| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 66
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
11.
Dejavniki psihološkega nasilja na delovnem mestu
Teja Ilc, 2011, master's thesis

Abstract: Raziskave na področju delovnih razmer kažejo, da je danes pereč problem ravno psihološko nasilje na delovnem mestu. Posebna oblika psihološkega nasilja na delovnem mestu je mobing, s katerim se v praksi srečujemo vsak dan, vendar se ga pogosto ne zavedamo. Namen magistrske naloge je pojasniti pojem in pomen mobinga v delovnih organizacijah, poiskati možne vzroke in posledice, ki vplivajo na ta pojav, ter predlagati rešitve. Poznavanje mehanizmov, ki povzročajo mobing, njegovih vzrokov in posledic je izrednega pomena za reševanje z njim povezanih težav in za nadaljnjo preventivo. Naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili pojem mobinga, poiskali možne vzroke njegovega pojava in z njim povezane posledice za posameznika, sodelavce, organizacijo in družbo. V tem delu je tudi predstavljen način preprečevanja mobinga na delovnem mestu. Opisani so preventivni ukrepi, ki jih lahko uvede organizacija, država in tudi vsak posameznik. S poznavanjem tovrstnih mehanizmov oziroma s preventivnimi pristopi k reševanju problema mobinga lahko zmanjšamo stroške, ki nastanejo zaradi bolniških odsotnosti in odškodnin ter povečamo učinkovitost in uspešnost organizacije. V empiričnem delu naloge je predstavljena raziskava, opravljena na vzorcu 305 anketiranih, s pomočjo katere smo ugotavljali, kako stil vodenja, način komuniciranja, zaznavanje stresa in zadovoljstvo pri delu vplivajo na zaznavanje mobing dejanj v organizaciji. Z raziskavo smo prav tako ugotavljali, ali obstajajo razlike pri zaznavanju mobing dejanj med spoloma in kako vpliva hierarhični položaj na zaznavanje tovrstnih dejanj v organizaciji. Dobljeni rezultati kažejo, da so mobing dejanja prisotna na vseh ravneh organizacije, tako med moškimi kot tudi med ženskami. Vzroki so različni: od neustreznega vodenja, nekakovostne komunikacije, prisotnosti stresa na delovnem mestu in nezadovoljstva zaposlenih. Vse to vpliva na pojav mobing dejanj med zaposlenimi. Povzročitelji so lahko nadrejeni, sodelavci in stranke. Za preprečevanje tovrstnih dejanj na delovnem mestu bodo organizacije morale še veliko postoriti, saj se nekatere še vedno ne zavedajo oziroma premalo zavedajo pomembnosti prepoznavanja negativnih dejanj, predvsem pa povzročenih posledic, ki se ne ustavijo pri žrtvi, temveč se razširijo na celotno organizacijo.
Keywords: psihološko nasilje, mobing, stili vodenja, stres, komunikacija
Published: 31.08.2011; Views: 2283; Downloads: 274
.pdf Full text (3,11 MB)

12.
MOBING-PSIHIČNO NASILJE NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU X
Lea Klančar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo želeli predstaviti in analizirati problematiko nasilja na delovnem mestu, ki ga najpogosteje imenujemo mobing. To je pojav čustvenega nasilja na delovnem mestu, kjer posameznik ali skupina z negativnim vplivom na drugega posameznika sproži reakcijo, ki ima posledice za njegovo zdravje. To pa vodi k odsotnosti z dela in manjši učinkovitosti. V diplomski nalogi smo predstavili mobing, kaj pomeni, njegove vzroke in oblike, faze, posledice. Navedli smo tudi preventivne ukrepe, s katerimi lahko v veliki meri preprečimo in obvladujemo nastanek mobinga. Naštete so tudi zakonske podlage za obrambo pred mobingom v Evropski Uniji in Sloveniji. Ključni dejavniki mobinga so so stres pri delu, načini vodenja ter slabo vzdušje med zaposlenimi in vodstvom. Žrtev mobinga je lahko vsak, ki je v delovnem razmerju. Žrtve so lahko deležne različnih oblik napadalnega vedenja s strani napadalca. Najbolj pogoste so prenehanje komunikacije, širjenje govoric, seganje v besedo, splošno ignoriranje. Reakcije, ki jih žrtve mobinga kažejo, pa so motnje spanja, preutrujenost, povišan krvni pritisk, razdražljivost. V sklepnem delu pa smo s pomočjo anketnega vprašalnika raziskali pojav mobinga v podjetju X. Naš namen je bil ugotoviti prisotnost mobinga in nivo poznavanja ter zavedanja omenjene problematike v podjetju X. Ugotovitve so pokazale, da je relativno nizek odstotek anketiranih izkusil vlogo žrtve in opazovalca.
Keywords: mobing, nasilje, delovno mesto, stres, konflikti
Published: 19.11.2010; Views: 3383; Downloads: 450
.pdf Full text (301,65 KB)

13.
MOBING V ZDRAVSTVENEM TIMU
Barbara Domjanić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji smo se v zadnjih letih vedno bolj začeli zavedati ne le besede mobing, temveč tudi njenega pomena in posledic. Velik pritisk družbe na kopico aktivno zaposlenih, ki so primorani narediti vedno več — ne glede na njihovo število — je neizmeren. V delovnem okolju, kot je zdravstvo, kjer ni prostora za napake, jasno vidimo pomanjkanje komunikacije, nezaupanje, strah, sledijo konflikti, mobing, kar pa vodi organizacijo v propad. Problem je globalen, vendar se ne smemo izgovarjati nanj, potrebno je ukrepati in se truditi, da dostojanstvo zaposlenih ostane celostno. Le tako se bomo lahko pohvalili s kvalitetno opravljenim delom in z zadovoljnimi delavci. Izvajanje mobinga je pogosto povezano z zlorabo moči, pri čemer se žrtve zelo težko branijo. Posebej se je težko braniti pred prefinjenimi oblikami mobinga, kot so: degradacija dela in socialna izključenost. Žrtev mobinga je lahko vsak v takšni ali drugačni obliki: zaposleni lahko mobirajo svojega šefa, mobirajo se enaki po rangu in nadrejeni podrejene.
Keywords: Mobing, Zzdravstveni tim, Komunikacija, Konflikt
Published: 17.01.2011; Views: 1163; Downloads: 172
.pdf Full text (652,55 KB)

14.
MOBING KOT POSLEDICA KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU
Ana Habjan, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Konflikti so posledica ali rezultat različnosti interesov, ciljev, mnenj posameznikov in skupin, pa tudi oviranja za njihovo doseganje. Pomembno je, da njihov izvor in vrste dobro poznamo, saj nam to lahko bistveno pripomore pri ravnanju z njimi in njihovem reševanju. Mobing je nadlegovanje, trpinčenje, ustrahovanje, psihično nasilje na delovnem mestu. O mobingu govorimo, kadar se neprimerno ravnanje na delovnem mestu večkrat in dlje časa ponavlja ter ogroža zdravje in varnost zaposlenih. Vzrokov za nastanek mobinga je veliko, med njimi tudi konflikt. Mobing lahko nastane kot posledica konflikta na delovnem mestu oziroma kot stopnjevan konflikt. Magistrsko delo zadeva področje konfliktov in mobinga na delovnem mestu ter njuno medsebojno povezavo. Razdeljeno je na dva dela, teoretični in empirični del. Prvi del teoretičnega dela je namenjen področju konfliktov. Na začetku poglavja o konfliktih je pojasnjeno, kaj pravzaprav je konflikt, temu sledi predstavitev vzrokov za nastanek konflikta in posamezne vrste konfliktov. Predstavljene so tudi posledice konflikta, njegov proces nastanka, načini ravnanja s konflikti in njihovo razreševanje. Drugi del teoretičnega dela je namenjen področju mobinga. V uvodu tega poglavja je opredeljen pojem mobing, nato so, predstavljeni vzroki za nastanek mobinga, njegove posledice ter vrste in oblike. Predstavljen je tudi proces nastanka mobinga in možni načini za njegovo preprečevanje. V zadnjem delu teoretičnega dela je predstavljena raziskava Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa ter zakonodaja, ki ureja področje mobinga v Sloveniji in Evropski uniji. V empiričnem delu magistrskega dela je predstavljena raziskava, ki je bila opravljena med zaposlenimi v poslovni skupini X. Z raziskavo smo ugotavljali prisotnost, vzroke, posledice konfliktov in mobinga v poslovni skupini X ter njihovo preprečevanje in reševanje. V tem delu magistrskega dela je predstavljena tudi analiza raziskave in preverjanje hipotez.
Keywords: konflikti, mobing, mobing kot posledica konflikta, zaposleni, vzroki, vrste in oblike, posledice, preprečevanje, reševanje.
Published: 01.12.2010; Views: 4006; Downloads: 0

15.
MOBING NA DELOVNEM MESTU
Darja Mraz, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Mobing pomeni načrtno psihično nasilje,trpinčenje in šikaniranje,ki žrtev privede do socialne izolacije.Proces mobinga poteka skozi štiri faze.Začne se s konfliktom in nadaljuje z uveljavitvijo mobinga v obliki stalnih napadov,vse skupaj pa se lahko konča z izključitvijo iz delovnega življenja.Ključni dejavniki mobinga so stres pri delu,način vodenja ter slabo vzdušje med zaposlenimi in vodstvom.
Keywords: mobing, psihično nasilje, delovno mesto, psihične posledice
Published: 12.05.2011; Views: 1819; Downloads: 257
.pdf Full text (422,46 KB)

16.
VARSTVO DOSTOJANSTVA DELAVCA IN JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELU
Jasna Trstenjak, 2011, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi sem želela proučiti varstvo dostojanstva delavca in javnega uslužbenca na delu, saj menim, da je to ključen dejavnik v delovnem razmerju vsakega posameznika, prav tako ima neposreden vpliv na konkurenčno sposobnost kot tudi na stroške dela, tako v javnem kot v zasebnem sektorju.
Keywords: Varstvo dostojanstva, spolno nadlegovanje na delu, drugo nadlegovanje na delu, mobing
Published: 24.03.2011; Views: 2727; Downloads: 433
.pdf Full text (906,83 KB)

17.
VPLIV NADZORA ZAPOSLENIH NA NJIHOVO VEDENJE IN MOTIVACIJO PRI DELU
Teja Marinšek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Nadzor na delovnem mestu je sodoben problem, v katerem smo udeleženi vsi. Z vedno manjšim zaupanjem med nadrejenimi in podrejenimi se nadzor poostruje in s tem se tudi pritiski na delovnem mestu povečujejo. V diplomskem delu smo raziskovali predvsem vpliv nadzora na vedenje človeka. Zanimalo nas je, kako tak pritisk vpliva na človeka in njegove spremembe v obnašanju. Ali nanj to vpliva pozitivno in motivacijsko ali deluje na človeka negativno. Obravnavali smo tudi zakone, ki opredeljujejo nadzor. Z njimi bi morali biti seznanjeni vsi zaposleni. V podjetjih se velikokrat zgodijo kršitve teh zakonov. Naš namen in cilj diplomske naloge je spoznati različna vedenja ljudi na pritiske. Predvsem nas je zanimalo, kako se zaposleni odzivajo na različne oblike nadzora in kakšne so razlike med spoloma. Opravili smo raziskavo med zaposlenimi iz različnih področij in naredili tudi kratek preizkus, kjer smo opazovali vedenje pod nadzorom in brez nadzora. Ugotovili smo, da nadzor na zaposlene negativno vpliva in da so nekateri mnenja, da se nanj ne bodo nikoli navadili. Nadzor povzroča stres na delovnem mestu in slabša delovne odnose. Lahko ga uvrščamo tudi pod mobing. Razlik med negativnim vplivom nadzora na ženske ali moške nismo zaznali. Diplomska naloga je lahko v pomoč vsem zaposlenim, nadrejenim in podrejenim, ki se vsakodnevno soočajo z nadzorom.
Keywords: nadzor, zasebnost, stres, mobing, vedenje
Published: 16.08.2011; Views: 1389; Downloads: 169
.pdf Full text (1,25 MB)

18.
19.
20.
MOBING ZAPOSLENIH V REPUBLIKI SLOVENIJI
Mateja Hrnčič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problem mobinga zaposlenih v Republiki Sloveniji. Mobing z drugimi besedami imenujemo trpinčenje na delovnem mestu. Poleg uvoda in sklepa vsebuje še osem poglavij. V drugem poglavju so pojasnjeni nekateri osnovni pojmi, ki so povezani z mobingom. Sicer niso ključnega pomena, vendar je priporočljivo, da so najprej razčiščeni ti pojmi. Sledijo različne definicije in opredelitve mobinga. Vsak pojav ima svoj vzrok. Zato sledi naslednje poglavje, ki opredeljuje različne vzroke za nastanek mobinga, od organizacije in načina dela do socialnega in moralnega položaja posameznika. Seznanili smo se tudi z različnimi vrstami mobinga, in sicer glede na to, kdo je tisti, ki povzroča mobing (vertikalni in horizontalni mobing), poznamo pa tudi več oblik mobinga (bullying, bossing, mobing in staffing). Glede na to, da pri kaznivih dejanjih obstaja vedno nek profil žrtve in storilca, smo raziskali, kakšna sta profila žrtve in storilca pri mobingu. Vsakim negativnim dejanjem po navadi sledijo posledice. V našem primeru so to posledice za žrtev, ki so najpomembnejše in posledice za sodelavce, organizacijo in družbo. V tem poglavju smo opredelili še rehabilitacijo žrtve. Zelo pomembna tema pri mobingu je tudi njegovo preprečevanje in ustrezni preventivni ukrepi, ki je bila razdelana v naslednjem poglavju. V zadnjem poglavju pa smo navedli pravne predpise v Slovenji in ugotovitve različnih strokovnjakov. In ker je Slovenija od leta 2004 polnopravna članica Evropske unije, pravna ureditev mobinga v Sloveniji upošteva mednarodne akte, ki določajo diskriminacijo zaposlenih v zvezi z mobingom. Tako so v tem poglavju navedeni in opisani vsi mednarodni akti. Da pa bodo nekatere teoretične tematike, ki so povezane z mobingom, bolj jasne, smo pod priloge uvrstili še intervju ga. Helene Turk, ki ima pisarno za mobing in primer mobing dnevnika.
Keywords: Mobing zaposlenih, trpinčenje na delovnem mestu, vrste in oblike mobinga, vzroki in posledice mobinga, preprečevanje mobinga, pravni predpisi v Sloveniji in Evropski uniji, mobing dnevnik, intervju.
Published: 27.10.2011; Views: 3488; Downloads: 635
.pdf Full text (476,91 KB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica