| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Načrtovan porod na domu
Tamara Serdinšek, Iztok Takač, 2016, review article

Abstract: Izhodišča: Porod na domu je sicer star toliko kot človeštvo, pa vendar v veliki večini srednje in visoko razvitih držav prevladuje mnenje, da so zaradi nepredvidljivosti zapletov porodnišnice najbolj varno okolje za rojevanje. Kljub temu obstaja peščica držav, v katerih je porod na domu integriran v sistem zdravstvenega varstva (npr. Nizozemska, Velika Britanija, Kanada). Pri porodih na domu ločimo nenačrtovane in načrtovane porode na domu, slednje pa lahko nadalje razdelimo še na porode s spremljevalcem in brez spremljevalca. V članku se bomo omejili na načrtovane porode na domu, ki pa so po svetu različno razširjeni. V Združenih državah Amerike se doma rodi 0,6–1,0 % vseh otrok, v Veliki Britaniji 2–3 %, v Kanadi 1,6 %, na Nizozemskem 20–30 %, v Avstriji in Nemčiji pa se zunaj porodnišnice rodi 1,3 % vseh otrok. Za Slovenijo število načrtovanih porodov na domu ni znano, se je pa leta 2010 pri nas 0,1 % otrok rodilo zunaj zdravstvene ustanove. Zaključki: Varnost načrtovanega poroda na domu je še vedno predmet razpravljanja. Medtem ko raziskave potrjujejo manjše število porodniških posegov in zapletov pri materah, ki rodijo doma, si podatki glede neonatalne in perinatalne umrljivosti in obolevnosti zelo nasprotujejo. To potrjuje potrebo po večjih multicentričnih raziskavah za to področje. Trenutne smernice poudarjajo predvsem dobro informiranost nosečnic glede možnih prednosti in slabosti poroda na domu in opredelitev izbirnih meril za porod na domu, indikacij za prevoz v porodnišnico med porodom ter ustrezno izobraženost porodnih spremljevalcev.
Keywords: porod na domu, maternalna umrljivost, perinatalna umrljivost, porodniški posegi
Published: 10.05.2017; Views: 962; Downloads: 116
.pdf Full text (96,39 KB)
This document has many files! More...

2.
UVEDBA E-ČAKALNE KNJIGE V LABORATORIJU ZA INTERVENTNO KARDIOLOGIJO UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA MARIBOR
Dejan Perša, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Celovite programske rešitve danes uporablja večina podjetij, oziroma si prizadevajo vpeljati čim več informacijske tehnologije, saj le-ta prinaša večji uspeh, ogromen prihranek časa, podjetje poveča učinkovitost in zmanjša stroške. Z namenom vzpostavitve učinkovitejšega naročanja na zdravstvene storitve je bila v okviru nacionalnega projekta eZdravje izvedena informacijska rešitev eNaročanje. Elektronski sistem napotovanja in naročanja pacientov s primarne na sekundarno in terciarno raven ali znotraj sekundarne in terciarne zdravstvene ravni prinaša pacientom pregled nad vsemi izvajalci zdravstvene dejavnosti, možnost izbire najugodnejšega termina ter učinkovito obveščanje ob morebitnih spremembah termina. Postopek eNaročanja poteka preko izdane elektronske napotnice. eNapotnico izda zdravnik, ki pacienta napoti, na podlagi enakih pravil, ki veljajo za izdajo napotnice na papirju. V diplomski nalogi smo najprej proučili problemsko stanje proučevanega okolja-Laboratorija za interventno kardiologijo, nato pa izdelali še sliko trenutnega stanja procesa na proučevanem oddelku. Zastavili smo si želene cilje po uvedbi e-čakalne knjige, nato pa natančno opisali celoten postopek, ki je potreben za uvedbo prototipa. Na koncu smo preučili tudi zadovoljstvo skrbnikov e-čakalnih seznamov v Laboratoriju za interventno kardiologijo.
Keywords: e-zdravstvo, eČakalna knjiga, eNaročanje, srčno žilni posegi
Published: 07.07.2016; Views: 822; Downloads: 63
.pdf Full text (1,90 MB)

3.
Stališča žensk do storitev estetskih posegov
Tanja Vidergar Kikel, 2016, master's thesis

Abstract: Panoga estetske kirurgije postaja v sodobnem svetu vse pomembnejša in je v zadnjem desetletju v izrazitem porastu. Predvsem storitve nekirurških, minimalno invazivnih estetskih posegov so v zadnjem času precej zaželene zaradi hitrega učinka, hitrega okrevanja, cenovne dostopnosti in vsesplošne razpoložljivosti. Storitve nekirurških estetskih posegov izvajajo razni specialisti – poleg estetskih kirurgov tudi dermatologi in mnogi zobozdravniki. Prav tako ne gre zanemariti dejstva, da v številnih kozmetičnih salonih s pomočjo sodobne tehnologije izvajajo številne posege, ki omogočajo izboljšanje videza. Tudi storitve kirurških estetskih posegov so postale cenovno dostopnejše. Z magistrskim delom smo skušali razkriti, kakšna stališča do storitev estetskih posegov imajo ženske v Sloveniji, in kateri dejavniki vplivajo na njihova stališča do storitev estetskih posegov. Vzorec predstavlja 258 žensk, od tega 41 študentk, 175 delovno aktivnih žensk in 42 upokojenk. Ženske so izpolnjevale anketni vprašalnik, s katerim smo merili razne dejavnike, za katere se je v preteklih študijah izkazalo, da vplivajo na njihova stališča do storitev estetskih posegov. Ugotavljali smo vpliv dejavnikov: status delovne aktivnosti (študentke, zaposlene oz. trenutno brezposelne in upokojenke), izobrazba, okolje bivanja, pomen, pomembnost in vpliv videza na vsakdanje življenje, samozavest, telesna samopodoba, stopnja strahu pred staranjem in izpostavljenost masovnim medijem (televiziji in revijam za ženske). S posebno lestvico ugotavljanja stališč žensk do storitev estetskih posegov smo določili njihova splošna stališča (intrapersonalna komponenta), družbeno motivacijo (socialna komponenta) in njihove namere glede storitev estetskih posegov v prihodnosti (odločitvena komponenta). Ugotavljali smo korelacijo med rezultati merjenja posameznih dejavnikov in rezultati treh komponent, s katerimi smo merili njihova stališča do storitev estetskih posegov. Ugotovili smo, da obstajajo razlike v stališčih žensk do storitev estetskih posegov glede na status delovne aktivnosti, glede na okolje, kjer živijo, glede na njihovo prepričanje o pomembnosti, pomenu in vplivu videza na vsakdanje življenje, glede na njihov strah pred staranjem in glede na izpostavljenost revijam za ženske. Razlik med njihovimi stališči do storitev estetskih posegov pa nismo zaznali glede na njihovo izobrazbo, glede na njihovo telesno samopodobo in glede na izpostavljenost televiziji. V magistrskem delu je zajeta tudi podrobnejša analiza vplivov posameznih dejavnikov na posamezne komponente konstrukta stališča do storitev estetskih posegov. Ženske imajo bolj pozitivno stališče do storitev estetskih posegov na splošno. Da bi bile privlačnejše drugim, so do storitev estetskih posegov najbolj pozitivno naravnane študentke, sledijo zaposlene oz. trenutno brezposelne ženske in kot zadnje upokojenke, ki so s tega vidika najmanj zainteresirane za storitve estetskih posegov. Kar pa zadeva njihove namere glede storitev estetskih posegov v prihodnosti, imajo statistično najbolj pozitivna stališča do storitev estetskih posegov študentke, neodločene so zaposlene oz. trenutno brezposelne ženske, pri upokojenkah pa je verjetnost za odločitev za storitev estetskega posega v prihodnosti najmanjša. Kljub vsemu jih je kar 46,1 % vseh prepričanih, da se v prihodnosti zanje ne bodo odločile. Večina jih je prepričanih, da obstaja precejšen pritisk na ženske, da ostanejo mladostne, medtem ko se starajo. Večinoma se strinjajo, da če človek ni zadovoljen s svojim videzom, naj poseže po storitvah estetskih posegov.
Keywords: stališča, estetski posegi, telesna samopodoba, strah pred staranjem, pomembnost videza, izpostavljenost medijem
Published: 30.05.2016; Views: 803; Downloads: 104
.pdf Full text (2,90 MB)

4.
OBREZOVANJE FANTKOV
Sara Flis, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zgodovinsko gledano predstavlja obrezovanje enega izmed najstarejših znanih kirurških posegov, pri katerem se odstrani del ali celotna kožica ob glavici moškega spolnega uda. Morda se na prvi pogled zdi problem obrezovanja popolnoma banalen in preprost, vendar se ob bolj poglobljenem pogledu odprejo številna vprašanja in problemi v povezavi s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. Pri obrezovanju se srečujeta pravica otroka do telesne integritete in pravica staršev do svobodne verske vzgoje. Glavno področje raziskovanja diplomskega dela predstavlja ne-terapevtsko obrezovanje otrok moškega spola na prošnjo njihovih staršev ali skrbnikov iz religioznih razlogov. V zakonodaji ostaja to vprašanje neurejeno, sodne odločbe na to temo v Slovenjih še ni bilo izdane, pravna teorija pa se je s tem vprašanjem le skopo ukvarjala. Rutinsko obrezovanje moških v otroštvu mnogi zagovarjajo, saj naj bi delovalo preventivno na zdravstvenem področju oziroma na podlagi verskih razlogov. Na človekove pravice, predvsem ohranitev telesne celovitosti pa se sklicujejo tisti, ki rutinskemu obrezovanju moških v otroštvu nasprotujejo.
Keywords: obrezovanje fantkov, nadomestna privolitev, lepotni kirurški posegi, pravica do telesne celovitosti, pravica do verske vzgoje
Published: 22.12.2014; Views: 1288; Downloads: 177
.pdf Full text (594,64 KB)

5.
POJEM PRAVIČNEGA KAZENSKEGA POSTOPKA
Nataša Žmavc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V sodobnem kazenskem postopku se vedno bolj pojavljajo težnje in zahteve po zakonitem, korektnem in pravično izvedenem kazenskem postopku. Za zagotovitev pravičnega kazenskega postopka so se skozi razvoj uveljavila številna načela in instituti, ki skupaj tvorijo načelo pravičnosti. Načelo pravičnosti lahko opredelimo kot najvišje pa tudi kot nadzakonsko načelo ter kot procesno merilo, ki se nanaša na izvedbo kazenskega postopka. Čeprav so bili na obravnavanem področju že sprejeti številni predpisi na mednarodni pa tudi na nacionalni ravni, na pomembnost spoštovanja navedenega načela nakazuje tudi vedno pogostejše sprejemanje novih predpisov, ki prav tako vključujejo zahtevo po zagotavljanju pravičnosti v kazenskem postopku. Institute, ki zagotavljajo pravičnost, najdemo zlasti v aktih, ki se nanašajo na varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kazenski postopek je namreč po svojih značilnostih takšen, da v njem lahko prihaja do posegov v posameznikovo integriteto, ki pa je izredno občutljivo področje. Kljub načelni urejenosti številnih načel in institutov, ki krepijo pravičnost v kazenskem postopku, pa v praksi vendarle prihaja do nekaterih kršitev, zlasti do kršitve pravice do sojenja v razumnem roku, vendar so tudi te kršitve v kazenskih postopkih prej izjema kot pravilo, še zlasti, če jih primerjamo s kršitvami, do katerih prihaja v civilnih postopkih. Za odpravo navedenih kršitev, zlasti pa za povečanje učinkovitosti kazenskega postopka, je trenutno v obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-K), ki predlaga spremembe, na podlagi katerih bi trenutno akuzatorno-inkvizitorni sistem slovenskega kazenskega postopka postopoma prešel v akuzatorni sistem kazenskega postopka, kar bi posledično pomenilo višjo stopnjo konsenzualnosti v kazenskem postopku.
Keywords: kazenski postopek, načelo pravičnosti, načela in instituti, človekove pravice in temeljne svoboščine, predpisi, posegi, kršitve, spremembe, učinkovitost kazenskega postopka, konsenzualnost.
Published: 06.10.2011; Views: 3004; Downloads: 540
.pdf Full text (523,90 KB)

6.
VARSTVO KORISTI OTROK/UKREPI ZA VARSTVO KORISTI OTROK
Saša Podbrežnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Korist otroka je osrednje načelo Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, veljavnega Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter predloga Družinskega zakonika. Določa, da je potrebno v vseh dejavnostih v zvezi z otrokom upoštevati njegovo korist. Ugotovitve prakse in spoznanja teorije kažejo, da so v vseh sestavnih delih Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pravne praznine in pomanjkljivosti, pa tudi določena neskladnost z novejšimi mednarodnimi akti, zato je potrebno, da se celovito uredi družinskopravna snov v novem predpisu- Družinskem zakoniku. Predlagana pravna ureditev ukrepov države za varstvo koristi otrok temelji na načelu, da so za otrokovo vzgojo in varstvo odgovorni predvsem otrokovi starši in da mora otrok za poln in skladen razvoj svoje osebnosti odraščati v družinskem okolju. Zato daje poudarek preventivnim ukrepom in milejšim ukrepom, pri katerih otroka ni treba izločiti iz družine. Nova pravna ureditev ureja sistem nujnih ukrepov, začasnih odredb in ukrepov trajnejše narave, ureja enotne pogoje za izrekanje teh ukrepov, takojšnji sodni nadzor utemeljenosti izrečenega ukrepa in nenehno preverjanje, ali je izvajanje ukrepa za varstvo koristi otroka še potrebno. Pomembne novosti se nanašajo na skrbno ločitev pristojnosti sodišča od pristojnosti Centrov za socialno delo, pri izrekanju ukrepov za varstvo koristi otrok ter njihovo medsebojno sodelovanje.
Keywords: Otrokove pravice, korist otroka, roditeljska pravica, starševska pravica, Družinski zakonik, pravica otroka do posebnega varstva in skrbi, spoštovanje družinskega življenja, posegi države v družino, ogroženi otrok, ukrepi za varstvo koristi otrok, nujni ukrepi.
Published: 08.09.2010; Views: 4237; Downloads: 624
.pdf Full text (881,28 KB)

7.
Stres in bolezen : diplomsko delo
Maja Bogataj, 2010, undergraduate thesis

Keywords: bolezni, kronične bolezni, bolniki, operativni posegi, stres, stresne situacije, raziskave, diplomske naloge
Published: 23.06.2010; Views: 3859; Downloads: 629
.pdf Full text (561,34 KB)

8.
9.
Priprava bolnika na anestezijo in operacijo : (diplomsko delo)
Blaž Brdnik, 2009, undergraduate thesis

Keywords: anestezija, operativni posegi, priprava na operativne posege, informiranje
Published: 06.03.2009; Views: 6583; Downloads: 1346
.pdf Full text (485,79 KB)

10.
Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica