| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 267
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X
Zorka Košak, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Vsako organizacijo sestavljajo ljudje s svojimi specifičnimi lastnostmi, zaradi katerih se organizacije med seboj razlikujejo. Spoznanja, da so zaposleni največje bogastvo organizacije, so privedla do tega, da se v organizacijah vse več pozornosti posveča človeku in njegovemu počutju v organizaciji. Eden izmed načinov, da ugotovimo, kako zaposleni dojemajo organizacijsko okolje in kako so v njem zadovoljni, je merjenje organizacijske klime. Za raziskave v zvezi s klimo v delovnem okolju in zadovoljstvom zaposlenih se odloča vse več podjetij. Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo na podlagi literature domačih in tujih avtorjev predstavili osnovna teoretična izhodišča organizacijske klime in organizacijske kulture ter njuno medsebojno povezanost. Povzeli smo tudi teoriji zadovoljstva in motivacije, opisali projekt SiOK in predstavili podjetje X, v katerem smo raziskali organizacijsko klimo. V empiričnem delu smo interpretirali rezultate merjenja klime v podjetju X, pridobljene s pomočjo anketnega vprašalnika. Preverili smo povezavo med klimo v podjetju in splošnim zadovoljstvom ter povezavo med posameznimi dimenzijami klime in splošnim zadovoljstvom. Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med dojemanjem klime in zadovoljstvom zaposlenih glede na določene demografske podatke, kot so spol, vrsta izobrazbe in delovno mesto. Ugotovili smo, da sta klima in zadovoljstvo tesno povezana, torej bolj kot zaposleni dojemajo klimo kot dobro, bolj so tudi v delovnem okolju zadovoljni. Diplomsko delo smo zaključili z interpretacijo rezultatov ter podali predloge za prihodnje aktivnosti.
Keywords: organizacijska klima, organizacijska kultura, zadovoljstvo, motivacija, zaposleni, medsebojni odnosi.
Published: 28.11.2016; Views: 692; Downloads: 84
.pdf Full text (1,57 MB)

32.
ORGANIZACIJSKA KULTURA V ZAVODU ZA TURIZEM MARIBOR - POHORJE
Eva Kruder, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Organizacijska kultura je del vsake organizacije, saj je to ključni dejavnik dobrega delovanje organizacije znotraj kakor tudi izven njenega okolja. Da bi spoznali in razdelali organizacijsko kulturo Zavoda z turizem Maribor – Pohorje, moramo najprej spoznati kaj sploh organizacijska kultura je in kateri so ključni dejavniki prepoznavanja organizacijske kulture. Ker so nekateri elementi organizacijske kulture vidni že zunanjemu opazovalcu, nekateri pa so skriti in jih poznajo samo člani posamezne organizacije, je prav tako pomembno poznavanje in ločevanje vseh elementov. Torej, kateri sploh so vidni deli in kateri so nevidni deli organizacijske kulture. Zaposleni so ključni del organizacijske kulture in le – to najboljše prikažejo in ocenijo. Zato se bomo v empiričnem delu ukvarjali z ugotavljanjem dojemanja organizacijske kulture zaposlenih Zavoda za turizem Maribor – Pohorje. Ugotovili smo, da zaposleni najbolje ocenjujejo kvaliteto medosebnih odnosov ter, da so stališča v organizaciji izmed vidnih delov organizacijske kulture najbolj vzdrževana.
Keywords: organizacija, organizacijska kultura, zaposleni, dejavniki, vidni deli.
Published: 23.11.2016; Views: 925; Downloads: 104
.pdf Full text (798,03 KB)

33.
Organizacijska kultura v podjetju
Špela Lorenčič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Kultura je pojem, ki nas obkroža vse življenje in nam je praktično položena v zibelko. Določa naš način življenja in komuniciranja z drugimi oziroma okoljem. Je človeška posebnost, tisto »nekaj« kar nas razlikuje od vseh drugih bitij in jo hkrati najdemo povsod v življenju kamor se podamo. Usmerjena je k zadovoljevanju človekovih potreb. Tako je prisotna tudi v različnih večjih ali manjših podjetjih oziroma organizacijah. Kot so prisotne različne kulture po svetu, imajo tudi podjetja med seboj različne kulture in ta njihova svojevrstna kultura loči posamezno podjetje od konkurence. Imenujemo jo organizacijska kultura, ki vsebuje številne sestavine, vrste ter tipologije različnih avtorjev in njihovega pogleda na kulturo. Kultura pa ne nastane takoj, sprva gre le za posameznike, ki imajo med seboj skupne cilje. Na podlagi izkušenj, mnenj, preteklih izkustev, vrednot, stališč različnih posameznikov pa se počasi začne oblikovanje kulture. Ker pa živimo v okolju, ki nenehno kliče po spremembah, je tudi spreminjanje kulture nekaj čemur se ne da izogniti. Pri tem ima ključno vlogo vodstvo podjetja, ki mora znati ohranjati obstoječo kulturo, jo znati izpopolnjevat in ohranjati vse udeležence te kulture na pravi poti. In ravno zaradi tega, ker je pri ohranjanju dobre organizacijske kulture pomemben odnos z zaposlenimi, ima tudi interni marketing velik pomen v sami organizaciji.
Keywords: organizacijska kultura, kultura, vodstvo podjetja, uspeh v podjetju, interni marketing, interno komuniciranje
Published: 14.11.2016; Views: 583; Downloads: 92
.pdf Full text (943,82 KB)

34.
Organizacijska kultura v podjetju Blesk 2 d.o.o.
Sebastjan Pogorelec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Organizacijska kultura je veda, ki sicer izhaja iz socioloških ved, vednar se vse bolj pojavlja tudi v menedžmentu. Na podlagi preteklih izkušenj in spoznanj lahko organizacijsko kulturo štejemo pod pomemben del podjetij. V primeru, da se tega zavedamo, jo spoznavamo, raziskujemo in jo poskušamo uskladiti s strategijami organizacije, lahko bistveno pripomoremo k uspešnosti. Poleg tega je rezultat najverjetneje tudi dvig konkurenčnosti in pa zadovoljstvo tako med zaposlenimi kot tudi med vodilnimi kadri v podjetju.
Keywords: organizacija, organizacijska kultura, metoda CVF
Published: 10.11.2016; Views: 580; Downloads: 47
.pdf Full text (1,26 MB)

35.
ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA V JAVNEM SEKTORJU
Marjetka Krajnc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Veliko je avtorjev, ki proučujejo organizacijsko klimo in kulturo. Predvsem jih zanima njun vpliv na zaposlene ter njihovo poslovno okolje, kako se spreminjata, merita in kaj je pomembno za dobro počutje v organizaciji. Sodobno organizacijsko okolje zahteva od podjetij in organizacij dovolj hitro prilagajanje na spremembe v poslovnem okolju in da so temu primerno pripravljeni na neprestano izobraževanje. Zaradi dinamičnosti teh sprememb, vse bolj sili menedžment v iskanje različnih oblik organiziranosti organizacij. Organizacije danes delujejo v okolju, v katerem se soočajo z velikimi in s stalnimi spremembami. Spremembe v javnem sektorju se nanašajo na način delovanja poslovanja, organiziranje in razvoj, zato se morajo organizacije in podjetja nenehno in dovolj hitro prilagajati vse bolj zahtevnim razmeram okolja, strmeti k novim ciljem ter k izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti za boljše delovanje. Za uspešno delovanje je zato potrebna ustrezna komunikacija, uspešno reševanje problemov, motivacija, vzdušje, dobri medsebojni odnosi ter dobro poznavanje okolja in samega sebe. Vsak javni sektor ima svoja pravila, cilje, strukturo, vrednote, metode in strategije. To pa odraža njeno klimo in kulturo. Organizacijska kultura in klima vplivata na oblikovanje, delovanje in uspešnost organizacije. Zaposleni so s tem bolj povezani med sabo, saj jih vodje z spodbujanjem pripeljejo do boljšega dela in izpolnjevanja obveznosti. Poskušajo jih čim bolj motivirati, da bi se z vsako spremembo povečalo zadovoljstvo zaposlenih, sploh če so pravilno obravnavani, so le-ti zadovoljni na delovnem mestu, kar povečuje uspešnost organizacije.
Keywords: organizacija, organizacijska klima, organizacijska kultura, javni sektor, zaposleni
Published: 07.11.2016; Views: 1082; Downloads: 128
.pdf Full text (746,69 KB)

36.
Organizacijska kultura in njen pomen za podjetje
Mitja Kokot, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu proučujemo vpliv organizacijske kulture na uspešnost podjetja. V uvodnem delu najprej teoretično opredelimo pojma organizacija ter organizacijska kultura. Nato predstavimo teoretično najbolj uveljavljene tipologije organizacijskih kultur. V nadaljevanju smo se lotili proučevanja ključnih elementov organizacijske kulture ter ugotavljanja njenih funkcij in vlog v organizaciji. V tem okviru smo ugotovili, da je elemente organizacijske kulture mogoče najti prav na vseh področjih in nivojih delovanja podjetja. Organizacijska kultura namreč določa ravnanje in obnašanje zaposlenih pri izvajanju vsakodnevnih nalog. V tem okviru so med najpomembnejšimi denimo način komuniciranja s sodelavci, dobavitelji in strankami, pripadnost podjetju, način reševanja sporov, vrednote, motivacija zaposlenih… V drugi polovici diplomskega dela smo se ukvarjali s proučevanjem procesov nastajanja in spreminjanja organizacijske kulture. Če želi podjetje omenjena procesa načrtno spreminjati, je nujno da management v podjetju pozna vse elemente organizacijske kulture, obenem pa se mora za sistematični pristop k njenem spreminjanju, zavedati vseh glavnih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj organizacijske kulture. V zadnjem delu predstavimo še smernice in trende razvoja organizacijske kulture pri sodobnih podjetjih. Ugotovili smo, da se uspešna sodobna podjetja osredotočajo predvsem na človeške vire, precejšnjo pozornost pa posvečajo tudi razvoju timskega duha.
Keywords: organizacija, organizacijska kultura, tipologije organizacijske kulture, podjetja, diplomske naloge
Published: 26.10.2016; Views: 881; Downloads: 90
.pdf Full text (1,14 MB)

37.
ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE - PRIMER UPRAVNE ENOTE HRASTNIK
Maša Špan, 2016, master's thesis

Abstract: Vloga organizacijske kulture v javni upravi je v svoji osnovi povsem enaka kot organizacijska kultura v pridobitnih organizacijah. Pojavlja se sicer nekaj razlik, ki so posledica specifičnosti dela. Organizacijska kultura s svojimi lastnostmi in značilnostmi vpliva na način, kako se sprejemajo odločitve, kako se uporablja človeške vire ter na to, kako se odziva organizacija na impulze iz okolja. Vse to dokazuje tudi njen velik vpliv na uspešnost organizacije. Prav zaradi tega je bistvenega pomena, da organizacija pozna svojo kulturo, se zaveda njenih prednosti in slabosti in jih v celoti izkoristi v svoj prid (Prašnikar, Cirman 2005, 65). Rdeča nit, ki se vleče skozi celotno magistrsko nalogo je organizacijska kultura na Upravni enoti Hrastnik. V prvem – empiričnem – delu smo preučili različne definicije organizacijske kulture, dotaknili smo se tudi organizacijske klime. Ko so bile definicije in razmerja med njimi jasna, smo preučili še vzroke za raziskovanje organizacijske kulture in vlogo organizacijske kulture v organizaciji. Organizacijsko kulturo v organizaciji smo opredelili tudi po tipologijah različnih avtorjev. Preučili smo še razvoj, oblikovanje, vzdrževanje, spreminjanje organizacijske kulture v organizaciji. V aplikativnem delu smo izvedli raziskavo na Upravni enoti Hrastnik, in sicer z vprašalnikom OCAI (Cameron in Quinn, 2006, 20–25).
Keywords: organizacijska kultura, vloga organizacijske kulture, javna uprava, tipologija po Cameron-Quinnu, tipologija po Handyju, tipologija po Ansoffu, tipologija po Dealu in Kennedyju, Upravna enota Hrastnik.
Published: 26.10.2016; Views: 701; Downloads: 137
.pdf Full text (1,58 MB)

38.
IZBOLJŠANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE V PODJETJU GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC D.D.
Katarina Hlupič, 2016, master's thesis

Abstract: Pojma organizacijska kultura in organizacijska klima sta velikokrat zamenjana pojma. Res je, da imata veliko skupnega, vendar ju kljub temu ne smemo enačiti. Sam pojem kultura je globlji od klime, ki pa je nekakšen odsev kulture. Organizacijska kultura je sistem vrednot, pravil, stališč, norm, lastnosti, vedenja in načinov delovanja zaposlenih. Poleg tega pojma lahko zasledimo tudi druge pojme, kot so kultura združbe, kultura podjetja, korporacijska kultura itd. Pri organizacijski klimi pa opredeljujemo tiste značilnosti, po katerih potem organizacijo ločimo od drugih organizacij in vpliva na vedenje ljudi. Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov, prvi del je teoretični in drugi del je empirični. V prvem delu smo s pomočjo različnih avtorjev najprej podrobneje obravnavali organizacijsko kulturo. Predstavili smo definicijo in tipe organizacijske kulture, raziskali, kako organizacijska kultura vpliva na uspešnost organizacije, osredotočili smo se na značilnosti in dejavnike kulture ter razjasnili sestavine, ravni in funkcije kulture v organizaciji. Podobno smo nato naredili tudi pri organizacijski klimi, kjer smo prav tako najprej predstavili pojem organizacijske klime, kakšne vrste poznamo, kako organizacijska klima vpliva na organizacijo. Prikazali smo dejavnike oziroma dimenzije klime, kako jo lahko spreminjamo ter merimo in proučujemo. Na koncu teoretičnega dela smo želeli predstaviti razlike med organizacijsko kulturo in organizacijsko klimo. V empiričnem delu smo predstavili izbrano podjetje Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d. S pomočjo anketnega vprašalnika za merjenje kulture in klime smo naredili raziskavo v podjetju. Dobljene rezultate smo analizirali in predstavili v grafih ter pri vseh trinajstih dimenzijah podali konkretne predloge za izboljšave.
Keywords: Organizacijska kultura, organizacijska klima, dejavniki kulture in klime, značilnosti organizacijske kulture, vrste organizacijske klime.
Published: 21.10.2016; Views: 930; Downloads: 192
.pdf Full text (1,71 MB)

39.
Organizacijska kultura v podjetju dm drogerie markt d.o.o.
Jure Renko, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Organizacijska kultura pomembno vpliva na uspešnost posameznika v organizaciji in uspeh podjetja pri strankah. V diplomskem delu smo preučili organizacijsko kulturo v podjetju dm drogerie markt d.o.o., ki je del koncerna dm. Management v koncernu dm se zaveda pomembnosti tega kompleksnega in dinamičnega pojava. V dm Slovenija smo naredili raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika, kjer smo izmerili trenutno in želeno organizacijsko kulturo z vidika zaposlenih in s stališča lastnikov. Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili stanje in management podjetja, opozorili na pomanjkljivosti oziroma potrebe po nujnih spremembah, da se stanje še izboljša in ohrani uspešno delovanje podjetja tudi v prihodnje.
Keywords: organizacijska kultura, management, organizacija, podjetje, raziskava, spremembe
Published: 17.10.2016; Views: 1274; Downloads: 48
.pdf Full text (1,74 MB)

40.
Interakcije med narodnimi kulturami - Primer slovensko - korejskega delovnega okolja
Matej Tušar, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Današnji svet, predvsem poslovni, zahteva vedno več globalizacije. Koncern Kolektor je ravno tako globalno podjetje, ki je z lastnim znanjem, tehnologijo in proizvodnjo prisotno tudi v Južni Koreji, in kot tako na enem mestu zaposluje delavce dveh različnih kultur, slovenske in južnokorejske. Uspešna komunikacija in interakcija med temi ljudmi je ključnega pomena za uspeh in obstoj proizvodne lokacije. Kulture znajo namreč biti zelo različne, in kar v eni kulturi pomeni nekaj, ima lahko v drugi povsem nasprotni pomen. Niti večletno sodelovanje med pripadniki različnih kultur ni zagotovilo za uspeh, saj so razlike vedno prisotne. Zato je treba drugo kulturo razumeti in se prilagoditi. V nalogi raziskujemo različne vidike kultur in njihovo dojemanje posameznih situacij. Očitno je, da narodna kultura močno vpliva tudi na organizacijsko kulturo in da je tako podjetje uspešno voditi med medkulturnimi pastmi vse prej kot lahko, nikakor pa ne nemogoče. Negativne lastnosti je mogoče nevtralizirati, pozitivne lastnosti je mogoče združiti, inovativnost je mogoče nadgraditi. Le pristop mora biti pravi.
Keywords: organizacijska kultura, narodna kultura, interakcija, komunikacija, delovno okolje
Published: 10.10.2016; Views: 702; Downloads: 53
.pdf Full text (3,76 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica