| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 30
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
Prikaz medpredmetnega povezovanja na primeru implementacije sodobne umetnosti v osmi razred osnovne šole
Katja Kozjek, Matjaž Duh, 2017, izvirni znanstveni članek

Opis: V prispevku je predstavljen primer implementacije sodobne likovne umetnosti v pouk likovne umetnosti v osmem razredu osnovne šole. V raziskovalnem procesu so nas zanimali različni pristopi (trije koraki), ki so učencem omogočali spoznavanje in razumevanje sodobne likovne umetnosti. Zadnji korak je predstavljal medpredmetno povezovanje z namenom realizirati učne cilje vključenih predmetov. Učenci so skozi likovnoustvarjalno delo izražali odnos do vsakodnevnih situacij. Različni pristopi pri načrtovanju in realiziranju likovnih nalog so učencem predstavljali izziv za kreativno likovno izražanje in oblikovanje lastnega odnosa do določene problematike. V raziskavi smo skozi izvirnost idej zaznali napredek pri ustvarjalnosti. Hkrati smo zaznali večjo senzibilnost učencev pri doživljanju in razumevanju nekaterih sodobnih likovnih del.
Ključne besede: likovna vzgoja, sodobna umetnost, metodika, učne metode, medpredmetno povezovanje, državljanska vzgoja, osnovne šole
Objavljeno: 23.04.2018; Ogledov: 878; Prenosov: 65
.pdf Celotno besedilo (877,09 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

2.
Značilnosti metode razlage na razredni stopnji osnovne šole
Martina Sinkovič, 2011, strokovni članek

Opis: V članku je predstavljena metoda razlage v osnovni šoli. V teoretičnem delu so predstavljeni pojem pouka in pouk kot komunikacijski proces ter učne metode pri pouku. Podrobneje so predstavljeni metoda razlage, njene značilnosti, vrste oz. načini razlage, prednosti in slabosti te metode ter napotki za kakovostno razlago. Predstavljeno je tudi opazovanje pouka kot eden izmed načinov spremljanja pouka. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško - tri tedne smo opazovali pouk v 2. razredu pri treh predmetih ter zapisovali ugotovitve. Ugotavljali smo, koliko je metoda razlage zastopana na razredni stopnji osnovne šole. Zanimalo nas je tudi, ali se s katerimi metodami pri pouku kombinira, kako je ta kombinacija uspešna ter koliko časa metoda razlage pri določenih šolskih urah traja. Spremljanje pouka je potekalo s pomočjo opazovalnega lista.
Ključne besede: metodika, učne metode, razlaga, opazovanje pouka, razredni pouk, osnovne šole
Objavljeno: 12.10.2017; Ogledov: 866; Prenosov: 158
.pdf Celotno besedilo (69,40 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

3.
Vključevanje kulturne dediščine pri pouku tehnike in tehnologije na primeru raglje na vozičku
Majda Fiksl, 2010, strokovni članek

Opis: Splošna človekova lastnost je ustvarjalnost, zanjo pa so potrebne nekatere sposobnosti in osebne lastnosti, ki jih ima vsak izmed nas v večji ali manjši meri. Veliko ustvarjalnosti je v izdelkih ljudske obrti, ki nas spominjajo na našo kulturno dediščino. S tem projektnim delom želim spodbuditi radovednost in domiselnost ter čut do kulturne dediščine. Prenovljen učni načrt pri tehniki in tehnologiji v osnovni šoli nam takšen način dela omogoča pri rednem pouku in izbirnih vsebinah. Učenci raziščejo gradiva in tehnologije, značilne za okolje, v katerem živijo, ter izdelajo predmete. V šolski praksi na ta način dosežke naših prednikov prenašamo na mlajše generacije. Predstavljam eno izmed takih možnosti, z željo, da bi se v pouk vnašalo čim več uporabnih izdelkov, ki so povezani z našo preteklostjo.
Ključne besede: metodika, učne metode, projektno učno delo, projekti, kulturna dediščina, tehnika in tehnologija, osnovne šole
Objavljeno: 12.10.2017; Ogledov: 969; Prenosov: 94
.pdf Celotno besedilo (872,72 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

4.
Tehnika in tehnologija v prepletenosti z drugimi področji
Zvonka Cencelj, 2010, strokovni članek

Opis: V članku predstavljam projektno učno delo, sodelovalno in raziskovalno učenje pri predmetu tehnika in tehnologija. Opisani pristopi k poučevanju pri učencih razvijajo tehnično ustvarjalnost, domišljijo, čut za skupinsko delo, vztrajnost, natančnost, likovno ustvarjalnost in čut za igro. Projektno učno delo vnaša v šolsko prakso način dela, ki učencem in učiteljem omogoča bolj ustvarjalno in sproščeno okolje, česar primanjkuje v naši osnovni šoli. S tem se otrok vsestransko razvija, torej uporablja um, telo, čustva in dušo.
Ključne besede: projektno učno delo, projekti, metodika, učne metode, tehnika in tehnologija, osnovne šole
Objavljeno: 09.10.2017; Ogledov: 595; Prenosov: 83
.pdf Celotno besedilo (467,34 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

5.
Procesnodidaktični pristop pri poučevanju matematične vsebine merjenje v osnovni šoli
Amalija Žakelj, 2011, izvirni znanstveni članek

Opis: Merjenje je pomembna matematična vsebina v osnovni šoli. Z namenom, da bi pri učencih dosegli kakovostno znanje o merjenju, smo za pouk matematike razvili procesnodidaktični pristop ter ga evalvirali z vidika učinkov kakovosti znanja učencev. Na osnovi teoretskega poznavanja miselnega razvoja otrok, vključno z novejšimi spoznanji o otrokovem mišljenju, ter poznavanja socialne kognicije, učenja in poučevanja smo izdelali procesnodidaktični pristop za poučevanje matematike (merjenja v osnovni šoli), ki posebno pozornost namenja izkustvenemu učenju, refleksiji, razvijanju miselnih navad, postavljanju primernih spodbud s strani učitelja, kognitivnemu oz. socialno-kognitivnemu konfliktu. Na vzorcu 137 učencev četrtega razreda iz slovenskih osnovnih šol smo izvedli empirično raziskavo. V eksperimentalno skupino je bilo vključenih 67 učencev, v kontrolno skupino pa 70 učencev. V eksperimentalni skupini je pouk potekal po procesnodidaktičnem pristopu, v kontrolni skupini je imel pouk značilnosti transmisijskega pristopa. S teoretično zasnovo testov, ki smo jih priredili kot merski instrument, smo ob izbranih vsebinah o merjenju količin v četrtem razredu osnovne šole testirali znanja na različnih taksonomskih ravneh. Evalvacija rezultatov glede kakovosti izkazanega znanja učencev je pokazala, da med eksperimentalno in kontrolno skupino obstajajo statistično pomembne razlike v znanju merjenja količin v korist eksperimentalne skupine.
Ključne besede: metodika, učne metode, matematika, osnovne šole, procesnodidaktični pristop, izkustveno učenje, merjenje, relativna enota, konstantna nestandardna enota, standardna enota
Objavljeno: 26.09.2017; Ogledov: 836; Prenosov: 126
.pdf Celotno besedilo (78,26 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

6.
Izvajanje pouka tehnike in tehnologije ter izbirnih predmetov kot ena izmed priložnosti medpredmetnega povezovanja
Dragica Pešaković, 2010, strokovni članek

Opis: Medpredmetno povezovanje je danes prav gotovo ena od oblik sodobnega poučevanja. Nekateri cilji sodobne šole že sami po sebi zahtevajo usklajeno načrtovanje učiteljev različnih predmetov in področij. Velikokrat ostane to povezovanje samo na ravni učnih vsebin, ne pa tudi v načinu poučevanja. V izvedenem primeru je bil vodilni predmet tehnika in tehnologija. Ta se je povezoval s kemijo, fiziko ter izbirnim predmetom obdelava kovin. Poučevanje je potekalo timsko, kjer sva se učiteljici medsebojno dopolnjevali v znanju, sposobnostih in spretnostih. Želeli sva, da učenci s skupnimi dejavnostmi in procesi povežejo znanja o kovinah in nekovinah različnih predmetnih področij, določeno vsebino usvojijo čim bolj celostno ter pridobijo trajnejše in kakovostnejše znanje. Učenci so z eksperimentalnim delom, reševanjem problemov, iskanjem informacij in sodelovalnim učenjem spoznali lastnosti kovin, ki so jih v naslednjih urah uporabili pri izdelavi izdelka iz kovin. Pokazali so veliko zanimanje za tovrstno obliko pouka, bili so bolj motivirani, iznajdljivi, ustvarjalni in bolj samostojni kot običajno. Znanja so povezali v celoto – to je bil tudi namen medpredmetnega povezovanja. Pridobljeno znanje je tako širše in praktično uporabno. Izvedeni primer lahko ponavljamo in nadgrajujemo, prenosljiv je tudi na nove primere in druge predmete.
Ključne besede: tehnika in tehnologija, medpredmetna povezava, timsko poučevanje, kovine, fizika, kemija, metodika, učne metode, izbirni predmeti, medpredmetno povezovanje
Objavljeno: 21.09.2017; Ogledov: 545; Prenosov: 149
.pdf Celotno besedilo (558,36 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

7.
Grafične tehnike pri pouku likovne vzgoje v drugem razredu osnovne šole
Dragica Mlinarič, 2009, strokovni članek

Opis: V članku opisujemo ugotovitve, pridobljene s pomočjo študije primera. Opazovali, analizirali in preučevali smo dogajanja v razredu pri pouku likovne vzgoje, pri katerem smo se ukvarjali z grafičnimi tehnikami: monotipijo, kolažnim tiskom, tiskom s pečatniki, kolagrafijo in računalniško grafiko. Ugotovili smo, da so bili učenci najbolj samostojni in spretni pri izvajanju tehnike kolažnega tiska, najmanj pri tisku s pečatniki in zadovoljivo spretni pri ostalih tehnikah. Učenčevo poznavanje pojmov s področja grafike in pozitiven odnos do grafičnih tehnik sta naraščala glede na večje število izvedenih učnih enot. Prišli smo do ugotovitve, da so materialni pogoji za izvedbo grafičnih tehnik zadovoljivi. Ugotovili smo tudi, da je grafika kot likovno področje glede interesa učencev zastopana enako kot ostala likovna področja in da učenci najraje ustvarjajo v računalniški grafiki. Opazili smo, da so bili učenci za izvajanje grafičnih tehnik zelo motivirani in jih želijo izvajati tudi v prihodnje.
Ključne besede: likovna vzgoja, grafika, grafične tehnike, metodika, učne metode, osnovne šole, začetni pouk
Objavljeno: 21.09.2017; Ogledov: 656; Prenosov: 108
.pdf Celotno besedilo (859,79 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

8.
Didaktične aplikacije fotografskih tehnik pri likovnovzgojnem delu in pedagoške metode za izvajanje likovnih tem brez fotokamere
Stanko Rijavec, 2009, strokovni članek

Opis: V opisu pedagoških metod je v razmislek ponujena fotografska likovna tehnika, ki je še vedno dostopna in ponuja številne možnosti za likovno izražanje s črto, točko ali svetlo-temno ploskvijo in omogoča bogatenje površine z različnimi sivinami. Podrobnejši opis se nanaša na tehniko z voskom, imenovano STAROGRAM, ter na tehniko z razvijalcem in fiksirjem, imenovano KEMOGRAM. Opisane so likovne, procesne in fizikalno-kemijske osnove. Predstavljene so tehnike, ki omogočajo drugačen pristop do likovnega dela. Navedeni so likovni pribor, material in kemikalije, potrebne za izvedbo teh likovnih tehnik.
Ključne besede: likovna vzgoja, likovna umetnost, didaktika, fotografija, starogram, kemogram, metodika, učne metode
Objavljeno: 21.09.2017; Ogledov: 378; Prenosov: 91
.pdf Celotno besedilo (1,07 MB)
Gradivo ima več datotek! Več...

9.
Konstruiranje varnostnega mehanizma pokrova gospodinjskega aparata
Jaka Delopst, 2016, diplomsko delo

Opis: Velikokrat pri uporabi gospodinjskih aparatov spregledamo njihov varnostni mehanizem. Njegov namen je namreč brezhibno delovati, četudi ga uporabnik sploh ne vidi in ne zazna. V večini primerov dober mehanizem naredi razliko med uporabniku prijaznim in nevarnim gospodinjskim aparatom, zato sta konstruiranje in končen izbor le-tega zelo pomembna za končno vrednost in uporabnost aparata. V svojem delu sem predstavil potek konstruiranja varnostnega mehanizma aparata podjetja BSH Nazarje.
Ključne besede: Metodika konstruiranja, varnostni mehanizem, gospodinjski aparat
Objavljeno: 28.09.2016; Ogledov: 570; Prenosov: 58
.pdf Celotno besedilo (1,80 MB)

10.
MIKIJEV GOD - METODOLOGIJA POUČEVANJA
Jernej Vitez, 2016, diplomsko delo

Opis: Pričujoče diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Na podlagi deskriptivne in zgodovinske metode diplomsko delo zaobsega predstavitev splošne metodike poučevanja in kasneje razvoj metodike poučevanja klavirja. Diplomsko delo s komparativno metodo primerja različne pristope in metode poučevanja klavirja. Slednje je osrednjega raziskovalnega pomena, saj se diplomsko delo opira na sistematično analizo zbirke Mikijev god. Diplomsko delo vključuje praktično predstavitev sedmih skladb zbirke Mikijev god. Praktično izvajanje skladb na klavirju je del zagovora diplomskega dela.
Ključne besede: Mikijev god, Pavel Šivic, metodika poučevanja, klavir, klavirska igra in pouk.
Objavljeno: 22.09.2016; Ogledov: 795; Prenosov: 98
.pdf Celotno besedilo (2,51 MB)

Iskanje izvedeno v 0.22 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici