| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 39
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Podnebne spremembe in logistiki : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
Dolores Kržišnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Podnebne ali klimatske spremembe so naraven cikličen pojav, pri katerem gre za povprečne vremenske vzorce. Kar nas skrbi je, konstantno višanje temperatur v globalnem smislu. Glavni vzrok za to je ogljikov dioksid - CO2. Seveda ta plin nastaja tudi v naravi, vendar pa ga v ogromnih količinah spuščamo v okolje ljudje, torej smo za trenutno stanje odgovorni tudi mi. Velikemu porastu CO2-ja smo priča predvsem v zadnjih petdesetih letih, kar je spodbudilo širšo javnost in znanstvenike, da so začeli pozorno spremljati vzroke za njegovo rast. Da se spremembe res dogajajo prehitro, je dokazano z meritvami na vseh področjih. Pri nas spremlja stanje Agencija Republike Slovenije za okolje. Zaradi zvišanja temperature, ki jo beležimo tudi v Sloveniji, smo pogosteje priča vročinskim udarom in sušnim obdobjem. Premaknili so se podnebni pasovi, posledica tega je zamik oziroma premik pasov s padavinami, kot tudi sama količina padavin, tudi tej spremembi smo priča pri nas. Taljenje ledu in ledenikov je zagotovo najboljši pokazatelj, da se spremembe res dogajajo. Tudi tu imamo svoje dokaze, to sta Triglavski ledenik in ledenik pod Skuto. Prav tako pa se zvišuje globalna temperatura morij. Vse to seveda stane, predvsem to občutijo zavarovalnice zaradi naravnih ujm, ki jih je iz leta v leto več. Svet se bori proti podnebnim spremembam z zakoni, protokoli, zeleno tehnologijo, alternativnimi viri energije in opozarjanjem kako varčevati z energijo. S temi prijemi želimo predvsem omejiti izpuste toplogrednih plinov. Seveda pa lahko tudi vsak posameznik ogromno pripomore k izboljšanju stanja. To lahko storimo z majhnimi spremembami v vsakdanjem življenju, kot je uporaba javnih transportnih sredstev in tudi koles za krajše razdalje. Uporabljajmo varčne žarnice in kupujmo okolju prijazne gospodinjske aparate. Odpadke ločujmo in uporabljajmo čim manj kemičnih čistil. Prav tako varčujmo z vodo.
Keywords: podnebne spremembe, klimatske spremembe, varstvo okolja, toplogredni plini, Zakon o varstvu okolja, CO2, ogljikov dioksid
Published: 27.08.2009; Views: 2972; Downloads: 440
.pdf Full text (2,04 MB)

2.
OSVEŠČANJE UČENCEV 4. IN 5. RAZREDOV O PROBLEMATIKI GLOBALNEGA SEGREVANJA
Martina Kuzma, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Osveščanje učencev 4. in 5. razredov o problematiki globalnega segrevanja je teoretični del razdeljen na štiri sklope: psihološki sklop, pedagoško—didaktični sklop in ekološki sklop. V psihološkem sklopu so predstavljene splošne značilnosti in temeljni dejavniki otrokovega razvoja ter spoznavni proces otroka v srednjem obdobju otroštva. V pedagoško — didaktičnem sklopu smo opredelili predmet Naravoslovje in tehnika ter analizirali Nacionalni učni načrt za Naravoslovje in tehniko iz zornega kota globalnega segrevanja. V ekološkem sklopu smo predstavili pojem globalno segrevanje, ter vzroke za njegov nastanek in posledice, ki nastajajo zaradi njega. Kot eno izmed večjih posledic smo predstavili podnebne spremembe. V ekološkem sklopu smo predstavili različne ukrepe s katerimi lahko pomagamo pri reševanju podnebne krize. V empiričnem delu diplomskega dela smo ugotavljali, kakšno znanje imajo učenci 4. in 5. razredov o globalnem segrevanju in podnebnih spremembah. Rezultati so pokazali, da so nekateri učenci zelo dobro seznanjeni s globalno segrevanjem, pri večini učencev, pa je to le površinsko znanje, ali ga pa ni. Kot rezultat takšnih ugotovitev je nastal praktični del diplomske naloge. V prilogi je priložen model učne ure, ki smo ga uporabili v 5. razredu osnovne šole. Namen te ure je bil približati učencem globalno segrevanje ter jim predstaviti vzroke in posledice. Seznanili so se tudi s tem, kaj oni sami lahko prispevajo k zmanjševanju globalnega segrevanja.
Keywords: Ključne besede: globalno segrevanje, podnebne spremembe, nacionalni učni načrt, naravoslovje in tehnika, srednje obdobje otroštva
Published: 06.10.2009; Views: 3101; Downloads: 292
.pdf Full text (2,75 MB)

3.
KRIMINOLOŠKE POSLEDICE PODNEBNIH SPREMEMB
Sanja Alaber, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Podnebne spremembe predstavljajo najbolj pereč problem današnjega časa, hkrati pa se smatrajo za največji izziv človeštva. Osrednji cilj diplomske naloge je prikaz razsežnosti problematike podnebnih sprememb, predvsem pa njihov vpliv na naše družbeno življenje. Podnebne spremembe so pomemben pokazatelj nove varnostne dileme, saj bomo ogroženi tako na nacionalni, kakor tudi na mednarodni ravni. Povsem nov vidik proučevanja podnebja in njegovih sprememb je vidik kriminologije, ki poskuša obrazložiti razmerje med spremenjenimi naravnimi procesi v okolju in gibanjem kriminalitete. S tem namenom so tudi v osrednjem poglavju (z naslovom Kriminološke posledice podnebnih sprememb) predstavljene dve skupine študij. Prve pojasnjujejo vpliv povišanih temperatur na agresivno vedenje ljudi ter s tem posledično na kriminaliteto, in sicer predvsem na nasilna kazniva dejanja. Druga skupina študij pa prikazuje razmerje med izpostavljenostjo toksinom v okolju in stopnji kriminalitete. Za nadaljnje proučevanje vpliva naravnih procesov na kriminaliteto je pomemben nastanek zelene kriminologije, ki se ukvarja z ekološkimi kaznivimi dejanji in nastalo ekološko škodo, pri tem pa upošteva predvsem dejavnik družbene neenakosti, spola in rasnega razlikovanja. Diplomska naloga se dotika tudi problematike odgovornosti za porušeno ekološko ravnovesje in predstavlja nekatera pravna vprašanja in dileme, s katerimi bomo zaradi obsežnosti problematike podnebnih sprememb soočeni v bližnji prihodnosti.
Keywords: podnebne spremembe, kriminaliteta, vpliv temperature in toksinov, pravne dileme, odgovornost, zelena kriminologija, ekologija
Published: 14.12.2009; Views: 2215; Downloads: 270
.pdf Full text (1,54 MB)

4.
5.
TRGOVANJE Z EMISIJSKIMI KUPONI CO2 IN VPLIV NA POSLOVANJE PODJETJA
Nevenka Maltar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Z gospodarskim razvojem in naraščanjem števila prebivalstva se pritiski na okolje na globalni ravni povečujejo, kar je v nasprotju s cilji trajnostnega razvoja. Globalni okoljski problem predstavljajo emisije toplogrednih plinov, ki so rezultat človekove dejavnosti in so glavni krivec za podnebne spremembe. Spopad s podnebnimi spremembami je trenutno največji izziv človeštva. Države, predvsem pa mednarodne organizacije, sprejemajo različne ukrepe, da bi zmanjšale emisije škodljivih plinov. Rešitve so različne: večji davki na emisijo teh plinov, uporaba okolju bolj prijazne tehnologije, ena izmed najpomembnejših pa je trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov. EU, ki je na čelu boja proti podnebnim spremembam, pripravlja prenovo trgovalne sheme, z razširitvijo trgovanja na nove vrste toplogrednih plinov in z vključitvijo novih industrijskih onesnaževalcev. To bo vplivalo na način poslovanja in razmišljanja mnogih podjetij. Večina se jih bo morala sprijazniti z dodatnimi stroški, ki jih prinašajo investicije v okolju prijaznejše tehnologije in začeti iskati nove rešitve za pridobitev konkurenčnih prednosti. Pri tem je odločilna vloga države, ki mora postaviti finančne in formalne pogoje, da se bodo investicije splačale. V podnebnih spremembah ne smemo videti le grožnje, ampak tudi priložnost za pospešeno uvajanje novih, okolju prijaznejših tehnologij, prestrukturiranje gospodarstva in vnašanje novih vrednot v naše vsakdanje življenje. Odločilno vlogo bo imelo ozaveščanje javnosti, uporabnikov in tistih, ki odločajo in krojijo državno politiko.
Keywords: trajnostni razvoj, okoljska politika, toplogredni plini, podnebne spremembe, trgovanje z emisijami
Published: 02.09.2010; Views: 4016; Downloads: 442
.pdf Full text (792,35 KB)

6.
7.
Zagotavljanje trajnostnega razvoja s pomočjo sodobnih transportnih sredstev: primer hibridnih vozil : diplomsko delo
Mojca Pisnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Globalno segrevanje je teorija o povišanju povprečnih temperatur v Zemljinem ozračju in oceanih. Posledice globalnega segrevanja so vidne predvsem v spreminjanju podnebja in njegovih lastnosti. Talijo se ledeniki, gladina morja se dviguje, izumirajo določeni rastlinski in živalski ekosistemi. Deležni smo tudi vse pogostejših vremenskih ekstremov, kot so zelo visoke in zelo nizke temperature, ekstremno nihanje temperatur, posledično pa te s seboj prinesejo velika neurja, požare in v najhujših primerih tudi smrt. Te posledice globalnega segrevanja pa močno vplivajo tudi na gospodarstvo in finančno stanje držav. Da bi zmanjšali posledice globalnega segrevanja, so se mednarodne organizacije odločile ukrepati z uvedbo raznih konvencij in sporazumov. Kljub podpisom raznih sporazumov o varovanju okolja pa se raven toplogrednih plinov do sedaj še ni bistveno spremenila. Zato je nastopil čas za nova, ekološko sprejemljivejša motorna vozila. S skupno besedo ta motorna vozila imenujemo vozila na alternativni pogon oziroma vozila, ki uporabljajo za pogon obnovljive vire energije. Največ razvoja so v tem trenutku deležna tako imenovana hibridna vozila, katere bom podrobneje tudi predstavila v tem diplomskem delu.
Keywords: trajnostni razvoj, globalno segrevanje, podnebne spremembe, varstvo okolja, alternativna vozila, hibridna vozila
Published: 04.11.2010; Views: 1994; Downloads: 235
.pdf Full text (1,01 MB)

8.
Kjotski protokol in energetika v Sloveniji : diplomsko delo
Andraž Vrabič, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Podnebne spremembe se stalno odvijajo na Zemlji. Poveĉana dejavnost ĉloveka po industrijski revoluciji je z izkorišĉanjem ogromne koliĉine fosilnih goriv privedla do hitrega porasta toplogrednih plinov in s tem, po mnenju mnogih znanstvenikov, do danes neštetokrat omenjenega globalnega segrevanja. V diplomski nalogi je obravnavan problem spreminjanja podnebja in vprašanje kako na to vpliva ĉlovek s svojim naĉinom ţivljenja. Podan je pomen Kjotskega protokola, ki predstavlja prvi resnejši odziv svetovnih vlad na to problematiko. Ker je razvoj na podroĉju energetike tesno povezan z okoljskimi problemi, je za Slovenijo pomembna odloĉitev o izgranji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (T6). Ob tem je potrebno razmisliti o moţnih alternativnih rešitvah.
Keywords: podnebne spremembe, energija, energetska odvisnost, T6
Published: 05.05.2011; Views: 3083; Downloads: 350
.pdf Full text (1,38 MB)

9.
Evolucijska teorija iger kot spinski sistem
Aleksandra Murks Bašič, 2012, dissertation

Abstract: Očitno je, da se naše podnebje spreminja in s tem ustvarja globalni problem, s katerim se moramo spopasti na mednarodni ravni. Podnebne spremembe so zato obravnavane kot primer največje socialne dileme, s katero se človeštvo sooča. Zakaj? Učinki podnebnih sprememb niso enakomerno razporejeni po celem svetu. Rezultat je klasičen problem, ki se ustvari kadar imamo opravka z javnimi dobrinami. Globalno-podnebni problem lahko uspešno rešimo samo na način, ki bo zagotovil mednarodno koordinacijo skupnih aktivnosti, kjer bodo sodelovale vse države sveta. Stroški posamezne države se lahko kaj hitro izračunajo, medtem ko bodo koristi porazdeljene med vse "igralce", neodvisno od njihovih dejanskih prispevkov k trajnostnemu razvoju. Evolucijska teorija iger je eno izmed najprimernejših teoretičnih orodij za preučevanje izzivov na področju podnebnih sprememb, s pomočjo katere bomo definirali glavne kriterije za evolucijo uspešnega sodelovanja. Svet je spoznal, da obvladovanje podnebnih sprememb povzroča stroške in zato bo nagnjenost k onesnaževanju vedno prisotna. Zato se vprašamo, ali lahko stohastični vplivi, kompleksne interakcijske mreže in koevolucija v podnebni igri zvišajo verjetnost prevzema čistejše strategije? Uporabljene so metode statistične fizike, Monte Carlo simulacije in igra zapornikove dileme z namenom podati nove odgovore na vprašanje kako rešiti naše podnebje in zaustaviti globalno segrevanje. Zapornikova dilema je še posebej primerna, saj proučuje evolucijo sodelovanja med sebičnimi posamezniki, kjer je kooperacija vprašljiva zaradi mamljivosti izbire strategije defekcije, hkrati pa lahko dilemo obravnavamo kot spinski sistem, in na ta način vpeljemo fizikalni pristop obravnave podnebnega problema.
Keywords: evolucijske igre, časovne serije, kompleksne mreže, algoritem vidljivosti, koevolucija, podnebne spremembe, zapornikova dilema, evolucija kooperacije, stohastičnost, tragedija javnih dobrin
Published: 15.03.2012; Views: 3566; Downloads: 362
.pdf Full text (4,63 MB)

10.
VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB IN NADMORSKE VIŠINE NA RAZVOJ TER KOLIČINO IN KAKOVOST PRIDELKA SORTE 'LAŠKI RIZLING'
Aleksander Purgaj, 2014, master's thesis/paper

Abstract: V letu 2009 smo na Univerzitetnem centru za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo preučevali vpliv nadmorske višine (zgornji del vinograda 474 m in spodnji del vinograda 441 m n. m.) na razvoj ter količino in kakovost pridelka sorte 'Laški rizling' na podlagah 'Kober 5BB' in 'SO4'. V raziskavi smo preučevali tudi vpliv podnebnih sprememb na dinamiko razvoja sorte 'Laški rizling' v vinorodnem okolišu Štajerska Slovenija. Za klimatološko postajo Maribor Tabor smo za obdobje od 1950 do 2013 izračunali trende nekaterih klimatskih parametrov, in sicer za povprečno vegetacijsko temperaturo (april–oktober) ter Huglinov in Winklerjev indeks. Razvoj fenoloških faz je bil v zgornjem delu vinograda na podlagi 'SO4' za 3 dni hitrejši od vseh ostalih trsov. Temperatura listov in grozdov, merjena na treh nadmorskih višinah (441, 474 in 517 m n. m.), je bila največkrat najvišja na nadmorski višini 474 m. Vino z zgornjega dela vinograda je imelo manj kislin. Pri senzorični oceni vina je bilo najbolje ocenjeno vino z zgornjega dela vinograda na podlagi 'Kober 5BB'. Trendi različnih klimatskih parametrov in indeksov potrjujejo ogrevanje podnebja po letu 1980, kar je vplivalo na začetek in dinamiko dozorevanja grozdja. Trend povečanja povprečne vegetacijske temperature v obdobju od 1980 do 2013 je za 0,06 °C na leto, Huglinovega indeksa za 12,1 °D enot in Winklerjevega indeksa za 11,2 °D enot. Sorta 'Laški rizling' zori 21 dni prej kot na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja.
Keywords: vinska trta, podnebne spremembe, nadmorska višina, 'Laški rizling', 'Kober 5BB', 'SO4'
Published: 19.12.2014; Views: 1070; Downloads: 299
.pdf Full text (494,05 KB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica