| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1144
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Analiza primernosti vrtčevskega okolja za telesni in gibalni razvoj predšolskih otrok : diplomsko delo
Nika Šlamberger, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Analiza primernosti vrtčevskega okolja za telesni in gibalni razvoj predšolskih otrok smo v teoretičnem delu predstavili različna okolja, ki se pojavijo v vrtcu. Dotaknili smo se tudi različnih didaktičnih sredstev, ki so pomembna za telesni razvoj otrok. Predstavili smo različne načine sodelovanja med starši in vzgojitelji. Opisali smo vlogo vzgojitelja in vlogo vrstnikov pri igri otrok. Na koncu pa smo opisali še dejavnike primernosti okolja za telesni in gibalni razvoj otrok. V empiričnem delu je bil naš namen analizirati in ugotoviti, ali je vrtčevsko okolje primerno za telesni in gibalni razvoj predšolskih otrok, pri čemer smo bili osredotočeni na podpiranje telesne dejavnosti in kritičnega mišljenja otrok ter odnos med starši/skrbniki in vzgojitelji. Analizo smo izvedli s pomočjo ocenjevalne lestvice gibalnega okolja otrok starih 2 do 6 let. Glavne ugotovitve so bile, da imajo vrtci v večini primerno okolje za telesni in gibalni razvoj, vendar se vseeno marsikje pojavljajo pomanjkljivosti, katere bi bilo potrebno izboljšati, da bi se otrokom zagotovilo še boljše okolje. Ugotovljeno je bilo tudi to, da se nekatere vzgojiteljice veliko bolj trudijo in spodbujajo telesni in gibalni razvoj kot druge ter da je odnos med starši/skrbniki in vzgojitelji v večini vrtcev med dobrim in odličnim.
Keywords: Vrtčevsko okolje, telesni razvoj, MOVERS, gibanje otrok.
Published in DKUM: 03.10.2023; Views: 12; Downloads: 3
.pdf Full text (778,74 KB)

2.
Vplivi motoriziranega prometa na okolje v času trajnostnega dogodka: primer fis finale svetovnega pokala v smučarskih skokih planica 2023
Jan Prelc, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Trajnostni športni dogodki so del družbene in gospodarske trajnosti, ki vplivajo na zmanjšanje emisij v okolju. Netrajnostne oblike mobilnosti, kot so vozila na fosilna goriva, prispevajo k onesnaženosti narave. Planica slovi po smučarskih poletih in gostovanje trajnostnega športnega dogodka v njej ima več pozitivnih vplivov na mobilnost in okolje. Organizacijski Komite Planica udeležence spodbuja k uporabi alternativnim oblikam prevoza, kot so javni prevoz, hoja ali deljenje prevoza. S tem poskušajo zmanjšati število osebnih vozil na cesti, prometne zastoje in emisije. V soboto, 1. 4. 2023, so obiskovalci z vozili, vključno s tehničnim osebjem v treh urah pridelali 58,32 t emisij. Z namenom po zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v dolini, ki leži tik ob Triglavskem narodnem parku smo pripravili štiri variante prometnih ureditev, ki bi lahko pripomogle k čistejšemu okolju. S pomočjo programskih orodij Vissim in Enviver smo izdelali prometni model in preko analize ugotovimo, da bi bila najboljša sedanja rešitev za zajezitev emisij varianta C z avtobusi, brez osebnih vozil. Dolgoročno gledano pa električni avtomobili ter avtobusi, ki naj bi bili 50 % na električni pogon. S prehodom z dizelskih na električne avtobuse želimo v Sloveniji zmanjšati izpuste toplogrednih plinov
Keywords: trajnostni dogodek, mobilnost, emisije, okolje, simulacija
Published in DKUM: 11.09.2023; Views: 44; Downloads: 12
.pdf Full text (2,76 MB)

3.
Pomoč žrtvam nasilja v družini v ruralnem okolju : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Monika Kosi, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Nasilje v družini je družbeni pojav, pri katerem eden izmed družinskih članov izvaja nasilje nad drugim z namenom pridobiti nadmoči. V raziskavah in strokovnih literaturah je definicija dobro opredeljena, vendar ni določena jasna meja, kdaj se nasilje dogaja. Okolje, v katerem žrtev živi, vpliva na doživljanje nasilja, saj se nasilje na podeželju podaljša za 25 % dlje v primerjavi z mestnimi središči, kjer je tudi širši nabor pomoči žrtvam. Namen diplomskega dela je bil s strokovnimi članki in raziskavami raziskati doživljanje nasilja v ruralnem okolju in pomoči, ki so žrtvam na voljo s strani vladnih in nevladnih organizacij. Cilj diplomskega dela je bil odgovoriti na tri raziskovalna vprašanja: kakšne so skupne lastnosti in kakšne razlike med nasiljem v družini v ruralnem in urbanem okolju, kam se žrtve iz ruralnih območji največkrat obrnejo po pomoč in kako vladne in nevladne organizacije pomagajo žrtvam nasilja v družini iz ruralnih območij. Na raziskovalna vprašanja smo odgovorili s pomočjo izvedbe intervjujev z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter pregledom strokovnih člankov in raziskav. Na podeželju je še dandanes prisotno tradicionalno razmišljanje o spolnih vlogah, ki je lahko posledica sestave starejšega prebivalstva. Žrtve najpogosteje doživljajo psihično nasilje s strani partnerja, v večini so žrtve ženskega spola in povzročitelji moškega. Organizacije nudijo žrtvam pomoč in podporo, same pa sodelujejo v multidisciplinarnem timu. Žrtve s podeželja si pogosteje poiščejo pomoč pri nevladnih organizacijah, ki si zelo prizadevajo za obveščanje širše javnosti o posledicah nasilja v družini in iskanju pomoči. Potrebna je čim hitrejša intervencija ob zaznavi nasilja v okolju, še posebej, če je otrok sam žrtev ali živi v okolju, kjer se nasilje dogaja, saj lahko dolgoletno doživljanje nasilja žrtvi pusti posledice pri svojem počutju in nenazadnje na zdravju.
Keywords: nasilje v družini, pomoč žrtvam, ruralno okolje, diplomske naloge
Published in DKUM: 08.09.2023; Views: 110; Downloads: 36
.pdf Full text (1,82 MB)

4.
Nekateri vidiki stanovanjske problematike v Sloveniji
Andrej Božin, Blaž Grudnik-Tominc, 2012, professional article

Abstract: Z vidika zagotavljanja ponudbe stanovanj je stanovanjska politika neločljivo povezana z gradbeništvom, ki je pomembna gospodarska panoga. V Sloveniji je svoj največji razcvet gradbeništvo doseglo leta 2008, gospodarska kriza pa je gradbeništvo prizadela bolj, kot v povprečju ostalo gospodarstvo. Gradnja, vzdrževanje stanovanj in bivanje v njih prinašajo tudi številne negativne vplive na okolje. V skladu s EU smernicami, je Slovenija v Nacionalnem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 - 2016, kot svoje cilje opredelila predvsem spodbujanje izboljšanja energijske učinkovitosti stavb ter spodbujanje tehnološkega razvoja na področju materialov, stavbnega pohištva, energetskih tehnologij idr. Za Slovenijo je značilen visok delež lastniško zasedenih stanovanj, kar ima več negativnih posledic. Visok delež lastniških stanovanj je tako eden od pomembnih razlogov za nizko mobilnost ljudi, kar ima negativne posledice tudi na trg delovne sile. Ukrepi stanovanjske politike v Sloveniji, ki so že od ustanovitve Stanovanjskega sklada RS deležni veliko kritike, so v preteklosti vodili zlasti v podporo povpraševanju po stanovanjih in s tem posledično do cenovne precenjenosti stanovanjskih enot. Stanovanjska politika bi se zato morala osredotočiti na uravnovešenje ponudbe in povpraševanja po stanovanjih, ob hkratni usmerjenosti v trajnostno in energetsko učinkovito gradnjo. Kot eno izmed možnosti predlagamo usklajeno delovanje občin z urejanjem komunalno opremljenih parcel ob pomoči sredstev iz evropskih strukturnih skladov ter skladov, ki bodo spodbujali trajnostno usmerjeno gradnjo.
Keywords: stanovanja, stanovanjska gradnja, stanovanjska politika, okolje, trajnostni razvoj
Published in DKUM: 06.09.2023; Views: 34; Downloads: 0

5.
Razvijanje digitalnih izdelkov
Aleksandar Toplichanski, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj digitalnih izdelkov se nanaša na uporabniške izkušnje, ki temeljijo na programski opremi in jih delno ali v celoti izboljšujejo. Razvoj digitalnih izdelkov je obsežen proces, saj se od države do države razlikuje. Pomembo je, da ljudje narekujejo kakšne izdelke potrebuje trg. Za učinkovitejši vstop na trg obstajajo različne vrste digitalnih izdelkov, ki imajo svoje unikatne načine razvijanja. Primarna poslovna prednost razvoja digitalnih izdelkov je dobava izdelka, ki uporablja najnovejšo in najprimernejšo tehnologijo za povečanje uporabniške izkušnje. Druga prednost je razširljivost: ko se potrebe uporabnikov in razpoložljivost programske opreme razvija, lahko digitalni izdelki storijo enako – nenehno se izboljšujejo, da bi izpolnili naraščajoča pričakovanja uporabnikov (Cognizant, 2022). Pomembno je vedeti, kako se digitalni izdelki razvijajo, da lahko dobimo širšo sliko o tem, kako je sedanja družba bolj informirana in ve, kaj naroča. S pomočjo te raziskave bomo naredili podrobno analizo o tem, kako razviti digitalni izdelek od začetka – od ideje, pa vse do konca, ko poteka podpora in spremljanje uspeha. V diplomski nalogi je bila narejena širša analiza, da bi ugotovili, kako slovenska in globalna podjetja, kot na primer Pwc, Schneider, Google, Apple in T2, razvijajo digitalne produkte in kaj jih naredi pristne.
Keywords: Digitalni izdelki, digitalno okolje, razvijanje, proces.
Published in DKUM: 30.08.2023; Views: 66; Downloads: 9
.pdf Full text (1,75 MB)

6.
Stanovanjska soseska kot prijetno bivalno okolje: pristopi za kakovostno načrtovanje odprtega prostora stanovanjskih sosesk
Kaja Cingesar, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se osredotoča na analizo kvalitete odprtega prostora v stanovanjskih soseskah. V teoretičnem okviru so najprej definirane soseske ter predstavljen njihov razvoj skozi čas. Poudarjen je pomen odprtega prostora v stanovanjskih soseskah ter identificirani problemi, ki lahko vplivajo na njegovo kvaliteto. V nadaljevanju so predstavljeni pristopi za kakovostno načrtovanje odprtega prostora, ki se osredotočajo na zelene površine, prometno ureditev, družabni prostor, vključenost uporabnikov ter varstvo okolja. Dobra praksa teh področij obdelave je predstavljena na primerih bivalnih okolij iz sosesk v Sloveniji, Norveški in Belgiji. Kot študija primera je v praktičnem delu naloge je obravnavana stanovanjska soseska ob Škapinovi ulici v Celju. Skozi celovito analizo je predstavljeno trenutno stanje odprtega prostora soseske. V zaključku naloge so podana konkretna priporočila za izboljšanje kvalitete odprtega prostora.
Keywords: Stanovanjska soseska, kakovost bivanja, bivalno okolje, odprt prostor
Published in DKUM: 29.08.2023; Views: 58; Downloads: 14
.pdf Full text (6,54 MB)

7.
Oblikovanje proizvodnega procesa v podjetju Dorninger Hytronics d.o.o. z metodo simulacijskega modeliranja
Zala Preglau, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljen postopek planiranja kapacitet in razmestitve delovnih mest ter postopek simulacijskega modeliranja. Na realnem primeru iz podjetja Dorninger Hytronics d. o. o. je v programskem okolju Simio izvedena simulacijska študija realnega in teoretično optimalnega stanja
Keywords: razmeščanje delovnih mest, trikotna metoda, simulacijsko modeliranje, programsko okolje Simio
Published in DKUM: 25.08.2023; Views: 158; Downloads: 31
.pdf Full text (4,18 MB)

8.
Vodenje projektov v multiprojektnem okolju farmacevtskega podjetja
Andreja Kumer, 2023, master's thesis

Abstract: Podjetja so danes izpostavljena vse hitreje spreminjajočemu okolju in postavljena pred izziv vodenja projektov v multiprojektnem okolju. Upravljanje več sočasnih projektov je zahtevna naloga, zato smo se v magistrskem delu posvetili načinom za njegovo poenostavitev ter proučili projektne prakse farmacevtskega podjetja Lek, d.d.. Ugotovili smo, da je vodenje projektov v multiprojektnem okolju možno poenostaviti, med drugim tudi z oblikovanjem posebnih programskih pripomočkov, ki olajšajo spremljanje napredovanja posameznega projekta, kakor tudi celotnega programskega portfelja. Tovrstni pripomočki so še posebej učinkoviti, če jih prilagodimo dotičnim potrebam organizacije. Hkrati moramo skrbeti za usposobljenost projektnih vodij, vzpostavitev ustrezne projektne organiziranosti, zadostne količine virov in jasnega toka odgovornosti.
Keywords: multiprojektno okolje, projektni management, farmacevtska industrija, veliki projekti, investicije, programska podpora
Published in DKUM: 24.08.2023; Views: 193; Downloads: 39
.pdf Full text (7,73 MB)

9.
Opažanja vzgojiteljev glede pomena okolja za razvoj otrokove samostojnosti : magistrsko delo
Mojca Dominik, 2023, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela Opažanja vzgojiteljev glede pomena okolja za razvoj otrokove samostojnosti je preveriti opažanja vzgojiteljev mariborskega montessori vrtca »Hiša otrok« glede pomena okolja za razvoj otrokove samostojnosti. Termin okolje je izjemno širok pojem, saj zajema različne vrste okolij, kot so kulturno, versko, socialno, družinsko, institucionalno ipd. V magistrskem delu smo se osredotočili na okolje, zasnovano po metodi montessori. V teoretičnem delu smo razložili pojem samostojnost predšolskih otrok, na kratko opisali potek razvoja samostojnosti ter povzeli glavne značilnosti razvoja samostojnosti predšolskih otrok na področju telesno-gibalnega, spoznavnega in socialno-čustvenega razvoja. V nadaljevanju smo opisali vpliv okolja in vpliv odraslega, ki sta medsebojno neločljivo povezana. Ker smo se osredotočili na montessori okolje, smo na koncu opredelili še montessori pedagogiko ter vlogo montessori okolja. V empiričnem delu smo z uporabo deskriptivne in kavzalno-neeksperimentalne metode pedagoškega raziskovanja naredili raziskavo in prikazali ugotovitve, da vzgojitelji montessori vrtca na podlagi opažanj verjamejo v okolje pripravljeno po montessori metodi kot spodbujajoče za razvoj otrokove želje po neodvisnosti, za razvoj socialno-čustvene samostojnosti ter za razvoj govornih sposobnosti. Analiza pridobljenih podatkov je pokazala tudi, da vzgojitelji ocenjujejo omogočanje samostojnosti kot najpomembnejši dejavnik okolja za razvoj samostojnosti predšolskega otroka ter opažajo pozitiven vpliv usklajenosti vrtčevskega in družinskega okolja.
Keywords: Montessori, pomen okolja, spodbudno okolje, predšolski otrok, samostojnost.
Published in DKUM: 22.08.2023; Views: 85; Downloads: 9
.pdf Full text (2,23 MB)

10.
Ujemanje posameznik-organizacija skozi prizmo osebnih vrednot na primeru generacije Z v Sloveniji
Tjaša Strmšek, 2023, master's thesis

Abstract: Znotraj delovnega okolja se konstantno srečuje več različnih generacij, najnovejša generacija, ki trenutno vstopa na trg dela pa je generacija Z. Vsaka generacija ima lastne značilnosti in vrednote, ki oblikujejo njihovo vedenje, zato je zelo pomembno, da organizacija pozna njihove vrednote in oblikuje takšno delovno okolje, v katerem se bodo vsi posamezniki počutili dobro. Le-to se lahko doseže s konceptom ujemanje posameznik-organizacija, ki opisuje, da kongruenca vrednot posameznika in organizacije vodi v pozitivne izide na obeh straneh – zaposleni so na delu zadovoljni in doživljajo pozitivne občutke, organizaciji pa njihova uspešnost pripelje dobre poslovne rezultate. V magistrski nalogi smo raziskovali, kako se vrednote generacije Z v Sloveniji ujemajo z vrednotami podjetij domačega in tujega kapitala v Sloveniji. V raziskavo je bilo zajetih skupno 111 podjetij, na vprašalnik pa je v celoti odgovorilo 116 posameznikov rojenih med letoma 1996 in 2004, povprečne starosti 25 let. Ugotovljeno je bilo, da slovenska generacija Z daje večjo pomembnost vrednotam, ki jim sledijo podjetja domačega kapitala, da tako domača, kot tuja podjetja v Sloveniji v večini sledijo enakim vrednotam, ter da se generaciji Z zdi ujemanje posameznika z organizacijo pomembno in zato tudi pri izbiri organizacije upoštevajo njene vrednote. Prav tako si želijo delovnega okolja z dobrimi medosebnimi odnosi in kjer je poskrbljeno za njihovo zdravje, od vodje pa si najbolj želijo, da je na svojem področju kompetenten, da zna dobro komunicirati in upoštevati želje svojega tima. Raziskava, kot ena izmed prvih na tem področju, ponuja prvi vpogled v delovne in osebne vrednote slovenske generacije Z, preučuje kakšen pogled ima generacija Z na delovno okolje ter daje izhodišča za nadaljnje raziskovanje na tem področju.
Keywords: ujemanje posameznik-organizacija, generacija Z, delovne vrednote, organizacijske vrednote, delovno okolje
Published in DKUM: 16.08.2023; Views: 89; Downloads: 17
.pdf Full text (3,30 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica