| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 18
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
NAČRTOVANJE TRŽNEGA KOMUNICIRANJA V MIKRO DRUŽINSKEM PODJETJU SOHA D.O.O.
Tino Šoštarić, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Tržno komuniciranje je veščina, ki bi jo za lastno poslovno uspešnost morala obvladovati vsa podjetja. To velja za podjetja vseh velikosti in dejavnosti. Razpolagati s kakovostnimi izdelki ob konkurenčni ceni še ne pomeni gotovega uspeha. Trgu je potrebno te izdelke tudi prodati in temu služi tržno komuniciranje. Tržno komuniciranje je mnogokrat pogojeno s finančnimi sredstvi. Več teh sredstev pomeni boljše izhodišče pri planiranju celovitega tržnega komuniciranja in lahko vključuje več različnih orodij promocijskega spleta. A le pravilna in smotrna uporaba teh orodij pripomore k boljši prepoznavnosti in prodajni uspešnosti posameznega podjetja.
Keywords: mikro podjetje, družinsko podjetje, komuniciranje, tržno komuniciranje, promocijski splet.
Published: 21.01.2010; Views: 2014; Downloads: 167
.pdf Full text (963,12 KB)

2.
KADROVSKA FUNKCIJA V PODJETJU PRIBER D.O.O.
Elvira Omić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo podrobno prikazali potek obstoječih kadrovskih procesov, ki se pojavljajo v obravnavanem podjetju, in na ta način sestavili model kadrovske dejavnosti. Na novo zgrajen model bo podjetju v veliko pomoč pri nadaljnjem poslovanju, saj bo omogočal lažje spremljanje poteka nekaterih aktivnosti in nalog. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del diplomske naloge temelji na različnih virih, in sicer iz tuje in domače literature, v katerem je predstavljen potek kadrovskih procesov, ki spadajo v posamezno področje in se pojavljajo v podjetjih na splošno. Eden izmed uporabljenih virov za potrebne podatke je tudi internet. V tem delu smo namenili nekaj besed osnovnim pojmom, s katerimi se srečujemo skozi celotno nalogo. Osredotočili smo se predvsem na pojem kadrovske funkcije, ki je v današnjem poslovnem svetu nujno potrebna za uspešno delovanje vsake organizacije. Temu sledi opis kadrovske funkcije, ki se dejansko izvaja v podjetju Priber d.o.o. Pri raziskovanju empiričnega dela diplomske naloge smo uporabili primarne vire. Izhajali smo predvsem iz analiz različnih podatkov, pridobljenih v podjetju, na podlagi katerih smo analizirali in proučevali stanje v podjetju Priber d.o.o. Tu so opisani in shematsko prikazani kadrovski procesi, ki se dejansko pojavljajo in izvajajo v obravnavani organizaciji.
Keywords: kadrovska funkcija, kadrovski procesi, ravnanje s človeškimi viri, kadri, mikro podjetje
Published: 08.04.2010; Views: 2462; Downloads: 283
.pdf Full text (733,50 KB)

3.
ANALIZA KRITIČNIH TVEGANJ ZAGONA PODJETJA NA PRIMERU DOMA ZA OSTARELE
Sabina Zagomilšek, 2010, final seminar paper

Abstract: Glavni problem, o katerem smo pisali v diplomskem seminarju so tveganja, ki lahko ogrozijo poslovanje podjetja. Namen tega diplomskega seminarja je, da opredelimo možna tveganja, ki lahko tako ali drugače vplivajo na poslovanje podjetja ter spoznati kako se tem tveganjem izogniti oziroma jih znati reševati in obvladovati. V prvem delu diplomskega seminarja smo opredelili podjetništvo kot tveganje, tveganja, vzroke zakaj prihaja do tveganj, vrste tveganj, kakšne odnose do tveganj poznamo, njihovo obvladovanje ter oceno tveganj. V nadaljevanju smo opredelili tveganja na treh ravneh, in sicer, tveganja na makro ravni, mikro ravni ter simulirana poslovna tveganja. Predstavili smo tudi tveganja, povezana z ustanovitvijo podjetja in analizo tveganja. V praktičnem delu smo najprej predstavili dom za ostarele, nato smo opredelili možna tveganja, ki bi lahko tako ali drugače ogrozila poslovanje doma za ostarele, ter ukrepe s katerimi bi ta tveganja lahko odpravili. Opisali smo tudi izkušnje, ki smo jih pridobili s pisanjem diplomskega seminarja ter probleme s katerimi smo se srečevali pri samem pisanju.
Keywords: Kritična tveganja, analiza tveganj, obvladovanje tveganj, zagon podjetja, dom za ostarele, podjetje, poslovanje podjetja, mikro raven, makro raven, simulirana poslovna tveganja.
Published: 06.01.2011; Views: 2485; Downloads: 509
.pdf Full text (1,88 MB)

4.
VPELJAVA CELOVITEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V MIKRO PODJETJE
Daniela Tancik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V tem diplomskem delu je opisana vpeljava celovitega informacijskega sistema v mikro podjetje. Preučili smo več različnih ERP sistemov, potem pa smo se lotili praktičnega dela, ki smo ga začeli z vrednotenjem in ocenjevanjem dveh konkurenčnih odprtokodnih ERP sistemov. Za ocenjevanje smo uporabili metodo Abacon in ekspertni sistem DEXi. V nadaljevanju je sledila namestitev primernega okolja in baze podatkov, nato pa še polnjenje baze, da smo jo pripravili za uporabo. V zadnjem koraku smo izvedli še preverjanje programa in pripravo dokumentacije. Vpeljava je bila tehnično uspešna, pri uporabi sistema s strani naročnika pa se pojavljajo določene ovire, kar je bilo tudi pričakovati.
Keywords: • Vpeljava • ERP • Mikro podjetje • Compiere ERP
Published: 09.11.2011; Views: 1189; Downloads: 149
.pdf Full text (1,80 MB)

5.
POSLOVNI NAČRT ZA NADALJNJE POSLOVANJE PODJETJA ADELINA BOMBEK, POSLIKAVE S.P.
Boštjan Gašparič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Raziskave so pokazale, da je poslovni načrt eden od poglavitnih dejavnikov uspešnega poslovanja podjetnikov oziroma podjetij. Tako smo se na podlagi tega, da lastnica podjetja Adelina Bombek, Poslikave s.p. nima izdelanega poslovnega načrta, odločili, da za pisanje diplomskega dela izberemo to temo. V diplomski nalogi je tako predstavljen in izdelan Poslovni načrt za nadaljnje poslovanje podjetja Adelina Bombek, Poslikave s.p. Predstavili smo storitev in dosedanje poslovanje podjetja. Predstavili smo konkurenco in njihove slabosti oziroma naše prednosti. Pri tem smo s pomočjo anketiranja pridobili nekaj koristnih informacij za nadaljnje poslovanje. Izdelali smo načrt trženja in terminski plan ter obdelali kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri poslovanju. Predstavili smo tudi petletni finančni načrt. Ob izdelavi poslovnega načrta smo ugotovili, da se nadaljnje poslovanje podjetja izplača. Tako smo potrdili našo glavno hipotezo, ki se je glasila »nadaljnje poslovanje podjetja Adelina Bombek, Poslikave, s.p. bo uspešno«.
Keywords: poslovni načrt, finančni načrt, anketa, mikro podjetje
Published: 26.04.2012; Views: 2643; Downloads: 190
.pdf Full text (2,86 MB)

6.
7.
ELEKTRONSKO POSLOVANJE V MIKRO PODJETJU
Monika Mravljak, 2012, master's thesis

Abstract: Tradicionalno poslovanje se počasi poslavlja, zamenjali so ga novi sodobni načini, ki so znatno hitrejši in učinkovitejši, dopuščajo manj napak in omogočajo večji pregled nad delovanjem in poslovanjem podjetja. Konkurenca ima močan vpliv na uspeh podjetij, ki morajo za svoj obstanek in razvoj uporabiti vsa možna orodja, s katerimi lahko izboljšajo ter poenostavijo poslovanje in pridobijo nove stranke. Elektronsko poslovanje je velik korak na tej poti k dosegu cilja. Naloga je sestavljena iz dveh delov, v prvem teoretičnem smo za potrebe magistrske naloge proučili splošne definicije elektronskega poslovanja, poudarek je na oblikah e-poslovanja, ki opredeljuje sodelovanje med podjetji, s potrošniki, med potrošniki in javno upravo. Način poslovanja z uporabo elektronske tehnologije je postal neizogiben v poslovnem svetu, kar je posledično prineslo tudi različne vrste in modele elektronskega poslovanja. Med načini e-poslovanja zaradi obsežne uporabe najbolj izstopajo e-trgovina, e-bančništvo, e-proizvajalci, e-dražbe, virtualne skupnosti in e-izobraževanje, ki je nova oblika e-poslovanja. Na hiter razvoj e-poslovanja vpliva tudi ustrezna zakonodaja, ki ščiti in upoštevala interese proizvajalcev, prodajalcev in kupcev. V nadaljevanju naloge spoznamo mikro podjetja, prednosti in slabosti ter njihov položaj v Sloveniji. Mikro podjetja v poslovnem svetu zavzemajo velik delež vseh podjetij v Sloveniji. Zelo hitro se prilagodijo razmeram na trgu, ampak določene novosti v ustaljenem poslovanju nimajo vedno pozitivnega začetnega odziva. Teoretični del naloge smo zaključili s pomenom elektronskega poslovanja na mikro podjetje in določili tiste poslovne modele e-poslovanja, s katerimi bi se podjetja znala prilagoditi strankam in njihovim željam z možnostjo efektivnega poslovanja. V drugem, empiričnem delu smo izvedli raziskavo v obliki anketnega vprašalnika, ki je bil preko elektronske pošte posredovan izključno mikro podjetnikom. Odgovorilo nam je 110 podjetnikov, ki je opredelilo svoje mnenje o uporabi elektronskega poslovanja in nas pripeljalo do zanimivih sklepnih ugotovitev. Osrednji del empiričnega dela je vključeval analizo podatkov, s pomočjo katere smo potrdili oziroma ovrgli določene teze: mikro podjetja glede na pridobljene rezultate dobro poznajo elektronsko poslovanja, sodelujejo z drugimi podjetji in javno upravo, elektronsko bančništvo je nepogrešljiva aktivnost, komunikacije brez e-poslovanja si večina podjetnikov niti ne predstavlja več. Podjetniki se zavedajo pomembnosti vključevanja trendov in nadgradnje lastnega poslovanja, ki jim omogoča nemoteno sodelovanje s poslovnimi partnerji in ohranitev prednosti pred konkurenco. V zaključku empiričnega dela smo predstavili tri izbrana mikro podjetja in njihov pogled na e-poslovanje. V zadnje poglavju naloge predstavljamo še možnosti razvoja elektronskega poslovanja. Investicije v elektronsko poslovanje prinesejo izboljšanje, ampak le v primeru celovite obravnave posameznih aktivnosti. Sama uveljavitev e-poslovanja nam ne bo dala pričakovanih učinkov, v kolikor zaposleni ne bodo usposobljeni in seznanjeni z delom in funkcijami inštrumentov takšnega poslovanja. Nekaj besed je namenjenih tudi smiselnosti uporabe licenčne in odprtokodne programske opreme z ugotovitvijo, da se mora podjetje glede na potrebe in zmožnosti odločiti, kakšno programsko opremo bo uporabljalo, da jim bo le ta nudila popolno izrabo kapacitet in da bo prilagojena njihovim aktivnostim. Nalogo zaključimo s sklepno mislijo v poglavju 8.
Keywords: internet, elektronsko poslovanje, elektronsko trgovanje, elektronsko bančništvo, elektronska uprava, poslovni modeli, mikro podjetje, odprta koda.
Published: 29.10.2012; Views: 1350; Downloads: 179
.pdf Full text (2,65 MB)

8.
Sodoben pristop obvladovanja stroškov in vodenja projektov po principu kritične verige
Žiga Voh, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Pri delu v lastnem podjetju sem skušal na osnovi obstoječega računovodskega sistema pripravljati prave odločitve za prihodnost. Ker sem prišel do več problemov, kot so investicije, denarni tok in rezultat, sem s pomočjo literature raziskal še druge sisteme nadziranja in planiranja. Ugotovil sem, da mi del odgovorov daje teorija omejitev, ki na nek način poenostavlja odločitve pri finančnih aktivnostih, pri investicijah in novih projektih. Zahteva precej razmišljanja – novih logičnih procesov, ki jih dr. Eliyahu M. Goldratt opisuje v svojih treh knjigah (The Goal, The race, It s Not Luck). Ko sem našel še povezavo med Demingom in Goldrattom, sem postal bolj radoveden ter predvidevam, da bi s pomočjo predstavljenih tez lahko podal smernice za sodoben pristop obvladovanja stroškov. Projektno vodenje razvoja gozdarskih prikolic sem izdelal s programskim orodjem MS Project. Uporabil sem klasičen model razvoja projekta, kjer je za vsako aktivnost določen varovalni čas. Z uporabo vodenja projekta po kritični verigi sem bistveno skrajšal potreben čas za izvedbo in pri tem izkoristil blažilce. Model odličnosti EFQM se je pokazal kot metoda, ki načrtno zmanjšuje tveganja, vendar ga je pri mikro podjetjih nesmiselno uporabiti v celoti. Življenjski cikli razvoja projekta ali podjetja so prav tako zanimivi in jih lastniki ter njihovi managerji morajo razumeti in v vsakem obdobju različno delovati.
Keywords: Kritična veriga, stroški, čisti denarni tok, odličnost poslovanja, mikro podjetje.
Published: 07.03.2013; Views: 1201; Downloads: 125
.pdf Full text (4,05 MB)

9.
RAZVOJNO OBVLADOVANJE MIKRO PODJETJA
Tadej Šajt, 2013, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga je razdeljena na teoretičen in empiričen del. V teoretičnem delu smo proučevali razvojno planiranje v MER modelu integralnega managementa. Proučevali smo tudi značilnosti mikro podjetij, ker nas je zanimalo, kako posebnosti te skupine podjetij vplivajo na procesne in inštrumentalne razsežnosti razvojnega planiranja. Mikro podjetja so po številu močno prisotna v slovenskem in tudi v evropskem gospodarstvu. Posebno pozornost pa smo namenili proučevanju metode scenarija in metode določanja trajne konkurenčne prednosti, predvsem njuni uporabnosti v procesu razvojnega planiranja v mikro podjetju. V empiričnem delu pa smo proučili dejavnost in upravljalno-vodstvene značilnosti podjetja Belin d.o.o. Ugotovili smo, da podjetje Belin d.o.o. nima zapisanega poslanstva, smotrov, temeljnih ciljev in strategij. Zato smo slednje s pomočjo direktorja tudi opredelili in zapisali. Zadali smo si tudi štiri hipoteze, ki smo jih preverjali. Spoznali smo, da morajo podjetja zaradi vse bolj konkurenčnega in turbuletnega okolja sprejemati dobro pretehtane odločitve. Na podlagi teh odločitev je potrebno opredeliti in izpeljati ustrezne ukrepe za izboljšanje obstoječega stanja v podjetju.
Keywords: mikro podjetje, razvojno planiranje, metode strateškega managementa, študija primera
Published: 21.10.2013; Views: 900; Downloads: 124
.pdf Full text (610,92 KB)

10.
IZDELAVA SPLETNE REŠITVE ZA PODJETJE
Matej Vohl, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava izdelavo dinamične spletne strani za mikro podjetje IBS, d.o.o. Uvodni del opisuje obravnavano podjetje in storitve, ki jih to izvaja, ter teoretične osnove razvoja spletnih strani. Za razvoj strani so bili uporabljeni program Dreamweaver CS6 in programski jeziki HTML, PHP, SQL ter JavaScript. Baza podatkov je bila izdelana v orodju phpMyAdmin, ki služi za upravljanje relacijskih baz podatkov MySQL. V osrednjem delu diplome je prikazan postopek izdelave spletne strani s programom Dreamweaver CS6. Spletna stran vsebuje tudi sistem za upravljanje vsebin, kar je bila ena od zahtev naročnika projekta. Cilj izdelave je funkcionalen sistem, ki ga je možno nadgrajevati. Na koncu naloge sta opisana še prenos spletne strani na javni strežnik in optimizacija spletne strani. V zaključkih so predstavljeni rezultati SWOT-analize izgrajene spletne strani in možnosti nadaljnjega dela.
Keywords: mikro podjetje, spletna stran, CMS, PHP, MySql, odprtokodne rešitve
Published: 26.09.2014; Views: 1557; Downloads: 304
.pdf Full text (9,30 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica