| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 15
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
IMPLEMENTACIJA IZBRANIH MEDNARODNIH INKRIMINACIJ V SLOVENSKI PRAVNI RED
Ines Antolinc, 2009, diplomsko delo

Opis: Republika Slovenija je z osamosvojitvijo ter vstopom v mednarodne institucije nase prevzela tudi obveznost, da bo svojo zakonodajo prilagodila ureditvi, ki izhaja iz mednarodnopravnih aktov. V pričujočem diplomskem delu sem skušala na kratko prikazati uspešnost ali neuspešnost izpolnjevanja omenjene obveznosti s strani Republike Slovenije in oceniti skladnost slovenskega (kazenskega) prava z izbranimi mednarodnimi inkriminacijami, uzakonjenimi v različnih univerzalnih in regionalnih mednarodnopravnih dokumetih. Uvodoma vzpostavljam povezavo med mednarodnim pravom, mednarodnim varstvom človekovih pravic, kazensko odgovornostjo posameznika in notranjim pravom posameznih držav z namenom bralca seznaniti z nekaterimi pomembnimi dosežki sodobnega mednarodnega (kazenskega) prava. Diplomsko delo je vsebinsko razdeljeno na dva dela. V prvem delu opredeljujem teoretično problematičen pojem mednarodnih hudodelstev in mednarodnih zločinov ter njihovo še vedno nedorečeno delitev. Nadalje zaradi razumevanja implementacije mednarodnopravnih pravil v nacionalne zakonodajne sisteme obravnavam razmerje tako med mednarodnim in nacionalnim pravom kot med nacionalnim in mednarodnim kazenskim pravom, saj je eden izmed temeljnih problemov pri slednjem kot posebni pravni disciplini v nastajanju vprašanje, ali in kako se norme mednarodnega kazenskega prava uveljavljajo v domačem pravu in v pravni praksi držav članic globalne ali regionalnih mednarodnih skupnosti. Mednje sodi tudi Republika Slovenija. V drugem delu obravnavam šest izbranih mednarodnih hudodelstev in mednarodnih zločinov (genocid, mučenje in sorodna ravnanja, nezakonit promet z mamili in psihotropnimi substancami, ogrožanje mednarodne varnosti zračnega prometa, pranje denarja in ogrožanje okolja) z vidika njihove prepovedi v pomembnejših univerzalnih in regionalnih mednarodnopravnih aktih. Ob koncu vsakega podpoglavja pa kot najpomembnejše analiziram in primerjam vsebino inkriminacij v slovenskem pravnem redu (predvsem v novem Kazenskem zakoniku (KZ-1)) in ugotavljam njihovo skladnost s prej omenjenimi mednarodnimi inkriminacijami.
Ključne besede: mednarodna hudodelstva, mednarodnopravni akti, nacionalna implementacija, genocid, mučenje, nezakonita proizvodnja in promet z mamili, ogrožanje mednarodne varnosti zračnega prometa, pranje denarja, ogrožanje okolja, Kazenski zakonik (KZ-1)
Objavljeno: 15.12.2009; Ogledov: 2757; Prenosov: 279
.pdf Celotno besedilo (853,92 KB)

3.
4.
Terorizem in varstvo okolja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Sonja Pavlovič, 2013, diplomsko delo

Opis: V tej diplomski nalogi je v petem poglavju opisan predmet proučevanja ter cilji diplomske naloge, hipoteze ter metode, ki so bili uporabljeni pri pisanju. Najprej je opisana zgodovina terorizma kot prvi pojem problematike, ki je v naslednjem, sedmem poglavju tudi opredeljena s pomočjo raznih avtorjev, od katerih so povzete definicije. Nato je terorizem razdeljen v skupine glede na snovi, ki bi se lahko uporabile pri terorističnem napadu ter izpostavljene njihove glavne lastnosti. Pri poglavjih o kemičnem in biološkem orožju so opisane tudi lastnosti agensov, ki so jih uporabili v boju, njihove posledice ter način, kako dekontaminirati hrano in oblačila, če se že kontaminirajo, predvsem pa, kako se sami zaščitimo pred kontaminacijo z omenjenimi agensi. Pri jedrskem orožju je opisano tudi preživetje dveh atomskih bomb v drugi svetovni vojni. Za tem je opisana obramba pred orožjem za množično uničevanje, predvsem pri nas ter kako naj bi potekalo reševanje ob takšnih primerih ter kakšni so ukrepi za samo zaščito. V osmem poglavju je opisano, kaj terorizem predstavlja danes ter potencialne smeri, v katere bi se lahko še razvil in na katero področje bi lahko še vplival. Na koncu diplomske naloge je opravljena še analiza primera, in sicer teroristični napad na WTC v ZDA, pri katerem je pravzaprav podano lastno mnenje, teorije in ugotovitve o dotičnem primeru in dogajanju v tistem času. Pri zaključku pridemo do zanimivih ugotovitev ter verifikacij hipotez.
Ključne besede: terorizem, biološki terorizem, kemični terorizem, okolje, ogrožanje okolja, diplomske naloge
Objavljeno: 04.12.2013; Ogledov: 630; Prenosov: 87
.pdf Celotno besedilo (970,85 KB)

5.
Ekološka problematika Blejskega jezera : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Alenka Čebašek, 2013, diplomsko delo

Opis: Problem Blejskega jezera se danes kaže v njegovi onesnaženosti. Pojav onesnaževanja se je pričel z razvojem turizma ter posledično porastom stalnih in občasnih prebivalcev Bleda in okolice. Z razvojem tehnologije in povečanjem števila prebivalstva sta narasli uporaba vode in količina odpadne vode s fosforjem, ki je glavni onesnaževalec jezera. Jezero je bilo najbolj onesnaženo v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Stanje se je nekoliko izboljšalo s sanacijskimi posegi, kljub uspešni sanaciji pa se jezero še vedno onesnažuje. Virov onesnaževanja je več. Bled kot eden najlepših slovenskih turističnih krajev mora še posebej skrbno ravnati z jezerom, saj je od njega odvisen tudi turizem kot največja blejska gospodarska panoga. Glede na to, da je za sanacijo jezera potrebnih veliko sredstev, turizem oziroma hoteli pa so odvisni od čistosti jezera, saj le-ta privablja turiste, bi moral tudi blejski turizem prispevati nekaj k sanaciji jezera. Za to bi morala poskrbeti Občina Bled, ki bi morala celostno pristopiti k problemu in z raznimi odloki onesnaževanje prekiniti, zastavljene projekte pa čim prej realizirati. Poleg tega, da je turizem odvisen od čistosti jezera, pa slednjo zahteva tudi direktiva Evropskih skupnosti. Ta nalaga državam članicam, da do leta 2015 stanje jezer izboljšajo do te mere, da bo doseglo dobro ekološko stanje. Če Slovenija tega stanja ne doseže, bo morala plačati penale. Glede na rezultate meritev in ugotovitev strokovnjakov bo takšno stanje težko doseči, zato je potrebna takojšnja aktivnost, ki bi pripomogla k izboljšanju, predvsem pa k ohranitvi jezera, saj se stanje še vedno občasno tudi slabša.
Ključne besede: okolje, vode, jezera, varstvo okolja, ogrožanje okolja, ekologija, ekološka problematika, ekološka kriminaliteta, Blejsko jezero, diplomske naloge
Objavljeno: 11.07.2013; Ogledov: 2743; Prenosov: 591
.pdf Celotno besedilo (576,06 KB)

6.
Viri ogrožanja okolja v Krškem (krški občini) : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Špela Kadivnik, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga govori o občini Krško in njenem udejstvovanju na področju varovanja in ohranjanja okolja. Njen namen je bralcu razširiti obzorje o dejanskem stanju v njegovi okolici. Prvi del diplomske naloge je osredotočen na razlago okolja, kaj sploh pomeni poseg v okolje, kaj pomeni varstvo okolja in kako dobro poznamo današnje blago, ki ga uporabljamo vsak dan, ter kako sploh ljudje vplivamo na okolje. Drugi del diplomske naloge opisuje občino Krško, njene splošne podatke. Sledi pregled gospodarskih subjektov in njihov vpliv na okolje, kjer se podrobneje dotakne področja energetike, ki je v tej občini prevladuje. Opisana so nekatera podjetja, njihove panoge in predvsem izboljšave na njihovih področjih, ki so okolju prijaznejše oziroma so v skladu z okoljevarstvenimi zakoni. Predstavljeno je tudi podjetje, ki upravlja komunalno infrastrukturo Krške občine. Zatem si lahko preberemo analizo tekočih in predvidenih podatkov ter projektov v Krški občini. Le ̶ ti se opredelijo na tekoče projekte in podatke in na predvidene podatke in projekte. Kot zadnja tema pa je izpostavljeno nekaj najzanimivejših idej o razvoju ˝zelene občine˝. Zaključek pa navaja končno razmišljanje o tem, kam drvi naša Zemlja, če ne bomo nekaj korenito spremenili in to v kratkem času.
Ključne besede: okolje, varstvo okolja, ogrožanje okolja, Krško, diplomske naloge
Objavljeno: 09.08.2013; Ogledov: 847; Prenosov: 112
.pdf Celotno besedilo (448,06 KB)

7.
Bioplinarne kot dejavnik ogrožanja okolja - študija primera Bioplinarne Lokve : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Marko Škedelj, 2014, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo je osredotočeno na obratovanje Bioplinarne Lokve pri Črnomlju, katere gradnja se je pričela leta 2006 v neposredni bližini urbanega območja, ob tamkajšnji prašičji farmi. V bioplinarni so v procesu predelave uporabljali biološko razgradljive odpadke, katerim so dodajali prašičjo gnojevko s sosednje farme. Umestitev objekta in njegovo obratovanje, pri katerem se je v okolico širil neznosen smrad, so pri ljudeh vzbudili občutke ogroženosti in nevarnosti, kar je skupaj z ostalimi motečimi dejavniki povzročilo odpor javnosti in ustanovitev civilne iniciative Društva Proteus. Pritiski javnosti in civilne iniciative so povzročili ustreznejšo odzivnost pristojnih inšpekcijskih organov Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Veterinarske uprave, da so izvedli ustrezne nadzore. Med opravljanjem nadzora so bile ugotovljene kršitve pri vnosu odpadnih snovi v proces predelave, kar je imelo za posledico vsebnost nevarne bakterije Salmonella in previsoko vsebnost težkih kovin v biognojevki, ki so jo trosili po kmetijskih površinah Bele krajine. Zaradi pritiskov javnosti in ugotovljenih kršitev je bil lastnik prisiljen zaustaviti obratovanje bioplinarne, ki je v letu 2013 prešla v lastništvo družbe Petrol. Z analizo delovanja bioplinarne in zakonodaje, ki uravnava in določa delovanje tovrstnih objektov, so bile ugotovljene pomanjkljivosti posameznih pravnih aktov, ki se nanašajo na gradnjo objektov in določanja posameznih mejnih vrednosti. Rešitev vprašanja bioplinarn je predvsem v spremembi zakonodaje, ki mora biti določnejša in mora omogočati tudi učinkovitejši nadzor. V tovrstnih postopkih pa bi bilo potrebno omogočiti in upoštevati tudi argumentirano delovanje civilne iniciative.
Ključne besede: okolje, bioplin, bioplinarne, biološki odpadki, ogrožanje okolja, ekološka kriminaliteta, varovanje okolja, pravna ureditev, diplomske naloge
Objavljeno: 06.05.2014; Ogledov: 980; Prenosov: 248
.pdf Celotno besedilo (464,67 KB)

8.
Mnenja občanov občine Kidričevo o vplivu onesnaženosti okolja na njihovo varnost : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Deborah Premužič, 2014, diplomsko delo

Opis: S pomočjo diplomske naloge sem želela ugotoviti dejansko stanje okolja v katerem živim. Namen diplomske naloge je bil proučiti kako onesnaženo okolje vpliva na varnost ljudi v občini. Občina Kidričevo je v medijih velikokrat izpostavljena zaradi različnih ekoloških katastrof, poleg tega imamo v občini še industrijsko družno TALUM, veliko kmetijskih dejavnosti in divjih odlagališč. S pomočjo literature sem najprej ugotovila, da stanje okolja ni tako zaskrbljujoče, nato sem s pomočjo anketnega vprašalnika povprašala o mnenju glede stanja okolja še občane. Pozitivno sem bila presenečena, ko sem ugotovila, da se občani zavedajo problematike onesnaženosti okolja v občini. Po mnenju občanov je onesnaževanje okolja dejavnik, ki zelo vpliva na ogrožanje njihove varnosti.
Ključne besede: okolje, onesnaženje, ogrožanje okolja, ekološka kriminaliteta, varnost, javno mnenje, diplomske naloge
Objavljeno: 17.06.2014; Ogledov: 711; Prenosov: 153
.pdf Celotno besedilo (1,34 MB)

9.
10.
Iskanje izvedeno v 0.15 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici