| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Socialni odnosi med romskimi otroki in drugimi vrstniki v vrtcu
Maruša Kolar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil osvetliti problematiko sprejemanja romskih otrok v vrstniški skupini v vrtcu. Medosebni odnosi in socialna interakcija romskih otrok z vzgojitelji in vrstniki so odvisni predvsem od okolja, v katerem se nahajajo. Ko so izkušnje otrok v socialnem okolju spodbudne in prijetne, se počutijo sprejete in so posledično uspešnejši. V empiričnem delu smo analizirali socialne interakcije pri vzpostavljanju medosebnih odnosov med romskimi otroki in njihovimi vrstniki na področju proste igre, druženja in konfliktov ter raziskovali stopnjo socialne in emocionalne kompetentnosti romskih otrok. V raziskavo je bilo vključenih 30 vzgojiteljev, ki so ocenjevali opazovane parametre. Rezultati kažejo, da so pri prosti igri težave pri komunikaciji med romskimi otroki in drugimi vrstniki, pri druženju z vrstniki romski otroci občasno doživljajo pozitivne izkušnje, ti otroci tudi redko oziroma občasno izražajo socialno in emocionalno kompetentnost. Na podlagi pridobljenih rezultatov predlagamo vključitev romskih pomočnikov v vseh vrtcih, kjer so prisotni Romi, dodatna izobraževanja za vzgojitelje in ostale strokovne delavce, spoznavanje z romsko kulturo in predstavitev le-te v izobraževalnih ustanovah. Z nalogo želimo posredno opozoriti tudi na pomen aktivnega vključevanja vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev ter staršev otrok v reševanje problematike vzpostavljanja enakovrednih medosebnih odnosov med Romi in njihovimi vrstniki v vrtcu.
Keywords: romski otroci, vrstniški odnosi, predšolska vzgoja, socialni odnosi, emocionalna kompetentnost, inkluzija
Published: 20.12.2016; Views: 1395; Downloads: 252
.pdf Full text (677,75 KB)

2.
ROMSKI POMOČNIK KOT VEZ MED DOMOM IN ŠOLO
Tomi Ploj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Danes so vsi otroci, tudi romski, enakovredno vključeni v vzgojno-izobraževalni sistem. Odvisno od geografskega okolja, iz katerega prihajajo, se romski otroci ob vstopu v šolo srečujejo predvsem z (ne)poznavanjem slovenskega jezika ter drugačnimi izkušnjami, ki zadevajo socialno in kul¬turno okolje. V zadnjih letih je v nekaterih slovenskih osnovnih šolah, ki vključujejo romske otroke, zaposlen romski pomočnik. V teoretičnem delu naloge smo osvetlili pomen temeljnega izobraževanja romskih otrok. Proučili smo zakonodajno ureditev romskega pomočnika kot poklica ter njegovo umeščenost v slovenski šolski sistem. Zanimala nas je vloga romskega pomočnika v osnovni šoli ter predvsem, kakšen vpliv ima romski pomočnik na romske starše z vidika šolanja njihovih otrok. V empiričnem delu smo analizirali mnenja ravnateljev osnovnih šol. Predstavili smo, kakšen vpliv ima romski pomočnik na izbranih področjih sodelovanja romskih staršev s šolo. Ugotavljali smo vpliv na naslednjih področjih: obiskovanje roditeljskih sestankov in govorilnih ur, obveščenost o učnem uspehu, opravljanje domačih nalog in obiskovanje pouka romskih otrok. Zanimala nas je tudi vloga romskega pomočnika v slovenski osnovni šoli. Analiza mnenj je pokazala, da romski pomočnik na izbranih področjih pomembno prispeva h kvaliteti sodelovanja romskih staršev s šolo. Pri opredelitvi vloge romskega pomočnika na šoli se je pokazalo, da romski pomočnik predstavlja vez med romskimi starši in šolo.
Keywords: Romi, romski starši, romski otroci, romski pomočnik, osnovna šola.
Published: 04.08.2016; Views: 1582; Downloads: 252
.pdf Full text (1,81 MB)

3.
Pomembnost interkulturnih svetovalnih kompetenc po mnenju učiteljev v osnovni šoli
Marija Javornik Krečič, Valentina Lebar, 2010, original scientific article

Abstract: Današnja družba predstavlja areno najrazličnejših kultur, katerih značilnosti se med seboj prepletajo. Predmet razprave v pričujočem prispevku je interkulturno svetovanje. V prvem delu prispevka je predstavljen pomen inturkulturnega svetovanja kot vir pomoči učitelju pri soočanju z interkulturnostjo. V drugem delu prispevka so predstavljeni rezultati empirične raziskave, izvedene junija 2009, s katero smo ugotavljali, kako osnovnošolski učitelji ocenjujejo pomembnost interkulturnih svetovalnih kompetenc.
Keywords: interkulturnost, interkulturno svetovanje, svetovalne kompetence, romski otroci, šolska svetovalna služba
Published: 10.07.2015; Views: 1030; Downloads: 74
.pdf Full text (155,07 KB)
This document has many files! More...

4.
Področja sodelovanja učitelja razrednega pouka s šolsko svetovalno službo pri delu z romskimi učenci
Andreja Bezjak, Milena Ivanuš-Grmek, 2010, original scientific article

Abstract: Za uspeh romskih učencev ni dovolj le znanje, ki si ga pridobijo tekom osnovnošolskega izobraževanja. Potrebne so še zmožnost socialne prilagoditve, čustvena stabilnost in ustrezne delovne navade. Zaradi tega jim moramo na področju vzgoje in izobraževanja nuditi čim več, saj se le tako lahko tudi kasneje v življenju lažje integrirajo. To lahko dosežemo z ustrezno organiziranostjo vzgoje in izobraževanja. V prispevku opisujemo težave, s katerimi se srečujejo romski učenci pri osnovnošolskem izobraževanju. Pomembno pozornost namenjamo pomenu sodelovanja učitelja in šolske svetovalne službe pri delu z romskimi učenci ter opisujemo tudi njuno vlogo pri poučevanju romskih učencev. Prikazani so tudi rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo 38 šolskih svetovalnih delavcev iz osnovnih šol v Mariboru, Prekmurju in na Dolenjskem. V raziskavi nas je zanimalo, s kakšnimi težavami se romski učenci soočajo ob vstopu v šolo, kako pri tem sodeluje šolska svetovalna služba in s pomočjo katerih aktivnosti svetovalni delavci omogočajo romskim učencem lažjo integracijo v razred in šolo. Pri vseh vidikih raziskovalnega problema smo preverjali obstoj razlik glede na regijo službovanja šolskih svetovalnih delavcev (Maribor, Prekmurje, Dolenjska).
Keywords: vzgoja in izobraževanje, romski otroci, učitelji, šolska svetovalna služba, Romi, osnovne šole
Published: 10.07.2015; Views: 1006; Downloads: 112
.pdf Full text (108,37 KB)
This document has many files! More...

5.
VPLIV ŠOLE NA USPEŠNOST ROMSKIH OTROK V OSNOVNI ŠOLI
Ana Mauko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Množično preseljevanje Romov v slovenski prostor je potekalo več let in s tem se je začelo spreminjanje in prilagajanje njihove kulture. Ena izmed pomembnejših človekovih vrlin je tudi znanje, ki otroci začenjajo pridobivati z vstopom v osnovno šolo, s čimer spoznajo tudi drugačen hišni red in obliko spoštovanja. Da bi se otroci čim več naučili in iz osnovne šole odnesli čim več kvalitetnega znanja, pa so prav učitelji in ostali pedagoški delavci na šoli ključnega pomena. Vendar se pri romskih otrocih pojavi prva težava, ki jo predstavlja znanje slovenskega jezika, zato je potrebnega veliko truda za vzpostavitev odnosa učiteljev do učencev, da jim predstavijo učno snov na najboljši način, tako da jo bodo tudi romski otroci sprejeli in osvojili. Nekatere šole so prilagodile svoje učne programe, da bi romskim otrokom zagotovile boljši uspeh. Cilj raziskave se je navezoval na uspešno vplivanje učiteljev in njihova pomoč pri zagotavljanju uspešnih rezultatov romskih otrok v dveh mariborskih osnovnih šolah. Želeli smo ugotoviti, na kakšen način šola, ki ima vključeno večjo število romskih otrok, skrbi za njihovo uspešno delovanje. Z raziskavo smo ugotavljali mnenja in delo učiteljev za uspešno delovanje romskih otrok.
Keywords: Ključne besede: Romi na Slovenskem, romski otroci v osnovni šoli, prilagojen učni program, strategije vzgoje in izobraževanja romskih otrok, romski pomočnik. 
Published: 18.12.2012; Views: 1970; Downloads: 211
.pdf Full text (1,01 MB)

6.
ZAŠČITA PRED DISKRIMINACIJO IN ZAGOTAVLJANJE ENAKOSTI ROMSKE ETNIČNE SKUPINE V RS - S POUDRAKOM NA VARSTVU OTROK
Tanja Vomer, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V DELU JE PODANA PROBLEMATIKA DISKRIMINACIJE IN NEENAKOPRAVNEGA OBRAVNAVANJA ROMSKE SKUPNOSTI S POUDARKOM NA POLOŽAJU OTROK. SKOZI CELOTNO DELO JE IZPOSTAVLJEN POLOŽAJ ROMSKE SKUPNOSTI, ŠE POSEBEJ OTROK, GLEDE ZAGOTAVLJANJA ENAKOPRAVNE IN NEDISKRIMINATORNE OBRAVNAVE V PRVI VRSTI GLEDE VKLJUČEVANJA OTROK V SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OB HKRATNEM NAVAJANJU IN ORISU DRUGIH POMEMBNIH OSNOVNIH PODROČJI DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, KOT SO SAMA POLITIKA ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI MLADIH, UKREPI DRŽAVE GLEDE UČINKOVITEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RANLJIVIH SKUPIN, KOT SO ROMI IN OTROCI, MOŽNOST NJIHOVEGA KULTURNEGA DELOVANJA. IZPOSTAVLJENA JE NAJPOMEMBNEJŠA DOMAČA ZAKONODAJA, KI ZAGOTAVLJA ENAKOPRAVNO OBRAVNAVO ROMSKE ETNIČNE SKUPINE. POMEMBNOST TAKO VLADNIH, KOT NEVLADNIH ORGANIZACIJ GLEDE SAME ZAŠČITE ROMSKE SKUPNOSTI. V MEDNARODNEM OKVIRU PA PODAM PREVZETE MEDNARODNE POGODBENE OBVEZNOSTI, KI SE NANAŠAJO NA UŽIVANJE UNIVERZALNIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN VSEH PRIPADNIKOV IN TAKO TUDI ETNIČNIH SKUPIN. PRI TEM NAVEDEM NAJPOMEMBNEJŠE SPREJETE DOKUMENTE, KI SE NANAŠAJO NA ZAGOTAVLJANJE ENAKOPRAVNOSTI ROMSKE ETNIČNE SKUPINE IN ŠE POSEBEJ OTROK.V DELU JE PODAN SISTEM NADZORA NAD SPOŠTOVANJEM PREVZETIH MEDNARODNIH POGODBENIH OBVEZNOSTI V OKVIRU ODBOROV ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV SVETA EVROPE IN EVROPSKE UNIJE. OPIŠEM TUDI MOŽNOST SODNEGA VARSTVA PRED DOMAČIM SODIŠČEM IN INŠPEKCIJSKI POSTOPEK V PRIMERU DISKRIMINACIJE NA POSAMEZNIH PODROČJIH DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA, KOT SO:VZGOJA IZOBRAŽEVANJE, ZAPOSLOVANJE, KULTURA. PODAM TUDI MOŽNOST PRITOŽBE NA EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE.
Keywords: ROMSKA SKUPNOST, ROMSKI OTROCI, DISKRIMINACIJA, IZOBRAŽEVANJE ROMSKIH OTROK.
Published: 01.08.2012; Views: 1678; Downloads: 191
.pdf Full text (796,96 KB)

7.
ROMI IN POLOŽAJ ROMSKIH OTROK V OTROŠKEM VRTCU METLIKA
Rok Popović, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Vsakdo, kdorkoli že je in karkoli počne, ima pravico do življenja in vzgoje v družinskem in širšem družbenem okolju. S to izhodiščno mislijo želimo usmeriti bralca v etično naravnanost, da bo lažje razumel naša prizadevanja za boljši jutri. V slovenski družbi živijo Romi kot manjšinska populacija. V sodobnem času intenzivnejše integracije prihajamo z njimi v stik v vsakdanjem življenju. Poraja se vprašanje, kako ustvariti odnos, ki bo imel obojestransko pozitivni učinek. To je tudi naše raziskovalno vprašanje v diplomski nalogi z naslovom Romi in položaj romskih otrok v Otroškem vrtcu Metlika. Zaposleni smo namreč v Otroškem vrtcu Metlika in vodimo oddelek romskih otrok. V uvodnem delu naloge smo opisali romsko kulturo, način življenja ter probleme romske skupnosti. Predstavili smo tudi Rome v Metliki, predvsem pa romske otroke. Zanimalo nas je, kako je organizirana vzgoja romskih otrok v Otroškem vrtcu Metlika in kaj si o tem mislijo starši romskih otrok. V raziskavi so sodelovali romski starši, katerih otroci obiskujejo, ali so obiskovali Otroški vrtec Metlika. Raziskava je bila izvedena s pomočjo anketnih vprašalnikov. Iz rezultatov je razvidno, da so starši otrok z Otroškim vrtcem Metlika zelo zadovoljni. Zavedajo se, da je vzgoja otrok pomembna za otrokov nadaljnji razvoj. Prišli smo do zaključka, da se način življenja romske skupnosti spreminja. Romi se želijo socializirati ter prilagoditi svoje življenje širši družbi. Vzgojitelji v Otroškem vrtcu Metlika so pripravljeni vzpostaviti dobre odnose med svojimi varovanci in njihovimi starši za boljšo kvaliteto življenja vseh.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: Romi, romska skupnost, romski otroci, vzgoja, vrtec.
Published: 03.06.2011; Views: 3200; Downloads: 426
.pdf Full text (632,93 KB)

8.
POMOČ ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELAVCA UČITELJU PRI RAZUMEVANJU IN UPOŠTEVANJU INTERKULTURNOSTI
Valentina Lebar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Današnja družba predstavlja areno najrazličnejših kultur, katerih značilnosti se med seboj prepletajo. Vsaka kultura se poizkuša čim bolj uveljaviti in tako pridobiti na moči. Tekmovalnost kultur se odraža tudi v sistemu vzgoje in izobraževanja, kjer se srečujejo različni otroci, različni po kulturi, talentih, sposobnostih pa tudi družbenem in socialnem položaju. Ta pluralnost je tako deležna vse večje pozornosti učiteljev in svetovalnih delavcev, katerih delo ima zaradi tega nekatere posebnosti, ki jih mora tako učitelj kot svetovalec poznati, saj lahko bistveno vplivajo na učinkovitost njegove pomoči in delovanja. Iz leta v leto tako postaja vse bolj pomembno razumevanje in upoštevanje interkulturnosti ter interkulturalizma kot pedagoškega načela. Slednje, dojemanje in upoštevanje interkulturnosti kot načela v šoli, je bil tudi naš cilj v tej diplomski nalogi. Osredotočili smo se predvsem na vključevanje interkulturnih vsebin v kurikulum in na interkulturne svetovalne kompetence svetovalnih delavcev ter kompetence učiteljev. Posebne obravnave so bili deležni tudi Romi, ki jih država v zadnjih letih trudi v največji možni meri integrirati v sistem vzgoje in izobraževanja. Prizadevanje države je, kot smo ugotovili v teoretičnem delu, odvisno od večjega števila pomembnih dejavnikov, ki jih raziskali s pomočjo anketnega vprašalnika v empiričnem delu. Naše pozornosti sta bila posebej deležna učitelj in svetovalni delavec, njuno soočanje in medsebojna kooperativnost. S pomočjo več spremenljivk smo prikazali razlike v dojemanju interkulturnosti med učitelji, ki se neposredno srečujejo z romskimi otroki in tistimi, ki se s temi otroki neposredno ne srečujejo.
Keywords: interkulturnost, učitelj, empatija, svetovalni delavec, interkulturne svetovalne kompetence, romski otroci, integracija
Published: 23.12.2009; Views: 2921; Downloads: 541
.pdf Full text (916,51 KB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica