| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Poznavanje in sprejemanje nadomestnega materinstva – razkorak med generacijami
Milena Mikec, 2019, master's thesis

Abstract: Izhodišča in namen: Neplodnost je velik problem. Ker dosedanje, pri nas uzakonjene metode, velikokrat ne prinesejo pričakovanih rešitev, se nekateri odločajo za nadomestno materinstvo, ki je zakonsko urejeno le v redkih državah. Zaradi tega prihaja do velikih polemik v stroki in tudi širši javnosti. Neplodni pari pa prav zaradi različnih zakonskih ureditev po svetu iščejo rešitve, tudi nezakonite. Namen zaključnega dela je predstaviti nadomestno materinstvo ter kako je le-to sprejeto skozi oči stroke in dve popolnoma različni generaciji. Predstaviti želimo pravne vire, ki se dotikajo tega področja, in dileme, ki se porajajo v povezavi s tem. Raziskovalna metodologija in metode: Pri izdelavi zaključnega dela smo uporabili deskriptivno metodo in metodo kompilacije. Metodo anketiranja za zbiranje podatkov in metodo deskriptivne ter inferenčne analize podatkov smo uporabili v empiričnem delu raziskave. Za preverjanje hipotez v okviru inferenčnih statističnih metod smo uporabili program SPSS. Rezultati: Večina anketiranih (iz prve starostne skupine 78 %, iz druge starostne skupine pa 50 %) meni, da bi v primeru neplodnosti moralo biti nadomestno materinstvo dovoljeno. Diskusija in zaključek: Neplodni pari že tako gredo skozi velike psihične stiske, dodatno pa so izpostavljeni še raznim zdravljenjem, ki so velikokrat zelo boleča. Ko tudi s pomočjo zdravljenja ne uspejo zanositi in donositi, se obrnejo po pomoč v tujino, kjer pa so te storitve dražje. Zagovorniki in nasprotniki nadomestnega materinstva bi morali najti srednjo pot, to je uzakonitev vsaj altruističnega nadomestnega materinstva.
Keywords: nadomestna mati, otrok, neplodnost, pravo, etika, dileme.
Published: 17.12.2019; Views: 333; Downloads: 48
.pdf Full text (1,58 MB)

2.
Kakovost življenja oseb s Pompejevo boleznijo
Bine Halec, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča: Pompejeva bolezen spada med redke prirojene metabolne bolezni, pri kateri je odsoten ali primanjkuje encim alfa-glukozidaza. Zaradi kopičenja glikogena v mišičnih celicah pride do slabšanja mišične moči, posledično tudi do močnih bolečin ter napredujočih težav z dihanjem. Edini način zdravljenja je zdravljenje z encimsko nadomestno terapijo, ki bolezenski proces močno upočasni. Namen zaključnega dela je predstaviti vpliv bolezni na kakovost življenja ter negovalne probleme, ki pri takšni osebi nastopijo. Raziskovalne metode: V empiričnem delu je bila uporabljena kvalitativna metodologija raziskovanja. Izveden je bil intervju z bolnico, ki ima diagnosticirano Pompejevo bolezen. Intervju je bil posnet, dobesedno zapisan in analiziran. Kodirana je bila vsaka vrstica in obdržane so bile le smiselne kode, katere se nanašajo na naš raziskovalni problem. Kode so bile nato smiselno kategorizirane. Rezultati: Ugotovljeno je bilo, da Pompejeva bolezen vpliva na kakovost življenja bolnice. Po analizi intervjuja smo izpostavili proste kode, ki smo jih razvrstili v pet podkategorij, ki se nanašajo na: sprejetje bolezni, pomoč bližnjih, težave zaradi bolezni, izvajanje vsakodnevnih aktivnosti in zdravljenje. Prav tako je bilo izpostavljenih sedem negovalnih problemov, s katerimi se bolnica srečuje ter podana navodila, ki bi jih glede na problem svetovali bolnici. Diskusija in zaključek: Ugotovljeno je bilo, da Pompejeva bolezen močno vpliva na kakovost življenja. Pri bolniku pride do številnih težav na različnih področjih življenja. Pomembno je, da bolna oseba v takšni situaciji dobi ustrezno pomoč s strani svojih bližnjih.
Keywords: Pompejeva bolezen, encimska nadomestna terapija, kakovost življenja.
Published: 19.07.2019; Views: 1136; Downloads: 311
.pdf Full text (795,19 KB)

3.
Kazenskopravni vidik pacientove privolitve v medicinskih posegih
Jana Najdenov, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Pacientova privolitev je v današnjih časih pogoj za skladnost medicinskega posega z zakonom. Zdravniški poseg brez veljavne privolitve pomeni izvršitev kaznivega dejanja telesne poškodbe, za katero bo zdravnik kaznenskopravno odgovarjal. Pacientova pravica do privolitve v zdravstveno oskrbo je ena izmed treh pravic, ki sestavljajo pacientovo avtonomijo oz. pacientovo pravico do samoodločbe, s katero se pacientu omogoča aktivno sodelovanje v procesu zdravljenja. V zgodovini je bil pacient zgolj objekt, primoran upoštevati zdravnikova navodila, danes pa odnos med zdravnikom in pacientom temelji na partnerstvu. Zdravnik je zavezan spoštovati odločitve in voljo pacienta. V okviru pojasnilne dolžnosti ga mora seznaniti z vsemi pomembnimi dejstvi, da je pacient sposoben oblikovanja razumne odločitve glede zdravljenja. V primeru pacientove nezmožnosti podati veljavno privolitev, protipravnost medicinskega posega izključi nadomestna privolitev, dana s strani tretjih oseb, ki jih zakon zato predvideva. Zdravnik je vedno zavezan ravnati v dobrobit pacienta. Medicinski poseg je dolžan izvesti tudi kadar se zaveda, da je veljavno pacientovo ali nadomestno privolitev nemogoče pridobiti, vendar utemeljeno domneva, da bi se pacient s posegom strinjal. V drugih državah poznajo inkriminacijo samovoljnega zdravljenja, ki jo del sodobne teorije medicinskega kazenskega prava hvali kot najprimernejšo. Na prvi pogled se res zdi primerno sredstvo za varovanje pacientove avtonomije, vendar je treba poudariti, da ne more nadomestiti trenutno sprejetega koncepta varovanja samoodločbe, lahko ga le dopolni.
Keywords: Pacient, pacientova privolitev, pacientova pravica do privolitve, pacientova avtonomija, zdravniški poseg, pojasnilna dolžnost, nadomestna privolitev, samovoljno zdravljenje.
Published: 23.11.2018; Views: 556; Downloads: 75
.pdf Full text (540,89 KB)

4.
Vpliv modeliranja polnil v analizi potresnega obnašanja armiranobetonskih okvirjev
Vid Lešič, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava vpliv modeliranja polnil v analizi potresnega obnašanja armiranobetonskih okvirjev na tipskem pritličnem primeru. Študije različnih avtorjev so pokazale, da lahko mehanske lastnosti zidanih polnil v računskih modelih dovolj dobro zajamemo z nadomestno diagonalo, kateri s pomočjo empiričnih enačb določimo efektivno širino in posledično ustrezno togost. Skozi leta se je pojavilo več predlaganih modelov z eno ali več nadomestnimi diagonalami, prav tako so različni avtorji predlagali različne izraze za določitev efektivne širine diagonale. V magistrskem delu je izvedena linearna, kot tudi nelinearna statična potisna analiza na štirih modelih istega okvirja z različnim številom in različno efektivno širino nadomestnih diagonal.
Keywords: zidana polnila, armiranobetonski okviri, potresna obremenitev, plastični členki, nadomestna diagonala, linearna analiza, nelinearna potisna analiza, SAP2000
Published: 02.10.2017; Views: 1004; Downloads: 160
.pdf Full text (2,89 MB)

5.
Priprava in testiranje odstranjevalca premazov na osnovi nadomestnih topil za metilen klorid in N-metil-2-pirolidon (NMP)
Marija Golob, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Pri delu v industriji premaznih izdelkov se srečujemo s problemom, kako odstraniti stari ali še neutrjeni premaz s površine. Različne tipe površinskih premazov, ki se uporabljajo za zaščito površine, ki je izpostavljena vremenskim ali drugim agresivnim pogojem, je potrebno redno obnavljati. Poškodovani ali iztrošeni površinski premazi se v nekaterih primerih obnavljajo samo s čiščenjem prvotne površine, pri drugih vrstah premazov pa je potrebno premaz v celoti odstraniti in šele nato nanesti nov sloj premaza. Odstranitev premaza z različnih površin je možna na več načinov: mehansko, termično in kemično. Mehanska in termična obdelava sta bolj primerni za trše podlage, kot so kovine in beton. Za mehkejše površine, les in plastiko, pa se bolj uporablja kemična odstranitev, ki je manj zahtevna in cenovno ugodnejša za neprofesionalnega uporabnika. Organska topila, ki so se uporabljala v tem postopku, so bila nevarna za zdravje uporabnika in za okolje. Največkrat uporabljeno in tudi najbolj učinkovito topilo za odstranjevanje premazov je bil metilen klorid. Njegova dobra lastnost je ta, da je negorljiv, vendar toksičen in rakotvoren, zato je bila uporaba metilen klorida v odstranjevalcih premazov v EU prepovedana z uredbo REACH leta 2012. Ostala organska topila, kot so aceton, toluen in metanol so lahko hlapna in hitro vnetljiva topila. Spadajo v skupino HOS topil (hlapne organske snovi), ki jih je potrebno omejiti pri uporabi. Zelo dobra zamenjava za metilen klorid se je pokazal N-metil-2-pirolidon (NMP), ki je manj toksičen kot metilen klorid in prav tako manj hlapen kot ostala klasična organska topila. Zadnje študije so pokazale, da je NMP prav tako nevaren za zdravje, tako da ga čaka podobna usoda kot metilen klorid. Vsa ta dejstva so pripomogla k razvoju alternativnih, zdravju in okolju bolj prijaznih topil, ki se (bodo) uporabljajo(la) v novih odstranjevalcih premazov. Namen diplomske naloge je pripraviti odstranjevalce premazov na nadomestnih topilih za metilen klorid in N-metil-2-pirolidon. Testiranje njihove učinkovitosti in primerjava z odstranjevalci premazov, ki se trenutno uporabljajo. Testiranje učinkovitosti, kot najpomembnejše lastnosti, smo izvedli na premazih za kovino, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji, na alkidnih in akrilnih premazih na lesu in na 2K in 1K vodnem parketnem laku. S pridobljenimi rezultati testiranja in novimi spoznanji, bomo v bodoče bolj uspešno svetovali našim strankam, kako odstraniti stari premaz in s tem povečali zadovoljstvo naših uporabnikov. Namen te naloge je tudi v tem, da se izboljša vidik varnosti pri delu z odstranjevalci premazov, z uporabo manj nevarnih snovi.
Keywords: odstranjevalec premazov, EU zakonodaja, metilen klorid, N-metil-2-pirolidon, nadomestna topila, lesena površina
Published: 16.03.2017; Views: 1351; Downloads: 38
.pdf Full text (2,93 MB)

6.
Nadomestno materinstvo in možnost istospolnih partnerjev na ta način postati starši
Andreja Bizjak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Humana reprodukcija – razmnoževanje človeka – je proces, pri katerem združitev ženske in moške gamete omogoči razvoj novega organizma. Rodnost v Sloveniji pada, kot tudi v drugih razvijajočih deželah – pari imajo težave z neplodnostjo. Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) to pomeni nezmožnost imeti otroka. Par velja za neplodnega, če po dveh letih rednih spolnih odnosov brez kontracepcije ženska ni postala noseča in ni nobenega drugega razloga za neplodnost. V Sloveniji je neplodnih 10 do 15 odstotkov parov, zato je zdravljenje le-te pomemben del javnega zdravstva. Tako zaradi težav z zanositvijo poišče medicinsko pomoč vedno več parov (okoli 1000 na leto). V družbi se porajajo vprašanja, kako oziroma na kakšne načine se bo pomagalo ženskam in moškim pri zdravljenju neplodnosti, kdo bo upravičen do takšnega zdravljenja in kakšni pogoji bodo morali biti izpolnjeni. Pri tem ne gre samo za medicinski vidik – torej ali bodo v družbi dovoljeni kakšni drugi načini ali možnosti, da ženska postane mati. Še večje - moralno - vprašanje se poraja v primeru želje istospolnih partnerjev (predvsem moških), ko sploh ne gre za zdravljenje neplodnosti, gre zgolj za željo biti starš. Najbolj sprejemljiv način za to v vseh družbah še vedno velja posvojitev. Razvoj medicine in z njo povezane tehnologije pa omogoča večanje možnosti odprave težav. Kot najbolj skrajna oblika zdravljenja je bila opravljena prva umetna oploditev leta 1983. V Sloveniji to področje ureja Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki ureja zdravstvene ukrepe, s katerimi se ženski in moškemu pomaga pri spočetju otroka in se jima tako omogoči uresničiti svobodo odločanja o rojstvih svojih otrok. Torej ima na podlagi določil vsakdo pravico do zdravljenja neplodnosti (ugotavlja se vzroke neplodnosti oziroma zmanjšane plodnosti in se odpravlja le-te, bodisi z zdravili ali s kirurškimi posegi, lahko tudi s strokovnim svetovanjem). Če pa ženska ne more zanositi niti z medicinsko pomočjo, je nadomestno materinstvo ena izmed možnosti, da ženska oziroma par zadovolji željo po starševstvu. Tako ima možnost dobiti otroka, ki ima vsaj genetske značilnosti očeta, kar v primerjavi s posvojitvijo nima. Institut nadomestnega materinstva pa se vse več uporablja kot izpolnitev želja po starševstvu pri istospolnih partnerjih (predvsem moških). Vprašanja, ki se pri tem pojavljajo: Kako priti do nadomestne matere?, Kakšni so stroški, povezani s tem?, Ali je možnost razdrtja dogovora o nadomestnem materinstvu po rojstvu otroka? V svetu obstajajo agencije, ki se ukvarjajo z zastopanjem nadomestnih mater in vzpostavljajo stike z zainteresiranimi pari (tudi istospolnimi).
Keywords: Neplodnost, oploditev z biomedicinsko pomočjo, nadomestno materinstvo, nadomestna mati, bodoča starša, istospolni pari, otrok.
Published: 18.11.2016; Views: 693; Downloads: 124
.pdf Full text (609,31 KB)

7.
Nadomestna gradnja na lokaciji dvorca Grinfels na Ravnah na Koroškem
Nejc Dornik, 2016, diploma project paper

Abstract: Projektna naloga obravnava nadomestno gradnjo na nekdanji lokaciji nekdanjega dvorca Grinfels na Ravnah na Koroškem. V prvem delu sta podani analizi lokacije in gradu ter njun razvoj skozi stoletja. Na podlagi referenčnih primerov je narejena tudi digitalna rekonstrukcija. Skozi potek projektnega dela se je ugotovilo, da je za ohranitev ostalin intervencija nujno potrebna. V drugem delu projektno delo ponuja predlog intervencije, in sicer nadomestno gradnjo.
Keywords: arhitektura, Grinfels, Ravne na Koroškem, nadomestna gradnja, rekonstrukcija
Published: 27.09.2016; Views: 637; Downloads: 154
.pdf Full text (17,36 MB)

8.
NADOMESTNA GRADNJA HLEVA – ŠTUDIJA PRIMERA
Božena Brunšek Krk, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obravnava nadomestno gradnjo hleva – študija primera. V prvem delu smo predstavili postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, različne sisteme reje krav ter pogoje za izgradnjo hleva. V okviru rezultatov smo predstavili stari hlev s sistemom na privez in novi hlev za rejo prostih goved na kmetiji Berdnik. Analizirali smo nadomestno gradnjo hleva s sistemom reje prostih goved in poskušali ugotoviti, ali je izgradnja le-tega zadostila vsem zahtevam, zakonodaji in željam lastnikov. Izvedli smo tudi analizo materiala, ki je bil uporabljen pri gradnji, ter ugotovili, da se živali v betonsko-leseni konstrukciji hleva dobro počutijo, so zdrave in vitalne. Prav tako smo podali ocenjeno vrednost investicije.
Keywords: hlev, nadomestna gradnja, gradbeni materiali, govedo
Published: 24.06.2016; Views: 1069; Downloads: 130
.pdf Full text (5,16 MB)

9.
OSEBNA VROČITEV V PRAVDNEM POSTOPKU V PRIMERJAVI S TUJIMI ZGLEDI, PREDVSEM S HRVAŠKIMI
Jure Pirc, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je obravnavana osebna vročitev v pravdnem postopku v primerjavi z nekaterimi drugimi primerjalno pravnimi zgledi. Pri ureditvi osebne vročitve vedno obstaja navzkrižje interesov med načelom kontradiktornosti na eni ter željo po čim krajšem in cenejšem postopku na drugi strani. Poleg osnov osebne vročitev, delo bralca seznani tudi z nekaterimi teoretičnimi razhajanji, kot je na primer vprašanje osebne vročitve pravnim osebam ter drugim osebam vpisa v register. Nadalje, je v nalogi predstavljen postopek, ko pisanje ob prvem poskusu osebne vročitve ni izročeno naslovniku, ter ugotovitve o dobrih in slabih straneh takšne ureditve. Spremembe pravdnega postopka v preteklosti in kompleksnost osebne vročitve zahtevata še posebej skrbno analizo tega instituta.
Keywords: pravdni postopek, osebna vročitev, načelo kontradiktornosti, osebna vročitev pravnim osebam, nadomestna vročitev, fikcija vročitve, slovensko pravo, hrvaško pravo.
Published: 21.04.2016; Views: 1094; Downloads: 162
.pdf Full text (870,60 KB)

10.
OBREZOVANJE FANTKOV
Sara Flis, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zgodovinsko gledano predstavlja obrezovanje enega izmed najstarejših znanih kirurških posegov, pri katerem se odstrani del ali celotna kožica ob glavici moškega spolnega uda. Morda se na prvi pogled zdi problem obrezovanja popolnoma banalen in preprost, vendar se ob bolj poglobljenem pogledu odprejo številna vprašanja in problemi v povezavi s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. Pri obrezovanju se srečujeta pravica otroka do telesne integritete in pravica staršev do svobodne verske vzgoje. Glavno področje raziskovanja diplomskega dela predstavlja ne-terapevtsko obrezovanje otrok moškega spola na prošnjo njihovih staršev ali skrbnikov iz religioznih razlogov. V zakonodaji ostaja to vprašanje neurejeno, sodne odločbe na to temo v Slovenjih še ni bilo izdane, pravna teorija pa se je s tem vprašanjem le skopo ukvarjala. Rutinsko obrezovanje moških v otroštvu mnogi zagovarjajo, saj naj bi delovalo preventivno na zdravstvenem področju oziroma na podlagi verskih razlogov. Na človekove pravice, predvsem ohranitev telesne celovitosti pa se sklicujejo tisti, ki rutinskemu obrezovanju moških v otroštvu nasprotujejo.
Keywords: obrezovanje fantkov, nadomestna privolitev, lepotni kirurški posegi, pravica do telesne celovitosti, pravica do verske vzgoje
Published: 22.12.2014; Views: 1288; Downloads: 177
.pdf Full text (594,64 KB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica