| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 157
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
VPLIVI NOVEGA KAPITALSKEGA SPORAZUMA PRI KREDITIRANJU MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ V NOVI KBM
Metka Hojs, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Podjetniki, ki so prerasli fazo ustanovitve v svojem življenjskem ciklu in so v fazi razvoja in rasti podjetja, so svoje največje težave pri poslovanju strnili v dve ključni točki. Pri širitvi poslovanja kot prvo težavo navajajo pridobitev ustreznih kadrov. Zanimivo je, da je bil v raziskavi o financiranju MSP v Sloveniji leta 2002 ta problem izpostavljen kot bolj žgoč od pričakovanega, ki bi naj bil največji pri razvoju podjetja, to je financiranje. Podjetniki so težave pri dostopu do virov financiranja postavili šele na drugo mesto. MSP so v Evropi in v Sloveniji izjemen potencial za gospodarstvo. Njihov obstoj in delovanje ob drugih dejavnikih pomembno pogojuje tudi ustrezno finančno okolje in viri financiranja. Dolžniško financiranje v obliki bančnih kreditov je za MSP najbolj dostopen vir kapitala, kljub temu, da je drag in v omejenih količinah. Danes, v času finančne krize in na pragu recesije, so se pogoji za pridobitev bančnih kreditov za MSP še zaostrili. K temu so v določeni meri prispevale tudi spremembe in določila novega kapitalskega sporazuma Basel II ter zahteve evropske direktive CAD3, ki od poslovnih bank zahtevata kapitalsko ustreznost, prilagojeno boniteti komitentov in podrobno opredelitev vseh tveganj, katerim so banke izpostavljene pri svojem poslovanju. Težko bi trdili, da je vpliv Basla II za kreditiranje MSP ugoden. Zaradi individualne presoje tveganosti vsakega bančnega posla posebej, so na slabšem predvsem mlada podjetja in tista s slabimi finančnimi rezultati poslovanja. Kreditiranje MSP je s strani bank ocenjeno kot zelo tvegano, ker vedno obstaja možnost prepletanja podjetniških financ z zasebno porabo. Pri odobravanju kreditov MSP banke izdelajo bonitetno oceno podjetja na osnovi preteklih poslovnih rezultatov ter načrtovanih bodočih poslovnih izidov za najmanj eno leto, pri dolgoročnem kreditiranju pa tudi do pet let. Zelo pomembno je, da podjetnik posreduje bančnemu delavcu čim več informacij o svoji dejavnosti, poslovnih partnerjih in trgih, na katerih posluje ter predstavi bodoče načrte za razvoj in rast podjetja in ponudi ustrezno zavarovanje za predlagani kreditni posel. Evropa na čelu z Evropsko komisijo se zaveda pomena MSP za evropsko gospodarstvo, zato namenja MSP veliko pozornost in milijone evrov finančne pomoči za financiranje obratnega kapitala, za izvajanje mednarodnih poslov, za internacionalizacijo, za vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije ter za okoljevarstvene naložbe. Finančna sredstva so MSP na voljo v obliki kratkoročnih in dolgoročnih kreditov, v obliki subvencij, donacij in garancij ter v obliki jamstev. MSP pa morajo poznati pot do informacij o virih, ki so na razpolago, načine kako do njih dostopati in vedeti kateri so zanje v dani situaciji razvoja podjetja pravi in najugodnejši. Preživetje finančne krize in recesije lahko primerjamo z golim preživetjem v naravi, kjer preživijo samo najboljši. Menim, da bodo to krizo preživela tista MSP, ki bodo imela pravo idejo, jasne cilje, aktivno delovanje, motivirane zaposlene, ki bodo uspela vzpostaviti uspešna partnerstva in najti pravo banko.
Keywords: Financiranje, Mala in srednje velika podjetja, Kreditno tveganje, Bančni krediti, Basel II, Kapitalske zahteve, Finančna kriza, Zavarovanje
Published: 24.11.2009; Views: 2265; Downloads: 187
.pdf Full text (644,17 KB)

32.
FINANCIRANJE MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ
Simon Salezina, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem želel predstaviti možne vire financiranja malih in srednjih podjetij v Sloveniji. Slovensko malo gospodarstvo predstavlja namreč več kot 99 odstotkov vsega gospodarstva. Sredstva lahko pridobivamo iz notranjih in zunanjih virov financiranja. Notranji viri so dobiček, amortizacija in drugi kratkoročni denarni tokovi. Zunanje financiranje pa je mogoče z bančnimi krediti, lizingom, tveganim kapitalom, faktoringom, forfetingom ali z državnimi viri. Slovenska MSP se srečujejo s podobnimi ovirami, kot MSP v ostalih Evropskih državah. Problem financiranja slovenskega malega gospodarstva so omejene možnosti dostopa do finančnih sredstev, predraga finančna sredstva, omejitve pri najemanju posojil v tujini in nepoznavanje drugih oblik financiranja (tvegani kapital, faktoring, forfeting). Glavna ugotovitev tega diplomskega dela je, da je treba MSP-jem še bolj olajšati dostop do finančnih sredstev.
Keywords: mala in srednja podjetja (MSP), financiranje, notranji viri financiranja, zunanji viri financiranja, Slovenija, bančni kredit, lizing, tvegani kapital, faktoring, forfeting, skladi.
Published: 29.01.2010; Views: 3125; Downloads: 529
.pdf Full text (458,09 KB)

33.
VIRI FINANCIRANJA MAJHNIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ S POUDARKOM NA SLOVENIJI
Niko Zagoršek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem želel predstaviti pomen, vlogo in razširjenost različnih virov financiranja pri malih in srednje velikih podjetjih. Osredotočil sem se na območje Evropske unije pri čemer sem največji poudarek namenil Sloveniji. V nalogi sem želel ponazoriti primerjavo različnih virov financiranja v Sloveniji in EU. Podjetja si lahko finančna sredstva zagotovijo na različne načine. V osnovi ločimo notranje in zunanje financiranje. Notranje financiranje predstavljajo dobiček, amortizacija in druge kratkoročni denarni tokovi. Zunanje financiranje pa obsega bančne kredite, leasing, factoring, forfeting, državne vire… Vsa podjetja se z vprašanjem financiranja srečajo že ob ustanoviti podjetja in kasneje z razvojem, rastjo in širitvijo dejavnosti. Tako podjetnik že v začetni oziroma razvojni fazi naleti na ovire, ki so posledica predragih finančnih sredstev (zavarovanja, garancije), nezadostne informiranosti in s tem nepoznavanje in nezaupanje do neutečenih virov financiranja. To je vzrok, zaradi katerega se podjetniki malih in srednje velikih podjetij zatekajo k dolžniškim virom financiranja, medtem ko je lastniško financiranje še v začetni razvojni fazi. Pri presoji o višini zadolženosti se podjetniki odločajo o tistih virih sredstev, ki so na podlagi njihove sposobnosti kritja najhitreje dostopna.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: financiranje, mala in srednje velika podjetja, lastniško financiranje, dolžniško financiranje, bančni krediti, leasing
Published: 26.05.2010; Views: 2168; Downloads: 300
.pdf Full text (1,17 MB)

34.
MODEL PRIDOBIVANJA FINANČNIH SREDSTEV SLOVENSKIH PODJETIJ IZ SKLADOV EVROPSKE UNIJE
Saša Sveršina, 2010, specialist thesis

Abstract: Številna evropska podjetja, zlasti mikro, mala in srednje velika podjetja, se soočajo s posebnimi težavami pri dostopu do financiranja. To ne ogroža samo razvoja podjetij, temveč pogosto predstavlja oviro že za njihovo ustanovitev. Zato je nujno, da se podjetjem zagotovi privlačno finančno okolje z namenom pospeševanja podjetništva in s tem rasti v Evropi. Evropska unija se je prav iz tega vzroka resno lotila tega izziva in razvila številne različne oblike finančne pomoči za tovrstna podjetja.V nalogi smo razjasnili možnosti, ki jih ponuja Evropska unija za financiranje podjetij, zahtevane postopke in oblike pomoči, ki jih imajo podjetja na voljo v procesu pridobivanja sredstev iz skladov Evropske unije. V empiričnem delu naloge pa smo s pomočjo raziskave ugotavljali, kako uspešna so slovenska podjetja pri črpanju sredstev iz skladov Evropske unije.
Keywords: Mikro, mala in srednje velika podjetja (MMSP), Evropska unija (EU), skladi Evropske unije, črpanje sredstev iz skladov Evropske unije, strukturni skladi, Evropski socialni sklad (ESS), pobude skupnosti
Published: 19.08.2010; Views: 2927; Downloads: 193
.pdf Full text (1,59 MB)

35.
RAZMERJE MED INOVATIVNOSTJO IN USPEŠNOSTJO POSLOVANJA V MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETJIH
Vesna Ogriz, 2010, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju smo s pomočjo raziskav, temelječih na kvantitativnih podatkih, raziskali povezavo med inovativnostjo in uspešnostjo poslovanja v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). Ugotavljamo, da inovativnost pozitivno vpliva na poslovno uspešnost. Do kolikšne mere se bo to zgodilo, pa je odvisno od mnogih, s strani podjetja bolj ali manj obvladljivih dejavnikov. Med pomembnejšimi vplivnimi dejavniki najdemo starost podjetja, prisotnost razvojne in tržne strategije in njuno povezavo s hitrostjo tržne predstavitve inovacije, način razvoja inovacije ter posebnosti kulture v državi kjer podjetje posluje. Rezultati kažejo, da na podlagi uvedbe inovacije lahko največji pozitivni učinek na poslovanje pričakujejo mlada MSP, ki so inovacijo razvila znotraj podjetja, imajo oblikovano razvojno in tržno strategijo, ki se skladata s številom že obstoječih konkurentov na trgu in delujejo v državi, kjer je stopnja kolektivizma izrazito visoka.
Keywords: inovativnost, uspešnost poslovanja, mala in srednje velika podjetja(MSP), inovacija.
Published: 27.01.2011; Views: 1496; Downloads: 124
.pdf Full text (326,54 KB)

36.
KREDITIRANJE MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ NA PRIMERU POSLOVNE BANKE (NOVE LJUBLJANSKE BANKE D.D.)
Katja Hauptman, 2010, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju sem poskušala predstaviti bančne kredite, ki so na voljo malim in srednje velikim podjetjem, skušala sem predstaviti pojem in funkcije kredita. Prav tako sem skušala predstaviti obresti, kot ceno kredita ter analizirati kreditiranje v Novi Ljubljanski banki d.d. Kredit je sredstvo s katerim pridemo do denarja danes, odplačali pa ga bomo v prihodnjosti.Za to moramo plačati ceno kredita- obresti. Banke za vodenje kreditnega postopka ter kreditiranje zaračunavajo obresti ter druge stroške, to predstavlja največji del dohodka bank. Za vsak podjetje je zagotavljanje finančnih sredstev velikega pomena. Podjetja iščejo primerne načine financiranja od samega razvoja dalje. Največkrat se podjetja financirajo z bančnimi krediti. Banka pred odobritvijo kredita, podrobno analizira finančne podatke podjetja, zgodovino poslovanja podjetja in naložbo zaradi katere se želi kredit najeti. Po odobritvi kredita sledi določitev vrste zavarovanja, ki pa je odvisno od ročnosti kredita, kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditne politike banke. Zavarovanje kredita ne vpliva na odločitev bančnega uslužbenca o odobritvi.
Keywords: banka, kredit, obresti, mala in srednje velika podjetja, financiranje, zavarovanje, bančno kreditiranje
Published: 26.01.2011; Views: 1618; Downloads: 190
.pdf Full text (406,11 KB)

37.
7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE IN FINANČNE SPODBUDE ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA
Nataša Biadov, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Mala in srednje velika podjetja imajo pomembno vlogo tako v slovenskem kot celotnem gospodarstvu Evropske unije. Predstavljajo kar 99 % vseh podjetij in zagotavljajo okrog 75 milijonov delovnih mest. Lahko trdimo, da je podjetništvo gonilna sila inovacij, konkurenčnosti in gospodarske rasti, s tem pa so spodbude za podporo razvoja v srednjih in malih podjetjih kot najbolj dinamičnega dela gospodarstva zelo pomembne. Tega pomena se zaveda tudi Evropska skupnost. Načinov, kako podjetja sledijo aktualnemu gospodarskemu razvoju, je veliko. Slovenskim podjetjem je zaradi njihove majhnosti težko sprejemati strateške odločitve o investicijah v raziskave in razvoj, saj je tveganje preveliko. Za Slovenijo so take spodbude in ukrepi še toliko bolj pomembni, saj po deležu malih in srednje velikih podjetjih zaostajamo za Evropo. Eden izmed manj tveganih načinov za lažje sprejemanje strateških odločitev je sodelovanje v sofinanciranih projektih Evropske unije, skozi okvirni program, program konkurenčnosti in inovacij, program EUREKA, s pridobivanjem sredstev preko strukturnih in kohezijskih skladov,… Evropska skupnost nenehno poudarja, da je potrebno okrepiti znanstvene in tehnološke temelje industrije Skupnosti ter s tem zagotoviti visoko raven konkurenčnosti na mednarodni ravni. Evropski svet je v Lizboni dne 23. in 24. marca 2000 priznal osrednjo vlogo raziskav ter s tem določil nov strateški cilj Evropske unije: postati najbolj konkurenčno in dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne gospodarske rasti s številčnejšimi in boljšimi delovnimi mesti ter z večjo socialno kohezijo. 7. okvirni program ima pomembno vlogo pri doseganju lizbonske strategije. S tem programom želi Evropska skupnost postati vodilni svetovni raziskovalni prostor. Statistični podatki zgovorno kažejo na uspešnost Slovenije v 7. okvirnem programu tako po številu udeležencev kot višini pridobljenih sredstev. V okviru programa se izvajajo razpisi, ki so še posebej namenjeni MSP, saj so ključnega pomena za izvajanje prenovljene lizbonske strategije, gospodarsko rast in zaposlovanje. V Sloveniji obstaja kar nekaj malih in srednje velikih podjetij, ki so bila skozi okvirne programe EU uspešna in tako postala prepoznavna. Eden od takih podjetij je podjetje XLAB d.o.o, ki se zaveda potrebe po stalni inovativnosti in razvoju.
Keywords: mala in srednje velika podjetja – MSP, finančne spodbude Evropske Unije, 7. okvirni program, evropski raziskovalni prostor – ERA
Published: 08.12.2010; Views: 1537; Downloads: 118
.pdf Full text (475,64 KB)

38.
INTERNACIONALIZACIJA MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI
Zoran Stamenčić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Globalizacija je proces, ki traja že desetletja, vendar se je v zadnjih desetletjih, z nastankom številnih regionalnih integracij po svetu, ta proces še pospešil in okrepil. Ena izmed bistvenih posledic globalizacije pa je internacionalizacija poslovanja, ne le velikih podjetij, temveč tudi malih in srednje velikih podjetij. Diplomska naloga v prvem delu prikazuje teoretični okvir procesa internacionalizacije ter opisuje dva modela internacionalizacije, ki sta pomembna za raziskovanje internacionalizacije poslovanja malih in srednje velikih podjetij. V tem delu je na kratko opisan tudi skupen trg Evropske unije, saj menimo, da ima poslovno in politično okolje velik vpliv na poslovanje podjetij. V naslednjem delu diplomske naloge opisujemo možne načine vstopa na tuj trg ter spoznamo katere so največkrat uporabljene strategije vstopa na tuje tržišče. V nadaljevanju tega dela so prikazani dejavniki, motivi in ovire internacionalizacije malih in srednje velikih podjetij v Evropski uniji. Pri prikazovanju najbolj pogostih motivov in ovir, smo posebno pozornost namenili motivom in oviram s katerimi se srečujejo mala in srednja velika podjetja v Sloveniji. Vsa podjetja, z zniževanjem stroškov ali diferenciacijo, stremijo k večji konkurenčnosti, zato smo v diplomski nalogi raziskali vpliv internacionalizacije na konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij v Evropski uniji. Akt za mala podjetja za Evropo odraža željo, da se s sklopom 10-ih načel, katera so jedro akta, ustvari ustrezno politično, pravno in poslovno okolje za mala in srednje velika podjetja ter se na ta način olajša poslovanje podjetij na skupnem trgu Evropske unije. V diplomski nalogi se osredotočamo na 10-o načelo akta, saj se le-to nanaša na internacionalizacijo malih in srednje velikih podjetij. Za 10-o Načelo akta je konzorcij Evropske komisije pripravil nabor indikatorjev s katerimi se izmeri stopnja internacionalizacije malih in srednje velikih podjetij v vsaki državi posebej. Te indikatorje smo podrobno raziskali in rezultate med seboj primerjali, posebno pozornost pa smo pri vsakem indikatorju posvetili rezultatom slovenskim malim in srednje velikim podjetjem. Tako smo ugotovili koliko so slovenska mala in srednje velika podjetja odvisna od mednarodnih trgov, koliko se zanašajo na prihodke iz tujine ter na nek način tudi ugotovili kako prijazno je domače okolje do internacionaliziranih podjetij.
Keywords: internacionalizacija, internacionalizacija malih in srednje velikih podjetij, internacionalizacija poslovanja, mala in srednja podjetja, MSP, Akt za mala podjetja, kazalniki internacionalizacije.
Published: 10.12.2010; Views: 2877; Downloads: 328
.pdf Full text (1,71 MB)

39.
UVEDBA SPLETNE TRGOVINE V MALO PODJETJE
Anja Pregl, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Med številne ugodnosti, ki jih je splet prinesel v naše življenje, sodi tudi uvedba elektronskega trgovanja, ki je bil pogoj za pojav prvih spletnih trgovin. Te postajajo danes glavni vir globalnega trgovanja. Spletno prodajo vse pogosteje uvajajo v podjetjih, ki želijo uspešno poslovati. Za uspešno spletno prodajo nista dovolj zgolj objava spletne strani podjetja in pričakovanje, da se bodo izdelki samodejno prodajali prek spleta. Za uspeh morajo podjetja korenito spremeniti poslovne procese in poznati vse dejavnike, ki vplivajo na učinkovito spletno prodajo. Spletna prodaja malim podjetjem omogoča poslovanje na novih trgih, kjer lahko pridobijo stranke in dobavitelje, ki jih s klasičnim poslovanjem ne bi uspela doseči. Magistrsko delo obravnava spletne trgovine kot nov pristop k trženju izdelkov in storitev v malih podjetjih. Z nalogo želimo poudariti velik pomen, ki ga spletno trgovanje pridobiva v današnjem času, in se osredotočiti na pozitivne vidike uvedbe spletne trgovine v malo podjetje. Izpostavila sem koristi, ki jih podjetje pridobi ob uvedbi spletne trgovine. Te so prepoznavnost, konkurenčnost in povečanje prodaje. Cilj naloge je bil podrobneje predstaviti kriterije, ki jih morajo v podjetjih ob uvedbi spletne trgovine dobro analizirati, saj neposredno vplivajo na uspešnost in smotrnost projekta. V teoretičnem delu so predstavljena teoretična spoznanja o spletnem trgovanju, malih podjetjih in njihovem elektronskem poslovanju. V praktičnem delu na primeru podjetja Ets Pregl d.o.o. predstavljamo način uvedbe spletne trgovine v malo podjetje. V analizi primera podrobneje obravnavamo kriterije, ki jih mora vsako podjetje pred uvedbo spletne trgovine dobro poznati in z njihovo analizo ugotoviti kakšne so možnosti za uspeh ob trenutnem stanju v podjetju. Magistrsko delo zaključim s predstavitvijo sklepnih ugotovitev iz teoretičnega dela in vsebine analize primera.
Keywords: Ključne besede: elektronsko poslovanje, spletna prodaja, mala podjetja, uvajanje spletne trgovine v malo podjetje
Published: 11.05.2011; Views: 1923; Downloads: 286
.pdf Full text (862,11 KB)

40.
MODEL INSTITUCIONALNE PODPORE INTERNACIONALIZACIJE SLOVENSKIH PODJETIJ V RAZMERAH DINAMIČNEGA SPREMINJANJA GLOBALNE EKONOMIJE
Črt Vedenik, 2011, master's thesis

Abstract: Poznavanje zgodovine predstavlja osnovno znanje, ki je potrebno za razumevanje sodobnega sveta. Skozi zgodovino smo bili priča vzponom in padcem imperijev ter številnim drugim dramatičnim spremembam, ki so oblikovale svetovno ureditev. Ta ima ključen vpliv tako na vsakodnevno življenje, kot tudi na gospodarstvo, kar obravnavamo v Poglavju 2. Nato se posvečamo globalizaciji, ki ni pojav, značilen za zadnjih 20 let, temveč je prisoten že skozi vso zgodovino. Prinaša določena vprašanja in izzive, kar obravnavamo v Poglavju 3. Sodobna ureditev sveta spodbuja države, da pomagajo tekmovati podjetjem v mednarodni menjavi. Ta vprašanja obravnavamo v Poglavju 4. V Poglavju 5 predstavimo Slovenijo, posebno pozornost pa namenjamo programom institucionalne podpore internacionalizaciji podjetij v Sloveniji. Nekatere izmed teh programov proučimo v Poglavju 6 in podamo nekaj napotkov za nadaljnji razvoj le-teh. V Poglavju 7 pa se znova posvetimo napovedim spreminjajoče se svetovne ureditve, kako naj se ji podjetja prilagodijo in kaj nam prinaša vzpon novega svetovnega reda.
Keywords: Ključne besede: svetovna ureditev, mala in srednje velika podjetja, globalizacija, internacionalizacija, institucionalna podpora internacionalizaciji, diplomacija, gospodarska diplomacija, Republika Slovenija, Avstralija, nov svetovni red, strateški trgi.
Published: 28.06.2011; Views: 2322; Downloads: 209
.pdf Full text (3,24 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica