| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 21
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
ANALIZA USPEŠNOSTI SPODBUJANJA, ISKANJA IN REALIZACIJE POSLOVNIH ZAMISLI NA PRIMERU PODJETJA SLEM, d.o.o.
Alenka Ramšak, 2010, final seminar paper

Abstract: Ustvarjalnost je boj za preživetje, obstoj podjetja. Potrebno je spodbujati ustvarjalnost in ga celo nagrajevati, saj je to motivacija za zaposlene. Motivacija zaposlenih je lahko različna, eni se bodo bolj potrudili, če bodo vedeli, da gre za denarno nagrado, drugim bo več pomenil skupen uspeh in zadovoljstvo, da je nekaj ustvaril. Potrebno je, da vodja ustvarjalnih skupin pozna svoje "ustvarjalce" in jih zna spodbuditi in motivirati, da bodo produktivni pri iskanju novih izboljšav — idej, ki bodo lahko v podjetju prinašala dobiček in uspehe. Pri tem se lahko poslužujemo različnih tehnik za iskanje oziroma spodbujanje idej. Diplomski seminar je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu smo predstavili teoretična spoznanja. Spoznali smo pojem ideje, ustvarjalnost, ustvarjalni proces, proučili smo različne tipe tehnik generiranja idej: individualne, skupinske, analitične in celostne. Tehnike nam ne služijo vedno le pri iskanju novih idej, ampak služijo tudi za iskanje idej, kako nekaj izboljšati, nadgraditi. Pri tehnikah se lahko povežejo sodelujoči v skupine in skupinsko tuhtajo ter iščejo izboljšave. "Več glav več ve", pravijo. Med tehnikami lahko najdemo tudi posamezne tehnike, ki dajo možnost ljudem, ki ne želijo razmišljati na glas. Zapisujejo si svoje ideje in jih potem predstavijo. Ob vseh teh tehnikah, ki smo jih navedli v diplomskem seminarju, je potrebna v podjetju tudi prava klima, dobro in pozitivno delovno okolje. Pri vsem tem je v podjetju potreben tudi dober vodja, ki da svojim zaposlenim vzpodbude za ustvarjalnost. Pojavi se kar nekaj različic pri vodstvenih strukturah med podjetniki, notranjimi podjetniki in managerji. Notranji podjetniki so ena izmed rešitev za podjetje, ki ima ljudi, ki stojijo za novimi proizvodi in imajo zelo močno motivacijo za povezavo v skupine in nove dosežke. Notranji podjetniki morajo biti zelo razgledani in morajo dati velik poudarek sposobnostim za delo v skupini. Pripravljeni morajo biti na vse uspehe in padce, iz vsakega delavca morajo narediti zmagovalca in ga spodbuditi za dosežke, sanjati morajo z odprtimi očmi in biti inovativni ter vztrajni, da projekt speljejo od zasnove do realizacije. Z dobro idejo se vedno začne dobra skupina, ki dela na realizaciji, jedro vsega ustvarjanja je dober poslovni načrt, s katerimi se predstavi podjetje oz. skupina ustvarjalcev, najprej ljudem, ki bodo finančno in materialno pripomogli k realizaciji zasnovane ideje. Nobena pot ni ravna, na vseh poteh nas čakajo vzpetine in doline. Ravno tako je z idejo, ki se lahko v trenutku zdi dobra, a se kasneje na poti realizacije ustavi, vendar ne smemo prenehati in pustiti, da nam ovire zaprejo pot. Z vsem elanom in pozitivnim mišljenjem moramo iz ene ideje najti drugo in najti rešitev, da bo naša prvotna ideja zasijala v uspeh. V drugem, praktičnem delu diplomskega seminarja smo predstavili podjetje Slem, d. o .o., in proučili, kako v njihovem podjetju krojijo ideje, ali so jim pomembne za njihovo delovanje, kaj menijo o spodbujanju iskanja idej za boljše proizvode/storitev med zaposlenimi. "Kar seješ, to žanješ", je stara modrost, ki v podjetniškem svetu nemalokrat drži. Če bomo sejali dobre ideje na pravo polje, bodo le-te imele dober uspeh ne le na našem trgu, ampak tudi v svetu.
Keywords: podjetniška ideja, ustvarjalni proces, tehnike ustvarjalnega mišljenja, invencija, inovacija, motivacija, skupine, timi, notranje podjetništvo, poslovni načrt
Published: 24.05.2011; Views: 2405; Downloads: 219
.pdf Full text (532,31 KB)

2.
MOŽNOSTI RAZVOJA NOTRANJE PODJETNIŠKE KULTURE V PERUTNINI PTUJ D.D.
Simona Zakelšek, 2011, final seminar paper

Abstract: V delu diplomskega seminarja smo preučevali kakšne so možnosti razvoja notranje-podjetniške kulture v Perutnini Ptuj d.d. oziroma ali je v podjetju že razvita organizacijska kultura, ki deluje podporno notranjemu podjetništvu. Zato smo najprej opredelili notranje podjetništvo, organizacijsko kulturo in notranje-podjetniško organizacijsko kulturo. Nato smo predstavili podjetje Perutnina Ptuj d.d. in preučili njihovo organizacijsko kulturo ter ugotovili ali ta kultura podpira notranje podjetništvo. Ugotovili smo, da imajo v Perutnini Ptuj d.d. že razvito organizacijsko kulturo, ki deluje podporno notranjemu podjetništvu, vendar smo na koncu podali nekaj predlogov, kako lahko podjetje organizacijsko kulturo še izboljša v smeri notranjega podjetništva.
Keywords: Organizacijska kultura, notranje podjetništvo, notranje-podjetniška organizacijska kultura, Perutnina Ptuj d.d.
Published: 23.11.2011; Views: 2119; Downloads: 215
.pdf Full text (261,25 KB)

3.
MOŽNOSTI RAZVOJA NOTRANJEGA PODJETNIŠTVA V PODJETJU TERME LENDAVA D.O.O.
Anita Bencik, 2011, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju obravnavamo pojav notranjega podjetništva v podjetju Terme Lendava d.o.o.. V teoretičnem delu predstavljamo splošne opredelitve notranjega podjetništva, razloge za pojav notranjega podjetništva, ter ovire, ki se pri vpeljavi notranjega podjetništva v podjetje lahko pojavijo. Navedli smo tudi tri najbolj pogoste pristope, ki se jih podjetja poslužujejo pri uvedbi notranjega podjetništva. V drugem, empiričnem delu pa smo z raziskavo, ki smo jo opravili s pomočjo anketnega vprašalnika, na primeru Term Lendava proučevali, v kolikšni meri so v tem podjetju prisotni elementi notranjega podjetništva, kako so zaposleni dovzetni za spremembe in kako na to gledajo vodilni zaposleni. Z anketo o notranjem podjetništvu smo želeli pripomoči k nadaljnjemu razvoju notranjega podjetništva v tem podjetju. Menimo, da smo z raziskavo pridobili koristne ocene in podatke, ki bi v prihodnosti lahko pripomogli k povečanju uspešnosti Term Lendava tudi zaradi njihovih notranjih podjetnikov.
Keywords: notranje podjetništvo, notranji podjetnik, podjetništvo, projekt, turizem
Published: 08.11.2011; Views: 1772; Downloads: 205
.pdf Full text (1,82 MB)

4.
ANALIZA INOVATIVNOSTI PODJETJA: PRIMER EBAY
Tamara Majcenić, 2011, final seminar paper

Abstract: V delu diplomskega seminarja smo najprej proučili osnovne koncepte inovativnosti in inovacij, ki smo jih nato proučevali v empiričnem delu. V ta namen smo podrobneje opredelili inovacije, pojasnili kako jih delimo po vrstah in lastnostih, kdaj govorimo o inovacijski dejavnosti v podjetju ter na kratko predstavili še strategije inovacij in vidike inovacijskih procesov. V empiričnem delu smo želeli teorijo predstaviti na realnem primeru podjetja eBay. Podjetje smo najprej opisali, predstavili njegov način delovanja ter na koncu analizirali inovacijske dejavnosti v podjetju in podali sklepe, kako se teorija sklada z izbranim podjetjem.
Keywords: notranje podjetništvo, inoviranje, inovacije, eBay, Paypal, spletne dražbe
Published: 29.11.2011; Views: 2362; Downloads: 151
.pdf Full text (1,49 MB)

5.
ANALIZA IZBRANIH VIDIKOV NOTRANJEGA PODJETNIŠTVA V POSLOVNEM SISTEMU MERCATOR D.D.
Tamara Krajnc, 2011, final seminar paper

Abstract: Diplomski seminar obravnava analizo izbranih vidikov notranjega podjetništva. Le nekateri od teh vidikov so razvoj zaposlenih, motiviranje, nagrajevanje, izobraževanje zaposlenih, ter različne dimenzije notranjega podjetništva. V diplomski nalogi smo poskušali na čim bolj razumljiv način predstaviti te izbrane vidike notranjega podjetništva. Na podlagi preštudirane literature in tudi nekaj malega lastnih izkušenj smo lahko bolj podrobno predstavili razvoj, motiviranje, nagrajevanje in izobraževanje zaposlenih na primeru podjetja Mercator, d.d.. Za razvoj podjetij so ključnega pomena njihovi zaposleni, zato jih je potrebno v čim večji meri spodbujati, da svoje ideje in znanje prenašajo na organizacijo. Ravnanje z zaposlenimi je ključnega pomena, saj je lahko ravno to konkurenčna prednost nekega podjetja pred drugimi. V vsaki organizaciji pa moramo vedeti kar najbolj angažirati sposobne posameznike ali pa skupino, da bodo zaznale nove priložnosti in se izkazale z vsemi svojimi inovativnostmi. Velik pomen v podjetju daje tudi podpora in zavezanost vodstva k notranjemu podjetništvu, saj smo lahko opazili, da podjetje zelo spodbuja inovativnost, podjetniško usmerjenost posameznikov, ter razgledanost posameznikov na različnih področjih. Še večjega pomena pa je odpiranje novih poslovnih enot v času gospodarske krize, s katero menimo, da Mercator nima večjih težav. Še posebej so lahko ponosni, da prav v času, ko veliko podjetij propada oni tudi izven slovenskih meja odpirajo veliko novih poslovalnic. Zato smo mnenja, da je le-to velikega pomena za naše gospodarstvo.
Keywords: - Notranje podjetništvo - Dimenzije notranjega podjetništva - Pristopi uvajanja - Razvoj zaposlenih
Published: 25.11.2011; Views: 1632; Downloads: 150
.pdf Full text (1,17 MB)

6.
MEDNARODNA FRANŠIZA KOT PODJETNIŠKA PRILOŽNOST ZA VSTOP NA TUJI TRG
Simona Capl, 2011, final seminar paper

Abstract: Na poslovanje Uniturjeve turistične dejavnosti imajo vpliv svetovne gospodarske razmere. Tem spremembam želi podjetje prilagoditi tako ponudbo kot poslovanje. Podjetje vidi svojo poslovno priložnost na tujem trgu, natančneje v državah bivše Jugoslavije. Podjetje se želi širiti s pomočjo lastnega franšiznega sistema, cilj podjetja je zgraditi močno in veliko franšizno mrežo z dobro preizkušenim lastnim poslovnim konceptom. V prvem delu diplomskega seminarja smo z metodo deskripcije razložili pojem franšiznega sistema, za kakšno vrsto sodelovanja gre in v kakšnih oblikah franšizing nastopa v praksi. Spoznali smo, da lahko franšizing obravnavamo z vidika kupca kakor tudi z vidika prodajalca franšize. V diplomskem seminarju smo se omejili na proučitev franšiznega sistema z vidika dajalca franšize. Razlog za to omejitev je poslovne narave, saj smo s pomočjo metode klasifikacije vsa spoznanja, navedbe, ustrezno predstavili na primeru slovenskega podjetja Unitur, d.d., ki želi po vzoru vodilnih hotelskih verig razviti lasten franšizni sistem. V nadaljevanju smo predstavili podjetje Unitur, d.d. kot potencialnega dajalca franšize, ki na domačem trgu uspešno posluje in ima dobro izpiljen lasten poslovni koncept z že uveljavljeno blagovno znamko na področju hotelskih, športnih in zdraviliških storitev. Na kratko smo predstavili postopek ustanavljanja lastnega franšiznega sistema ter predstavili franšizno pogodbo in priročnik poslovanja. Podjetniška naravnanost vodilnih ljudi v podjetju ima močan vpliv na strateške cilje podjetja, med katerimi je tudi prodor podjetja na tuje trge. Prepoznavanje prednosti in slabosti rasti podjetja s pomočjo lastnega franšiznega sistema je zelo pomembno. Poznavanje prednosti ustanovitve lastnega franšiznega sistema je podjetje prepričalo, da je širitev na tuji trg s pomočjo lastnega franšiznega sistema najbolj optimalno. Poznavanje slabosti rasti podjetja s pomočjo lastnega franšiznega sistema se bo podjetju pomagalo pripraviti na te slabosti (preventivni ukrepi) in jim že vnaprej pripraviti optimalne priložnosti. Notranja analiza podjetja nam je pokazala ali sta podjetje in njegova storitev primerna za franšizni sistem. Zelo pomembna je analiza stanja podjetja, swot analiza in njegova strateška naravnanost. Potrdimo lahko, da franšizing vsekakor predstavlja ugodno obliko poslovanja, ki ponuja poslovno priložnost podjetjem ter jih spodbuja, da lahko s pomočjo lastnega franšiznega sistema razširijo svoj posel in ga prenesejo na tuje tržišče.
Keywords: franšizing, franšiza, poslovni model franšizinga, lasten franšizni sistem, franšizna pogodba, franšizni priročnik, podjetništvo, podjetniška priložnost, notranje podjetništvo.
Published: 23.11.2011; Views: 2038; Downloads: 269
.pdf Full text (1,63 MB)

7.
ISKANJE IN REALIZACIJA NOVIH POSLOVNIH IDEJ ZA REŠEVANJE »GRADBENEGA PODJETJA« V TEŽAVAH
Marija Cerovec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Stalne spremembe na trgu vplivajo na podjetja, da neprenehoma ustvarjajo nove proizvode ali storitve. Podjetja, ki tem spremembam sledijo, v njih prepoznavajo nove priložnosti za svoj razvoj. Razvoj podjetja je povezan z dejstvom, da podjetje spodbuja inovatinovst v svojih poslovnih procesih in ustvarja dodano vrednost v svojih izdekih in storitvah. Prvi pogoj za ustvarjalnost v podjetju je ustvarjalni in inovativni vodstveni kader ali podjetnik, ki bo znal prepričati svoje zaposlene, da sprejmejo njegovo vizijo razvoja. V diplomskem delu sem želela dokazati, da je razvoj podjetja vedno povezan z inovatinostjo in novimi idejami. Zato sem v prvem poglavju diplomske naloge najprej preučila pomen novih idej za uspešen razvoj podjetja. K iskanju novih idej lahko v veliki meri prispevajo tudi zaposleni s svojo ustvarjalnostjo. Zato morajo take ljudi v podjetju podpirati in spodbujati, ker so prav oni lahko glavni vir inovacij. Menim, da je inovativnost osnova za razvoj novih izdelkov ali storitev, le ti pa predstavljajo konkurenčno prednost podjetja na tržišču. Da bi vedeli ali poslovna ideja pomeni tudi priložnost za podjetje, je nujno idejo presoditi tudi iz tega vidika. Da ne bi bilo presojanje poslovne priložnosti prepuščeno naključju sem raziskovala tržne potrebe in bodoče konkurente, ugotavljala inovativnost ideje, njeno privlačnost za kupce ter izvedljivost in donosnost. Te raziskave sem predstavila v drugem poglavju. Na osnovi pridobljenih rezultatov menim, da bi uvedba ideje o uvajanju novega proizvoda iz področja obnovljivih virov energije lahko bila priložnost za podjetje in njeno vključitev v grozd proizvajalcev vetrnih turbin. Povpraševanje po teh proizvodih je opaziti predvsem v tujini, manj pa v Sloveniji, ki še ni pričela z gradnjo vetrnih elektrarn. Ko idejo presodimo in ovrednotimo lahko pričnemo z njeno realizacijo. Za to pa potrebujemo ljudi in finančne vire. Preverjanje ideje z vidika kadra in denarja sem predstavila v tretjem poglavju diplomske naloge. Preučevala sem pomembnost kadrovske strukture in finančnih sredstev, ki sta nujna in odločilna za realizacijo poslovne ideje. Zato v podjetju potrebujejo oboje. Prepričana sem, da sta kader in finančna sredstva enako pomembna, kajti sposobni kader bo pridobil tudi ugodne finančne vire. Zatavljene cilj moje diplomske naloge sem dosegla kljub temu, da so v podjetju tehtali med dvema možnostima - sprejeti realizacijo nove ideje ali ne sprejeti. Vedeli so, da je proizvodnja nosilnih stolpov za vetrne elektrarne dolgoročno obetavna ideja zaradi pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov, ki so neizčrpni. Vendar realizacija poslovne ideje zahteva oblikovanje strategije uveljavljanja nove ideje z več vidikov. V današnjem času največji problem predstavlja oblikovanje strategije z denarnega vidika. Zato se bodo o realizaciji ideje odločili po razgovorih z potencialnimi vlagatelji in banko.
Keywords: 1. IDEJA, 2. NOTRANJE PODJETNIŠTVO, 3. NOVI IZDELEK, 4. KRIZA V PODJETJU, 5. POSLOVNA PRILOŽNOST, 6. TRŽNA ANALIZA, 7. INOVTIVNOST, 8. IZVEDLJIVOST, 9. DONOSNOST, 10. PODJETJE, 11. KADRI, 12. FINANCIRANJE.
Published: 29.05.2012; Views: 1849; Downloads: 100
.pdf Full text (722,30 KB)

8.
POMEN NOTRANJE PODJETNIŠKEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH V FARMACEVTSKI PANOGI
Tadeja Horvat, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega seminarja smo predstavili osnovne značilnosti notranjega podjetništva, ki smo jih nato preučevali v empiričnem delu. Podrobneje smo opisali ozračje, ki spodbuja notranje podjetništvo, pomen podpore vodstva, razvoj zaposlenih in notranje-podjetniško kulturo. V empiričnem delu smo omenjena teoretična izhodišča analizirali na praktičnem primeru dveh slovenskih farmacevtskih podjetij, Krka d.d. in Lek d.d. Najprej smo slednji podjetji na kratko opisali, nato za obe podjetji analizirali podporo vodstva, razvoj zaposlenih in podjetniško kulturo, ki podpira notranje podjetništvo. Po opravljeni analizi smo naredili še primerjavo med podjetji. Na koncu smo izdelali analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti obeh podjetij za uvajanje notranjega podjetništva ter podali predloge za nadaljnji razvoj.
Keywords: notranje podjetništvo, razvoj zaposlenih, notranje-podjetniška kultura
Published: 29.11.2012; Views: 1920; Downloads: 239
.pdf Full text (294,72 KB)

9.
ANALIZA IZBRANIH VIDIKOV NOTRANJEGA PODJETNIŠTVA V PODJETJU IMPOL D.O.O.
Nikolaj Rehar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar tvorijo štiri osnovna poglavja, katera obravnavajo notranje podjetništvo s teoretičnega in empiričnega vidika. Čeprav nekatera podjetja še vedno premalo poznajo vlogo in pomen notranjega podjetništva, smo v diplomskem seminarju dokazali, da v vsakem podjetju obstajajo elementi le tega, vendar se jih podjetja pogosto niti ne zavedajo. Teoretični del je sestavljen na način, da nam na kratko predstavi notranje podjetništvo in njegovo vlogo za podjetje. Notranje podjetništvo v podjetju srečamo v različnih oblikah in funkcijah, ter v različnih službah. Pri analizi izbranih vidikov notranjega podjetništva podjetja Impol, smo ugotovili, da ti obstajajo, da jih je mogoče najti na različnih področjih v podjetju, in da bo podjetje v prihodnosti namenilo še večjo pozornost razvoju le tega. Ugotovili smo, da predstavlja notranje podjetništvo velik potencial za prihodnost vsakega podjetja, in da preko njega pelje pot v uspešno in učinkovito delovanje in razvoj podjetij.
Keywords: podjetništvo, podjetnik, notranje podjetništvo, notranji podjetnik, klasični podjetnik, manager.
Published: 21.09.2012; Views: 1315; Downloads: 103
.pdf Full text (1,97 MB)

10.
AKTIVNOSTI NOTRANJEGA PODJETNIŠTVA NA PRIMERU LJUBLJANSKIH MLEKARN D.D.
Monika Dimec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo analizirali aktivnosti notranjega podjetništva na primeru podjetja Ljubljanske mlekarne d.d. Podjetje se ukvarja s predelavo mleka in mlečnih izdelkov za slovenske in tuje potrošnike in je hkrati največji grosist z mlečnimi izdelki v Sloveniji. V obratih Kočevje, Ljubljana in Maribor predelajo okoli 50 odstotkov vsega odkupljenega mleka v Sloveniji. Prodajni program izdelkov združujejo v tri skupine: beli program, sire ter sladolede. Njihove najpomembnejše blagovne znamke so: Ego, Mu, Planica, Lučka, Maxim Premium, Alpsko mleko, Piran, Jošt in Kranjska gauda. V teoretičnem delu diplomskega seminarja smo opredelili pojem notranjega podjetništva, podali dimenzije in korake za uvajanje notranjega podjetništva. Večji poudarek pa smo namenili opisovanju aktivnosti notranjega podjetništva. V empiričnem delu diplomskega seminarja smo predstavili podjetje Ljubljanske mlekarne d.d. Osredotočili smo se na opisovanje aktivnosti notranjega podjetništva. Podjetje daje poudarek na naslednje aktivnosti: razvoj novih izdelkov in storitev, tržne aktivnosti, notranje komuniciranje ter razvoj zaposlenih. Pri razvoju zaposlenih je poudarek na motiviranju, nagrajevanju in izobraževanju. Ugotovili smo, da je notranje podjetništvo v Ljubljanskih mlekarnah pomembno za trženje mlečnih izdelkov in njihovih storitev ter vpliva na razvojno vrednost zaposlenih. Kot pomemben del trajnostnega razvoja vidijo vlaganje v kolektivno energijo delavcev.
Keywords: notranje podjetništvo, dimenzije notranjega podjetništva, aktivnosti notranjega podjetništva, Ljubljanske mlekarne d.d., razvoj izdelkov in storitev, motiviranje zaposlenih
Published: 23.11.2012; Views: 1717; Downloads: 218
.pdf Full text (901,09 KB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica