| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 97
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
51.
ANALIZA DEJAVNIKOV KAKOVOSTI SLOVENSKE IZHODNE STRATEGIJE 2010-2013
Vito Kekec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Nahajamo se v obdobju, ko nas finančno-gospodarska kriza počasi že zapušča, vendar pa ostajajo še vedno globoke rane, ki so posledica krize ali obdobja pred njo. Zato je slovenska vlada v začetku februarja 2010 izdala Slovensko izhodno strategijo 2010-2013, ki naj bi nudila »kakovostne« usmeritve za izhod iz tega težavnega obdobja, obenem pa predstavljala tudi ključni element pri okrevanju Slovenije. Ob tem pa se postavlja vprašanje, ali so prioritete ukrepov, ki jih vsebuje Slovenska izhodna strategija 2010-2013 primerno postavljene in ali so v skladu s pričakovanji in zahtevami gospodarstva. V ta namen smo v diplomskem delu razvili model vrednotenja, ki je temeljil na anketni raziskavi izvedeni med managerji srednje velikih in velikih slovenskih podjetij. Z razvitim modelom vrednotenja želimo ovrednotiti dejavnike kakovosti oziroma prioritetno razporediti ukrepe v Slovenski izhodni strategiji 2010-2013. To pa omogoča določiti prioritetno pot izvajanja ukrepov in med drugim izpostaviti ključne, najpomembnejše dejavnike kakovosti v izhodni strategiji, ki bi jim morali glede na razvrstitev v modelu vrednotenja posvetiti največjo pozornost. Raziskava je pokazala soglasje, zadovoljivost zahtev in pričakovanj managerjev srednje velikih in velikih slovenskih podjetij s Slovensko izhodno strategijo 2010-2013. Model vrednotenja kot tudi celotna raziskava sta izpostavila finance oziroma področje financiranja kot najpomembnejši segment v Slovenski izhodni strategiji 2010-2013.
Keywords: - Slovenska izhodna strategija 2010-2013 - management kakovosti - dejavniki kakovosti - ocenjevanje kakovosti - model vrednotenja
Published: 19.11.2010; Views: 1608; Downloads: 72

52.
VPLIV STALNIH IZBOLJŠAV IN ČLOVEŠKEGA KAPITALA NA POSLOVNO ODLIČNOST ORGANIZACIJE
Karmen Kern Pipan, 2010, dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji obravnavamo temeljne komponente, ki vodijo k doseganju poslovne odličnosti organizacij. Glavni namen raziskave je, pokazati, kako načrtno, sistematično vlaganje v razvoj človeškega kapitala in spodbujanje stalnih izboljšav vpliva na poslovno odličnost organizacije. V začetnih poglavjih smo podrobneje predstavili temeljne pojme, nadaljevali pa s pregledom literature ter z izsledki predhodnih relevantnih raziskav, ki proučujejo vpliv spodbujanja stalnih izboljšav in vpliv razvoja človeškega kapitala na management kakovosti in poslovne odličnosti v organizacijah. Pri proučevanju povezav med vlaganjem v razvoj človeškega kapitala, v stalne izboljšave in poslovno odličnostjo organizacij, smo se osredotočili predvsem na eno vrsto organizacij v zasebnem sektorju, na velika slovenska podjetja. Podatki za raziskavo so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika in intervjujev, ki so potekali od junija 2007 do septembra 2007. Skupno smo proučili rezultate sto desetih slovenskih velikih organizacij. Proučili smo značilnosti celotnega vzorca podjetij ter znotraj le-tega obravnavali razlike med tremi skupinami po finančnih kazalcih najboljših slovenski podjetij, t. i. »top podjetij«, in kontrolno skupino podjetij, ki je bila naključno izbrana, ter skupino podjetij, ki se je prijavljala na tekmovanje za slovensko nagrado za poslovno odličnost »Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost — PRSPO«. Na podlagi pridobljenih rezultatov celotne raziskave smo z uporabo faktorske analize in analize hierarhičnega združevanja oblikovali model stanja in modelno rešitev vpliva managementa stalnih izboljšav in človeškega kapitala na poslovno odličnost organizacije. Izsledki raziskave kažejo znatno boljše rezultate pri Skupini organizacij 1 (ki vsebuje 59 % PRSPO prijaviteljev, od tega vse finaliste in zmagovalce PRSPO, ki so v raziskavi sodelovali) v primerjavi z drugimi organizacijami. Rezultati naše raziskave so pokazali, da model obstoječega stanja uporabe orodij za stalne izboljšave v slovenskih organizacijah temelji pretežno na vplivih orodij za spremljanje in merjenje kakovosti poslovanja, manjši vpliv pa imajo komponente, povezane z managementom zaposlenih. V doktorski disertaciji smo dokazali, da v organizacijah, kjer načrtno, sistemsko spodbujajo proces stalnih izboljšav in hkrati vlagajo v človeški kapital, dosegajo višjo raven poslovne odličnosti. Zaključki raziskave potrjujejo, da je za doseganje poslovne odličnosti v organizaciji poleg orodij in pristopov za merjenje in spremljanje poslovanja, bistven človek, njegovo edinstveno znanje, ustvarjalnost in potencial, ki s pravim načinom vodenja lahko naredi razliko, ustvari dodano vrednost in tako pripomore k dvigu konkurenčnosti.
Keywords: proces stalnih izboljšav, kakovost, management celovite kakovosti, poslovna odličnost, model odličnosti EFQM, nagrada za kakovost in poslovno odličnost, priznanje RS za poslovno odličnost, organizacija, management, vodenje, uspešnost, učinkovitost, intelektualni kapital, človeški kapital, inoviranje, ustvarjalnost, predlogi za izboljšave, motivacija, organizacijska kultura
Published: 13.09.2010; Views: 4226; Downloads: 1020
.pdf Full text (8,39 MB)

53.
ANALIZA KAKOVOSTI IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH TER UPORABNIKOV NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO ŽALEC
Mojca Cehner, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je obravnavana kakovost v socialnem varstvu. Socialno varstvene storitve spadajo med storitve, za katere je značilna usmerjenost v ljudi in zahtevajo visoko stopnjo soodvisnosti med izvajalcem in uporabnikom. V ta namen smo na Centru za socialno delo Žalec v času med 05.01.2009 in 15.03.2009 s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov izvedli raziskavo med zaposlenimi in uporabniki. V raziskavi za oceno zadovoljstva zaposlenih je sodelovalo 19 zaposlenih, medtem ko je na vprašalnike za ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov odgovarjalo 335 naključnih uporabnikov storitev. S pomočjo raziskave smo ugotovili, katere so glavne karakteristike kakovosti, ki vplivajo na oceno, kakšne so želje zaposlenih in uporabnikov ter kje so potrebne izboljšave za dosego boljših rezultatov. Večina zaposlenih je dobro ocenila pogoje dela in organizacijo, izpostavili pa so potrebo po strokovnem usposabljanju. Uporabniki so v večini zadovoljni z delom strokovnih delavcev, želijo pa si boljšega sodelovanja med institucijami in zaposlenimi ter hitrejše reševanje zadev (postopkov). Na podlagi ugotovitev zadovoljstva zaposlenih in strank Centra za socialno delo Žalec smo podali smernice za izboljšanje. Zaposlenim je potrebno omogočiti dodatna izobraževanja ter celovito in sistematično urediti vodenje evidenc, s čimer bi razbremenili zaposlene. Uporabnikom je potrebno omogočiti lažji dostop do informacij, hkrati pa jim ponuditi prijazno in kakovostno storitev.
Keywords: management kakovosti, kakovost storitev, javni sektor, socialna organizacija, CAF, SERVQUAL, merjenje zadovoljstva
Published: 14.06.2010; Views: 2985; Downloads: 626
.pdf Full text (1,38 MB)

54.
KAKOVOST V PODJETJU ISKRATELING D.O.O.
Tomi Držaj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Odločilni dejavnik trajnega uspeha podjetja je vsekakor kakovost. Podjetju daje upanje, da si bo pridobilo in obdržalo potrebno maržo. Kakovost je ta, ki privablja kupce, vpliva na njihovo zvestobo in iz njih celo naredi iskrene in prepričljivi glasnike. Seveda pa je potrebno omeniti tudi zaposlene, enega izmed najmočnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovost, saj organizacije predvsem z njimi ustvarjajo konkurenčno prednost. Zahteve odjemalcev se neprestano spreminjajo in postajajo vse bolj kompleksne, zato jim organizacija lahko uspešno sledi le ob stalnem učenju in razvijanju sposobnosti ljudi, zagotavljanju potrebnih virov in nenehnem izboljševanju proizvodov in procesov. Prav zaradi tega smo v diplomskem delu pisali o kakovosti v podjetju Iskrateling d.o.o. Podjetje Iskrateling d.o.o. pripisuje kakovosti zelo velik pomen. Vlaganje v znanje je stalnica v podjetja Iskrateling d.o.o. Usmerjenost na želje in potrebe kupcev ter močna pripadnost, velika odgovornost in zavezanost vodstva ter vseh zaposlenih za kakovost omogočajo stalno rast ter pozitivno prepoznavanje v okolju, kjer delujejo. V zadnjem delu diplomske naloge smo oblikovali anketni vprašalnik, s pomočjo katerega zaznavamo kakovost dela zaposlenih, proizvodov in storitev. Na podlagi analiziranega vprašalnika smo ugotovili, da je vlaganje podjetja Iskrateling d.o.o. v kakovost upravičena, saj so jo tako zaposleni kot kupci ocenili za zelo dobro. A kljub dobri kakovosti smo podali tudi lastno mnenje oziroma predloge, kako že obstoječo kakovost še izboljšati. Vsako kakovost se da izboljšati, pa naj še bo tako visoka. Zaposlene je potrebno motivirati, saj je motivacija gonilo, ki posameznika pripravi, da izkoristi svoje znanje, izkušnje in kreativnost za izvedbo določene naloge. Ker se čas hitro spreminja in znanje zastara, je potrebna prav tako stalnica rednega izobraževanja, ki se pojavlja v različnih oblikah: dokvalifikacija, prekvalifikacija, nadaljevanje šolanja ali študija, obisk krajših ali daljših seminarjev, delavnic, samoizobraževanje s pomočjo knjig in revij, nenehno sledenje novostim v stroki itd. Omeniti pa velja tudi timsko delo, ki prav tako pripomore k izboljšanju kakovosti. Timi so ključ za boljšo kakovost in konkurenčno prednost organizacije, saj je pretvorba znanja ljudi v proizvode učinkovitejša. Vsi poznamo pomen sinergije, ki pravi 1+1=3.
Keywords: Kakovost, Pomen kakovosti, Management kakovosti, Človeški viri, Kakovost storitev, Delo zaposlenih, ISO standardi
Published: 09.06.2010; Views: 2287; Downloads: 235
.pdf Full text (508,17 KB)

55.
Uporaba koncepta mehke logike pri presoji kakovosti storitev : magistrska naloga
Toni Avžner, 2009, master's thesis/paper

Abstract: V zadnjih desetletjih so postale storitvene dejavnosti najpomembnejši del sodobnih razvitih ekonomskih sistemov. Kakovost storitev pomembno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov in njihovo zvestobo. Če želimo izboljševati kakovost storitev, jo moramo meriti. Za ta namen se uporabljajo različne metode, med katerimi je najbolj razširjena SERVQUAL. Rezultati, ki so pridobljeni z anketiranjem porabnikov, so lahko zavajajoči, če ne upoštevamo ohlapne in subjektivne narave človeškega presojanja. Likertovo lestvico, ki se uporablja za zajem ocene porabnikov, nadomestimo z lingvističnimi spremenljivkami. V magistrskem delu je predstavljen postopek meritve kakovosti storitev v trgovini na drobno, ki nadomesti tradicionalne statistične metode. Dejavniki SERVQUAL lestvice so prilagojeni specifičnim zahtevam dejavnosti. Predlagan postopek temelji na modificirani obliki P-I analize. Meritve razkoraka med pomembnostjo in zaznavo so izvedene z uporabo predlaganega koncepta trikotnih mehkih števil, ki upošteva ohlapnost presoje porabnika. Primerjava opazovanih maloprodajnih objektov je izvedena s pomočjo TOPSIS metode, ki razvrsti maloprodajne objekte po rangu. Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na kakovost storitev ter periodično spremljanje trendov zagotovo pripomore managementu pri sprejemanju učinkovitih strategij za izboljšanje kakovosti.
Keywords: kakovost storitev, mehka logika, trikotna mehka števila, SERVQUAL, management kakovosti
Published: 27.05.2010; Views: 3132; Downloads: 466
.pdf Full text (2,07 MB)

56.
UVEDBA METODOLOGIJE DMAIC V PODJETJU HELLA SATURNUS SLOVENIJA D.O.O.
Maja Zajc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je prikazana uporaba pristopa Six sigma, ki nudi sistematično zasnovo DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control), ter kombinacijo različnih orodij in tehnik za izboljševanje kakovosti procesov in proizvodov. Diplomsko delo zajema tudi izvedbo praktičnega primera po metodologiji DMAIC v podjetju hella Saturnus Slovenija d.o.o., z namenom zmanjševanja napak in izboljšanja kakovosti proizvodnega procesa in s tem povečati zadovoljstvo kupcev. Praktični primer se nanaša na zmanjšanje izmeta zaslonke na žarometu Nissan Qashqai, in sicer v vseh fazah procesa ter zmanjšanje reklamacij kupca. Na podlagi DMAIC smo ugotovili, da je največ izmeta v fazi naparevanja, pri čemer največji problem predstavlja rokovanje z zaslonko. Rešitve smo podali v smislu predlogov za izboljšave s ciljem zmanjšanja izmeta. Rezultati diplomskega dela so bili zadovoljivi. Realizirana sta bila dva poglavitna cilja: izmet žarometa zaradi zaslonke smo zmanjšali iz 1% na 0,5% in interne stroške za 50%.
Keywords: management kakovosti, Six sigma, DMAIC, žaromet Nissan Qashqai, izmet zaslonke
Published: 10.05.2010; Views: 3503; Downloads: 478
.pdf Full text (1,77 MB)

57.
VPLIV MOTIVACIJE NA KAKOVOST STORITEV V ZDRAVSTVU
Suzana Šuklar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo iskali povezavo med kakovostjo zdravstvenih storitev in motivacijo zaposlenih v zdravstvu. Raziskava je potekala v mesecu decembru 2009 v štirih zdravstvenih domovih Pomurja. V anketo smo vključili zdravstveno osebje z različnimi stopnjami izobrazbe in iz različnih dispanzerjev. Anketirani kakovost pojmujejo predvsem kot strokovno, uspešno in dobro opravljeno delo, katerega cilj je zadovoljen bolnik in zadovoljno zaposleno osebje. Zaposleni se zavedajo, da sta motivacija in kakovost tesno povezana. Najpomembnejši motivacijski dejavnik za anketirane so: kakovostno opravljeno delo, zadovoljstvo na delovnem mestu, zadovoljstvo bolnikov z našim delom, varnost in stalnost zaposlitve, urejene delovne razmere, dobri medsebojni odnosi med sodelavci, dobri medsebojni odnosi z nadrejenim in samostojnost pri delu. Anketirani se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela, zato bi se želeli izobraževati na področju kakovosti obravnave bolnika in kakovostni zdravstveni negi. Kot razloge za manj kakovostno delo navajajo anketirani predvsem pomanjkanje časa, motivacije in znanja ter neustrezne pogoje dela. Kot vzpodbudo za dvig motivacije za kakovostne storitve bi potrebovali finančne stimulacije, več izobraževanj, urejene delovne razmere, boljše delovne pogoje in sprotno reševanje težav.
Keywords: zdravstvo, kakovost storitev v zdravstvu, management kakovosti, motivacija, motivacijski dejavniki v zdravstvu
Published: 10.05.2010; Views: 3965; Downloads: 909
.pdf Full text (353,94 KB)

58.
PRIMERJAVA MED STANDARDOM ISO 9001:2008 IN STANDARDOM SIST EN 45011:1998
Jožica Pušaver, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Učinkovitost sistema managementa kakovosti je pogosto temeljni pogoj za uspešno nastopanje na razvitih konkurenčnih trgih. V takem konkurenčnem okolju je tudi podjetje Inštitut KON — CERT Maribor, ki je storitveno podjetje in se ukvarja s kontrolo in certificiranjem na področju ekološke pridelave/predelave in integrirane pridelave. Decembra 2007 je podjetje kot prvi in vodilni certifikacijski organ prejelo mednarodno akreditacijsko listino za certificiranje procesov ekološke pridelave/predelave. Organizacije, ki delujejo na področju certificiranja procesov in proizvodov, imajo vzpostavljen sistem managementa kakovosti po SIST EN 45011:1998. Večina teh organizacij že ima certificiran sistem managementa kakovosti po ISO 9001:2008. Diplomsko delo zajema predstavitev in primerjavo med tema dvema standardoma ter z analizo pokazati, da lahko organizacija, ki že izpolnjuje zahteve standarda SIST EN 45011:1998, z določenimi, v diplomskem delu nakazanimi dejavnostmi pridobi tudi certifikat ISO 9001:2008. Ocenjujemo, da bi bila uvedba standarda ISO 9001:2008 v podjetje Inštitut KON — CERT Maribor primerna. Uvedba standarda bi v podjetju vplivala na poslovanje in uspešnost, večjo osredotočenost na poslovne cilje, višjo kakovost storitev ter predvidoma odprla nove tržne priložnosti in večjo možnost konkuriranja na trgu.
Keywords: management kakovosti, sistem managementa kakovosti, kakovost storitev, SIST ISO 9001:2008, SIST EN 45011:1998, certificiranje
Published: 12.04.2010; Views: 2900; Downloads: 352
.pdf Full text (370,40 KB)

59.
ANALIZA UČINKOV PO VPELJAVI STANDARDA MANAGEMENTA KAKOVOSTI ISO 9001:2000 V PODJETJU MULTIMEDIA D.O.O.
Branimir Kolednik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Temeljni namen diplomskega dela je predstaviti, kakšni so bili učinki po vpeljavi standarda managementa kakovosti ISO 9001:2000 v podjetje Multimedia d.o.o.. Predmet proučevanja so bili poleg vplivov vpeljave standarda managementa kakovosti na samo podjetje, tudi proučevanje vplivov na odjemalce, dobavitelje, zaposlene, kakor tudi na celotno poslovanje in uspešnost podjetja. V raziskavi je bila izvedena analiza različnih kazalnikov. Med zaposlenimi je bila izvedena obsežna anketa o zadovoljstvu zaposlenih po vpeljavi standarda managementa kakovosti v podjetje. Namen raziskave je tudi bil utemeljitvi potrebe po nenehnem izboljševanju in načinu delovanja, da podjetje standard obdrži in tako zagotovi zadovoljstvo in zaupanje med odjemalci in si tako zagotovi svojo konkurenčnost na trgu. Osnovni rezultati vpeljave standarda managementa kakovosti ISO 9001:2000 v podjetje Multimedia d.o.o. so, da se je povečalo število izboljšav, predlogov in procesov. Zmanjšalo se je število reklamacij. Povečala se je osredotočenost na poslovne cilje in pričakovanja odjemalcev. Povečalo se je zaupanje v to, da se načrtovana kakovost dosega, vzdržuje in nenehno izboljšuje. Med zaposlenimi pa se je izboljšala motiviranost in zadovoljstvo. Končna ocena o vpeljavi standarda managementa kakovosti ISO 9001:2000 v podjetju Multimedia d.o.o. je ta, da ima vpeljava standarda managementa kakovosti pozitiven učinek na podjetje.
Keywords: ISO 9001:2000, management kakovosti, vpeljava ISO 9001:2000, analiza učinkov, prednosti ISO 9001:2000
Published: 05.01.2010; Views: 1922; Downloads: 163
.pdf Full text (948,51 KB)

60.
ANALIZA STROŠKOV KAKOVOSTI V PODJETJU ADRIA MOBIL, D.O.O.
Lea Anžlovar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Modeli stroškov kakovosti omogočajo organizaciji, da ugotovi, kateri ji glede na cilje in stopnjo kakovost najbolj ustreza. Predvsem pa je pomembno, da se osredotočijo na dejavnosti, s katerimi bodo zmanjšali stroške kakovosti in posledično izboljšali sistem managementa kakovosti. V diplomski nalogi je prikazana uporaba P-A-F modela stroškov kakovosti podjetja Adria Mobil, d.o.o., ki jim služi kot orodje za zbiranje stroškov kakovosti. Leta 2008 so tako stroški preventive predstavljali 33%, stroški ocenjevanja in kontrole kakovosti 6%, notranje izgube 20%, zunanje pa kar 41% vseh stroškov kakovosti. Ugotovitev, da veliko stroškov povzročijo notranje izgube zaradi prijav napak v proizvodnji, nas je privedla do analize dobaviteljev, ki te stroške tudi povzročijo. Stroški dodatne izdaje materiala zaradi prijav napak predstavljajo v letu 2008 kar 62% vseh stroškov notranjih izgub. Eden največjih je tako podjetje Plastoform, d.o.o., katerega dobave smo tudi nadaljnje analizirali. Stroški prijav podjetja Plastoform tako predstavljajo 7,7% stroškov prijav napak vseh dobaviteljev Adrie Mobil. Na podlagi narejenih analiz smo izdelali predloge za izboljšave, saj so te ključne za nenehen razvoj in napredek organizacije.
Keywords: kakovost, management kakovosti, stroški kakovosti, modeli stroškov kakovosti, stalno izboljševanje
Published: 14.12.2009; Views: 2731; Downloads: 501
.pdf Full text (5,20 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica