| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
Personality traits of translators: a case study in some psychological characteristics common to translators : diplomsko delo
Alneja Gašpar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Osebnostne značilnosti prevajalcev: študija nekaterih skupnih psiholoških značilnosti prevajalcev se začne z mitom o rojstvu svetovnih jezikov in njihovem vplivu na razvoj prevajalske dejavnosti ter nadaljuje z zgodovinskim pregledom te iste dejavnosti, ki je postala eden najbolj iskanih svetovnih poklicev. Prevajanje je namreč zelo specifično in zahtevno delo, katerega stalni spremljevalci so stres, velik psihični napor in pritiski zaradi časovne omejenosti. Vse to pa so dejavniki, ki zelo obremenilno delujejo na psiho človeka, zato mora imeti vsak dober prevajalec neke določene osebnostne in psihološke značilnosti, ki omogočajo, da z lahkoto premaguje omenjene težave in poklicne obremenitve. Namen te študije je bil raziskati te značilnosti in ugotoviti ali so dane ali priučene. Raziskava temelji na vprašalniku osebnosti, ki ga je izpolnilo 10 študentov prevajalske smeri in 10 izkušenih prevajalcev. Ta delitev je bila potrebna za razčlenitev njihovih značilnosti na dane in tiste, pridobljene z izkušnjami. Z natančno primerjavo vseh zbranih psiholoških in osebnostnih značilnosti je bil dosežen cilj in namen te študije, saj so bile ugotovljene skupne značilnosti prevajalcev, ki so se izkazale kot večinoma dane značilnosti, izpopolnjene skozi prakso ter določen osebnostni profil, ki z nekaterimi izjemami prevajalce opredeljuje kot ekstravertirane, čutne, razumske in razumne osebe.
Keywords: prevodoslovje, angleščina, prevajanje, osebnostne lastnosti, psihologija, značilnosti, tipi osebnosti, skupne značilnosti, prevajalci, osebnostni profil, diplomska dela
Published: 20.11.2009; Views: 2451; Downloads: 271
.pdf Full text (1,04 MB)

5.
Vloga kognitivne besedne semantike za človeka kot misleče bitje in prevajalca
Ana Serena Papa, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Za temo diplomske naloge je bila izbrana vloga opisov besednih pomenov s pomočjo modelov kognitivne besedne semantike za prevajalca in prevajalsko dejavnost. Cilj raziskave je bil dokazati, da prevajalske veščine, kot jih opisuje in ugotavlja kognitivno prevodoslovje, lahko podpremo s pomočjo ugotovitev kognitivne besedne semantike. Z metodami abstrakcije in konkretizacije je bilo ugotovljeno, da so mrežni modeli kognitivne besedne semantike za opis besednih pomenov prevajalcu lahko v pomoč pri analizi izhodiščnega besedila, natančneje pri razumevanju književnih, praktično-sporazumevalnih in strokovnih besedilih; tako kot tudi pri sintezi ciljnega besedila, natančneje pri izboru ciljnih izrazov, kadar je ta otežen zaradi slovničnih in leksikalnih razlik med izhodiščnim in ciljnim jezikom ter zaradi stilističnih posebnosti izhodiščnega besedila, kar ponovno velja za književna, praktično-sporazumevalna in strokovna besedila. Pretežno eksplikativni postopki raziskave so bili ponazorjeni s konkretnimi primeri.
Keywords: prevodoslovje, prevajanje, spoznavno prevodoslovje, jezikoslovje, semantika, analiza, sinteza, mentalni procesi, strukture, diplomska dela
Published: 20.11.2009; Views: 2483; Downloads: 162
.pdf Full text (541,59 KB)

6.
SINHRONIZACIJA – ZAŽELEN JEZIKOVNI PRENOS IN PRILOŽNOST ZA SLOVENSKE PREVAJALCE
Saša Bregar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi želje po večjem cenjenju prevajalskega poklica in zaradi prepričanja, da je sinhronizacijo, obliko avdiovizualnega prevajanja, z izboljšanjem njene kakovosti mogoče v Sloveniji narediti bolj priljubljeno, se to diplomsko delo osredinja na iskanje pomanjkljivosti v procesu njenega nastanka. Širše prepričanje občinstva, da je sinhronizacija predvsem za osebe, ki podnapisom niso sposobne slediti, koristna, sicer pa da je boljša izbira podajanja prevoda avdiovizualnih vsebin podnaslavljanje, bi lahko med drugim spremenili tudi s tem, da bi za sinhronizacije režiserji izbirali teoretično in praktično dobro podkovane prevajalce. A poraja se vprašanje, če takšni prevajalci pri nas sploh obstajajo. Diplomsko delo ponuja vpogled v proces nastanka sinhronizacije v Sloveniji, posebej z vidika režiserke in dolgoletnih slovenskih prevajalk avdiovizualnih besedil, ter raziskavo o teoretičnem in praktičnem obravnavanju sinhronizacije na prevodoslovnih oddelkih Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani. Izobrazba je ključ do uspeha, zato smo raziskavo, ki je temeljila na primerjavi učnih načrtov z izsledki anket med študenti prevajalstva različnih stopenj, usmerili predvsem v preučitev dejanskega stanja obravnavanja avdiovizualnega prevajanja na prevajalskem študiju. Ugotovili smo, da je sinhronizacija pri študiju prevajalstva v Sloveniji premalo obravnavana, da pa obstajajo možnosti za izboljšanje trenutnega stanja znotraj učnih načrtov Oddelka za prevajalstvo Univerze v Ljubljani, medtem ko bi Oddelek za prevodoslovje Univerze v Mariboru v ta namen učni načrt moral spremeniti.
Keywords: sinhronizacija, sinhronizacija »usta na usta«, avdiovizualno prevajanje, prevajanje za otroke, prevodoslovje, animirani filmi
Published: 06.06.2013; Views: 1667; Downloads: 222
.pdf Full text (1,17 MB)

7.
OSVEŠČENOST O GLUHIH KOT JEZIKOVNI IN KULTURNI MANJŠINI V SLOVENIJI
Jessica Rebecca Metelko, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja prevodoslovno-sociološko raziskavo na področju osveščenosti slišeče večine o gluhih kot jezikovni in kulturni manjšini v Sloveniji. Gluhota je ravno zaradi svoje nevidnosti opredeljena kot najtežja invalidnost. Za razliko od slepote ali druge telesne invalidnosti, gluhih okoli sebe sprva ne opazimo. Opazimo šele način komunikacije, ki temelji na vizualnih elementih. Znakovno sporazumevanje ima v okviru prevodoslovja, kot mlade znanstvene vede, poseben pomen. V prvem delu diplomske naloge so predstavljene prevodoslovne in sociološke teoretične osnove, ki izhajajo iz strokovne literature. Opisane so zdravstvene osnove gluhote, kot sta stopnja in vzroki za izgubo sluha. S sociološkega vidika sta podrobneje predstavljena izobraževanje gluhih ter družbeni položaj gluhih tako v preteklosti kot sedanjosti. S prevodoslovnega vidika so prav tako obravnavani način komunikacije gluhih, znakovni jezik ter delo tolmačev slovenskega znakovnega jezika. Drugi del diplomske naloge temelji na empiričnih osnovah, ki naj bi potrdile teoretična izhodišča. Za potrditev le-teh z izkušnjami je bil narejen intervju s sekretarjem Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, gospodom Milanom Kotnikom, ki je na podlagi dolgoletnih izkušenj podal mnenje o delu z gluhimi, osveščanju javnosti in položaju gluhih v družbi. Poleg intervjuja sta bili izvedeni dve spletni anketi, ena v Sloveniji in druga v Avstriji. Podatki potrjujejo hipoteze, da je slišeča večina nezadostno osveščena o gluhih kot jezikovni in kulturni manjšini, da večina slišečih še ni bila v stiku z gluho osebo, ter da bi po njihovem mnenju večja osveščenost pripomogla k večji tolerantnosti in enakopravnejši obravnavi gluhih, ki so, glede na njihove posebne komunikacijske sposobnosti, izločeni iz globalnega in enakopravnega diskurza. Ovržena je bila hipoteza, da se slišeči večino ne zavedajo diskriminacije gluhih. Odgovori anketirancev jasno kažejo, da se zavedajo težav na področju izobraževanja, zaposlovanja in komunikacije. Prav tako je potrjena hipoteza o enaki stopnji osveščenosti o gluhih v Sloveniji in Avstriji. Sicer povprečni rezultati kažejo odstopanje v stopnji osveščenosti o gluhih, vendar je potrebno poudariti, da so tako slovenski kot tudi avstrijski anketiranci identično pravilno in napačno ocenjevali veljavnost trditev.
Keywords: prevodoslovje, znakovni jezik, tolmač, tolmačenje za skupnost, diskriminacija, segregacija, integracija
Published: 15.10.2014; Views: 1066; Downloads: 281
.pdf Full text (1,73 MB)

8.
VLOGA PREVAJANJA PRI POUKU TUJIH JEZIKOV NA OSNOVNIH ŠOLAH V PODRAVJU
Lidija Bubnjar, 2015, undergraduate thesis

Abstract: To diplomsko delo vsebuje vidike didaktike tujih jezikov in vidike prevodoslovja. Ti dve znanstveni disciplini sta povsem drugačni, a se kljub temu prepletata. Kot predmet obravnave je v ospredje postavljena vloga prevajanja pri pouku tujih jezikov na osnovnih šolah v Podravju. Z vidika didaktike tujih jezikov se pobliže seznanimo z učenjem dveh tujih jezikov, angleščine in nemščine. Sledi obširni opis pridobivanja besedišča. Uspešnost učenčevega usvajanja drugega ali tretjega jezika je odvisna od njegove motivacije, spomina in asociacij. Z vidika prevodoslovja opišem to znanstveno disciplino in podam različne opredelitve in pristope. Prevajalci se radi poslužujejo različnih orodij, ki so jim v pomoč in podporo, zato poglavje namenim prevajalskim orodjem. V problematiki primerjave učenca s prevajalcem opišem nekatere skupne lastnosti, ki jih imata, in tudi v čem se razlikujeta. Narejena je bila raziskava o prevodih in njihovi rabi ter prevajanju pri pouku tujih jezikov s strani učitelja in učenca.
Keywords: tuji jeziki, didaktika, besedišče, prevodoslovje, prevod
Published: 30.03.2015; Views: 899; Downloads: 150
.pdf Full text (1,10 MB)

9.
10.
Prevodna in terminološka analiza slovensko-nemških spletnih strani izbranih slovenskih zdravilišč
Matic Koležnik, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi Prevodna in terminološka analiza slovensko-nemških spletnih strani izbranih slovenskih zdravilišč želimo analizirati pravopisno, slovnično in slogovno raven nemškega prevoda spletnih strani devetih slovenskih naravnih zdravilišč v primerjavi z izvirnim slovenskim besedilom. Pogosto se namreč srečujemo z neustrezno in dobesedno prevedenimi turističnimi besedili in deli besedil, ki ne nagovarjajo nemško govorečih turistov in niso zapisani v skladu z njihovimi kulturno-specifičnimi prvinami in normami. Ne glede na gospodarski pomen turizma v Sloveniji, predvsem zdraviliškega turizma kot paradnega konja slovenske turistične ponudbe, so prevedene spletne strani določenih zdravilišč pomanjkljive. Raziskovalni korpus pričujoče magistrske naloge sestavlja analiza devetih slovenskih zdravilišč in term, ki svojo ponudbo ponujajo in oglašujejo v več jezikih, saj želijo privabiti čim več tujih gostov. V Sloveniji je število nemško govorečih gostov, glede na bližino Avstrije in Nemčije, ključnega pomena, saj 20,07 % tujih nočitev ustvarijo ravno Nemci in Avstrijci (podatek iz leta 2018). V mednarodnem prostoru je na področju turistične ponudbe vse večja konkurenca, zato so ustrezno prevedene in vizualno prilagojene spletne strani pomemben del uspešnega poslovanja vsakega podjetja. V nalogo je vključena analiza ustreznosti slikovnega gradiva in njegovega vpliva na vizualizacijo ponudbe na spletu. V sodobnem času avdiovizualnih medijev je ob ustreznih promocijsko-prodajno naravnanih prevodih nujno imeti zanimivo in ustrezno promocijo/prepoznavnost in vizualizacijo zdraviliško-turistične ponudbe. Magistrsko delo obravnava strokovno turistično terminologijo, ki od prevajalca, kot strokovnjaka za medkulturno posredovanje, ob prevajalskih kompetencah zahteva poznavanje turistične stroke. Turističnooglaševalska besedila naj bi bila prevedena ustrezno in jasno ter imela promocijsko-prodajno in apelativno funkcijo. Teoretični del magistrske naloge je podprt s prevodnimi teorijami z vidika prevodnih strategij po Vinayu in Darbelnetu ter z Vermeerjevo teorijo skoposa. V empiričnem delu so prikazane apelativna vloga slikovnega gradiva na spletu in razlike/neustreznosti med slovenskim izhodiščnim besedilom ter nemškim prevodom. Na podlagi ugotovljenih in analiziranih pravopisnih, slogovnih in slovničnih nivojev so podani predlogi o prevodnih izboljšavah v nemškem jeziku.
Keywords: prevodoslovje, prevajalske strategije, slovenska zdravilišča, teorija skoposa, turističnooglaševalska besedila, spletna ponudba.
Published: 23.10.2019; Views: 165; Downloads: 29
.pdf Full text (5,11 MB)

Search done in 0.47 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica