| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 27
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
VZPOSTAVITEV TKIVNE KULTURE ČESNA (Allium sativum L.) 'PTUJSKI SPOMLADANSKI'
Erika Žolnir, 2017, master's thesis/paper

Abstract: V letih 2015 in 2016 smo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru proučevali metode razmnoževanja česna (Allium sativum L.), in sicer sorto 'Ptujski spomladanski' v in vitro razmerah. Česnove čebulice smo sterilizirali z 20 minutnim tretiranjem s 4 % NaOCl. Iz steriliziranih česnovih čebulic smo pod aseptičnimi pogoji izrezali meristeme in jih ponovno sterilizirali s 4 % NaOCl (15 minut). Ta sterilizacija je bila uspešna za 93 % meristemov. Za regeneracijo poganjkov smo uporabili gojišče MS z vitamini in 8 % saharoze. Ugotovili smo, da dodana jasmonska kislina v koncentraciji 5 µM pozitivno vpliva na nastajanje novih česnovih čebulic. Iz začetnih 32 poganjkov smo v dveh mesecih namnožili 67 poganjkov in 55 česnovih čebulic. Česen je koreninil na gojiščih za subkultiviranje, brez dodanih avksinov, kjer je 54 % rastlin razvilo več kot 10 korenin. Le 6 % rastlin na gojišču za subkultiviranje ni razvilo korenin. V treh tednih smo uspešno aklimatizirali 66 % rastlin.
Keywords: mikropropagacija, in vitro, tkivne kulture, česen, Allium sativum
Published in DKUM: 26.05.2017; Views: 1064; Downloads: 114
.pdf Full text (799,50 KB)

12.
MOŽNOSTI MIKROPROPAGACIJE PRAVEGA KOSTANJA (Castanea sativa Mill.),
Marko Viher, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Pravi kostanj (Castanea sativa) je lesnata rastlina, ki se težje razmnožuje tako generativno s semenom kot vegetativno s cepljenjem ali potaknjenci. Uspešno razmnoževanje v in vitro razmerah pa je odvisno od matičnih rastlin, sterilizacije, sestave gojišč, natančnosti in pogojev gojenja. V poskus mikropropagacije so bili vključeni 3 genotipi (G1, G2 in G3) iz območja Kozjaka. Za sterilizacijo brstov smo uporabili 6 metod, od katerih se je kot najboljša izkazala sterilizacija s 3 % dikloroizocinaurično kislino (DICA) (72 % sterilnih in vitalnih brstov). Primerjava sterilizacije odprtih in zaprtih brstov je pokazala, da so se bolje sterilizirali zaprti brsti, medtem ko so po uspešni sterilizaciji bolje odgnali odprti brsti. Genotip ni imel večjega vpliva na uspešnost sterilizacije. Dodatek askorbinske kisline v gojišče ni imel pozitivnega učinka na rast kulture. Najuspešnejše gojišče za rast poganjkov pa je bilo MS-NO3 i.
Keywords: mikropropagacija/ pravi kostanj/ Castanea sativa/ tkivne kulture/ in vitro
Published in DKUM: 11.10.2016; Views: 1445; Downloads: 176
.pdf Full text (2,11 MB)

13.
Krioprezervacija rebrinčevolistne hladnikovke (Hladnikia pastinacifolia Rchb.) z optimizacijo inkapsulacijske dehidracije in vitrifikacije
Terezija Ciringer, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Hladnikia pastinacifolia Rchb. je monotipična endemična vrsta Apiaceae z zelo ozkim območjem razširjenosti, ki se pojavljajo samo v Sloveniji. Shranjevanje z zamrzovanjem (krioprezervacija) je ena od dejavnosti, s katero bi lahko bistveno prispevali k ohranjanju te redke in potencialno ogrožene vrste. Namen naše disertacije je razviti krioprezervacijske postopke za trajno hrambo na ultra nizkih temperaturah (-196 C) v tekočem dušiku in prevetriti ali ta postopek vpliva na mrfologijo in gensko stabilnost te vrste. Razvili smo dva krioprezervacijska postopka: inkapsulacijsko dehidracijo (ID) in inkapsulacijsko vitrifikacijo (IV), optimizirali posamezne faze krioprezervacije in ju preizkusili na več različnih genotipih. Raziskali smo vpliv osmoprotektantov, v predkultivaciji, inkapsulaciji -polimerizaciji, osmoprotekciji, dehidraciji, če je šlo za ID ali vitrifikaciji, če je šlo za IV, na sposobnost preživetja in ponovne rasti po odmrzovanju. Pri vseh testiranih linijah so poganjki najbolje preživeli in se regenerirali po predkultivaciji čez noč v tekočem MS gojišču s 0,4 M saharozo; inkapsulaciji v MS s 3 % Na-alginata z 0,4 M saharozo in 1 M glicerolom in polimerizaciji v MS z 0,4 M saharozo, osmoproteciji z 0,4 M saharozo in 1 M glicerolom pri ID in z 0,4 M saharozo in 2 M glicerolom pri IV, po 150 minutah dehidracije v eksikatorju (ID) ali 85 minutah dehidracije (vitrifikacije) s PVS2 (IV). Po ID je preživelo 44 % in se regeneriralo 33 % vcepkov. Po postopkih IV je preživelo 65 % in se regeneriralo 52 % vcepkov. Nadalnji razvoj in morfologijo poganjkov smo spremljali še eno leto po krioprezervaciji. Zamrznjeni poganjki so v nadalnjem razvoju morfološko podobni nezamrznjenim; oboji podobno regeneriajo poganjke in korenine. Po enem letu smo na in vitro vzgojenem rastlinskem materialu, ki je izviral iz krioprezerviranih poganjkov po postopkih ID in IV in na ne krioprezerviranih poganjkih, ocenili tudi gensko stabilnost z RAPD tehniko. Med nezamrznjenimi in zamrznjenimi poganjki H. pastinacifolia je bila z RAPD označevalci zaznana zelo nizka stopnja variabilnosti. Po analizi AMOVA je večina krioprezerviranih rastlin gensko identična tistim, ki niso bile zamrznjene v TD. Obe metodi sta primerni za dolgoročno hrambo (krioprezervacijo) genskih viriov H. pastinacifolia pri ultra niskih temperaturah (-196).
Keywords: Slovenija, endemična rastlinska vrsta, Hladnikia pastinacifolia Rchb., Apiaceae, kobulnice, tkivna kultura, mikropropagacija, krioprezervacija, inkapsulacijska dehidracija, vitrifikacija, inkapsulacijska vitrifikacija, genska stabilnost, RAPD
Published in DKUM: 29.07.2016; Views: 2592; Downloads: 165
.pdf Full text (2,68 MB)

14.
RAZMNOŽEVANJE BEZGA V IN VITRO RAZMERAH
Franja Mohorko, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V obdobju od junija 2008 do junija 2010 smo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede opravili poskus, v katerem smo preučevali možnost razmnoževanja različnih genotipov bezga (Sambucus nigra, S. ebulus, S. javanica × S. ebulus, S. javanica × S. nigra) v in vitro pogojih. Preizkusili smo tri načine sterilizacije: z dikloroizocianurno kislino (15 minut in 20 minut) in natrijevim hipokloritom (20 minut). Kot najbolj uspešna se je pokazala sterilizacija z dikloroizocianurno kislino (15 minut). Sterilne in vitalne poganjke smo inokulirali na tri različna gojišča (G1, G2 in G3) za namnoževanje. Na posameznih gojiščih smo poganjke namnoževali 5– 6 tednov in izračunali množitveni faktor. Največji množitveni faktor smo dobili pri genotipu S. ebulus na gojišču G3, in sicer 3,9. Za koreninjenje smo uporabili tri različna gojišča (K1, K2 in K3) in ugotovili, da so se poganjki ukoreninili samo na gojišču K1. Na gojišče K1 smo inokulirali 30 poganjkov S. ebulus, 25 poganjkov S. javanica × S. ebulus, 20 poganjkov S. nigrain 25 poganjkov S. javanica × S. nigra. Ugotovili smo, da S. javanica × S. nigra in S.nigra na gojišču K1 nista koreninila, zelo dobro sta koreninila S. javanica × S. ebulus (100 %), nekoliko slabše pa S.ebulus (76,7 %). Ukoreninjene poganjke smo aklimatizirali v rastlinjaku, v meglilni komori. Aklimatizacija je bila 100 % uspešna.
Keywords: bezeg, Sambusus spp., medvrstni križanci bezga, in vitro razmnoževanje, mikropropagacija
Published in DKUM: 27.06.2016; Views: 1126; Downloads: 120
.pdf Full text (3,32 MB)

15.
IN VITRO RAZMNOŽEVANJE ŽAJBLJA (Salvia officinalis L.)
Dalia Bencik, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V letih 2012–2014 smo v in vitro razmerah s tehniko tkivnih kultur razmnoževali žajbelj (Salvia officinalis L.). V poskus smo vključili izsečke S. officinalis kot izhodiščni material za gojenje v in vitro razmerah ter jih dali na indukcijsko gojišče. Rastlinski material smo z uporabo petih različnih metod sterilizacije predhodno površinsko sterilizirali. Najbolj uspešna je bila sterilizacija pri 15 minutnem obravnavanju s 50% etanolom in DICO. Druga naloga raziskave je bila najti čim bolj primerno gojišče za uspešno razmnoževanje žajblja. Pripravili smo tri različna gojišča G1, G2 in G3, ki so se med seboj razlikovala po vsebnosti rastnih regulatorjev. Največ poganjkov smo namnožili na gojišču G2, ki je vsebovalo BAP v koncentraciji 1 mg/l in IAA v koncentraciji 0,5 mg/l. Tretji del raziskave pa je bil povezan s koreninjenjem. Uporabili smo dve različni gojišči, K1 in K2. Število ukoreninjenih rastlin pri K1 je predstavljalo 82 %, pri K2 pa 79 % vseh rastlin. Na obeh gojiščih smo dobili dobre rezultate. V zaključnem delu raziskave smo rastline aklimatizirali v mini rastlinjakih. Po enem mesecu opazovanja smo prišli do zaključka, da so bile rastline uspešno aklimatizirane.
Keywords: mikropropagacija, in vitro, tkivne kulture, žajbelj, Salvia officinalis L
Published in DKUM: 22.04.2016; Views: 1535; Downloads: 200
.pdf Full text (1,13 MB)

16.
Vpliv inkapsulacijske dehidracije na morfologijo, regeneracijo ter aklimatizacijo in vitro vzgojene rebrinčevolistne hladnikovke (Hladnikia pastinacifolia Rchb.)
Marijana Baraba, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Rebrinčevolistna hladnikovka ali hladnikija (Hladnikia plastinacifolia Rchb.) je ledenodobna endemična vrsta, ki v naravi raste samo na majhnem območju Trnovskega gozda v Sloveniji in je zato zelo ranljiva vrsta. Zavarovana je in situ in ex situ. Ex situ jo ohranjajo v botaničnem vrtu v Ljubljani. In situ jo hranimo in vitro na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, kjer razvijamo postopke za dolgoročno hrambo s pomočjo krioprezervacije z inkapsulacijsko dehidracijo (ID). Krioprezervacijske metode lahko vplivajo na gensko stabilnost rastlinskega materiala, te pa na spremenjeno morfologijo rastline. Namen diplomske naloge je raziskati, ali krioprezervacija z ID izzove morfološke spremembe rastlinskega materiala. Primerjali smo morfološke značilnosti treh nekrioprezerviranih (ne-krio) in krioperezerviranih (krio) linij hladnikovke. Med vcepki ne-krio in krio linij večinoma nismo opazili statistično značilnih razlik v številu novih brstov, višini vcepkov, prisotnosti kalusa ter številu in dolžini korenin. Ne-krio vcepki so regenerirali v povprečju 1,2 brsta na vcepek. Vcepki krio linij so imeli v povprečju 1,8 brsta na vcepek, a so bili ti v povprečju nekoliko nižji kot vcepki krio linij. Pri ne-krio vcepkih se je tvorilo več kalusa kot pri krio vcepkih. Korenine so se tvorile na več kot 90 % ne-krio vcepkov, ki so imeli najpogosteje več kot 15 korenin. Na krio vcepkih so se korenine tvorile na 77,6 % vcepkov, in sicer so se najpogosteje tvorile od 1 do 4 korenine. Zadnja faza mikropropagacije, aklimatizacija vcepkov, je trajala 75 dni v rastni komori in nato 25 dni na prostem, v gredi so preživeli samo trije krio vcepki. V prihodnje bo treba optimizirati proces aklimatizacije.
Keywords: rebrinčevolistna hladnikovka, tkivna kultura, mikropropagacija, morfološke značilnosti rastlin, aklimatizacija, krioprezervacija, inkapsulacijska dehidracija
Published in DKUM: 22.10.2015; Views: 1599; Downloads: 90
.pdf Full text (4,33 MB)

17.
18.
19.
20.
Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica