SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


71 - 80 / 392
Na začetekNa prejšnjo stran45678910111213Na naslednjo stranNa konec
71.
ANALIZA UČBENIKOV BIOLOGIJE ZA DEVETI RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Mateja Matjašič, 2010, diplomsko delo

Opis: Smo v času, ko je pridobivanje znanja mogoče ob pomoči številne literature in drugih informacijskih virov, ki jih je in jih še razvija sodobna informacijska tehnologija. Vendar pa moramo pri izbiri literature in virov biti pozorni na to, kako kvalitetni so. Enako velja tudi za učna gradiva, ki se jih v šolstvu poslužujejo učenci in učitelji. Današnji trg namreč za posamezna predmetna področja ponuja različne učbeniške komplete, za katere pa ni nujno, da njihovi kvantiteti sledi tudi kvaliteta. V ta namen smo izbrali nekaj učbenikov, za katere smo želeli ugotoviti, ali ustrezajo normativom, podanih s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Analizirali smo jih glede na njihovo zunanjo in notranjo strukturo in ugotovili, da so posamezni elementi zunanje strukture dobro oblikovani in ustrezajo predpisanim normativom, medtem ko kakovost notranje strukture peša. Glede na pridobljene rezultate, ki pričajo, da učbeniki ne izpolnjujejo priporočenih normativov v enaki meri, bo potrebno izbiri pravega, kvalitetnega učnega gradiva v prihodnje posvetiti več pozornosti. Izbira ustreznega učbenika oz. učbeniškega kompleta je sicer stvar lastne presoje vsakega učitelja, pomembno pa je, da se med ponujenimi učbeniki odloči za tistega, ki mu bo v čim večjo pomoč pri uresničevanju zahtev v skladu s predpisanimi cilji in standardi znanja.
Ključne besede: učbenik, analiza, učni cilj, Bloomova taksonomija, biologija, osnovna šola
Objavljeno: 23.12.2010; Ogledov: 2513; Prenosov: 248
.pdf Celotno besedilo (2,50 MB)

72.
VKLJUČITEV MORALNIH VREDNOT V VSEBINAH ANGLEŠKIH UČBENIKOV V OSNOVNIH ŠOLAH
Ines Gorenšček, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo se ukvarja s teorijo, da bi moral izobraževalni sistem javnih šol bolj poudarjati moralne vrednote. Le-te lahko učitelj vključi v vsak šolski predmet in s tem zadovolji navodila vzgojnega načrta. Učitelji angleščine do neke mere lahko sami določajo vsebine, ki bodo obravnavane pri urah anglečine, zato je njihova naloga lažja in a hkrati tudi toliko bolj pomembna. Učitelji angleščine lahko spodbudijo moralni razvoj otrok tako z učnimi vsebinami kot tudi z učnimi metodami in svojo osebnostjo. Znano je, da večina učiteljev najpogosteje sledi vsebinam učbenika, ki ga uporablja. Zanimalo me je, kako učbeniki s svojimi vsebinami spodbujajo otrokov moralni razvoj. V teoretičnem delu diplome sem razložila pomen moralnih vrednot in kasneje zbrala in primerjala nekaj teorij moralnega razvoja. Osredotočila sem se tudi na prihodnost poučevanja na osnovnih šolah in pomebnosti vsestranskega učenja. Ugotovitve sem zapisala v zaključku teoretičnega dela. V empiričnem delu pa sem se posvetila analizi dveh najbolj uporabljenih učbenikov, Messages and Project. Ugotovitve sem predstavila tudi v razpredelnicah in grafihv poglavju 5.3. Nazadnje pa sem s pomočjo vprašalnika zbrala še mnenja učiteljev angleščine in jih medsebojno primerjala. Ugotovitve sem strnila v zaključku diplomskega dela.
Ključne besede: angleški učbeniki, osnovna šola, poučevanje angleškega jezika, moralne vrednote, vseživljenjsko učenje, moralni razvoj otrok
Objavljeno: 12.01.2011; Ogledov: 1881; Prenosov: 156
.pdf Celotno besedilo (780,23 KB)

73.
POVEZANOST ANTROPOMETRIČNIH RAZSEŽNOSTI S SPOLOM, STAROSTJO IN STRATUMOM OTROK
Manja Hren, 2010, diplomsko delo

Opis: Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja povezanost med telesnimi merami otrok glede na spol, starost in bivalno okolje. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 630 otrok, starih od 9 do 11 let. Od tega je bilo 311 dečkov in 319 deklic. V raziskavo so bili zajeti mestni, primestni in podeželski otroci, ki so v tem času obiskovali OŠ Cirkulane — Zavrč, OŠ Markovci, OŠ Laporje, OŠ Šmarje pri Jelšah ter OŠ Franca Rozmana Staneta in OŠ Toneta Čufarja v Mariboru. Telesne mere otrok so bile izmerjene z uporabo antropometričnega instrumentarija, za meritve deleža maščevja, brezmaščobne mase in vode pa je bil uporabljen analizator sestave telesa Maltron BF-907. Za ugotavljanje razlik med posameznimi spremenljivkami telesnih mer glede na bivalno okolje je bila uporabljena analiza variance (ANOVA). Statistično značilne razlike smo ugotavljali na ravni tveganja 0,05 (p≤0,05). Rezultati kažejo, da med dečki, starimi devet, deset in enajst let, v telesnih merah ni statistično pomembnih razlik glede na bivalno okolje (mesto, primestje, podeželje). Prav nasprotno pa obstajajo statistično značilne razlike v telesni višini in kožni gubi med mestnimi, primestnimi in podeželskimi dekleti. Primestne devetletnice so višje od podeželskih vrstnic in imajo večjo debelino kožne gube od mestnih vrstnic. Mestne desetletnice so višje in imajo manjšo debelino kožne gube kot primestne vrstnice. Med enajstletnimi dekleti so primestne višje od podeželskih vrstnic. Ugotavljamo, da razlike v telesnih merah med otroki iz različnih bivalnih okolij niso izrazite, zato je mogoče sklepati, da različna bivalna okolja ne pomenijo nujno tudi razlik v telesnih merah med otroki iz teh okolij.
Ključne besede: telesni razvoj, bivalno okolje, maščevje, debelina kožne gube, telesna višina, osnovna šola
Objavljeno: 23.12.2010; Ogledov: 1617; Prenosov: 120
.pdf Celotno besedilo (1,18 MB)

74.
ELEKTRONSKI UČBENIK ZA POUČEVANJE SORAZMERJA IN PODOBNOSTI PRI MATEMATIKI V OSNOVNI ŠOLI
Barbka Mahnič, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga predstavlja elektronski učbenik za matematiko — sklop Razmerje in podobnost. Didaktika poučevanja se z leti spreminja. Z vse večjim razvojem informacijske tehnologije se v osnovnih šolah povečuje uporaba računalnikov pri pouku. Učenci so za delo z računalniki motivirani pri vseh predmetih. Tudi pri matematiki imamo različne možnosti za uporabo te tehnologije. Pripravljen elektronski učbenik naj bi omogočil učencem samostojno učenje določene snovi. Zato mora vsebovati tako razlago, kot primere reševanja oz. uporabe te snovi, pa tudi preverjanje naučenega. Tako je v nalogi krajši pregled didaktike pouka, didaktike matematike, opisan je pomen izobraževalno-komunikacijske tehnologije. Elektronski učbenik je pripravljen s pomočjo programa Macromedia Dreamweaver 8 in Macromedia Flash8. Preizkus znanja je narejen s programom Hot Potatoes — naloge so pripravljene glede na nivoje, v katere se vključujejo učenci 9. razreda, in glede na smotre, ki so določeni v Učnem načrtu za matematiko. Ob koncu je še mnenje učencev in profesorice, ki so elektronski učbenik uporabljali pri pouku.
Ključne besede: didaktika, matematika, osnovna šola, elektronski učbenik
Objavljeno: 15.03.2011; Ogledov: 2895; Prenosov: 216
.pdf Celotno besedilo (15,97 MB)

75.
MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PREDMETA DRUŽBA Z OSTALIMI PREDMETI V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Tina Kušar, 2011, diplomsko delo

Opis: Tema in namen diplomske naloge je preučiti medpredmetno povezovanje predmeta družba z ostalimi predmeti v 4. razredu osnovne šole. Kot vemo, se dan danes vedno bolj spodbuja k povezovanju vsebin in predmetov, ki so bili do sedaj med seboj strogo ločeni in razdrobljeni. Prav to razdrobljenost pa skušamo povezati v celoto z medpredmetnim povezovanjem, kar omogoča razumljivejše, uporabnejše in bolj celovito dojemanje učne vsebine oz. problema, ki je osvetljen z različnih vidikov, hkrati pa tudi kakovostnejše in trajnejše znanje. V teoretičnem delu so predstavljene vsebine, vezane na medpredmetno povezovanje. Podrobneje je predstavljena sama opredelitev pojma medpredmetno povezovanje, zgodovina medpredmetnega povezovanja, značilnosti medpredmetnega povezovanja (stopnje in ravni, načini, strategije, faze), procesni in vsebinski vidik, didaktični model, prednosti in slabosti medpredmetnega povezovanja (zakaj, kdaj in kako uporabljati medpredmetno povezovanje, pogoji za uspešno medpredmetno in medpodročno povezovanje, aktivna vloga učencev pri načrtovanju). Nazadnje pa je predstavljen tudi sam predmet družba (opredelitev predmeta, temeljni cilji predmeta, didaktična priporočila in možnosti medpredmetne povezave predmeta družba v 4. razredu). Empirični del temelji na raziskavi, izvedeni na vzorcu 83 učiteljev naključno izbranih osnovnih šol iz celotne Slovenije. Namen empirične raziskave je ugotoviti obstoječe stanje na področju medpredmetnega povezovanja nasploh ter medpredmetnega povezovanja predmeta družba z ostalimi predmeti v 4. razredu osnovne šole. Zanima nas, v kolikšni meri učitelji ta način dela poznajo, kako se v njihovem delu kaže medpredmetna povezanost pouka, kaj so po njihovem mnenju prednosti medpredmetnega povezovanja, kako pogosto se poslužujejo izvajanja medpredmetnega povezovanja, kakšna so njihova izhodišča ter osnove pri načrtovanju tovrstnega pouka, s katerimi predmeti najpogosteje povezujejo predmet družba in v kolikšni meri. Nadalje nas zanima, kako na vse to vplivajo leta poučevanja predmeta družbe in/ali se kažejo razlike med učitelji, ki so se dopolnilno usposabljali za poučevanje predmeta družba, in tistimi, ki se niso. Na podlagi rezultatov raziskave ugotavljamo, da je poznavanje, izvajanje, načrtovanje medpredmetnega povezovanja in uporaba le-tega pri pouku družba v 4. razredu dobro. Razlike med omenjenimi skupinami sicer obstajajo, vendar ne v večjem obsegu in so v glavnem povezane z dobo poučevanja ter izkušnjami učiteljev in dopolnilnim usposabljanjem za poučevanje predmeta družba. Ugotovili smo, da medpredmetno povezovanje predstavlja kvaliteten način doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev ter da se ga učitelji vedno pogosteje poslužujejo, saj se zavedajo prednosti, ki jih tak način dela prinaša za vse subjekte pouka.
Ključne besede: integracija, medpredmetno povezovanje, osnovna šola, predmet družba, 4. razred, procesni in vsebinski vidik
Objavljeno: 18.01.2011; Ogledov: 3384; Prenosov: 397
.pdf Celotno besedilo (708,51 KB)

76.
VEDENJE OSNOVNOŠOLCEV O EVOLUCIJI
Živa Pečoler, 2010, diplomsko delo

Opis: Glavni cilj diplomske naloge je odkriti, kakšno je vedenje oz. znanje osnovnošolcev o evoluciji, če se jim zdijo neznanstvena pojmovanja evolucije ustrezna in katera pojmovanja so to. V raziskavo so bili vključeni učenci osmih in devetih razredov štirih osnovnih šol (dve mestni in dve podeželski) v širši okolici Maribora. S pomočjo anketnega vprašalnika sem pridobila ustrezne podatke in ugotovila, da imajo učenci pomanjkanje znanja na več področjih evolucije ter, da mnogi učenci sprejemajo neznanstvena pojmovanja. Rezultati moje raziskave so pokazali, da učenci menijo, da biologije ne bi smeli poučevati brez vključevanja evolucije in da bi morali učitelji poučevati več različnih teorij evolucije. Učitelji lahko pripomorejo k temu, da je učenje o znanstvenih razlagah zanimivo, ne da bi se učenci, ki verjamejo v druge razlage o evoluciji, počutili ogrožene. V razredu morajo ustvariti odprto in prijazno vzdušje ter povabiti učence, da izrazijo in razpravljajo o različnih idejah. Pomembno pa je, da učitelj predstavi in podpira znanstveno razlago.
Ključne besede: Znanje, evolucija, znanstvene razlage, neznanstvena pojmovanja, osnovna šola.
Objavljeno: 24.01.2011; Ogledov: 1393; Prenosov: 96
.pdf Celotno besedilo (1,02 MB)

77.
VLOGA DIDAKTIČNIH IGER PRI POUKU
Katja Zupančič, 2011, diplomsko delo

Opis: Didaktična igra je ciljno naravnano učenje. Njen osnovni namen je uresničevanje določenih vzgojno-izobraževalnih ciljev, ne da bi se učenci tega zavedali. Poleg tega pa so posledice uporabe didaktičnih iger tudi boljši medsebojni odnosi med učenci in v razredu nasploh. Klima v razredu je bolj sproščena in učenje postane zanimivo. Didaktične igre pa imajo prednosti tudi za učitelje. Z učenci vzpostavijo sproščen in odprt odnos ter z njihovo pomočjo pomagajo učencem priti do novega znanja. Veliko vlogo imajo pri motivaciji učencev za nadaljnje delo. Z njimi jih tudi umirijo, če je v razredu nemir. Torej, v razredu so zaznani pozitivni učinki, kadar učitelji didaktične igre vključujejo v pouk pri vseh učnih predmetih in artikulacijskih stopnjah učnih ur.
Ključne besede: osnovna šola, didaktične igre, prvo triletje, učni predmeti, artikulacijske stopnje učne ure
Objavljeno: 14.04.2011; Ogledov: 6695; Prenosov: 1436
.pdf Celotno besedilo (891,91 KB)

78.
DOJEMANJE NESKONČNOSTI PREMICE
Martina Novak, 2011, diplomsko delo

Opis: POVZETEK Diplomsko delo Dojemanje neskončnosti premice je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu so predstavljene Van Hielejeve stopnje geometrijskih predstav, definicije premice in neskončnosti, neskončnost števil, neskončnost premice, ponazorila neskončnosti premice, ponazoritvene vaje za izboljšanje predstav o premici in premica kot del učnega načrta. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali učenci dojemajo neskončnost premice ter analizirati stanje v osnovnih šolah. Pri raziskovanju so bile uporabljene deskriptivna, kavzalno-neeksperimentalna in kavzalna eksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. Rezultati so pokazali, da učenci v četrtem razredu, ko se prvič srečajo s premico, še niso na stopnji razvoja, na kateri bi analitično razumeli neskončnost premice. Na deklarativnem nivoju sicer povedo, da je premica neskončno dolga oz. neomejena ravna črta, vendar pa si na konceptualnem nivoju premice ne predstavljajo kot take. Osnovni razlog je vizualna oz. delno analitična narava dojemanja geometrijskih pojmov na tej razvojni stopnji. Ugotovljeno je bilo, da bi bilo potrebno premico v višjih razredih, ko so učenci že sposobni dojeti in razumeti neskončnost premice, obravnavati na vizualnem in analitičnem nivoju in dosledno upoštevati spiralnost učnega načrta oz. izgradnje kognitivne mreže. V četrtem oz. petem razredu bi se torej le pridobivale izkušnje, ki so predpogoj za abstrahiranje pojma v višjih razredih.
Ključne besede: Ključne besede: pouk matematike, osnovna šola, geometrija, neskončnost, dojemanje neskončnosti, premica.
Objavljeno: 11.04.2011; Ogledov: 1695; Prenosov: 174
.pdf Celotno besedilo (1,84 MB)

79.
ALTERNATIVNI NAČINI PREHRANJEVANJA IN OTROCI
Monika Vodišek, 2011, diplomsko delo

Opis: »Ni je bolj iskrene ljubezni, kot je ljubezen do hrane.« Bernard Shaw Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu definiramo in opisujemo različne alternativne načine prehranjevanja, zdravo prehrano ter z njo v zvezi snovi, ki jih naše telo potrebuje za preživetje. Namen empiričnega dela je bil preveriti poznavanje alternativnih načinov prehranjevanja pri osnovnošolcih (N = 150). Cilji izvedene raziskave so bili preveriti, kakšno znanje imajo osnovnošolci o alternativni prehrani, kako se prehranjujejo, kakšna je vloga staršev in šole pri oblikovanju prehranjevalnih navad, ter ugotoviti, ali obstajajo razlike glede na spol in razred šolanja anketiranih učencev. Rezultate smo pridobili z anketnim vprašalnikom, ki je vseboval 11 vprašanj zaprtega tipa. Rezultati so pokazali, da obstajajo razlike v poznavanju in razumevanju izrazov vegetarijanec, vegan, presnojedec in biološka hrana. Izraza vegetarijanec in vegan bolj poznajo deklice in učenci petih razredov. Izraza presnojedec in biološka hrana pa bolj poznajo dečki in učenci četrtih razredov. Večina učencev je vsejedih, malo je takšnih, ki so vegetarijanci oziroma se prehranjujejo z biološko pridelano hrano, nihče pa ni vegan ali presnojedec. Zelo podobni so rezultati pri načinu prehranjevanja staršev anketiranih učencev. Večini anketiranih učencev se dobro načrtovana prehrana zdi primerna za njih, še več pa je takih, ki bi radi več izvedeli o alternativni prehrani. Velik odstotek anketiranih učencev znanja o alternativni prehrani ni dobilo v šoli, prav tako jih več meni, da v šoli nimajo možnosti vegetarijanskega menija.
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE Alternativna prehrana, vegatarijanstvo, zdrava prehrana, osnovna šola, razredna stopnja.
Objavljeno: 09.03.2011; Ogledov: 2520; Prenosov: 429
.pdf Celotno besedilo (1,32 MB)

80.
PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE S KOMBINIRANIMI ODDELKI
Tjaša Cverlin, 2011, diplomsko delo

Opis: POVZETEK Podeželske podružnične šole v Sloveniji so pripomogle k temu, da imamo zelo razvejano mrežo osnovnih šol. V diplomskem delu je prikazano stanje teh šol ter z njimi povezanimi kombiniranimi oddelki. Osredotočili smo se predvsem na zunanjo in notranjo organizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa, materialno stanje in opremljenost podružničnih šol, problematiko izobraževanja ter strokovno usposobljenost pedagoških delavcev. Podružnične osnovne šole so se ohranile od začetkov obveznega šolstva do danes. Nekatere od njih pa so bile ukinjene. Ohranile so se predvsem tiste podeželske šole, kjer je učiteljem uspelo dokazati, da je znanje učencev, pridobljeno v teh šolah, povsem primerljivo z znanjem učencev v večjih šolah. Tudi specifika dela na podružničnih osnovnih šolah s kombiniranimi oddelki se je do neke mere ohranila do današnjih dni. Kakovostne izboljšave so vidne predvsem na področju splošne strokovne usposobljenosti učiteljev in na področju materialne ter didaktične opreme, medtem ko so druge možnosti še vedno dokaj nespremenjene in tudi v današnjem času terjajo specifično zunanjo ter notranjo organizacijo pouka. Tudi izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v kombiniranem oddelku se v vseh fazah, od načrtovanja do izvedbe, razlikuje od vzgojno-izobraževalnega procesa v čistih oddelkih, kar terja posebno strokovno usposobljenost in veliko pedagoških izkušenj ter prilagodljivosti.
Ključne besede: Ključne besede: podružnična osnovna šola – podružnica, matična šola, vzgojno-izobraževalno delo, kombinirani pouk.
Objavljeno: 12.05.2011; Ogledov: 1787; Prenosov: 264
.pdf Celotno besedilo (2,39 MB)

Iskanje izvedeno v 0.26 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici