| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 18 / 18
First pagePrevious page12Next pageLast page
11.
OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU
Reni Hedžet, 2012, master's thesis/paper

Abstract: Življenje današnjega časa nam komaj še dopušča, da si vzamemo čas za sprostitev in zabavo. Prinaša vedno nove izzive, ter obremenitve. Vse več je konfliktnih situacij, zato moramo najti mejo oziroma ohraniti ravnovesje med delom in sprostitvijo. Konflikti se pojavljajo, kadar imamo ljudje nasprotujoča prepričanja, vrednote, cilje in interese. Konflikti so prisotni v vsakem odnosu in se jim je zelo težko izogniti. Do konfliktov pa pride, kadar se z nekom ne strinjamo, ne moremo sprejeti njihovih prepričanj, vrednot in rešitev. Vedno več konfliktnih situacij vpliva na to, da ljudje ne delujejo več optimalno, kar se kaže tudi v uspešnosti. Kadar nastopijo konflikti, moramo skupno sodelovati pri oblikovanju skupnih rešitev. In takšne rešitve pripeljejo do nekega skupnega cilja. Dokler pa pri konfliktu ne najdemo skupne rešitve in vztraja vsak pri svojem pogledu, tako dolgo tudi ne bomo našli rešitve konflikta. Najpomembnejše pri obvladovanju konfliktov je, da se njihovega obvladovanja lotimo takoj. Sicer je morda mamljivo pomisliti, da se bodo težave rešile kar same od sebe, vendar pa se to le redkokdaj zgodi, po navado se položaj še poslabša. Dokler bodo ljudje imeli svoja mnenja oziroma poglede na določene stvari, tako dolgo bodo prisotni tudi konflikti. Pomembno pa je tudi, kako se bomo lotili obvladovanja konfliktov. Če bomo tolerantni, če bomo sprejemali mnenja drugih ljudi in njihov pogled na določeno stvar, bomo konflikte tudi obvladovali in konfliktov bo tudi manj. Sposobnost obvladovanja konfliktov pa zagotavlja dolgoročen uspeh. Še le, ko bomo problem zaznali, ga bomo s skupnimi močmi lahko tudi rešili, s tem pa omogočili, da se bomo na delovnem mestu dobro počutili in bomo vse naloge dobro opravljali, kar ne bo prineslo zadovoljstva samo posamezniku, ampak celotni organizaciji.
Keywords: organizacija, vzgojno izobraževalni zavod, vzroki konfliktov v vzgojno izobraževalnem zavodu, posledice konfliktov, obvladovanje konfliktov, reševanje konfliktov, strokovni delavci, managerji, zadovoljstvo
Published: 23.02.2012; Views: 1826; Downloads: 197
.pdf Full text (973,52 KB)

12.
OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V PODJETJU
Darko Rožman, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Konflikti so prisotni v našem vsakdanjem življenju. Vsak dan slišimo, beremo in se pogovarjamo o konfliktih med političnimi strankami, družinskimi člani, podjetji. Nobena izjema pa niso niti konflikti na delovnem mestu v organizaciji. Pogosto se jih branimo, saj imajo konflikti negativen pred zvok, v diplomski nalogi pa smo se naučili in predstavili tudi pozitivne lastnosti konfliktov, ki so koristni za razvoj podjetja. Vzrok za nastanek konfliktov je lahko naša nepripravljenost na spremembe ali pa tudi način upravljanja podjetja, ki je neprilagodljiv za nove izzive okolja. V praksi ni podjetja kjer ne bi bili prisotni konflikti. Podjetje, ki trdi, da znotraj njega ni konfliktov živi v iluziji. Konflikte je potrebno reševati in ne bežati pred njimi, kajti v tem primeru se lahko situacija samo poglobi in poslabša. Za uspešno reševanje konflikta je potrebno poznati njegov izvor, nato pa se lahko lotimo reševanja le-tega. V podjetju je veliko vzrokov, ki lahko privedejo do nastanka konfliktov, kot so preobremenjenost z delom, prenizka plača, različni cilji in interesi zaposlenih, zato je potrebno vzpostaviti dobro vodstvo in organizacijo, ki mora uspešno upravljati z nastalimi konflikti.
Keywords: konflikt, upravljanje konfliktov, intrapersonalni konflikt, posledice konfliktov, reševanje konfliktov, komunikacija, medosebni odnosi
Published: 09.07.2013; Views: 1244; Downloads: 151
.pdf Full text (411,44 KB)

13.
MANAGEMENTSKI VIDIKI KONFLIKTOV V ORGANIZACIJI X
Urška Lesjak, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo ugotavljali, kaj se dogaja z vidika managementa, z reševanjem konfliktov in komunikacijo v organizaciji. Reševanje konfliktov je pomemben del vsake organizacije, saj se s tem zagotovi zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Komunikacija pa poskrbi, da do konfliktov ne prihaja v tako veliki meri, če pa že pride do njih, pa dobra komunikacija poskrbi, da je reševanje hitro in učinkovito. V prvem, teoretičnem delu naloge smo razložili nekatere pojme komunikacije in konfliktov. Navedli smo nekaj definicij, ki se nanašajo na konflikte v organizacijah, pa tudi nekaj splošnih definicij. Konflikt je nasprotje, ki nastane zaradi nestrinjanj med člani organizacije ali pa med posamezniki v vsakdanjem življenju, zelo pomembno pri tem pa je, da se konflikt reši na primeren način. V tem delu naloge smo razložili nekaj metod, strategij in načinov reševanja konfliktov. V nalogo smo zajeli nekaj pojmov komuniciranja, saj je ravno komuniciranje izredno pomembno za reševanje konfliktov. Boljša kot je komunikacija med člani neke organizacije, učinkovitejše se rešijo konflikti ali pa do njih zaradi dobrega pretoka informacij sploh ne pride. Navedli smo nekaj splošnih definicij komuniciranja, vendar pa smo se bolj osredotočili na opredelitev poslovnega in organizacijskega komuniciranja ter na to, kako poteka proces komuniciranja v organizaciji. Opisali smo nekaj vrst, motenj in ovir procesa komuniciranja. Drugi del magistrske naloge se je nanašal na anketo, ki smo jo izvedli v izbrani organizaciji. Predstavili smo nekaj osnovnih podatkov organizacije x, nato pa smo podrobneje razložili pridobljene rezultate ankete. Anketirali smo 50 režijskih delavcev, ti so odgovarjali na zastavljena vprašanja zaprtega tipa. Dobljeni podatki so nas pripeljali do zanimivih spoznanj, s pomočjo katerih smo lahko ovrgli ali potrdili postavljene hipoteze. Na podlagi rezultatov ankete smo tako podali ključne ugotovitve in možne izboljšave. Po zapisanem v teoretičnem in empiričnem delu naloge lahko rečemo, da se konflikti v organizaciji x pojavljajo stalno, velik vpliv na njihovo reševanje pa ima komunikacija, torej pretok informacij iz enega dela organizacije v drugega. Če je ta pretok dober, potem v organizaciji komunikacija poteka zelo dobro, torej informacije krožijo in se ne izgubljajo. Zaposleni lahko z dobro komunikacijo rešijo nastale konflikte ali pa celo preprečijo nastanek novih.
Keywords: Konflikt, reševanje konfliktov, vrste, strategije, vzroki, posledice konfliktov, komunikacija, poslovno komuniciranje, proces in model komuniciranja, organizacija, management.
Published: 09.01.2014; Views: 833; Downloads: 178
.pdf Full text (1,37 MB)

14.
OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V ORGANIZACIJI
Sabina Benkič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi opredeljujemo pomen konfliktov in njihovo reševanje v organizaciji. V vsaki organizaciji kdaj naletimo na konfliktno situacijo. Konflikti nastanejo zaradi nasprotij interesov med posamezniki ali skupinami. Lahko bi rekli, da konflikti slabšajo in zavirajo poslovanje organizacij, kar se lahko kaže v nemotiviranosti zaposlenih, neproduktivnosti ali celo neuspešnosti organizacij. Sprejeti jih moramo kot nekaj vsakdanjega in naravnega, česar se ne moremo izogniti. Ključnega pomena je, da se organizacija zaveda prisotnosti konfliktov, biti sposobna prepoznati konfliktne situacije, njihove vzroke, se na konflikte pravočasno in pravilno odzvati in jih uspešno reševati. Organizacija mora pri tem misliti na skupne rešitve, ki bodo vsem udeležencem prinesle največ koristi ter pozitivne posledice organizaciji. Diplomsko nalogo zaključujemo s podrobno analizo reševanja konfliktov, ki se pojavljajo v organizacijah.
Keywords: konflikt, konflikti v organizaciji, vrste konfliktov, posledice konfliktov, reševanje konfliktov
Published: 25.03.2014; Views: 910; Downloads: 126
.pdf Full text (881,84 KB)

15.
OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V RAZLIČNIH ORGANIZACIJAH
Nastja Slemenšek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Ljudje se vsakodnevno spopadamo s konflikti na različnih mestih, z različnimi ljudmi. Redko kdo pa razmišlja o tem, kaj je konflikt, kako nastane, kakšne so posledice in kako jih je najlažje reševati. Ko govorimo o konfliktu, najprej pomislimo, da je to nekaj negativnega, nihče pa ne pomisli, da je lahko vsak najmanjši spor odlična priložnost za izboljšanje in razvoj. Izredno pomembno je, da se tega zavedajo tudi vsi zaposleni v podjetjih, od direktorja do podrejenih. Glede na to, da so nemoteno delovanje in dobri odnosi med zaposlenimi ključni pri uspehu podjetja, bi temu morali vsi namenjati več pozornosti. V diplomskem seminarju z naslovom Obvladovanje konfliktov v različnih organizacijah raziskujemo, kaj sploh je konflikt, kakšne konflikte poznamo, kako prihaja do njih in kako jih rešujemo. Zanima nas, kako se s konflikti in njihovim preprečevanjem ter reševanjem spopadajo v različnih podjetjih oziroma organizacijah. V teoretičnem delu raziščemo vire in literaturo ter na kratko predstavimo, kaj je že zapisanega o konfliktih in kakšne so definicije ter pogledi različnih avtorjev. V empiričnem delu je podana raziskava v petih med seboj nepovezanih podjetjih z namenom, da ugotovimo, kakšno je stanje konfliktnosti. Zanima nas, kako razumejo konflikte, kako gledajo na vzroke in posledice konfliktov, s čimer smo preverili konfliktnost v podjetjih. Želimo izvedeti, ali imajo kakšne predloge za preprečevanje konfliktov in če v njih vidijo tudi kaj pozitivnega.
Keywords: konflikt, reševanje, metode reševanja konfliktov, vzroki konfliktov, posledice konfliktov
Published: 29.10.2015; Views: 440; Downloads: 67
.pdf Full text (669,25 KB)

16.
Management konfliktov v organizaciji
Luka Sladič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Konflikti se pojavljajo v zasebnem in poslovnem okolju posameznika; so neizogibni, zato se moramo z njimi naučiti živeti. V diplomskem delu z naslovom Management konfliktov v organizaciji bomo s pomočjo strokovnega gradiva podrobneje raziskali pomen konfliktov, zakaj se pojavljajo, katere vrste poznamo, kako vplivajo na organizacijo in katere načine njihovega reševanja poznamo, nato pa bomo v empiričnem delu na podlagi poglobljenih intervjujev z zaposlenimi v različnih slovenskih organizacijah preverili ugotovitve teoretičnega dela. V obravnavi stanja v slovenskih podjetjih smo ugotovili, da konflikti prinašajo negativne in pozitivne posledice na uspešnost organizacije; v večini podjetij še vedno menijo, da se jim je treba izogibati. Z našo raziskavo želimo pokazati, da so konfliktne situacije nekaj normalnega v organizacijah in da ne prinašajo samo negativnih posledic, ampak tudi pozitivne.
Keywords: organizacija, konflikti, zaznavanje konfliktov, reševanje konfliktov, intervju, posledice konfliktov
Published: 22.06.2016; Views: 253; Downloads: 60
.pdf Full text (1,02 MB)

17.
KAKO IZBOLJŠATI MANAGEMENT KONFLIKTOV V PODJETJU
Vesna Avramović, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Konflikt v širšem pomenu besede pomeni vsako srečanje neusklajenih dejavnikov, soočenje neusklajenosti ali ne harmonije. Je stanje, ko sistem zaradi te neusklajenosti na tak ali drugačen način ne deluje optimalno. Hkrati je tudi stanje, ki sili v odzivanje in terja spremembe. Konflikt lahko predstavlja nevarnost, hkrati pa je priložnost za razvoj posameznikov, odnosov z drugimi in skupnosti. Za reševanje konflikta, je potrebno najprej, najti njegov izvor oziroma pot, kako od poslovanja do konfliktov, sploh pride. Vzroki za konflikte so različni. Lahko so osebni, organizacijski (zaradi kompleksnosti dela), lahko se pojavijo zaradi različnih interesov med zaposlenimi ali med zaposlenimi in vodstvom, ali pa nasprotij med vodstvom in zaposlenimi. Veliko je takšnih situacij, ki konflikte lahko vzpodbudijo, na praktičnem primeru pa smo dokazali, da so v največji meri, vzroki za konflikte ravno nasprotja med interesi zaposlenih in vodstva. Zaposleni imajo pogosto občutek manj vrednosti, konflikta pa vodstveni ravni, velikokrat niti ne izpostavijo, saj menijo, da je to nesmiselno dejanje, ki ne vodi v nobeno izboljšanje in stvari ostajajo enake. Management bi se moral reorganizirati in v prvi vrsti tvoriti enakovredno delovno skupino, kjer so vsi zaposleni, ne glede na hierarhično lestvico, pomemben del podjetja, ki lahko le v harmoniji, strmi k optimizaciji planov podjetja. Bodisi, da vzroke za konflikte v podjetju že poznamo ali pa jih moramo šele poiskati, pa konflikti obstajajo, zato je potrebno poiskati tudi načine za lažje reševanje konfliktov. Teh načinov je več, lahko je to pogovor o problemu, odprtost vodstva za pogovor, vključevanje zaposlenih v skupino kot pomemben del ekipe, vzdrževanje redu in discipline, izničevanje ovir med posameznimi oddelki v podjetju, itd. Na praktičnem primeru smo ugotovili, da je med zaposlenimi najpogostejši način reševanja konfliktov, pogovor o problemu, torej dobra komunikacija. Zaposleni sami in sprotno rešujejo konflikte, vodstvo je nemalo krat izključeno. Vodstvo bi moralo biti bolj odprto in sprejemljivo za pogovore o konfliktih. Zaposleni bi tako imeli občutek vrednosti in pomembnosti deliti problem konfliktov tudi z vodstvom podjetja. Posledično bi to vodilo tudi v boljše počutje vseh zaposlenih na delovnem mestu in kadar se nekje dobro počutimo, je tudi naša odzivnost, doslednost in vnema bolj optimalna. Zavedati pa se je potrebno tudi to, da so posledice nerešenih konfliktov, ki se samo potiskajo na stran, ali pa nezanimanje vodstva in neustreznega managementa konfliktov, lahko vzrok za kopičenje dodatnih konfliktov ali še slabše, nadaljnjih problemov, ki nastanejo posredno.
Keywords: konflikt, reševanje konfliktov, vzroki za konflikte, nasprotja med interesi, načini za reševanje konfliktov, komunikacija, odprtost vodstva za pogovore o konfliktih, management konfliktov, posledice konfliktov.
Published: 29.06.2016; Views: 553; Downloads: 50
.pdf Full text (1,25 MB)

18.
RAZUMEVANJE IN REŠEVANJE KONFLIKTOV KOT KONKURENČNA PREDNOST
Katja Punčuh, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vsak s svojimi izkušnjami, doživljanjem prispeva k raznolikosti, kar pa je lahko tudi razlog za nastanek konfliktov. Dojemanje samega sebe, naši odnosi do drugih, vrednote in pogledi imajo vpliv na način, kako pristopimo h konfliktu oziroma jih rešujemo. Zaradi negativnega odnosa do konflikta, veliko le-the žal ostane nerešenih. Konfliktom se izogibamo, koliko se lahko. Konflikt moramo videti kot priložnost za sprostitev, soočanje različnih mnenj in interesov, kar pripomore k bolj produktivnemu in kreativnemu delu v organizaciji. V učinkovitem komuniciranju lahko najdemo odgovor, kako vzdrževati dobre odnose, saj nas neučinkovita komunikacija vodi v nesoglasja, konflikte, spore in nam prinaša veliko negativnih čustev. Komunikacija je zato zelo pomembna veščina, ki jo je potrebno osvojiti, če želimo biti uspešni. Posledice konfliktov so lahko pozitivne in negativne. Po eni strani konflikti spodbujajo razvoj in je tako določena mera konfliktov pozitivna in zaželjena. Po drugi strani pa lahko delujejo razdiralno na organizacijo, jo celo uničijo. Tako je nujno potrebno raven konfliktov skrbno uravnavati. Konkurenčno prednost organizacije je trajnejši prednostni položaj, ki si ga organizacija ustvari na trgu. To pa organizaciji omogoča večjo uspešnost. Organizacija mora vzpostaviti pozitiven odnos do konfliktov, zavedati se mora da le-ti lahko pripomorejo k bolj optimalnim, kvalitetnim medsebojnim odnosom.
Keywords: konflikt, vrste konfliktov, komunikacija, posledice konfliktov, reševanje konfliktov, konkurenčna prednost
Published: 28.06.2016; Views: 431; Downloads: 49
.pdf Full text (784,92 KB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica