| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 1002
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Organizacijska kultura podjetja X
Suzana Hojsak, 2022, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu smo preučevali organizacijsko kulturo podjetja X na podlagi anketnega vprašalnika. V sklopu teoretičnega dela smo preučili literaturo s področja organizacijske kulture, organizacije podjetja, organizacijskih struktur in procesov, modelov organizacijske kulture in oblikovanja organizacijske strukture. V raziskovalnem delu smo predstavili rezultate izvedene raziskave in izpostavili področja organizacijske kulture, na katerih bi podjetje X moralo uvesti izboljšave in tako dvigniti nivo organizacijske kulture v podjetju. Posledično bi bilo zadovoljstvo zaposlenih večje, kot smo ugotovili tekom magistrskega dela, le to pa je ključno za uspešnost podjetja. Predstavili smo konkretne predloge, s katerimi bi se podjetje lotilo izboljšav na izbranih področjih.
Ključne besede: organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, motivacija zaposlenih, uspešnost podjetja
Objavljeno v DKUM: 01.12.2022; Ogledov: 18; Prenosov: 1
.pdf Celotno besedilo (1,79 MB)

2.
Motiviranost za delo v projektnem okolju
Živa Špindler, 2022, diplomsko delo

Opis: Motiviranost za delo je gonilo uspešnosti organizacije v tradicionalnih, pa tudi v projektno naravnanih organizacijah. Čeprav projektno delo prinaša učinkovite rezultate in cilje, ki jih organizacije želijo doseči, hkrati praviloma povzroča tudi več stresa, izčrpanosti in utrujenosti pri zaposlenih v primerjavi z delom v neprojektnem okolju. Ali motivacijske teorije veljajo tudi za motiviranje zaposlenih v projektnem okolju? Ali so motivacijski dejavniki enaki v tradicionalnih in projektno naravnanih organizacijah? Ali so motivacijski dejavniki zaposlenih v projektnem okolju v do sedaj znanih raziskavah v tujini enaki tudi med slovenskimi projektnimi delavci? V diplomskem delu smo iskali odgovore na navedena vprašanja, v teoretičnem delu smo obravnavali teorije motivacije, razlike med motivacijo v tradicionalnih in projektno naravnanih okoljih, ključne motivacijske dejavnike ter njihov pomen in vlogo managerjev pri motiviranosti v projektnem okolju. V raziskavi glede motiviranosti zaposlenih v projektnem okolju v Sloveniji, ki je opredeljena v empiričnem delu diplomskega dela, smo preverjali podobnosti in razlike med do sedaj znanimi študijami in teoretičnimi podlagami ter odgovori ankentirancev zaposlenih v slovenskem projektnem okolju. Skozi delo smo tako prišli do zanimivih zaključkov, predvsem pa smo ugotovili, da ni večjih razlik med študijami v tujini ter našo raziskavo.
Ključne besede: motivacija, projektno okolje, motivacijski dejavniki, motivacijske teorije
Objavljeno v DKUM: 24.11.2022; Ogledov: 33; Prenosov: 2
.pdf Celotno besedilo (1,86 MB)

3.
Motivi za vpis na dodiplomski študijski program zdravstvene nege
Robert Rebernik, 2022, diplomsko delo

Opis: Uvod: Zagotavljanje kakovosti zdravstvenih storitev se prične že v času izobraževanja. Študentje so tisti, ki bodo prejeli in pridobili veliko novih informacij in veščin za svoj poklic. Motivacija je eden izmed glavnih konceptov izobraževanja. Uspešnost študentov se namreč kaže kasneje v delovnem okolju. Namen zaključnega dela je raziskati motive študentov za vpis na dodiplomski študij zdravstvene nege. Metode: V zaključnem delu smo izvedi presečno raziskavo. Vse podatke, ki smo jih potrebovali, smo pridobili z anketnim vprašalnikom, ki smo ga objavili prek spletnega portala - 1KA. Vprašalnik MSNQ (The Motivation to Study Nursing Questionnaire) je imel 16 vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Pridobljene podatke smo analizirali ter jih pisno in grafično predstavili. Rezultati: Na podlagi prejetih anketnih vprašalnikov in analize smo ugotovili, da so študentje enotni pri motivih za vpis na študijski program zdravstvene nege. 70 % vseh anketiranih študentov je označilo, da jih na študiju zanima predvsem vsebina. Drugi najpogosteje označen odgovor je obstoj dobre možnosti kasnejše zaposlitve, s čimer se je strinjalo 62 % anketirancev. Razprava in sklep: Za večji uspeh pri študiju je pomembna motiviranost za študij, zato je potrebno ustrezno pozornost posvetiti strategijam za povečanje motivacije študentov že v izobraževalnem procesu zdravstvene nege. Mnoge študije kažejo, da se to kasneje kaže v delovnem okolju pri zagotavljanju kakovosti storitev pri pacientu.
Ključne besede: dodiplomski študij, študentje, zdravstvena nega, podoba medicinske sestre, motivacija, motivi
Objavljeno v DKUM: 23.11.2022; Ogledov: 42; Prenosov: 15
.pdf Celotno besedilo (1,31 MB)

4.
Mladi in prostovoljstvo v lokalnih turističnih društvih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Vanessa Šuler, 2022, diplomsko delo

Opis: V zaključnem delu smo obravnavali prostovoljstvo mladih in njihovo motivacijo za vključevanje v lokalna turistična društva. V teoretičnem delu smo predstavili opredelitve in oblike prostovoljstva, pomen prostovoljstva v družbi in v Sloveniji ter vključevanje mladih v prostovoljstvo. Opisali smo motive in motivacijske dejavnike, ki vplivajo na posameznika, razliko med intrinzično (notranjo) in ekstrinzično (zunanjo) motivacijo ter teorijo samodoločenosti. V nadaljevanju pa smo se bolj podrobneje posvetili turizmu kot prostovoljni dejavnosti in predstavili področja delovanja Turistične zveze Slovenije in lokalnih turističnih društev ter vključevanje mladih v prostovoljske dejavnosti le teh. V empiričnem delu smo opravili anketno raziskovanje med študenti Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, kjer smo ugotovili, da se študenti v povprečju strinjajo, da imajo turistična društva pomembno vlogo v lokalnem okolju, a je manj kot petina anketiranih študentov turizma že sodelovala v prostovoljski dejavnosti v okviru turističnih društev. Rezultati sicer potrjujejo, da višje, kot študent ocenjuje vlogo prostovoljstva v družbi, bolj je motiviran za prostovoljsko delo v turističnem društvu. Študentje v povprečju najbolj prepoznajo pomanjkanje časa kot oviro pri prostovoljnem delu v lokalnih turističnih društvih, sledi pomanjkanje informacij ter dislociranost študentskega življenja od stalnega prebivališča. S pomočjo ugotovitev smo podali napotke za nadaljnji razvoj prostovoljstva mladih v lokalnih turističnih društvih.
Ključne besede: Mladi, lokalna turistična društva, prostovoljstvo, prostovoljstvo v turizmu, prostovoljski turizem, motivacija, Turistična zveza Slovenije
Objavljeno v DKUM: 15.11.2022; Ogledov: 46; Prenosov: 7
.pdf Celotno besedilo (1,03 MB)

5.
Pomembnost motiviranja za uspešno vodenje
Špela Kotnik, 2022, diplomsko delo

Opis: Izziv vsake vodje je motivirati svoje zaposlene tako, da bodo s svojimi dejanji pripomogli k doseganju organizacijskih ciljev. Motivacija je individualna stvar, zaradi česar mora vodja dodobra poznati lastnosti in potrebe svojih zaposlenih kot tudi naravo dela. Bolj, kot bodo zaposleni motivirani, tem bolj bodo pripomogli k uspešnosti podjetja. Na motivacijo lahko vodja vpliva z različnimi motivacijskimi dejavniki, kot so npr. plača, denarne nagrade ter napredovanja, a vendar nanjo vpliva tudi odnos, ki ga imata vodja in zaposleni, ter vodstveni stil, ki ga vodja uporablja. V diplomski nalogi smo raziskali vpliv, ki ga ima motivacija na vodenje ter opredelili njuno medsebojno soodvisnost. V prvem delu diplomske naloge smo tako najprej opredelili motivacijo, motive in izvore motivacije ter različne motivacijske teorije in dejavnike motivacije. Temu sledi poglavje vodenja, kjer smo najprej pojasnili, kaj vodenje sploh je, in kakšne vrste oziroma stile vodenja poznamo. Ob koncu prvega dela diplomske naloge smo opredeli tudi, kdaj govorimo o uspešnem vodenju in o medsebojnem vplivu med motivacijo in vodenjem. V drugem, empiričnem delu diplomske naloge, smo opravili raziskavo med zaposlenimi v izbrani enoti Nove kreditne banke Maribor d.d. Pripravili smo dve anketi, eno za vodje in eno za zaposlene, skozi kateri smo nato analizirali razkorak med motivacijskimi pristopi, ki jih uporabljajo vodje, in tistih, za katere si zaposleni izbrane organizacijske enote najbolj želijo, da bi jih vodje uporabljale. V empiričnem delu diplomske naloge smo ugotovili, da na motivacijo zaposlenih najbolj vplivajo denarne nagrade, najmanj motivirajoč dejavnik pa je delo od doma. Za slednjega je management mnenja, da le ta v veliki meri vpliva na raven motivacije zaposlenih, kar predstavlja največji razkorak med motivacijskimi dejavniki, ki dejansko motivirajo zaposlene, in tistimi, za katere vodstveni delavci menijo, da vplivajo na motiviranost.
Ključne besede: Motivacija, motivi motivacije, notranja motivacija, zunanja motivacija, notranja in zunanja motivacija, motivacijske teorije, maslowa hierarhija potreb, teorija ERG, Herzbergova motivacijska teorija, motivacijska teorija X in Y, teorija pridobljenih potreb, procesne teorije motivacije, motivacijski dejavniki, vodenje, vrste vodenja, osebnostne teorije vodenja, vedenjske teorije vodenja, kontingenčne teorije vodenja, situacijska teorija vodenja, sodobni stili vodenja, transakcijski in transformacijski stil vodenja, karizmatičen stil vodenja, moralen stil vodenja, uspešno vodenje.
Objavljeno v DKUM: 27.10.2022; Ogledov: 102; Prenosov: 39
.pdf Celotno besedilo (1,19 MB)

6.
Motivacija za izobraževanje v podjetju x
Doris Tahirović, 2022, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo raziskali, kako aktivno zaposleni sodelujejo v izvedenih dodatnih izobraževanjih, koliko jih podjetje ozavešča o pomembnosti izobraževanj, koliko jih motivira k samemu aktivnemu sodelovanju na teh in v kolikšni meri preverja učinkovitost izobraževanj pri zaposlenih po končanem izobraževanju. Namen diplomske naloge je ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na aktivno sodelovanje zaposlenih, kaj je zaposlenim najpomembnejše pri izobraževanjih, zaradi česa in na katerem področju se radi izobražujejo ter katera tehnika preverjanja znanja po koncu izobraževanj jim najbolj ustreza ali ne ustreza. Pri teoretičnem delu smo uporabili metodo deskripcije in kompilacije. Podatke o obstoječem stanju na področju izobraževanja pa smo pridobili s pomočjo ankete. Ugotovili smo, da na aktivno sodelovanje zaposlenih najbolj vpliva dober predavatelj, pridobljeno znanje, motivacija nadrejenega in način izobraževanja. S pomočjo izobraževanj bi si zaposleni želeli največ znanja pridobiti na področju informatike in tujega jezika. Intervju se jim zdi najbolj neprijeten način preverjanja znanja po zaključenem izobraževanju, nato pa reševanje testov ter intervju.
Ključne besede: motivacija, izobraževanje, aktivnost, zaposleni
Objavljeno v DKUM: 21.10.2022; Ogledov: 57; Prenosov: 20
.pdf Celotno besedilo (1,73 MB)

7.
Pomen kadrov za izvedbo storitev in projektov v BTC d.d, PE logistični center
Tjaša Levstik, 2022, diplomsko delo

Opis: Pomen kadrov za izvedbo storitev in projektov v podjetju BTC d. d., PE logistični center, je pomembna tema, v okviru katere smo obravnavali pomen dobro usposobljenega in konkurenčnega kadra. Hkrati je to pereč problem, saj je na današnjem, izredno konkurenčnem trgu težko zagotoviti uspešen kader ter dobre vodje, ki ga bodo usmerjali in motivirali. Z metodo intervjuja smo s pomočjo štirih vodij na svojih področjih raziskovali, kako tako veliko podjetje, kot je BTC d. d., zagotavlja primeren kader, kako ga motivirajo in izobražujejo za potrebe na trgu ter kako jim ta pomaga pri dosegi ciljev podjetja. Ugotovili smo, da lahko zaposleni opravljajo svoje naloge po najboljših zmožnostih, če vodje izkoristijo svoje vodstvene sposobnosti in svoje zaposlene pravilno usmerjajo, motivirajo in učijo. Le tako lahko ti doprinesejo k razvoju podjetja in k doseganju ciljev in vizije. Kader je treba ceniti in neprestano izobraževati, da ta ostane konkurenčen in primeren za opravljanje storitev in projektov.
Ključne besede: kader, vodje, poslovanje, uspeh, motivacija
Objavljeno v DKUM: 18.10.2022; Ogledov: 61; Prenosov: 3
.pdf Celotno besedilo (667,97 KB)

8.
Vodenje zaposlenih na daljavo
Luka Simonič, 2022, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo temelji o vodenju zaposlenih na daljavo in o delu v Covid času v podjetju X. To temo smo izbrali na podlagi vse večjega trenda, da se tudi v Sloveniji uveljavi delo od doma kot redna praksa. Pomembno je, da se že kot posameznik in družba začnemo zavedati, da se bo delo in oblika dela v naslednjih 10 letih korenito spremenila in brez dela na daljavo podjetja ne bodo morala nuditi konkurenčnega delovnega mesta, ki ga ponujajo sosednje države. Delo na daljavo pa predstavlja vse večje izzive, tako za posameznika in celotno družbo kakor tudi podjetja. Mnoga, predvsem večja, podjetja, so se morala na vodenja na daljavo prilagoditi v karantenskem času med pandemijo Covid-19 zato je tranzicija iz klasičnega dela v pisarnah in dela iz domačega doma postalo še bolj problematična. Vodje in zaposleni so se naenkrat znašli v situaciji v kateri so ostali prepuščeni svojemu znanju. V sklopu dela na daljavo je COVID-19 povzročila ponovno osredotočenost na interno komunikacijo, saj so morale številne organizacije uvesti nove delovne prakse, odpustiti zaposlene in obravnavati nenadna odpuščanja. To je ustvarilo edinstvene izzive za organizacije, ko se prilagajajo novim operativnim, poslovnim in javno političnim okoljem. Posledično so dosledne, točne in zanesljive informacije ključnega pomena za zagotavljanje, da se lahko zaposleni učinkovito odzovejo na krizo in hkrati ohranijo produktivnost. V drugem, aplikativnem, delu smo preučili dela na daljavo v podjetju X. Svoja raziskovalna vprašanja smo razdelili v več delov, in sicer po posameznih aktivnosti, ki jih podjetje oziroma vodja uporabljata, ki vodijo zaposlene na daljavo. Naprej smo preučili, kakšna je struktura oddelka v podjetju X. Nato pa smo se navezali na vodenje, kakšen pristop izbira direktor X, kako odreagirajo zaposleni, če prosijo za pomoč, kako nadzira svoje zaposlene. Na koncu pa smo še na vezali na komunikacijo in motiviranje zaposlenih v podjetju X. Podjetje X se zaveda, da je delo na daljavo pomembno in, da je to trend, ki se bo nadaljeval tudi po Covid-19 krizi zato je direktor podjetja X dober vzgled vodje, ki z inovativnimi in modernimi pristopi delo od doma delo privlačno in produktivno za vse zaposlene.
Ključne besede: management človeških virov, vodenje zaposlenih, modeli vodenja, Covid-19, delo na daljavo, prilagoditev delovnega mesta, motivacija zaposlenih na daljavo, koordinacija zaposlenih na daljavo
Objavljeno v DKUM: 17.10.2022; Ogledov: 58; Prenosov: 11
.pdf Celotno besedilo (860,83 KB)

9.
Pogledi strokovnih delavcev na tretma obsojencev : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje
Anamarija Rožič, 2022, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo se osredotoča na poglede strokovnih delavcev na tretma obsojencev. V prvem delu predstavlja zgodovinski razvoj tretmanske ideje v svetu in v Sloveniji, kritike ter zaporski sistem v Republiki Sloveniji. V drugem empiričnem delu predstavljamo ugotovitve analize intervjujev s strokovnimi delavci, zaposlenimi v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, s katerimi se je želelo ugotoviti, kako poteka njihovo delo v zavodu, kakšno je njihovo mnenje o učinkovitosti tovrstnih programov ter kakšna je po njihovem mnenju motivacija obsojencev za vključevanje v programe. Intervjuji, opravljeni v začetku leta 2022, so pokazali, da so strokovni delavci vključeni v vsa področja posameznikovega življenja med prestajanjem zaporne kazni, saj obsojence nenehno spremljajo in vodijo ter jih spodbujajo pri rehabilitaciji. Ugotovljeno je bilo, da je večina posameznikov zunanje motivirana za vključevanje v tretmanske programe, kar pomeni, da se v programe vključujejo zaradi ugodnosti. Hkrati pa se v zavodih pojavlja ''tretmanska igra'', pri kateri se obsojenci pretvarjajo, da so se poboljšali, z namenom čim hitrejše pridobitve ugodnosti. Učinkovitost programov je težko oceniti, saj kriterij za merjenje uspešnosti ni vzpostavljen, prav tako pa vsak obsojenec tretma dojema drugače. V zavodih za prestajanje kazni zapora se strokovni delavci dnevno trudijo v obsojencih vzbuditi notranjo motivacijo, kajti le tako je resocializacija uspešnejša.
Ključne besede: penologija, tretma obsojencev, resocializacija, motivacija, diplomske naloge
Objavljeno v DKUM: 13.10.2022; Ogledov: 68; Prenosov: 19
.pdf Celotno besedilo (1,30 MB)

10.
Analiza različnih oblik pohodov v zgodnjem otroštvu : diplomsko delo
Nadja Frelih, 2022, diplomsko delo

Opis: Namen naše diplomske naloge je bilo ugotoviti, s katero obliko pohoda najlažje dosežemo zadane cilje oziroma kateri najbolje vplivajo na otroka in kaj otroke najbolje motivira znotraj različnih oblik pohoda, hkrati pa spodbuditi čim več strokovnih delavcev za izvajanje pohodov v vrtcu. Poleg tega smo v diplomski nalogi raziskali in predstavili telesni razvoj otroka, gibanje otroka v naravi, različne didaktične pristope, učni transfer, gibalne spretnosti, igro in funkcijo gibanja v igri, model komuniciranja, organizacijske oblike, motivacijo in motivacijske vidike pohoda. V praktičnem delu smo pripravili in izvedli tri različne oblike pohoda, in sicer pohod, orientacijski pohod in pohod z integracijo kurikularnih področij. Pri praktičnem delu smo primerjali vse tri pohode, ki smo jih izvedli. Primerjali smo, katera oblika pohoda je najboljša za dosego ciljev na pohodu, katera oblika pohodov otroke najbolje motivira in kateri pohod je najbolj primeren za predšolske otroke. Ugotovili smo, da je za načrtovanje in izvedbo pohoda potrebno uporabiti primerne didaktične pristope, s katerimi bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili, in obenem omogočili pozitivno vzdušje in boljšo motiviranost otrok. Prav tako smo ugotovili, da otroke lahko bolje notranje motiviramo s pomočjo različnih športnih sredstev, pomembno vlogo pa ima tudi uvodni pogovor in priprava na sam pohod. Ugotovili smo tudi, da v pohod lahko vključimo vsa področja kurikula, zaradi česar postane veliko bolj zanimiv in razgiban, hkrati pa otrokom da več motivacije za nadaljevanje poti. Zanimalo nas je, s katero dejavnostjo lahko otroku približamo gibanje v naravi in ugotovili smo, da je pomembno, da mu gibanje približamo z neposredno izkušnjo v naravi, z raziskovanjem in z intenzivnejšim gibanjem, kot so npr. pohodi, športne igre ipd.
Ključne besede: predšolski otrok, pohod, pohod v vrtcu, gibanje, motivacija
Objavljeno v DKUM: 12.10.2022; Ogledov: 75; Prenosov: 19
.pdf Celotno besedilo (2,46 MB)

Iskanje izvedeno v 0.29 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici