| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


51 - 60 / 337
Na začetekNa prejšnjo stran234567891011Na naslednjo stranNa konec
51.
Posebnosti računovodenja v slovenskih socialnih podjetjih
Andreja Lutar-Skerbinjek, 2013, strokovni članek

Opis: V Sloveniji je bila z Zakonom o socialnem podjetništvu uvedena nova oblika podjetja, to je socialno podjetje. Ker ni nujno, da se podjetje ukvarja samo z dejavnostjo socialnega podjetništva, ampak zakon dovoljuje, da se lahko ukvarja tudi z drugo dejavnostjo, je treba spremljati stroške, prihodke in odhodke posebej za dejavnost socialnega podjetništva in posebej za drugo dejavnost. Prav tako obstajajo posebnosti, povezane s sredstvi in obveznostmi do virov sredstev, in posebne oblike računovodskih izkazov. K računovodskim izkazom morajo socialna podjetja priložiti tudi ustrezna razkritja in pojasnila. V prispevku so predstavljene posebnosti računovodenja v socialnem podjetju, ki so podrobno opredeljene v Zakonu o socialnem podjetništvu in v Slovenskem računovodskem standardu 40 - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih.
Ključne besede: podjetje, socialno podjetništvo, računovodstvo, sredstva, obveznosti, stroški, odhodek, prihodek, računovodski izkazi
Objavljeno: 21.12.2015; Ogledov: 612; Prenosov: 26
URL Povezava na celotno besedilo

52.
RAČUNOVODSKI VIDIK POSLOVANJA EKOLOŠKIH KMETIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI
Nejc Jug, 2015, diplomsko delo

Opis: Dandanes predstavlja računovodstvo posebno mesto tako v poslovanju gospodarskih družb kakor v poslovanju kmetij. Tako imajo kmetije in gospodarske družbe možnost vpogleda v poslovne knjige, s tem pa lažje načrtujejo poslovanje in stremijo k zastavljenim ciljem. V diplomskem seminarju smo analizirali računovodski vidik poslovanja ekološke kmetije in analizirali pravno - organizacijske oblike kmetij. Kot primer kmetije smo izbrali ekološko kmetijo X.
Ključne besede: ekološko kmetijstvo, pravno – organizacijske oblike, računovodstvo, poslovanje
Objavljeno: 10.11.2015; Ogledov: 601; Prenosov: 94
.pdf Celotno besedilo (872,84 KB)

53.
ANALIZA ETIKE V RAČUNOVODSKEM ODDELKU SREDNJE VELIKEGA PODJETJA
Ana Timošek, 2015, diplomsko delo

Opis: Delo diplomskega projekta se nanaša na analizo etike v računovodskem oddelku srednje velikega podjetja. Poudarek je na etiki, poslovni funkciji računovodstvo in podjetju Gorenje Orodjarna, d.o.o., katerega oddelek financ in računovodstva smo analizirali. Teoretični del diplomskega projekta smo začeli s preučevanjem etike in etike podjetja, kamor smo vključili vse njune pomembne dejavnike. Nadaljevali smo s poslovno funkcijo računovodstvo, kjer je bila najpomembnejša predstavitev dveh kodeksov etike, ki se v računovodstvu uporabljata. Praktični del diplomskega projekta temelji na analizi etike v oddelku financ in računovodstva srednje velikega podjetja Gorenje Orodjarna, d.o.o. S predstavitvijo podjetja smo prikazali vse pomembne lastnosti podjetja, s poudarkom na oddelku financ in računovodstva, kjer smo analizirali predvsem organizacijo, delo in uporabljene računovodske funkcije. Zadnji, najpomembnejši del diplomskega projekta so ugotovitve o etiki v oddelku financ in računovodstva srednje velikega podjetja Gorenje Orodjarna, d.o.o., in priporočila za prakso. Glavni vir informacij o etiki v oddelku financ in računovodstva je bil intervju z vodjo oddelka. Ugotovili smo, da ima Skupina Gorenje oblikovan Kodeks ravnanja z vsemi potrebnimi načeli, ki omogočajo etično ravnanje. Vse ugotovitve so bile pozitivne, zato lahko podjetje Gorenje Orodjarna, d.o.o., zagotovo štejemo med podjetja, ki imajo dobre etične navade in so lahko za zgled drugim.
Ključne besede: etika, računovodstvo, oddelek financ in računovodstva, etični kodeks
Objavljeno: 27.10.2015; Ogledov: 754; Prenosov: 132
.pdf Celotno besedilo (763,87 KB)

54.
HIERARHIJA PRAVNIH AKTOV IN PRAVIL RAČUNOVODENJA
Nina Pulko, 2015, diplomsko delo

Opis: Računovodstvo se zaradi tehnoloških sprememb vedno bolj modernizira, kar pomeni, da prehajajo na izvajanje aktivnosti preko računalnikov in spleta. Podjetniki lahko vse potrebne zadolžitve opravijo na daljavo, uporablja se e-bančništvo, uvedeni so e-računi, ki zmanjšujejo ročnost in podobno. Računovodska stroka je v svetu nujno potrebna dejavnost za vse, ki želijo delovati na gospodarskem trgu. Da bi bili vsi subjekti, ki delujejo na trgu enakopravno obravnavani, računovodje izvajajo aktivnosti, pri katerih morajo sledijo pravilom in zakonom, ki jih narekuje stroka. Tako so v računovodski stroki vsa moralna in etična pravila razvrščena in opredeljena v treh različnih kodeksih, ki jih mora upoštevati vsak, ki odgovorno deluje v računovodstvu. V diplomskem projektu bom uvodoma pojasnila pojem in delitev računovodstva ter za boljše razumevanje vsako od »podzvrsti« računovodstva tudi podrobno opisala. V sklopu diplomskega projekta bom preučila pravne podlage, ki jih je potrebno upoštevati v računovodski stroki. Prav tako bom preučila kodekse, povezane z računovodstvom in raziskala njihove pravne podlage. V nadaljevanju jih bom medsebojno primerjala. V praktičnem delu bom podala primere različnih kršitev pravnih pravil ali kodeksov z opredelitvijo zadeve, postopkom in zaključno odločitvijo sodišča. Na podlagi vseh ugotovitev bom prikazala hierarhičnost (razvrstitev po pomembnosti) vseh pravil in kodeksov, ki jih računovodja upošteva pri svojem delovanju.
Ključne besede: računovodstvo, računovodski kodeksi, etika, zakoni, kršitve, računovodski standardi
Objavljeno: 22.10.2015; Ogledov: 1103; Prenosov: 135
.pdf Celotno besedilo (627,07 KB)

55.
Analiza poslovanja mednarodnih društev študentov
Ilire Rizvanaj, 2014, diplomsko delo

Opis: Diplomski seminar proučuje analizo poslovanja mednarodnih društev študentov. Razdeljena bo na teoretični in praktični del. V teoretične delu bomo opisali značilnosti društev in klujčne pojme analiziranja poslovanja društev. Praktični primer bo zavzemal naš primer analize poslovanja mednarodnega društva IAESTE LC MARIBOR. Za primerjavo s tem društvom smo si izbrali lokalno društvo in sicer Prostovoljno gasilsko društvo Maribor. Za obe društvi bomo naredli analizo premoženjsko-finančnega položaja, analizo članov društva, analizo dotacij in donacij v primerjavi s prihodki iz dejavnosti društva, ter analizo dogodkov, ki jih je društvo organiziralo v zadnjih preteklih letih.
Ključne besede: Društvo, analiza poslovanja društva, računovodstvo, računovodsko analiziranje, računovodski izkazi, analiza premoženjsko-finančnega položaja.
Objavljeno: 22.10.2015; Ogledov: 479; Prenosov: 50
.pdf Celotno besedilo (1,50 MB)

56.
Problem ekonomsko-finančnega izvedenstva v kazenskem postopku
David Jereb, 2015, diplomsko delo

Opis: Izvedensko mnenje je že nekaj stoletij uveljavljeno dokazno sredstvo v kazenskem in civilnem procesu, še posebej pa se njegova vloga in pomen povečujeta v zadnjem času zaradi hitrega razvoja znanosti in tehnike. Izvedensko mnenje je izrednega pomena predvsem zaradi strokovnosti odgovorov na zastavljena vprašanja in večje objektivnosti ter zanesljivosti odgovorov o pravno relevantnih dejstvih. Izvedenstvo je procesno dejanje, ki ga zakon ureja kot posebno preiskovalno dejanje, s katerim se dobi poseben dokaz v materialnem smislu, to je izpovedba izvedenca (izvid ali mnenje). Poznamo veliko vrst izvedenskih mnenj, skoraj toliko, kolikor je različnih strokovnih področij. Predvsem po letu 2000 se vedno bolj uporablja izvedensko mnenje ekonomsko-finančne stroke zaradi naraščanja kaznivih dejanj zoper gospodarstvo. Zaradi težavnosti kaznivih dejanj v gospodarstvu sodnik ne more pravično presoditi o krivdi obdolženega, zato sodnemu izvedencu ekonomsko-finančne stroke odredi, katera vprašanja in neznanke naj razloži za lažje dojemanje in razumevanje zadeve. Velikokrat so sodni izvedenci strokovnjaki z računovodskega področja, ki so zadolženi za pregled računovodskih izkazov, ugotavljanje stanja na transakcijskih računih gospodarskih družb, ugotavljanje višine neupravičeno pridobljenih sredstev in podobno v primerih prevar, preslepitev, poneverb in ostalih oblikah gospodarskega kriminala. Skupaj z razvojem tehnologije in znanosti obenem napreduje tudi gospodarska kriminaliteta, saj storilci z novejšo tehnologijo in novimi spoznanji stroke iščejo nove metode ter načine izvrševanja kaznivih dejanj, najpogosteje v želji po velikem dobičku in ugledu v družbi. Pred raziskovanjem smo postavili tri hipoteze in ugotovili, da je mnenje sodnega izvedenca poglaviten dokaz, na katerega se opira odločitev sodišča, zato smo hipotezo 1 potrdili. Prav tako smo potrdili hipotezo 2, kjer smo predpostavljali, da sta strokovnost in integriteta izvedenca na najvišji ravni. Hipotezo 3, kjer smo ugotavljali, ali sta forenzično računovodstvo in revizorstvo ključni orodji pri preverjanju in dokazovanju nepravilnosti v gospodarskih družbah, smo ovrgli, saj je preiskovanje kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji v pristojnosti policije.
Ključne besede: gospodarska kriminaliteta, preiskovanje, kazenski postopek, dokazi, sodno izvedenstvo, izvedenska mnenja, forenzično računovodstvo, revizije, diplomske naloge
Objavljeno: 21.10.2015; Ogledov: 858; Prenosov: 126
.pdf Celotno besedilo (579,28 KB)

57.
FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO KOT ORODJE ZA ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE GOSPODARSKIH KAZNIVIH DEJANJ V JAVNEM SEKTORJU - PRIMER SLOVENIJE
Nina Lužnik, 2015, magistrsko delo

Opis: Namen magistrske naloge je preučiti, ali je forenzično računovodstvo primerno orodje za odkrivanje in preprečevanje gospodarskih kaznivih dejanj v javnem sektorju Slovenije. Iz dostopne literature ni možno pridobiti podatkov o tem, ali slovenski javni sektor že uporablja storitve forenzičnih računovodij, zato smo v ta namen izvedli raziskavo, ki jo predstavljamo v drugem delu magistrske naloge. Forenzično računovodstvo je razmeroma nova dejavnost. V Sloveniji je šele v fazi razvoja, medtem ko drugod po svetu že nekaj let uporabljajo storitve, ki jih ponujajo forenzični računovodje. V prvem delu magistrske naloge smo predstavili dejavnost forenzičnega računovodstva, razvoj same dejavnosti ter trenutno stanje v Sloveniji. Predstavili smo tudi poklic forenzični računovodja ter raziskali, katere sposobnosti in znanja mora forenzični računovodja imeti za opravljanje te dejavnosti. Nato smo predstavili gospodarska kazniva dejanja, ki so značilna za javni sektor. Kazenski zakonik ne razlikuje med kaznivimi dejanji za javni in zasebni sektor, zato smo se v magistrski nalogi omejili na kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, ki so najbolj značilna za javni sektor. V drugem delu magistrske naloge smo izvedli raziskavo med naključno izbranimi šestimi slovenskimi ministrstvi. Razposlali smo krajši anketni vprašalnik, v katerem nas je zanimalo, ali zaposleni na ministrstvih poznajo in razumejo pojem forenzično računovodstvo in ali menijo, da bi bilo forenzično računovodstvo primeren način za odkrivanje in preprečevanje gospodarskih kaznivih dejanj v javnem sektorju. Zanimalo nas je tudi, ali ministrstva že uporabljajo storitve, ki jih ponujajo forenzični računovodje. Podatki, ki smo jih pridobili, so služili za preverjanje naslednjih postavljenih hipotez.
Ključne besede: forenzično računovodstvo, forenzični računovodja, gospodarska kazniva dejanja, javni sektor, odkrivanje gospodarskih kaznivih dejanj, preprečevanje gospodarskih kaznivih dejanj
Objavljeno: 27.08.2015; Ogledov: 1258; Prenosov: 385
.pdf Celotno besedilo (750,83 KB)

58.
Kontingenčna teorija strateškega poslovodnega računovodstva: empirična ocena veljavnosti sistemskega pristopa
Simon Čadež, 2006, izvirni znanstveni članek

Opis: V zadnjih dveh desetletjih je bila razvita vrsta novih tehnik za obvladovanje stroškov, za potrebe planiranja, kontrole in merjenja uspešnosti ter za ovrednotenje strateških odločitev. Mnogi avtorji so te sodobne tehnike združili kar pod okrilje nove discipline, imenovane strateško poslovodno računovodstvo. Študija se ukvarja s preučevanjem vpliva sistema strateškega poslovodnega računovodstva na uspešnost podjetja, pri čemer izhaja iz kontingenčne teorije. Za empirično testiranje veljavnosti kontingenčne teorije je uporabljen sistemski pristop. To je najbolj celovit pristop, ki hkrati upošteva množico razmerij med kontingenčnimi dejavniki, računovodskim sistemom in uspešnostjo, operacionaliziran pa je bil v obliki statistične tehnike razvrščanja v skupine. Rezultati analize podatkov na vzorcu 193 velikih slovenskih podjetij kažejo, da je kontingenčna teorija veljavna. Dobro razvit računovodski sistem ni avtomatsko povezan z večjo uspešnostjo, ampak mora biti računovodski sistem usklajen tudi s kontingenčnimi dejavniki.
Ključne besede: poslovodenje, računovodstvo, Slovenija
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 704; Prenosov: 52
URL Povezava na celotno besedilo

59.
60.
Korporativno upravljanje in (finančno) računovodstvo
Bojana Korošec, 2011, pregledni znanstveni članek

Opis: V prispevku osvetljujemo povezave med računovodstvom oziroma računovodskim poročanjem in korporativnim upravljanjem, in sicer vlogo računovodskih informacij kot vhoda v mehanizme upravljanja, na drugi strani pa možne vplive korporativnega upravljanja na računovodstvo in na kakovost računovodskih informacij. V luči korporativnega upravljanja presojamo tudi regulacijo zunanjega računovodskega poročanja ter izpostavljam nekatere družbenoekonomske implikacije sprege med računovodstvom in korporativnim upravljanjem.
Ključne besede: računovodstvo, finančno računovodstvo, upravljanje, računovodske informacije, manipulacija, regulacija, poročanje
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 462; Prenosov: 40
URL Povezava na celotno besedilo

Iskanje izvedeno v 0.3 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici