bolonjska reforma pri nas. Vsi smo del izobraževalnega sistema, zato smo slikovno ponazorili zgradbo vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Opredelili smo se na srednješolsko izobraževanje, saj izvajamo to obliko izobraževanja na Srednji zdravstveni šoli. Predstavili smo tudi Srednjo zdravstveno šolo Celje, kadrovsko strukturo in potek Praktičnega usposabljanja z delom. V drugem delu pa smo na Srednji zdravstveni šoli Celje izvedli anketo med dijaki, ki so že bili vključeni v Praktično usposabljanje z delom. Na podlagi dobljenih rezultatov smo potrdili oziroma ovrgli postavljene hipoteze in ugotovili, katere so prednosti in slabosti Praktičnega usposabljanja z delom. Izdelali smo tudi obrazce, ki so predstavljeni vsebinsko kot tudi slikovno. V zaključnem delu smo podali ugotovitve in predloge, ki so vsekakor zanimivi za dijake, šolo in delodajalce. Dobro sodelovanje med vsemi je pogoj za dobro opravljeno Praktično usposabljanje z delom, ki pa je po mojem mnenju pri nas ustrezno.
Ključne besede: izobraževanje, usposabljanje, Srednja zdravstvena šola Celje, Praktično usposabljanje z delom
Objavljeno: 09.01.2013; Ogledov: 1406; Prenosov: 191
.pdf Celotno besedilo (1,36 MB)

17.
PRIMERJAVA SREDNJEŠOLSKIH LIKOVNOVZGOJNIH UČNIH NAČRTOV MED SLOVENIJO IN PROVINCO ONTARIO V KANADI
Metka Manfreda, 2013, diplomsko delo

Opis: Tema diplomske naloge je primerjava slovenskega učnega načrta z ontarijskim učnim načrtom. V diplomski nalogi poskušamo poiskati razlike in podobnosti med izbranima učnima načrtoma. Vsebino raziskovalnega vprašanja predstavljamo v petih poglavjih diplomske naloge. S kratkim pregledom srednješolskega izobraževanja v Sloveniji ter podrobnejšim opisom vzgojno izobraževalnega sistema v Kanadi opravimo interpretacijo obeh učnih načrtov. V nadaljevanju povzamemo in analiziramo ontarijski učni načrt in kot dopolnilo k diplomskemu delu podamo primer iz prakse ene izmed ontarijskih srednjih šol. V zaključku potrdimo oziroma zavrnemo tri hipoteze. Naloga prinaša ugotovitve, da se kanadski vzgojno izobraževalni sistem precej razlikuje od slovenskega, da v provinci Ontario v Kanadi posegajo po drugačnih strategijah učenja umetnosti kot v Sloveniji in da je posamezne segmente ontarijskega učnega načrta nemogoče prenesti v naš učni sistem.
Ključne besede: Kanada, Slovenija, učni načrt, likovna umetnost, srednja šola, primerjalna metoda
Objavljeno: 06.11.2013; Ogledov: 680; Prenosov: 60
.pdf Celotno besedilo (2,85 MB)

18.
Uporaba tekočih kristalov za vpeljavo sodobnih vsebin v poučevanje fizike : učna tema tekoči kristali za srednješolski in univerzitetni nivo
Jerneja Pavlin, 2013, doktorska disertacija

Opis: Tekoči kristali so tema, ki je tesno povezana z izkušnjami dijakov in trenutno zelo aktualna tema v raziskovalnih krogih, zato je dober primer sodobne fizikalne teme, ki jo skušamo vnesti v pouk. Na podlagi naših izkušenj in znanj o tekočih kristalih in na podlagi predstav študentov prvega letnika univerzitetnega študija o tekočih kristalih smo oblikovali učno gradivo o tekočih kristalih. Učno gradivo, ki je podrobno predstavljeno v tej disertaciji, skuša študente voditi do usvojitve konceptov, ki so pomembni za razumevanje delovanja tekočekristalnega prikazalnika. Gradivo je sestavljeno iz treh delov, in sicer iz predavanja in laboratorijskih vaj pri kemiji in fiziki. Eksperimenti, ki so predstavljeni v okviru fizikalnega dela vaj, se nanašajo na fazni prehod, značilen za tekoče kristale, polarizacijo svetlobe, dvojni lom in barve. Učno gradivo je bilo testirano pri študentih 1. letnika na študijskem programu Razredni pouk na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Rezultati kažejo, da je gradivo dejansko možno uporabiti v praksi in tudi napredek v znanju v povezavi s tekočimi kristali je znaten, od uspeha 24 % na predtestu, do 68 % na testu takoj po končanem učnem posegu z učnim gradivom in 64 % na testu, ki se je izvajal ob izpitu mesec dni kasneje. Predhodna raziskava je pokazala, da je znanje o tekočih kristalih, ki so ga študenti prvih letnikov različnih študijskih smeri pridobili pred študijem, zanemarljivo. Ker študente razrednega pouka naravoslovje povečini ne zanima, lahko sklepamo, da bodo študenti naravoslovnih študijskih smeri z učnim gradivom usvojili vsaj toliko znanja kot študenti razrednega pouka. Zato smo testirali fizikalni del učnega gradiva tudi pri študentih 1. letnika študijskega programa fizika z vezavami na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Rezultati kažejo, da so študenti dvopredmetne fizike na večino testiranih vprašanj odgovorili bolje kot študenti razrednega pouka. Za študente fizike smo učno gradivo dopolnili z zahtevnejšim eksperimentom, s katerim izmerimo kotno odvisnost izrednega lomnega količnika. Z eksperimentom neposredno in nazorno pokažemo dvojni lom v tekočih kristalih. V ta namen sta bili izdelani homeotropna in planarna klinasta tekočekristalna celica, ki omogočata kvalitativne in kvantitativne meritve izrednega lomnega količnika v odvisnosti od smeri. V disertaciji predstavimo fizikalne osnove razširjanja svetlobe skozi anizotropno snov, postavitev eksperimenta, meritve in rezultate. Fizikalni del učnega gradiva smo preoblikovali za namene poučevanja v srednji šoli, saj želimo, da so dijaki po zaključenem srednješolskem izobraževanju naravoslovno pismeni. Gradivo je bilo testirano v dveh srednjih šolah v dveh oddelkih 3. letnika gimnazijskega programa. Rezultati testiranja in mnenja učiteljev kažejo, da gradivo lahko uporabimo za predstavitev teme tekoči kristali v srednješolskem izobraževanju, saj so dijaki usvojili ključne koncepte, ki so potrebni za razumevanje delovanja tekočekristalnih prikazalnikov. V disertaciji predstavimo podrobno evalvacija gradiva in smernice za nadaljnje delo.
Ključne besede: izobraževanje, tekoči kristali, razvoj učnega gradiva, srednja šola, fakulteta, prenos znanstvenih spoznanj, testiranje, dvolomnost, barve, fazni prehod, LCD, šolski eksperiment
Objavljeno: 06.06.2013; Ogledov: 2425; Prenosov: 272
.pdf Celotno besedilo (3,80 MB)

19.
MOTIVACIJA IN SLOVENSKI JEZIK
Martina Zadravec, 2013, diplomsko delo

Opis: Osrednja tema diplomskega dela se nanaša na motivacijo in njen vpliv na učenje slovenskega jezika, ki temelji na teoretičnih in praktičnih izhodiščih. V prvem delu predstavljamo teoretična izhodišča motivacije v povezavi z učenjem. Drugi del diplomskega dela temelji na raziskavi in analizi anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili učenci Osnovne šole L. in učenci Gimnazije P. S tem vprašalnikom želimo preveriti motiviranost učencev za učenje slovenskega jezika v osnovni in srednji šoli ter pridobiti ideje in predloge, kako povečati in izboljšati motiviranost le-tega. V zadnjem delu diplomskega dela povzemamo ugotovitve in potrdimo ali ovržemo svoje predpostavke.
Ključne besede: motivacija, motiv, slovenski jezik, učenec, učitelj, učenje, starši, osnovna šola, srednja šola
Objavljeno: 24.10.2013; Ogledov: 833; Prenosov: 151
.pdf Celotno besedilo (1,07 MB)

20.
BRANJE IN BRALNA MOTIVACIJA V SREDNJI ŠOLI
Tea Hrnčič, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu predstavljamo branje, ki je pomembno za posameznikovo osebnostno rast in pomeni pot do vseživljenjskega znanja. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu opredelimo branje in vrste branja ter predstavimo bralno pismenost in bralni razvoj. V nadaljevanju opredelimo bralno motivacijo ter prvine notranje in zunanje motivacije. Predstavimo tudi povezanost bralne motivacije z učno/bralno uspešnostjo in motivacijo za branje glede na starost in spol dijakov, dijakinj. V teoriji govorimo tudi o razvijanju bralne motivacije v srednji šoli in predstavimo še branje pri urah slovenščine po učnem načrtu. Nato opišemo načine spodbujanja branja oz. motivacije za branje v domačem bralnem okolju, predšolskih vzgojnovarstvenih ustanovah, šolah, šolskih in splošnih knjižnicah ter knjigarnah. Zanima nas tudi vpliv medijev in vrstnikov na branje mladih. V drugem, empiričnem delu smo izvedli raziskavo z anketnim vprašalnikom v gimnaziji med dijaki in dijakinjami vseh štirih letnikov. Zanimali so nas njihovi bralni interesi in navade, poznavanje samega pomena branja, kako pogosto in kaj sploh radi berejo, kakšna je njihova motivacija za branje in kako jih k branju spodbujajo starši in profesorji. Rezultati so nam pokazali, da večina mladih rada bere in da najraje berejo leposlovje (romane, pesmi, povesti ...), stripe, poučne revije, knjige. Razveseljujoč je podatek, da jih največ bere zato, ker ob branju uživajo in se sprostijo, kar kaže na notranjo motiviranost le-teh za branje. Še vedno je preveč mladih, ki so za branje zunanje motivirani, to pomeni, da berejo zato, ker morajo brati za šolo in da jih starši, profesorji pohvalijo in dobijo nagrado (priznanje ...). Večina anketiranih se zaveda, da je branje pomembno zaradi širjenja besednega zaklada in učne uspešnosti. Dobro je tudi, da se dijaki/-nje zavedajo, da branje tudi širi njihov besedni zaklad. Pri izbiranju knjig za branje se večina zanese kar sama nase, pri izboru pa jim svetujejo še prijatelji, sošolci, profesorica, knjižničarka in starši, sorodniki. Profesorji mlade spodbujajo k branju tako, da poudarjajo pomen branja ali svetujejo pri izboru knjige in jim pustijo, da si knjigo tudi sami izberejo.
Ključne besede: Branje, vrste branja, bralni razvoj, bralna motivacija, srednja šola.
Objavljeno: 08.01.2014; Ogledov: 1362; Prenosov: 165
.pdf Celotno besedilo (1,20 MB)

Iskanje izvedeno v 0.28 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici