| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Varstvo poslovne skrivnosti v podjetju s poudarkom na računovodskih informacijah
Larisa Trinkaus, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Poslovne skrivnosti imajo velik pomen za podjetje, saj vsebujejo znanje zaposlenih, razvoj ipd., ki bi konkurenci omogočile večji napredek brez vloženih stroškov. Ob primeri izdaje le teh, je vključeno notranjo okolje podjetja in zunanjo, med temi spada tudi zaupanje odjemalcev in trga. V tem diplomskem projektu bomo spoznali kaj so poslovne skrivnosti, njihovo opredelitev po določenih zakonih, lastnosti dobrih poslovnih informacij, stroške oz. izgube ob izdaji ipd. Hkrati bomo v diplomskem delu tudi spoznali računovodske informacije in osebe, ki imajo z njimi največ stika- računovodje. Cilj tega projekta je da spoznamo pomen poslovnih informacij za podjetja in s pomočjo ankete, spoznamo tudi njihovo zavedanje o tem.
Keywords: Poslovna skrivnost, računovodski izkazi, zakon o poslovni skrivnosti, poslovne informacije, računovodstvo.
Published in DKUM: 14.10.2020; Views: 911; Downloads: 87
.pdf Full text (1,42 MB)

2.
Varstvo tajnega znanja in izkušenj ter poslovnih skrivnosti v luči slovenskega prava in prava EU
Tanja Gole, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava poslovno skrivnost ter tehnično znanje in izkušnje v luči slovenskega pravnega reda in prava EU. V zvezi s tem ugotavlja, da pojem poslovna skrivnost ni poenoten, kar predstavlja problem in povzroča zmedo pri osebah, ki jih pravo s predpisi varuje. V slovenskem pravnem redu je poslovna skrivnost definirana v različnih zakonih, a jo določeni zakoni interpretirajo širše kot drugi. Določeni podatki se tako po enem zakonu smatrajo za poslovno skrivnost in jih zakon kot take tudi varuje, medtem ko se ti isti podatki ne štejejo za dovolj bistvene, da bi jih po drugem zakonu lahko kvalificirali kot poslovno skrivnost. Tudi v pravu EU pojem ni bil poenoten do sprejema Direktive o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj, katere namen je harmonizacija pravil s področja varovanja poslovne skrivnosti ter s tem pospeševanje mednarodnega sodelovanja. Različna pravila glede varstva poslovne skrivnosti ter tajnega znanja in izkušenj namreč preprečujejo nemoteno delovanje ter rast notranjega trga, kar ni dobro niti za gospodarske družbe niti za Unijo samo. Slovenski pravni red bo navedeno direktivo implementiral z Zakonom o poslovnih skrivnostih. Zakon je trenutno v pripravljalni fazi tako da se še ne ve, ali bo upošteval načelo minimalne harmonizacije in določena področja morda uredil strožje z namenom boljšega varstva poslovne skrivnosti. Z njegovim sprejetjem pa bo tako tudi v slovenskem pravnem redu poenotena definicija pojma poslovna skrivnost. Ugotoviti je mogoče, da kljub pravni naravi poslovne skrivnosti in njenemu namenu varovanja konkurenčne prednosti gospodarske družbe na trgu, zakon še vseeno daje prednost javnemu interesu v določenih primerih. Ekonomski interes se tako umakne javnemu interesu v primeru varstva javnega zdravja, varovanja okolja ter zaščiti potrošnikov. Prav tako je ugotoviti, da pojem tajno znanje in izkušnje spada pod poslovno skrivnost in sicer kot poseben del poslovne skrivnosti zaradi njegove tehnične narave in pogoja tajnosti. Kljub temu pa delo predstavi tudi mnenja različnih avtorjev, ki si niso enotni in je v literaturi zato mogoče najti tri različna stališča – tajno znanje in izkušnje so del poslovne skrivnosti, tajno znanje in izkušnje so svojevrstna kategorija ter tajno znanje in izkušnje so poseben, bolj specializiran del poslovnih skrivnosti. Pravo EU je navedeno dilemo rešilo tako, da razlaga pojem poslovna skrivnost široko in z njim razume tudi tajno znanje in izkušnje. Navedeni problemi so v magistrskem delu obravnavani predvsem s pomočjo razlage zakonov, strokovnih del in tudi s sodno prakso.
Keywords: poslovna skrivnost, tajno znanje in izkušnje, Direktiva o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj, TRIPS, nezakoniti načini pridobitve poslovne skrivnosti, pogodba o licenci, sporazum o nerazkritju informacij
Published in DKUM: 09.02.2018; Views: 1695; Downloads: 240
.pdf Full text (933,42 KB)

3.
Varstvo poslovne skrivnosti v računovodskem podjetju
Ksenija Jevšinek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Najbolj učinkovita rešitev varovanja poslovne skrivnosti je, da smo vedno en korak pred izdajalcem poslovne skrivnosti. Podatki v obliki t. i. poslovne skrivnosti postajajo vse pomembnejši del premoženja družb, njihova varnost pa postaja vedno bolj kompleksna. Iskanje oblik varovanja je postopek, ki se zaradi razvoja in napredka tehnologije nikoli ne zaključi. Za razumevanje poslovne skrivnosti je treba proučiti, kaj sploh pomeni pojem poslovna skrivnost oziroma tajnost. V diplomskem projektu smo raziskovali načine zaščite poslovne skrivnosti v računovodskem podjetju. Za pridobitev ustreznih podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga posredovali v reševanje izključno računovodskim podjetjem. Zanimalo nas je, kako se posvetijo varovanju poslovne skrivnosti in v kakšni meri imajo vzpostavljen sistem nadzora nad zaposlenimi. Zanimivo je, da se računovodska podjetja trudijo obvarovati poslovne skrivnosti, vendar ne v zadostni meri, kot bi to pričakovali.
Keywords: poslovna skrivnost, varstvo, računovodja, pravne podlage
Published in DKUM: 10.11.2017; Views: 1509; Downloads: 260
.pdf Full text (1,28 MB)

4.
Glavna obravnava - načelo javnosti in koncentracije
Anita Sever, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava eno izmed najpomembnejših faz civilnega pravdnega postopka, glavno obravnavo in dve temeljni načeli, ki prideta na glavni obravnavi še posebej do izraza. To sta načelo javnosti in načelo koncentracije postopka. Vsako izmed obeh načel je v diplomski nalogi podrobno analizirano, in predstavljeno tudi skozi aktualno novelo ZPP-E. S pomočjo strokovne literature, sodne prakse, zakonov in tudi nekaterih, za to temo pomembnih internetnih virov, pa je razložen tudi sam pomen glavne obravnave skozi spremembe, ki jih je prinesla že prej omenjena novela. V povezavi z načelom javnosti so opisani primeri, v katerih pride do izključitve le te. Veliko pozornosti pa sem namenila predvsem novelirani ureditvi nekaterih institutov, ki so posredno povezani s tem načelom. Drugo posebno načelo pravdnega postopka, ki ga zajema ta diplomska naloga, pa je načelo koncentracije postopka. V diplomski nalogi sem predstavila sam razvoj tega načela skozi različne novele Zakona o pravdnem postopku. Poudarek pa je na trenutno aktualni ureditvi načela po noveli ZPP-E. Na kratko sem omenila tudi pomen omenjenega načela v posebnih postopkih in opisala posledice kršitve načela.
Keywords: civilni pravdni postopek, glavna obravnava, novela ZPP-E, načelo javnosti, poslovna skrivnost, tajni podatki, načelo koncentracije, program vodenja, pripravljalni narok
Published in DKUM: 22.09.2017; Views: 2283; Downloads: 357
.pdf Full text (319,27 KB)

5.
PRIMERJALNO-PRAVNI PRIKAZ POGLAVITNIH ZNAČILNOSTI ZAŠČITE PATENTA IN VARTSVA POSLOVNE SKRIVNOSTI V SLOVENIJI, NA HRVAŠKEM IN V AVSTRIJI
Jerneja Kure Zupančič, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga v teoretičnem delu predstavlja primerjalno-pravni prikaz poglavitnih značilnosti zaščite patenta in varstva poslovne skrivnosti v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem. Končna splošna ugotovitev predelane literature in virov je, da je na obeh področjih obravnavanih držav več podobnosti kot razlik. Obenem naloga predstavi tudi razmerje med področjema prava intelektualne lastnine / prava industrijske lastnine in konkurenčnega prava / prava nelojalne konkurence. Pravni teoretiki so različnega mnenja, vendar na splošno povezava med obema področjema obstaja. Sledi obravnava dileme, v kateri se ukvarjamo z vprašanjem, kateri mehanizem zaščite je boljši, patent ali poslovna skrivnost. Poudariti je potrebno, da ni mogoče določiti, kateri institut je primerneje uporabiti, saj je za vsak konkreten primer lahko boljši oziroma učinkovitejši drug mehanizem zaščite. Glede na situacijo mora vsak izumitelj pretehtati pozitivne in negativne strani zaščite in se nato odločiti za primernejšo zaščito oziroma varstvo. Na podlagi predelane teorije sledi praktično delo v obliki ankete; Patent ali poslovna skrivnost v slovenskih podjetjih. Z anketo želimo pridobiti čim več različnih podatkov, tako o inovativnosti podjetij, številu patentov, razlogov za odločitev za en ali drug mehanizem zaščite, ovirah in pozitivnih lastnostih patenta ali poslovne skrivnosti. Zanimali so nas tudi podatki o internih aktih, določbah v pogodbi o zaposlitvi in pogodbah o ne razkrivanju informacij, ki določajo varovanje poslovnih skrivnosti itd. Kljub slabi odzivnosti slovenskih podjetij vseeno lahko ugotovimo, da so rezultati primerljivi z že opravljeno, obsežnejšo raziskavo področja intelektualne lastnine v Sloveniji.
Keywords: Patent, poslovna skrivnost, industrijska lastnina, nelojalna konkurenca, Slovenija, Avstrija, Hrvaška.
Published in DKUM: 21.07.2014; Views: 2162; Downloads: 383
.pdf Full text (1,04 MB)

6.
Obveščevalna dejavnost na ekonomskem področju : magistrsko delo
Jernej Podgornik, 2013, master's thesis

Abstract: Obveščevalna dejavnost na ekonomskem področju je v zadnjih dveh desetletjih postala temelj stabilnosti držav na eni in konkurenčnega napredka gospodarskih družb na drugi strani. Večina obveščevalnih aktivnosti na področju ekonomije in gospodarstva obsega legalne pristope pridobivanja in vrednotenja podatkov. Izjema je vohunjenje, ki je v gospodarstvu še vedno prisotno. Visoka stopnja tveganja in možnosti pravnih sankcij odtehta želja po hitrem doseganju gospodarske rasti in približevanju najbolj uspešnim konkurentom na trgu. V procesu globalizacije in bliskovitega razvoja novih tehnologij je postala skrb za varovanje poslovnih skrivnosti in tržnih prednosti težji zalogaj, kot kadarkoli prej. Obenem so se gospodarske družbe znašle v položaju, ko morajo svojo eksistenco graditi na stalnem razvoju in držanja koraka pred konkurenco. Spremljanje dejavnosti konkurenčnih družb, analiziranje njihovih razvojnih kapacitet, proizvodnih procesov in končnih produktov je ena ključnih nalog vsakega razvojno naravnanega podjetja. Potrebe po izvajanju temeljitih poizvedb o poslovanju konkurenčnih družb, preteklosti zaposlenih in njihovi lojalnosti, preverjanj skrbnosti poslovanja podjetij v primerih prevzemov in nakupov, tržnih študij in svetovalnih storitev so v tujini sprožile hiter razvoj zasebne obveščevalne dejavnosti. Na potrebe trga so odgovorile zasebne poizvedovalno-svetovalne agencije, ki so se v zadnjih dvajsetih letih pojavile predvsem v ZDA in Zahodni Evropi. V Sloveniji se sistemsko obravnavanje obveščevalne dejavnosti na ekonomskem področju še ni povsem prijelo, a majhnosti navkljub vprašanj gospodarske varnosti na račun obveščevalnega delovanja tujih akterjev ne gre zanemarjati. Razvita in izvozno naravnana domača podjetja se tega dobro zavedajo in tudi zaradi tega uspešno poslujejo. Razmere na trgu zahtevajo dodaten razvoj in vlaganja v celovitost varnostnih sistemov v podjetjih in spremljanje konkurence. Pri tem pa so v vseh vidikih obveščevalne dejavnosti na ekonomskem področju v Sloveniji še velike rezerve.
Keywords: gospodarstvo, obveščevalna dejavnost, ekonomska obveščevalna dejavnost, tajni podatki, poslovna skrivnost, gospodarsko vohunstvo, konkurenčno poizvedovanje, magistrska dela
Published in DKUM: 04.09.2013; Views: 2318; Downloads: 381
.pdf Full text (629,53 KB)

7.
IZUM V DELOVNEM RAZMERJU IN PRAVICA DO NAGRADE
Jana Slakan, 2012, master's thesis

Abstract: Nagrada za inovacijo mora biti vzpodbuda za inoviranje. V primerjavi s poslovno skrivnostjo so visoki stroški največja slabost patentiranja izuma, ki jih majhna in srednje velika podjetja težko zmorejo. Zakon o izumih iz delovnega razmerja določa obvezno nagrajevanje za izume ustvarjene v delovnem razmerju ter ureja druge pravice in obveznosti delodajalcev, ki izhajajo iz izumov, ustvarjenih v delovnem razmerju. Podrobnejše kriterije za odmero nagrade določa Pravilnik o nagradah za izume iz delovnega razmerja. Pravica do nagrade je odvisna od dejstva, ali gre za prosti ali službeni izum, ki ga Zakon o izumih iz delovnega razmerja opredeljuje kot neposredni službeni izum, ki je ustvarjen pri izpolnjevanju pogodbe o zaposlitvi, na izrecno zahtevo delodajalca ali pa na podlagi posebne pogodbe med delodajalcem in delavcem. V skladu z omenjenim zakonom je službeni izum tudi posredni službeni izum.
Keywords: patent, poslovna skrivnost, službeni izum, nagrada, delavec, delodajalec
Published in DKUM: 06.02.2013; Views: 3326; Downloads: 392
URL Link to full text

8.
VPLIV NOVELE ZPOmK-1A NA VEČJO UČINKOVITOST URADA ZA VARSTVO KONKURENCE
Simona Ojsteršek Turinek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Avtorica v nalogi obravnava delovanje Urada RS za varstvo konkurence. Varstvo konkurence je v našem pravnem redu urejeno v konkurenčnem pravu kot delu tržnega prava. Konkurenčno pravo urejata dva zakona; Zakon o varstvu konkurence ZVK in Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence ZPOmK-1. Avtorica se v nalogi osredotoča predvsem na delo Urada v skladu z določili prve novele ZPOmK-1. Avtorica v nalogi ugotavlja, da je bilo delo Urada pred sprejetjem novele ZPOmK-1A izredno oteženo. Urad namreč do sprejetja prve novele ni imel pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov in tako ni mogel pridobiti podatkov s katerimi bi mnogokrat lahko dokazal kršitve konkurenčnih pravil. Nadalje je lahko le od sodišča zahteval izročitev kopij dokumentacije pomembne za njegovo delo, in tako ni mogel dostopati do podatkov, ki so jih zasegli drugi organi. Prav tako ni mogel sankcionirati fizičnih oseb, ki s podjetjem niso bile v zvezi, pa so kljub temu ovirale preiskavo pooblaščenih oseb Urada v podjetju, itd. S sprejetjem ZPOmK-1A je Urad pridobil pomembna pooblastila in pristojnosti za lažje oz. kakovostnejše opravljanje svojega dela. Avtorica se v nalogi podrobneje ukvarja s temi pooblastili in pristojnostmi.
Keywords: konkurenčno pravo, Urad za varstvo konkurence, osebni podatki, poslovna skrivnost, zaupni podatki, preiskava, program prizanesljivosti, globa
Published in DKUM: 17.07.2012; Views: 2354; Downloads: 174
.pdf Full text (641,08 KB)

9.
Pravni vidik obveščevalnih dejavnosti na ekonomskem področju : diplomsko delo univerzitetnega študija
Gorazd Bratuž, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Obveščevalna dejavnost je v zadnjih letih doživela temeljito preobrazbo, saj ni več dostopna le državnim aparatom, temveč njena znanja izkoriščajo širše množice zunaj tega aparata. V dobi informacijske tehnologije in vse močnejše globalizacije se je obveščevalna dejavnost pojavila tudi na ekonomskem področju. Diplomsko delo obravnava del pravne ureditve obveščevalne dejavnosti na gospodarskem področju. Obravnava gospodarsko vohunstvo, ki je močno povezano s poslovnimi skrivnostmi. Tistega, ki izvaja gospodarsko vohunstvo zanimajo podatki, ki so poslovna skrivnost. Takšni podatki pomenijo za podjetje, ki z drugimi podjetji tekmuje na trgu primerjalno prednost in so zato izpostavljeni tveganju, da si jih bodo konkurenčna podjetja hotela prilastiti. V prvem delu diplomskega dela obravnavamo pojme, ki so temeljni za razumevanje področja gospodarskega vohunstva in poslovne skrivnosti. V drugem delu je obravnavana normativna ureditev poslovne skrivnosti v slovenskem pravnem prostoru. Obravnavana je ureditev od Ustave Republike Slovenije do najpomembnejših področnih zakonov, ki so na gospodarskem, kazenskem, civilnem in upravnem področju. Temeljni zakon, ki ureja področje poslovnih skrivnosti je Zakon o gospodarskih družbah. Pri posameznem zakonu smo poskušali izpostaviti slabosti ureditve, predlagani so tudi ukrepi, s katerimi naj podjetje preprečuje gospodarsko vohunstvo in kako naj ravna podjetje, ko je že bilo žrtev gospodarskega vohunstva in izdaje poslovnih skrivnosti.
Keywords: obveščevalna dejavnost, tajni podatki, poslovna skrivnost, gospodarsko vohunstvo, pravni vidik, diplomske naloge
Published in DKUM: 11.07.2012; Views: 2179; Downloads: 246
.pdf Full text (391,27 KB)

10.
Varovanje poslovnih skrivnosti v gospodarskih družbah : specialistièno delo
Vili Španinger, 2006, specialist thesis

Keywords: poslovna skrivnost, gospodarska družba, tajnost
Published in DKUM: 04.06.2012; Views: 1910; Downloads: 98

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica