| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 75
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
61.
Likovna vzgoja v funkciji emancipacije otrok s posebnimi potrebami
Matjaž Duh, Alenka Zupančič Danko, Tomaž Zupančič, 2008, review article

Abstract: V uvodu se avtorji dotaknejo problema drugačnosti med otroki, vključenimi v institucionalne oblike vzgoje in izobraževanja. Le-ta se kaže pri otrocih s posebnimi potrebami, otrocih z učnimi in vedenjskimi težavami, otrocih iz različnih kulturnih, socialnih okolij. Pri tem izpostavijo aktualno problematiko otrok s posebnimi potrebami, vključenih v predšolske in osnovnošolske oblike vzgoje in izobraževanja na širšem območju Maribora, in jo osvetlijo z vidika sodobnih integracijskih in inkluzivnih procesov. V nadaljevanju nakazujejo nekatere možnosti približevanja drugačnosti skozi likovnovzgojno delo. Le-to s svojo specifično naravnanostjo nudi široko polje možnosti vzgojnih vplivov, ki zadevajo tolerantnost, enakopravnost, sprejemanje drugačnosti in emancipacijo. Pri likovnovzgojnem delu so za razliko od jezikovnih, socialnih, materialnih in drugih različnosti pomembnejše čustvene in doživljajske sposobnosti. Celo več, socialne, materialne in kulturne razlike nastopajo pri likovni vzgoji kot dejavniki, ki omogočajo enakovredne rezultate. Z njimi dosežemo tudi pri "drugačnih" otrocih pogoje za popolno emancipacijo.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, likovna vzgoja, predšolska vzgoja, otroci s posebnimi potrebami, inkluzija
Published: 10.07.2015; Views: 552; Downloads: 70
.pdf Full text (112,36 KB)
This document has many files! More...

62.
Porazdelitev likovnoustvarjalnih sposobnosti med osnovnošolci
Jerneja Herzog, 2008, short scientific article

Abstract: Prispevek predstavlja del širše raziskave, v kateri smo obravnavali povezanost dejavnikov likovne ustvarjalnosti in njihovo medsebojno učinkovanje, izraženo v nivoju skupnih likovnoustvarjalnih sposobnosti. V prvem delu je predstavljena in opredeljena ustvarjalnost v splošnem pomenu, osvetlili smo pojem in dejavnike likovne ustvarjalnosti. Drugi del predstavlja empirični pristop k raziskovanju problema, kjer nas je zanimalo, ali obstajajo v kontroliranem vzorcu podobnosti ali razlike v dosežkih pri skupnem nivoju likovne ustvarjalnosti glede na običajno porazdelitev sposobnosti v heterogenih skupinah. Rezultati raziskave so med drugim pokazali, da so likovnoustvarjalne sposobnosti podobno razpršene kot ostale sposobnosti v heterogenih skupinah. Prav tako nismo zaznali razlike med spoloma pri porazdelitvi likovne ustvarjalnosti.
Keywords: izobraževanje, likovna vzgoja, likovna ustvarjalnost, osnovne šole
Published: 10.07.2015; Views: 633; Downloads: 44
.pdf Full text (244,87 KB)
This document has many files! More...

63.
Likovna apreciacija in metoda estetskega transferja
Matjaž Duh, Tomaž Zupančič, 2013, original scientific article

Abstract: Metoda estetskega transferja je sodobna učna metoda na področju likovne pedagogike. Poudarja pedagoško vrednost estetske izkušnje. Zasnovana je široko, saj zajema različne likovnodidaktične parametre. Vpliva na časovno razporeditev učne ure, določa vsebinske elemente, metode in oblike dela. Prav tako vpliva na motivacijo in končno vrednotenje. Bistvo metode estetskega transferja je v prenašanju estetskih sporočil z umetnine na učence. Temelj in pogoj za uspešno uporabo metode estetskega transferja je kakovostno izvedena likovna apreciacija. Za uspešno razvijanje likovne apreciacije obstaja več načinov in poti, a vse imajo cilj, da učenci umetniško delo vidijo, ga dojemajo in v njem uživajo. S tem bogatijo svoj likovnoestetski razvoj, vzpostavijo pozitiven odnos do umetnosti, hkrati pa je to tudi spodbuda za njihovo lastno likovno raziskovanje.
Keywords: likovna umetnost, likovna vzgoja, učne metode, metoda estetskega transferja, percepcija, recepcija
Published: 21.12.2015; Views: 655; Downloads: 87
.pdf Full text (429,02 KB)
This document has many files! More...

64.
Likovno-intelektualni razvoj učencev v različnih programih osnovnošolskega izobraževanja
Matjaž Duh, Jerneja Herzog, Melita Lazar, 2014, original scientific article

Abstract: V prispevku predstavljamo rezultate raziskave, v kateri nas je zanimal nivo likovno-intelektualnega razvoja med učenci v različnih programih osnovnošolskega izobraževanja. Razlike smo spremljali med učenci šestih razredov (12-13 let) običajnih osnovnih šol in učenci osnovnih šol s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom v štajerski in pomurski regiji. V raziskavi smo proučevali tudi morebitne razlike med spoloma. Rezultati raziskave kažejo na obstoj razlik pri nivoju likovno-intelektualnega razvoja med skupino otrok z običajnim razvojem in skupino otrok s posebnimi potrebami, ki se kažejo v prid skupini otrok z običajnim razvojem. Pri nivoju likovno-intelektualnega razvoja nismo zaznali statistično značilnih razlik med spoloma.
Keywords: likovna vzgoja, likovna umetnost, učenci s posebnimi potrebami, šole s prilagojenim programom, osnovne šole, primerjalne analize
Published: 21.12.2015; Views: 758; Downloads: 66
.pdf Full text (159,99 KB)
This document has many files! More...

65.
KIPARSTVO V VRTCIH MARIBORA IN POMURJA
Ines Makovec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela Kiparstvo v vrtcih Maribora in Pomurja je bil ugotoviti, v kolikšni meri je v vrtcih Pomurja in Maribora zastopano področje kiparstva in katere materiale vzgojiteljice na raziskovanih območjih največ uporabljajo. Pri materialih smo se osredotočili predvsem na uporabo gline. Diplomska delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo opredelili pojem likovne ustvarjalnosti. Predstavili smo osnove likovnega jezika (likovna izrazila) in likovna področja. Podrobneje je predstavljeno področje kiparstva, kiparske tehnike, izrazne značilnosti kiparstva in značilnosti posameznih gnetljivih materialov. Med gnetljivimi materiali je bolj podrobno opisana glina. V empiričnem delu so predstavljeni podatki, zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, razdeljenega vzgojiteljicam pomurskih in mariborskih vrtcev. Anketni vprašalnik je sestavljen iz 13 vprašanj, od tega 10 vprašanj zaprtega tipa in 3 vprašanja odprtega tipa. V raziskavi je sodelovalo 75 vzgojiteljic, od tega 39 vzgojiteljic iz Pomurja in 36 vzgojiteljic iz Maribora. Podatki so podani v absolutnih in odstotnih frekvencah, pri dveh vprašanjih pa smo podatke podali v številčni vrednosti in tako izračunali srednjo vrednost. Vse podatke smo tabelarično predstavili in interpretirali. Vsako vprašanje smo zaključili z grafom primerjave obeh raziskovalnih skupin. S pomočjo te raziskave smo ugotovili, da je kiparstvo likovno področje, ki jo vzgojiteljice obeh raziskovalnih skupin uporabljajo redkeje kot vsa ostala likovna področja. Prav tako je glina tista, ki jo obe skupini anketiranih vzgojiteljic pri vzgojnem delu v vrtcu uporabljajo najmanj.
Keywords: predšolska vzgoja, likovna vzgoja, likovna področja, kiparstvo, glina
Published: 19.07.2016; Views: 441; Downloads: 79
.pdf Full text (673,74 KB)

66.
Likovnodidaktični cilji in uporaba likovnih tehnik v vrtcu
Katija Kalina, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela z naslovom Likovnodidaktični cilji in uporaba likovnih tehnik v vrtcu je ugotoviti, katere likovne tehnike prevladujejo v vrtcih in kateremu likovnemu cilju najpogosteje sledijo. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Empirični del zajema raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti, katere likovne tehnike se v vrtcu najpogosteje uporabljajo in kateremu cilju najpogosteje sledijo. Uporabljena je bila deskriptivna metoda. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen vzgojiteljem/vzgojiteljicam Pomurskih vrtcev. Raziskava je pokazala, da v vrtcu najbolj izstopajo risanje z voščenkami in flomastri ter slikanje z voščenkami, svinčnik barvicami, barvnimi flomastri in tempera barvami. Pri likovnih dejavnostih pa vzgojitelji/vzgojiteljice najpogosteje sledijo cilju, s katerim razvijajo in krepijo otrokovo ustvarjalnost, iznajdljivost in samostojnost.
Keywords: predšolska vzgoja, likovna vzgoja v vrtcu, likovna področja, likovne tehnike, cilji likovne vzgoje
Published: 15.11.2016; Views: 845; Downloads: 171
.pdf Full text (1,18 MB)

67.
Tematski sklop Slikanica brez besedila v petem razredu osnovne šole
Vesna Turinek, 2017, master's thesis

Abstract: Namen naše raziskave je bil zasnovati, izvesti in preučiti tematski sklop Slikanica brez besedila pri pouku likovne umetnosti v petem razredu osnovne šole, kjer bi učenci s pomočjo slikanic brez besedila spoznavali njihove elemente oblikovanja in jo tudi sami oblikovali po svoji zamisli. Pri raziskovanju smo kot osnovno raziskovalno metodo uporabili deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja s pomočjo študije primera. V raziskavo je bil vključen neslučajnostni vzorec učencev petega razreda ene izmed slovenskih osnovnih šol ter njihova likovna pedagoginja. Podatke smo zbrali z anketnimi vprašalniki za učence pred in po izvedbi tematskega sklopa, intervjujem likovne pedagoginje in analize nastalih slikanic brez besedila. Raziskava je pokazala, da učenci petega razreda, ki so bili vključeni v raziskavo, slikanice brez besedila slabo poznajo, ker se z njimi ne srečujejo več pogosto. Po izvedbi tematskega sklopa je bilo njihovo poznavanje boljše, v večini so tudi izrazili pozitivno stališče do oblikovanega sklopa. Poleg tega so ustvarili lastne slikanice brez besedila v obliki leporella, kjer so v večini upoštevali obravnavane elemente oblikovanja. Na podlagi dobljenih rezultatov smo prišli do ugotovitve, da je bil naš tematski sklop primerno načrtovan in izveden.
Keywords: slikanica brez besedila, slikanica, tematski sklop, peti razred, pouk likovne umetnosti, likovna vzgoja, ilustracija
Published: 13.10.2017; Views: 561; Downloads: 99
.pdf Full text (5,14 MB)

68.
Didaktične aplikacije fotografskih tehnik pri likovnovzgojnem delu in pedagoške metode za izvajanje likovnih tem brez fotokamere
Stanko Rijavec, 2009, professional article

Abstract: V opisu pedagoških metod je v razmislek ponujena fotografska likovna tehnika, ki je še vedno dostopna in ponuja številne možnosti za likovno izražanje s črto, točko ali svetlo-temno ploskvijo in omogoča bogatenje površine z različnimi sivinami. Podrobnejši opis se nanaša na tehniko z voskom, imenovano STAROGRAM, ter na tehniko z razvijalcem in fiksirjem, imenovano KEMOGRAM. Opisane so likovne, procesne in fizikalno-kemijske osnove. Predstavljene so tehnike, ki omogočajo drugačen pristop do likovnega dela. Navedeni so likovni pribor, material in kemikalije, potrebne za izvedbo teh likovnih tehnik.
Keywords: likovna vzgoja, likovna umetnost, didaktika, fotografija, starogram, kemogram, metodika, učne metode
Published: 21.09.2017; Views: 179; Downloads: 51
.pdf Full text (1,07 MB)
This document has many files! More...

69.
Grafične tehnike pri pouku likovne vzgoje v drugem razredu osnovne šole
Dragica Mlinarič, 2009, professional article

Abstract: V članku opisujemo ugotovitve, pridobljene s pomočjo študije primera. Opazovali, analizirali in preučevali smo dogajanja v razredu pri pouku likovne vzgoje, pri katerem smo se ukvarjali z grafičnimi tehnikami: monotipijo, kolažnim tiskom, tiskom s pečatniki, kolagrafijo in računalniško grafiko. Ugotovili smo, da so bili učenci najbolj samostojni in spretni pri izvajanju tehnike kolažnega tiska, najmanj pri tisku s pečatniki in zadovoljivo spretni pri ostalih tehnikah. Učenčevo poznavanje pojmov s področja grafike in pozitiven odnos do grafičnih tehnik sta naraščala glede na večje število izvedenih učnih enot. Prišli smo do ugotovitve, da so materialni pogoji za izvedbo grafičnih tehnik zadovoljivi. Ugotovili smo tudi, da je grafika kot likovno področje glede interesa učencev zastopana enako kot ostala likovna področja in da učenci najraje ustvarjajo v računalniški grafiki. Opazili smo, da so bili učenci za izvajanje grafičnih tehnik zelo motivirani in jih želijo izvajati tudi v prihodnje.
Keywords: likovna vzgoja, grafika, grafične tehnike, metodika, učne metode, osnovne šole, začetni pouk
Published: 21.09.2017; Views: 260; Downloads: 38
.pdf Full text (859,79 KB)
This document has many files! More...

70.
Načrtovanje in izvajanje likovnih dejavnosti v vrtcih
Uršula Podobnik, 2011, original scientific article

Abstract: V prispevku so predstavljeni izsledki raziskave, opravljene v okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje. Raziskovanje sta spodbudili poudarjena vloga likovnosti v izpostavljenem pedagoškem konceptu in želja po odkrivanju stanja predšolske likovne prakse v slovenskih vrtcih. Teoretični del je posvečen značilnostim kakovostne likovne dejavnosti v predšolskem obdobju in različnim organizacijskim opcijam, ki bi jih kazalo v večji meri vključevati v načrtovanje in izvajanje likovne dejavnosti. Ta izhodišča so predstavljala vodilo tudi v empiričnem delu raziskave, v katerem smo se osredotočili zlasti na tiste dejavnike, ki jih posebej izpostavljajo strokovnjaki iz Reggio Emilie. S pomočjo vprašalnika smo skušali spoznati način načrtovanja in izvajanja likovne dejavnosti v slovenskih vrtcih skozi prizmo italijanskega pedagoškega modela. V interpretativnem delu prispevka smo se osredotočili predvsem na primerjavo ravnanja vzgojiteljev v mestnem, primestnem in vaškem okolju (torej na vpliv umeščenosti vrtca v okolje) in skušali osvetliti različne modifikacijske možnosti načrtovanja likovne dejavnosti glede na lociranost vrtca.
Keywords: predšolska vzgoja, predšolski otroci, otroški vrtci, likovna vzgoja
Published: 21.09.2017; Views: 343; Downloads: 53
.pdf Full text (100,29 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica