| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 169
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Religioznost in zadovoljstvo mladih z različnimi vidiki življenja : analiza v desetih državah jugovzhodne Evrope
Amadeja Gole, 2024, master's thesis

Abstract: Temeljni namen magistrskega dela je bil v desetih državah jugovzhodne Evrope podrobneje preučiti odnos med religioznostjo ter zadovoljstvom z različnimi vidiki življenja mladih, pa tudi ugotoviti, kakšne so razlike med državami ter posameznimi religijami. Raziskava je bila izvedena s pomočjo metode sekundarne analize podatkov z uporabo programa SPSS. Uporabili smo podatke iz raziskave FES Youth Studies Southeast Europe 2018/2019, ki je bila izvedena na reprezentativnih vzorcih mladih v desetih državah jugovzhodne Evrope. Za analizo podatkov smo uporabljali korelacijsko analizo, multiplo regresijsko analizo in primerjavo povprečij s pomočjo grafikona napak. Rezultati analiz kažejo, da religioznost v nobeni državi ne korelira negativno z nobeno dimenzijo zadovoljstva. Na ravni celotnega vzorca desetih držav so bile korelacije pri vsaki dimenziji zadovoljstva pozitivne, samo v primeru zadovoljstva s prijatelji pa je bila ta povezava nesignifikantna. Rezultati so pokazali precejšnje razlike glede na dimenzijo zadovoljstva, saj smo na primer pri družini v vseh državah ugotovili statistično značilno pozitivno korelacijo z religioznostjo, v primeru prijateljev pa samo v dveh državah. Prav tako dosega družina, izmed vseh obravnavanih dimenzij, najmočnejšo korelacijo na ravni celotnega vzorca vseh obravnavanih držav. Da sta religioznost ter njen vpliv na zadovoljstvo s posameznimi vidiki življenja odvisna od več dejavnikov, pa med drugim kažejo rezultati, ki so pokazali statistično značilno pozitivno povezanost za vsako od dimenzij zadovoljstva samo pri katolištvu, medtem ko se pri islamu in pravoslavju pri nekaterih dimenzijah zadovoljstva pojavijo tudi nesignifikantne povezave.
Keywords: Religioznost, mladi, zadovoljstvo, jugovzhodna Evropa
Published in DKUM: 09.05.2024; Views: 69; Downloads: 8
.pdf Full text (1,16 MB)

2.
Življenjski slog generacije Z in njen odnos do zdrave prehrane : diplomsko delo
Valentina Bedrač, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Cilj raziskave je bil identificirati odnos slovenskih potrošnikov v starostni skupini 18-26 let do uživanja zdrave prehrane kot tudi prepoznavanje ključnih dejavnikov pri nakupu živil. V nalogi smo ugotavljali, ali generacija Z živi zdrav življenjski slog. Na osnovi spletne ankete, ki smo jo izvedli marca 2023 med 246 slovenskimi potrošniki, smo ugotovili, da med najbolj zdrava živila uvrščajo žita, oreščke in semena, ribe in njene izdelke, med, sadje, zelenjavo ter mineralno vodo. Poleg tega je raziskava identificirala štiri latentne faktorje, ki jih potrošniki upoštevajo pri nakupu zdrave hrane, in sicer: izvor in pozitivni učinki na zdravje (12,1 % celotne variabilnosti), marketing (11,8 %), cena in podpora pri nakupu in pripravi (9,4 %) ter senzorične lastnosti (7,9 %). Velika večina mladih meni, da živijo v varnem okolju (87 %) in da redno hidrirajo svoje telo (65 %). Glede na rezultate lahko trdimo tudi, da se skoraj tretjina mladih ukvarja s športom, da redno telovadi, skrbi za svoje duševno zdravje in se redno utrjuje. Najslabše rezultate smo zabeležili pri trditvah, ki se nanašata na redno uživanje zdrave hrane in na redno razstrupljanje telesa. Raziskava daje pomemben vpogled v vedenje in dojemanje mladih do zdrave prehrane v Sloveniji. Rezultati zagotavljajo dragocene informacije za proizvajalce živil in prehranskih izdelkov v smislu trženja in komunikacijske strategije. Poleg tega lahko oblikovalci politike uporabijo posredovane informacije za spodbujanje pomena javnega zdravja v družbi.
Keywords: zdrava prehrana, življenjski slog, mladi, potrošnja, Slovenija
Published in DKUM: 10.04.2024; Views: 168; Downloads: 15
.pdf Full text (1,54 MB)

3.
Neformalno izobraževanje fizikalnih vsebin in mladinsko raziskovalno delo : mladi raziskovalci, raziskovalni tabori in festivali
Mitja Slavinec, Eva Klemenčič, 2024

Abstract: Gradivo je namenjeno študentom izobraževalne fizike, bodočim učiteljem. Neformalno izobraževanje je pomembna dopolnitev formalnim oblikam izobraževanj na vseh ravneh šolanja, saj podpira razvoj ključnih kompetenc ter vzpodbuja mlade k raziskovanju. V gradivu se osredotočamo na mladinsko raziskovalno delo in raziskovalne tabore. Ker so učitelji mentorji mladim raziskovalcem, predstavimo potek in napotke za pripravo in predstavitev mladinskih raziskovalnih nalog s poudarkom na področju fizike in astronomije. Bralce seznanimo z naborom številnih raziskovalnih taborov in dogodkov, ki se izvajajo v Sloveniji, ter podrobneje predstavimo astronomski tabor, na katerem sodelujejo tudi učitelji fizike.
Keywords: mladinsko raziskovalno delo, mladi raziskovalci, raziskovalni tabori, izvenšolske dejavnosti, promocija znanosti
Published in DKUM: 05.04.2024; Views: 97; Downloads: 1
.pdf Full text (2,23 MB)
This document has many files! More...

4.
Analiza mnenja mladih o vplivu izobrazbe na zaposlenost
Sara Kragulj, 2024, master's thesis

Abstract: Mladi se danes soočajo s številnimi izzivi v zvezi z izobraževanjem in zaposlovanjem. Srečujejo se s prekarizacijo dela in z negotovimi zaposlitvami, kar vpliva na njihovo ekonomsko varnost in dolgoročno načrtovanje. Prav tako se pojavlja problem neujemanja med ponudbo izobraževalnih programov in potrebami na trgu dela, kar privede do presežka visoko izobraženih posameznikov v nekaterih panogah in pomanjkanja kvalificiranih delavcev v drugih. Mladi se pogosto sprašujejo, ali je njihova izobrazba resnično ključ do zaposlitve in ali bodo lahko uresničili svoje poklicne ambicije. V teoretičnem delu naloge smo definirali pojme mladih, izobrazbe in zaposlenosti ter jih med seboj povezali. Prek spletne ankete smo opravili empirični del, poleg ankete pa smo si pomagali tudi s podatki podatkovne baze Statističnega urada Republike Slovenije in Eurostata. Na podlagi zastavljenih raziskovalnih vprašanj smo ugotovili, da stopnja izobrazbe vpliva na delovno aktivnost mladih. Naši anketiranci so mnenja, da je izobrazba pomemben dejavnik pri iskanju primerne zaposlitve za njih, hkrati pa jim pomaga pri razvoju kritičnega mišljenja in jih, v prihodnosti, usmerja. Za izboljšanje njihovega položaja priporočamo prilagoditev izobraževalnih programov potrebam trga dela, spodbujanje pridobivanja praktičnih izkušenj med študijem, omogočanje lažjega dostopa do podpore za samozaposlitev, nudenje aktivne podpore pri iskanju zaposlitve, spodbujanje vseživljenjskega učenja ter prilagoditev socialnih varnostnih sistemov. S temi ukrepi bi lahko izboljšali zaposljivost in ekonomsko stabilnost mlade generacije ter pomagali mladim pri prehodu iz izobraževanja v zaposlitev.
Keywords: izobrazba, mladi, trg dela, zaposlenost, povezava med izobrazbo in zaposlenostjo
Published in DKUM: 20.03.2024; Views: 157; Downloads: 25
.pdf Full text (1,25 MB)

5.
Podjetništvo mladih: izzivi, stališča in predlogi za politiko
Filip Petrovič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Brezposelnost mladih je v današnjem času vse večji izziv. Veliko mladih ima dokončano visoko stopnjo izobrazbe, vendar ima kljub temu težave pri iskanju ustreznega delovnega mesta, saj delovnih mest primanjkuje. Ena od možnih rešitev tega pojava je odločitev mladih za podjetništvo. V diplomskem delu smo vsebino razdelili na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo najprej predstavlili oziroma opredelili kaj podjetništvo mladih pomeni, nato smo predstavili izzive, s katerimi se mladi podjetniki soočajo, glede na raziskavo GEM (Globalni podjetniški monitor) opredelili stanje mladih podjetnikov, predstavili dejavnike uspeha mladih podjetnikov, pojasnili vlogo izobraževanja pri podjetništvu mladih in na koncu teoretičnega dela predstavili še politične ukrepe, ki bi spodbudile podjetništvo mladih. V empiričnem delu smo predstavili izsledke raziskave, ki smo jo opravili za namen te diplomske naloge. V sklepnem delu smo potrdili oziroma zavrnili hipoteze, postavljene v uvodnem delu. Sklenemo lahko, da je podjetništvo mladih zelo aktualna tema o kateri je zaenkrat narejenih premalo raziskav in premalo je debat na tem področju. Še posebej lahko izpostavimo področje izobraževanja mldih o podjetnitvu, ki ga je bistveno premalo in bi ga bilo potrebno vključiti v vse ravni izobraževanja.
Keywords: podjetništvo, mladi, podjetništvo mladih, Globalni podjetniški monitor, anketni vprašalnik
Published in DKUM: 16.10.2023; Views: 382; Downloads: 112
.pdf Full text (5,20 MB)

6.
Samoporočanje mladih o spremembah motivacije za potovanja po pandemiji COVID-19 : diplomsko delo univerzitetnega študija
Milica Vučić, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Pandemija COVIDA-19 je prišla kot popolna nevihta in je vplivala na spremembo vseh segmentov gospodarstva in življenja ljudi, vplivala je tudi na turizem in na same turiste. Raziskavo diplomskega dela smo izvedli na podlagi poglobljenih intervjujev z mladimi turisti. S pomočjo raziskave in že obstoječe literature smo ugotovili, da med mladimi ni zaznata pojava novih motivov za potovanja, vendar so mladi začeli bolj poudarjati nekatere druge potrebe, ki jim pred pandemijo niso bile pomembne. Zaradi karantene in omejenega gibanja med pandemijo COVIDA-19 mladi niso imeli možnosti za potovanja in odkrivanje novih krajev, kar je vplivalo na to, da so se po pandemiji pojavili novi načini potovanja in nove navade mladih. Ena glavnih sprememb, do katere je prišlo po pandemiji, je, da so mladi začeli dajati večji poudarek na higieno in varnost na potovanjih, potrebe po varnosti in higieni so postale eden izmed glavnih motivatorjev za potovanja. Poleg večje potrebe po higieni in varnosti so mladi po pandemiji postali bolj previdni pri izbiri destinacije, bolj so pozorni na ukrepe, priprave na samo potovanje pa trajajo dlje časa. Mladi turisti so bili preveč časa zaprti in niso imeli možnosti za potovanja, zato se je po pandemiji povečala želja za potovanjih, kar se kaže v »turizmu iz maščevanja«.
Keywords: mladi popotniki, potovanja, motivi, motivacija, COVID-19.
Published in DKUM: 09.10.2023; Views: 359; Downloads: 35
.pdf Full text (728,03 KB)

7.
Vpliv digitalizacije na oblike dela mladih
Zala Bergoč, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Digitalizacija je spremenila način življenja ter način in organizacijo dela. Namen diplomskega dela je bilo raziskati, kako je digitalizacija vplivala na študente Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru na področju dela. Namen je tudi izvedeti, ali si študenti želijo kadrovskih štipendij ali ne in zakaj. Raziskavo smo opravljali med študenti prve in druge stopnje Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika. Prvi cilj diplomskega dela je bil raziskati, kako študenti občutijo digitalizacijo pri svojem delu. Odgovori anketiranih študentov se razlikujejo predvsem glede na smer študija, ki so jo obiskovali v času ankete. To se navezuje tudi na drugi cilj, kjer smo želeli ugotoviti, kakšne so razlike med mnenji študentov glede na smer študija. Anketirani študenti na kadrovski smeri so digitalizacijo videli nekoliko v bolj negativni luči, študenti na inženiringu in informatiki pa so bili glede tega bolj optimistični, hkrati pa so se vsi anketiranci zavedali, da tehnološki napredek vpliva na prihodnost dela. Zadnji cilj je bil izvedeti, kaj si študenti mislijo o kadrovskih štipendijah. Anketirani študenti so bili s konceptom večinoma v celoti ali pa vsaj delno seznanjeni, kljub temu pa večina anketirancev kadrovskih štipendij tekom študija ne prejema. Najpogostejši razlogi za to ležijo v manjši svobodi štipendijsta pri izbiri zaposlitve, v želji študentov po delu v tujini ali pa v nepoznavanju tovrstne štipendije. Za izboljšanje stanja na trgu dela za mlade je pomembno, da se teh sprememb mladi zavedajo. Pomembno je tudi, da te spremembe sprejmejo kot pozitivno stanje in se nanje pripravijo že pred vstopom na trg dela. V času študija je pomembno, da si mladi pridobijo čim več tehnološkega znanja, ki bo v prihodnosti potreben in s pomočjo katerega bodo na trgu delovne sile izstopali od drugih iskalcev zaposlitve. Bistveno je, da so mladi v koraku s spremembami in inovacijami, da se jih ne bojijo, pač pa jih sprejmejo in se z njimi soočijo.
Keywords: oblike dela, mladi, digitalizacija, delo
Published in DKUM: 26.09.2023; Views: 254; Downloads: 76
.pdf Full text (2,24 MB)

8.
Vrednote mladih v razmerju do duhovnosti in tradicionalne religioznosti: analiza v desetih državah jugovzhodne Evrope : analiza v desetih državah jugovzhodne Evrope
Paulina Napast, 2023, master's thesis

Abstract: Temeljni namen magistrskega dela je bil podrobneje preučiti značilne vrednote mladih glede na njihovo stopnjo tradicionalne religioznosti in duhovne usmerjenosti, v desetih državah jugovzhodne Evrope. Raziskava je bila izvedena s pomočjo metode sekundarne analize podatkov z uporabo programa SPSS. Uporabili smo podatke iz raziskave FES Youth Studies Southeast Europe 2018/2019, ki je bila izvedena na reprezentativnih vzorcih mladih v desetih državah jugovzhodne Evrope. Rezultati analiz kažejo, da sta duhovnost in religioznost na videz zelo podobni zadevi, vendar s seboj prinašata zelo različne vrednote in prepričanja mladih. Mladi, ki so bolj religiozni, imajo bolj izražene t. i. »tradicionalne vrednote«, ki se nanašajo na ohranjanje tradicije, preteklih navad in prepričanj. Te vrednote so vrednote družine, partnerske zvestobe, nacionalizem, avtoritarnost in vrednote moči in dosežka. V nasprotju s preteklimi raziskavami smo ugotovili, da je tudi vrednota avtonomije posameznika bolj prisotna pri bolj religioznih mladih, prav tako to velja tudi za vrednoti izobraževanja in zdravja, ki sicer naraščata tako s stopnjo religioznosti kot tudi s stopnjo duhovnosti, vendar sta močneje izraženi pri bolj religioznih mladih. Nasprotno pa so bolj duhovno usmerjeni mladi dovzetnejši za vrednote, ki se odmikajo od tradicije in sovpadajo s procesi modernizacije. Te se po naših ugotovitvah nanašajo predvsem na višjo toleranco do splava in istospolne usmerjenosti ter na vrednote politične aktivnosti.
Keywords: Vrednote, mladi, duhovnost, tradicionalna religioznost, jugovzhodna Evropa
Published in DKUM: 07.09.2023; Views: 423; Downloads: 43
.pdf Full text (644,51 KB)

9.
Kvantitativna analiza za ugotavljanje priložnosti razvoja trajnostno usmerjene podjetniške ideje na podeželju Prlekije
Tim Nedeljko, 2023, master's thesis

Abstract: V teoretičnem delu magistrske naloge smo preučevali značilnosti in vidike trajnostnega razvoja, poslovnega okolja ter opisali planiranje trajnostno naravnane vizije in politike podjetja, realizacijo razvojne ideje skozi strategije in strukture podjetja, program razvoja podjetja, okolje podjetja, osredotočili smo se na trajnostni razvoj turizma. Preučili smo okolje podjetja s priložnostmi in nevarnostmi ter ugotovili, da se priložnost za v turizem usmerjeno podjetje ponuja v ponudbi 5-zvezdičnih posebnih, izvirnih doživetij. V empiričnem delu naloge smo predstavili zaznano podjetniško priložnost trajnostne ponudbe turizma na podeželju Prlekije. Načrti preučevanega podjetja Sanitetni reševalni prevozi Stanislav Nedeljko s. p. iz Lukavcev pri Ljutomeru so, da bi širitev podjetja potekala v smeri razvijanja trajnostnega turizma na podeželju. Zastavili smo si 6 hipotez, ki smo jih tekom analize rešenih in vrnjenih 60 anketnih vprašalnikov ter statistične obdelave podatkov z izvedeno deskriptivno statistiko, faktorsko in regresijsko analizo, tudi potrdili. Pritrdilno smo odgovorili na vprašanje, da trajnostno usmerjena podjetniška ideja vpliva na priložnosti razvoja na podeželju Prlekije in da je trajnostno usmerjena ponudba kmečkega turizma zanimiva za mlade med 18 in 27 letom starosti. Ugotovili smo, da je Prlekija destinacija, ki ponuja vir poslovne priložnosti s trendi, kot so: zeleni turizem, gozdna sprostitev, joga v gozdu, drevesna terapija, treking med vinogradi, piknik na gozdni jasi, opazovanje narave, živali in rastlin. Gozd in narava sta terapevtski destinaciji, primerni tudi za mlade. Prlekija s svojimi naravnimi danostmi je odlična izbira za vse, ki iščejo mir, zdravje, sprostitev, aktivne, varne počitnice in srčno kulinariko, saj gre za posebno, prvinsko, avtentično okolje, kjer turist dobi občutek neodvisnosti in svobode. Novi luksuz temelji na doživetjih, ne na produktih. Turizem dobrega počutja s pristno izkušnjo in edinstvenim doživetjem je privlačen tudi za mlade. Ključne besede: V teoretičnem delu magistrske naloge smo preučevali značilnosti in vidike trajnostnega razvoja, poslovnega okolja ter opisali planiranje trajnostno naravnane vizije in politike podjetja, realizacijo razvojne ideje skozi strategije in strukture podjetja, program razvoja podjetja, okolje podjetja, osredotočili smo se na trajnostni razvoj turizma. Preučili smo okolje podjetja s priložnostmi in nevarnostmi ter ugotovili, da se priložnost za v turizem usmerjeno podjetje ponuja v ponudbi 5-zvezdičnih posebnih, izvirnih doživetij. V empiričnem delu naloge smo predstavili zaznano podjetniško priložnost trajnostne ponudbe turizma na podeželju Prlekije. Načrti preučevanega podjetja Sanitetni reševalni prevozi Stanislav Nedeljko s. p. iz Lukavcev pri Ljutomeru so, da bi širitev podjetja potekala v smeri razvijanja trajnostnega turizma na podeželju. Zastavili smo si 6 hipotez, ki smo jih tekom analize rešenih in vrnjenih 60 anketnih vprašalnikov ter statistične obdelave podatkov z izvedeno deskriptivno statistiko, faktorsko in regresijsko analizo, tudi potrdili. Pritrdilno smo odgovorili na vprašanje, da trajnostno usmerjena podjetniška ideja vpliva na priložnosti razvoja na podeželju Prlekije in da je trajnostno usmerjena ponudba kmečkega turizma zanimiva za mlade med 18 in 27 letom starosti. Ugotovili smo, da je Prlekija destinacija, ki ponuja vir poslovne priložnosti s trendi, kot so: zeleni turizem, gozdna sprostitev, joga v gozdu, drevesna terapija, treking med vinogradi, piknik na gozdni jasi, opazovanje narave, živali in rastlin. Gozd in narava sta terapevtski destinaciji, primerni tudi za mlade. Prlekija s svojimi naravnimi danostmi je odlična izbira za vse, ki iščejo mir, zdravje, sprostitev, aktivne, varne počitnice in srčno kulinariko, saj gre za posebno, prvinsko, avtentično okolje, kjer turist dobi občutek neodvisnosti in svobode. Novi luksuz temelji na doživetjih, ne na produktih.
Keywords: trajnostno usmerjena podjetniška ideja, priložnost razvoja, turizem, mladi, podeželje Prlekije, kvantitativna analiza, deskriptivna statistika
Published in DKUM: 19.07.2023; Views: 452; Downloads: 69
.pdf Full text (5,17 MB)

10.
Vloga zakonskega stanu pri doseganju zastavljenih ciljev mladih v učnem procesu : magistrsko delo
David Verlak, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo se odločili preučiti, kakšno vlogo ima zakonski stan pri doseganju zadanih učnih ciljev mladih v Sloveniji. Učne cilje smo razdelili na dva sklopa, to je učni uspeh, ki smo ga merili s povprečno oceno v zadnjem šolskem letu ter stopnjo izobrazbe. Stopnjo izobrazbe smo prav tako ločili na dejansko doseženo stopnjo ter željo, torej stopnjo, ki jo mladostniki želijo doseči. Najprej smo navedli in razjasnili definicije pojmov: socialni odnosi, zakonski stan, s poudarkom na romantičnih odnosih, ter učni uspeh. V magistrskem delu smo uporabili večje število raziskovalnih metod. V prvih treh poglavjih, to je predvsem v teoretični osnovi, smo uporabili kvalitativno analizo virov in literature. Preko raziskane literature smo izpostavili raziskave, ki so se ukvarjale z izbrano tematiko. V empiričnem delu pa smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo dela. Tako smo uporabili sekundarno analizo podatkov, zbranih v raziskavi Slovenska mladina 2018/2019, na podlagi katere smo preverili zastavljene hipoteze. Izvedli smo frekvenčne analize, parametrične preizkuse in preverjali korelacije. Potrdili smo statistično značilne razlike med uspehom in zakonskim stanom. Mladostniki, ki so bili v zvezi, so javili nižje ocene v zaključnih letnikih izobraževanje kot tisti, ki niso bili v zvezi. Obenem smo pokazali, da tisti, ki so samski, dosegajo nižje stopnje izobrazbe kot tisti, ki so v zvezi. Ugotovili smo, da se dnevno porabljen čas ne razlikuje glede na zakonski stan. Nasprotno pa se je izkazalo, da mladostniki, ki so v zvezi porabijo več časa za aktivnosti v povezavi z zaposlitvijo. Ugotovili smo, da večja kot je želja po poroki, večja je želja mladostnikov po zaključku študija in obenem povezava med pričetkom bivanja s partnerjem in doseženo stopnjo izobrazbe.
Keywords: Romantična razmerja, zakonski stan, učni uspeh, zunajzakonska skupnost, načini bivanja, poroka, zakonska zveza, mladi
Published in DKUM: 06.06.2023; Views: 387; Downloads: 28
.pdf Full text (1,33 MB)

Search done in 3.91 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica