| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


81 - 90 / 137
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
81.
NAČINI POSPEŠEVANJA PRODAJE NA PRIMERU BLAGOVNE ZNAMKE GORENJKA
Anja Dovečar, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj novih tehnologij, nasičenost trga z izdelki različnega porekla ter nenehen boj blagovnih znamk za pozornost, pri potencialnih odjemalcih povzroča zbeganost in nezaupljivost, kar še tako pogumnega kupca slej kot prej odvrne od nakupnega procesa. Sodobna slovenska podjetja so tako prisiljena trgu ponuditi izdelke, ki odjemalcem ponujajo določene konkurenčne prednosti. Zraven tega pa morajo nenehno spremljati želje potencialnih odjemalcev in izoblikovati ustrezno marketinško komuniciranje, ki ga le-ti zaznavajo kot drugačno in v njih spodbudi željo po nakupu. Med primer dobre slovenske prakse sodi družba Žito d.d., ki je s svojo blagovno znamko Gorenjka na domačem trgu prisotna že od leta 1922. V diplomskem seminarju smo se spraševali, ali je zgolj tradicija blagovne znamke Gorenjka tista, zaradi katere je na slovenskem trgu prisotna že tako dolgo, ali je razlog morda tudi v primernem marketinškem komuniciranju, ki ga ima družba s svojimi odjemalci. Tako smo v teoretičnem delu diplomskega seminarja s pomočjo različnih avtorjev opredelili pojma marketinško komuniciranje in pospeševanje prodaje. Sledi praktični del, kjer smo se opredelili in predstavili pospeševanje prodaje za blagovno znamko Gorenjka, usmerjeno na končne porabnike. V zaključku pa smo na osnovi analize pospeševanja prodaje podali lastno mnenje za načine pospeševanja prodaje, ki jih izvaja Gorenjka.
Keywords: marketinško komuniciranje, pospeševanje prodaje, porabniki, blagovna znamka Gorenjka
Published: 01.12.2015; Views: 825; Downloads: 165
.pdf Full text (1,40 MB)

82.
DIGITALNO MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE V PODJETJU SIMOBIL D.D.
Katja Cajnko, 2015, master's thesis

Abstract: Digitalni marketing oz. marketinško komuniciranje je relativno nov tehnološki izraz, ki je izbruhnil v svet industrije. Opredelimo ga lahko kot promocijsko izpostavljenost izdelkov ali svetovnih blagovnih znamk skozi eno ali več oblik družbenega mreženja. Povzroča pravi gospodarski razcvet, medtem ko so tradicionalne marketinške metode postale manj dobičkonosne in zastarele ter se v veliki večini osredinjajo samo na televizijske in časopisne oglase. Njegov obstoj ne gre jemati kot luksuzen ali sekundaren vir marketinga, saj številni napovedujejo, da bo kmalu prevzel vlogo tradicionalnega marketinga, kar je posledica vse večjih potreb odjemalcev in povečanja zavedanja posameznikov. Odjemalci po vsem svetu so postali zelo kritični in se pred nakupom izdelkov ali storitev o teh skrbno informirajo. Okusi so vedno bolj različni in težko zadovoljivi. Digitalni marketing zato velja za veliko bolj donosnega, saj omogoča podjetjem tesnejše stike s svojimi odjemalci. Vendar ohranjanje uspeha, doseženega z digitalnim marketinškim komuniciranjem, ni lahka naloga. Z namenom ustvariti učinkovito digitalno marketinško kampanjo, morajo podjetja razumeti svoj tip odjemalcev in svoje sporočilo predstaviti na preprost, iskren in atraktiven način. Podjetja morajo prav tako upoštevati mnenja odjemalcev ter svoje izdelke redno posodabljati in iskati inovacije. V naslednjih poglavjih bomo podrobneje opredelili pojem digitalni marketing oz. marketinško komuniciranje, pogledali njegove dobre in slabe strani, predstavili izzive, s katerimi se spoprijema, raziskali njegovo povezavo s tradicionalnim marketingom, se dotaknili aktualnih trendov na tem področju ter ga prikazali na primeru uspešnega podjetja.
Keywords: digitalni marketing, marketinško komuniciranje, trendi, digitalni mediji
Published: 19.05.2015; Views: 946; Downloads: 534
.pdf Full text (1,58 MB)

83.
SVETOVNA RAZSTAVA EXPO 2015 KOT ORODJE MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA SLOVENSKEGA TURIZMA
Daša Režonja, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Uvod diplomskega projekta predstavi obravnavani problem in opredeli namen, cilje, hipoteze, predpostavke in omejitve ter predvidene metode raziskovanja. Drugo poglavje teoretično opredeli komuniciranje. Najprej je na osnovi komunikacijskega modela in procesa ter stopenj oblikovanja komunikacijskega procesa opisan pomen komuniciranja. Sledi opredelitev spleta marketinškega komuniciranja in marketinškega komuniciranja kot strateškega procesa v podjetju ter predstavitev orodij marketinškega komuniciranja. Nadalje je predstavljena analiza predvidenega modela marketinškega komuniciranja in za to uporabljenih orodij na svetovni razstavi EXPO 2015 v Milanu. Naslednje poglavje govori o svetovnih razstavah in o razstavi EXPO 2015. Opisuje zgodovino in pomen svetovnih razstav, pomen letošnje tematike razstave »Hrana za planet, energija za življenje« ter o naložbi in ekonomskem pomenu razstave EXPO 2015 za Italijo. Na podlagi slednjega je narejena tudi pripadajoča SWOT-analiza. Sledi opredelitev predstavljanja držav, mednarodnih in nevladnih organizacij ter podjetij na EXPO 2015. Poglavje se zaključi s predstavitvijo slovenskega gospodarstva na EXPO 2015, kjer so opisani pogoji razstavljanja, zgodba, koncept, razstavljavci in dogodki v slovenskem paviljonu ter spletna poslovna povezovalna platforma. V četrtem poglavju je opisana razstava EXPO 2015 kot orodje marketinškega komuniciranja slovenskega turizma. Pri tem sta analizirana predstavitev Slovenije kot turistične destinacije na EXPO 2015 in splet marketinškega komuniciranja slovenskega turizma na razstavi ter podani SWOT-analiza marketinškega komuniciranja slovenskega turizma ter temu pripadajoča sinteza ugotovitev analize in predlogi.
Keywords: marketinško komuniciranje, svetovna razstava, EXPO Milano 2015, turizem
Published: 24.08.2015; Views: 591; Downloads: 65
.pdf Full text (588,57 KB)

84.
SPONZORSTVO V SMUČANJU PROSTEGA SLOGA
Blaž Ogorelc, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomskega seminarja je sponzoriranje na področju športa s poudarkom na zimskih športnikih. V literaturi najdemo malo raziskav o sponzorstvu z vidika športnikov. V teoretičnem delu prikažem proces sponzoriranja, soodvisnost med sponzorjem in športniki ter zunanje deležnike. Sponzorstvo je v športu pomemben instrument marketinškega komuniciranja, v katerem igrajo sponzorirani športniki vlogo oblikovalcev javnega mnenja pri obveščanju javnosti. Raziskava o zaznavanju in stališčih sponzoriranja med slovenskimi zimskimi športniki je osredotočena na tri področja, ki so: motivi tekmovalcev pri sponzoriranju, tveganja za sponzorirane športnike in dejavniki uspešnega sponzorstva. Glavni motivi športnikov so pridobivanje finančnih sredstev, opreme in storitev ter spodbuda pri treningih. Anketiranci zaznavajo dve glavni nevarnosti, psihološki pritisk na tekmovalca in nevarnost prekinitve pogodbe, ter več dejavnikov uspešnega sponzorstva: vzajemno delovanje, podpora tekmovalcu, redno komuniciranje in aktivacija sponzorstev. smučanje prostega sloga, sponzoriranec, sponzorstvo v športu, sponzorstvo in marketinško komuniciranje, stališča športnikov o sponzorstvu v zimskih športih.
Keywords: Smučanje prostega sloga, sponzoriranec, sponzorstvo v športu, sponzorstvo in marketinško komuniciranje, stališča športnikov o sponzorstvu v zimskih športih.
Published: 09.11.2015; Views: 547; Downloads: 63
.pdf Full text (1,12 MB)

85.
MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE V BANKI S
Janko Štandeker, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Marketinška komunikacija je veščina, ki jo mora obvladati vsako podjetje in je eden izmed bistvenih dejavnikov pri doseganju poslovnih ciljev, saj prispeva k prepoznavnosti podjetja, njegovih storitev in produktov. Podjetja pri doseganju svojih marketinških ciljev uporabljajo različna marketinško-komunikacijska orodja, pri čemer sta za uspešno načrtovanje, organizacijo in izvedbo celotne marketinško-komunikacijske dejavnosti potrebni povezanost in usklajenost posameznih orodij med seboj in hkrati z ostalimi komponentami marketinškega spleta. Zaradi močne konkurence na bančnem trgu ter informiranih in zahtevnih strank so postali vedno pomembnejši elementi: individualna obravnava strank, svetovanje pri nakupu bančnih storitev in kakovost bančne ponudbe. Banke so zato primorane razviti edinstvene zmogljivosti, kot so inovacije storitev (produktov) in prilagodljiv pristop pri poslovanju s podjetji ter prebivalstvom. V teoretičnem delu diplomske naloge smo definirali osnovne pojme, marketinški splet, marketinško-komunikacijski proces, orodja ter načrtovanje in izvedbo. V empiričnem delu diplomske naloge smo predstavili banko S, organizacijo in izvedbo marketinških komunikacij ter uporabljena orodja. Opravili smo raziskavo z uporabo anketnega vprašalnika, na tej podlagi prikazali uspešnost komunikacijskega področja banke S ter podali predloge za racionalizacijo in izboljšanje te dejavnosti v banki S.
Keywords: marketinško komuniciranje, marketinški splet, banka, bančne storitve in produkti.
Published: 08.04.2016; Views: 839; Downloads: 138
.pdf Full text (1,31 MB)

86.
Marketinško komuniciranje v malih podjetjih
Janja Žarn, 2015, master's thesis

Abstract: Marketinško komuniciranje je po klasični menedžerski šoli marketinga ena od štirih temeljnih sestavin marketinškega spleta podjetja. Podjetje mora poleg tega, da ima dober in dostopen izdelek ter privlačne cene, znati dobro komunicirati s potencialnimi in že obstoječimi kupci. Sodobno podjetje, ki želi učinkovito komunicirati z okoljem, pripravi natančen načrt marketinškega komuniciranja, ki je sestavni del marketinškega in strateškega načrta podjetja. Pa vendar tako načrtujejo marketinško komuniciranje le velika podjetja, ki delujejo na večjih trgih, ki imajo določena marketinška znanja in sredstva, ki so jih pripravljena v to tudi investirati. Medtem pa so za marketing in marketinško komuniciranje v malih podjetjih značilne posebne karakteristike. Raziskave so pokazale, da mala podjetja enačijo marketing s prodajo, promocijo in oglaševanjem. V večini so zelo kratkoročno usmerjena in tudi njihovo zavedanje o pomenu komuniciranja je nizko. Številni avtorji so v svojih raziskavah ugotovili, da v večini preučevanih malih podjetij marketinške aktivnosti načrtujejo neformalno, podjetniki so orientirani k inovacijam, vodijo jih nove ideje in intuicija. Prav tako raziskave kažejo na razlike med malimi in velikimi podjetji pri oblikovanju spleta orodij marketinškega komuniciranja. Preučevanje delovanja malih podjetij pa je zelo pomembno, saj so le-ta eden pomembnejših vzvodov gospodarske rasti in nosilec razvoja. Zagotavljajo številna delovna mesta, s tem pa vplivajo na dvig splošne blaginje in kakovosti življenja. Mala podjetja niso enostavna pomanjšava velikih, temveč imajo svoje značilnosti. Namen naloge je bil spoznati specifične značilnosti marketinškega komuniciranja v malih podjetjih. Raziskava je pokazala, da je razumevanje marketinga in marketinškega komuniciranja v malih podjetjih pomanjkljivo ter preozko. Mala podjetja v največji meri marketing razumejo v smislu komuniciranja (oz. promocije in oglaševanja) ali v smislu prodaje, marketinško komuniciranje pa malim podjetjem v največji meri predstavlja nagovor k prodaji ter vzpostavljanje stikov z okoljem. V dobrih dveh tretjinah malih podjetij se z marketinškim komuniciranjem ukvarja direktor oz. lastnik podjetja, torej je izvajanje le-tega v malih podjetjih v največji meri odvisno od njegovih znanj in sposobnosti. Rezultati so pokazali, da mala podjetja v povprečju izvajajo načrtovanje marketinškega komuniciranja po fazah, kot jih predlaga teorija, niso pa prepričana, da komunikacijska orodja integrirajo ter da merijo učinke akcije na prodajo, zavedanje in zadovoljstvo porabnikov. Strinjajo se s trditvijo, da se pri izbiri komunikacijskih orodij opirajo na svoje izkušnje in intuicijo. Analiza rezultatov ni pokazala pomembnega razlikovanja med formalnim in neformalnim načinom načrtovanja aktivnosti marketinškega komuniciranja v malih podjetjih. Raziskava je pokazala, da mala podjetja najpogosteje uporabljajo osebno prodajo, sledi neposredno marketinško komuniciranje, najmanj pa uporabljajo odnose z javnostmi. Pri uporabi orodij spleta marketinškega komuniciranja obstajajo razlike med malimi podjetji na medorganizacijskem in porabniškem trgu, in sicer pri uporabi oglaševanja, pospeševanja prodaje in odnosov z javnostmi, v smislu pogostejše uporabe le-teh na porabniškem trgu. Marketinško komuniciranje naj bo tudi v malih podjetjih dobro načrtovano, pri čemer naj mala podjetja skrbno določijo prave cilje komuniciranja in izberejo prave ciljne javnosti. Tradicionalna orodja komuniciranja naj bodo uporabljena premišljeno, naj bodo integrirana, posredovana prek sodobnih komunikacijskih (digitalnih) kanalov ter usmerjena na ozke segmente porabnikov. Izbirajo naj stroškovno učinkovite, inovativne ter osebne načine komuniciranja, ki omogočajo interakcijo porabnikov ter gradnjo dolgoročnega odnosa z njimi.
Keywords: marketing, marketinško komuniciranje, mala podjetja, marketinško komuniciranje v malih podjetjih
Published: 22.01.2016; Views: 1184; Downloads: 201
.pdf Full text (2,06 MB)

87.
PLANIRANJE RAZVOJA V PROCESU NASTAJANJA MARKETINŠKEGA PODJETJA TRŽNA KOMUNIKACIJA D.O.O.
Jolanda Cebek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili planiranje razvoja bodočega podjetja Tržna komunikacija d.o.o. na ravni politike podjetja in strateškega managementa. Najprej smo predstavili bodoče podjetje, podjetniško idejo in zapisali vizijo podjetja. Nadalje smo opredelili glavne značilnosti podjetja, ki zajemajo velikost podjetja, pravno obliko, dejavnike uspešnosti ipd. V nadaljevanju smo opredelili planiranje razvoja na ravni politike podjetja Tržna komunikacija d.o.o. To je zajemalo proučevanje vrednot (udeležencev) podjetja, določanje prednosti in slabosti podjetja, proučevanje razvoja okolja ter določitev priložnosti in nevarnosti podjetja. Sledila je prognostična obdelava podjetja Tržna komunikacija d.o.o. in njegove politike podjetja ter zapis vodil o poslanstvu in smotrih podjetja. Pri planiranju politike podjetja je pomembno tudi interesno usklajevanje udeležencev podjetja, kjer je potrebno uskladiti interese tako notranjih kot zunanjih udeležencev podjetja. Nadaljevali smo z določitvijo programsko-tržnih področij, s proučitvijo strateških (razvojnih) možnosti in opredelitvijo strategij v podjetju Tržna komunikacija d.o.o. Sledilo je ekonomsko vrednotenje in izbira strategij, pri čemer smo s pomočjo statičnih in dinamičnih metod ovrednotili planirane strategije. Upoštevali smo planirane vrednostne izide in presojali razvojne učinke na uspešnost proučevanega podjetja. V naslednjem poglavju smo opredelili razvojno strukturiranje podjetja Tržna komunikacija d.o.o., kjer smo določili organizacijsko, kadrovsko in tehnično-tehnološko strukturo. V poglavju pred sklepom smo zapisali še program razvoja podjetja Tržna komunikacija d.o.o. za naslednjih pet let.
Keywords: razvoj podjetja, politika podjetja, strategije podjetja, vizija, marketinško komuniciranje
Published: 17.03.2016; Views: 413; Downloads: 36
.pdf Full text (1,27 MB)

88.
MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE V JAVNIH ZAVODIH NA PRIMERU TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA CENTRA VUZENICA
Barbara Krajnc, 2016, master's thesis

Abstract: Neizprosna konkurenca in zasičenost z raznovrstnimi produkti, od organizacij poleg kakovostnega izdelka, ustreznih prodajnih poti in ugodne cene, prav »zahteva« premišljeno in učinkovito marketinško komuniciranje. Marketinško komuniciranje je sredstvo s katerim organizacije poskušajo informirati, prepričati in opomniti kupce o izdelkih in storitvah, ki jih ponujajo. Marketinško komuniciranje je nujno v vsaki organizacije ne glede na to za kakšno vrsto organizacije gre. Tega se vedno bol zavedajo tudi neprofitne organizacije. Neprofitne organizacije lahko delujejo kot podjetja, zavodi, ustanove in društva. V našem magistrskem delu smo se osredotočili na posebno obliko zavodov in sicer na javne zavode. Javni zavodi so nepridobitne organizacije, ustanovljene s strani države ali lokalne oblasti, z namenom opravljanja javne službe. Primer javnega zavoda, kjer se zavdajo pomena marketinškega komuniciranja je prav gotovo Turistično informacijski center Vuzenica. Obravnavani javni zavod je bil ustanovljen s strani Občine Vuzenica leta 2000 z namenom organiziranja, razvijanja in spodbujanje dejavnosti na področju kulture, športa, turizma, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, založništva, javnega obveščanja ter sejemske dejavnosti v Občini Vuzenica. V TIC-u Vuzenica se zavedajo, da morajo zaradi svojega javnega značaja intenzivno graditi in ohranjati stike s svojo okolico. Glavni namen TIC-a Vuzenica je z marketinškim komuniciranjem informirat, prepričat in spominjat ciljne skupine. Glavna ciljna skupina marketinškega komuniciranja TIC Vuzenica so vsi občani in občanke Vuzenice, poleg njih so ciljne skupine še: obiskovalci (potencialni in stalni) dogodkov in prireditev iz sosednih krajev, turisti iz Slovenije in tujine, lokalna in sosednja društva, ustanoviteljica javnega zavoda – Občina Vuzenica, strokovna javnost, sponzorji, donatorji in vsi drugi, s katerimi se javni zavod srečuje pri izvajanju svoje dejavnosti. Našo magistrsko delo smo zaključili z raziskavo. Z raziskavo smo želeli bolje spoznati našo obravnavano organizacijo in njeno marketinško komuniciranje ter ugotoviti kako okolica zazna marketinško komuniciranje TIC-a Vuzenica. Podatke smo zbirali na dva načina in sicer s strukturiranim intervjujem in anketiranjem.
Keywords: marketinško komuniciranje, javni zavod, TIC Vuzenica
Published: 08.03.2016; Views: 699; Downloads: 96
.pdf Full text (1,56 MB)

89.
MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE V PRIMERU PRODAJE
Gaja Prica, 2016, master's thesis

Abstract: V današnjem času, času materializma, kjer nas družba spodbuja v potrošnjo kakršne še ni bilo, se je začel pojavljati nov trend in sicer trgovine z oblačili iz druge roke, s katerim bi razbremenili masovno proizvodnjo. Že v preteklosti je bilo kupovanje oblačil iz druge roke nekaj vsakdanjega, pravzaprav zelo zaželeno, saj so bila oblačila narejena iz kvalitetnih materialov. Kasneje so rabo oblačil iz druge roke začeli povezovati z dobrodelnostjo, tako so šele po letu 1880 tovrstna oblačila dobila negativen prizvok. Oblačila iz druge roke so spet postala aktualna v petdesetih in šestdesetih letih, kot glavni označevalec, s katerim so mladi izražali svoj življenjski stil in tako nasprotovali množičnemu okusu. Razlog za takšno oblačenje ni bila revščina, temveč nasprotovanje običajnemu. V Sloveniji smo glede tovrstnih oblačil in trgovin še vedno daleč za svetovnimi in evropskimi trendi. Še vedno smo polni predsodkov in trgovine z oblačili iz druge roke povezujemo z revščino in se jim bomo, dokler bo le mogoče, izogibali. Tukaj je potrebno narediti korak naprej. S pomočjo marketinškega komuniciranja je potrebno o tem govoriti, seznaniti javnost o oblačilih iz druge roke, kakšna je njihova zgodovina, kaj pomenijo (second hand, vintage), kaj nudijo posamezniku, kako se lahko skozi tovrstna unikatna oblačila izražajo, kako z nakupom pomagajo zmanjšati masovno potrošnjo in posledično poskrbijo za okolje. Potrebno je izoblikovati prijaznejši izgled tovrstnih trgovin in drugih dejavnosti, ki bi bile prilagojene različnim vrstam oblačil iz druge roke. Mogoče tako le uspemo dohiteti svetovne in evropske trende.
Keywords: marketinško komuniciranje, marketing, ustvarjalnost v marketingu, oblačila iz druge roke, second hand, vintage.
Published: 09.03.2016; Views: 708; Downloads: 118
.pdf Full text (1,81 MB)

90.
Načrt marketinškega komuniciranja za hotel Mitra
Andreja Alič, 2016, specialist thesis

Abstract: Turizem je dinamična dejavnost, ki ima pomembno vlogo v nacionalnem in globalnem gospodarskem svetu. Ob ekonomskih ima tudi številne neekonomske prednosti, ki omogočajo spoznavanje in povezovanje ljudi ter prispevajo k razumevanju razlik, kultur in zgodb preteklosti, ki vplivajo tudi na sedanje življenje. Iskanje in pripovedovanje zanimivih zgodb skozi oblikovanje turistične ponudbe je eden izmed trendov sodobnega turizma, predstavlja pa tudi izziv njihove uporabe v marketinškem komuniciranju. Hotel Mitra, ki se nahaja v osrčju starega mestnega jedra Ptuja, je izkoristil to priložnost in v oblikovanje svoje ponudbe vpletel mnogo zanimivih zgodb okolja iz katerega izhaja. Ideja o hotelu z zgodbo oziroma vizija oblikovanja hotelske verige pod znamko »Story Hotels«, se je rodila v okviru svetovalnega podjetja za turizem Hosting d.o.o. in bila realizirana leta 2007. Specialistično delo je namenjeno pripravi načrta marketinškega komuniciranja za hotel Mitra in predstavlja izhodišče za nadaljnje razvojno marketinške aktivnosti hotela. Vsebina predlaganih rešitev je podana na podlagi proučenih teoretičnih značilnosti uporabe posameznega marketinškega orodja v luči doseganja zastavljenih ciljev ter na podlagi analize stanja in možnosti, s katerimi hotel trenutno razpolaga. Po preučitvi teoretičnih osnov je sledilo načrtovanje komunikacijskih aktivnosti v okviru posameznega komunikacijskega orodja in oblikovanje skupnega načrta uporabe, v duhu integriranega marketinškega komuniciranja, s ciljem doseganja optimalnih rezultatov ob vloženih sredstvih in pričakovanih marketinško komunikacijskih učinkih. Glede na razpoložljivost sredstev namenjenih marketinškemu komuniciranju in zastavljenih ciljih, ostaja ključno orodje komunikacije osebna prodaja, s podporo neposredne prodaje in pospeševanja prodaje. Za doseganje in utrjevanje pozitivne podobe, ki prav tako vpliva na obisk in koriščenje storitev pa bodo še naprej pomembni okrepljeni odnosi z javnostmi in v manjši meri tudi oglaševanje, ki je zaradi cenovne zahtevnosti, uporabljeno v najmanjšem obsegu aktivnosti, vendar pa pomeni pomembno podporo ostalim komunikacijskim orodjem. Aktivnosti v okviru posameznega komunikacijskega orodja so bile izbrane v luči doseganja zastavljenih ciljev posameznega orodja oziroma razvojnih in marketinških ciljev podjetja. Sledilo je načrtovanje njihove izvedbe z določitvijo finančnega obsega, terminskega plana ter določitve odgovornih oseb izvedbe posamezne načrtovane aktivnosti po posameznem orodju. Za lažje spremljanje in kontrolo izvedbe aktivnosti so bili podani tudi indikatorji spremljanja pričakovanih rezultatov. Tako smo s predstavljeno vsebino dela iskali odgovore na ključna vprašanja priprave marketinškega načrta po metodi SOSTAC, kot tudi identificirali ključne aktivnosti izvedbe po modelu MMMMM. Specialistično delo podaja enega izmed možnih predlogov kombinacij aktivnosti in uporabe marketinških orodij z namenom doseganja zastavljenih marketinško komunikacijskih ciljev. Uporaba predlaganega načrta bo pokazala pravo uporabno vrednost podanih rešitev oziroma predstavljala izhodišče za prihodnje načrtovanje in izboljšave marketinških aktivnosti hotela Mitra.
Keywords: marketing, komuniciranje, marketinško komuniciranje, načrt marketinškega komuniciranja, komunikacijska orodja, oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebna prodaja, neposredna in elektronska prodaja, odnosi z javnostmi, interno komuniciranje, turizem, hotel Mitra
Published: 29.03.2016; Views: 1036; Downloads: 144
.pdf Full text (3,00 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica