| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
RAZLIKE MED SPOLOMA IN USKLAJEVANJE POSLOVNEGA ŽIVLJENJA S PRIVATNIM
Patricia Monika Kajnih, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo podrobneje proučevali razlike med spoloma, ki nastajajo v podjetništvu na splošno ter še posebej glede usklajevanja poslovnega življenja s privatnim. Delo diplomskega seminarja smo razdelili na teoretični in empirični del. V prvem delu diplomskega seminarja smo poleg razlik med podjetniki in podjetnicami glede izbranih lastnosti proučevali tudi njihove motive za vstop v podjetništvo, prikazali smo tipične razlike v stilu komuniciranja in stilu vodenja. Na osnovi pregledane literature smo ugotovili, da so razlike med spoloma, ki nastajajo, lahko posledica vzgoje, načina dojemanja spolov ter prenašanje stereotipnih vzorcev na otroka že v prvih letih življenja ter šolanja, ter da zato moški in ženske različno razvijemo svoja prepričanja in mnenja o svojih pravicah ter dolžnostih v kasnejših obdobjih svojega življenja: tako prihaja do razlik na delovnih mestih kot tudi pri usklajevanju poslovnega in privatnega življenja podjetnikov in podjetnic. V veliki meri v našem okolju še vedno velja splošno prepričanje, da so za gospodinjstvo ter za skrb za otroke odgovorne ženske. V drugem delu diplomskega seminarja smo na podlagi opravljenih intervjujev prikazali nekaj primerov razlik med spoloma v podjetništvu oziroma ugotavljali, ali jih intervjuvanci sploh zaznajo ter kako uspešno podjetniki in podjetnice usklajujejo svoje poslovno in privatno življenje. Predpostavljali smo, da zaradi (pre)velikega obsega poslovnih obveznosti ne zmorejo vedno ugodno usklajevati poslovnega življenja s privatnim, kar lahko ima negativne posledice na delovni proces podjetnika, kakor tudi na posameznike v njihovem privatnem življenju. Večino podatkov, ki smo jih pridobili z anketo, smo predstavili grafično. Z intervjuji podjetnic smo pridobili širša mnenja o razlikah med spoloma in motivih za vstop v podjetništvo ter uspešnosti usklajevanja poslovnega življenja s privatnim, med njimi pa ni velikih odstopanj.
Keywords: Podjetništvo, razlike med spoloma, motivi, ravnovesje med poslovnim in privatnim življenjem.
Published: 13.07.2020; Views: 191; Downloads: 0

2.
UGOTAVLJANJE INDUCIRANEGA PROMETA - SPREMEMBE PROMETNIH OBREMENITEV PO ZAPORI CESTNEGA ODSEKA
Mihi Kurnik, 2016, master's thesis

Abstract: V pričujočem magistrskem delu bo predstavljen problem zaprtja cestnega odseka. Vpliv zaprtja odseka se odraža na uporabnikih in njihovem potovanju do cilja. Opazovali bomo vzporedne ceste in glavne prometne žile v center mesta. Tako bi se morala spremeniti oblika prometnega omrežja za uporabnike, kar bi se pokazalo na induciranem prometu na vzporednih cestah v zmanjšani kapaciteti. Ugotoviti želimo obseg induciranega prometa in kako in kdaj se vzpostavi novo prometno ravnovesje po zapori odseka. Predpostavimo, da je najboljši način za spremljanje in analiziranje prometnega toka na naši lokaciji, štetje na presekih vzhod –zahod in sever –jug. Zaradi obsega raziskave in čim boljšega osredotočanja na dano hipotezo bomo šteli samo osebna vozila.
Keywords: induciran promet, zaprtje odseka, prometno ravnovesje, štetje vozil
Published: 28.07.2016; Views: 730; Downloads: 104
.pdf Full text (6,83 MB)

3.
Types of work-family balance and well-being examined among Finnish and Slovenian nurses
Johanna Rantanen, Sara Tement, 2013, published scientific conference contribution abstract

Keywords: ravnovesje, delo in dom, izgorelost, zdravstvena nega
Published: 10.07.2015; Views: 535; Downloads: 33
URL Link to full text

4.
INVESTIRANJE V NEPREMIČNINE
Bernard Visočnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava investiranje v nepremičnine. Gre za odločitev posameznika ali se naj odloči za najem ali nakup stanovanjske nepremičnine. Na podlagi analiziranih najpomembnejših dejavnikov ponudbe in povpraševanja smo dokazali, da na kratek in srednji rok res vplivajo na ravnovesje na trgu, na dolgi rok pa ne, ker je racionalnost ekonomskih subjektov tista, ki cene vrača na naravne ravni. Mnogo ljudi je mnenja, da je bivanje v najemniškem stanovanju nesmiselno, saj bi lahko z plačilom najemnine odplačevali obrok kredita. V nalogi smo dokazali, da temu ni ravno tako, saj se z lastništvom nepremičnine pojavi veliko stroškov, ki jih pri najemu ni. Ti stroški so davek, stroški vzdrţevanja, zavarovanje, ipd. Problem slovenskega nepremičninskega trga je v slabi razvitosti trga najemniških stanovanj. Če bi bil ta razvit tako kot v ZDA, bi se več ljudi odločalo za najem namesto nakupa. Seveda je teţko primerjati Slovenijo in ZDA, ne samo zaradi velikosti drţave, ampak tudi zaradi fleksibilnosti prebivalstva. Najpomembnejša ugotovitev diplomske naloge je, da je v sedanjih razmerah racionalneje stanovanje najeti, kot kupiti. Temu je tako kljub dejstvu, da so v trenutnih razmerah obrestne mere za hipotekarne kredite nizke in da so se cene nepremičnin v zadnjem obdobju precej zniţale.
Keywords: Nepremičnine, prebivalstvo, novogradnje, brezposelnost, kratkoročno ravnovesje na trgu, dolgoročno ravnovesje, delnice, kredit, lizing, tveganje finančni vzvod, nepremičninski investicijski sklad
Published: 16.01.2012; Views: 2498; Downloads: 452
.pdf Full text (2,31 MB)

5.
MORALNO TVEGANJE V IZOBRAŽEVANJU: ANALIZA NASHEVIH RAVNOVESIJ V IGRI MED PROFESORJEM IN ŠTUDENTOM
Andreja Smole, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo analizirali problem ocenjevanja med profesorjem in študentom z uporabo teorije iger. S pomočjo Nashevega ravnovesja igre smo raziskovali optimalne pogoje in motivacijo v šolskem sistemu, ki bi tako profesorje kot študente vzpodbudili k čim boljšemu delu in na ta način prispevali k boljšemu izobraževanju. V prvem delu smo spoznali teorijo iger. Skozi kratek zgodovinski pregled smo spoznali nastanke teorije iger in pomembne izsledke matematikov, ki so delovali na tem področju. V nadaljevanju smo opredelili osnovne pojme teorije iger in definicijo igre ter igralca. Prav tako smo okarakterizirali posamezne tipe iger, njihove lastnosti, način igranja in poiskali Nasheva ravnovesja iger za vsak tip igre. Drugi del diplomske naloge preučuje igro ocenjevanja med profesorji in študenti. V opisu igre smo spoznali kontekst igre, število ocen, trajanje igre, tip igre, tabelo igre, diagram poteka igre, opis igralcev in njihova plačila in si ogledali posamezne dvoboje in plačila, ki nastopijo ob igri različnih strategij. Uvedli smo tri komponente plačilne funkcije: znanje, prosti čas in oceno. Poiskali smo optimalno situacijo v šolstvu, ki bi motivirala študente in profesorje k čim boljšemu delu in na ta način predlagali izboljšave, ki vodijo do boljšega znanja študentov. Z analizo igre v različnih situacijah, ki nastanejo ob različni obtežitvi komponent plačil, smo ugotovili, da lahko izberemo tak sistem nagrajevanja, v katerem nastopi Nashevo ravnovesje natanko tedaj, ko profesor izbereta strategijo 'vloži veliko truda in realno oceni' in študent izbereta strategijo 'vloži veliko truda in realno oceni' ali strategijo 'vloži veliko truda in nerealno oceni'.
Keywords: teorija iger, odločitve, igre, igre s popolno informacijo, igre z nepopolno informacijo, Nashevo ravnovesje, igre med profesorjem in študentom
Published: 12.09.2011; Views: 1736; Downloads: 369
.pdf Full text (2,94 MB)

6.
PRIMERJAVA ALGORITMOV ZA BARVNO KALIBRIRANJE DIGITALNIH SLIK
Martin Šavc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu raziskujemo barvno vtzrajnost za digitalne slike. V uvodu predstavimo problem osvetlitve pri analizi barvnih slik. Barvno vztrajnost povezujemo s prilagajanjem osvetlitvi, ki ga zmore človeški in živalski vid. Naš cilj je preučiti obstoječe algoritme za barvno vztrajnost in nato razviti lasten algoritem, ki bi ga lahko uporabili pri nadaljnjem raziskovanju na področju računalniškega vida. Najprej smo se seznanili s programskimi orodji, ki že vključujejo pogosto uporabljane algoritme za obdelavo slik in video posnetkov. Podrobneje opisujemo tudi rutine in koncepte, ki smo jih srečali pri poglobljenem študiju algoritmov za barvno vztrajnost. Nekatere od njih smo izbrali kot izhodišče pri razvoju lastne metode za barvno korekcijo slik. Dodatno poglavje namenjamo barvnemu kalibratorju. Uporabljamo ga za ocenjevanje algoritmov in tudi kot referenco pri nadzorovanem strojnem učenju. Osrednji del diplome je posvečen razvoju in opisu lastne metode. Razvili smo jo kot obteženo vsoto obstoječih algoritmov, ki imajo komplementarne lastnosti, tako da njihova združitev odpravlja slabosti posameznih pristopov. Uteži za linearne kombinacije petih izbranih algoritmov smo določali s štirimi metodami, in sicer od preproste z enakimi utežmi do najzahtevnejše s strojnim učenjem. V eksperimentih smo za vrednotenje rezultatov in delovanja metod uporabili barvni kalibrator. Ugotavljamo, da postopek za barvno vztrajnost, ki smo ga razvili, dosega boljše rezultate kot posamezni algoritmi, iz katerih je sestavljen.
Keywords: osvetlitev, barve, barvna vztrajnost, ravnovesje beline, računalniški vid, mešanica metod, obtežena vsota, barvni kalibrator, barvne slike
Published: 21.07.2011; Views: 1900; Downloads: 204
.pdf Full text (13,16 MB)

7.
VPLIV FINANČNE KRIZE NA BALTSKE DRŽAVE
Kristijan Topolovec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Finančne krize so vedno bile in bodo normalen pojav, ki ima svoje mesto v ciklični dinamiki gospodarstva. Krize in kolapsi nastanejo večinoma zaradi človeškega delovanja, razen če so posledica naravnih katastrof. Tako je bilo tudi pri sedanji krizi, ki se je iz nepremičninske krize v ZDA spremenila v globalno finančno krizo, katere razsežnosti so vidne v vseh državah sveta. Težko obdobje zahteva učinkovite ukrepe tako na finančni kot makroekonomski ravni. Posebej hudo je finančna kriza prizadela baltske države. Estonija, Latvija in Litva so tri majhna gospodarstva, ki so v samo nekaj letih iz bivših sovjetskih republik postale ene izmed najrazvitejših držav bivšega komunističnega bloka. So članice EU in Nata in so dosegle visoko stopnjo razvitosti, predvsem zaradi odprtosti njihovih gospodarstev in pritoka tujega kapitala. Vendar jih je trenutna finančna kriza zelo prizadela. Razmere na globalnih trgih so privedle do hudega padca ekonomskih aktivnosti, saj se je močno zmanjšal pritok tujega kapitala. Gospodarska rast je postala negativna, brezposelnost pa zelo visoka, zato se kriza najhuje kaže v zmanjšanju standarda. Ubadajo se tudi z javnofinančnimi težavami in težavami z likvidnostjo. Baltske države so zato sprejele zelo veliko protikriznih ukrepov, od zmanjšanja stroškov do dviga davkov, ki pa zaenkrat še ne kažejo pravih učinkov oz. so krizo malenkost omilili. Države morajo še veliko postoriti, da bodo spet zabeležile rast in postale bolj konkurenčne. Napovedi za leto 2011 so sicer bolj spodbudne, poleg tega naj bi že beležili skromno rast. Vendar so baltske države kot majhne odprte ekonomije zelo odvisne od tujih trgov, zato je razplet krize močno odvisen od dogajanja po svetu.
Keywords: Finančna kriza, gospodarska rast, inflacija, baltske države, fiskalno ravnovesje, zunanja trgovina, protikrizni ukrepi
Published: 15.12.2010; Views: 1639; Downloads: 134
.pdf Full text (1,31 MB)

8.
PIET MONDRIAN: OD MIMETIČNEGA DO NOVEGA PLASTICIZMA
Tanja Grosman Lorenčič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Predstavljeno delo raziskuje razvoj umetniškega izraza Pieta Mondriana, prikazuje motive in procese abstrahiranja. Raziskuje vplive avantgard in duhovno filozofskih religij, ki so osnova za Mondrianov filozofsko umetniški okvir. V sklopu likovno teoretičnega dela so predstavljene likovne prvine in likovne spremenljivke, ki so osnova Mondrianovega geometrijsko abstraktnega umetniškega izraza: linijo, ploskev, ravnovesje, format in barvo. Prikazan je Mondrianov likovno ustvarjalni in teoretski razvoj v povezavi s prostorom delovanja — ateljeji v Parizu, Londonu in New Yorku. Način uporabe geometrijske strukture na delih Jana Vermeerja je navedel različne avtorje do prepričanja, da obstaja povezava med slikarjema. Predstavljena je hipoteza o možnem vplivu Vermeerjevega dela Dekla, ki vliva mleko (1658-60) in Mondrianove Kompozicije z rumenimi linijami (1933).
Keywords: Piet Mondrian, De Stijl, novi plasticizem, teozofija, primarne barve, linija, ploskev, format, ravnovesje.
Published: 07.07.2010; Views: 2737; Downloads: 298
.pdf Full text (7,51 MB)

9.
FIZIKALNO OZADJE KLIMATSKIH MODELOV IN UPORABA PRI POUKU FIZIKE
Mateja Stermšek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjem stoletju se je povprečna temperatura na Zemlji dvignila za 0,7 K. Segrevanje atmosfere je odvisno od mnogih parametrov. V diplomskem delu sem študirala fizikalno ozadje klimatskih modelov in pripravila predlog za uporabo pri pouku fizike. Najprej sem opisala naravne pojave, ki vplivajo na segrevanje atmosfere. Nato sem opisala fizikalne osnove klimatskih modelov ter prvi preprost Fourierev model. V osrednjem delu diplome sem izračunala povprečno temperaturo na Zemlji pri štirih različnih pogojih: - Zemlja brez atmosfere - Zemlja z enakomerno atmosfero - Zemlja obdana z zrakom - Zemlja poraščena z gozdom. Pokazala sem, kako koncentracije ogljikovega dioksida in ostalih toplogrednih plinov vplivajo na emisivnost in na povprečno temperaturo Zemljine atmosfere. Izračunane modele sem predstavila z računalniškim programom »Spreminjanje temperature«, ki računa povprečno temperaturo na Zemlji v odvisnosti od emisivnosti in je primeren za uporabo pri pouku fizike v šoli.
Keywords: Klima, energijsko ravnovesje, gozd, povprečna temperatura, topla greda
Published: 17.11.2009; Views: 1750; Downloads: 116
.pdf Full text (854,03 KB)

10.
Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica