| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Vpliv logističnih dejavnikov na potovalne navade mladih
Karmen Šprah, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski projekt je sestavljen iz dveh delov. Prvi del predstavlja teoretični del, v katerem smo opredelili nekaj osnovnih pojmov, turistično povpraševanje in turistični proizvod ter informacijsko-komunikacijske tehnologije v turizmu. S pomočjo tujih spoznanj smo navedli vlogo logistike v turizmu, opisali oskrbovalno verigo v turizmu, pomembnost informacij in opisali transport v turizmu. V drugem delu naloge podrobneje predstavimo značilnosti potovalnih navad mladih, vir teh podatkov predstavlja analiza anketnega vprašalnika, ki je bila opravljena. Cilj ankete je bil pridobiti čim bolj popolno analizo potovalnih navad mladih. Namen ankete je bil, da ocenimo, ali so naše hipoteze potrjene ali zavrnjene.
Keywords: Turistični proizvod, turistično povpraševanje, mladinski turizem, potovalne navade, transport, oskrbovalna veriga
Published: 15.06.2021; Views: 88; Downloads: 22
.pdf Full text (1,08 MB)

2.
Potovalne navade športnih privržencev motogp dirk
Nika Samec, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo, katerega naslov je Potovalne navade športnih privržencev MotoGP dirk, se ukvarja s transportnimi povezavami, prisotnimi v okviru tovrstnih dogodkov, in vplivu, ki ga imajo te povezave na sam obisk dirk. V diplomskem delu smo predstavili glavne značilnosti transportnih povezav, ki so v našem primeru prisotne, ter pojasnili vplive, ki jih imajo turistični dogodki na destinacije, kjer potekajo. Upoštevali in pojasnili smo tudi naravo obravnavane skupine ljudi, športnih privržencev, njihovih motivov za potovanja in ostalih dejavnikov, ki poleg transportnih povezav igrajo vlogo v njihovih odločitvah o potovanju na veliki športni dogodek, kot je prvenstvo MotoGP. Za lažje razumevanje smo na kratko predstavili tudi samo prvenstvo kot športni dogodek, na podlagi katerega smo kasneje naredili raziskavo, ki je hkrati tudi temelj naše diplomske naloge. V praktičnem delu smo s pomočjo odgovorov, ki smo jih dobili s pomočjo anketnih vprašalnikov, prišli do ugotovitev, ki smo jih potrebovali za vrednotenje hipotez, ki smo jih na začetku postavili. Končne ugotovitve anket smo ponazorili s pomočjo grafov, izdelanih za vsako zastavljeno vprašanje posebej.
Keywords: potovalne navade, transport, dirke MotoGP, športni dogodki, športni privrženci, turistične destinacije
Published: 13.11.2020; Views: 214; Downloads: 31
.pdf Full text (1,12 MB)

3.
ANALIZA MOBILNOSTI IN DOSTOPNOSTI ZA POSEBNE GENERATORJE PROMETA
Danijel Hojski, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je predstavljena prometna terenska raziskava pokopališč v Dvorjanah, na Dobravi ter na Pobrežju. V okviru raziskave so analizirani generacija, distribucija, modal split, struktura povpraševanja in dostopnost posameznega pokopališča ter potovalne navade obiskovalcev. Na podlagi rezultatov so bile ugotovljene zakonitosti in specifike povpraševanja na pokopališčih ter razviti ukrepi za izboljšanje mobilnosti obiskovalcev in dostopnosti obravnavanih pokopališč.
Keywords: prometno inženirstvo, pokopališče, terenska raziskava, generacija, dostopnost, povpraševanje, mobilnost, potovalne navade
Published: 22.12.2016; Views: 955; Downloads: 102
.pdf Full text (3,47 MB)

4.
POTOVALNI VZORCI V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI
Ines Dobnik, 2016, master's thesis

Abstract: V občini Šmartno ob Paki je bila izvedena prva raziskava o potovalnih navadah prebivalcev, s poudarkom na starejši populaciji. V njenem okviru so člani petdesetih gospodinjstev z okoliških krajev v juliju 2015 odgovarjali na vprašanja o lastništvu osebnega avtomobila, številu potovanj na dan, namenu, času in trajanju potovanj ter uporabljenih prometnih sredstvih. Zbrani podatki omogočajo celovit pregled nad značilnostmi potovalnih navad prebivalcev obravnavanega območja, hkrati pa lahko služijo kot statistična osnova za uvajanje novih ukrepov na področju urejanja prometa in mobilnosti ter za spremljanje njihove uspešnosti
Keywords: potovalne navade, potovalni vzorci, anketiranje, analiziranje
Published: 14.10.2016; Views: 899; Downloads: 65
.pdf Full text (1,66 MB)

5.
ANALIZA NEZABELEŽENIH VOZNIH POTI V MESTIH
Valerija Virant, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vozniki osebnih avtomobilov v mestih opravljajo svoje poti po mestnem cestnem omrežju. Pri tem nek del svoje poti opravijo po prometnih površinah, ki niso zajete v uradnih evidencah o cestah in cestnem prometu (parkirišča, dvorišča, nekategorizirane ceste). V nalogi smo sledili petdesetih naključno izbranim voznikom ter analizirali njihove poti po Mariboru. Ugotavljamo, da je 11% vsega prometnega dela opravljenih izven omrežja javnih kategoriziranih cest.
Keywords: Potovalne navade, osebni avtomobil, izbor poti, prometni model, Maribor
Published: 26.09.2016; Views: 521; Downloads: 85
.pdf Full text (4,68 MB)

6.
POTOVALNE NAVADE V OBČINI KUNGOTA
Izidor Mandl, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Predmet obravnave v diplomskem delu bodo potovalne navade prebivalstva v občini Kungota. Ob ustanovitvi samostojne občine Kungota, je Zgornja Kungota postala občinsko središče s centralnimi družbenimi funkcijami in sedežem občinske uprave. V njej se razvija manjša obrtniška dejavnost in trgovinsko – storitvena dejavnost. V diplomski nalogi bo naš problem ta, da z anketo po gospodinjstvih ugotovimo kakšne so dejanske potovalne navade prebivalcev občine Kungota. Z analizo podatkov bomo rezultate ovrednotili in dobili uvid v potovanja občanov.
Keywords: promet, potovalne navade
Published: 21.09.2016; Views: 820; Downloads: 62
.pdf Full text (1,97 MB)

7.
VPLIV INVESTICIJ V PROMETNO INFRASTRUKTURO NA POTOVALNE NAVADE LJUDI
Mateja Jaklin, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo preverili, kakšen vpliv so imele investicije v cestno infrastrukturo v občini Velika Polana na potovalne navade ljudi in na njihovo varnost v prometu. Z anketo smo preverili, ali se občani zdaj po rekonstrukciji cestne infrastrukture počutijo bolj varne v prometu, kot pa so se pred rekonstrukcijo in ali so se spremenile njihove potovalne navade.
Keywords: investicije, prometna infrastruktura, potovalne navade ljudi
Published: 20.09.2016; Views: 617; Downloads: 63
.pdf Full text (2,37 MB)

8.
MOBILNOST LJUDI V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Jožica Uršnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Večji del energije v Sloveniji se porabi za transport, poleg tega ima transport številne negativne vplive na ljudi in okolje. Posebno kritičen je cestni transport z osebnimi vozili. Z načrtovanjem urbane trajnostne mobilnosti se želi uvesti trajnostne oblike prevoza (javni transport in kolesarjanje). Trajnostna mobilnost pomeni zagotoviti učinkovito mobilnost za vse ljudi ob hkratnem zmanjšanju porabe neobnovljivih virov energije in negativnih okoljskih učinkov, kar se odraža v izboljšanju kakovosti življenja. Trajnostna mobilnost zahteva spoštovanje gospodarskih, socialnih in naravnih omejitev ter odgovorno ravnanje do prihodnjih generacij. V nalogi sem na primeru Občine Miklavž na Dravskem polju preučevala potovalne navade domačinov in uporabo transportnih sredstev pri vsakodnevnih opravilih (prevozi v službo in v prostem času ) in v času dopustov. Glavna ugotovitev raziskave glede mobilnosti odraslih oseb je, da večina ne uporablja javnega prevoza, čeprav je ta dobro organiziran; kljub relativno visoki ceni pogonskega goriva domačini še vedno najpogosteje uporabljajo osebni avtomobil. Tudi pri prevozih otrok v šolo prevladuje osebni prevoz ob rahlem naraščanju uporabe javnega prevoza. Večja uporaba sredstev javnega prevoza bi lahko izboljšala bivanjske pogoje domačinov.
Keywords: potovalne navade ljudi, promet v urbanem okolju, trajnostna mobilnost, dnevna mobilnost ljudi, mobilnost ljudi v času dopustov in počitnic, prevoz z osebnimi vozili, javni potniški prevoz.
Published: 25.08.2015; Views: 830; Downloads: 86
.pdf Full text (700,91 KB)

9.
Napovedovanje učinkov ukrepov spodbujanja javnega prevoza potnikov
Marjan Lep, Simon Hmelak, 2011, original scientific article

Abstract: V Sloveniji že leta izjavljamo, da želimo imeti bolj trajnostno mobilnost, na terenu pa lahko ugotovimo drugačna dejstva. Pri razvoju sistema javnega potniškega prometa se sprašujemo predvsem, kam investirati javni denar, da bo prišlo do želenih premikov v izboru načina potovanja. V podporo nosilcem odločanja je razvit model v obliki enačbe, s pomočjo katere je moč verodostojneje napovedati učinke ukrepov, kot so integrirana enotna vozovnica, bistveno znižanje cene vozovnic, sprememba cene parkiranja v mestih, povečanje obsega ponudbe vlakov itd. Model je validiran in umerjen na vzorcu potovanj na delo iz okoliških naselij v Maribor.
Keywords: javni potniški promet, vozači, potovalne navade, izbor sredstva, logit, Maribor
Published: 10.07.2015; Views: 818; Downloads: 81
.pdf Full text (191,38 KB)
This document has many files! More...

10.
POTOVALNE NAVADE OBISKOVALCEV FITNES CENTROV
Mitja Duh, 2013, diploma project paper

Abstract: V projektni nalogi so s spletno anketo pridobljeni podatki o potovalnih navadah obiskovalcev fitnes centrov. S pomočjo teh podatkov smo ugotavljali, ali so anketiranci bolj osveščeni, kar se tiče varovanja okolja z uporabo drugih, bolj ekoloških oblik prevoza, kot so javni potniški prevoz, kolo in hoja.
Keywords: potovalne navade, anketiranje, fitnes center
Published: 05.09.2013; Views: 953; Downloads: 70
.pdf Full text (1,08 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica