| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 76
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
51.
VLOGA GALERIJE V REINTERPRETACIJI UMETNIŠKEGA DELA PRI UČENCIH OSNOVNE ŠOLE
Marjeta Lužnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo primerja likovno vzgojo v šoli, ter izvenšolske dejavnosti v galeriji likovnih umetnosti. V empiričnem delu primerjamo likovna dela dveh skupin otrok - ena je bila pred ustvarjanjem izpostavljena originalnim likovnim delom v galerijskem prostoru, druga je spoznala likovna dela preko reprodukcij v razredu. V diplomski nalogi primerjamo rezultate obeh skupin.
Keywords: Likovna vzgoja v šoli, muzejska pedagogika, izvenšolske dejavnosti v galeriji, Jože Tisnikar, vpliv galerije, reinterpretacija likovnega dela, osnovna šola
Published: 23.03.2015; Views: 733; Downloads: 69
.pdf Full text (3,64 MB)

52.
Priljubljenost likovne vzgoje pri učencih osnovne šole
Matjaž Duh, Nerina Leiner, Lucija Gosak, 2013, published scientific conference contribution

Abstract: U predstavljenom istraživanju je ispitivana omiljenost likovnog odgoja kod učenika osnovne škole. Uzorak je bio sastavljen iz učenika 4. i 7. razreda osnovne škole. Istraživanje je temeljeno na prigodnom, neslučajnom odabiru učenika (n=468), starosti 9 i 12 godina. Istraživanjem smo željeli otkriti kako je omiljenost likovnog odgoja povezana sa spolom, ocjenom iz tog predmeta i primjerenošću rada učitelja. Interesiralo nas je i omiljenost likovnog odgoja u usporedbi sa tjelesnim i glazbenim odgojem. Rezultati istraživanja su pokazali da je likovni odgoj kao najdraži predmet izabralo više djevojčica, a manje dječaka. Zaključili smo da je omiljenost likovnog odgoja u velikoj mjeri povezana s ocjenom iz tog predmeta i primjerenošću rada učitelja. Od odgojnih predmeta, likovni je najomiljeniji kod djevojčica, a kod dječaka je tjelesni omiljeniji od likovnog i glazbenog.
Keywords: likovna vzgoja, likovna pedagogika, učiteljevo delo, osnovne šole
Published: 10.07.2015; Views: 566; Downloads: 42
URL Link to full text

53.
Likovnooblikovni razvoj učencev v osnovni šoli
Matjaž Duh, Renata Korošec, 2009, original scientific article

Abstract: Predstavljena raziskava obravnava stopnjo razvitosti likovnooblikovnega razvoja pri učencih v osnovni šoli. Vzorec predstavljajo učenci, stari med 11 in 12 let. Spremljanje likovnooblikovnega razvoja je potekalo na osnovi specifičnih kriterijev, s pomočjo katerih so bila otroška likovna dela, ki so nastala v testnih pogojih, komisijsko ocenjena. Analiza rezultatov skupnega nivoja likovnooblikovnega razvoja je pokazala, da so sposobnosti, ki smo jih spremljali s pomočjo posameznih kriterijev, med spoloma podobno porazdeljene. Med spremljanjem šestih posameznih kriterijev likovnooblikovnega razvoja so rezultati raziskave v petih primerih pokazali, da med spoloma ne obstajajo statistično značilne razlike, medtem ko je omenjena razlika prisotna le pri enem kriteriju. Pri analizi dosežkov pri posameznih kriterijih smo ugotovili tudi, da so rezultati likovnooblikovnega razvoja porazdeljeni podobno kot ostale sposobnosti v heterogenih skupinah.
Keywords: likovna pedagogika, likovnooblikovni razvoj, likovna vzgoja, osnovne šole
Published: 10.07.2015; Views: 752; Downloads: 49
.pdf Full text (82,73 KB)
This document has many files! More...

54.
Dejavniki likovne ustvarjalnosti in likovnopedagoško delo
Jerneja Herzog, 2009, original scientific article

Abstract: V prispevku predstavljamo rezultate raziskave, katere osnovni namen je bil, preučiti nivo likovne ustvarjalnosti pri učencih v osnovni šoli in ugotoviti morebitne razlike med spoloma. V raziskavi smo preučevali tudi povezanosti dejavnikov likovne ustvarjalnosti. Rezultati pričujoče raziskave so pokazali,da med spoloma pri skupnih vrednostih dejavnikov, ki likovno ustvarjalnost spodbujajo, obstaja statistično značilna razlika v prid boljšim rezultatom pri deklicah. Pri skupini dejavnikov, ki likovno ustvarjalnost omogočajo, pa ne zaznamo statistično značilnih razlik. Pri rezultatih povezanosti med dejavniki pa smo ugotovili, da obstajajo predvsem visoke povezanosti med komplementarnimi pari dejavnikov likovne ustvarjalnosti.
Keywords: likovna ustvarjalnost, dejavniki likovne ustvarjalnosti, likovna vzgoja, povezanost
Published: 10.07.2015; Views: 804; Downloads: 93
.pdf Full text (130,85 KB)
This document has many files! More...

55.
Komparativna analiza učnih načrtov za likovno vzgojo
Jerneja Herzog, Janja Batič, Matjaž Duh, 2009, review article

Abstract: V članku je prikazana analiza učnih načrtov za predmet likovna vzgoja iz Slovenije, Nemčije, Anglije in s Finskega. Pri analizi smo se omejili le na nižjo stopnjo od prvega do četrtega razreda osnovne šole. Za to omejitev smo se odločili, ker imajo omenjene države različne programe in sisteme, skupno vsem v raziskavo zajetim državam pa je, da je do četrtega razreda osnovne šole starostna stopnja učencev enaka. V raziskavi nas je zanimalo, na kakšen način je zasnovana likovna vzgoja na razredni stopnji v Sloveniji, na Finskem,v Nemčiji in Angliji. Pri analizi učnih načrtov se je izkazalo, da največ stičnih točk najdemo med slovenskim in nemškim učnim načrtom za likovno vzgojo. Skupna točka vseh predmetnih učnih načrtov je umetniško izobraževanje, umetniška aktivnost, preko katere učenci spoznavajo okolje, ki jih obkroža, občutljivo opazovanje, izkušnje, domišljijo.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, likovna vzgoja, učni načrt, razredni pouk, komparativna analiza
Published: 10.07.2015; Views: 479; Downloads: 59
.pdf Full text (937,85 KB)
This document has many files! More...

56.
Opisno ocenjevanje pri likovni vzgoji v prvem triletju
Matjaž Duh, Rebeka Kolar, Lea Rezar, 2009, review article

Abstract: V prispevku obravnavamo problematiko opisnega ocenjevanja, ki je v Sloveniji uzakonjen način ocenjevanja v prvem triletju osnovne šole. Posebej smo se osredotočili na opisno ocenjevanje pri likovni vzgoji. Po mnenju številnih strokovnjakov je opisno ocenjevanje v primerjavi s številčnih mnogo kvalitetnejši in nazornejši način ocenjevanja, saj se opišejo (ne)doseženi cilji oziroma standardi znanja, ki jih je učenec dosegel ali ne. Ker omenjeni način ocenjevanja za učitelje pomeni dodatno obremenitev, je vse pogostejše enostavno prepisovanje ciljev oziroma standardov znanja, ki potem tvorijo opisno oceno za posameznega učenca. Še posebej se to kaže pri likovni vzgoji. V raziskavi preverjamo, kakšno je trenutno stanje na področju opisnega ocenjevanja pri likovni vzgoji. S kvantitativno in kvalitativno raziskavo smo na podlagi anketnega vprašalnika in primerov sumativnih opisnih ocen pri likovni vzgoji preverili, kaj menijo učitelji o opisnem ocenjevanju in kako ga v resnici izvajajo. Ugotovili smo, da je večina učiteljev zadovoljnih z opisnim ocenjevanjem in da glede na rezultate analize anketnih vprašalnikov upošteva vse nasvete. Po analizi primerov sumativnih opisnih ocen pri likovni vzgoji pa se je pokazalo ravno nasprotno, saj je bila le redkokje upoštevana individualizacija, izstopale so skoraj identične opisne ocene pri likovni vzgoji.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, likovna vzgoja, likovno vrednotenje, ocenjevanje, opisno ocenjevanje, osnovna šola, formativna opisna ocena, sumativna opisna ocena, prvo triletje
Published: 10.07.2015; Views: 1377; Downloads: 153
.pdf Full text (1,36 MB)
This document has many files! More...

57.
Usposobljenost likovnih pedagogov za poučevanje prostorskega oblikovanja pri likovni vzgoji
Matjaž Duh, Janja Batič, 2008, original scientific article

Abstract: Članek obravnava usposobljenost likovnih pedagogov za poučevanje prostorskega oblikovanja pri likovni vzgoji. Trenutne izobraževalne vsebine dodiplomskega študijskega programa likovne pedagogike diplomantom ne nudijo osnovnih predmetnospecifičnih kompetenc za vsa likovna področja. Pregled dosedanjih likovnopedagoških študijskih programov na Pedagoški fakulteti v Mariboru pokaže, da se bodoči likovni pedagogi v času študija ne seznanijo z vsebinami prostorskega oblikovanja. Cilj naše raziskave, ki je zajela 73 likovnih pedagogov, je bil ugotoviti stališča likovnih pedagogov do omejenega likovnega področja ter katere naloge prostorskega oblikovanja načrtujejo. Dobljeni rezultati kažejo na to, da je trenutno stanje v osnovnih šolah zelo zaskrbljujoče.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, likovna vzgoja, prostorsko oblikovanje, likovni pedagogi, osnovne šole
Published: 10.07.2015; Views: 627; Downloads: 74
.pdf Full text (103,92 KB)
This document has many files! More...

58.
Apreciacija kot skladnost doživljanja glasbenih in likovnih umetnin
Matjaž Duh, Janja Črčinovič Rozman, 2007, review article

Abstract: Avtorja v članku obravnavata čutne zaznave in doživljajsko dimenzijo pri povezovanju doživljanja glasbenih in likovnih umetniških sporočil pri učencih na razredni stopnji osnovnošolskega izobraževanja. V opisani raziskavi namenjata posebno pozornost aktivnemu sprejemanju ekspresije izbranih umetniških del iz likovne in glasbene svetovne zakladnice ter podoživetemu ustvarjalnemu reagiranju nanje. Čutne zaznave in z njimi povezana čustva, ki jih glasba sproža v poslušalcih z doživljanjem glasbenih elementov in struktur, so na področju likovne umetnosti povezani s podoživljanjem izraznosti, ki temelji na soodvisnosti likovnih elementov. V empirični raziskavi, katere cilj je bil ugotavljanje sposobnosti otrok v ponotranjenem doživljanju in povezovanju likovnega in glasbenega področja, proučujeta avtorja predvsem doživljanje in odzivanje na predstavljena glasbena in likovna dela. Praktično preverjanje teoretičnih predpostavk je bilo izpeljano na vzorcu otrok razredne stopnje osnovne šole, starih šest in enajst let. Pri povezovanju sočasnega doživljanja glasbenih in likovnih del je bila v polovici izbranih primerov ugotovljena statistično pomembna razlika v doživljanju med kategorijama mlajših in starejših učencev.
Keywords: čutne zaznave, umetniška dela, likovne umetnine, glasbene umetnine, estetsko doživljanje, sočasnost doživljanja, glasbena vzgoja, likovna vzgoja, osnovna šola
Published: 10.07.2015; Views: 579; Downloads: 19
URL Link to full text

59.
Evidentiranje likovno nadarjenih učencev v osnovni šoli
Matjaž Duh, Katja Lep, 2008, review article

Abstract: V prispevku obravnavamo evidentiranje likovno nadarjenih otrok v slovenskih osnovnih šolah. Evidentiranje likovnih talentov je potekalo preko opazovanja otrok in vrednotenja njihovih likovnih izdelkov. V raziskavi nas je zanimalo, kako vidijo nadarjenost in likovni talent učitelji praktiki v nižjih razredih osnovne šole. V razpravi je ugotovljeno, da pri nas še vedno ni sistematičnega spremljanja učencev, ki kažejo določene presežke na likovnem področju, kot lahko to srečamo na drugih področjih osnovnošolske vzgoje in izobraževanja. Ugotovljeno je bilo tudi, da evidentiranje likovno nadarjenih učencev predstavlja za učitelje zahtevno nalogo. Cilj raziskave, v katero je bilo vključenih 63 otrok, ki so jih učitelji evidentirali kot likovne talente, je bil ugotoviti, ali ti učenci te sposobnosti res imajo. Ugotovitve kažejo, da učitelji pogosto nimajo ustreznih predstav, kateri so tisti znaki, ki kažejo, da gre za potencialno likovno nadarjenega učenca.
Keywords: izobraževanje, likovna vzgoja, nadarjeni učenci, osnovne šole
Published: 10.07.2015; Views: 941; Downloads: 66
.pdf Full text (1019,92 KB)
This document has many files! More...

60.
Sodobni mediji v luči pouka likovne vzgoje, ki temelji na konstruktivistični teoriji
Jerneja Herzog, 2008, review article

Abstract: V uvodnem delu je predstavljena terminološka opredelitev medijev v splošnem pomenu in pri likovni vzgoji ter kako le-ti vplivajo na pouk likovne vzgoje. Nadalje obravnavamo sodobne medije pri likovni vzgoji, njihov izbor, primernost določenega medija glede na podajanje določene likovne naloge. V osrednjem delu predstavljamo konstruktivistično teorijo učenja, njene lastnosti in jih apliciramo na poučevanje likovne vzgoje, kjer vidimo povezave in podobnosti. V nadaljevanju postavimo tezo o primernosti po konstruktivistični teoriji zasnovanega pouka likovne vzgoje z uporabo sodobnih medijev in multimedije.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, likovna vzgoja, sodobni mediji, osnovne šole
Published: 10.07.2015; Views: 745; Downloads: 80
.pdf Full text (98,73 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica