| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 15
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
Ocenjevanje dohodkovnega položaja sadjarskih in vinogradniških kmetij z uporabo FADN podatkov
Matej Rebernišek, 2017, magistrsko delo/naloga

Opis: Na osnovi podatkov iz baze FADN smo ugotavljali, ali se pri sadjarskih in vinogradniških kmetijah v letih 2013 in 2014 dohodek veča sorazmerno s površino kmetij. Z merami opisne statistike smo potrdili, da se dohodek veča sorazmerno s površinami. S Spearmanovim koeficientom korelacije smo ugotovili, da je pri vinogradniških kmetijah dohodek kmečke družine v šibki povezavi s površinami vinogradov. Pri obdelavi sadjarskih kmetij je dohodek kmečke družine srednje močno povezan s polnovredno delovno močjo in površinami trajnih nasadov. Za testiranje skladnosti, oz. povezanosti med spremenljivkami, smo uporabili linearno regresijo. Z uporabo linearne regresije smo ugotovili, da je bila pri sadjarskih kmetijah v obeh letih močna povezanost med spremenljivkami, ostanki so bili med seboj pozitivno korelirani. Pri vinogradniških kmetijah so bile v letu 2013 spremenljivke šibko do zmerno povezane in ostanki med seboj negativno korelirani.
Ključne besede: FADN, dohodek, regresijska analiza
Objavljeno: 26.06.2017; Ogledov: 972; Prenosov: 118
.pdf Celotno besedilo (1,00 MB)

2.
Koncept trajnostnega razvoja in povezava z gospodarskim razvojem
Tamara Belak, 2016, magistrsko delo

Opis: V globaliziranem svetu je merilo uspešnosti države najpogosteje gospodarska rast. Politiki in ekonomisti si v glavnem delijo prepričanje, da je doseganje gospodarske rasti ključni in skorajda edini cilj gospodarstva. Omejenost naravnih virov je pripeljala do osnovanja koncepta trajnostnega razvoja. Zmotno je prepričanje, da je trajnostni razvoj zgolj skrb za ekologijo. Marsikdaj se neupravičeno zanemarjata družbena in ekonomska komponenta koncepta. Cilj držav v prihodnosti je ustvariti harmonijo med temi tremi vidiki trajnostnega razvoja. Čeprav se soočamo s problemom merjenja in oblikovanja okvirjev trajnostnega razvoja, so države Evropske unije že razvile različne kazalce, ki usmerjajo ravnanja politike v izboljševanje kvalitete življenja. Trenutno nam merjenje trajnostnega razvoja omogočajo redki in nepopolni kazalci. Eden izmed teh je indeks okoljske uspešnosti (EPI) razvit s strani Univerze Yale. V magistrskem delu smo na podlagi podobnih študij povezav gospodarske rasti in trajnostnega razvoja definirali relevantne pojasnjevalne spremenljivke ter jih testirali v različno zastavljenih modelih. Vse tri zastavljene hipoteze smo sprejeli. Najvišjo korelacijo izkazujeta prav trajnostni razvoj in gospodarska rast, merjena kot agregatni dohodek, kar predstavlja srž našega dela. Z linearno regresijsko analizo smo dokazali, da če se agregatni dohodek poveča za 1 evro, se EPI v povprečju poveča za 0,0002 indeksni točki. Prav tako smo prikazali statistično značilno nelinearno povezavo med omenjenima spremenljivkama, kjer kakovost okolja sprva raste z gospodarsko rastjo, nato pa upada, nakar v določeni točki spet začneta sinhrono rasti. Druga spremenljivka so vladni izdatki, namenjeni za raziskave in razvoj, izraženi v odstotku BDP. Izračuni so pokazali, da se EPI poveča za 4,72 indeksnih točk, če se izdatki za raziskave in razvoj povečajo za 1 %. Nenazadnje se EPI v povprečju zmanjša za 11,69 indeksnih točk, če se indeks civilnih in političnih svoboščin poveča za 1 točko.
Ključne besede: Kazalniki trajnostnega razvoja, globalizacija, gospodarska rast, trajnostna politika, regresijska analiza, teorije gospodarskega razvoja.
Objavljeno: 24.08.2016; Ogledov: 1525; Prenosov: 277
.pdf Celotno besedilo (1,84 MB)

3.
MODELIRANJE NAPOVEDI ODJEMA ZEMELJSKEGA PLINA
Igor Jaušovec, 2016, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu smo predstavili modele napovedovanja odjema zemeljskega plina. Te smo v osnovi delili na linearne in nelinearne ter nevronske mreže. Izvedli smo več modelov napovedi ločeno po tipih odjemalcev. S primerjavo modelov smo ugotovili zanesljivost modela. Vsem modelom izračuna napovedi smo preko zajema znanih vhodnih in izhodnih podatkov odjema zemeljskega plina in vremenskih spremenljivk na učnem vzorcu določili uteži in nato validirali izračunano napoved odjema na osnovi znanih vhodnih podatkov. Šele z validiranim modelom smo lahko s pomočjo napovedanih vremenskih spremenljivk napovedali odjem. Napovedan odjem smo po potrebi s korekcijo po dnevu v tednu popravili in ovrednotili uspeh napovedi z znanimi odjemi. Pri izvedbi modela napovedi smo se zavedali, da pojavi v naravi niso linearno odvisni, vendar lahko za vsak pojav v naravi opišemo kot linearno odvisen, če gledamo dovolj majhno območje. Modele napovedi smo preizkusili pri kratkoročnem napovedovanju porabe zemeljskega plina. V nalogi smo si zastavili cilj, da se razvije takšna metoda za napovedovanje, ki bo neodvisno od napake napovedi vremena zanesljiva v vseh dneh v mesecu znotraj stimulirane dovoljene tolerance. Takšno smo tudi izvedli tako, da deluje skoraj popolnoma avtomatično.
Ključne besede: regresijska analiza, napovedovanje, kratkoročno napovedovanje, zemeljski plin
Objavljeno: 07.07.2016; Ogledov: 723; Prenosov: 110
.pdf Celotno besedilo (4,17 MB)

4.
DEJAVNIKI RASTI HITRO RASTOČIH MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ V SLOVENIJI
Mojca Mastnak, 2016, magistrsko delo

Opis: Mala in srednje velika podjetja (MSP) so temeljni del slovenskega gospodarstva, saj predstavljajo več kot 99 % vseh podjetij ter ustvarjajo skoraj 70 % delovnih mest in skoraj 68 % vrednosti prihodkov vseh podjetij (po podatkih iz leta 2013). Zaradi svoje sposobnosti prilagajanja na spreminjajoče se poslovno okolje so ključnega pomena za rast slovenskega gospodarstva in zagotavljajo trdno podlago za rast novih ter krepitev že obstoječih panog. V skupini več kot 182.089 MSP je opazna množica hitro rastočih, dinamičnih podjetij. Odkar se je pričela svetovna kriza v letu 2008, so skoraj vsa nova delovna mesta in gospodarsko rast ustvarila MSP. Medtem ko velika podjetja in ostalo gospodarstvo okreva, pa hitro rastoča podjetja dosegajo izjemne stopnje rasti, visoko donosnost in hitro rast števila zaposlenih. V empirični raziskavi smo po vzoru podobnih raziskav tujih avtorjev proučevali vpliv specifičnih dejavnikov (značilnosti premoženjsko-finančnega položaja, poslovne učinkovitosti, denarne uspešnosti poslovanja, velikosti in starosti) na rast prihodkov od prodaje in števila zaposlenih v hitro rastočih MSP v Sloveniji. Študija obsega panelne podatke iz obdobja 2009–2013 za vzorec 200 podjetij, pridobljen iz izbora Slovenska gazela 2014. Z multiplo regresijsko analizo smo ugotovili, da na rast prihodkov od prodaje pozitivno vpliva večja delovna produktivnost, negativno pa vplivajo velikost, starost in enostavni denarni tok. Na rast števila zaposlenih pa prav tako pozitivno vplivata večja delovna produktivnost in večji enostavni denarni tok, negativno pa velikost, starost in statična likvidnost. Rast MSP je pomemben pokazatelj uspešnega gospodarstva, vendar še vedno prezrt s strani oblikovalcev politike. Več je treba storiti za dvig ozaveščenosti o pomembnosti teh podjetij in ustvariti poslovno okolje, ki bo ugodno za njihov razvoj in rast.
Ključne besede: mala in srednje velika podjetja (MSP), rast podjetja, panelni podatki, regresijska analiza, dejavniki hitre rasti podjetij
Objavljeno: 27.05.2016; Ogledov: 1581; Prenosov: 234
.pdf Celotno besedilo (3,21 MB)

5.
IT PODPORA PROCESU VREDNOTENJA NEPREMIČNIN
Rebeka Živkovič, 2016, magistrsko delo

Opis: Za razliko od množičnega vrednotenja se je na področju posamičnega vrednotenja nepremičnin na območju Republike Slovenije izkazalo, da še ni razvitega ustreznega računalniškega programa, ki bi optimiziral izdelavo cenitvenih poročil. Magistrsko delo podaja izsledke analize trga, v okviru katere so bile raziskane obstoječe splošne in namenske informacijske rešitve ter njihova uporaba v Sloveniji in tujini. Cene nepremičnin so podvržene dogajanju v gospodarstvu in državi, zraven tega pa na njih vplivajo še številni drugi dejavniki. Odvisnosti in intenziteta vplivov so v magistrskem delu obravnavani s pomočjo statistične analize, ki podaja enolično določene regresijske modele, kar je osnova za vključitev v programsko rešitev. Rezultati statistične analize in analiza obstoječih IT rešitev omogočajo zasnovo funkcionalnosti nove programske rešitve. Le-te pa izhajajo iz prepoznanih potreb po izboljšavah procesa vrednotenja nepremičnin na podlagi študije primera in so osnova za izdelavo prototipa računalniškega programa. Dodana vrednost zasnovane programske rešitve se bo v nepremičninskem podjetju odražala predvsem v večji doslednosti in objektivnosti pri izvajanju nalog ter prihranku časa. Prednosti se nanašajo še na zmanjšanje možnosti napak, natančnost, čitljivost dokumentov in boljšo organizacijo dela.
Ključne besede: vrednotenje nepremičnin, način tržnih primerjav, IT podpora, posamično vrednotenje, prototip, odstotna prilagoditev cen, regresijska analiza
Objavljeno: 06.04.2016; Ogledov: 942; Prenosov: 135
.pdf Celotno besedilo (3,84 MB)

6.
VPLIV FINANČNE KRIZE NA POSLOVANJE ZAVAROVALNIC V EVROPI
Tadej Pukšič, 2015, magistrsko delo

Opis: Finančna kriza, ki se je začela v ZDA leta 2007, je vplivala na vse panoge svetovnega gospodarstva. Največ pozornosti je bilo v tem obdobju namenjene krizi bančnega sistema, ki ga je kriza prizadela najbolj intenzivno. A tudi zavarovalniškemu sektorju kriza ni prizanesla. V prvem delu magistrske naloge smo ugotavljali značilnosti evropskega in slovenskega zavarovalniškega sektorja, njuno stopnjo razvitosti, strukturo in zgodovinski razvoj. Ugotovili smo, da so krize sestavni del svetovne ekonomije in ugotovili vlogo zavarovalniškega sektorja kot blažilca krize. Vpliv finančne krize na poslovanje zavarovalnic smo v magistrski nalogi raziskali na geografskem področju Evrope in z vzorcem štirideset največjih zavarovalnic po bilančni vsoti. Poslovanje zavarovalnic v obdobju pred in v krizi smo analizirali na podlagi najpomembnejših finančnih kazalnikov, kot so cena delnice, čisti dobiček, celotna sredstva in kapital, tržna kapitalizacija, dobiček na delnico, ROA, ROE, beta, število delnic in multiplikator čistega dobička. Finančne kazalnike smo sprva razložili s teoretičnega vidika, nato pa v sklopu analize izpostavili njihove prednosti in slabosti pri uporabi za nakupne odločitve delnic. Statistično analizo smo opravili s pomočjo enostavne regresijske in korelacijske analize. Rezultati regresijske analize so nam dali odgovor na vprašanja o dejanskem vplivu krize na posamezno zavarovalnico in finančni kazalnik. Prav tako o moči in obsegu krize, ki smo jih nato posplošili na celotni zavarovalniški trg Evrope. Uporabljene statistične analize so nam potrdile vpliv krize na evropski zavarovalniški trg, vendar je bil ta znotraj zavarovalnic in finančnih kazalnikov zelo raznolik. S korelacijsko analizo smo ugotavljali, kakšna je medsebojna koreliranost zavarovalnic pri posameznem finančnem kazalniku. Glede na vse večjo stopnjo globalizacije in integracije evropskega in svetovnega gospodarstva smo ugotovili, da ima to vpliv tudi na zavarovalnice, ki so med seboj v veliko primerih korelirane. V analizo smo vključili tudi slovenski zavarovalniški sektor, in sicer zavarovalnico, ki od leta 2008 kotira na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, Zavarovalnico Triglav, d. d. Slovenski zavarovalniški sektor smo primerjali z evropskim in tako ugotavljali razlike in podobnosti, ki so se dogajale v analiziranem obdobju. Že v prvem delu smo ugotovili, da slovenski zavarovalniški sektor po razvitosti zaostaja za evropskim povprečjem. Razvojni zaostanek pa se zaradi hitrega razvoja slovenskih zavarovalnic počasi zmanjšuje. Prav razlika v razvitosti slovenskega in evropskega zavarovalniškega trga je močno vplivala na končne rezultate analize, ki so potrdili neznaten vpliv krize na slovenski zavarovalniški sektor.
Ključne besede: Zavarovalnica, zavarovalniški sektor, finančna kriza, regresijska analiza, korelacijska analiza
Objavljeno: 21.08.2015; Ogledov: 1182; Prenosov: 180
.pdf Celotno besedilo (3,50 MB)

7.
Regresijska analiza količine pretovora in vrednostnih delnic v d.d. Luka Koper
Aleš Žižek, 2014, diplomsko delo/naloga

Opis: V diplomskem delu je predstavljen eden od načinov ocenjevanja podjetja glede na vrednost delnic v določenem časovnem obdobju. Uporabljena je statistična analiza, ki preverja, ali obstaja in kakšna je povezava med nihanjem vrednosti delnic ter pretovorom v podjetju in ali se lahko nato na podlagi teh podatkov odločamo o nakupu oziroma prodaji delnic v lasti. Tovrstna analiza lahko (potencialnim) investitorjem bistveno olajša pregled ekonomskih analiz opazovanega podjetja, ki se najpogosteje navezujejo na dohodke in stroške podjetja, torej letne računovodske izkaze. S to analizo lahko uporabnik le z enostavnim opazovanjem in kratkim izračunom pride do sklepa, ali je podjetje primerno za vlaganje ali ne. V diplomskem delu so prav tako predstavljene osnovne in napredne teorije uporabne statistike.
Ključne besede: statistična analiza, pretovor, delnice, delniška družba, korelacija, razsevni grafikon, regresija, regresijska premica, Pearsonov koeficient, interval zaupanja
Objavljeno: 19.11.2014; Ogledov: 1083; Prenosov: 108
.pdf Celotno besedilo (1,16 MB)

8.
Napovedovanje pretovora blaga za podporo planiranja aktivnosti v Luki Koper, d.d.
Mirjana Zarnec, 2014, magistrsko delo/naloga

Opis: Za uspešnost poslovanja podjetij je pomembno, da se poslovne odločitve na operativnem, taktičnem in strateškem nivoju sprejemajo na podlagi napovedi poslovanja. Napovedi so lahko kvantitativne ali kvalitativne. Za katero vrsto napovedi se bomo odločili, je odvisno od vrste in obsega podatkov, ki jih imamo na voljo. Prav tako pa na odločitev vpliva dolžina napovedi, ki jo potrebujemo. V gospodarstvu, se na operativnem nivoju najpogosteje uporabljajo kratkoročne napovedi, na taktičnem nivoju srednjeročne napovedi ter dolgoročne napovedi na strateškem nivoju. Za sprejemanje odločitev na strateškem nivoju potrebujemo dolgoročne napovedi, za kar so primernejše kvalitativne metode. Za sprejemanje kratkoročnih odločitev so primernejše kvantitativne metode, s katerimi načeloma lahko predvidimo zelo natančno povpraševanje v naslednjih nekaj obdobjih. V magistrskem delu smo analizirali podatke o pretovoru na primeru Luke Koper, d. d. Podatki, ki smo jih uporabili za analizo, so javno dostopni na spletu. Za analizo smo izbrali mesečne podatke o skupnem pretovoru, pretovoru kontejnerjev in pretovoru RO-RO (roll-on roll-off). Za tehnike napovedovanja smo izbrali multiplo regresijsko analizo, eksponentno glajenje in SARIMA model (model sezonskih avtoregresijskih integriranih drsečih sredin). Za vsako od treh izbranih skupin pretovora smo izbrali najboljši model glede na RMSE (koren povprečne kvadratne napake) in MAPE (odstotek povprečne absolutne napake) ter na koncu primerjali rezultate vseh treh tehnik, ki smo jih uporabili za napovedovanje. Med izbranimi modeli ne prihaja do večjih razlik pri napovedih. Ugotavljamo, da lahko z vsemi tremi modeli izdelamo približno enako dobre kratkoročne napovedi. V letu 2014 pričakujemo povečanje pretovora za vse tri blagovne skupine, ki smo jih vključili v analizo. Največjo rast, 13,5 %, pričakujemo pri pretovoru kontejnerjev. Za skupen pretovor analize kažejo na 4,5 % povečanje pretovora, kar je 0,5 % manj, kot so napovedali strokovnjaki Luke Koper.
Ključne besede: napovedovanje pretovora, multipla regresijska analiza, eksponentno glajenje, SARIMA, pomorski transport
Objavljeno: 22.07.2014; Ogledov: 1392; Prenosov: 188
.pdf Celotno besedilo (5,28 MB)

9.
EKONOMSKA SVOBODA IN KAKOVOST ŽIVLJENJA: EMPIRIČNA ANALIZA EVROPSKIH DRŽAV
Maja Škerget, 2013, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu govorimo o vplivu ekonomske svobode na kakovost življenja. V preteklosti so se empirične raziskave osredotočale na povezavo med svobodo in dohodkom. Ugotovili so, da je visoka raven ekonomske svobode korelirana z višjimi ravnmi gospodarske rasti in dohodka. Vedno bolj pa se težišče raziskovanja premika na proučevanje odnosa med ekonomsko svobodo in kakovostjo življenja. Višja ekonomska svoboda je nedvomno povezana z višjo kvaliteto življenja. Pri tem pa ne mislimo samo na višjo raven dohodka, temveč s kvaliteto življenja mislimo predvsem na daljšo življenjsko dobo in višjo izobrazbo ter mnogo drugih vidikov, tudi čustvena stanja. Z uporabo linearnega regresijskega modela smo na vzorcu 35 evropskih držav proučili vpliv ekonomske svobode na indeks človeškega razvoja in na subjektivno vrednotenje življenja. Empirični rezultati podpirajo hipotezo, da višja ekonomska svoboda vodi v višjo kakovost življenja. Prav tako smo ugotovili, da imajo tri področja ekonomske svobode vpliv na kakovost življenja. Pravni sistem in lastninske pravice ter regulativa pozitivno vplivata na objektivni/subjektivni kazalnik kakovosti življenja. Nasprotno pa je vpliv področja obseg državne potrošnje na obe meri kakovosti negativen. Ugotovili smo tudi, da trdnost valute in svoboda mednarodnega trgovanja nimata vpliva na kakovost življenja.
Ključne besede: Ekonomska svoboda, kakovost življenja, blaginja, zadovoljstvo z življenjem, regresijska analiza, indeks človeškega razvoja, Fraser Institute, Heritage Foundation.
Objavljeno: 06.01.2014; Ogledov: 1209; Prenosov: 194
.pdf Celotno besedilo (1,73 MB)

10.
Odstranjevanje adsorbljivih organskih halogenov z ultrafiltracijo z micelarnim učinkom iz industrijske odpadne vode
Aleksandra Vinder, 2013, doktorska disertacija

Opis: Neočiščene odpadne vode so pretežni razlog onesnaženja tako površinskih kot podtalnih virov pitnih vod zaradi slabe biološke razgradljivosti, kopičenja v organizmih in sedimentih ter strupenosti za ljudi in okolje. Pri tem zavzemajo pomembno mesto detergenti in tista organska onesnažila, ki s klorom tvorijo adsorbljive organske halogene (AOX). Namen doktorske disertacije je odstranjevanje AOX iz industrijske odpadne vode, ki vsebuje tudi tenzide. Uporabili smo postopek koagulacije kot klasičen fizikalno kemijski postopek za odstranjevanje onesnažil iz odpadnih vod in ultrafiltracijo z micelarnim učinkom (MeUF) kot način čiščenja vod v skladu s smernicami trajnostnega razvoja. Tenzidi imajo namreč sposobnost tvorjenja večjih skupkov (micel) pri dovolj visokih koncentracijah, v katere se solubilizirajo organske molekule, kot so AOX, in se tako zadržijo na ultrafiltracijski membrani. Takšen način čiščenja industrijske odpadne vode je bolj učinkovit v primerjavi z drugimi separacijskimi procesi, ker je mogoče hkrati s tenzidi odstraniti tudi veliko količino organskih in anorganskih nečistoč, ne da bi bilo pri tem potrebno dodajati posebne kemikalije. Koagulacija je bila izvedena na realnih odpadnih vodah z različnimi kombinacijami kovinskih koagulantov in industrijskega flokulanta. Rezultati so pokazali, da je s to metodo mogoče očistiti odpadno vodo do določene stopnje. Tak postopek je ob uporabi klasičnih kovinskih koagulantov cenovno sorazmerno ugoden. Problem pa se pojavi zaradi problematike odlaganja oziroma možnosti uporabe velikih količin oborine, ki se tvori med procesom. V postopku ultrafiltracije je bila raziskava izvedena na modelnih in na realnih vodah, ki so vsebovale določene koncentracije tenzidov, soli, AOX in drugih organskih onesnažil, izraženih kot vrednost KPK. Določili smo korelacije med njimi in postavili matematični model, ki to zvezo zadovoljivo opisuje. Za preučevanje zvez med omenjenimi merjenimi parametri smo uporabili regresijsko analizo, s katero smo ugotavljali vpliv koncentracij anionskih tenzidov, neionskih tenzidov in elektrolitov na odstranjevanje AOX. Za vsako od komponent smo generirali zvezo, ki prikazuje odstranjevanje AOX kot linearno funkcijo koncentracije posamezne komponente. Validacijo enačb smo izvedli z analizo variance. Nazadnje smo generirali linearni model, ki vključuje koncentracije vseh treh komponent, z zaporednim dodajanjem ustreznih koncentracij v model. Rezultati so pokazali, da kaže MeUF velik potencial pri odstranjevanju tenzidov, posebno pa organskih onesnažil kot je AOX. Potrdili smo tezo, da je učinkovitost odstranjevanja AOX na membrani posledica solubilizacije le-teh v notranjost tenzidnih micel in je zato tvorba micel anionskih tenzidov bistvena za učinkovito odstranitev AOX. Z regresijsko analizo smo potrdili, da je nastajanje micel anionskih tenzidov odvisno od več dejavnikov. V linearnih modelih, ki smo jih izdelali za nizke in visoke koncentracije anionskih tenzidov, smo se omejili na dva dejavnika: prisotnost neionskih tenzidov in specifična prevodnost. Oba znižujeta kritično micelno koncentracijo (CMC) anionskih tenzidov, zato je njun vpliv opazen šele takrat, ko se koncentracija anionskih tenzidov približuje svoji vrednosti CMC, torej v modelu z visokimi koncentracijami tenzidov. Prav v tem pa se tudi oba modela med seboj razlikujeta. Zato je potrebno izdelati ločene modele, ki omogočajo napoved, do kolikšne mere je mogoče očistiti določeno odpadno vodo, saj so začetne koncentracije anionskih tenzidov v odpadni vodi najvplivnejše.
Ključne besede: tenzidi, ultrafiltracija z micelarnim učinkom, adsorbljivi organski halogeni, flokulacija/koagulacija, učinkovitost odstranjevanja, regresijska analiza
Objavljeno: 03.01.2014; Ogledov: 3004; Prenosov: 313
.pdf Celotno besedilo (2,49 MB)

Iskanje izvedeno v 0.3 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici