| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Meritve in primerjava osnovnih karakteristik laboratorijskih sinhronskih strojev s cilindričnim rotorjem in izraženimi poli
Tomaž Novak, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sta predstavljena in analizirana dva laboratorijska sinhronska stroja nazivne moči 0,3 kVA. Obravnavana stroja se razlikujeta po zgradbi rotorja in spadata v skupini sinhronskih strojev s cilindričnim rotorjem ter sinhronskih strojev z izraženimi poli. V okviru diplomskega dela je najprej predstavljeno teoretično ozadje, iz katerega so razvidne osnovne razlike delovanja obeh strojev. V nadaljevanju je predstavljen laboratorijski sistem, na osnovi katerega je bila izvedena eksperimentalna analiza obeh strojev. S pomočjo opisanega laboratorijskega sistema so bili izvedeni osnovni standardni preizkusi v prostem teku, kratkem stiku ter v paralelnem obratovanju sinhronskih strojev z omrežjem. Na podlagi preizkusov je izvedena primerjava obeh tipov strojev. S pomočjo meritev sta določena obratovalna diagrama obeh strojev. Nadalje je opisan postopek izrisa krivulj V, karakteristik faktorja delavnosti ter regulacijskih karakteristik na osnovi izmerjenih obratovalnih diagramov in primerjava dobljenih rezultatov.
Keywords: sinhronski stroj, izraženi poli, cilindrični rotor, preizkus prostega teka, preizkus kratkega stika, obratovalni diagram, standardni preizkusi
Published: 09.10.2018; Views: 673; Downloads: 50
.pdf Full text (4,01 MB)

2.
Zasnova in razvoj rotorja strešnega ventilatorja v podjetju Klima Celje d.d.
Nejc Novak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo primerjali obstoječi postopek izdelave rotorja strešnega ventilatorja, ki se ga poslužujejo v podjetju Klima Celje, z izboljšanim postopkom. Za razvoj novega načina izdelave smo se odločili zaradi povpraševanja na trgu ter konkurenčnosti podjetij. Primerjali smo dva, v praksi najpogosteje uporabljena, načina razreza materiala, to je plazemski in laserski razrez. Z razvojem smo želeli čim ceneje, hitreje ter natančneje izdelati rotor strešnega ventilatorja. Ugotovili smo, da je plazemski razrez, ki je sicer v podjetju v uporabi, cenejši od laserskega razreza, vendar je kvaliteta izdelka slabša. Laserski razrez je natančnejši od plazemskega razreza, kar omogoča krajši čas in lažjo sestavo rotorja. Poleg tega je zaradi natančnosti laserskega razreza težišče rotorja boljše, natančnejši pa je tudi kot naleganja lopatic. Na koncu smo tudi izračunali, kolikšna bi bila cena rotorja pri serijski proizvodnji desetih, stotih in tisočih rotorjev, če bi upoštevali popust na količino.
Keywords: laserski razrez, plazemski razrez, razvoj, rotor
Published: 04.10.2016; Views: 812; Downloads: 85
.pdf Full text (6,02 MB)

3.
Načrtovanje, modeliranje in vodenje sinhronskega reluktančnega generatorja z dvojnim statorskim navitjem
Dalibor Igrec, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Delo obravnava načrtovanje, modeliranje in vodenje Sinhronskega Reluktančnega Generatorja z Dvojnim Statorskim Navitjem (SRGDSN), ki predstavlja izrazito magnetno nelinearen sistem. Nelinearnost sistema je posledica nelinearnosti uporabljenega aktivnega magnetnega materiala in posledično nelinearne odvisnosti inducirane napetosti primarnega (bremenskega) navitja v odvisnosti od vzbujanja sekundarnega (vzbujalnega) navitja ter hitrosti vrtenja rotorja. V statorskem paketu SRGDSN sta nameščeni dve trifazni pasovni statorski navitji z enakim številom polov. Prvo trifazno statorsko navitje, ki skrbi za vzbujanje celotnega sistema, imenujemo vzbujalno statorsko navitje, drugo trifazno statorsko navitje, iz katerega se vrši odjem električne energije, pa bremensko statorsko navitje. Pri načrtovanju SRGDSN je za določitev konstrukcije SRGDSN uporabljen model stroja s porazdeljenimi parametri, ki sloni na izračunih porazdelitve magnetnega polja modela stroja s pomočjo dvodimenzionalne metode končnih elementov (2D MKE), kjer je bil upoštevan vpliv realne geometrije stroja in vpliv magnetnih nelinearnosti stroja v vseh ustaljenih obratovalnih stanjih SRGDSN. Parametri modela električnega podsistema SRGDSN s koncentriranimi parametri so bili določeni s pomočjo modela SRGDSN s porazdeljenimi parametri v obliki pozicijsko in tokovno odvisnih nelinearnih karakteristik magnetnih sklepov sekundarnega in primarnega navitja. S trifazno-dvofazno transformacijo in rotacijsko transformacijo je zapis originalnega trifaznega modela preveden v zapis dvoosnega modela. S tem postanejo magnetno nelinearne karakteristike magnetnih sklepov funkcije položaja rotorja in vseh tokov sekundarnega in primarnega navitja. Glede na naravo SRGDSN je za performančno optimiziran režim vodenja izbrana metoda teorije robustne sinteze povratne zanke (ang. Quantitative feedback theory – QFT). Razlog za izbor metode QFT je njeno neposredno upoštevanje vpliva negotovosti parametrov sistema.
Keywords: reluktančni generator, rotor z magnetnimi pregradami, dvojno statorsko navitje, magnetna sklopljenost, metoda končnih elementov, robustna sinteza povratne zanke
Published: 13.09.2016; Views: 1174; Downloads: 42
.pdf Full text (51,63 MB)

4.
ANALIZA DELOVANJA SINHRONSKEGA MOTORJA SM4P
Jože Tasič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje Firšt d.o.o. uporablja v svojih izdelkih tudi lasten enofazni sinhronski motor male moči SM4P z rotorjem iz trajnega magneta. Od izdelkov podjetja se zahteva zanesljivo delovanje in primeren zagonski ter omahni moment. Te lastnosti so pri omenjenem motorju dosežene tudi s posebno sklopko med rotorjem in gredjo. Namen dela je bil zasnovati in izdelati merilni sistem, ki bo omogočal potrditi smiselnost sklopke in analizirati delovanje predvsem v fazi zagona. Z njim bo mogoče izvajati dinamične in statične meritve ter sistematično ovrednotiti vplive možnih izboljšav na zagon motorja. Na koncu so podane še nekatere ideje in možnosti nadgradnje merilnega sistema.
Keywords: sinhronski motor, rotor s trajnim magnetom, elektromotorni pogon, merilni sistem, analiza merilnih rezultatov
Published: 07.09.2016; Views: 790; Downloads: 94
.pdf Full text (8,95 MB)

5.
Numerična simulacija hidrokinetične vodne turbine v reki Muri
Matej Germek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V Evropski uniji gre razvoj predvsem v smeri samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Ker ima Slovenija obveznost za 20 % povečati svojo energetsko učinkovitost, se delajo študije za izkoriščanje vodnih virov, kjer še niso zgrajene hidroelektrarne. V študije so vključene predvsem ravninske reke z majhnim padcem, kamor sodi tudi reka Mura. Za pridobivanje energije iz takšnih vodotokov, se v zadnjem času čedalje več uporabljajo turbine, ki bistveno manj posegajo v okolje in so postavljene prosto v tok. Z razvojem računalnikov so bile omogočene numerične simulacije celotnih HE sistemom, ki nam omogočajo razumevanje delovanja teh turbin. Z numeričnimi simulacijami je mogoče napovedati celotno obratovalno karakteristiko za določeno hitrost toka. V diplomskem delu smo izvedli izračun oziroma smo uporabili različne računske modele in primerjali njihove rezultate. Rezultati so pokazali, da lahko z uporabo različnih računskih modelov pričakujemo podobne rezultate.
Keywords: Numerična simulacija, Hidrokinetična vodna turbina, Darrieusov rotor.
Published: 14.12.2015; Views: 1114; Downloads: 94
.pdf Full text (3,63 MB)

6.
Numerična analiza obratovalnih karakteristik centrifugalnega rotorja z votlo lopatico
Patrick Behmer, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen nov koncept votlih lopatic v ventilatorju s centrifugalnim rotorjem, skozi katere tečejo majhni masni tokovi. Ta dodaten tok skozi rego v lopatici, ki ga pri konvencionalnem modelu ni, naj bi zmanjšal recirkulacjisko območje ali celo preprečil odlepljanje mejne plasti na sesalni strani lopatice. S pomočjo numerične simulacije sta bila primerjana konvencionalni rotor in novi koncept rotorja. Numerična simulacija tokovnih pojavov je potekala v programu CFX, ki je del programskega paketa Ansys 14. Povzročen sesalni učinek na izstopnem robu votle lopatice je premajhen, da bi lahko zmanjšal tokovne izgube in vplival na izboljšanje integralne karakteristike.
Keywords: centrifugalni rotor, lopatica z votlo sredico, odlepljanje toka, mejna plast, računalniška dinamika tekočin, numerična analiza
Published: 27.10.2015; Views: 916; Downloads: 105
.pdf Full text (2,72 MB)

7.
POSODOBITEV ROTORJA ČRPALKE CW102 V NUKLEARNI ELEKTRARNI KRŠKO
Damjan Hlebec, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu je prikazana analiza vtočnih razmer CW črpališča. Prikazane so poškodbe in degradacije obstoječega rotorja originalnega proizvajalca črpalke, katerega smo zamenjali z novim. Obseg del je predvidel tudi kontrolo karakteristik črpalk z novim rotorjem z meritvami po vgradnji rotorja. Potrebno je bilo izmeriti karakteristike črpalke z novim rotorjem v posamičnem obratovanju ter paralelnem obratovanju z ostalimi črpalkami, ki imajo vgrajene nove rotorje originalnega dobavitelja črpalke ter alalizirati vpliv izgradnje HE Brežice na delovanje črpalk. Z vgradnjo novega rotorja želimo zmanjšati stroške vzdrževanja in povečati zanesljivost obratovanja črpalk.
Keywords: kavitacija, rotor, analiza vtočnih razmer, NEK, posledice kavitacije
Published: 06.10.2015; Views: 1237; Downloads: 68
.pdf Full text (3,44 MB)

8.
Analysis of rotor disc thickness in coreless stator axial flux permanent magnet synchronous machine
Peter Virtič, 2012, original scientific article

Abstract: This paper presents the analysis of rotor disc thickness in coreless stator axial flux permanent magnet synchronous machine (AFPMSM) with double external rotor and internal stator. An important advantage of these types of machines is that rotors can be implemented by using massive ordinary construction steel. Due to the high possibility of large weight of AFPMSMs there is a tendency to implement as lightweight design as possible. In this work, the influence of rotor disk thickness on AFPMSM characteristics is investigated.
Keywords: axial flux, permanent magnet, synchronous machine, rotor thickness
Published: 10.07.2015; Views: 1823; Downloads: 70
URL Link to full text

9.
NAČRTOVANJE IN ANALIZA SINHRONSKEGA STROJA S TRAJNIMI MAGNETI IN DVOJNIM ROTORJEM
Peter Pišek, 2013, doctoral dissertation

Abstract: Doktorska disertacija obravnava postopek načrtovanja, analizo in izdelavo prototipa posebnega sinhronskega stroja s trajnimi magneti in dvojnim rotorjem (SSTMDR) ter utemeljitev vzročno‐posledičnih povezav med magnetno sklopljenimi aktivnimi deli SSTMDR, namenjenega za uporabo v naprednih hibridnih pogonih vozil. Predviden postopek načrtovanja sloni na 2D in 3D izračunih modela SSTMDR s pomočjo metode končnih elementov (MKE), kjer je upoštevan vpliv geometrije stroja, vpliv magnetnih nelinearnosti stroja in materiala trajnih magnetov v ustaljenih obratovalnih stanjih. Poseben poudarek v fazi načrtovanja stroja je namenjen razvoju nove konstrukcije zunanjega rotorja SSTMDR, ki sloni na izvedbi zunanjega rotorja s potopljenimi trajnimi magneti (TM) in enim TM na pol ter izgradnji dodatnih magnetnih pregrad, ki pomembno vplivajo na karakteristike stroja. Predlagana izvedba z uporabo potopljenih TM in uporabi enega TM na pol tako bistveno zmanjšuje celoten volumen TM v SSTMDR, prav tako pa odpravlja težave povezane s centrifugalno silo, ki lahko nastopijo pri višjih vrtljajih z uporabo površinskih TM. V nadaljevanju je kot ena izmed ključnih faz konstruiranja SSTMDR predstavljena analiza vpliva števila statorskih utorov/polov zunanjega rotorja/utorov notranjega rotorja na karakteristike stroja. Na podlagi podanih kriterijev predstavlja najugodnejša kombinacija v opravljeni analizi osnovo za izgradnjo prototipa SSTMDR. Izdelan prototip SSTMDR tako omogoča verifikacijo ustreznosti predlaganega postopka načrtovanja stroja in verifikacijo principa delovanja SSTMDR. Eksperimentalno določanje elektromehanskih karakteristik stroja je izvedeno za primer generatorskih testov SSTMDR s pasivnim bremenom brez uporabe vodenja, kakor tudi za primer motorskega in kombiniranega motorskogeneratorskega režima delovanja, kjer je za delovanje potrebno ustrezno vodenje stroja. Ujemanje izračunanih in izmerjenih vrednosti je dobro. S predlaganim eksperimentalnim pristopom so ob koncu naloge določene še magnetno nelinearne karakteristike magnetnih sklepov, s pomočjo katerih smo opazovali vplive magnetne sklopljenosti stroja.
Keywords: sinhronski stroj, dvojni rotor, potopljeni trajni magneti, magnetna sklopljenost, metoda končnih elementov
Published: 04.04.2013; Views: 2117; Downloads: 242
.pdf Full text (12,19 MB)

10.
The vibrations of microbeams and nanotubes
Jurij Avsec, 2011, original scientific article

Abstract: Temperature variations can significantly change the dynamic characteristics of macro-, micro- and nano-structures. In the presented article we have studied the microbeams and nanotubes under thermal effects. Microbeams and nanotubes will be very important in the future in the fields of MEMS and NEMS. For the physical explanation of vibrations of nanotubes classical mechanics is valid with some limitations. We have taken into account the influence of thermal force, axial force in rotating shaft and also gyroscopic effect. The effect of temperature-dependent material properties was considered primarily with respect to the temperature variations. On the basis of our analytical model it is possible to determine the vibrational characteristics in a very wide range of temperatures. In the presented paper it is shown for the first time in scientific literature the combined influence of temperature, gyroscopic effects and rotor speeds on shaft and beam vibrations.
Keywords: vibrations of microbeams, vibrations of nanotubes, rotor vibration, thermomechanics, nanomechanics
Published: 05.06.2012; Views: 1558; Downloads: 28
URL Link to full text

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica