| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 97
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
VPLIV ISO STANDARDOV NA POSLOVANJE PODJETJA WALER S.R.O.
Kristýna Martincová, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Vedno več podjetij uvaja v svoje poslovanje ISO standarde. Veliko gradbenih podjetji uvaja ISO standarde 14001, 18001 in 9001 zaradi ugleda podjetja. ISO standard 14001 opredeljuje zahteve za okoljevarstveni sistem, ki je ključnega pomena za vsako podjetje. ISO standard 18001 je uporaben v podjetjih, ki si prizadevajo za boljši sistemski pristop za vodenje poklicnega zdravja in varnosti pri delu. ISO standard 9001 govori o managementu kakovosti in daje poudarek na prepoznavnih merljivih procesih. V diplomski nalogi smo raziskovali, kako vpliva uvedba ISO standardov 14001, 9001 in 18001 na poslovanje v gradbenem podjetju Waler s.r.o. Zanimalo nas je, ali podjetje posluje bolj uspešno zaradi uvedbe teh standardov. Drugi vidik pa naj bi pokazal ali vpeljava šele po več letih delovanja podjetja pomeni razlike pri poslovanju ali doseganju uspešnosti. Na primeru Waler s.r.o. smo prikazali poslovne izide podjetja, ki je ISO standarde implementiralo po več letih obstoja. Po opravljeni analizi lahko trdimo, da je uvedba ISO standardov pozitivno vplivala na poslovanje podjetja Waler s.r.o. To smo dokazali z uporabo kazalnikov celotno finančno poslovanje, število javnih razpisov, število zaposlenih, skrb za okolje in boljša organiziranost podjetja.
Keywords: ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, ISO 18001:1999, Management kakovosti, Gradbeništvo
Published: 01.09.2011; Views: 1431; Downloads: 138
.pdf Full text (2,75 MB)

42.
Izdelava modela notranjih institucionalnih evalvacij na Univerzi v Mariboru
Mihael Pauko, 2011, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo raziskali uvajanje managementa kakovosti v visokem šolstvu, analizirali smo pristope ter modele zunanjih evalvacij v državah Evropske unije in drugih razvitih državah sveta ter podali splošne podatke o evalvacijah v visokem šolstvu. Raziskali smo procese evalvacij v visokem šolstvu in stanje v Sloveniji. S primerjavo z državami članicami Evropske unije in širše, kjer izvajajo zunanje evalvacije neodvisne institucije (agencije), smo potrdili tezo, da v Sloveniji sistem kakovosti v visokem šolstvu še ni primerljiv z evropskimi modeli. Analizirali smo postopke managementa kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru, kjer že dobro desetletje univerze in njihove članice redno opravljajo samoevalvacije, od leta 2006 pa nacionalni evalvacijski organ izvaja tudi zunanje institucionalne evalvacije. Prikazan je izvirni model notranjih institucionalnih evalvacij na Univerzi v Mariboru. Model je potrjen z raziskavo, ki temelji na praktičnih primerih, ki so podkrepljeni z ustrezno teorijo in izkušnjami iz primerov dobre prakse. Opisani so posamezni segmenti (pričetek evalvacijskega postopka, zahtevana dokumentacija visokoškolskega zavoda, obisk evalvacijske komisije, poročilo o notranji evalvaciji …) kot prispevek k izboljšanju in razvoju managementa kakovosti na Univerzi v Mariboru. Prikazana so spoznanja in rezultati na praktičnem primeru pilotnega projekta notranje institucionalne evalvacije. Podana je utemeljetev vpeljave notranjih institucionalnih evalvacij na Univerzi v Mariboru, ki se bo izjemno pozitivno izkazala ob neodvisni zunanji institucionalni evalvaciji posameznega visokošolskega zavoda. V okviru raziskave smo opravili še anketo med ciljno skupino zaposlenih na Univerzi v Mariboru, ki so doslej že sodelovali pri zunanjih evalvacijah. Rezultati bodo pripomogli k izboljšanju nadaljnjega načrtovanja in izvajanja dejavnosti v okviru notranjih institucionalnih evalvacij na Univerzi v Mariboru. V raziskavi smo potrdili zastavljeno delovno predpostavko, da se bodo s pomočjo modela notranjih institucionalnih evalvacij izboljšali procesi managementa kakovosti članic Univerze v Mariboru. Zato izsledki magistrske naloge predstavljajo pomemben prispevek k izboljševanju stanja kakovosti na članicah Univerze v Mariboru, še posebej na posameznih področjih managementa kakovosti ter celovitega sistema managementa kakovosti.
Keywords: visoko šolstvo, univerza, članice univerze, kakovost v visokem šolstvu, management kakovosti, samoevalvacija, zunanja evalvacija, notranja evalvacija
Published: 29.08.2011; Views: 1805; Downloads: 182
.pdf Full text (1,63 MB)

43.
IZBOLJŠAVA PROCESA KARTIČNEGA POSLOVANJA V PODJETJU ABANKA VIPA
Suzana Sečnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Kakovost storitev je odvisna od kakovosti procesa izvajanja teh storitev. Obravnavali smo storitev transakcije s plačilno ali kreditno kartico banke Abanka Vipa d.d. Ugotovili smo, da se v procesu pojavljajo različne napake, katerih posledice so reklamacije imetnikov kartic in prodajnih mest. Napake, ki smo jih evidentirali, smo analizirali z uporabo nestatističnih orodij za management kakovosti. Rezultati analize so pokazali, da ima banka zaradi napak materialno škodo zaradi izgube prihodkov in druge negativne posledice, predvsem izgubo ugleda. Z vzročno-posledičnim diagramom smo ugotovili, da večina napak nastane pri vnosu podatkov v informacijski sistem v banki ali procesnem centru. Ker banka ne vpliva na izvajanje procesov v procesnem centru, smo predlagali izboljšave procesov, ki jih izvajamo v oddelku podpore kartičnemu in bankomatskemu poslovanju v banki. Za celovito rešitev problema smo predlagali sodelovanje s procesnim centrom pri stalnih izboljšavah procesa, ki vključuje skupno načrtovanje in izvajanje izboljšav ter tudi spremljanje rezultatov. Tako bi bistveno izboljšali kakovost storitve kartičnega poslovanja v banki Abanka Vipa d.d.
Keywords: kreditna kartica, plačilna kartica, banka, kakovost storitev, management kakovosti, transakcija, orodja managementa kakovosti
Published: 17.08.2011; Views: 1653; Downloads: 2

44.
KAKOVOST V PODJETJU ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D.
Luka Šmigoc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Kakovost je danes za poslovanje podjetja visokega pomena, saj s kakovostjo podjetje izpolnjuje zahteve in potrebe odjemalcev ter seveda lastnikov. V sistem kakovosti morajo biti zajeti vsi zaposleni, saj samo tako sistem dobro deluje. Podjetje je odvisno od svojih odjemalcev, zato je bistvenega pomena da zna prisluhniti in upoštevati njihove želje in pričakovanja ter jih tudi preseči. V ta namen uporabljamo model TQM oziroma celovito obvladovanje kakovosti, ki je način oziroma kultura vodenja organizacije. Osredotočen je na zadovoljevanje kupcev. Podjetja želijo nenehno izboljševati svojo kakovost in navadno zato uporabljajo proces nenehnega izboljševanja oziroma Demingovo PDCA metodo. Zavarovalnica Maribor d.d. ima vpeljan sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008. Ta sistem je usmerjen v stalno izboljševanje in večjo učinkovitost. Krovni dokument v sistemu vodenja pa je Poslovnik vodenja, ki je grajen skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2008. V njem so opredeljene vse zahteve in smernice, ki jih podjetje uporablja. Vedno pa se še da kaj izboljšati, zato je potrebno zaposlene motivirati do te mere, da maksimalno izkoristijo svoje znanje, izkušnje in svojo kreativnost za določene naloge. Potrebno jih je tudi spodbujati, da se redno izobražujejo, prebirajo strokovne članke in obiskujejo seminarje.
Keywords: Kakovost, ISO standardi, Poslovnik vodenja, Management kakovosti, Zaposleni
Published: 07.07.2011; Views: 1807; Downloads: 154
.pdf Full text (412,82 KB)

45.
OBVLADOVANJE PROCESA REKLAMACIJ V MLEKARNI CELEIA, D.O.O.
Ana Žmavc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Reševanje reklamacij je za vsako podjetje zelo zahtevno in občutljivo vprašanje, saj potrošniki niso vedno zadovoljni in tako so nekateri med njimi nad izdelkom razočarani. Razočarani potrošniki lahko različno reagirajo na neizpolnjena pričakovanja in to kažejo na različne načine. Za podjetje je najugodnejši način, da se potrošnik po nakupu obrne na podjetje. Tako je podjetju ponujena priložnost, da korektno reši reklamacijo in izboljša proces. V Mlekarni Celeia, d.o.o. smo najprej zajeli vse reklamacije, ki so se obravnavale v letu 2009, in nato predstavili izboljšavo postopka reševanja reklamacij, saj se je dogajalo, da postopek reševanja reklamacij ni bil vedno enak ter da so ostale nekatere prejete reklamacije neevidentirane. Pomembno je, da se bomo v nadaljnje posluževali izboljšanega postopka reševanja, saj mora biti proces ravnanja z reklamacijami lahko dostopen za vse potrošnike. S stalnim izobraževanjem zaposlenih bomo dosegli, da bodo informacije, ki so potrebne za uspešno reševanje, razumljive in dobro predstavljene potrošnikom in na ta način izboljšali proces reševanja reklamacij v podjetju.
Keywords: Management kakovosti, zadovoljstvo potrošnikov, reklamacija, reševanje reklamacij
Published: 23.03.2011; Views: 2132; Downloads: 248
.pdf Full text (1,14 MB)

46.
IZBOLJŠEVANJE PROCESA IZBORA, OCENJEVANJA IN RAZVOJA DOBAVITELJEV V PODJETJU DOMEL, D.D.
Mohor Markelj, 2010, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljeno izboljševanje procesa izbora, ocenjevanja in razvoja dobaviteljev v podjetju Domel, d. d. Spremljali smo delo na štirih razvojnih projektih, in sicer za kupce Stihl EC, Continental, Swegon in Visteon, kjer se soočamo z neustrezno kakovostjo vhodnega materiala, kar ima za posledice veliko število izdanih OK-1 nalogov in reklamacij dobaviteljem. V magistrsko nalogo je vključena raziskava, katere namen je bil raziskati način dela na omenjenem procesu v slovenskih podjetjih elektro-kovinsko predelovalne industrije. Rezultati raziskave so pokazali, da je podjetje Domel, d. d. na področju izbora, ocenjevanja in razvoja dobaviteljev v veliki meri primerljivo s slovenskimi podjetji, ki so sodelovali v raziskavi. Predstavljeni so predlogi za izboljšanje posameznega segmenta procesa, s katerimi bomo lahko dosegli zastavljen cilj »biti korak pred konkurenco«. Izbor dobaviteljev smo nadgradili s piramido dobaviteljev in projektnim timom, preko katerega se izbirajo dobavitelji. Dobavitelje bomo ocenjevali s Pareto diagramom in preko seminarjev za predstavitev dobaviteljev. Z organizacijo različnih izobraževanj, delavnic in predstavitev bomo skrbeli za razvoj dobaviteljev. Vključevanje dobaviteljev pa bo potekalo po natančno začrtani poti, po kateri bodo dobavitelji vključeni v razvoj izdelka že takoj na začetku projekta. Izvedli smo tudi praktičen primer po postopku Definiraj, Izmeri, Analiziraj, Izboljšaj, Preveri (DMAIC), z namenom povečanja števila »A« dobaviteljev na obravnavanih štirih razvojnih projektih in zmanjšanja stroškov reklamacij in OK-1 nalogov. Rezultati po postopku DMAIC so bili zadovoljivi. Realizirani so bili vsi poglavitni cilji: delež »A« dobaviteljev na obravnavanih projektih se je povečal za planiranih 40%, stroški reklamacij so se zmanjšali za 70%, kar je 20%, več kot smo planirali, stroški OK-1 nalogov pa so se zmanjšali za planiranih 50%.
Keywords: management kakovosti, kakovost procesa razvoja izdelka, izbor dobaviteljev, ocenjevanje dobaviteljev razvoj dobaviteljev, vključevanje dobaviteljev, DMAIC
Published: 09.03.2011; Views: 2876; Downloads: 423
.pdf Full text (3,17 MB)

47.
UVAJANJE KAMPANJE SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ''VARNA KIRURGIJA REŠUJE ŽIVLJENJA'' V UKC LJUBLJANA
Nina Rahne, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo spremljali projekt uvajanja kampanje Svetovne zdravstvene organizacije »Varna kirurgija rešuje rešuje življenja« v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Projektna skupina je posnela stanje uporabe obstoječih varnostnih seznamov za paciente v centralnem operacijskem bloku UKC Ljubljana. Naredila se je primerjava s kirurškim varnostnim kontrolnim seznamom Svetovne zdravstvene organizacije. Predlagan kirurški varnostni kontrolni seznam smo prilagodili razmeram v UKC Ljubljana, napisali navodila za njegovo uporabo in ga poskusno uvedli. Po poskusnem obdobju smo ga ponovno prilagodili potrebam in ga uvedli v operacijske dvorane Kirurške klinike, kasneje pa tudi v ostale operacijske dvorane v UKC Ljubljana. Uporaba kirurškega varnostnega kontrolnega seznama izboljša komunikacijo tima, doslednost oskrbe ter tako zmanjša zaplete in smrti povezane z operacijo. Tudi v UKC Ljubljana so se pokazali pozitivni učinki njegove uporabe. Na koncu smo podali predloge za izboljšave, kot sta na primer razširitev in posodobitev informacijske podpore, da bi bil kirurški varnostni kontrolni seznam na zaslonu na dotik, ali pa bi imeli v operacijski sobi elektronske table z izdelanim obrazcem.
Keywords: Kakovost v zdravstvu, Varna kirurgija, Kirurški varnostni kontrolni seznam, Kirurški zapleti, Management kakovosti
Published: 18.01.2011; Views: 2485; Downloads: 354
.pdf Full text (19,02 MB)

48.
OVREDNOTENJE KAKOVOSTI MATEMATIČNIH ZNANJ V III. TRIADI DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Cvetka Govejšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V šolstvu kot storitveni dejavnosti s specifiko, da je kupec — učenec hkrati sooblikovalec procesa, je merljivost kakovosti otežena. Področje, ki je za otrokov nadaljnji razvoj nujno potrebno, je področje trajnega znanja. Ena od oblik merjenja so standardizirani testi. V slovenskem merilu so to nacionalna preverjanja znanja ob koncu II. triade in ob koncu osnovne šole pri predmetih matematika, slovenščina in angleščina (v 6. razredu) ter izbran predmet s strani ministrstva za šport (v 9. razredu). V diplomski nalogi smo se osredotočili na kakovost nekaterih matematičnih znanj na vzorcu učencev III. triade devetletne osnovne šole. Dosežke matematičnih znanj smo ugotavljali s preskusi znanja NPZ 6 za leto 2009 ter naborom nalog iz raziskave TIMSS 2007. Analiza raziskave je pokazala, da so učenci vzorca: - dosegli nižje rezultate kot je državno povprečje za 6. razred, - šibki v uporabi osnovnih štirih računskih operacij z naravnimi števili, - bili nekoliko bolj uspešni pri nalogah iz raziskave TIMSS kot pri reševanju nalog NPZ za šesti razred, - dosegli različne rezultate glede na organizacijsko enoto obiskovanja pouka na II. triadi, - glede na višino povprečja ocen od 5. do 9. razreda dosegi prenizko povprečje pri izkazanem znanju. Ugotovili smo, da je potrebno nivo trajnih matematičnih znanj nujno dvigniti s sprotnim preverjanjem učenčevega znanja in o njegovi pomembnosti opozarjati učence in obveščati starše. Učitelj mora skrbeti za dvig in ohranjanje kakovosti svojega dela z učenci. Njegov prispevek je v dodani vrednosti, ki jo ustvarja ob izvajanju vzgojno— izobraževalnega procesa v šoli. Ravnatelji bi ob podpori Ministrstva za šolstvo in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo morali posvečati več pozornosti trajnem znanju, ki ga učenec pridobi v času obiskovanja osnovne šole. Strokovne analize o trajnosti in uporabnosti učenčevega znanja ter kakovosti dela z učenci bi se morale izvajati sistemsko tudi med šolskim letom in ne le zgolj ob nacionalnih preverjanih znanja ob koncu 6. in 9. razreda
Keywords: kakovost, management kakovosti v šolstvu, izobraževalni proces, kakovost matematičnih znanj, dosežki učencev, NPZ, TIMSS
Published: 10.01.2011; Views: 1581; Downloads: 101
.pdf Full text (2,15 MB)

49.
VPLIV ISO 9001 NA KAKOVOST STORITEV V PODJETJU INTEGRAL LENDAVA D.D.
Davor Kiraly, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena problematika managementa kakovosti v podjetju Integral Lendava d.d., s poudarkom na sistemu managementa kakovosti po standardu ISO 9001. V podjetju smo med zaposlenimi izvedli anketo na temo vpliva ISO 9001 na kakovost storitev. V raziskavi smo obravnavano področje razdelili na dva dela: proučevali smo delovanje vodilnega tima v podjetju ter usklajenost ostalih zaposlenih. Pomanjkljivosti, ki so odločilnega pomena za top management, kot tudi za zaposlene, so se pokazale v vhodnih informacijah, v določitvah pooblastil izvajalcev procesov ter v določitvah pristojnosti izvajalcev procesov. Za njihovo rešitev smo predlagali razdelitev delovnih nalog na več ljudi ter jasnejšo opredelitev pristojnosti in odgovornosti zaposlenih.
Keywords: kakovost, management kakovosti, sistem managementa kakovosti, standard managementa kakovosti, standard ISO 9001
Published: 10.01.2011; Views: 1608; Downloads: 295
.pdf Full text (9,80 MB)

50.
POMEN UPORABE MANAGERSKIH ORODIJ V OBDOBJU KRIZE S PRIMEROM DOBRE PRAKSE
Marko Kašan, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Krize postajajo redni spremljevalec podjetij, zato dobrih managerjev kriza ne bi smela presenetiti. Pri vodenju podjetij, so managerjem v veliko pomoč managerska orodja, z uporabo katerih dosežemo uspešnejše in učinkovitejše poslovanje ter omilitev vplivov krize na podjetje. Prva managerska orodja so se začela po svetu razvijati in uporabljati že leta 1960 in od takrat naprej uporaba in razvoj teh orodij strmo narašča. Slovenska podjetja so managerska orodja začela uvajati z zamikom, zato jih ima večina danes več kot desetletni zaostanek, predvsem pri uporabi 3. generacije managerskih modelov. Veliko slovenskih podjetij bistveno premalo uporablja sodobna orodja, zato so ta podjetja v krizo vstopila nepripravljena in brez rezerv. Izjema pri uporabi sodobnih managerskih orodij je podjetje Trimo d.d., ki se lahko pohvali, da je v sistemih vodenja primerljivo z vodilnimi svetovnimi multinacionalkami. Podjetje Trimo d.d. je eden redkih zmagovalcev globalne krize saj je, v primerjavi s panogo in neposrednimi konkurenti, uspešnejše. Problem slovenskega gospodarstva je bistveno prenizka ustvarjena dodatna vrednost na zaposlenega, zato je sistematično uvajanje in posodabljanje managerskih orodij eden ključnih dejavnikov za uspešnost slovenskega gospodarstva v naslednjih 10 letih.
Keywords: Kriza, managerska orodja, managerski modeli, pristopi, uspešnost poslovanja, inovativnost, analitska orodja, management kakovosti, neotipljivi viri.
Published: 24.11.2010; Views: 2228; Downloads: 393
.pdf Full text (1,57 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica