| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 51
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
Razlike pri ugotavljanju poslovnega izida po SRS in za potrebe davčnega obračuna
Tamara Žabot, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega projekta je prikazati povezavo in razlike poslovne in davčne bilance teoretično in tudi praktično, na primeru Podjetja X. V teoretičnem delu najprej spoznamo poslovno in davčno bilanco, zakonske podlage ter kako ugotavljamo prihodke in odhodke podjetja. Diplomski projekt daje poseben poudarek davčnim predpisom, ki nam kažejo kakšne spremembe morajo podjetja opraviti pri določenih postavkah, da so podatki primerni za davčno bilanco. V praktičnem delu najprej predstavimo Podjetje X, čigar podatki so uporabljeni za prikaz sprememb postavk. V zaključku naloge smo se na podlagi teoretičnih osnov lotili korekcije prihodkov in odhodkov ter davčne osnove. Za konec smo izdelali davčno bilanco.
Keywords: poslovna bilanca, davčna bilanca, prihodki, odhodki.
Published in DKUM: 06.09.2021; Views: 341; Downloads: 44
.pdf Full text (1,17 MB)

2.
Proučitev uporabe rezervacij v Sloveniji
Samuel Plečko, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Rezervacije so vnaprej vračunani stroški in so namenjene predčasnemu pripoznanju stroškov, ki bodo nastali v prihodnje na podlagi obveze iz preteklega dogodka. Ob tem pa morata biti za pripoznanje rezervacij izpolnjena še pogoja o verjetnosti nastanka odtoka dejavnika, ki prinaša koristi, ter zanesljivi izmeri obveze. Prav tako so rezervacije le delno priznan davčni odhodek, zato je treba izvzeti del stroškov iz davčne osnove. Vse to naredi računovodenje rezervacij težavno, zato različni poslovni subjekti oblikujejo rezervacije različno pogosto. Prav tako pa na oblikovanje rezervacij vplivata tudi dejavnost, v kateri subjekt posluje, ter število zaposlenih. Najprej opredelimo rezervacije ter opišemo njihovo računovodenje. Navedemo in opišemo tudi značilnosti najpogostejše namene oblikovanja rezervacij, ki jih navajajo pravila računovodja ter zakonodaja, pojasnimo pa tudi davčno obravnavo rezervacij. V delu diplomskega projekta smo ugotovili, da je pogostost oblikovanja rezervacij povezana z velikostjo gospodarske družbe, saj velike in srednje družbe oblikujejo rezervacije bistveno pogosteje kot mikro družbe. Prav tako je bilo dokazano, da na oblikovanje rezervacij pomembno vplivajo prihodki, skupna vrednost sredstev in število zaposlenih, pri čemer se močnejše povezave pojavljajo, le ko te analiziramo za posamezne skupine dejavnosti.
Keywords: rezervacije, prihodki, sredstva, zaposleni
Published in DKUM: 24.11.2020; Views: 416; Downloads: 82
.pdf Full text (1,58 MB)

3.
Obseg izpada davčnih prihodkov zaradi davčnih oaz
Maja Janežič, 2017, master's thesis

Abstract: Pričujoče magistrsko delo se na podlagi analize dosedanjih znanstvenih spoznanj ukvarja s problemom delovanja davčnih oaz in posledic, ki iz tega sledijo – izpostavljen je izpad davčnih prihodkov. Začetna opredelitev davčnega sistema, davčnih oaz in strategij davčnega izogibanja v davčnih oazah daje osnovo za nadaljnjo razpravo o globalnih posledicah. Izpad davčnih prihodkov zaradi davčnih oaz je predstavljen kot najbolj viden in izmerljiv problem, opredeljen posebej za Združene države Amerike, države v razvoju ter Evropsko unijo. Dosedanje visoke ocene obsega izpada davčnih prihodkov na omenjenih območjih so zaradi oteženega raziskovanja sicer predstavljene kot nenatančne, vendar nedvomno obstoječe. V pričujočem delu so nadalje predstavljene še druge negativne posledice delovanja davčnih oaz – globalna kriza, dohodkovna neenakost in anomija.
Keywords: Davčne oaze, davki, davčni sistem, korporacije, davčno načrtovanje, davčni prihodki, globalizacija, neoliberalizem.
Published in DKUM: 07.11.2017; Views: 1437; Downloads: 193
.pdf Full text (1,10 MB)

4.
Javnofinančni vidiki intenzivnih nasadov jagodičja in primerjava z Republiko Hrvaško
Anja Ošina, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi proučujemo in analiziramo davčno ureditev dohodkov kmetov iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti. V okviru raziskovanega področja sem posebno pozornost namenila tudi obdavčitvi dohodkov iz intenzivnih nasadov jagodičja. V letu 2017 je v veljavo stopilo veliko sprememb, ki obravnavajo navedeno področje. Sprememba Zakona o dohodnini in Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, kot osnovne pravne podlage je pustila svoj pečat. Kmetom je dana možnost izbire, na kakšen način želijo, da so njihovi prihodki obravnavani z vidika dohodnine. S spremembo zakonodaje, je ta možnost še povečana. Ukinjen je prag 7. 500,00 €, ki je bil določen za obvezno ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Od letošnjega leta dalje, lahko kmetje prosto izbirajo ali želijo obdavčitev dohodkov na podlagi katastrskega dohodka ali na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov. Davčna ureditev na Hrvaškem je sicer podobna slovenski, vendar s pomembnimi razlikami. Izpostavila bi predvsem posebne podpore, ki jih v obliki davčnih olajšav država namenja ogroženim področjem. Davčne olajšave se raztezajo od občutnega znižanja davčne osnove, do popolne oprostitve plačila davka na teh področjih. Ureditev davka na dodano vrednost pri kmetijah, je še eno področje, ki ga obravnavam v okviru magistrske naloge. Ker sta obe državi članici EU, je področje davka na dodano vrednost urejeno precej podobno.
Keywords: kmetijska dejavnost, davek, katastrski dohodek, dejanski prihodki in odhodki, DDV
Published in DKUM: 04.08.2017; Views: 732; Downloads: 106
.pdf Full text (762,83 KB)

5.
Financiranje sistema za ravnanje z odpadno embalažo
Redy Petrovič Mihelič, 2017, master's thesis

Abstract: Odpadna embalaža predstavlja velik javnofinančni problem, zato sem se v nalogi osredotočil na analizo financiranja sistema za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo v Sloveniji. Proučil sem zakonodajo, pravne predpise, akterje, ki urejajo predmetno področje in ocenil dejansko stanje v letih od 2009 do 2016. Težave pri financiranju in nastanek stroškov izhajajo iz sistemskih pomanjkljivosti. Vrsto slabosti predstavlja način financiranja zbiranja odpadne embalaže, ker družbe za ravnanje z odpadno embalažo niso sofinancirale zbiranja odpadne embalaže in postavitve infrastrukture za ločeno zbiranje odpadne embalaže, temveč sta se zbiranje in nabava infrastrukture v celoti zagotavljali s ceno gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Sistem zato ni spodbujal gospodinjstev in izvajalcev gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, da bi zbrali več odpadne embalaže in ni omogočal zadostne preglednosti delovanja sistema in stroškov ter prihodkov sistema v delu, ko morajo družbe za ravnanje z odpadno embalažo zagotavljati predelavo odpadne embalaže, ki jo zberejo v sistemu. Kljub temu pa so gospodinjstva zaradi vse večje ozaveščenosti ločila vedno več odpadne embalaže, čeprav so morala zaradi uvedbe dodatne storitve plačevati zbiranje komunalnih odpadkov po višji ceni. Ministrstvo dolga leta ni zadostno posredovalo s svojimi ukrepi, ni pripravilo meril za določanje stroškov, ni pripravilo operativnega programa niti spremembe zakonodaje in tako ni vplivalo na vire financiranja, čeprav so imeli izvajalci gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov zaradi uvedbe ločenega zbiranja odpadne embalaže večje stroške, ker so morali zagotoviti dodatno infrastrukturo za ločeno zbiranje odpadne embalaže in povečati pogostost odvoza komunalnih odpadkov, česar večinoma niso mogli v celoti nadomestiti z zvišanjem cene za storitve zbiranja odpadne embalaže. Nedorečenost razmerij med udeleženci v sistemu ravnanja z odpadno embalažo je omogočala opuščanje prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in povzročala tveganje prelivanja dobičkov iz javnega v zasebni sektor, zaradi tega pa ni bil ustrezno zavarovan javni interes. Podatki za oceno doseganja okoljskih ciljev so bili precenjeni, netočni in nezanesljivi za resne analize in prenovo sistema. Spremljanje in nadzor sistema ni bil zadosten in ciljno usmerjen. K učinkovitejšemu delovanju sistema ni prispevala niti okoljska dajatev - prvič, ker ni bila pobrana v zadostni meri in drugič, ker se zbrana sredstva niso porabljala za zmanjševanje obremenjevanja okolja ali za odpravo posledic, ki nastajajo zaradi vsebnosti okolju škodljivih snovi v embalažnih materialih, kar je glavni namen načela plačila za obremenjevanje, zaradi katerega je bila okoljska dajatev uvedena. V analiziranem obdobju je neustrezna ureditev sistema dopuščala neučinkovito in nepregledno financiranje ter spremljanje in nadzor delovanja sistema za ravnanje z odpadno embalažo in tako puščala odprta vrata za vrsto tveganj znotraj financiranja sistema.
Keywords: odpadna embalaža, ministrstvo za okolje, družbe za ravnanje z odpadno embalažo, izvajalci gospodaskih javnih služb, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, financiranje, embalažnina, stroški, prihodki, okoljska dajatev.
Published in DKUM: 08.03.2017; Views: 1239; Downloads: 147
.pdf Full text (1,09 MB)

6.
UGOTAVLJANJE DAVČNE OSNOVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB V SLOVENIJI, NA HRVAŠKEM IN V SRBIJI
Klavdija Dvanajščak, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V magistrski nalogi smo predstavili davčno osnovo davka od dohodka pravnih oseb v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Opredelili smo zakon, ki davčno osnovo v posamezni državi določa in jo oblikuje. Najprej smo pogledali in opisali posamezne določbe, slovenskega Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki se nanašajo na davčno osnovo, oziroma, ki jo oblikujejo. Nato smo opisali in povzeli še posamezne določbe hrvaškega in srbskega zakona, ki določa davčno osnovo davka od dohodka pravnih oseb. Davčno osnovo smo opredelili, tako kot jo opredeljuje zakon, ki določa davčno osnovo v posamezni državi. Pojasnili smo tudi posamezne člene zakonov, ki vplivajo in oblikujejo davčno osnovo. Podali smo tudi mnenja in primere različnih avtorjev. Nenazadnje pa smo posamezne določbe vseh treh zakonov tudi kritično ovrednotili in podali naše mnenje. Najpomembnejši del naloge je torej primerjava vseh treh zakonov med seboj, v delu ki se nanaša na davčno osnovo, in naše podano mnenje o posameznih členih zakona. S tem, ko poznamo posamezne postavke v zakonu, ki vplivajo na davčno osnovo, lažje sprejemamo določene odločitve, kot je na primer v kateri primerjani državi poslovati. Vsak davčni zavezanec se sreča z določanjem davčne osnove, zato mora poznati zakonske določbe o tem kako jo oblikovati. Kaj je dovoljeno in kaj ne. Ločiti je potrebno kako se posamezne postavke pripoznajo in vrednotijo v skladu z računovodskimi standardi in med pripoznanjem teh postavk po davčni zakonodaji. Torej ugotavljamo ali se prihodki izkazujejo vsi med davčnimi prihodki ali so mogoče nekateri izvzeti iz davčne osnove po Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb. Prav tako se ugotavlja ali so vsi odhodki ugotovljeni po računovodskih standardih tudi davčno priznani odhodki po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. Ali pa niso davčno priznani in se morajo izvzeti iz davčne osnove, s tem pa se davčna osnova poveča. S poznavanjem zakonodaje lahko sprejemamo pravilne odločitve, katerih namen je davčna optimizacija.
Keywords: davčna osnova, davek od dohodka pravnih oseb, davčno priznani prihodki, davčno priznani odhodki
Published in DKUM: 10.12.2016; Views: 2076; Downloads: 181
.pdf Full text (1,74 MB)

7.
ANALIZA POSLOVANJA MLEKARN V SLOVENIJI
Dora Drnovšek, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Raziskavo smo opravili z namenom ugotavljanja in primerjanja poslovanja petih slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in predelavo mleka in mlečnih izdelkov. Opravili smo jo s pomočjo analize poslovanja, s katero smo preverili finančno stanje podjetij. Cilj raziskave je bil ugotoviti poslovni izid, finančno stanje, stanje sredstev in kapitala ter stanje stroškov in produktivnosti, v analizo vključenih podjetij. Podatke za analizo smo pridobili iz bilanc stanja, izkazov poslovnega izida in računovodskih izkazov za obdobje med letoma 2011 in 2014. Ugotovili smo, da imajo večja podjetja sicer višje prihodke, vendar jim to še ne zagotavlja boljšega poslovnega izida. S pomočjo kazalnikov smo tudi ugotovili, da imajo manjša podjetja sicer boljše razmerje med poslovnim izidom in ustvarjenimi prihodki, vendar imajo večja podjetja možnost večje proizvodnje in širše pokritosti trga in lažjega dostopa do kupcev. Kljub prednostim večjih podjetij je raziskava pokazala, da so se njihovi prihodki v opazovanem obdobju zniževali, medtem ko so manjša podjetja svoje prihodke povečevala. Ugotovili smo, da so se podjetja poslovnega izboljševanja lotevala predvsem z zniževanjem stroškov. Na podlagi opravljene raziskave smo ugotovili pomen pravilnih poslovnih odločitev in rednih analiz poslovanja.
Keywords: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, kazalniki, stroški, prihodki
Published in DKUM: 07.12.2016; Views: 1069; Downloads: 137
.pdf Full text (951,24 KB)

8.
YOUTUBE KULTURA
Laura Kovše, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Youtube je spletna stran, ki uporabnikom ne omogoča le predvajanja oziroma gledanja videoposnetkov, ampak nudi veliko večjo uporabniško izkušnjo, saj lahko lastniki kanalov komentiramo, všečkamo in delimo videoposnetke drugih uporabnikov. Obenem lahko na samo spletno stran nalagamo svoje posnetke in se naročimo na različne kanale. Youtube ne nudi le zabave, ampak lahko z njim ustvarjamo tudi prihodke – če na spletno stran nalagamo videposnetke, ki jih ustvarjamo sami, so v skladu s pravilnikom ter jih gledalci sprejmejo kot zanimive in vredne ogleda. Načinov, kako to početi, je več in so predstavljeni v nalogi. Celotna pot pa je odvisna od števila naročnikov na naš kanal na Youtubu. Biti youtuber je tudi način življenja, saj nam naročniki našega kanala oziroma oboževalci s svojo podporo odprejo poti tudi na drugih področjih kariere, kar smo dokazali na primeru youtuberjev iz Velike Britanije in z opravljenim intervjujem z uspešno slovensko youtuberko, Niko Erčulj. V samem diplomskem delu smo se osredotočili tudi na to, kako na spletni strani Youtube svoj kanal sploh ustvarimo in na kaj moramo biti pozorni, ko snemamo in ustvarjamo svoje videoposnetke: da so kar se da kakovostni in ne vsebujejo vsebine, ki bi jo lahko Youtube prepoznal kot sporno in naše posnetke odstranil, ali pa bi nas celo kdo tožil.
Keywords: Youtube, management človeških virov, prihodki, videposnetki
Published in DKUM: 17.11.2016; Views: 1741; Downloads: 192
.pdf Full text (1,62 MB)

9.
DAVČNA MORALA SLOVENSKIH MALIH IN MIKRO PODJETIJ
Simona Mlinar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Plačevanje davkov je privilegij davkoplačevalcev in države, saj ravno davki so nujno potrebni za delovanje države. V delu ugotavljamo ali davčni zavezanci prilagajo svoje davčne osnove.
Keywords: slovenska mala in mikro podjetja, davki, računovodska etika, obdavčenje, optimiranje, stroški, prihodki, zbiranje podatkov, kvantitativne metode
Published in DKUM: 02.11.2016; Views: 858; Downloads: 90
.pdf Full text (1,60 MB)

10.
POSLOVNI NAČRT PODJETJA HOTEL SLON, D.D., LJUBLJANA
Željko Vrhovac, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Poslovni načrt je eden od poglavitnih dokumentov za uspešno izvedbo poslovne priložnosti. Namen in cilj tega diplomskega dela sta predstaviti poslovni načrt za nadaljnje poslovanje podjetja Hotel Slon, d. d., Ljubljana, ki v prihodnosti načrtuje večjo prenovo. V prvem delu smo predstavili podjetje in pojasnili, kakšne so njegove trenutne konkurenčne prednosti. Nato sledijo najprej analiza panoge in predstavitev obstoječega proizvoda, v nadaljevanju pa opis, kakšni bodo proizvodi in storitve po prenovi. V tem delu opišemo tudi idejno zasnovo, na podlagi katere bo potekala prenova hotela. Naloga se nato nadaljuje z analizo trga, v kateri predstavimo konkurenco in v primerjavi z njo tudi naše prednosti. Sledi načrt trženja, v katerem nakažemo, kakšni bosta naša trženjska in cenovna strategija po prenovi. Poslovni načrt vključuje tudi poglavja, v katerih opišemo proizvodni in storitveni načrt, vodstveno skupino in kadre ter splošen terminski načrt, prav tako pa tudi, kakšna so kritična tveganja in izzivi. V zadnjem delu smo na podlagi vseh zbranih informacij naredili še finančni načrt ter predstavili pričakovano poslovanje podjetja po prenovi.
Keywords: poslovni načrt, hotel, turizem, gost, prihodki
Published in DKUM: 04.10.2016; Views: 2328; Downloads: 328
.pdf Full text (3,22 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica